Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pieņemšanas laiki Dzimtsarakstu nodaļā no 3. līdz 13.oktobrim

Pirmdiena 9.00-13.00, 14.00-19.00 Otrdiena 8.00-13.00, 14.00-17.00 Trešdiena 8.00-13.00, 14.00-17.00 Ceturtdiena 9.00-13.00, 14.00-18.00 Piektdiena 8.00-14.00

lasīt vairāk
Iesniegumu invalīdu pabalsta saņemšanai pašvaldība gaidīs līdz 20. novembrim

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā – 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz 20.novembrim ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu.

lasīt vairāk
Vārds domes deputātiem

Vita Upmane ("Vienotība") Nevienam nav noslēpums, ka medicīnā jau ilgstoši ir grūti laiki, bet šis gads ir vissarežģītākais Latvijā kopumā un arī Salaspilī. Naudas un kvotu medicīnai paliek arvien mazāk, savukārt pakalpojumu cenas aug. Diemžēl mūsu medicīna paliek arvien mazāk pieejama. Tomēr, neraugoties uz grūtībām, mēs Salaspilī ļoti cenšamies, lai pakalpojumu cenas nepieaugtu, un pie mums par maksas pakalpojumiem tās tiešām ir vienas no zemākajām Latvijā, lai arī Salaspils veselības centrā lielākajai daļai pakalpojumu kvotas jau sen ir beigušās. Mēs esam uzdāvinājuši salaspiliešiem pakalpojumus par 50000 eiro kopš gada sākuma, kas jau nav no valsts puses samaksāti. Vēl joprojām cenšamies, lai bērniem nevajadzētu maksāt par jebkādiem pakalpojumiem, un viņiem visvairāk ir vajadzīgs LOR speciālists un rehabilitologs, fizioterapeits. Zinu, ka Salaspils iedzīvotāji, lai arī ar nelielu gaidīšanu, tomēr šos valsts apmaksātos  pakalpojumus var saņemt, un es uzskatu, ka tas ir ļoti liels panākums. Jā, daļēji tas notiek uz citu iedzīvotāju rēķina, bet mums galvenais ir, lai bērni varētu tikt pie ārsta bez maksas. Savukārt nākamās prioritāšu sarakstā ir grūtnieces, tad strādājošie iedzīvotāji – tie, kam pēc iespējas ātrāk jāatgriežas savā darba vietā. Šobrīd notiek jauna un ļoti kvalitatīva acu izmeklējumu aparāta - acs kohleārā tomogrāfa iepirkuma konkurss, un tad varēsim droši teikt, ka Salaspilī ir visa nepieciešamā aparatūra acs izmeklējumu veikšanai. Šādi aparāti Latvijā ir uz pirkstiem saskaitāmi, un nu tāds būs arī pie mums. Mums jau ir speciālisti, kas ar to māk strādāt. Ar šo ierīci tepat uz vietas, Salaspilī, varēs vissmalkāk izmeklēt acs struktūru, diagnosticēt glaukomas un tīklenes slimības un precīzi noteikt ārstēšanu. Ar prieku un rosību gaidām arī brīdi, kad policija pāries uz ēku Rīgas ielā 30, un mēs dabūsim papildtelpas. Ļoti esam domājuši, ko tur iekārtot. Tā kā tas ir pirmais stāvs, tam varēs būt laba vides pieejamība, un tāpēc tur iekārtosim rehabilitācijas un fizioterapijas  nodaļu. Apmeklējumus organizēsim pēc pieraksta, tāpēc nenotiks nevajadzīga drūzmēšanās. Plānojam iegādāties divus kustību izstrādes aparātus rokām un kājām pēc traumām. Šī aparatūra ļoti nepieciešama strādājošajiem ātrākai darba spēju atgūšanai. Drīzumā sāksies māmiņu skola topošajiem vecākiem, kurā nodarbības par visdažādākajām tēmām vadīs augsti kvalificēti lektori. Oktobrī sāks strādāt dežūrārsts, būs arī vēl viens neirologs, jo pēc šiem speciālistiem ir ļoti liels pieprasījums. Jauna daktere būs arī ķirurģijā. Jau tagad trīs dienas nedēļā salaspilieši var saņemt sonogrāfijas pakalpojumus. Esam daudz paveikuši, lai celtu pacientu reģistrēšanas un apkalpošanas līmeni.  Mūsu reģistratūra strādā 4-5 darbinieki. Pieteikt vizīti pie ārsta  var gan klātienē, gan elektroniski, gan pa telefonu. Ja reģistratori uz telefona zvaniem aizņemtības dēļ uzreiz nevar atbildēt, viņu pienākums ir atzvanīt. Ļoti ērti iespējams pieteikties, rakstot uz e-pastu

lasīt vairāk
Salaspils ir gatava daudzdzīvokļu māju renovācijai un siltināšanai

Raivis Anspaks,dzīvokļu saimniecības komitejas priekšsēdētājs Salaspils novada pašvaldība kā vienu no prioritātēm ir izvirzījusi pilsētvides sakārtošanu un labiekārtošanu. Piemēram, 2013. gada nogalē tika pieņemti Salaspils novada domes saistošie noteikumi “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”, kas dažu gadu laikā, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam un iedzīvotāju iniciatīvai, ir ļāvuši labiekārtot jau daudzus daudzdzīvokļu namu pagalmus Salaspils pilsētā. Minētais ir pierādījums veiksmīgai sadarbībai starp pašvaldību un iedzīvotājiem. Tomēr, raugoties uz labiekārtotajiem iekšpagalmiem, nevar nepamanīt to, ka padomju laikā būvētās daudzdzīvokļu mājas, kuru ārējais izskats un tehniskais stāvoklis ar katru gadu pasliktinās, ir nākamais izaicinājums gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem. Jau vairāku gadu garumā gan valstiskā līmenī, gan pašvaldību līmenī tiek meklēti risinājumi, kā veicināt daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju. Arī Salaspils pašvaldība šī jautājuma risināšanā ir spērusi vairākus būtiskus soļus. Pirmkārt, jau 2015. gada aprīlī Salaspils novada dome atļāva pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” sākt jaunu komercdarbības veidu – enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā. Kopš 2015. gada aprīļa “Salaspils Siltums” ir aktīvi uzsācis darbību šajā nozarē un jau šobrīd piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu – organizē daudzdzīvokļu māju kapitālo remontu, kas paredz tehniskās apsekošanas, energoaudita, projektēšanas, siltināšanas un būvniecības darbus. Detalizēta informācija par “Salaspils Siltums” sniegtajiem pakalpojumiem šajā nozarē ir atrodama uzņēmuma mājas lapā www.salaspilssiltums.lv sadaļā “Siltināšana”. Otrkārt, 2016. gada maijā tika pieņemti Salaspils novada domes saistošie noteikumi “Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Šo noteikumu mērķis ir atbalstīt un veicināt gan daudzdzīvokļu dzīvojamo  māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan arī veicināt pasākumus dzīvojamā fonda ilgtermiņa saglabāšanai un uzturēšanai. Saskaņā ar šiem saistošajiem noteikumiem daudzdzīvokļu dzīvojamā māja var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai līdz pat 15 000 eiro apmērā.   Tādējādi uz šo brīdi Salaspils novadā ir radīti visi priekšnoteikumi, lai veiksmīgi uzsāktu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas darbu pasākumus, taču tam ir nepieciešama arī pašu dzīvokļu īpašnieku iniciatīva. Dzīvokļu īpašniekiem ir svarīgi atrast labu partneri šajā procesā – tā var būt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas kompānija vai arī dzīvokļu īpašnieku biedrība, kas apsaimnieko māju. Tomēr ir jāņem vērā, ka ne visiem dzīvojamo māju pārvaldītājiem ir pietiekoša kompetence, pieredze un kapacitāte, lai šādu procesu spētu kvalitatīvi, pārskatāmi un iespējami lētāk novadīt. Šobrīd dzīvojamo māju pārvaldniekiem, neatkarīgi no pārvaldīšanas formas, ir iespējas vērsties pašvaldības kapitālsabiedrībā “Salaspils Siltums”, kam var uzticēt gan renovācijas procesa sagatavošanu, gan pilnībā visa procesa vadīšanu un realizēšanu. Jautājumi, kas satrauc iedzīvotājus saistībā ar siltināšanas un renovācijas darbiem, ir: ēku siltināšanas un renovācijas izmaksas, procesa caurskatāmība, iespējamie finansējuma avoti, atmaksas kārtība un ieguvumi. Salaspils novada pašvaldība, deleģējot pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā, vēlējās radīt drošu, efektīvu un ilgtspējīgu partneri dzīvokļu īpašniekiem, kas nodrošinātu pilnīgi visu daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai nepieciešamo pakalpojumu klāstu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai- no dokumentu sagatavošanas līdz pat būvdarbu pabeigšanai. “Salaspils Siltums” jau šobrīd risina jautājumus par finansējuma piesaisti gan saistībā ar ES fondiem, gan arī starptautiskajās finanšu institūcijās. Jau šobrīd ir skaidrs, ka “Salaspils Siltums” ir spējīgs piesaistīt finansējumu ēku siltināšanai un renovācijai uz izdevīgākiem noteikumiem ilgtermiņā, nekā tas ir iespējams, izmantojot kredītiestāžu sniegtos pakalpojumus. Jāņem vērā, ka gan pašvaldības, gan “Salaspils Siltums” darbība ir vērsta ne tikai uz ēku energoefektivitātes paaugstināšanu, bet gan arī uz ēku renovāciju, kas ir vienīgais veids, kā nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju saglabāšanu un uzturēšanu ilgtermiņā. Lielākā daļa daudzdzīvokļu māju ir būvētas vismaz pirms 30 gadiem, un to tehniskais stāvoklis ir būtiski pasliktinājies. Ēku siltināšana, neveicot pilnvērtīgu un efektīvu ēku renovāciju, nav ilgtermiņa risinājums- tā ir īslaicīga atsevišķu problēmu risināšana. Tieši tādēļ dzīvokļu īpašniekiem būtu šie jautājumi jārisina kompleksi- veicot gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, gan arī veicot ēkas renovāciju. Realizējot gan ēkas siltināšanu, gan renovāciju, ir iespējams ne tikai uzlabot sadzīves apstākļus un taupīt siltumenerģiju, bet arī paaugstināt sava īpašuma vērtību un saglabāt īpašumu ilgtermiņā. Tieši uz šādu ilgtermiņa risinājumu ir vērsta gan pašvaldības darbība, gan arī “Salaspils Siltums” darbība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas jomā. Salaspils pašvaldība un “Salaspils Siltums” ir radījusi priekšnoteikumus efektīvai, caurskatāmai un ilgtermiņa sadarbībai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas jomā starp visām iesaistītajām pusēm- pašvaldību, pakalpojumu sniedzēju un dzīvokļu īpašniekiem. Manuprāt, katram dzīvokļu īpašniekam ir jāapzinās, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, kurā viņam pieder dzīvoklis, ir viņa īpašums un tikai dzīvokļa īpašnieks ir atbildīgs un tiesīgs lemt, kā viņš savu īpašumu uzturēs, saglabās un uzlabos. Neviens cits to mūsu vietā nedarīs. Salaspils pašvaldība ir spērusi lielu soli pretī dzīvokļu īpašniekiem- ir iespējams iegūt pietiekami būtisku līdzfinansējumu no pašvaldības budžeta, lai uzsāktu un veiktu ēku siltināšanas un renovācijas darbus,  un pašvaldības kapitālsabiedrība “Salaspils Siltums” spēj gan piesaistīt finansējumu, gan nodrošināt visa procesa realizāciju no dokumentu sagatavošanas līdz pat būvdarbu pabeigšanai. Raivis Anspaks, Dzīvokļu saimniecības komitejas priekšsēdētājs 

lasīt vairāk
Rīgas ielas rekonstrukcijas darbi jau finiša taisnē

Ir divas labas ziņas! Pirmā: Rīgas ielas rekonstrukcijas darbi, kas uzsākās šī gada martā, jau pamazām ieiet finiša taisnē, un jau pavisam drīz atjaunotā iela būs atvērta gan gājējiem, gan autobraucējiem! Tādēļ no 1.oktobra pulksten 8.00 līdz 2. oktobra pulksten 20.00 būs slēgta dzelzceļa pārbrauktuve, jo notiks Rīgas ielas asfaltēšana. Un otra labā ziņa: asfaltēšanas darbi notiks brīvdienās, kad bērni nav jāved uz skolu un pieaugušajiem nav jāsteidzas uz darbu, tāpēc var nesteidzoties izvēlēties kādu no piedāvātajiem apbraucamajiem ceļiem.  Izmaiņas autobusu kustības maršrutos Maršruta autobuss Nr. 6317 “Rīga – Salaspils” kursēs tikai līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Maršruta autobuss Nr. 5836 “Rīga – Saurieši - Salaspils” kursēs tikai līdz pieturvietai “Silava”, reisi līdz Fizikas institūtam un Miera ielai būs atcelti. Maršruta autobuss Nr.: 5835 „Salaspils skola - TEC-2” plkst.: 8.40; 13.40; 17.45 kursēs pēc izmainītā maršruta (Salaspils Skola – Daugavpils šoseja – Tilderu kapi - Silava) un tālāk pēc paredzētā maršruta. No Miera ielas reisi plkst. 10.30 un 15.25 tiks atcelti (autobusi kursēs no pieturvietas Salaspils skola). Maršruta autobuss Nr. 5777 “Rīga – DS Getliņi - Salaspils” kursēs pēc izmainīta maršruta (Salaspils skola – Daugavpils šoseja – Tilderu kapi - Silava) un tālāk pēc paredzētā maršruta.   

lasīt vairāk
Svarīga informācija mazdārziņu nomniekiem

Salaspils novada pašvaldība informē, ka 2016.gada 14.septembra domes sēdē pieņemts lēmums par mazdārziņu nomas līgumu darbību pagarināšanu uz pieciem gadiem zemāk minētajās teritorijās. Salaspils pilsētas teritorijā Salaspils pagasta teritorijā Budeskalnu iela 17B “Mazdārziņi Nr.1” Zvaigžņu iela 2 “Mazdārziņi Nr.4” Dienvidu iela 9 k-4 “Pikalne” Dienvidu iela 11/1 “Mazdārziņi Nr.6” Miera iela 2/1 “Mazdārziņi Nr.7” Rīgas iela 49/2 “Mazdārziņi Nr.9” Rīgas iela 127 “Mazdārziņi Nr.10” Rīgas iela 129 “Jaunkalnes” Lazdu iela 6 “Laukkalnes” Ziemeļu iela 7 “Mazdārziņi”   “Lielkalni”   “Jaunsaulkalne”   Granīta iela 31/8   Granīta iela 31/9   Granīta iela 31/17   "Brīvnieki 11" Tādēļ aicinām visus uzskaitīto mazdārziņu nomniekus, sākot AR 2016.gada OKTOBRI nākt uz Salaspils novada pašvaldības Nekustamo īpašumu daļu (201.kabinets), lai pagarinātu līgumus, kuru darbības termiņš beidzas 2016.gada 31.decembrī. Informējam, ka līgumi, kuri līdz 2016.gada beigām netiks pagarināti, nav atjaunojami, kā arī mazdārziņš tiks ieskaitīts brīvo personisko palīgsaimniecību vajadzībām iznomājamo zemju sarakstā ar 2017.gada 1.janvāri un tiks iznomāts rindas kārtībā citiem interesentiem. Lai pagarinātu šobrīd spēkā esošu līgumu par zemes nomu personisko palīgsaimniecību vajadzībām, līdzi jāņem (OBLIGĀTI!) savs līguma eksemplārs, kurā tiks izdarīta atzīme par pagarinājumu, un personu apliecinošs dokuments. Vēršam Jūsu uzmanību, ka saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pantu par personu apliecinošu dokumentu ir uzskatāma tikai personas apliecība un pase. Vadītāja apliecība nav personu apliecinošs dokuments.

lasīt vairāk
Izsludināts mūžizglītības projektu konkurss

Lai pašvaldībā tiktu īstenota politika pieaugušo izglītībā, ir jānodrošina pieaugušajiem Salaspils iedzīvotājiem iespēja saņemt izglītības pakalpojumus ārpus formālās izglītības, kas veicinātu jaunu prasmju apguvi un  zināšanu pilnveidi. Šī mērķa sasniegšanai kopš 2014. gada pašvaldība rīko mūžizglītības projektu konkursu. Konkursā var piedalīties pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas vai citas juridiskas personas, saimnieciskā darba veicēji, kas savu darbību veic Salaspils novadā un sniedz pakalpojumus Salaspils iedzīvotājiem. Konkursa prioritārās jomas ir valodas apguve, paaudžu saskarsmes prasmju pilnveide, personības attīstības pilnveide, nodarbināto prasmju pilnveide, tehnoloģisko inovāciju apguve, uzņēmējspējas pilnveide u.c.  Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami līdz 2016.gada 20.septembrim, bet realizējami - no 25.septembra līdz 15.decembrim. Konkursa nolikumu var apskatīt šeit. 

lasīt vairāk
Atgādinām, ka tikai septembrī var pieteikties otrā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai

Atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem "Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā" tikai septembra mēnesī var pieteikties 2016. gada otrā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem: persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas; persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijas Zeltiņos un teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija).  Šo kompensāciju nepiešķir: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teritorijā ar SIA "Galss Buss" autobusiem; personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru otrajā pusgadā, tikai septembra mēnesī Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība. Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē.

lasīt vairāk
Izsola zemesgabalus Salaspils novadā

Salaspils novada dome pārdod izsolē ar pretendentu atlasi zemesgabalu “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8031 007 0221. Zemesgabala platība – 0.0507 ha. Izsoles objekta sākumcena ir 2 468.97 EUR (divi tūkstoši četri simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 246.89 EUR (divi simti četrdesmit seši euro, 89 centi). Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) Izsole notiks 2016.gada 11.oktobrī plkst. 12.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā. Par izsoles dalībnieku var būt tikai zemes starpgabala “Lakstīgala 40”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā pierobežnieki: zemesgabala “Lakstīgala 39”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā īpašnieks un zemesgabala “Lakstīgala 41”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā īpašnieks. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 11.oktobrī plkst. 10.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai www.salaspils.lv. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.   Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu “Lakstīgala 90”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8031 007 0260. Zemesgabala platība – 0.0525 ha. Izsoles objekta sākumcena ir 2 368.97 EUR (divi tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 236.89 EUR (divi simti trīsdesmit seši euro, 89 centi). Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) Izsole notiks 2016.gada 7.oktobrī plkst. 11.45 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 7.oktobrī plkst. 9.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai www.salaspils.lv.  Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.   Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Botāniķu ielā 16, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 003 0568. Zemesgabala platība – 0.1069 ha. Izsoles objekta sākumcena ir 9 868.97 EUR (deviņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi).. Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 986.89 EUR (deviņi simti astoņdesmit seši euro, 89 centi). Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) Izsole notiks 2016.gada 11.oktobrī plkst. 14.30 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 11.oktobrī plkst. 10.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai www.salaspils.lv. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.   Salaspils novada dome pārdod izsolē zemesgabalu Meldru ielā 73, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 001 0214. Zemesgabala platība – 0.2532 ha. Izsoles objekta sākumcena ir 24 368.97 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti sešdesmit astoņi euro, 97 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 2 436.89 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit seši euro, 89 centi). Izsoles dalības maksa – 50.00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) Izsole notiks 2016.gada 7.oktobrī plkst. 11.00 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.kabinetā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzas 2016.gada 7.oktobrī plkst. 9.00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pie Salaspils novada domes Nekustamā īpašuma daļas informācijas stenda (pie 201.kab.) vai www.salaspils.lv. Papildus informāciju var saņemt, zvanot 67981014.   Pašvaldība piedāvā iegādāties 0.0964 ha lielu zemesgabalu Dzērveņu ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā ar kadastra Nr.8011 003 0482 individuālās dzīvojamās mājas apbūvei. Zemesgabala nosacītā sākuma cena – zemesgabala tirgus vērtība tiks noteikta uz izsoles rīkošanas brīdi. Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem, nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteikts 0601 – individuālās dzīvojamās mājas apbūve. Saskaņā ar Salaspils novada teritorijas plānojumu, atļautas zemes izmantošanas veids šajā teritorijā ir (DzS) – savrupmāju apbūves teritorijas (teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 2.sadaļa „Noteikumi savrupmāju apbūves teritorijām”). Vairāk informācijas ŠEIT. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs