Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

ST ierosina lietu par ierobežojumiem Salaspils novada domē veidot pastāvīgo komiteju

Satversmes tiesa (ST) ierosinājusi lietu par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Kaspara Gerharda (NA) rīkojumu, ar kuru atcelts Salaspils domes lēmums izveidot pastāvīgās komitejas, aģentūru LETA informēja ST pārstāve Ketija Strazda. ST ir uzaicinājusi ministru līdz 2018. gada 24. janvārim iesniegt ST atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Lietas sagatavošanas termiņš ir 2018. gada 24. aprīlis. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas. Jau ziņots, ka savā pieteikumā ST Salaspils dome norādījusi, ka, viņuprāt, Gerharda rīkojums pārkāpj Satversmes 1. un 58. pantu, kuros noteikts, ka Latvija ir neatkarīga un demokrātiska republika, kā arī, ka Ministru kabinetam ir padotas valsts pārvaldes iestādes. Pieteikumā norādīts, ka Salaspils dome 4. oktobrī saņēmusi vēstuli no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), kurā dome brīdināta, ka Saeimai ir tiesības atlaist pašvaldību, kura divus mēnešus pēc pirmās sanākšanas nav ievēlējusi pastāvīgas komitejas. Domes ieskatā, tādējādi tiek veikts politisks spiediens uz pašvaldību ar mērķi, lai tā pakļautos prettiesiskam rīkojumam. Jau ziņots, ka VARAM 6. jūlijā saņēma Salaspils novada domes deputāta iesniegumu, kurā tika lūgts izvērtēt domes lēmumu par pastāvīgu komiteju izveidošanu un locekļu ievēlēšanu. Pēc iepazīšanās ar situācijas apstākļiem, VARAM aicināja Salaspils novada domi precizēt saistošos noteikumus, nosakot, ka katras politiskās partijas vai vēlētāju apvienības pārstāvju skaits komitejās jānosaka iespēju robežās proporcionāli no katras politiskās partijas vai to apvienības ievēlēto deputātu skaitam. Salaspils domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars (Vienotība) uz VARAM lēmumu reaģējis, arī vēršoties Ģenerālprokuratūrā. "Esmu lūdzis ģenerālprokuroram veikt pārbaudi par to, vai Gerharda darbībās ir konstatējamas noziedzīgas nodarījuma pazīmes, kas paredzētas Krimināllikuma 317. panta pirmajā daļā - Par valsts amatpersonas izdarītām tīšām darbībām, kas acīmredzami pārsniedz valsts amatpersonai ar likumu vai uzliktu uzdevumu piešķirto tiesību un pilnvaru robežas, ja šīs darbības radījušas būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm," iepriekš teica Čudars. Avots: www.leta.lv

lasīt vairāk
“Enerģētiķa” drošība ir svarīgāka par termiņiem

21. novembrī apritēja četri gadi kopš Zolitūdes traģēdijas. Lai gan šobrīd ir izveidota sistēma, kas nodrošina, lai šādas traģēdijas Latvijā vairs neatkārtotos, vienmēr ir būtiski kā savus pienākumus un funkcijas īsteno būvniecības procesos iesaistītās personas. Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadošie speciālisti atzīst, ka būvnieku attieksme ir jūtami mainījusies, bet, protams, vēl ir daudz darāmā. Pēc “Zolitūdes” Latvijas pašvaldībās notika būvniecības stadijā esošo ēku un nesen nodoto būvobjektu apsekošana. Salaspilī šādi objekti bija trīs, tai skaitā tikko uzceltā Sporta halle. To un arī stadiona tribīnes pašvaldība pārbaudīja vispirms. Pārbaudītas tika arī renovētās izglītības iestādes. Salaspilī eksperti ēkas apsekoja ne tikai vizuāli. Tika veikts arī slodžu pārrēķins un dokumentācijas pārbaude. Ekspertīzes secinājums – jaunās un atjaunotās ēkas ir atļauts ekspluatēt. Īpaši nopietni pašvaldība pievērsās Ceru ielas ēkas pārbūvei par jauno skolas korpusu. Objektā būvdarbu laikā radās nepieciešams veikt izmaiņas projektā, tāpēc tika pasūtītas arī ļoti nopietnas ekspertīzes, kas prasīja laiku. Toreiz būvdarbi iekavējās, kas daļā sabiedrības izraisīja neapmierinātību un izpratnes trūkumu. Toties šobrīd gan skolēni, gan arī baseina apmeklētāji ēkā var justies droši. Šā gada februārī sākās kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūve. Ēkas atslēgas tika nodotas personu apvienības "MBL" galvenajam partnerim SIA "Modus būve", lai uzņēmums varētu sākt rekonstrukcijas darbus. Pirms pārbūves bija jāveic noteiktu ēkas elementu demontāžas darbi, un tie sākās itin raiti. Diemžēl darbu norises laikā kultūras nama sienās tika pamanītas plaisas, un nekavējoties tika uzsākta to novērošana. Maija vidū autoruzraugs apturēja darbus, līdz tiek veikta tehniskā izpēte un izstrādāts konstrukciju pastiprināšanas risinājums. Arī būvuzraugs, kurš objektā nodrošina pasūtītāja tiesības un intereses, apstiprināja nepieciešamību darbus apturēt. Par to nekavējoties tika ziņots BVKB, kas veica ēkas vizuālo apsekošanu un apstiprināja plaisu rašanos un to progresu, ārējās apdares bojājumus un konstrukciju koroziju, kam par iemeslu, iespējams, ir arī savulaik izmantotie nekvalitatīvie fasādes ķieģeļi un pavirši veiktie mūrēšanas darbi. Būvinspektori lika apturēt darbus objektā, norādot, ka ir nepieciešams veikt nesošo konstrukciju padziļinātu tehnisko izpēti, izstrādāt risinājumu konstrukciju pastiprināšanai un veikt tā ekspertīzi. Norādītos darbus pašvaldība uzsāka nekavējoties, pasūtot ēkas tehnisko apsekošanu neatkarīgiem ekspertiem. Pamatojoties uz šo ekspertīzi, projekta autori varēs veikt būvprojekta izmaiņas, kas paredz esošo konstrukciju pastiprināšanu. Nupat novembra svētku nedēļā tika saņemts izmaiņu projekts, un nu mēneša laikā jāveic tā ekspertīze. Ja eksperti atzīs, ka projektā ir nepieciešami labojumi, tad tādi tiks veikti, un tos atkal izvērtēs ekspertīze. Pēc tam atzinumu sniegs Būvvalde, un tikai tad, domājams, nākamā gada februārī, varēs atsākt rekonstrukcijas darbus. Jā, tas prasa laiku. Jau kopš pārbūves uzsākšanas pašvaldība seko notiekošajam būvobjektā un kā pasūtītājs veic visus nepieciešamos darbus, ko nekādā gadījumā nedrīkst saukt par nevajadzīgu birokrātiju. Kultūras nams “Enerģētiķis” ir nozīmīgs pilsētas sabiedriskais objekts, par kura drošību ir jābūt pārliecinātiem gan projekta īstenotājiem, gan ikvienam, kurš nākotnē apmeklēs atjaunoto ēku.

lasīt vairāk
Arī šogad salaspiliešu rīcībā ir nodotas vairākas atjaunotas ielas

  Divas īpaši svarīgas ielas ir nodotas salaspiliešiem - autobraucējiem un gājējiem atkal ir atvērta atjaunotā Līvzemes iela un jaunizbūvētā Tilderu iela. Šīs transporta artērijas ir nozīmīgas gan kā iebrauktuves pilsētā, gan arī nodrošina ērtāku pārvietošanos novadniekiem, kuri dodas ikdienas gaitās, pastaigās vai apkopt tuvinieku atdusas vietas.Par šogad padarīto ceļu infrastruktūras attīstīšanā stāsta Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos Raivis Anspaks: “Tuvojas nobeigumam šī gada aktīvais ceļu būvniecības posms, un ir laiks apkopot būtiskākās lietas un rezultātus. Veiksmīgi noslēgusies Līvzemes ielas posma rekonstrukcija. Projekta ietvaros pilnībā atjaunots asfalta segums un ir izbūvēts apvienots gājēju un velobraucēju celiņš, sakārtota Līvzemes ielas apmaļu teritorija. Tuvākajā laikā šajā ielas posmā tiks uzstādīti arī soliņi. Tādējādi jau atkal viena pilsētas daļa ir kļuvusi sakoptākā un arī ērtāka satiksmei. Tāpat šajā gadā salaspiliešu ērtībām ir izbūvēta pilnīgi jauna iela - Tilderu iela, kas nodrošina ne vien ērtāku satiksmi ar Rīgu, bet arī iespēju nokļūt līdz Tilderu kapsētai. Tā kā izbūvēts ir arī gājēju trotuārs, tad jau šobrīd salaspilieši izmanto Tilderu ielu gan braukšanai ar velosipēdiem, gan arī pastaigām svaigā gaisā. Tuvākajā laikā Tilderu ielā tiks uzstādīti arī soliņi, lai vecāka gada gājuma salaspilieši un arī māmiņas ar bērniem varētu tos izmantot atpūtas brīžiem. Tāpat ir panākta konceptuāla vienošanās ar SIA “Galss Buss” par Tilderu ielas iekļaušanu autobusa maršrutu pavasara-rudens periodā. Oktobrī tika uzsākts vēl viens liels projekts ceļu infrastruktūras jomā - Lauku ielas pārbūve. Projekta realizācijas rezultātā viena no pilsētas centrālajām ielām kļūs daudz funkcionālāka un veiksmīgi iekļausies jau labiekārtotajā pilsētas daļā. Lauku ielas pārbūves ietvaros tiks risināti ielu un arī gājēju celiņu savienojumi, lai pilnvērtīgi un ērti nodrošinātu piekļuvi gan Salaspils 1. vidusskolai ar labiekārtoto teritoriju, gan Salaspils Veselības centram, gan jaunajam vidusskolas korpusam ar peldbaseinu. Rotācijas apļa izbūve Lauku ielā risinās arī veiksmīgāku satiksmes plūsmu no apkārtējām ielām. Paralēli šiem projektiem turpinās ielu asfaltēšana un izbūve arī citās Salaspils pilsētas daļās - Meldru un Budeskalnu ielas rajonā, Purva rajonā un citviet. Šajā rudenī arī veiksmīgi uzsākts Saulkalnes revitalizācijas projekts, kura ietvaros jau ir notiek labiekārtošanas darbi. Arī nākamajā gadā turpināsies jau iesākto projektu realizēšana, taču paralēli notiks gan jaunu ielu izbūve, gan arī tiks iestrādāti projekti to ielu un ceļu būvniecībai, kurus paredzēts realizēt turpmākajos gados."

lasīt vairāk
Salaspils valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos

17.11. 8:00 - 12:00 20.11. Brīvs 21.11. 8:00 - 18:00 22.11. 8:00 - 18:00 23.11. 8:00 - 18:00 24.11. 8:00 - 14:00

lasīt vairāk
Līdz 15. novembrim aicinām individuālos sportistus un sporta biedrības pieteikties atbalsta saņemšanai

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2014  Salaspils novada pašvaldība līdz 15. novembrim aicina pieteikties pašvaldības atbalsta saņemšanai Salaspils individuālos sportistus un Salaspilī reģistrētās sporta biedrības, iesniedzot pieteikuma dokumentāciju Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Individuālajiem sportistiem ir iespēja pieteikties atbalstam, ja pēdējo divu gadu periodā ir bijuši augsta mēroga sasniegumi sacensībās – Latvijā vismaz divas reizes iegūtas vietas pirmajā sešiniekā vai starptautiskās sacensībās vismaz divas reizes iegūtas vietas pirmajā desmitniekā. Salaspils sporta biedrības var pieteikties trīs veidu atbalsta saņemšanai: atbalstam par bērnu un jauniešu izglītošanu kādā no sporta veidiem; par sporta organizācijas augsta mēroga sasniegumiem; ja sporta organizācija piedalās augsta līmeņa sacensībās – virslīgā, augstākajā līgā, elites grupā, A grupā. Saistošie noteikumi un pieteikuma veidlapas šeit: http://www.salaspils.lv/sports/atbalsts-sportam 

lasīt vairāk
Taupiet savu laiku, apmaksājot rēķinus internetā

15. novembrī ir jāveic kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Joprojām šajā laikā daudz cilvēku stāv garās rindās pie domes kases, lai veiktu šo maksājumu. Bet to taču ir iespējams ērti un ātri veikt elektroniski - internetbankā vai speciālajos portālos. Novērojumi liecina, ka izmantotākais pašvaldības e-pakalpojums, kas atvieglo norēķinu kārtību, ir NĪN apmaksa elektroniskajā vidē, tātad iespēju maksāt virtuāli izvēlas arvien vairāk cilvēku. Ērtākās vietnes NĪN nomaksai ir portāli www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, kuros apmaksas veikšana ir krietni vien ātrāka un ērtāka, kā arī iespēja kļūdīties - mazāka. Šobrīd reģistrēties un autorizēties vietnē www.e-pakalpojumi.lv ir ļoti vienkārši – to var izdarīt ar savas internetbankas lietotājvārdu tieši tāpat, kā ikdienā veicot savus maksājumus. Šādu iespēju piedāvā 7 Latvijas bankas: SEB banka, Nordea banka, Citadele, Swedbanka, DNB banka, Norvik banka un Meridian Trade Banka. Portālā e-pakalpojumi.lv ir iespēja autorizēties arī ar e-ID un e-parakstu. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN apmaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Maksātājam nav jāsatraucas par to, kas jānorāda maksājuma mērķī, lai pašvaldība varētu atpazīt maksājumu, vai kurš ir īstais pašvaldības konts, uz kuru veicams maksājums. Šī informācija automātiski uzrādās, veicot maksājumu portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. NĪN maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī (ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī) vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī avansa veidā par vairākiem termiņiem, bet nekavējot ceturkšņa termiņus. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām izmantot iespēju portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas. Aicinām arī izmantot iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu e-pastā. Pieradumam ir liels spēks - tā varētu teikt par tik ierasto veidu saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu pasta kastītē papīra formātā. Taču mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad daudzas lietas tiek darītas mūsdienīgāk. Gan fiziskas, gan juridiskas personas portālā www.epakalpojumi.lv var pieteikties saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un, jā, arī mūsdienīgāk. Šogad Salaspils novadā 19% no nosūtītajiem NĪN maksāšanas paziņojumiem bija e-paziņojumi. Pašvaldības rēķinu apmaksu, piemēram, par bērnudārzu, mūzikas, mākslas un sporta skolas pakalpojumiem var veikt portālā www.epakalpojumi.lv. Portāla sadaļā “Rēķini un skaitītāji” var apskatīt piestādītos rēķinus, maksājumu vēsturi un redzēt noslēgtos līgumus ar pašvaldību. Aicinām iedzīvotājus palīdzēt arī saviem vecākiem un citiem tuviniekiem apgūt iespēju veikt maksājumus interneta vidē. Tas ļaus jūsu gados vecākajiem tuviniekiem nenīkt garās rindās un laiku izmantot lietderīgāk.

lasīt vairāk
Stāsies spēkā jauns nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina regulējums

PLMP dati liecina, ka šobrīd mūsu novadā dzīvo ap 23,5 tūkstošiem iedzīvotāju. Tomēr, ikdienā novērojot lielo cilvēku daudzumu veikalos vai transporta līdzekļu straumes gan virzienā uz un no skolām un bērnudārziem, gan dodoties ārā no pilsētas un atpakaļ uz to, ir pamats domāt, ka Salaspilī iedzīvotāju ir krietni vairāk. Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars situāciju vērtē lietišķi: “Nesen apkopotie dati liecina, ka Salaspils novada pašvaldības teritorijā ir apmēram 600 dzīvokļu, kuros nav deklarēta neviena persona. Mēs zinām, ka nekustamā īpašuma īres cenas Salaspilī ir pieaugušas, tātad vēlme dzīvot Salaspilī ir liela. Vai tiešām, ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem Salaspilī, tajos neviens nedzīvo? Ikdienā novērojam, ka gan cilvēku, gan autotransporta plūsma ir būtiski palielinājusies, mūsu ceļu un ielu infrastruktūrai šī slodze jau kļūst par lielu un jau tuvākajā nākotnē būs jāplāno ievērojami ieguldījumi šīs jomas sakārtošanā. Ņemot vērā šos apstākļus, mums ir jāmudina legalizēt situāciju – deklarēties reālajā dzīves vietā Salaspilī. Dzīvesvietas deklarēšanas galvenais uzdevums ir norādīt Valsts pārvaldes iestādēm, kur konkrētā persona ir sasniedzama.” 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns normatīvais dokuments, ar kura palīdzību pašvaldība paredz uzsākt risināt šo problēmu - saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā”. Tie noteiks atšķirīgas nodokļu likmes dažādiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā dzīvokļiem, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs. Jaunais normatīvais dokuments noteiks kārtību, kādā Salaspils novada administratīvajā teritorijā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tai skaitā kā ar nodokli apliks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tas nozīmē, ka par “tukšajiem” dzīvokļiem to īpašnieki maksās teju 10 reizes lielāku NĪN. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai motivētu iedzīvotājus deklarēt savu dzīvesvietu sev piederošajos dzīvokļos Salaspils novadā, tādējādi sasniedzot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto mērķi par personas sasniedzamību savā dzīvesvietā, kā arī lai novadā uzturētu un veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi un caur to arī veicinātu nekustamā īpašuma tirgus attīstību Salaspils novadā. Ir mērķtiecīgi un atbalstāmi pieņemt tādus noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā, kas veicinātu pilsētvides un novada teritorijas sakārtošanu un ekonomisko uzplaukumu. Jaunajai kārtībai neapšaubāmi būs ietekme uz pašvaldības budžetu. Ja dzīvokļu īpašumos, kas atrodas daudzdzīvokļu mājās Salaspils pilsētas teritorijā, 2018. gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona (kā jau tika minēts, šobrīd apmēram 600 šādu dzīvokļu), un, piemērojot tiem līdzšinējo nodokļa likmi 0,2%, kopējais nodokļa apmērs ir ap 16450 eiro gadā. Savukārt, piemērojot šiem dzīvokļiem projektā noteikto 1,5% likmi, kopējais nodokļa apmērs būs ap 123380 eiro gadā, kas veidos starpību nepilnu 107000 eiro apmērā. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmajā daļā ir ietverts pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pašvaldības noteiktiem nekustamā īpašuma nodokļiem. Tāpat šī panta 1.4 un 1.6 daļā ir dots pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos paredzēt, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā apliek vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kā arī būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Šobrīd Salaspils novadā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma normu pilnvarojumu, izņemot noteikumus par nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā pašvaldības budžetu vairāk papildinās vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju vai zemes vienību īpašnieki, kuri savus īpašumus neuztur atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Šobrīd Salaspils novadā ir arī apmēram 1000 būvniecības stadijā esošu objektu, t.sk. 550 no tiem nav pagarināta būvatļauja, kā arī ir objekti, kuriem ir noteikts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (2021., 2022.gads). Sešas būves ilgstoši nav sakārtotas atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām - nav veikta to konservācija vai legalizēšana, tāpēc būtu atzīstamas par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām. Šādos gadījumos tiks piemērota nodokļa likme 3% apmērā. Precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu šobrīd noteikt nav iespējams, jo nodokļa apmērs būs atkarīgs no laika, kad tiks pieņemts lēmums par attiecīgā statusa noteikšanu minētajām būvēm un nekustamiem īpašumiem, kā arī no perioda, kurā šāds statuss īpašumam saglabāsies. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā daudz izdevīgāk būs deklarēt savu dzīvesvietu Salaspilī, arī godprātīga un īsta saimnieka atbildība tiks apbalvota ar līdzcilvēku atzinību un arī mazākiem nodokļiem.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs