Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanas pieredze saņem atzinīgu vērtējumu

17. martā Salaspilī, Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā, notika Latvijas Pašvaldību savienības un Norvēģijas finansētā projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” noslēguma sanāksme. Salaspils šajā projektā piedalījās apakštīkla “Pašvaldību mājokļu politika” sadaļā. Projektā piedalījās vēl 18 pašvaldību pārstāvji, kuri visa projektā laikā dalījās pieredzē par savu pašvaldību veiktajiem pasākumiem mājokļu politikas attīstībā. Bija interesanti apmainīties pieredzē ar tādām pašvaldībām kā Jelgava, Tukums, Smiltene, Gulbene un vēl citām. Jāsaka, ka Salaspilī daudzas lietas, kas saistītas ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, ir krietni sakārtotākas kā citviet. Par to klātesošie pārliecinājās, klausoties Salaspils domes izpilddirektora A. Jaunkalna uzrunu. Mēs esam spēruši soli tālāk, un, kaut tas nav nācis viegli, Salaspilī dzīvokļu īpašnieki ir sapratuši, ka par savu īpašumu sakārtošanu atbildība ir jāuzņemas pašiem. Mūsu pašvaldība varēja dalīties labo darbu pieredzē par pašvaldības iespējām līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu. Četru gadu laikā pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai no 146 mājām, kurām bija tiesības piedalīties šajā projektā, ir pieteikušās 64 daudzdzīvokļu mājas. 18 māju pieteikumi atbilda vērtēšanas nosacījumus un saņēma līdzfinansējumu no pašvaldības kopumā 63 8838 eiro, savukārt dzīvokļu īpašnieki projektu realizēšanā ieguldīja 64747 eiro jeb vidēji 15%. Šīs aktivitātes ļāvušas pilsētā labiekārtot pagalmus vairāk kā 13 ha platībā, katrā kvadrātmetrā ieguldot 5 EUR. Salaspilieši saņēma daudz atzinīgu vārdu par šiem sasniegumiem un pateicību no citu pašvaldību kolēģiem par sanāksmē iegūto pieredzi. Gandarījumu vairoja pēc sanāksmes saņemtā Pašvaldību savienības priekšsēža Andra Jaunsleiņa vēstule, kurā teikts: “Latvijas Pašvaldību savienība izsaka pateicību Salaspils novada domes projekta koordinatorei Rudītei Ķikustei, domes izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam un Nacionālā botāniskā dārza direktoram Andrejam Svilānam par teicamu projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” apakštīkla “Pašvaldību mājokļu politika un infrastruktūras politikas sinerģija” sanāksmes organizēšanu. Pateicoties teicamajai darba organizācijai, domes darbinieku, Botāniskā dārza direktora ieinteresētībai un patiesam lepnumam par savu darbu, mums šajā dienā bija iespēja kvalitatīvi veikt projektā paredzēto darba apjomu un redzēt, ka Salaspilī cilvēki patiesi lepojas par savu darbu.” Taču vispatiesāko gandarījumu sniedz ar katru gadu arvien vairāk atjaunoto un labiekārtoto māju pagalmu, kas ir pierādījums cilvēku spējai vienoties kopīgas labklājības vārdā.

lasīt vairāk
VID “e-busiņā” varēs saņemt palīdzību Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai elektroniski

Turpinot pilnveidot klientu apkalpošanu un veicināt VID elektronisko pakalpojumu izmantošanu, tūri pa Latvijas pašvaldībām turpina Valsts ieņēmumu dienesta “e-busiņš”. Salaspilī VID “e-busiņš” ieradīsies 11. aprīlī, un no plkst. 10.00 līdz 13.00 VID speciālisti pieņems iedzīvotājus domes pārrunu telpā. VID “E-busiņa” speciālisti palīdzēs iesniegt Gada ienākumu deklarāciju gan tiem nodokļu maksātājiem, kuriem tā jāsniedz obligāti, gan tiem, kuri vēlas to iesniegt brīvprātīgi, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izglītību, ārstniecību, iemaksām pensiju fondos u.c. attaisnotajiem izdevumiem. Vēršam uzmanību, ka dokumenti papīra formātā “E-busiņā” netiks pieņemti! Lai “E-busiņā” varētu elektroniski iesniegt Gada ienākumu deklarāciju, lūdzam nodokļu maksātājus ņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pasi vai eID karti), internetbankas kodu karti un attaisnojuma dokumentus (maksājumi par izglītību, medicīnas un zobārstniecības pakalpojumiem), kas skenētā veidā būs jāpievieno Gada ienākumu deklarācijai. To būs iespējams izdarīt arī “E-busiņā”, jo tas ir aprīkots ar portatīvo datoru, mobilo internetu, eID karšu lasītāju un dokumentu skeneri. Cita VID rīcībā esošā informācija - nodokļu maksātāja gūtie ienākumi, neapliekamie ienākumi, informācija no kredītiestādēm par veiktajām iemaksām pensiju fondos, informācija no apdrošināšanas sabiedrībām par veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem, kā arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie attaisnotie izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem – deklarācijā tiks atspoguļota automātiski. Ja persona nav internetbankas lietotājs, “E-busiņā” būs arī iespēja iegūt lietotāja vārdu un paroli, ar kuru varēs pieslēgties EDS un izmantot visus tajā pieejamos VID e-pakalpojumus. Atgādinām, ka Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadā gūtajiem ienākumiem līdz 2016. gada 1.jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: • veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.), • guvuši ienākumus ārvalstīs (tai skaitā personas (jūrnieki), kuras bijušas nodarbinātas uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa), • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2015. gadā pārsniedza 4000 eiro (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas), • guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, • guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tai skaitā, no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Vēršam uzmanību, ka fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. zemnieku un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2015. gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID EDS. Savukārt brīvprātīgi Gada ienākumu deklarāciju aicinām iesniegt tos nodokļu maksātājus, kuri vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem - saņemtajiem ārstniecības, zobārstniecības vai izglītības iegūšanas pakalpojumiem, veselības apdrošināšanas prēmiju maksājumiem, veiktajām iemaksām pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas pakalpojumiem. 2016. gada laikā pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli var pieprasīt par 2015., 2014. un 2013. gadu. Aicinām iedzīvotājus arī izmantot speciāli izstrādātos jaunos vizuālos palīgmateriālus par pieslēgšanos EDS un Gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu elektroniski. Tie pieejami vairākās sadaļās VID mājaslapā – gan pie informācijas par Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu, gan sadaļā par VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu. Šajā vizuālajā materiālā  VID Elektroniskās sistēmas lietotājiem vienkāršotā veidā “soli pa solim” tiek skaidrotas veicamās darbības, lai pareizi pieslēgtos EDS un veiksmīgi aizpildītu un iesniegtu Gada ienākumu deklarāciju. Plašāka informācija pieejama VID mājaslapā sadaļā „Gada ienākumu deklarācija’”. Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Nodokļu un muitas informatīvo tālruni 67120000, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, uzdot savu jautājumu rakstiski VID mājaslapā „Uzdot jautājumu VID” vai arī VID EDS.

lasīt vairāk
Līdz 22. aprīlim var pieteikties kultūras projektu konkursam

Projektu iesniegšana: līdz 22.aprīļa plkst.13.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju Apkalpošanas centrā. Projekta iesniedzējs: jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona. Atbalstāmās jomas: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Atbalstāmie mērķi, kas veicina: mūsdienīgas kultūrvides attīstību novadā; kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu; mazākumtautību kultūras aktivitātes; profesionālās mākslas un jaunrades procesus; inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju; kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti; kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai; iedzīvotāju radošo attīstību, bezmaksas kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām; sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām; Salaspils novada kultūras kontaktu attīstību ar citām pilsētām pašvaldībām un valstīm. Maksimālais finansējums vienam projektam: 700 eiro - mazie kultūras projekti, kuri tiks realizēti Salaspils novadā; 3000 eiro - Salaspils novada radošo kolektīvu dalība valsts un/vai starptautiskos konkursos un koncertbraucienos (var pretendēt tikai Salaspils novada iestāžu radošie kolektīvi, Salaspilī reģistrētie un/vai licencētie radošie kolektīvi un individuālie pretendenti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 5 gadus ir deklarēta Salaspils novadā). Projektiem nepieciešams vismaz 30% pašfinansējums. Projektu līdzfinansēšanas rezultāti – pēc 11.05.2016. Sīkāka informācija: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti Indra Trofimoviča, Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sekretāre, t.67981016

lasīt vairāk
Atgādinājums - nekustamā īpašuma nodokļa pirmais maksājums jāveic līdz 31. martam

Nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31. marts, 16. maijs, 15. augusts un 15. novembris. Maksājumu var veikt gan pa daļām norādītajos termiņos, gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam – samaksājot visu summu. Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības kasē Līvzemes ielā 8, 205. kabinetā, bankā, internetbankā. Jāuzsver, ka, maksājumu veicot internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Taču drošākais un ērtākais veids NĪN nomaksai ir portāls www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Salaspils novada domē, Līvzemes lelā 8, Salaspilī vai pa tālruni 67981012.

lasīt vairāk
Ielu un ceļu uzturēšana bija, ir un būs viena no mūsu prioritātēm

Šogad mūsu lielākais izaicinājums un lielākais darbs ir Rīgas ielas pilnīga rekonstrukcija no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Silavai, sakārtojot gājēju un riteņbraucēju kustību, ierīkojot apgaismojumu un apstādījumus. Šajā Rīgas ielas posmā, īpaši krustojumos ar Budeskalnu un Miera ielām, jau sen bija nepieciešami uzlabojumi gan autobraucēju, gan gājēju drošībai. Pašvaldība šo posmu no "Latvijas Valsts ceļiem" pārņēma 2014. gadā un nekavējoties uzsāka rekonstrukcijas projekta izstrādi. Darbi jau notiek – transporta kustība ir novirzīta pa blakus ielām, tiek zāģēti koki, noņemta vecā asfalta kārta. Plānots, ka pa jauno Rīgas ielu varēsim braukt un iet nākamā gada maijā. Notiks arī Celtnieku ielas posma pilnīga rekonstrukcija no Enerģētiķu līdz Skolas ielai. Tā kā vairs nav iespējas nogriezties no Enerģētiķu ielas uz šoseju Ogres virzienā, šis posms tiek izmantots aizvien intensīvāk. Darbu plānā ir arī Parka ielas rekonstrukcija. Jau noslēgusies sabiedriskā apspriešana. Plānots, ka šo nelielo ieliņu, kas ved no Rīgas ielas uz skolu, nodosim gājēju un riteņbraucēju rīcībā, atļaujot iebraukt ar auto tikai tur dzīvojošajiem. Šogad sāksim izbūvēt jauno ceļu uz Tilderu kapiem. Turpināsim Purva rajona ielu programmu - asfaltēsim Cīruļu un Briežu ielas. Tiks noasfaltēts Meldru ielas posms, kurā ir jau sakārtota lietus notekūdeņu sistēma. Ceru ielas posmā gar stadionu un Meža ielas posmā tiks atjaunots asfalta segums, turklāt Mežā ielā turpināsies trotuāra un veloceliņa izbūve. Saulkalnē izbūvēsim autobusa apgriešanās laukumu. Noslēgušies iepirkumi par asfaltbedrīšu remontu un šķemboto un grantēto ielu un ceļu greiderēšana 2016. gadā. Asfaltbedrīšu remonti noritēs divos etapos: 1. etaps – esošo asfaltbedrīšu remonts aprīlī, maijā, savukārt 2. etaps - augustā, septembrī. Zemes ceļus greiderēs 1-2 reizes mēnesī, kopā gada laikā apkopjot 2300 kilometrus. Šobrīd daudzviet grunts ceļi vēl ir sasaluši, bet, līdzko atļaus laika apstākļi, nekavējoties sāksies greiderēšanas darbi. Ik pavasari nosakām transporta masas ierobežojumus un vēlamies, lai visi satiksmes dalībnieki tos godprātīgi ievērotu. Šajā pavasarī pretplūdu pasākumu ietvaros jau ir veikti ceļu remontdarbi Saleniekos, kur ievērojami pacelts brauktuvju līmenis, un Avotos, izbūvēti arī trīs caurteku aizvari. Lai padarītu drošāku ceļu uz pludmali, šogad no Daugavpils šosejas līdz Zviedru ielai izprojektēsim un izbūvēsim trotuāru. 119 km novada ielu un ceļu un 18 km ietvju uzturēšana prasa pastāvīgu, sistemātisku darbu, sākot ar sniega tīrīšanu un kaisīšanu ziemā, laistīšanu vasarā, ceļmalu appļaušanu, seguma remontdarbi, ceļazīmju uzstādīšanu un to remontu, līdz pat nopietniem rekonstrukcijas darbiem un satiksmes infrastruktūras attīstības plānošanai tālākā laika periodā. Protams, ceļu darbi bieži rada zināmas neērtības satiksmes dalībniekiem, tāpēc aicinu ikvienu, vai tas ir gājējs, riteņbraucējs vai autovadītājs: ja jūsu ierastās ikdienas gaitas ved pa remontu zonu, ieplānojiet ceļam lieku minūti. Ja jums rodas problēmas vai ir jebkādi ieteikumi, lūdzu, sazinieties ar pašvaldību! Jūsu uzticēšanos augstu novērtēsim un risinājumu radīsim visātrāk! Ar cieņu - Zigmārs Zeimulis, Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos

lasīt vairāk
Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks svētkos

24. martā no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00   25. un 28. martā - slēgts

lasīt vairāk
Uz remontdarbu laiku slēgta Rīgas iela

Uzmanību! Rīgas ielas būvdarbu pirmais etaps sāksies 15.03.2016. Atbilstoši iepriekš publicētajai apbraucamā ceļa shēmai kustība pa Rīgas ielu no krustojuma ar Budeskalnu ielu līdz krustojumam ar Meža ielu būs slēgta. Apbraucamais ceļš - Budeskalnu un Meža ielas. Satiksmi ierobežojošo ceļazīmju uzstādīšana, apstāšanās līniju marķēšana Budeskalnu/Rīgas ielu krustojuma un apauguma likvidācija Budeskalnu ielas sākuma posmā notika š.g. 14.martā.Prognozētais kustības ierobežojuma periods - līdz 01.08.2016.  Maršruta autobusi tiks novirzīti pa Budeskalnu un Meža ielām. Par izmaiņām kustības grafikā SIA "Galss Buss" informēs savā mājas lapā www.galssbuss.lv  

lasīt vairāk
15. martā būs slēgts Apmeklētāju apkalpošanas centrs

Apmeklētāju apkalpošanas centrs šī gada 15. martā būs slēgts, bet 16. un 17. martā strādās tikai viens klientu apkalpošanas speciālists. No šī gada jūnija arī Salaspils novada domē būs atvērts Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. Tādēļ 15., 16. un 17. martā Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra klientu apkalpošanas speciālistēm notiks mācības par valsts iestāžu (VSAA, VZD, VID, VDI, UR, LAD, NVA, PMLP) pakalpojumiem. 15. martā: Iesniegumus braukšanas kompensācijas saņemšanai var iesniegt  303. kabinetā pie pārvaldes sekretāres. Iesniegumus bērna pārreģistrēšanai PII rindā, privātā bērnudārza vai auklītes līdzfinansēšanai, bērna reģistrēšanai PII rindā, kultūras projektiem u.c. izglītības jautājumos var iesniegt 204. kabinetā. Iesniegumus NĪN atvieglojumiem var iesniegt 205. kabinetā pie nodokļu administratorēm.   Iesniegumus par kapa vietas piešķiršanu un vienreizējā pabalsta piešķiršanu apbedīšanas organizēšanai var iesniegt 310. kabinetā pie izpildsekretāres. Suņu žetonus var saņemt 214. kabinetā pie Vides inženieres. Deklarēt savu un nepilngadīgo bērnu dzīvesvietu Jūs varat portālā http://www.latvija.lv/

lasīt vairāk
Tikai martā var pieteikties pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas

Atgādinām, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, tikai martā var pieteikties 2015. gada pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem: - persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas; - persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijas Zeltiņos un teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija); - persona, kura deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā un kurai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamie īpašumi esošo vai bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās vai kura nomā pašvaldības zemi piemājas palīgsaimniecības vajadzībām ārpus Salaspils pilsētas teritorijas. Šīs personas kompensāciju var saņemt braukšanai par pusgadu vasaras sezonā. Ja ģimenē ir divas personas, kuras atbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, bet mazdārziņš ir nomā, īpašumā vai tiesiskā valdījumā vienai no tām, kompensāciju ir tiesīgas saņemt abas personas. Kompensācijas apmērs ir 7,11 EUR/mēnesī vienai personai. Šo kompensāciju nepiešķir: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teritorijā ar SIA „Galss Buss” autobusiem; personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti. Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru pirmajā pusgadā vai uz mazdārziņiem vasaras sezonā, tikai martā Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība. Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē vai šeit.

lasīt vairāk
Sociālais dienests organizē atbalsta grupas

Kopš pagājušā gada Sociālais dienests organizē atbalsta un vecāku apmācības grupas. "Bērnu emocionālās audzināšanas" (BEA) apmācības grupa, kas paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā no 0 līdz 7 gadiem, ir izstrādāta, lai veicinātu bērnu emocionālo attīstību, uzlabotu vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzētu vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, kā arī palīdzētu mainīt bērna uzvedību. Pirmā BEA apmācības grupa noslēgusies 2016.gada 19.janvārī un savu darbību atkārtoti uzsāks tad, kad tiks nokomplektēta nākamā grupa. 2016.gada 28.janvārī uzsākta vecāku apmācības programma „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”(CAP), kas paredzēta vecākiem, kuri audzina pusaudža vecuma (11-18.g.v.) bērnus. Nereti tieši pusaudžu vecāki jūtas apmulsuši un nezin, kā veidot attiecības ar saviem bērniem, kuri vienā brīdī jūtas pieauguši un neatkarīgi, lai patstāvīgi pieņemtu lēmumus, citā – apjukuši, nepārliecināti un vēlas saņemt vecāku palīdzību un atbalstu. Grupas mērķis ir sniegt vecākiem izpratni par to, kas pusaudžiem šajā vecumposmā ir svarīgs, kas ar viņiem notiek, kā vecākiem veidot veiksmīgu sadarbību ar saviem bērniem, lai viņi kļūtu par nobriedušiem un veselīgiem pieaugušajiem. Tuvākajā laikā Sociālais dienests plāno uzsākt rehabilitācijas grupu  "Sociālās rehabilitācijas pakalpojums vardarbību veikušām personām". Par minētās grupas darbības uzsākšanu informācija būs pieejama atsevišķi Sociālā dienesta blogā. Grupas darbojas Sociālajā centrā, Skolas ielā 7 ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 latviešu valodā (vada sociālās darbinieces Dace Miķelsone-Ježaka un Jana Naumova) un no plkst. 18.00 līdz 20.00 krievu valodā (vada psiholoģe Marita Kodeikina).  Ja jums ir interese par CAP vai BEA vecāku apmācības grupām, tad varat pieteikties, zvanot pa tālruņiem 67976813, 67976812, 27701170. Dalība grupās ir bezmaksas.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs