Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Iedzīvotāji izteikuši viedokli par kultūras nama “Enerģētiķis” pārbūvi

No 2015. gada 1. decembra līdz šā gada 1. februārim norisinājās kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas rekonstrukcijas būvieceres un foajē interjera projekta publiskā apspriešana. Informatīvie materiāli - planšetes ar rekonstrukcijas tehniskā projekta un foajē interjera projekta vizualizācijām un aprakstu iedzīvotāju vērtējumam tika piedāvāti kultūras nama “Enerģētiķis” un domes administrācijas telpās. Turpat varēja aizpildīt aptaujas anketas. Apspriešanas materiāli bija apskatāmi vietnē www.salaspils.lv, kur anketas varēja aizpildīt arī elektroniski. Iedzīvotājiem tika jautāts, vai piekrīt kultūras nama “Enerģētiķis” rekonstrukcijai, vai atbalsta tieši piedāvāto projektu un kādus uzlabojumus vai citus risinājumus iesaka. Kopā aptaujā piedalījās 224 respondenti. Kultūras nama rekonstrukciju atbalsta 223 respondenti. iespējams, ka lielākā daļa aptaujas dalībnieku ir vairāk vai mazāk saistīti ar kultūras namu, un tieši viņi visvairāk izjūt nepieciešamību atjaunot šo 1980. gadā nodoto ēku. 10 respondentiem piedāvātais rekonstrukcijas tehniskais un foajē interjera projekts nepatika, turpretī 214 dalībnieki to novērtēja pozitīvi. Ļoti daudzās anketās cilvēki bija pauduši savas domas un pat konkrētus ieteikumus, kā uzlabot projektu. Lūk, daži no tiem: “Patiesībā nevaru novērtēt visus tehniskos smalkumus, bet ceru, ka speciālisti būs rūpīgi padomājuši gan par tehnisko risinājumu, gan, kas nav mazāk svarīgi, iedziļinājušies, lai sajūtu līmenī būtu patīkami te atrasties. Pati kultūras namā ierodos 2 reizes nedēļā, un mani nomāc tur šobrīd valdošā atmosfēra. Gribas ko modernāku un arī latviskāku.” “Uz pelēkās fasādes vajag kādu akcentu, bet tomēr to vajadzētu izdomāt gaumīgāku un pārdomātāku. Ēka tomēr atrodas pilsētas centrā un ir viens no pirmajiem objektiem, ko cilvēki pamana, iebraucot Salaspilī, taču šāda ēka nepiesaistītu manu uzmanību.” “Viss ir labi, tikai fasādi vajadzētu priecīgāku. Tomēr kultūras nams!” “Galvenais, lai tam būtu ērta piekļūšana un vietas automašīnām. Lai tas būtu funkcionāls un tehniski pārdomāts līdz pat sīkākajai detaļai. “Ceru, ka ir jau padomāts par cilvēkiem ratiņkrēslos un māmiņām ar ratiem, t.sk., lai ir atsevišķa slēdzama vai apsargājama ratiņu telpa mazajiem pasākumu laikā. “Kultūras nama Enerģētiķis lielā zāle bija (ir) vienīgā vieta Salaspilī ar slīpu skatītāju zonu, negribētos pazaudēt šo iespēju.” “Galvenais - lielās zāles akustika un kultūras nama nosaukuma maiņa.” “Šito sūnu ciema šķūni ātrāk jāremontē. Kauns skatīties, ka cilvēki zālē sēž kažokos pasākumu laikā.” “Ļoti patīk automātiski veramās durvis. Fasāde pelēkā krāsā - drūmi!!! Ļoti vēlētos, lai krāsas būtu! Patīkami dzīvot pilsētā, kas modernizējas, kur domā par iedzīvotāju labklājību.” “Gribu bezmaksas batutu!” Paldies visiem aptaujas dalībniekiem par atsaucību un viedokļiem, kuri nu ir apkopoti un pēc iespējas tiks ņemti vērā!

lasīt vairāk
Aicinām novērtēt “Saules dārza” ieceri Saulkalnē

Salaspils novada pašvaldība ir izstrādājusi priekšlikumus Saulkalnes ciemata teritorijas attīstībai, kā ietvaros ir plānots labiekārtot vairāku daudzdzīvokļu ēku kopējo pagalma daļu, kas pieder Salaspils novada pašvaldībai. Ņemot vērā plānoto darbību nozīmību, kā arī nepieciešamo Saulkalnes ciema iedzīvotāju iesaisti, dome nolemj rīkot sabiedrisko apspriedi ar iedzīvotājiem par Saulkalnes teritorijas attīstības priekšlikumiem. Sabiedriskā apspriede notiks 2016. gada 7. martā plkst. 18.00, Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē “Daugaviņa”, Zvejnieku ielā 10, Saulkalnē. Daudzdzīvokļu namu pagalmā Saulkalnes ciemata centrā pašvaldība plāno izveidot parku ar rotaļu laukumiem un sporta zonu Saulkalnes iedzīvotājiem – bērniem, jauniešiem, viņu vecākiem, kā arī senioriem. Saulkalnes daudzdzīvokļu mājās dzīvo aptuveni 120 dažāda vecuma bērnu un jauniešu, kuru fiziskajām aktivitātēm paredzēti 2 rotaļu laukumi un sporta zona ar futbola un strītbola laukumiem, galda tenisa un vingrošanas aprīkojumu. Paredzētas arī atpūtas zonas pieaugušajiem un vecākiem ļaudīm. Pagalma centrā atrodas liels pašvaldībai piederošs zemes gabals (platība 15 000 m2), kurā tiks ierīkoti bruģēti celiņi, apgaismojums, izbūvēta lietusūdeņu novadīšanas sistēma, veidots reljefs un ierīkoti apstādījumi. Zemes gabali ap daudzstāvu mājām pieder namu iedzīvotājiem – dzīvokļu īpašniekiem, tāpēc izbūvēt gājēju celiņus savā zemes gabalā, sakārtot brauktuves un autostāvvietas, kā arī nodrošināt atkritumu laukumu apsaimniekošanu ir pašu namu īpašnieku un pārvaldītāju kompetence. Līdz šim pašvaldība nodrošināja vienota atkritumu laukuma uzturēšanu Saulkalnes ciemata centrā. Šobrīd pašvaldība uzsākusi atbrīvot savu zemes gabalu, lai to sakārtotu un ierīkotu celiņus, apstādījumus, sporta un rotaļu laukumus Saulkalnes iedzīvotājiem. Par jaunu atkritumu laukumu izveidi jālemj katras mājas iedzīvotājiem (nama īpašniekiem) – izbūvēt savā zemes gabalā vai, vienojoties 3-4 kaimiņu mājām, piesaistīt pašvaldības 100% finansējumu glītas un ērtas nojumes izbūvei. Caur pagalmu tieši gar senā stāvkrasta malu (starp pagalmu un mazdārziņu teritoriju nogāzē) plānots izbūvēt vienu jaunu, asfaltētu piebraucamo ceļu un likvidēt visus stihiski veidojušos, iebraukātos grunts ceļus, kas šobrīd degradē dzīvojamo vidi. Paredzēts izbūvēt ērtus, bruģētus gājēju celiņus caur pagalmu visos nepieciešamajos virzienos – uz bērnudārzu un veikalu, uz sabiedriskā transporta pieturu un garāžām, uz Daugavu un mazdārziņiem. Rotaļu un sporta laukumus savstarpēji savienos grantēti celiņi. Celiņi un rotaļu laukumi vakarā tiks apgaismoti ar LED laternām. Lai iedzīvotājus netraucētu aktivitātes sporta un rotaļu laukumos, starp mājām un sporta laukumiem plānots veidot papildus apstādījumus. Gar sporta un rotaļu laukumiem plānots mākslīgi veidots reljefs – 5 dažādi izvietoti pauguri, kas aizsargās laukumus no Daugavas vējiem un brauktuves tuvuma, uzlabos ainavu un veicinās papildus aktivitātes vasarā, bet ziemā darbosies kā slidkalniņi. Paredzēts izbūvēt centralizētu lietusūdeņu novadīšanas sistēmu, kurai perspektīvā būtu iespēja pieslēgt arī katra daudzdzīvokļu nama lietus kanalizācijas tīklus. Tādā veidā būs iespējams risināt Saulkalnē samilzušo problēmu ar slapjajiem namu pagrabiem. Bērnu laukumiem paredzēts kvalitatīvs un daudzveidīgs aprīkojums: batuti, slidkalniņi, kāpelēšanas iekārtas, šūpoles, kā arī atsevišķs laukums ar lielu smilšu kasti vismazākajiem bērniem. Pusaudžiem un pieaugušajiem paredzēts laukums ar vingrošanas elementiem, āra trenažieriem un alpīnisma iekārtām. Prezentāciju skatīt šeit.

lasīt vairāk
Izsludināta Parka ielas rekonstrukcijas sabiedriskā apspriešana

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Tomus” izstrādāto Parka ielas rekonstrukcijas projektu. Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” galvenie uzdevumi ir nodrošināt drošu gājēju satiksmi pa Parka ielu un Rīgas ielu posmā no Apiņu ielas līdz Parka ielai, pārbūvēt segumus, sakārtot satiksmes organizāciju Parka ielā, palielināt stāvvietu skaitu vieglo automobiļu stāvvietā pie Veselības centra, kā arī uzlabot pilsētvides kvalitāti un vizuālo tēlu. Būvprojekta “Trotuāra izbūve un brauktuves atjaunošana Parka ielā, Salaspils pilsētā, Salaspils novadā” ietvaros paredzēts: pārbūvēt stāvlaukumu pie Veselības centra, izbūvējot stāvvietas papildus 12 vieglajām automašīnām; pārbūvēt Parka ielu, pārveidojot to par gājēju un velosipēdistu zonu, nodrošinot piebraukšanu piegulošajiem īpašumiem, organizējot vienvirziena satiksmi virzienā uz Rīgas ielu. Parka ielā paredzēts betona bruģakmens segums; pārbūvēt esošo ielu apgaismojumu Parka ielā, pārceļot esošos un izbūvējot papildus ielu apgaismojuma balstus; pārcelt gar īpašumu Parka ielā 3 un Rīgas ielā 17 esošos žogus uz zemes īpašumu robežām; pārbūvēt Rīgas ielas posmā no Parka ielas līdz Apiņu ielai esošo ietvi, to paplašinot un izbūvējot betona bruģakmens segumu; pārbūvēt Rīgas ielā pie Apiņu ielas esošo gājēju pāreju, izbūvējot brauktuves vidū drošības saliņu un uzstādot lokālo gājēju pārejas apgaismojumu; pārbūvēt Parka un Lauku ielu krustojuma zonā esošo skvēru. Sabiedriskās apspriedes norises laiks – no 2016. gada 5. februāra līdz 5. martam. Aicinām visus interesentus uz sabiedriskās apspriešanas sapulci notiks 3. martā plkst 18.00 Salaspils novada domes Zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī. Grafiskā informācija 1 Grafiskā informācija 2

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs