Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Atbalsts ieguldījumiem akvakultūrā

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai (ZRP) pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā".  Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 11. jūlija līdz 2016. gada 15. decembrim. Pasākuma mērķis ir akvakultūras uzņēmumu konkurētspējas un dzīvotspējas palielināšana ar kopējo pieejamo publisko finansējumu 10 000 000 EUR. Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu ieviešanas beigu datums ir divi gadi no LAD lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu stāšanās spēkā. Projekta iesnieguma veidlapa ir pieejama mājaslapā www.lad.gov.lv. Projektu iesniegumi jāiesniedz LAD reģionālo lauksaimniecības pārvalžu klientu apkalpošanas daļās vai LAD klientu apkalpošanas daļā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāvā (tālr. 67027693, 26178323). Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī 

lasīt vairāk
Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītu darbību veicināšanai, arī tūrisma aktivitātēm

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016. gada 11. jūlija līdz 10. augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā". Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijā, kā arī dažādot ar lauksaimniecību nesaistītas aktivitātes, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni lauku reģionos. LAD direktores vietnieks Ğirts Krūmiņš atzīst: "Šis ir ilgi gaidīts atbalsta pasākums, jo tā ir iespēja maziem lauku uzņēmējiem attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijās, kā arī pilnveidot tūrisma pakalpojumus. Jau iepriekšējā plānošanas periodā interese par šo pasākumu bija ļoti liela – tika attīstīta dažādu pakalpojumu sniegšana laukos, arī kokapstrāde, metālapstrāde un citas nozares. Tā ir iespēja ne tikai radīt darba vietas laukos, bet saglabāt arī esošās. Aicinu lauku uzņēmējus būt aktīviem un izmantot šo iespēju." Pirmās kārtas pieejamais publiskais finansējums pieejams vairākām aktivitātēm: -"Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība" un "Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana" 5 000 000 EUR  apmērā, sadalot to pēc reģionalizācijas principa; -aktivitātei "Tūrisma aktivitāšu veicināšana" 5 000 000 EUR  apmērā, arī to sadalot pēc reģionalizācijas principa. Projekta iesnieguma veidlapas un plašāka informācija par pieejamo finansējumu katrām reģionam pēc reģionalizācijas principa, kā arī nosacījumiem atbalsta saņemšanai, ir pieejama LAD mājaslapā. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Centrālajā aparātā Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000). Projektu pieņemšana notiek Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšaktivitātē. Lauku attīstības daļa: Tālrunis: 25726007 LAD Klientu daļa: Tālrunis: 67095000

lasīt vairāk
“Rīgavā” tiekas sociālo dienestu darbinieki

Šī gada 3.jūnijā kultūras namā “Rīgava” norisinājās seminārs “Informācijas tehnoloģiju un citu atbalsta instrumentu nozīme sociālo dienestu darbībā. Pabalstu un pakalpojumu piešķiršana izmantojot pieejamās atbalsta sistēmas”, kurā piedalījās sociālo dienestu vadītāji un darbinieki teju no visas Latvijas. Pasākumu atklāja Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības (LPSDVA) valdes priekšsēdētaja Iveta Sietiņsone, sakot lielu paldies mūsu sociālā dienesta vadītājai Guntai Gumbinai ar kolēģēm par lieliski noorganizēto dienu. Sveikt klātesošos Salaspilī bija ieradies arī domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kurš uzsvēra sociālo dienestu lielo nozīmi ikvienā pašvaldībā. “Man ir prieks jūs sveikt Salaspilī laikā, kad novads ir visskaistākais. Par to jūs pārliecināsieties arī botāniskajā dārzā. Joma, kurā jūs strādājat, ir īpaša. Jāatzīst godīgi, ka pirms gadiem septiņiem, kad tik tikko biju sācis pildīt domes priekšsēdētaja pienākumus, es to uztvēru vienkāršoti. Tagad es saprotu, ka sociālā sfēra līdzinās raķešu zinātnei, jo jūsu darbībā pastāv ļoti netverama matērija. Un tā ir cilvēka daba. Strādājot ar šiem cilvēkiem, jums ir jānonāk pie rezultāta, kas jūsu darbu padara līdzīgu skolotāja darbam. Mēs redzam, kas mūsdienās notiek ar patērētāju kultu, pieprasīšanu. Darba tikums diemžēl arvien mazāk tiek celts godā. Arī šīm problēmām jūs saskaraties ikdienas un cīnieties ar tām, tādēļ jūs esat ļoti svarīgi savam novadam,“ teica priekšsēdētājs. Semināra dalībniekus uzrunāja arī priekšsēdētāja vietniece Malda Caune, kura ir devusi lielu ieguldījumu sociālajā jomā Salaspilī. “Mūsu sociālais dienests izceļas uz citu fona, jo mums ir lieliska vadītāja un darbinieki, kuri ir īsta komanda. Mums ir gan Sociālais dienests, gan Dienas centrs un Sociālais centrs, kur vērsties cilvēkam, kurš ir nonācis grūtībās. Mēs viņu vienmēr uzklausīsim un palīdzēsim atrisināt problēmas. Mēs esam šeit un šeit strādājam, jo salaspilietis mums ir pats svarīgākais,” atzīst Malda Caune. Pēc uzrunām un sveicieniem sākās semināra dienas kārtība, kuras ietvaros tika apskatītas aktualitātes sociālā darba jomā, sociālā darba attīstība pašvaldībās, valsts budžeta pasākumi, mākslu terapijas izmantošana sociālajā darbā u.c.  jautājumi. Par SIA “Lursoft” pakalpojumu izmantošanas iespējām, to pielietojumu sociālo dienestu darbā pastāstīja “Lursoft” klientu konsultants Ritvars Helmšteins, savukārt SIA “ZZ Dats” projektu pārvaldnieks Raivis Kivkucāns klātesošos informēja par vienotās pašvaldību sistēmas sociālās palīdzības administrēšanas (SOPA) lietojumprogrammas piedāvātajiem pakalpojumiem, to pielietojumu, iespējām un labās prakses piemēriem, kā arī dzīvokļa pabalsta aprēķinu, izmantojot SOPA pakalpojumus. Ar aktualitātēm sociālajā jomā visus iepazīstināja Ilze Kurme (LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta projektu vadītāja), bet par valsts budžeta pasākumiem detalizētu stāstījumu sniedza Ilze Skrodele-Dubrovska (LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece). Savukārt pirms pusdienu pauzes par to, kā sociālajā jomā var izmantot mākslas terapiju, semināra dalībnieki uzzināja no RSU Socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītājas Sandras Mihailovas. Pēcpusdienas programma sākās ar ne mazāk interesantu prezentāciju, kurā Tukuma un Cēsu sociālo dienestu vadītājas stāstīja par dzīvokļu pabalsta aprēķināšanu un piešķiršanu, izmantojot SOPA. Semināra noslēguma daļā vārds tika dots mājiniecēm- par Salaspils novada Sociālā dienesta struktūrvienību nodrošinātajiem pakalpojumiem stāstīja psiholoģe Marita Kodeikina, sociālā darbiniece Dace Miķelsone- Ježaka, Dienas centra vadītāja Rasa Rieksta- Riekstiņa, kā arī Sociālā centra vadītāja Daiga Možeika. Pēc spraigās, radošās un intensīvās dienas, kurā ikviens uzzināja ko jaunu un savā ikdienas darbā nozīmīgu, semināra dalībniekiem bija lieliska iespēja paviesoties mūsu botāniskajā dārzā. 

lasīt vairāk
Latvijas dzelzceļš pārrunā infrastruktūras attīstību ar Salaspils pašvaldības vadību

Turpinot tikšanos ciklu ar Latvijas pašvaldību vadītājiem, kuru teritorijās dzelzceļam ir liela ekonomiskā nozīme, šonedēļ VAS Latvijas dzelzceļš prezidents Edvīns Bērziņš tikās ar Salaspils mēru Raimondu Čudaru un Jelgavas mēru Andri Rāviņu un abu pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem. E.Bērziņš: “Dzelzceļam ir būtiska loma abu pilsētu dzīves telpas un uzņēmējdarbības aktivitātes attīstībā, un abu pilsētu vadītāji mērķtiecīgi plāno un domā, kā šo lomu nostiprināt, vienlaikus uzlabojot iedzīvotāju dzīves kvalitāti un drošību.” Kā norādīja Salaspils domes vadītājs, dzelzceļš Salaspilī bijis ātrāk nekā tā ieguvusi pilsētas statusu, kas pierāda dzelzceļa ieguldījumu teritorijas attīstībā. Vienlaikus, pieaugot iedzīvotāju skaitam un mobilitātes vajadzībām, aktualizējas satiksmes mijiedarbības jautājumi – tostarp dzelzceļa šķērsošanas iespējas. Salaspilī patlaban ir viena dzelzceļa pārbrauktuve, kura ir samērā noslogota, un pašvaldība meklējusi risinājumus gan jaunas pārbrauktuves, gan divlīmeņu šķērsojuma izveidei, tomēr pagaidām šāds risinājums nav realizējams. Tādēļ pašvaldība, rekonstruējot Rīgas ielu, vēlas sadarboties ar Latvijas dzelzceļu jau esošā šķērsojuma uzlabošanā. Ilgtermiņā Salaspils mērs R.Čudars cer uz Rail Baltica kontekstā ieplānotā loģistikas parka izveidi Salaspils tuvumā, kas atslogotu pilsētu no pārējo satiksmi bremzējošas kravu vilcienu kustības. E.Bērziņš: “Ir patiess prieks redzēt, ka ne tikai bizness ir ieinteresēts sadarbībā ar perspektīvajiem Āzijas un globālo tirgu partneriem, bet šajā jomā aktīvi iesaistās arī pašvaldības, kurām rūp sava reģiona attīstība un darbavietu radīšana.”

lasīt vairāk
Salaspilī darbu sāk Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs

1.jūnijā tika svinīgi atklāts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kurš darbosies Salaspils novada domes Klientu apkalpošanas centra telpās. Tas nozīmē, ka turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Salaspils novada iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi. Šeit varēs saņemt Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumus, kā arī iestādes darbinieki sniegs konsultācijas par Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts zemes dienesta un Valsts darba inspekcijas e-pakalpojumiem. Uzrunājot klātesošos, domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars teica: “Mūsu kopējā darbā galvenais ir cilvēks, kurš vēlas dzīvot modernā pasaulē, kurš savus jautājumus grib nokārtot ātri, vairāk laika veltot darbam un ģimenei. Ar šo centru mēs to panāksim. Protams, priekšā mums ir lieli izaicinājumu. Apmeklētāju apkalpošanas centrs ir mūsu seja un prezentācija. Es ticu, ka mūsu birojs, kurā būs gan valsts, gan pašvaldības pakalpojami, būs labākais.” Ar savu klātbūtni pašvaldības vienoto klientu pakalpošanas centru pagodināja Valsts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš un Publisko pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Normunds Lauskis.“Mēs esam priecīgi un pateicīgi, ka Salaspils novada pašvaldība ir iesaistījusies šajā projektā. Tā kā esmu liels pašvaldību patriots, es cīnījos par to, lai šādi vienotie centri tiktu izveidoti. Mēs varam lepoties, ka valsts un pašvaldība strādā kopā un cilvēkam ir ērtāk saņemt nepieciešamos pakalpojumus. Lielākā daļa valsts institūciju pakalpojumu, kas nepieciešami iedzīvotājiem, ir pieejami gan elektroniskā veidā, gan atsevišķi klātienē. Tas ir labs un dzīvotspējīgs projekts. Lai jums veicas,” pasniedzot simboliskas dāvanas Apmeklētāju apkalpošanas centram, teica Aivars Draudiņš. Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā pieņem iesniegumus šādu VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTA pakalpojumu saņemšanai: elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana; lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai; gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu). Sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā. Centrā pieņem arī iesniegumus šādu VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRAS pabalstu saņemšanai: apbedīšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; bērna invalīda kopšanas pabalsts; bērna kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; paternitātes pabalsts; slimības pabalsts; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; vecāku pabalsts; vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram). Uzrakstot iesniegumu, iedzīvotāji var saņemt izziņu par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem, reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam), par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru, par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību, par VSAA ieturēto ienākuma nodokli, par prognozējamo vecuma pensijas apmēru, par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai), par apdrošinātās personas pensijas kapitālu, par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli, par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības, par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu un citiem pakalpojumiem. Vēršam jūsu uzmanību, ka ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā. Vienotajā klientu apkalpošanas centrā jums sniegs konsultācijas par šādiem NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRAS e-pakalpojumiem: iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai; (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes). SVARĪGI! Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, savukārt, lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.   // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs