Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

VARAM veic aptauju par valsts pakalpojumu pieejamību

Lai noskaidrotu klientu apmierinātību ar valsts pakalpojumu pieejamību, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iedzīvotājus paust viedokli par Valsts un pašvaldības pakalpojumu centru darbu. Salaspilī valsts pakalpojumi ir pieejami pašvaldības administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8. Anketas veidlapu var aizpildīt Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai šeit.

lasīt vairāk
Vēl turpinās pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.50/2013 “Par  Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai” izsludināta pieteikšanās daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm: pievedceļu, pagalmu (iekškvartālu) ceļu un transportlīdzekļu stāvlaukumu izbūvei; pagalmu (iekškvartālu) apgaismojuma izbūvei un ierīkošanai; aktīvās atpūtas zonu un bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai; atkritumu konteineru laukumu, veļas žāvēšanas nojumes un citu saimniecības objektu izveidošanai un labiekārtošanai; gājēju celiņu un ietvju izbūvei, nodrošinot vides pieejamības prasības; apstādījumu zonu atjaunošanai pagalmos; lietus ūdeņu savākšanas sistēmas atjaunošanai vai izbūvei piesaistītajā zemesgabalā. Jūsu pieteikumus gaidīsim  no šī gada 21. oktobra līdz 2017. gada 5. janvārim. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist komplicēta, pirms dokumentu iesniegšanas var konsultēties pie šādiem domes speciālistiem: ainavu arhitektes Daigas Veinbergas, 215. kabinets, t.67981028, vides inženieres Rudītes Ķikustes, 214. kabinets, t.67981024, 29481832, tehniskās daļas vadītāja Mareka Kalniņa, 203. kabinets, t.67981063, 27888067, izpilddirektora Andreja Jaunkalna, 313. kabinets, tel.67981022, 29472492.

lasīt vairāk
Izsludināta 2016. gada kultūras projektu pieteikumu iesniegšanas 4. kārta

Informējam, ka 2016. gada kultūras projektu 4. kārtas pieteikumus var iesniegt līdz 11. novembra plkst. 13.00 Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Kultūras projektu izskatīšanas komisijas sēde – 17.11.2016.Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde – 23.11.2016.Finanšu komitejas sēde – 25.11.2016.Domes sēde –30.11.2016. Informācija par piešķirto finansējumu tiks paziņota pēc 30.11.2016. Pieteikuma veidlapa Sīkāka informācija šeit Agnese Reķe, Salaspils novada kultūras metodiķe, t. 67910477

lasīt vairāk
Noslēgumam tuvojas aktīvā būvdarbu sezona

Tuvojoties ziemas sezonai, remontdarbi vairākos objektos Salaspils novadā ir iegājuši finiša taisnē. Šogad dažādiem saimnieciskajiem darbiem novada infrastruktūras sakārtošanai tika atvēlēti aptuveni 8 miljoni eiro, kas ir teju divtik vairāk kā citos gados. Sakārtota satiksmes infrastruktūra ir viens no galvenajiem novada attīstības rādītājiem, tāpēc pašvaldība ik gadu ievērojamus budžeta līdzekļus paredz šim mērķim. Šogad apjomīgākais projekts ir savulaik no “Latvijas Valsts ceļiem” pārņemtā Rīgas ielas posma rekonstrukcija, kuras mērķis ir nodrošināt iedzīvotājiem drošāku un ērtāku pārvietošanos. Vērienīgie remontdarbi uzsākās aprīlī, un jau pagājušonedēļ būvnieki atvēra Rīgas ielu vieglajam un sabiedriskajam transportam, ievērojami apsteidzot grafiku. Šobrīd ir veikta ceļu daļas izbūve un gājēju un veloceliņu izbūve, taču turpinās labiekārtošanas un apgaismojuma izbūves darbi. Neregulējamajā un bīstamajā krustojumā ar Meža ielu, kur nereti notika satiksmes negadījumi, ir izbūvēts rotācijas aplis. Uzsākot remontdarbus Rīgas ielā, kā galvenais apbraucamais ceļš tika noteikta Budeskalnu iela, un pēc iedzīvotāju lūguma Raiņa ielā tika uzstādītas ceļa zīmes “Caurbraukt aizliegts”. Šīs zīmes līdz ar Rīgas ielas atvēršanu ir noņemtas. Rīgas ielas rekonstrukcijas ietvaros ir veiktas izmaiņas satiksmes organizācijā arī Budeskalnu ielā, kur ir noteikta vienvirziena satiksme. Par ieņēmumiem no dabas resursu nodokļa pašvaldība ik gadu izbūvē kādā ielā lietus ūdens novadīšanas sistēmu, kam seko asfaltēšana nākamajā gadā. Šīs programmas ietvaros ir veikta Meldru ielas posma rekonstrukcija. Šogad notika arī lietus ūdens slēgtās novadīšanas sistēmas būvniecība Botāniķu ielā. Pilnīgu rekonstrukciju ir piedzīvojis Celtnieku ielas posms no Enerģētiķu ielas līdz Skolas ielai. Ir rekonstruēta ne vien brauktuve un gājēju ietve, bet arī izbūvēta lietus ūdens novadīšanas sistēma un ielas apgaismojums. Izveidotais gājēju celiņš līdz Daugavpils šosejai nodrošina ērtu piekļuvi autobusa pieturai un šosejas gājēju pārējai. Aktīvi notiek trotuāra izbūves un brauktuves atjaunošanas darbi Parka ielā. Šī iela ir pārveidota par gājēju un velosipēdistu zonu, kurā ir nodrošināta piebraukšana pieguļošajiem īpašumiem. Darbu ietvaros tiks paplašināts stāvlaukums pie “Salaspils veselības centra”, labiekārtots zonā esošais skvērs, uzstādīts papildus apgaismojums un veikti citi darbi pilsētvides kvalitātes uzlabošanai. Aizvien drosmīgāk iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību pievēršas pagalmu labiekārtošanai. Šogad labiekārtoto pulkam ir pievienojušies vēl četri pagalmi- Daugavas ielā 2, Enerģētiķu ielā 6, Enerģētiķu ielā 21 un Rīgas ielā 2. Kopā pa četriem gadiem, vienojoties ar saviem kaimiņiem, ir realizēti 18 projekti (25 mājas), tādējādi daļa no pagalmiem Salaspilī ir ieguvuši vizuāli pievilcīgāku veidolu. Projekta ietvaros tiek labiekārtotas auto stāvvietas, izbūvēti gājēju celiņi, piebraucamie ceļi, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes, izzāģēti vecie koki, krūmi un sastādīti jauni. Atgādinām, ka pašvaldības speciālisti jums ir gatavi palīdzēt projekta gaitā, lai izvairītos no kļūdām un neprecizitātēm. Ja vēlaties, lai arī jūsu pagalms kļūst skaistāks, vienojaties ar savas mājas iedzīvotājiem, izvērtējiet, kas jums ir nepieciešams, un iesniedziet projektu! Pieteikšanās uz 2017. gadu jau ir sākusies. Turpinās būvdarbi 1. vidusskolas ceturtajā korpusā, kur nākamajā mācību gadā savu mājvietu radīs vidusskolas klases un specializētie kabineti. Plānots, ka baseins salaspiliešiem būs pieejams ātrāk- 2017. gada pavasarī. Vēl tuvākajā laikā pašvaldība ierīkos divus atkritumu laukumus Skolas ielā, izbūvēs sabiedrisko tualeti pie dzelzceļa stacijas, labiekārtos bērzu birzi pie stēlas, kā arī pie jaunas asfalta kārtas tiks Ceru ielas posms. Labiekārtošanas darbi ir paredzēti arī Saulkalnē. Protams, viens no lielākajiem izaicinājumiem ir k/n “Enerģētiķis” rekonstrukcija 2017.-2018. gadā. Šim darbam jau notiek iepirkuma konkurss, un prognozētā izdevumu tāme sastāda aptuveni 5 miljonus eiro. 

lasīt vairāk
Daugavas muzejs pirmoreiz piedalās Eiropas upju muzeju asociācijas sanāksmē

2016. gads Daugavas muzejam ir īpašs, jo pirmoreiz Daugavas muzejs bija pārstāvēts Eiropas upju muzeju kopsapulcē. Šogad par ikgadējās kopsapulces norises vietu bija izvēlēta Duisburga un tajā esošais Vācijas iekšējo ūdeņu muzejs. Šī bija jau trešā Eiropas upju muzeju kopsapulce, kuras aizsākumi ir mēklējami 2014. gadā, kad notika pirmā šāda veida kopsapulce Polijas pilsētā Gdaņskā. Šogad kopsapulcē piedalījās 24 muzeji no 10 dažādām Eiropas valstīm. Daugavas muzeju pārstāvēja direktors Zigmārs Gailis. “Piedalīšanās Eiropas upju muzeju kopsapulcē bija lieliska pieredze gan man personīgi, gan Daugavas muzejam kopumā. Uz kopējā Eiropas upju muzeju fona mēs esam relatīvi neliels muzejs un nevaram sacensties savās iespējās ar lielākajiem Rietumeiropas upju muzejiem, kuru budžeti ir mērāmi vairākos miljonos eiro. Tomēr būtiski, ka Rietumeiropas tendence ir upju vēsturi pētīt relatīvi šaurā skatījumā. Rietumeiropā ar vārdiem ”upes muzejs” pamatā izprot kuģniecības vēsturi konkrētajā upē. Daugavas muzeja bagātība ir tā, ka mēs uz upes vēsturi skatāmies plašāk, neaizmirstot arī to, kas ir noticis upes krastos. Šāds plašāks skatījums uz upes vēsturi guva pozitīvu novērtējumu un atzinīgus vārdus no ārvalstu kolēģiem. Sapulce bija būtiska arī starpvalstu kontaktu veidošanai ar citiem kolēģiem Eiropā. Iegūtie kontakti palīdzēs Daugavas muzejam plašāk iesaistīties gan dažādos sadarbības projektos ar citiem muzejiem Eiropā, gan palīdzēs informācijas apmaiņā par dažādām ar upju vēsturi saistītām tēmām. Ceru, ka nākotnē tas nozīmēs arī kādas ārvalstu izstādes viesošanos Daugavas muzejā,” stāsta Z. Gailis. 2017. gadā Eiropas upju muzeju asociācijas kopsapulce ir plānota Austrijas galvaspilsētā Vīnē, piesaistot vēl vairāk Eiropas upju muzejus.  

lasīt vairāk
Sociālais darbs ir viens no grūtākajiem

Dzīve ir solījums, pildi to. Dzīve ir skumjas pārvari tās. Dzīve ir himna izdziedi to. Dzīve ir cīņa, ņem vērā to.(Māte Terēze) Kā deputāte no sirds pildu sev uzticētos pienākumus un uzdevumus ne tikai astoņas stundas, bet dažkārt pat 24 stundas diennaktī, jo tas, ko es daru, man patīk, un tas ir mans sirds darbs. Esmu par taisnību un godīgumu, runāju un saucu lietas īstajos vārdos! Sociālais darbs ir viens no grūtākajiem, ir jāzina daudz normatīvo aktu, jāprot tos pielietot ikdienas darbā,  kā arī jāiedziļinās daudzu cilvēku dzīves stāstos, kas ir tik dažādi. Jācenšas palīdzēt katram, kas lūdz palīdzību, reizēm kāds jāiedrošina aiziet pēc palīdzības! Salaspilī kopumā ir ap 400 trūcīgas un maznodrošinātas personas. Lai iegūtu maznodrošinātas personas statusu, Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja ir atbalstījusi un noteikusi, ka, mainoties noteiktajai minimālajai mēneša algai, mainās arī statusa iegūšanas slieksnis. Šajā gadā tas ir 370 eiro uz vienu cilvēku ģimenē. Šajā gadā pie mums, Salaspilī, notika Latvijas pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienības konference, kurā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieku. Konferences laikā tika  atzīmēts Salaspils novada pašvaldības nopelns sociālo jautājumu risināšanā, tas  izskanējis visā Latvijā, un sociālajā jomā mēs esam citu pašvaldību priekšgalā, bet darbs ir jāturpina un nākotnē vēl ir ļoti daudz darāmā! Īpaši vēlos uzsvērt jautājumus par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Mūsu pašvaldībā ir divas aktīvas biedrības, kurās tiek iesaistīti cilvēki ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu ģimenes locekļi. Kopā ar biedrībām esam apmeklējuši daudz un dažādas valsts institūcijas, lai izteiktu savu viedokli vai iesniegtu labojumus likumu un noteikumu projektos.  Sadarbībā ar Sociālo dienestu, Dienas centru personām ar funkcionāliem traucējumiem un Sociālo centru sešus gadus atpakaļ iedibinājām un ik gadu atzīmējam Starptautisko Invalīdu dienu, kas ir 3.decembrī. Šīs dienas mērķis ir, lai ikviens cilvēks sabiedrībā zinātu, ka ne katram klājas viegli, ne katrs var atrast sev piemērotu darbu, un ir liela daļa cilvēku, kuriem ir jāpalīdz. Salaspilī ir ap 1500 cilvēku, kuriem ir piešķirta invaliditāte. Ir lietas, kuras ir izdevušās un ieviestas pašvaldībā,  esam ievēroti Latvijas mērogā, par ko mums pasniegta balva „Skaļākā balss”, bet jebkurā gadījumā pie tā neesam apstājušies, ir jāpilnveidojas tālāk. Mans pienākums ir darīt visu,  cik manos spēkos, lai šiem cilvēkiem uzlabotu dzīves apstākļus. To varu apgalvot no savas pieredzes, jo jau 37 gadus zinu, ko ģimenē nozīmē bērns invalīds. Ļoti vēlos, lai mūsu seniori saņem pienācīgu un kvalitatīvu aprūpi. Katru gadu pašvaldība piešķir dotācijas Saulkalnes veselības punktam 15800 eiro un Salaspils veselības centram 56000 eiro jaunas modernas un kvalitatīvas aparatūras iegādei, lai salaspiliešiem nebūtu jāmēro garais ceļš uz Rīgas veselības iestādēm. Viens no šobrīd pieprasītākajiem sociālajiem pakalpojumiem,  ir mājas aprūpes pakalpojums, kuru Salaspilī nodrošina SIA „Salaspils Veselības centrs”. Šajā rudenī atklāsim sociālo centru Saulkalnē, kur ikvienam saulkalnietim būs iespēja saņemt speciālista konsultācijas sociālajos jautājumos. Vecāka gada gājuma cilvēki ar savu dzīves pieredzi un prasmēm varēs dalīties ar citiem, nodarbošanos centrā atradīs gan bērni, gan jaunieši. Jaunās māmiņas ar bērniem varēs sanākt kopā un apspriest sev interesējošus jautājumus. Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejā esam izskatījuši jautājumu par pensionāru bezmaksas braukšanu pa Salaspili, esam lēmuši, ka to varētu attiecināt uz tiem pensionāriem, kuri apmeklē Veselības centra speciālistus, aptieku. Nākošā gada budžetā esam lēmuši iekļaut lielāka, jauna invalīdu autobusa iegādi, lai ratiņkrēslos esošie cilvēki kopā ar pārējiem varētu doties uz Dienas centru un uz citām iestādēm. Esošais invalīdu autobusiņš turpinātu skolnieku vešanu uz speciālajām skolām un iedzīvotāju pasūtījumiem, piemēram, uz ārstniecības iestādēm, palīglīdzekļu iegādes vietām un citur pēc nepieciešamības.  Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pašvaldības vienreizējais pabalsts nav palielināts jau piecus gadus, tāpēc komitejā lēmām, ka iespēju robežās palielināsim šos pabalstus, lai kaut nedaudz atvieglotu kādu maksājumu. Salaspils novadā ir ieviesta daudzbērnu ģimeņu programma, Salaspils ielās redzam daudz jauno māmiņu ar vairākiem mazulīšiem, un tas ļoti priecē. 2015.gadā ir dzimis 251 bērniņš, 2016.gadā - 199 bērniņi uz 30. septembri . Man pašai ir divas mazas mazmeitiņas, kas priecē sirdi. Sports - mans hobijs un mans darbs. Mums ir brīnišķīgs Sporta nams, Sporta skola. Mums ir _25_sporta biedrības,  ik gadu piecas no tām saņem atbalstu  3000 eiro apmērā. Katru mēnesi biedrība par katru bērnu var saņemt 6 eiro, tas ir līdz 5000 eiro gadā, kā arī saņemt atlaides pašvaldību telpu izmantošanai. Salaspils novada vārds jau izskanējis Latvijas mērogā, jo jau otro gadu tika organizēts Salaspils pusmaratons, kurā piedalījās skrējēji no visas Latvijas. Salaspils ir tapusi un turpina attīstīties par sportiskāko pilsētu. Organizētie „veselības otrdienu” skrējieni ir azarta pārpilni, un daudziem tas ir liels prieks par saviem sasniegumiem uz veselīgu dzīvesveidu. Salaspils lepnums ir īpašā trenažieru zāle, kur visi trenažieri ir pielāgoti un paredzēti cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šāda zāle ir vienīgā tāda veida zāle Baltijā. Ar lielu nepacietību salaspilieši gaida peldbaseinu, kurš arī būs Sporta nama pārraudzībā. Daudz darba tika ieguldīts pie tā iekārtošanas un aprīkošanas, par ko vēlos teikt lielu paldies Dacei Kaļveršai. Peldbaseinu, pirmkārt, izmantos skolas bērni un tad arī pārējie salaspilieši. Īpaši ir padomāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, lai baseina apmeklējuma laikā  viņi justos komfortabli un droši. Salaspils 1.vidusskolas ceturtā korpusa izbūve ir nedaudz aizkavējies, bet šoreiz drošība bija svarīgāka, savukārt Rīgas ielas remonts tiks pabeigts pirms termiņa. Protams, nekavējoties jāsakārto Budeskalnu ielas posms, kuru vajadzēja rekonstruēt,  veicot visu Budeskalnu ielas izbūvi. Vienā no galvenajām pilsētas ielām, Līvzemes ielā, jāizveido gājēju celiņš līdz Vecajiem kapiem. Salaspils kultūras namā „Enerģētiķis”  ir jāuzsāk rekonstrukcijas darbi nākošā gada sākumā! Salaspils kā pilsēta un novads ar katru gadu top skaistāka, vairs par mums nesaka, ka esam  „guļamvagons”, bet tā ir pilsēta ar savu tēlu un savu seju. Vēlos teikt lielu paldies Salaspils novada izpilddirektoram Andrejam Jaunkalnam, viņa vietniekam Dainim Vagalim, kuri „tur roku uz pulsa” un reizēm man gribētos, lai viņi ir tie, kas vada visus darbus, bet mēs, deputāti, tikai dodam konkrētu uzdevumu vai programmu, kas būtu jāizpilda, tad daži darbi noritētu vēl ātrāk. Paldies daudziem domes un iestāžu darbiniekiem un vadītājiem par ieguldīto sirds darbu salaspiliešu labā!  Mums vienmēr ir jāatceras šos vārdus- „klients ir vērtība. Mēs klientam, nevis klients mums.” Paldies, mīļie salaspilieši!  Esmu piedalījusies gan jūsu kāzās, gan esmu bijusi blakus skumjos notikumos, vienkārši esmu ļoti emocionāla un cenšos būt blakus jūsu svarīgākajos dzīves notikumos. Man ir liels gods strādāt jūsu labā, lai jūs vienmēr justos priecīgi, smaidoši un pozitīvi, un, galvenais, uzklausīti! Paldies mūsu domes priekšsēdētājam, ka viņš ļāvis Salaspilij pārveidoties, kļūt skaistākai, paldies maniem kolēģiem, deputātiem, par pozitīvo attieksmi risinot svarīgus jautājumus! Ar vislielāko cieņu, Malda Caune („Vienotība”), priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejas priekšsēdētāja

lasīt vairāk
Svarīga informācija par satiksmes organizāciju Rīgas ielas remontdarbu laikā

Laba ziņa autobraucējiem - jau nākamo otrdien, 11. oktobrī, būvnieks plāno atvērt Rīgas ielu vieglajam un sabiedriskajam auto transportam. Tādējādi satiksme pa Rīgas ielu tiks atjaunota, bet turpināsies labiekārtošanas un ielu apgaismojuma izbūves darbi.  Savukārt no 11. oktobra līdz 17. oktobrim notiks būvdarbi Budeskalnu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Raiņa ielai, tādēļ šajā laika periodā Budeskalnu ielas minētais posms būs slēgts, lūgums ievērot izvietotās ceļa zīmes šī posma apbraukšanai. Sekojiet aktuālajai informācijai www.salaspils.lv un pašvaldības Facebook kontā. 

lasīt vairāk
Tiesa lemj par labu Salaspils pašvaldībai prasībā pret “Uni Būvi”

Septembra beigās Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu palāta, izskatot civillietu Salaspils novada domes prasībā pret pilnsabiedrību “Uni Būve” un MSIA “Info Būve” un SIA “Uni San” par līgumsoda piedziņu, nosprieda piedzīt no pilnsabiedrības “Uni Būve” par labu Salaspils domei kopā 634787,78 EUR. 2010. gada nogalē Salaspils novada pašvaldība iesniedza projekta pieteikumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”. Projekta mērķis bija ar ES līdzfinansējumu un pēc iespējas mazākiem pašvaldības budžeta līdzekļiem uzlabot izglītības iestāžu ēku tehnisko stāvokli un nodrošināt tajās siltumefektivitāti, tādējādi samazinot novada izdevumus par enerģiju, proti, parūpēties, lai arvien vairāk Salaspils bērnu nozīmīgu savas dzīves daļu pavadītu siltās, skaistās, veselīgās un drošās telpās. Bija paredzēts renovēt četras pašvaldības iestādes – Salaspils 2. vidusskolu, PII “Ritenītis”, “Saulīte” un “Atvasīte”. Pašvaldība projekta ietvaros plānoja nosiltināt fasādes, jumtus, iekštelpās nomainīt apkures un ventilācijas sistēmas. Būvdarbu iepirkumā noteiktās kopējās darbu izmaksas sasniedza 1200000 latu, no kurām projekta veiksmīgas realizācijas gadījumā 60% nosegtu Eiropas fondu līdzekļi. Atklātā konkursā no četru pretendentu pieteikumiem par saimnieciski izdevīgāko tika atzīts PS “Uni Būve” piedāvājums. Renovācijas darbus visās četrās ēkas uzsāka 2011. gada maijā, un tie bija jābeidz tā paša gada 28. augustā, lai jau jaunajā mācību gadā bērni atgrieztos izremontētās, siltās un labi vēdināmās telpās. Pašvaldība vēlējās uzsākt jauno mācību gadu ar pienācīgi padarīta darba sajūtu, taču diemžēl labos nodomus īstenot neizdevās. Jau pavisam drīz pēc darbu uzsākšanas radās šaubas, vai būvnieks iekļausies līgumā noteiktajā termiņā. Bija skaidrs, ka darbu izpilde visos objektos ir aizkavējusies, un, redzot tajos iesaistīto strādnieku skaitu un tehnisko resursu apjomu, būvnieka solījumi darbus pabeigt pat līdz oktobrim radīja šaubas. Pašvaldība kā pasūtītāja bija kļuvusi par situācijas ķīlnieci. No vienas puses – iedzīvotāji un iestāžu darbinieki, kuri gaidīja rezultātu un jau sāka pārmest solījumu nepildīšanu, no otras puses – cīņa ar būvuzņēmējiem, kuru darbībā jau bija vērojamas iekšējas nesaskaņas un pat klajas nelikumības, un nepārtraukti tika sastādīti akti par darbu neizpildi. Pašvaldības administrācija saņēma arī signālus par to, ka būvuzņēmējs nenorēķinās ar strādniekiem, un par to ziņoja Valsts darba inspekcijai. Kļuva skaidrs, ka sadarbība ar būvnieku, kurš pieļāvis neskaitāmus līgumsaistību pārkāpumus, ir neiespējama un ir jāpārtrauc. 2011. gada oktobrī līgums ar PS “Uni Būve” tika lauzts, un Salaspils novada dome iesniedza tiesā prasību par līgumsoda piedziņu. 2013. gada 29. aprīlī Rīgas Apgabaltiesa Salaspils novada domes celtajā prasībā pret pilnsabiedrību “Uni Būve” par līgumsoda piedziņu sakarā ar projekta “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Salaspils novada pašvaldības izglītības iestāžu ēkās” ietvaros paredzēto darbu neizpildi un būtiskiem kavējumiem pieņēma lēmumu piedzīt no būvnieka vairāk kā 220000 latu par labu prasītājam – Salaspils novada domei, tomēr šāds spriedums pašvaldību kā prasītāju neapmierināja, un dome to pārsūdzēja. 2016. gada 27. septembrī Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu palāta izskatīja civillietu Salaspils novada domes prasībā pret pilnsabiedrību “Uni Būve” un MSIA “Info Būve” un SIA “Uni San” par līgumsoda piedziņu. Tiesa nosprieda piedzīt no pilnsabiedrības “Uni Būve” par labu Salaspils domei kopā 634787,78 EUR, kas ir teju divreiz vairāk nekā 2013. gada Rīgas Apgabaltiesas lēmumā. Pašvaldības intereses tiesā pārstāvēja zvērinātu advokātu birojs “Eversheds Bitāns”. “Ir pagājuši jau pieci gadi, un daudzi neatceras to kritisko situāciju, kurā bija nonākusi pašvaldība negodprātīgu būvnieku dēļ. Esmu gandarīts, ka tiesa ir nodibinājusi taisnīgumu,” norāda Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars.   Attēlos: PII "Ritenītis" remontdarbu laikā un pēc tiem, kad darbus bija pabeiguši citi būvnieki. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs