Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Raivis Anspaks: Uzticēsim siltināšanu pašvaldības uzņēmumam!

  Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšana ir viens no pēdējo gadu aktuālākajiem jautājumiem Latvijā un, protams, arī Salaspils novadā. Šobrīd Salaspilī ir 119 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. No tām sešas mājas ir būvētas pēc 2000.gada un tām nav nepieciešama atjaunošana un siltināšana, astoņas mājas ir renovētas. Pārējās 105 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ir nekavējoties jāveic renovācijas un siltināšanas pasākumus, lai nodrošinātu māju saglabāšanu, ilgtspēju un mājsaimniecību patērētās enerģijas samazināšanu. Spēkā esošie normatīvie akti nosaka, ka dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un saglabāšanas  nodrošināšana ir dzīvojamo māju īpašnieku pienākums- katra dzīvokļa īpašnieka pienākums. Viena no obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām ir dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana), kas ietver arī dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšanu. Protams, katrs dzīvokļa īpašnieks ir ieinteresēts uzlabot sava īpašuma stāvokli un paaugstināt dzīvojamās mājas energoefektivitāti. Tomēr, lai panāktu rezultātu, ir nepieciešami ne tikai būtiski finanšu līdzekļi, bet ir jāatrod arī uzticams un drošs partneris, kas godprātīgi uzņemsies un realizēs dzīvokļu īpašnieku izvirzītos uzdevumus, risinās jautājumus par finansējuma piesaisti, veiks un kontrolēs pašu būvniecības procesu u.tml. Runājot ar iedzīvotajiem par dzīvojamo māju siltināšanu un renovāciju, var secināt, ka galvenie problēmjautājumi, kas attur dzīvokļu īpašniekus no sev piederošo daudzdzīvokļu māju siltināšanas un renovācijas uzsākšanas, ir saistīts ar salīdzinoši lēta finansējuma nepieejamību, neskaidrībām par pašu siltināšanas un renovācijas procesu, šaubām par to, vai renovācijas darbi tiks veikti kvalitatīvi un atbilstoši prasībām. Tomēr katram ir skaidrs, ka jautājums par daudzdzīvokļu māju siltināšanu un renovāciju ir jārisina steidzami un neatliekami, jo daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstruktīvais stāvoklis pasliktinās ar katru gadu, kas ne tikai palielina siltumenerģijas zudumus, bet arī samazina nekustamā īpašuma vērtību. Jau 2015. gada 15. aprīlī Salaspils novada dome pieņēma lēmumu, kas paredz atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai “Salaspils Siltums” uzsākt jaunu komercdarbības veidu – enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā. Tādējādi ir “ielikts pamatakmens” daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas programmai Salaspils novadā, jo brīdī, kad būs pieejams finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finansējuma avotiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanu un renovāciju būs iespējams veikt, izmantojot SIA “Salaspils Siltums” sniegto pakalpojumu. Pamatmērķis ir radīt iespēju Salaspils novada iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanai un renovācijai iegūt lētāku finansējumu, kā arī nodrošināt caurskatāmu, uzticamu un drošu pakalpojumu no pašvaldības uzņēmuma puses. Jāņem vērā, ka viens no pamatmērķiem ir ne tikai panākt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, bet gan to apvienot ar ēku vispārējo renovāciju, kas ļautu ne tikai samazināt siltumenerģijas patēriņu, bet arī nodrošinātu ēku konstruktīvo atjaunošanu. Tādējādi tiktu panākts maksimālais rezultāts- taupīta siltumenerģija un nodrošināta dzīvojamo māju ilgtspēja, kā arī tiktu palielināta nekustamā īpašuma vērtība. Jau šobrīd SIA “Salaspils Siltums” veic sagatavošanas darbus jaunās ēku siltināšanas programmas uzsākšanai, un, iespējams, jau šī gada laikā tiks realizēti pirmie projekti- pašvaldības uzņēmums renovēs un “siltinās” vairākas ēkas Salaspils novadā. Raivis Anspaks, Salaspils novada domes Dzīvokļu komitejas priekšsēdētājs

lasīt vairāk
Līdz 17. aprīlim vēl var iesniegt kultūras projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Projektu iesniegšana – līdz 17.aprīļa plkst.13:00 Salaspils novada domes Apmeklētāju Apkalpošanas centrā. Projekta iesniedzējs: Jebkura LR Uzņēmumu reģistrā reģistrēta juridiska persona, juridisko personu apvienība, kā arī jebkura fiziska persona. Atbalstāmās jomas: vizuālā māksla, mūzika, dejas māksla, teātra māksla, audiovizuālā māksla, literatūra, muzeju darbība, kultūras mantojums, pilsētas kultūrvide, kā arī starpdisciplinārie projekti, kuru realizācija notiek Salaspils novadā vai kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam. Atbalstāmie mērķi, kas veicina: mūsdienīgas kultūrvides attīstību novadā; Kultūras mantojuma un tradicionālās kultūras saglabāšanu; mazākumtautību kultūras aktivitātes; profesionālās mākslas un jaunrades procesus; inovatīvu un starpnozaru projektu realizāciju; kultūras norišu daudzveidību un kvalitāti; kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai; iedzīvotāju radošo attīstību, bezmaksas kultūras pasākumu un aktivitāšu organizēšanu bērniem, ģimenēm, sociāli mazaizsargātām personām; sadarbību starp dažādām sabiedrības grupām; Salaspils novada kultūras kontaktu attīstību ar citām pilsētām pašvaldībām un valstīm. Maksimālais finansējums vienam projektam 700 eiro - mazie kultūras projekti, kuri tiks realizēti Salaspils novadā. 3000 eiro Salaspils novada radošo kolektīvu dalība valsts un/vai starptautiskos konkursos un koncertbraucienos (var pretendēt Salaspils novada iestāžu radošie kolektīvi, Salaspilī reģistrētie un/vai licencētie radošie kolektīvi un individuālie pretendenti, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ne mazāk kā pēdējos 5 gadus ir deklarēta Salaspils novadā). Projektu līdzfinansēšanas rezultāti būs zināmi pēc 13.05.2015. Sīkāka informācija: http://www.salaspils.lv/kultura/kulturas-projekti Indra Trofimoviča Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sekretāre t.67981016

lasīt vairāk
Pirmā vieta, bet par dārgu cenu

Pēdējā laikā pieaugusi iedzīvotāju interese par nodokļos samaksātās naudas izlietojumu – kā tā tiek tērēta, vai netiek izšķērdēta. Diemžēl nav plaši  un uzskatāmi publicēti dati, cik mūsu valstij un cietušajām personām izmaksā kūlas ugunsgrēki. Varbūt tas liktu kūlas dedzinātājiem apdomāties? Kūlas dedzināšanas gadījumu skaits valstī katru gadu pieaug. Atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) datiem 2014. gadā valstī reģistrēti 4187 kūlas ugunsgrēki, no kuriem 4044 gadījumos dega tikai sausā zāle, bet 143 gadījumos kūlas degšanas rezultātā ir degušas arī ēkas. Salīdzinot ar 2013. gadu, pagājušajā gadā kūlas ugunsgrēku skaita pieaugums ir 42%. Rīgas reģiona novados 2014. gadā reģistrēti 482 ugunsgrēki, kas ir par 45% vairāk nekā 2013. gadā. Kopumā Pierīgā kūla degusi 5647607m2 platībā, 25%  izdegušo platību bija Salaspils novadā. Nav zināms, vai citos Pierīgas novados iedzīvotāji čaklāk appļauj vai apstrādā savas zemes, vai mazāk dedzina, bet salīdzinājumā ar kaimiņu novadiem mēs noteikti esam pirmajā vietā dedzināšanas ziņā. Kūlas ugunsgrēki Rīgas reģiona novados* 2013. gads 2014. gads Platības2014.gadā, ha Ādažu novads 6 7 1,6 Babītes novads 26 32 76,3 Baldones novads 4 17 6,5 Carnikavas novads 5 12 14,8 Garkalnes novads 3 7 6,8 Ikšķiles novads 15 20 43,8 Inčukalna novads 12 18 16,5 Krimuldas novads 7 9 6,7 Ķeguma novads 11 30 36,6 Ķekavas novads 28 24 12,3 Lielvārdes novads 20 15 10,5 Mālpils novads 3 5 18,5 Mārupes novads 12 14 3,9 Ogres novads 36 52 46,7 Olaines novads 44 53 42,7 Ropažu novads 2 8 8,88 SALASPILS novads 52 75 141,2 Saulkrastu novads 1 6 4,2 Sējas novads 6 7 1,2 Siguldas novads 20 42 51,7 Stopiņu novads 19 29 13,4 KOPĀ: 332 482 564,8 * VUGD statistikas dati

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs