Arī šogad salaspiliešu rīcībā ir nodotas vairākas atjaunotas ielas

  Divas īpaši svarīgas ielas ir nodotas salaspiliešiem - autobraucējiem un gājējiem atkal ir atvērta atjaunotā Līvzemes iela un jaunizbūvētā Tilderu iela. Šīs transporta artērijas ir nozīmīgas gan kā iebrauktuves pilsētā, gan arī nodrošina ērtāku pārvietošanos novadniekiem, kuri dodas ikdienas gaitās, pastaigās vai apkopt tuvinieku atdusas vietas.Par šogad padarīto ceļu infrastruktūras attīstīšanā stāsta Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos Raivis Anspaks: “Tuvojas nobeigumam šī gada aktīvais ceļu būvniecības posms, un ir laiks apkopot būtiskākās lietas un rezultātus. Veiksmīgi noslēgusies Līvzemes ielas posma rekonstrukcija. Projekta ietvaros pilnībā atjaunots asfalta segums un ir izbūvēts apvienots gājēju un velobraucēju celiņš, sakārtota Līvzemes ielas apmaļu teritorija. Tuvākajā laikā šajā ielas posmā tiks uzstādīti arī soliņi. Tādējādi jau atkal viena pilsētas daļa ir kļuvusi sakoptākā un arī ērtāka satiksmei. Tāpat šajā gadā salaspiliešu ērtībām ir izbūvēta pilnīgi jauna iela - Tilderu iela, kas nodrošina ne vien ērtāku satiksmi ar Rīgu, bet arī iespēju nokļūt līdz Tilderu kapsētai. Tā kā izbūvēts ir arī gājēju trotuārs, tad jau šobrīd salaspilieši izmanto Tilderu ielu gan braukšanai ar velosipēdiem, gan arī pastaigām svaigā gaisā. Tuvākajā laikā Tilderu ielā tiks uzstādīti arī soliņi, lai vecāka gada gājuma salaspilieši un arī māmiņas ar bērniem varētu tos izmantot atpūtas brīžiem. Tāpat ir panākta konceptuāla vienošanās ar SIA “Galss Buss” par Tilderu ielas iekļaušanu autobusa maršrutu pavasara-rudens periodā. Oktobrī tika uzsākts vēl viens liels projekts ceļu infrastruktūras jomā - Lauku ielas pārbūve. Projekta realizācijas rezultātā viena no pilsētas centrālajām ielām kļūs daudz funkcionālāka un veiksmīgi iekļausies jau labiekārtotajā pilsētas daļā. Lauku ielas pārbūves ietvaros tiks risināti ielu un arī gājēju celiņu savienojumi, lai pilnvērtīgi un ērti nodrošinātu piekļuvi gan Salaspils 1. vidusskolai ar labiekārtoto teritoriju, gan Salaspils Veselības centram, gan jaunajam vidusskolas korpusam ar peldbaseinu. Rotācijas apļa izbūve Lauku ielā risinās arī veiksmīgāku satiksmes plūsmu no apkārtējām ielām. Paralēli šiem projektiem turpinās ielu asfaltēšana un izbūve arī citās Salaspils pilsētas daļās - Meldru un Budeskalnu ielas rajonā, Purva rajonā un citviet. Šajā rudenī arī veiksmīgi uzsākts Saulkalnes revitalizācijas projekts, kura ietvaros jau ir notiek labiekārtošanas darbi. Arī nākamajā gadā turpināsies jau iesākto projektu realizēšana, taču paralēli notiks gan jaunu ielu izbūve, gan arī tiks iestrādāti projekti to ielu un ceļu būvniecībai, kurus paredzēts realizēt turpmākajos gados."

lasīt vairāk
Salaspils valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos

17.11. 8:00 - 12:00 20.11. Brīvs 21.11. 8:00 - 18:00 22.11. 8:00 - 18:00 23.11. 8:00 - 18:00 24.11. 8:00 - 14:00

lasīt vairāk
Līdz 15. novembrim aicinām individuālos sportistus un sporta biedrības pieteikties atbalsta saņemšanai

Atbilstoši saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2014  Salaspils novada pašvaldība līdz 15. novembrim aicina pieteikties pašvaldības atbalsta saņemšanai Salaspils individuālos sportistus un Salaspilī reģistrētās sporta biedrības, iesniedzot pieteikuma dokumentāciju Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā. Individuālajiem sportistiem ir iespēja pieteikties atbalstam, ja pēdējo divu gadu periodā ir bijuši augsta mēroga sasniegumi sacensībās – Latvijā vismaz divas reizes iegūtas vietas pirmajā sešiniekā vai starptautiskās sacensībās vismaz divas reizes iegūtas vietas pirmajā desmitniekā. Salaspils sporta biedrības var pieteikties trīs veidu atbalsta saņemšanai: atbalstam par bērnu un jauniešu izglītošanu kādā no sporta veidiem; par sporta organizācijas augsta mēroga sasniegumiem; ja sporta organizācija piedalās augsta līmeņa sacensībās – virslīgā, augstākajā līgā, elites grupā, A grupā. Saistošie noteikumi un pieteikuma veidlapas šeit: http://www.salaspils.lv/sports/atbalsts-sportam 

lasīt vairāk
Taupiet savu laiku, apmaksājot rēķinus internetā

15. novembrī ir jāveic kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksājums. Joprojām šajā laikā daudz cilvēku stāv garās rindās pie domes kases, lai veiktu šo maksājumu. Bet to taču ir iespējams ērti un ātri veikt elektroniski - internetbankā vai speciālajos portālos. Novērojumi liecina, ka izmantotākais pašvaldības e-pakalpojums, kas atvieglo norēķinu kārtību, ir NĪN apmaksa elektroniskajā vidē, tātad iespēju maksāt virtuāli izvēlas arvien vairāk cilvēku. Ērtākās vietnes NĪN nomaksai ir portāli www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv, kuros apmaksas veikšana ir krietni vien ātrāka un ērtāka, kā arī iespēja kļūdīties - mazāka. Šobrīd reģistrēties un autorizēties vietnē www.e-pakalpojumi.lv ir ļoti vienkārši – to var izdarīt ar savas internetbankas lietotājvārdu tieši tāpat, kā ikdienā veicot savus maksājumus. Šādu iespēju piedāvā 7 Latvijas bankas: SEB banka, Nordea banka, Citadele, Swedbanka, DNB banka, Norvik banka un Meridian Trade Banka. Portālā e-pakalpojumi.lv ir iespēja autorizēties arī ar e-ID un e-parakstu. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN apmaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Maksātājam nav jāsatraucas par to, kas jānorāda maksājuma mērķī, lai pašvaldība varētu atpazīt maksājumu, vai kurš ir īstais pašvaldības konts, uz kuru veicams maksājums. Šī informācija automātiski uzrādās, veicot maksājumu portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. NĪN maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī (ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī) vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī avansa veidā par vairākiem termiņiem, bet nekavējot ceturkšņa termiņus. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām izmantot iespēju portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Pakalpojums tiek nodrošināts bez maksas. Aicinām arī izmantot iespēju saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu e-pastā. Pieradumam ir liels spēks - tā varētu teikt par tik ierasto veidu saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu pasta kastītē papīra formātā. Taču mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad daudzas lietas tiek darītas mūsdienīgāk. Gan fiziskas, gan juridiskas personas portālā www.epakalpojumi.lv var pieteikties saņemt NĪN maksāšanas paziņojumu elektroniski e-pastā, jo tas ir ātrāk, ērtāk, drošāk, videi draudzīgāk un, jā, arī mūsdienīgāk. Šogad Salaspils novadā 19% no nosūtītajiem NĪN maksāšanas paziņojumiem bija e-paziņojumi. Pašvaldības rēķinu apmaksu, piemēram, par bērnudārzu, mūzikas, mākslas un sporta skolas pakalpojumiem var veikt portālā www.epakalpojumi.lv. Portāla sadaļā “Rēķini un skaitītāji” var apskatīt piestādītos rēķinus, maksājumu vēsturi un redzēt noslēgtos līgumus ar pašvaldību. Aicinām iedzīvotājus palīdzēt arī saviem vecākiem un citiem tuviniekiem apgūt iespēju veikt maksājumus interneta vidē. Tas ļaus jūsu gados vecākajiem tuviniekiem nenīkt garās rindās un laiku izmantot lietderīgāk.

lasīt vairāk
Stāsies spēkā jauns nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina regulējums

PLMP dati liecina, ka šobrīd mūsu novadā dzīvo ap 23,5 tūkstošiem iedzīvotāju. Tomēr, ikdienā novērojot lielo cilvēku daudzumu veikalos vai transporta līdzekļu straumes gan virzienā uz un no skolām un bērnudārziem, gan dodoties ārā no pilsētas un atpakaļ uz to, ir pamats domāt, ka Salaspilī iedzīvotāju ir krietni vairāk. Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars situāciju vērtē lietišķi: “Nesen apkopotie dati liecina, ka Salaspils novada pašvaldības teritorijā ir apmēram 600 dzīvokļu, kuros nav deklarēta neviena persona. Mēs zinām, ka nekustamā īpašuma īres cenas Salaspilī ir pieaugušas, tātad vēlme dzīvot Salaspilī ir liela. Vai tiešām, ņemot vērā augsto pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem Salaspilī, tajos neviens nedzīvo? Ikdienā novērojam, ka gan cilvēku, gan autotransporta plūsma ir būtiski palielinājusies, mūsu ceļu un ielu infrastruktūrai šī slodze jau kļūst par lielu un jau tuvākajā nākotnē būs jāplāno ievērojami ieguldījumi šīs jomas sakārtošanā. Ņemot vērā šos apstākļus, mums ir jāmudina legalizēt situāciju – deklarēties reālajā dzīves vietā Salaspilī. Dzīvesvietas deklarēšanas galvenais uzdevums ir norādīt Valsts pārvaldes iestādēm, kur konkrētā persona ir sasniedzama.” 2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jauns normatīvais dokuments, ar kura palīdzību pašvaldība paredz uzsākt risināt šo problēmu - saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā”. Tie noteiks atšķirīgas nodokļu likmes dažādiem nekustamajiem īpašumiem, tai skaitā dzīvokļiem, kuros nav deklarēts neviens iedzīvotājs. Jaunais normatīvais dokuments noteiks kārtību, kādā Salaspils novada administratīvajā teritorijā piemēros nekustamā īpašuma nodokļa likmes, tai skaitā kā ar nodokli apliks daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. Tas nozīmē, ka par “tukšajiem” dzīvokļiem to īpašnieki maksās teju 10 reizes lielāku NĪN. Saistošie noteikumi ir izstrādāti, lai motivētu iedzīvotājus deklarēt savu dzīvesvietu sev piederošajos dzīvokļos Salaspils novadā, tādējādi sasniedzot arī Dzīvesvietas deklarēšanas likumā noteikto mērķi par personas sasniedzamību savā dzīvesvietā, kā arī lai novadā uzturētu un veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi un caur to arī veicinātu nekustamā īpašuma tirgus attīstību Salaspils novadā. Ir mērķtiecīgi un atbalstāmi pieņemt tādus noteikumus par nekustamā īpašuma nodokli Salaspils novadā, kas veicinātu pilsētvides un novada teritorijas sakārtošanu un ekonomisko uzplaukumu. Jaunajai kārtībai neapšaubāmi būs ietekme uz pašvaldības budžetu. Ja dzīvokļu īpašumos, kas atrodas daudzdzīvokļu mājās Salaspils pilsētas teritorijā, 2018. gada 1. janvārī nebūs deklarēta neviena persona (kā jau tika minēts, šobrīd apmēram 600 šādu dzīvokļu), un, piemērojot tiem līdzšinējo nodokļa likmi 0,2%, kopējais nodokļa apmērs ir ap 16450 eiro gadā. Savukārt, piemērojot šiem dzīvokļiem projektā noteikto 1,5% likmi, kopējais nodokļa apmērs būs ap 123380 eiro gadā, kas veidos starpību nepilnu 107000 eiro apmērā. Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. panta pirmajā daļā ir ietverts pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos noteikt nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības pašvaldības noteiktiem nekustamā īpašuma nodokļiem. Tāpat šī panta 1.4 un 1.6 daļā ir dots pilnvarojums pašvaldībai savos saistošajos noteikumos paredzēt, ka ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā apliek vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi, kā arī būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Šobrīd Salaspils novadā nav spēkā esošu saistošo noteikumu, kas izdoti, pamatojoties uz šā likuma normu pilnvarojumu, izņemot noteikumus par nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā pašvaldības budžetu vairāk papildinās vidi degradējošo, sagruvušo vai cilvēku drošību apdraudošo būvju vai zemes vienību īpašnieki, kuri savus īpašumus neuztur atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kā arī būves, kuru būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums. Šobrīd Salaspils novadā ir arī apmēram 1000 būvniecības stadijā esošu objektu, t.sk. 550 no tiem nav pagarināta būvatļauja, kā arī ir objekti, kuriem ir noteikts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums (2021., 2022.gads). Sešas būves ilgstoši nav sakārtotas atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām - nav veikta to konservācija vai legalizēšana, tāpēc būtu atzīstamas par vidi degradējošām, sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām. Šādos gadījumos tiks piemērota nodokļa likme 3% apmērā. Precīzu ietekmi uz pašvaldības budžetu šobrīd noteikt nav iespējams, jo nodokļa apmērs būs atkarīgs no laika, kad tiks pieņemts lēmums par attiecīgā statusa noteikšanu minētajām būvēm un nekustamiem īpašumiem, kā arī no perioda, kurā šāds statuss īpašumam saglabāsies. Līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā daudz izdevīgāk būs deklarēt savu dzīvesvietu Salaspilī, arī godprātīga un īsta saimnieka atbildība tiks apbalvota ar līdzcilvēku atzinību un arī mazākiem nodokļiem.

lasīt vairāk
Sākusies pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji, labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”, kas nosaka, ka būvprojektam minimālā sastāvā jābūt saskaņotam ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem un jābūt izdotai būvatļaujai, kā arī, sagatavojot projekta pieteikumu, jāņem vērā, ka turpmāk iedzīvotāju lēmumi, t.sk. protokoli ir obligāti noformējami pēc vienota standarta. Lai saņemtu pašvaldības speciālistu saskaņojumus būvprojektam minimālā sastāvā, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā desmit darba dienas pirms dokumentu iesniegšanas termiņa beigām iesniedz visus nepieciešamos dokumentus attiecīgajam domes administrācijas un būvvaldes darbiniekam, kuri trīs darba dienu laikā no dokumentu saņemšanas tos izvērtē un saskaņo vai, ja iesniegtajos dokumentos konstatēti trūkumi, tos nesaskaņo un sagatavo rakstisku pārskatu. Attiecībā uz bērnu rotaļu laukumiem jāņem vērā, ka ir jāiesniedz iekārtu rasējumi, kas veikti uz aktualizēta daudzīvokļu dzīvojamās mājas pagalma topogrāfijas plāna ar atzīmētu precīzu vietu, kur ir plānots uzstādīt iekārtas. Ar pilnu saistošo noteikumu tekstu varat iepazīties ŠEIT.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs no 2017.gada 23.oktobra līdz 2018.gada 31.janvārim. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist komplicēta, pirms dokumentu iesniegšanas var konsultēties pie šādiem domes administrācijas speciālistiem: Tehniskās daļas ainavu arhitektes Daigas Veinbergas, t.67981028, Attīstības daļas vides inženieres Rudītes Ķikustes, t.67981024, 29481832, Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera, t. 67981060.

lasīt vairāk
Neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu

ATGĀDINĀM, ka visi neizvērtējamie pabalsti tiek pārskaitīti uz personas bankas kontu vai “Latvijas Pasta” norēķinu kontu. Ja personai nav atvērts bankas konts vai norēķinu konts pastā, pabalsts tiks izmaksāts ar pasta starpniecību, to piegādājot mājās, bet tādā gadījumā jārēķinās, ka no pabalsta summas tiks atskaitīti “Latvijas Pasta” noteiktie piegādes izdevumi. “Latvijas Pasta” piegādes izdevumi ir atkarīgi no pabalsta summas, un tie ir no 4,4 līdz 7,25 eiro. Par šo summu tiks samazināta jūsu saņemtā pabalsta summa. Tādēļ aicinām iedzīvotājus, kuriem ir tiesības saņemt kādu no pabalstiem, uzrakstīt iesniegumu, norādot jūsu bankas kontu, uz kuru pārskaitīt pabalstu, un iesniegt to Klientu apkalpošanas centrā vai Sociālajā dienestā. Tie ir: 80, 85, 90 vai 95 gadu vecumu sasnieguši jubilāri; vientuļie pensionāri; personas ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti; bērni ar invaliditāti kopš bērnības; represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; personas, kuras piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā. Tie, kuri bankas kontu norādījuši jau iepriekšējos iesniegumos, pabalstu tāpat kā agrāk saņems uz savu bankas kontu bez papildus maksas. UZMANĪBU REPRESĒTAJIEM! Tiem, kuri jau iepriekš ir norādījuši savu bankas kontu, NAV jānāk vēlreiz uz klientu apkalpošanas centru rakstīt iesniegumu. Jūs saņemsiet pabalstu tāpat kā līdz šim. Ar saistošo noteikumu Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” nosacījumiem pabalstu saņemšanai varat iepazīties Salaspils mājas lapas sadaļā “Pārvalde-Normatīvie akti-Citi pašvaldības pabalsti, līdzfinansējums un brīvprātīgās iniciatīvas”. Neskaidrību gadījumā Jūs varat vērsties pie priekšsēdētāja vietnieces sociālajos un sporta jautājumos Maldas Caunes pa tālruni 29132344. 

lasīt vairāk
Vairākiem īpašumiem Saulkalnē jāsaņem automašīnu stāvēšanas atļaujas

Salaspils novada dome 2012. gadā pieņēma lēmumu “Par ceļa zīmju shēmas apstiprināšanu”, saskaņā ar kuru tika apstiprināta ceļa zīmju izvietojuma shēma Saulkalnē  un atbilstoši apstiprinātai shēmai uzstādīta norādījuma zīme Nr.523 “Stāvēšanas aizlieguma zona” ar papildzīmi Nr.849 “Izņemot ar pašvaldības atļaujām” un norādījuma zīme Nr.524 “Stāvēšanas aizlieguma zonas beigas”. Uzstādīto ceļa zīmju darbības zonā atrodas privātpersonām piederoši nekustamie īpašumi (apbūves gabali ar individuālo dzīvojamo māju apbūvi) un Salaspils novada pašvaldībai piederoša mazdārziņu teritorija, kuru atbilstoši noslēgtajiem nomas līgumiem lieto mazdārziņu nomnieki. Tas nozīmē, ka personām, kuras minēto ceļa zīmju darbības zonā vēlas novietot stāvēšanai savas automašīnas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Līdz šim nebija noteikta vienota kārtība un kritēriji, saskaņā ar kuriem personas var saņemt minētās atļaujas, kā arī nav noteikts šo atļauju derīguma termiņš. Tādēļ 12. oktobra domes sēdē deputāti nolēma apstiprināt minēto kārtību. Kārtība automašīnu stāvēšanas atļauju izsniegšanai stāvēšanas aizlieguma zonā Saulkalnē 1.1.    Atļauja stāvēšanai tiek sagatavota automašīnai, kas reģistrēta VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” datubāzē un pastāvot vienam no šādiem nosacījumiem: 1.1.1.         automašīnas īpašniekam vai turētājam pieder nekustamais īpašums, kuram piekļuve ir paredzēta no ielas vai ceļa, kas atrodas stāvēšanas aizlieguma zonā; 1.1.2.         automašīnas īpašnieks vai turētājs uz spēkā esoša nomas līguma pamata nomā mazdārziņu, kuram piekļuve ir paredzēta no ielas vai ceļa, kas atrodas stāvēšanas aizlieguma zonā. 1.2.   Atļauja šī lēmuma 1.1.1.apakšpunktā minētajai personu kategorijai tiek izsniegta ne vairāk kā divām automašīnām, bet lēmuma 1.1.2.apakšpunktā minētajai personu kategorijai – vienai automašīnai; 1.3.   Ja persona atbilst abiem lēmuma 1.1.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, t.i., ja personai pieder lēmuma 1.1.1. apakšpunktā minētais īpašums un tā vienlaikus nomā lēmuma 1.1.2.apakšpunktā minēto mazdārziņu, atļauja tiek izsniegta ne vairāk divām automašīnām; 1.4.   Atļaujā tiek norādīts: 1.4.1.      atļaujas numurs un izdevējiestāde 1.4.2.      automašīnas valsts reģistrācijas numurs; 1.4.3.      atļaujas izmantošanas vieta (īpašuma adrese vai mazdārziņa numurs); 1.4.4.      amatpersonas amats un paraksts; 1.4.5.      atļaujas derīguma termiņš. 1.5.   Atļauja tiek izsniegta uz piecu gadu termiņu. 1.6.   Ja atļaujas darbības laikā tiek pārtraukts vai izbeigts mazdārziņa nomas līgums, izsniegtās atļaujas darbības termiņš beidzas dienā, ar kuru tiek pārtraukts vai izbeigts nomas līgums; 1.7.   Ja atļaujas darbības laikā mainās atļaujas saņēmēja īpašuma tiesības uz lēmuma 1.1.1.apakšpunktā minēto īpašumu, izsniegtās atļaujas darbības termiņš beidzas dienā, kad īpašuma tiesību maiņa reģistrēta zemesgrāmatā; 1.8.   Atļauju sagatavo uz personas lūguma pamata, pārbaudot personas sniegto datu atbilstību šajā lēmumā noteiktajiem atļaujas saņemšanas nosacījumiem un izsniedz, personai uzrādot automašīnas tehnisko pasi; 1.9.   Atļauju sagatavo un izsniedz domes administrācijas Tehniskā daļa. Atļaujas, kas izsniegtas līdz šī lēmuma pieņemšanai, ir derīgas līdz 2017.gada 30.novembrim.   Adreses, kurām jāizsniedz a/m stāvēšanas atļaujas Dzīvojamās mājas Mazdārziņi 1. "Ciedriņas" 1. Nr. 45 2. "Kļavas" 2. Nr. 46 3. "Daugaviņas" 3. Nr. 51 4. "Skujas" 4. Nr. 58 5. "Ziemeļi" 5. Nr. 59 6. "Ābeles" 6. Nr. 61 7. "Kokles" 7. Nr. 62 8. "Avoti" 8. Nr. 65 9. "Indrāni" 9. Nr. 66 10. "Pērles" 10. Nr. 67 11. "Turaidas" 11. Nr. 68 12. "Saulītes" 12. Nr. 69 13. "Strautiņi" 13. Nr. 70 14. "Upmaļi" 14. Nr. 71 15. "Kalnupes" 15. Nr. 88 16. "Krasti" 16. Nr. 89 17. "Zītari" 17. Nr. 91 18. "Lazdas" 18. Nr. 92 19. "Kastaņas" 19. Nr. 93 20. "Gailīši" 20. Nr. 95 21. "Lapsiņas" 21. Nr. 98 22. Nr. 99 23. Nr. 100 24. Nr. 101 25. Nr. 104 26. Nr. 105 27. Nr. 106 28. Nr. 110   SHĒMA

lasīt vairāk
Dienas centra vadītāja piedalās starptautiskā projektā

Šā gada septembrī tika uzsākts projekts "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli" (Europe for Citizens Programme, Strand 2, Measure 2.2 “Networks of towns”). Projekta galvenais mērķis ir izveidot starptautisku tīklu zināšanu apmaiņai sociālās integrācijas uzņēmumu jomā. Projektā iesaistīti 12 partneri no desmit Eiropas valstīm: Slovākijas, Ungārijas, Itālijas, Rumānijas, Portugāles, Latvijas, Čehijas, Serbijas, Horvātijas un Slovēnijas. Projektā iesiastīti pieredzējuši partneri sociālo uzņēmumu dibināšanas jomā, kā arī partneri, kuri vēlas uzlabot savu pilsoņu sociālo un ekonomisko dzīves kvalitāti, bet trūkst nepieciešamā atbalsta un zināšanas. Projekta mērķi un uzdevumi: veicināt nelabvēlīgā situācijā esošu grupu sociālo iekļaušanu likvidēt sociālo nevienlīdzību mazināt bezdarbu uzlabot pakalpojumu kvalitāti vietējām kopienām kontekstualizēt sociālās integrācijas uzņēmumus ES politikas virzienos Projekta atklāšanas sanāksme notika Slovākijā, Filakovo, 2017. gada 20.-22. septembrī, turpinot to ar projekta sākotnējo konferenci. Projekta atklāšanas pasākumos Latviju pārstāvēja Anita Stirāne, “Sociālās inovācijas centrs”, projekta partnerorganizācijas Latvijā projektu vadītāja, Guna Kalniņa – Priede, Vidzemes plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja un Rasa Rieksta – Riekstiņa, Salaspils novada Sociālā dienesta Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja. “Sociālās inovācijas centrs” (SIC) ir izveidots 2010. gadā kā nevalstiskā organizācija, kas faktiski atrodas Ķekavas novadā, bet sociālās uzņēmējdarbības jomā darbojas gan valsts, gan starptautiskā līmenī. Projektā "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei" SIC atsaucas uz 2 pašvaldībām - Ķekavas novada pašvaldību un Salaspils novada pašvaldību, kā arī Vidzemes plānošanas reģionu. Rasa Rieksta- Riekstiņa:”Es Salaspili redzu, kā ļoti piemērotu vietu sociālās uzņēmējdarbības attīstīšanai, jo Salaspils pašvaldība ir sociāli atbildīga pašvaldība un ļoti atbalsta sociālo jomu. Jau iepriekš ir domāts, kā palīdzēt sociāli vismazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām vieglāk iekļauties sabiedrībā, kā uzlabot dzīves kvalitāti. Es sociālo uzņēmējdarbību redzu, kā vienu no rīkiem, lai kaut ko uzlabotu.”   Saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020" un starpposma mērķi ilgtspējīgai labklājības izaugsmei ES stratēģija Baltijas jūras reģionam: "Sociālie uzņēmumi ir īpaši izveidoti, lai sasniegtu sociālos mērķus, kas savukārt atbilst ilgtspējīgas izaugsmes prioritātēm, kas izriet no pieaugošas labklājības". Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam paredz sabiedrības līdzdalību sociālo problēmu risināšanā, sociālo uzņēmumu izveides un darbības veicināšanā. Kopš 2014. gada Latvijas Ministru kabinets apstiprināja koncepciju "Par sociālās uzņēmējdarbības īstenošanas iespējām Latvijā", notiek aktīvs darbs pie Sociālās uzņēmējdarbības likumprojekta izstrādes un tiek plānots, ka tas stāsies spēkā 2018. gada sākumā. Savukārt periodā no 2016. līdz 2022. gadam Labklājības ministrija sadarbībā ar finanšu iestādi Altum īsteno ES grantu programmu un pilotprojektu "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai", kura ietveros LM veiks sociālo uzņēmumu identificēšanu un grantu piešķiršanu. Šī publikācija ir daļa no projekta "Eiropas tīkls sociālās integrācijai uzņēmējdarbībai: sociālā iekļaušana un lauku reģionu attīstība labākai Eiropas nākotnei”, ENSIE - 588997-CITIZ-1-2017-1-1SK-CITIZ-NT, ko īsteno saskaņā ar programmu "Eiropa pilsoņiem", 2. virziens, 2.2. Pasākums "Pilsētu tīkli".

lasīt vairāk
Pašvaldības administrāciju turpmāk vadīs Mareks Kalniņš

Trešdien notika Salaspils novada domes ārkārtas sēde, kuras darba kārtībā bija jaunā izpilddirektora apstiprināšana. Uz šo vakanci pretendēja 26 kandidāti – gan salaspilieši, gan arī tuvāko novadu iedzīvotāji. Rūpīgi izvērtējot visus pieteikumus, konkursa komisija par piemērotāko pretendentu atzina līdzšinējo Tehniskās daļas vadītāju Mareku Kalniņu, arī domes deputāti vienbalsīgi atbalstīja viņa kandidatūru. M. Kalniņš pēc izglītības ir būvniecības jomas speciālists, piedalījies vairākos starptautiskos projektos par videi draudzīgo tehnoloģiju ieviešanu pilsētvidē. No 2010. gada viņam uzticēta pašvaldības administrācijas Tehniskās daļas vadīšana. Šīs daļas pārziņā ir tieši pilsētas infrastruktūras attīstīšana un uzturēšana. Mareks Kalniņš, vadot šo pašvaldības struktūrvienību, ir iepazinis novada hidrotehniskās būves, ielas un ceļus, pilsētas ielu apgaismojuma līnijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības un vēl daudzas citas infrastruktūras nozares. Viņš ir tieši piedalījies teju visu pašvaldības būvprojektu īstenošanā no tāmju sastādīšanas līdz par darbu izpildes kontrolei. Ikdienā saskaņojot būvprojektus, izskatot dažādus iesniegumus, kas saistīti ar tehnisko jautājumu risināšanu, un iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus, Mareks Kalniņš lieliski pārzina visu, kas šodien ir svarīgi salaspiliešiem. No 5. oktobra Mareks Kalniņš ir pārņēmis pašvaldības administrācijas vadību. Kā iepriekš informējām, septembrī savas darba gaitas pašvaldībā beidza izpilddirektors Andrejs Jaunkalns, kurš šajā amatā nostrādāja teju 20 gadus. Priekšsēdētājs Raimonds Čudars pašvaldības vārdā pateicas Andrejam Jaunkalnam par nesavtīgu darbu Salaspils novada labā.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs