Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Dzīvojamā fonda atjaunošanas jautājums ir jāpaceļ valsts līmenī

24. martā Salaspils k/n “Rīgava” notika Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas izbraukuma sēde. To atklāja Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, savā uzrunā īpaši uzsverot dzīvojamā fonda atjaunošanas problemātiku: „Bez energoefektivitātes pasākumiem, kas jau saņēmuši grantus, svarīgs ir arī jautājums par dzīvojamā fonda konstruktīvo stāvokli. Mēs nedrīkstam atrauti skatīt šīs lietas - nevar siltināt mājas bez konstrukciju un iekšējo mezglu atjaunošanas.  Šobrīd esam nonākuši kritiskajā punktā, kad dzīvojamā fonda atjaunošanas   jautājums jau ir jāpaceļ valsts līmenī un jāsaprot, kādu ceļu iesim. Viens ir kopīgiem spēkiem savest šo dzīvojamo fondu kārtībā, tam radot visus nepieciešamos priekšnosacījumus. Otrs, un es runāju pavisam nopietni - domāt par tā nojaukšanu un jauna dzīvojamā fonda celtniecību. Un mums nāksies atbildēt uz šo jautājumu, jo nedod Dievs, ka ar kādu no šīm daudzdzīvokļu mājām kaut kas notiek, lai pēkšņi visi attaptos, ka ir problēma! Bet problēma pastāv jau 20 gadus.” Priekšsēdētājs informēja klātesošos par energoefektivitātes pasākumu rezultātiem pašvaldībā un šobrīd uzsāktajām iniciatīvām sadarbībā ar vietējo siltumražotāju SIA “Salaspils siltums”. Sapulces dalībnieki apsprieda ES direktīvu prasības enerģētikai un siltumapgādei un likumprojektā “Energoefektivitātes likums” (EEF) paredzētās un ieviešamās normas, pašvaldību uzdevumus EEF likuma izpildē. LPS padomnieks Andris Akermanis savā ziņojumā uzsvēra, ka ar likumu droši vien tiks noteikti arī papildu uzdevumi pašvaldībām energoefektivitātes jomā, bet kamēr likuma nav – darām, ko varam ar ēku siltināšanu, kas jebkurā gadījumā ir vērtīgs darbs. Ar gaidāmo ES finansēto programmu ēku siltināšanai iepazīstināja EM pārstāvis valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko, prezentējot pēdējo sadarbības programmas versiju un apskatot ieviešanas kritērijus un plānotos pasākumus. Šobrīd ir skaidrs, ka programmā piedāvātā atbalsta summa ir par mazu, salīdzinot ar Latvijas vajadzībām un ka tā nespēs apmierināt pat ceturto daļu no tām. Taču ēku siltināšanas problēma ir ārkārtīgi aktuāla, un šī programma ļaus nosiltināt vismaz daļu ēku. Tādēļ ir ļoti svarīgi ātri pielabot pašvaldībām nepieņemamās lietas programmas dokumentos un sākt siltināšanas programmas realizāciju maksimāli ātri. Šīs programmas nepietiekamā finansējuma dēļ arī ir skaidrs, ka ēku energoefektivitātes un renovācijas pasākumiem jāmeklē papildu iespējas. SIA “Salaspils siltums” valdes priekšsēdētāja Ina Bērziņa–Veita pastāstīja par pēdējos gados veiktajiem darbiem - uzņēmums optimizāciju, trašu remontiem un energoefektivitātes pasākumiem, arī par veiksmīgo sadarbību ar pašvaldību gan siltumapgādes uzlabošanā, gan arī siltumenerģijas patēriņa veiksmīgu samazināšanu Salaspils pašvaldības ēkās. Pateicoties veiksmīgi veiktajām investīcijām, uzņēmums ir spējis samazināt izdevumus siltumenerģijas ražošanā, pārvadē un pašpatēriņā, kā rezultātā ir izdevies būtiski samazināt siltumenerģijas tarifus Salaspils novadā. Savukārt Liepājas domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens un SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs” Klientu daļas vadītājas vietnieks Kristaps Raģis dalījās Liepājas pieredzē namu siltināšanā. Tikšanās otrajā daļā dalībnieki apmeklēja Salaspils novada pašvaldības SIA „Salaspils Siltums”, kur apskatīja koģenerācijas staciju un šķeldas katlumāju.

lasīt vairāk
Vēl septiņi Salaspils pagalmi kļūs skaistāki un mājīgāki

Jau trešo gadu pēc kārtas, izvērtējot savas vēlmes, spējot vienoties un iesniedzot rūpīgi izstrādātu pieteikumu, iedzīvotāji var pretendēt uz pašvaldības atbalstu daudzstāvu namu iekšpagalmu labiekārtošanai. Šogad jau pavasarī tiks pabeigti pagājušajā gadā uzsāktie labiekārtošanas projekti un pie skaistiem pagalmiem tiks mājas Maskavas ielā 1, Enerģētiķu ielā 2 un Rīgas ielā 12. Šā gada 23. janvārī Salaspils novada dome izsludināja kārtējo pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai dzīvojamo māju teritorijas labiekārtošanas darbiem. Līdz noteiktajam termiņam - 20.februārim tika saņemti 12 projektu pieteikumi par kopējo summu 421 624,43 eiro. Pieteikšanās kārtību nosaka 2013.gadā apstiprinātie pašvaldības saistošie noteikumi Nr.50 „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”. Izvērtējot saņemtos materiālus, 11. marta domes sēdē deputāti nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādu apsaimniekotāju iesniegtajiem projektiem: SIA „Dzīvoklis S” - labiekārtošanas darbu veikšana zemesgabalā Celtnieku ielā 18, pašvaldības līdzfinansējums līdz 37046,79 eiro; SIA „Tilderu nami” - labiekārtošanas darbu veikšana zemesgabalā Skolas ielā 13, pašvaldības līdzfinansējums līdz 38392,98 eiro; SIA „Tilderu nami” - labiekārtošanas darbu veikšana zemesgabalā Skolas ielā 7/2, pašvaldības līdzfinansējums līdz 19689,47 eiro; A/S „Rīgas namu apsaimniekotājs” - labiekārtošanas darbu veikšana zemesgabalā Enerģētiķu ielā 19, pašvaldības līdzfinansējums līdz 24903,58 eiro. Līdz ar pieteikšanās izsludināšanu pašvaldības Tehniskās un Attīstības daļas speciālisti bija gatavi palīdzēt ar padomu jebkurā brīdī un to arī darīja. Māju pārstāvju aktivitāte bijusi ļoti liela un pēc palīdzības vērsušies visu pieteikumu rakstītāji, uz konsultācijām nāca pat vairākas domubiedru grupas no vienas adreses. Veiksmīgākie izrādījās tieši tie pieteikumi, kuru iesniedzēji bija paklausījuši speciālistu ieteikumiem. Izvērtējot iesniegtos projektu pieteikumus, iezīmējās raksturīgākās kļūmes un neprecizitātes, kuras turpmāko konkursu pretendentiem derētu ņemt vērā un nepieļaut, piemēram, rūpīgi jāveic aprēķini, lai tie būtu skaidri saprotami un nerastos nesakritības, tāpat jāseko, lai tāmē tiktu iekļautas visas projektā paredzētās aktivitātes. Tāpat rūpīgi un pareizi ir jānoformē dokumenti, piemēram, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi, teritorijas apsekošanas akti. Ar šīm un vēl citām neskaidrībām palīdzēs tikt galā pašvaldības speciālisti arī nākamajās pieteikšanās reizēs. Galvenais – uzticēties, nākt un jautāt. Darīt šo darbu laicīgi un precīzi, tad arī pozitīvs rezultāts neizpaliks. Ir gandarījums, ka ar pašvaldības līdzfinansējumu šogad tiks sakārtoti vēl četri Salaspils pagalmi. Saka, ka veselā miesā mājo vesels gars. Tāpat sakoptā vidē iekšēji sakārtotāki kļūst arī paši cilvēki. Salaspils novada pašvaldība izsaka atzinību visiem, kuri ne tikai domā, bet arī aktīvi darbojas, lai padarītu savu pagalmu skaistāku, un aicina jau laicīgi gatavoties un domāt par jauniem pagalmu labiekārtošanas projektiem. Jau šī gada rudenī pašvaldība izvērtēs tos projektus, kuri pagalmu labiekārtošanas darbus varēs veikt 2016. gadā. 

lasīt vairāk
Sākas Sporta skolas ēkas siltināšanas darbi

Pēdējos gados, piesaistot līdzfinansējumu, novadā ir nosiltinātas teju vai visas izglītības iestādes. Šogad tām pievienosies arī Salaspils sporta skolas ēka. To kā sporta zāli pagājušā gadsimta 70.gados būvēja Ļeņina vārdā nosauktās padomju saimniecības strādnieku vajadzībām. Vēl šodien gadās, ka to nodēvē par sporta kompleksu, lai gan nu jau divpadsmito gadu ēkā, kurai ļoti nepieciešama mūsdienīga renovācija, darbojas Salaspils sporta skola. Pateicoties kārtējam apstiprinātajam projektam, ir saņemts KPFI līdzfinansējums, noslēgusies būvnieka atlases procedūra un jau parakstīts līgums par ēkas renovācijas veikšanu ar SIA „TG Construction”. Darbu ietvaros tiks nosiltināta ēkas fasāde, cokols un jumts, nomainīti logi un durvis, kā arī uzstādīts energoefektīvs apgaismojums. Būvdarbi sāksies jau šonedēļ un ilgs līdz šā gada 19.maijam. Projekta kopējā summa ir 178 644,08 eiro, no kuriem 43,66%  jeb 78 000 eiro finansē KPFI, bet 56,34 % jeb 100 644,08 eiro - Salaspils pašvaldība. Paredzams, ka projekta īstenošanas rezultātā tiks panākts oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 32844,94 kgCO2 gadā. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītāja attiecība pret KPFI finansējumu projektam ir 0,42 kgCO2/eiro. Projekts Nr.KPFI-15.4/33 „Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādes „Salaspils sporta skola” energoefektivitātes paaugstināšana” tapis ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansiālu atbalstu.

lasīt vairāk
Sveiciens Starptautiskajā sociālo darbinieku dienā!

Ik gadu marta trešajā otrdienā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā sociālo darbinieku diena. Arī šajā gadā Starptautiskā sociālo darbinieku federācija vērš sociālo darbinieku un citu sabiedrības locekļu uzmanību uz sociālo un ekonomisko situāciju, kuru jārisina, veicinot vienlīdzību un taisnīgumu, radot apstākļus ilgtspējīgas dzīves nodrošināšanai, veicinot līdzdalību, cienot dažādību un vienojot cilvēkus. Salaspils novada dome pievienojas Starptautisko sociālo darbinieku federācijas sveicieniem un novēl Salaspils novada sociālajiem darbiniekiem izturību, neatlaidību, mērķtiecību, rīcībspēju un gandarījumu, darbojoties sociālā darba nozarē!

lasīt vairāk
Aicina piedalīties aptaujā par sabiedriskā transporta maršruta izveidošanu uz dārzkopības sabiedrībām

Valsts SIA „Autotransporta direkcija kopā ar Rīgas plānošanas reģionu šobrīd noskaidro sabiedriskā transporta maršruta izveidošanas iespējas un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām veic autoceļa apsekojumu, lai noskaidrotu tā piemērotību pasažieru pārvadājumu veikšanai uz un no dārzkopības sabiedrībām „Getliņi”, „Acone” un „Dzintars”.  Lai varētu sagatavot aprēķinus par nepieciešamo finansējumu izvērtēšanai Sabiedriskā transporta padomē, direkcija lūdz minēto dārzkopību sabiedrību iedzīvotājus sniegt ziņas, aizpildot pievienoto aptaujas anketu. Ja Jums ir svarīgs sabiedriskā transporta jautājums, lūdzam līdz 31. martam aptaujas anketu nogādāt Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī, Līvzemes ielā 8 vai sūtīt uz e-pastu

lasīt vairāk
Būs iespēja lēti salabot bedres iekšpagalmos

Ir noslēgusies ikgadējā iepirkuma procedūra par asfaltbedrīšu remontu. Šoreiz tajā ir uzvarējusi SIA „V Service”. Līguma summa par veicamajiem darbiem - līdz 90000 eiro. Darbi notiks visā novada teritorijā visu gadu, bet lielāka apjoma darbi – no aprīļa līdz maijam un no augusta  līdz septembrim. Arī šogad pašvaldība ir vienojusies ar uzņēmumu, kas veiks darbus, ka namu apsaimniekotājiem ir iespēja noslēgt līgumu ar SIA„V Service” un salabot iekšpagalmu bedrītes par salīdzinoši zemāku cenu. Viena kvadrātmetra bedrīšu remonts ar malu izfrēzēšanu 5 cm biezumā izmaksās 10,2 eiro (bez PVN) kvadrātmetrā, bet asfaltbedrīšu remonts bez malu apciršanas – 9 eiro par kvadrātmetru. Šī cena ir pietiekami demokrātiska, lai varētu salāpīt vismaz lielākās bedres, kuras traucē stabili pārvietoties gājējiem un bojā mašīnas ritošo daļu, sagādājot raizes autovadītājiem. Salaspils novada pašvaldības ceļu būvuzraugs ir informējis apsaimniekotājus par šo iespēju, bet aicinām arī jūs, iedzīvotāji, esiet aktīvi, uzņemties iniciatīvu un dodieties pie apsaimniekotājiem ar aicinājumu saremontēt piemājas ceļus! Sīkāku informāciju varat saņemt, sazinoties ar ceļu būvuzraugu Jāni Līci pa tālruni 67981063. Bedrēm iekšpagalmos jāpazūd!

lasīt vairāk
Izsludināts mūžizglītības projektu konkurss

Pašvaldības iestādes, nevalstiskās organizācijas vai citas juridiskas personas, saimnieciskā darba veicēji, kas savu darbību veic Salaspils novadā un sniedz pakalpojumus Salaspils iedzīvotājiem, aicināti pieteikties projektu konkursā „Mūžizglītības kursu organizēšana un īstenošana Salaspils novada iedzīvotājiem”. Projektu pieteikumi iesniedzami laikā no 10.marta līdz 10.aprīlim. Projekta realizēšanas laiks no 1.maija līdz 15.novembrim. Konkursa nolikumu skatīt ŠEIT.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs