Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Joprojām spēkā svara ierobežojumi uz zemes ceļiem

Lai novērstu ceļa bojājumus, kas radušies vai varētu rasties mainīgo klimatisko apstākļu dēļ, ceļa zīmes ar svara ierobežojumu 7 t no 2016. gada 17. novembra tiks izvietotas uz šādiem Salaspils novada šķembotajiem un grantētajiem ceļiem C-7 Pašvaldības ceļi; C-9 Apvedceļš-stacija Saulkalne; C-14 Daugavpils šoseja-Spolītes; C-21 Apvedceļš-Mežāres; C-25 Puķes-Dravnieki; C-30 Saurieši-Salaspils-Zvaigznes; C-34 Senči-Bramaņi-Tilderi. Joprojām spēkā ir 4. novembrī noteiktie svara ierobežojumi uz ceļiem: C-1 Krustkalni – Annuškas – Muzejs; C-3 Meža iela – Getliņi; C-5 Mežmaļi – Rūķi- Klaukas; C-11 Apvedceļš – Salenieki; C-27 Eži – Lakati – Getliņi; C-28 Brīvzemnieki – Galanči; C-33 Meistargarozas – stacija Dārziņi; C -38 Kļaviņas – Bultas; C-39 Granīta iela - Oglītes. Minētie satiksmes ierobežojumi tiks atcelti ar izpilddirektora rīkojumu, iestājoties sausiem laika apstākļiem.

lasīt vairāk
Klientu apkalpošanas centra darba laiks 25. novembrī

25. novembrī Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājus pieņems no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00.

lasīt vairāk
Salaspili apmeklē Vācijas vēstnieks

Šodien Salaspils novadu apmeklēja Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Rolfs Šute. Salaspils novada domē viņu laipni uzņēma priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Viņš vēstnieka kungam dāvināja Ē. Mugurēviča monogrāfiju “Viduslaiku ciems un pils Salaspils novadā”. Pēc nelielas sarunas un domu apmaiņas Šutes kungs un Čudara kungs devās uz Salaspils 1. vidusskolu. Tur ar pašu zīmētu sveiciena plakātu viņus jau gaidīja skolas pedagogi un skolēni. Gida lomā veiksmīgi iejutās Vladislavs Sarkans no 12. klases, kurš vācu valodā novadīja vēstnieka kungam nelielu ekskursiju pa skolu, kā laikā viesis iepazinās ar skolu, dažās mācību stundās sarunājās ar skolēniem, bet noslēgumā tikās ar jauniešiem, kuri mācās vācu valodu, un atbildēja uz viņu jautājumiem. Visi bija vienisprātis, ka vācu valodas nozīme nākotnē palielināsies, tāpēc to noteikti ir vērts apgūt. Jau tagad Eiropā visvairāk iedzīvotājiem vācu valoda ir dzimtā. Vēstnieks uzdāvināja skolai dažādus materiālus, kas paplašinās zināšanas gan par Vāciju, gan vācu valodu. Vēlāk Rolfs Šute paviesojās arī Salaspils sporta namā un NBD oranžērijā. Tikšanās norisi draudzīgā gaisotnē nenoliedzami veicināja arī domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara un NBD direktora Andreja Svilāna labās vācu valodas zināšanas, ko vēstnieks īpaši uzteica. Viņš atzina, ka, strādājot Rīgā, arī ikdienā ļoti izjūt vācu un latviešu kultūru kopīgās iezīmes. Vizītes noslēgumā vēstnieks un domes priekšsēdētājs apmeklēja Tēraudu kapus, kur guldīti 1917. gadā kaujās pie Mazās Juglas kritušie vācu karavīri, karavīri no Sibīrijas strēlnieku divīzijas un 8. Valmieras pulka latviešu strēlnieki, un nolika tur ziedus. No kreisās: NBD Oranžērijas vadītāja Zane Purne, Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute un NBD direktors Andrejs Svilāns. No kreisās: NBD Oranžērijas vadītāja Zane Purne, Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Latvijā Rolfs Šute un NBD direktors Andrejs Svilāns.

lasīt vairāk
Pieņemšanas laiki Dzimtsarakstu nodaļā no 22. līdz 29.novembrim

Pirmdiena 9.00-13.00, 14.00-19.00 Otrdiena 8.00-13.00, 14.00-17.00 Trešdiena 8.00-13.00, 14.00-17.00 Ceturtdiena 9.00-13.00, 14.00-18.00 Piektdiena 8.00-14.00

lasīt vairāk
Uz jaunajām telpām pārcēlusies pašvaldības policija

11. novembrī Salaspils pašvaldības policijas iecirknis darbu uzsāka jaunajās telpās Rīgas ielā 30. Līdz šim policijas mājvieta bija Lauku ielā 8. Tur atrodas arī Salaspils Veselības centrs, kam trūka vietas ārstu kabinetiem. Tā kā pašvaldībai radās iespēja iegādāties no bankas telpas Rīgas ielā 30, tika nolemts, ka tās nodos policijai, bet iepriekšējās policijas telpas tiks atvēlētas veselības centra vajadzībām. Tā nu brīdi pirms Lāčplēša dienas gājiena, klātesot pašvaldības policistiem, domes deputātiem, iestāžu vadītājiem un citiem interesentiem, domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars kopā ar policijas priekšnieku Dzintaru Strožu svinīgi pārgrieza lentu, oficiāli atklājot jauno iecirkni. “Šobrīd policijai ir jaunas, izremontētas, modernas telpas, kas atrodas stratēģiski izdevīgā vietā. Policija operatīvāk varēs reaģēt uz izsaukumiem, bet iedzīvotājiem un apmeklētājiem būs vieglāk mūs atrast. Pie ēkas izvietotas izgaismotas aizkārtnes, kas ir redzamas no vairākām pusēm. Telpas ir izplānotas tā, lai maksimāli uzlabotu policijas darbu. Iedzīvotāji var vērsties policijā pēc palīdzības visu diennakti, ne tikai zvanot uz dežūrdaļas tālruni, bet arī klātienē, ierodoties policijā. Šeit ir ierīkota plaša uzgaidāmā telpa, kur personas var saņemt padomu rīcībai dažādās krīzes situācijās, uzrakstīt iesniegumu vai sūdzību,” stāsta Dz. Strožs. Tāpat jaunajās telpās ir ierīkots videonovērošanas centrs, darbinieku darba un atpūtas telpas, izbūvētas divas mūsdienu prasībām atbilstošas pagaidu aizturēšanas telpas. Ēkā ir ierīkota ventilācija. Šobrīd pašvaldība risina jautājumu par stāvlaukuma izbūvi policijas operatīvajam un darbinieku transportam. Salaspils pašvaldības policija darbojas kopš 1993. gada, kad pagasta tautas deputātu padome lēma par municipālās policijas izveidošanu. No 1995. gada iestādi vada Dzintars Strožs. Jau kopš darbības sākuma municipālā, bet vēlāk – pašvaldības policija aktīvi sadarbojas ar Valsts policijas Salaspils nodaļu. Ir izveidota un praksē ieviesta operatīva informācijas apmaiņa. Aizdomīgas situācijas, cilvēki, auto – šie pašvaldības policijas novērojumi tiek apkopoti datu bāzē, ar kuru pēc tam strādā kriminālpolicijas izmeklētāji. Šobrīd šī sistēma ir ieviesta un darbojas visā Latvijā. Vairāk kā 20 policijas darba gadu laikā dzīve novadā ir kļuvusi ievērojami drošāka – to atzīst arī novadnieki. Pašvaldības policijas kolektīvs ir stabils un saliedēts, vairāki darbinieki strādā vēl kopš dibināšanas, bet vidējais darba stāžs kopumā ir 10 gadi. 

lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai! Veicams kārtējais nodokļa maksājums

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 15.novembrim veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

lasīt vairāk
Sniega tīrītāji aicina būt saprotošiem

Salaspils novada pašvaldība un Komunālā dienesta darbinieki lūdz māju īpašniekus izrādīt izpratni un pretimnākšanu gadījumos, ja būs nepieciešams apzāģēt viņu īpašumā augošu koku un krūmu zarus, kas pārliekušies pār žogiem un traucē tīrīt ietves.

lasīt vairāk
Politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki saņems pabalstu

Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada politiski represēto personu un nacionālās pretošanās kustības dalībnieku sarakstu, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3. punktu, 9.2., 11.1. apakšpunktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”,  Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, vienreizēju pabalstu 142,29 eiro apmērā saņems politiski represētās personās un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. No 7. novembra pabalsts atbilstoši apstiprinātajiem sarakstiem tiks pārskaitīts uz personu bankas kontiem, to varēs saņemt pašvaldības kasē Līvzemes ielā 8 vai dzīvesvietā.   Piešķirtais pabalsts personām Salaspils novada pašvaldības kasē ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00.

lasīt vairāk
Uz Salaspils novada zemes ceļiem noteikti svara ierobežojumi

Lai novērstu ceļa bojājumus, kas radušies vai varētu rasties mainīgo klimatisko apstākļu dēļ, no 2016. gada 4. novembra tiks izvietotas ceļa zīmes ar svara ierobežojumu 7 t uz šādiem Salaspils novada šķembotajiem un grantētajiem ceļiem: C-1 Krustkalni – Annuškas – Muzejs; C-3 Meža iela – Getliņi; C-5 Mežmaļi – Rūķi- Klaukas; C-11 Apvedceļš – Salenieki; C-27 Eži – Lakati – Getliņi; C-28 Brīvzemnieki – Galanči; C-33 Meistargarozas – stacija Dārziņi; C -38 Kļaviņas – Bultas; C-39 Granīta iela - Oglītes. Minētie satiksmes ierobežojumi tiek atcelti ar izpilddirektora rīkojumu, iestājoties sausiem laika apstākļiem.  

lasīt vairāk
Jaunais Saulkalnes Sociālais centrs aicina uz atvērto durvju dienām!

Saulkalnes Sociālais centrs aicina iepazīties atvērto durvju dienās! Otrdien, 1.novembrī, 15.00-19.00 Trešdien, 2.novembrī, 10.00-19.00 Ceturtdien, 3.novembrī, 10.00-19.00 Piektdien, 4.novembrī, 10.00-14.00 Sestdien, 5.novembrī, 11.00-17.00 Darba laiks no 7. līdz 30. novembrim: pirmdienās, otrdienās 15.00-19.00; ceturtdienās, piektdienās 10.00-14.00; sestdienās 11.00-17.00 ; trešdien, 9., 16. un 23. novembrī 8.30-12.00 jūs uzklausīs sociālais darbinieks. Ieejai - domofona kods 1 (gaidiet atbildi).Kontakttālrunis - 27660523.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs