Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Izsludināts NVO projektu konkurss

Projekta konkursa pieteikumi iesniedzami līdz 2016.gada 29.februāra plkst.19.00 Salaspils novada pašvaldības Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8 ar norādi "NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam" vai nosūtāmi pa pastu ierakstītā vēstulē. Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Salaspils novadā atbilstoši šādām Attīstības programmā 2012. – 2018.gadam tādām norādītajām vidēja termiņa prioritātēm kā iedzīvotājiem nepieciešamie pakalpojumi un uzņēmējdarbības veicināšana. Atgādinām, ka projektu pieteikumus var iesniegt NVO un to struktūrvienības vai nodaļas, kuru reģistrētā juridiskā adrese ir Salaspils novadā un kuru iesniedzēji ir savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar pašvaldību. Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 80 eiro un lielāks par 2200 eiro. Konsultācijas par projekta pieteikumu sagatavošanu sniedz pašvaldības Attīstības daļas projektu vadītāja Agnese Bērziņa (

lasīt vairāk
Vēl līdz 1. februārim gaidām jūsu viedokli par "Enerģētiķa" nākotni

Turpinās publiskā apspriešanu par kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas plānoto rekonstrukciju. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “BALTEX GROUP” ir izstrādājusi kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu un foajē interjera projektu. Atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam ir plānoti plaši pārbūves darbi.   Publiskā apspriešana vēl turpināsies līdz 2016. gada 1. februārim pašvaldības iestādes “Kultūras nams “Enerģētiķis” telpās Skolas ielā 2, Salaspilī. Iestādes pirmajā stāvā novietotas planšetes ar rekonstrukcijas tehniskā projekta un foajē interjera projekta vizualizācijām un aprakstu, ietverot stāvu plānojumus, fasādes risinājumus un iekštelpu interjera attēlus. Planšetes apskatāmas arī pašvaldības administrācijas ēkā Līvzemes ielā 8. Turpat izvietotas aptaujas anketas un to savākšanas kastes.  Apspriešanas materiāli apskatāmi un anketa aizpildāma arī šeit. Sākusies "Enerģētiķa" rekonstrukcijas publiskā apspriešana

lasīt vairāk
Nenokavējiet! Vēl līdz 1. februārim var pieteikties NĪN atvieglojumu saņemšanai

Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1. februārim Salaspils novada domes vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Uz iesnieguma pamata Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 1. 25 % apmērā: politiski represētajām personām papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1. janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties www.salaspils.lv vai zvanot pa tālr.67981012) 2. 50 % apmērā: jaunizveidotajiem ražošanas uzņēmumiem (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties www.salaspils.lv); ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā komersanta statusam (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu, var iepazīties www.salaspils.lv). 3. 70 % apmērā: vientuļajiem pensionāriem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; 2. grupas invalīdiem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; ģimenei (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2. grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir 1. grupas invalīds, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums. 4. 90 % apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss. Uzmanību! NĪN atvieglojumi tiks piešķirti tikai šajos gadījumos: īpašniekam uz taksācijas gada 1. janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem; nekustamais īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese un ir reģistrēts zemesgrāmatā.  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs