Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Aicinām piedalīties Lauku ielas projekta sabiedriskajā apspriešanā!

Salaspils novada dome ir nolēmusi nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “Marten Projekti” izstrādāto Lauku ielas rekonstrukcijas projektu. Būvprojekta “Lauku ielas posma rekonstrukcija Salaspilī” ietvaros ir plānota ielas brauktuves pārbūve, paredzot brauktuves segas kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību, satiksmes drošības uzlabošana pie Salaspils 1. vidusskolas un Lauku, Ceru un Nometņu ielas satiksmes mezglā, pārbūvējot to un nodrošinot drošu pārvietošanos gājējiem un velobraucējiem. Tāpat ir paredzēts izveidot lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu. Plānots arī sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošos sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas bojā gan ielas vizuālo tēlu, gan, iespējams, rada elektro un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos. Ir plānota arī no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju, īpaši kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas. Visā ielas garumā uzstādīs energoefektīvu ielas un ietvju gaismekļus, bet gājēju pāreju vietās - speciālo apgaismojumu. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis, tāpēc ir izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notiek no  16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tās laikā varat sūtīt savu viedokli par plānoto Lauku ielas rekonstrukciju uz e-pastu 

lasīt vairāk
Dienas centrs novēl pārticīgu Jauno gadu!

Salaspils Diena centra darbinieku un klientu kolektīvs radoši sagaidīja Ziemassvētkus ar tā galveno varoni - brīnumaino Ziemassvētku vecīti. Lai pienācīgi viņu uzņemtu un radītu ziemas pasakas brīnumaino noskaņu centra klientiem, viena no telpām tikai pārvērsta par Ziemassvētku vecīša rezidenci. Rotāšanas darbos piedalījās centra darbinieki, klienti un skolēni no Salaspils 1. vidusskolas Labestības nedēļas ietvaros. Gada nogalē centrs atskatās uz 2016. gada aktualitātēm un izsaka pateicību klientu asistentiem. Dienas centra kolektīvs novēl visiem līksmu gadumiju, veiksmīgu un pārticīgu jauno gadu!  

lasīt vairāk
Pabalstu sistēmā būs būtiskas izmaiņas

Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības ministrija (LM) informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stāsies spēkā 2017.gadā. No 2017.gada 1.janvāra:Minimālā mēneša darba alga normāla darba laika ietvaros būs 380 eiro. 2017.gadā pārrēķinās pensijas (vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijas, kā arī piešķirtās izdienas pensijas), kuras piešķirtas vai pārrēķinātas 2011.gadā. Pārrēķinot pensijas, tās palielināsies cilvēkiem, kuri pensijas sāka saņemt ekonomiskās krīzes laikā, piemērojot negatīvus pensijas kapitāla indeksus. Pensiju pārrēķins notiks automātiski, un senioriem papildus nekas nav jādara. Pārskatīto pensijas apmēru noteiks no 2017.gada 1. janvāra un par periodu no 1.janvāra to izmaksās līdz 2017.gada jūnijam. Slimības pabalstu izmaksās cilvēkiem, kuriem darba nespēja iestājusies nodarbinātības periodā. Pēc darba attiecību pārtraukšanas cilvēkiem ir tiesības iegūt bezdarbnieka statusu, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī saņemt bezdarbnieka pabalstu. Pagarinās bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas kvalifikācijas periodu – sociālās apdrošināšanas iemaksām bezdarba gadījumam būs jābūt veiktām ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu periodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu periodā) pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas. Personai, kura bezdarbnieka statusu būs ieguvusi līdz 2017.gada 31.martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu noteiks saskaņā ar līdzšinējo tiesisko regulējumu, kas ir spēkā līdz šī gada beigām. Tādējādi šiem cilvēkiem, lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, būs jābūt veikušiem sociālās iemaksas vismaz 9 mēnešus 12 mēnešu periodā. Tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā. Ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks nekā par pirmo bērnu ģimenē). Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, paredzēts pārejas periods. Proti, VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru, un starpību izmaksās ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.maijam. Valsts sociālos pabalstus (ģimenes valsts pabalstu, bērna kopšanas pabalstu, valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu u.c.) varēs pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 mēnešu) laikā no tiesību rašanās dienas. Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par vecāku pabalsta saņēmējiem un bērna kopšanas pabalsta saņēmējiem pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu, invaliditātes apdrošināšanai tiks veiktas no 171 eiro (šobrīd no 142,29 eiro). Savukārt bērna pirmsadopcijas aprūpes laikā par personu turpmāk veiks sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas arī invaliditātes apdrošināšanai (šobrīd invaliditātes apdrošināšanas stāžā šo laiku neieskaita), un šīs iemaksas veiks no 171 EUR (šobrīd – no 71,14 eiro). Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, personai ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro) piešķirs personai, kurai nav tiesību uz valsts pensiju, nav nodarbināta un ir sasniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu (iepriekš – pabalstu piešķīra, ja persona bija par 5 gadiem pārsniegusi vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu). Vienam no adoptētājiem, kurš adoptējis ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu vecumā līdz trim gadiem, piešķirto 10 kalendāra dienu atvaļinājumu apmaksās 80% apmērā no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas un par šo laiku tiks veiktas iemaksas sociālajai apdrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro). Pilnveidoti nosacījumi vecāku pabalsta piešķiršanai – no 2017.gada 1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu būs arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi). Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu līdz sešu gadu vecumam būs 95 eiro, par bērna uzturēšanu no septiņiem līdz 18 gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 eiro). VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķinās pabalsta apmēru un starpību izmaksās līdz 2017.gada 1.jūlijam (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās). Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpes nodrošināšanu būs 171 eiro (līdz šim 49,80 eiro) Turklāt tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas par periodu, kurā bērns atrodas adoptētāja aprūpē. VSAA no 2017.gada 1.janvāra pārrēķinās atlīdzības apmēru un starpību izmaksās līdz 2017.gada 1.aprīlim (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās). No 2017.gada 1.aprīļa: Palielinās valsts atbalstu apgādnieku zaudējušiem bērniem – apgādnieka zaudējuma pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta un atlīdzības par apgādnieka zaudējumu minimālos apmērus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma sasniegšanai minimālais apmērs būs 92,5 eiro (bērnam ar invaliditāti kopš bērnības – 106,72 eiro), bet pēc bērna 7 gadu vecuma sasniegšanas – 111 eiro. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un par periodu no 1.aprīļa to izmaksās ne vēlāk kā 2017.gada 30.septembrī (pārejas periods nepieciešams izmaiņu veikšanai VSAA informācijas sistēmās).

lasīt vairāk
Policija aiztur narkomānu

28.12.2016. plkst. 17.37 Salaspils pašvaldības policijas darbinieki, veicot reidu pašvaldības iestādē “Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds” Skolas ielā 7 koplietošanas telpās, aizturēja un nogādāja Valsts policijā 1993. gadā dzimušu vīrieti acīmredzamā narkotisko vielu reibumā, pie kura atrada polietilēna maisiņu ar deviņām baltām tabletēm bez uzrakstiem. Vīrietis tablešu izcelsmi paskaidrot nevarēja. Par konstatētajiem pārkāpumiem Valsts policijā uzsāktas administratīvo pārkāpumu lietas.

lasīt vairāk
Kur vērsties, ja svētku laikā nepieciešama medicīniskā palīdzība?

Tuvojoties Ziemassvētku un Jaungada brīvdienām, Nacionālais veselības dienesta atgādina par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām iedzīvotājiem. Medicīniskus padomus vienkāršu saslimšanu gadījumos visu diennakti varēs saņemt, zvanot uz valsts organizēto Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001.* Pa šo tālruni pieredzējuši mediķi sniedz medicīniskus ieteikumus iedzīvotājiem, kuriem ir nepieciešams ģimenes ārsta padoms, bet sūdzības par veselības stāvokli ir parādījušās ārpus ģimenes ārsta darba laika. Brīvdienās un svētku dienās tālruņa mediķi būs pieejami visu diennakti. Ar tālruņa speciālistiem iedzīvotāji ir aicināti sazināties arī gadījumos, kad ir šaubas, vai palīdzība nepieciešama steidzamā kārtā vai arī veselības problēmas var risināt plānveida kārtībā, pēc svētkiem dodoties pie ģimenes ārsta. Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās valsts apmaksātu medicīnisko palīdzību varēs saņemt pie dežūrārstiem, kas sniedz medicīniskas konsultācijas ģimenes ārsta kompetences ietvaros. Par vizīti pie dežūrārsta jāveic pacienta iemaksa 1,42 eiro** apmērā. Traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumā medicīnisko palīdzību sniedz steidzamās medicīniskās palīdzības punktos. Savukārt neatliekamos gadījumos, kad apdraudēta veselība, palīdzību sniedz slimnīcu uzņemšanas nodaļas. Ja tiek plānots patstāvīgi doties uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu, pirms došanās ieteicams ar slimnīcu sazināties, lai noskaidrotu palīdzības saņemšanas iespējas atbilstoši pacienta veselības stāvoklim. Piemēram, ir slimnīcu uzņemšanas nodaļas, kurās var vērsties, ja ir aizdomas par kaula lūzumu, savukārt citās var vērsties, ja gūti ķermeņa apdegumi. Jāņem vērā, ka slimnīcu uzņemšanas nodaļās netiek sniegta valsts apmaksāta medicīniskā palīdzība gadījumos, kas nav neatliekami un kuros bijusi nepieciešama plānveida pakalpojuma saņemšana. Dežūrārstu darba grafiks svētku brīvdienās un informācija par citām medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām ir pieejama Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespējas".  *Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis darba dienās darbojas no plkst. 17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās visu diennakti. **Pacienta iemaksas nav jāveic no pacienta iemaksām atbrīvotajām iedzīvotāju grupām. Piemēram, bērni līdz 18 gadiem, grūtnieces, 1. grupas invalīdi, trūcīgās personas, politiski represētās personas u.c.

lasīt vairāk
Šiem neliešiem par savu nodarījumu būs jāatbild likuma un sirdsapziņas priekšā

Naktī noticis vandalisma akts, kas liek sažņaugties sirdij ne tikai salaspiliešiem, kuri vēl vakar priecājās par skaisto skvēru, bet arī tiem, kuri ir strādājuši, lai tas tāds būtu.  Domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars: "Šie nelieši tiks atrasti un sodīti!" Šorīt pēc plkst. 6.00 policijas dežūrdaļa saņēma informāciju par nodarīto postu. Jau šobrīd pašvaldības policijas rīcībā ir pietiekami daudz materiāla, tai skaitā aculiecinieku licības, kas ļauj turēt aizdomās par nodarījumu divus 17 un 19 gadus vecus jauniešus, kuri jau agrāk ir nonākuši Pašvaldības policijas redzeslokā par sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpumiem. Pašvaldība ir vērsusies Valsts policijā ar iesniegumu par kriminālprocesa uzsākšanu sakarā ar iespējamu noziedzīgu nodarījumu.  Ja kādam ir jebkāda informācija par notikušo, lūdzu, ziņojiet Pašvaldības policijai pa tel. 67980033!

lasīt vairāk
Kā strādāsim svētku laikā?

Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks svētkos: 19.12.   8:00 - 19:0020.12.   8:00 - 18:0021.12.   8:00 - 18:0022.12.   8:00 - 18:0023.12.   8:00 - 12:00 No 24.12. līdz 26.12.- brīvs 27.12.   8:00 - 18:0028.12.   8:00 - 18:0029.12.   8:00 - 18:0030.12.  8:00 - 12:00 No 31.12 līdz 01.01.- brīvs

lasīt vairāk
Aicinām izteikt viedokli par Lauku ielas rekonstrukciju

Rekonstruējot Salaspils pilsētas ielas, pašvaldība nodrošina komfortablu un drošu transporta un gājēju kustību, kā arī ievērojami pilnveido pilsētas ainavu. Pēdējā laikā ievērojamus uzlabojumus ir piedzīvojusi Rīgas, Miera, Krasta, Meldru, Parka un citas pilsētas ielas. Nākotnē tām pievienosies arī Lauku iela, kam pašvaldība jau ir pasūtījusi rekonstrukcijas būvprojektu. Darbu ietvaros ir plānota ielas brauktuves pārbūve, paredzot brauktuves segas kārtu nomaiņu un nodrošinot ielas noslogojumam atbilstošu stiprību, satiksmes drošības uzlabošana pie Salaspils 1. vidusskolas (izveidojot drošu gājēju pāreju un auto transporta īslaicīgas apstāšanās vietas skolnieku izlaišanai) un Lauku, Ceru un Nometņu ielas satiksmes mezglā, izveidojot satiksmei drošu apļveida krustojumu. Tāpat ir paredzēts rekonstruēt esošās pazemes inženierkomunikācijas un izveidot praktiski jaunu lietus ūdens novadīšanas sistēmu, izbūvējot slēgta tipa ielas ūdens atvades tīklu. Plānots arī sakārtot un pārbūvēt ielas robežās esošos sakaru un elektropārvades gaisvadu līnijas, kas bojā gan ielas vizuālo tēlu, gan var radīt elektrības un sakaru traucējumus Salaspils iedzīvotājiem sliktos laikapstākļos. Ir plānota arī no ielas brauktuves atdalītu gājēju ietvju un veloceliņu izbūve. Svarīgākajās šķērsošanas vietās plānota gājēju pāreju izveide un aprīkošana. Kopumā tiks ievērojami uzlabotas iedzīvotāju, īpaši kājāmgājēju un velosipēdistu pārvietošanās iespējas. Visā ielas garumā uzstādīs energoefektīvu ielas un ietvju gaismekļus, bet gājēju pāreju vietās - speciālo apgaismojumu. Pašvaldībai ir svarīgs iedzīvotāju viedoklis Salaspils pilsētvides sakārtošanai un uzlabošanai, tāpēc ir izsludināta sabiedriskā apspriešana, kas notiek no 16. decembra līdz 2017. gada 16. janvārim. Tās laikā varat sūtīt savu viedokli par plānoto Lauku ielas rekonstrukciju uz e-pastu

lasīt vairāk
Pagarināta iespēja pieteikt sociālajai rehabilitācijai bērnus, kam noteikta invaliditāte

Vēl līdz 2017.gada pirmajiem mēnešiem 114 Latvijas pašvaldību sociālajos dienestos turpinās pieteikšanās, lai bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kam ir noteikta invaliditāte, varētu saņemt sev nepieciešamo sociālo rehabilitāciju. Kopumā katram bērnam no 2017. līdz 2022. gadam paredzēta iespēja bez maksas apmeklēt līdz pat četrus dažādus speciālistus, katru līdz desmit reizēm. Savukārt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes šajā laikā bez maksas varēs apmeklēt līdz diviem dažādiem speciālistiem. Pieteikšanās beigu termiņi pašvaldībās atšķiras (2017. gada janvāris, februāris vai marts) atkarībā no ja šobrīd pieteikto bērnu skaita. Sociālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas palīdz bērnam sadzīvot ar saviem veselības traucējumiem, tikt galā ar ikdienu un mācīties dzīvot sabiedrībā. Sociālo rehabilitāciju veic tādi speciālisti kā, piemēram, psihologs, logopēds, reitterapeits, hidroterapeits. Tāpat būtisks ir arī atbalsts vecākiem, piemēram, psihologa vai rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, izglītojošās atbalsta grupas. Pēc pieteikšanās katra bērna ģimenei izdevīgā laikā speciālisti (psihologs, fizioterapeits vai ergoterapeits un sociālais darbinieks) noteiks, kādus pakalpojumus bērnam būtu jāsaņem atbilstoši viņa vajadzībām. Izvērtēšana vidēji ilgs 2,5 līdz 3 stundas atkarībā no bērna spējām, turklāt šajā laikā ietverta arī saruna ar vecākiem, tādējādi bērns netiks pārāk noslogots. Bezmaksas pakalpojumi būs pieejami 114 pašvaldībās, kas piedalās deinstitucionalizācijas procesā. 

lasīt vairāk
Pagalmu un bērnu laukumu labiekārtošanas projektus varēs pieteikt līdz 15. februārim

Pieteikšanās pagalmu labiekārtošanas programmai 2017. gadam ir pagarināta no 5. janvāra līdz 15. februārim. Svarīgi: turpmāk arī bērnu rotaļu laukumi tiks uzstādīti konkursa kārtībā saskaņā ar Saistošo noteikumu Nr.50/2013 "Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai" VI.1 sadaļā "Atsevišķi noteikumi aktivitātes „Bērnu rotaļu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izbūve” realizācijai" noteikto kārtību. Šie grozījumi noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas nākamā gada sākumā. Sekojiet informācijai!

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs