Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

NVO projektus var iesniegt līdz 10. aprīlim

Nu jau kļuvusi par veiksmīgu tradīciju pašvaldības sadarbība ar nevalstiskām organizācijām – biedrībām un nodibinājumiem, kas ietver sevī arī veiksmīgāko projektu finansiālu atbalstīšanu. Līdzšinējā nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikumā nebija atrunāti vairāki jautājumi, t.sk.  par to vai ir iespējama apstiprināto projektu un noslēgto līgumu izpildes termiņu pagarināšana. Izstrādājot jaunu nolikuma redakciju, tika ņemtas vērā iepriekšējā darbības laikā konstatētās nepilnības un neprecizitātes, kā arī papildināts nolikums ar jaunu normu - iespēja lūgt projekta realizācijas pagarinājumu un priekšnosacījumi tāda lūguma izteikšanai. Jaunajā nolikuma redakcijā  ir precizēts konkursa mērķis un tā sasaiste ar Salaspils novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam norādītajām vidēja termiņa prioritātēm. NVO projektus var iesniegt līdz 10.04.Pašvaldības speciālisti 09.03. plkst. 17:00 (deputātu zālē) rīkos informatīvo projektu ieviešanas semināru, kurā NVO pārstāvjiem tiks sniegta  informācija par projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu, projekta ieviešanas nosacījumiem, atbalstāmajām un neatbalstāmajām darbībām u.c. Ar pilnu nolikuma tekstu  var iepazīties ŠEIT. Pieteikuma veidlapa

lasīt vairāk
Tikai martā var pieteikties pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai

Atgādinām, ka atbilstoši Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, tikai martā var pieteikties 2015. gada pirmā pusgada braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanai braukšanai uz novada centru vai mazdārziņiem ārpus pilsētas teritorijas. Braukšanas izdevumu kompensācijai var pieteikties Salaspils novadā deklarēti nestrādājošie pensionāri, politiski represētas personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, ja uz viņiem attiecas vismaz viens no šiem kritērijiem: - persona dzīvo un ir deklarēta Salaspils novadā ārpus Salaspils pilsētas robežas; - persona ir deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijas Zeltiņos un teritorijā, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas (Purva apbūves teritorija); - persona, kura deklarēta un dzīvo Salaspils pilsētas teritorijā un kurai īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamie īpašumi esošo vai bijušo dārzkopības sabiedrību teritorijās vai kura nomā pašvaldības zemi piemājas palīgsaimniecības vajadzībām ārpus Salaspils pilsētas teritorijas. Šīs personas kompensāciju var saņemt braukšanai par pusgadu vasaras sezonā. Ja ģimenē ir divas personas, kuras atbilst augstāk minētajiem nosacījumiem, bet mazdārziņš ir nomā, īpašumā vai tiesiskā valdījumā vienai no tām, kompensāciju ir tiesīgas saņemt abas personas. Kompensācijas apmērs ir 7,11 EUR/mēnesī vienai personai. Šo kompensāciju nepiešķir: trūcīgajiem un maznodrošinātajiem nestrādājošajiem pensionāriem un nestrādājošajiem 3. grupas invalīdiem, kuri ir pieteikušies Salaspils sociālajā dienestā un katru mēnesi saņem transporta kompensāciju braukšanai visā novada teritorijā ar SIA „Galss Buss” autobusiem; personām ar 1. vai 2. grupas invaliditāti.  Lai saņemtu braukšanas izdevumu kompensāciju braukšanai uz novada centru pirmajā pusgadā vai uz mazdārziņiem vasaras sezonā, tikai martā Salaspils vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centros jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa un obligāti jāuzrāda personas statusu (invaliditātes, pensionāra politiski represētas personas vai Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka) apliecinoša apliecība. Pieteikuma veidlapas un detalizētāku informāciju var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centros Salaspilī un Saulkalnē vai www.salaspils.lv.  

lasīt vairāk
Aicinām sniegt informāciju par „tumšajām mājsaimniecībām”!

2003. un 2004. gadā, apzinot pašvaldību teritorijās vēsturiski neelektrificētās lauku mājas, gandrīz 200 mājsaimniecības tika nodrošināts jauns elektroenerģijas pieslēgums. Tā kā ir pagājuši 10 gadi un situācija šajā laikā varētu būt izmainījusies, AS „Sadales tīkli” ir uzsākusi atkārtoti apzināt objektus, kuros pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji un nav elektrotīkla pieslēguma. Tāpēc lūdzam jūs līdz 2015. gada 13. martam sniegt informāciju par mājsaimniecību objektiem, kuros vēsturiski varētu nebūt ierīkots elektrotīkla pieslēgums, bet pastāvīgi dzīvo iedzīvotāji. Svarīgi ņemt vērā šādus kritērijus: dzīvojamā māja nav elektrificēta un tiek pastāvīgi apdzīvota (dzīvojamās mājas īpašnieks vai likumīgais tās lietotājs vai valdītājs pastāvīgi, ne mazāk kā 10 gadus, dzīvo neelektrificētajā dzīvojamā mājā0; mājā pastāvīgi dzīvojošā persona īpašumu nav pārdevusi, dāvinājusi vai citādi atsavinājusi trešajām personām, izņemot, ja par mājas īpašnieku kļuvuši tajā dzīvojošās personas ģimenes locekļi - vīrs, sieva, bērni, vai tajā dzīvojošā persona māju ir privatizējusi ar nosacījumu, ka iepriekšminētie mājas ieguvēji arī ne mazāk kā 10 gadus pastāvīgi dzīvojuši neelektrificētajā mājā; elektrificējamā dzīvojamā māja un/vai zeme zem ēkas var būt ieķīlāta tikai licencētai finanšu institūcijai. lūdzam neziņot par jaunbūvēm vai mājām, kuras netiek visu gadu pastāvīgi apdzīvotas. Atbildi lūdzam sūtīt pašvaldības enerģētiķim Jānim Balcerbulam uz e-pastu \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai zvaniet: 25406532.

lasīt vairāk
23. februārī sāksies Miera ielas rekonstrukcijas darbi

Salaspils novada pašvaldība 23. februārī uzsāks Miera ielas rekonstrukciju. Darbi notiks 400 metru posmā no dzelzceļa pārbrauktuves Dienvidu ielas virzienā. Par gatavošanos tiem jau šobrīd liecina šķembu un smilšu kaudzes pie objekta. Darbu apjomos ietilpst arī tilta pārbūve uz Miera ielas pie Nacionālā botāniskā dārza, tāpēc no 24. februāra līdz 6. martam maršruta Rīga -Salaspils autobusu pasažieri līdz galapunktiem Dienvidu ielā un Miera ielā varēs nokļūt ar pārsešanos. Pagaidu galapunkts tiks izveidots pie Salaspils stacijas pretī Botāniskā dārza vārtiem, tāpēc uzņēmums lūdz autovadītājiem remonta laikā neatstāt automobiļus šajā vietā. Savukārt turpināt ceļu līdz Miera un Briežu ielas galapunktiem pasažieri varēs, pārsēžoties autobusos, kas aties no stāvlaukuma aiz remontējamā tiltiņa. Pēc 6. marta darbu norises laikā satiksme šajā Miera ielas posmā būs ierobežota, pa to drīkstēs pārvietoties tikai sabiedriskais transports un vieglie automobiļi. Paredzams, ka rekonstrukcijas darbi noslēgsies jūlija beigās. Par izmaiņām skolēnu autobusa kustības grafikā informēsim papildus. Miera ielas rekonstrukcijas darbi ir apzināti plānoti ziemā tāpēc, ka, piemēram, esošā tilta pārbūve tehnoloģiski nav iespējama citos gada laika posmos, un šo darbu izpildīšanai ir ņemti vērā divi svarīgi priekšnosacījumi, kas ir tieši saistīti ar hidroģeoloģiskiem apstākļiem ziemas periodā: ir zems gruntsūdens līmenis un ir pieļaujama dīķu susināšana uz tilta pārbūves laiku. Lūdzam iedzīvotājus šajā laikā būt saprotošiem un plānot ikdienas maršrutus, izbraucot no Miera un Dienvidu ielu mikrorajoniem Tallinas apvedceļa virzienā. Miera ielas būvdarbu laikā līdz stacijai kursēs autobusi

lasīt vairāk
Par izmaiņām sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifā

Salaspils novada domes 28.01.2015. lēmums (prot.2, 14.§)  Pamatojoties uz Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas likuma 18.pantu, tika izsludināts atklāts konkurss „Atkrituma apsaimniekotāja izvēle Salaspils novadā” (identifikācijas Nr. SND 2014/7) un izvēlēts sadzīves atkritumu apsaimniekotājs SIA „Eco Baltia vide”, ar kuru 22.05.2014. noslēgts līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Nr. ADM/3-24.2/14/168. Dome 10.09.2014. pieņēma lēmumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas (tarifa) apstiprināšanu” (prot. Nr. 18, 11.#) un apstiprināja to 4,17 EUR par m3 (bez PVN) apmērā. Saskaņā ar 14.032007. saistošo noteikumi Nr. 6/2007 „Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 12.3. punktu un noslēgtā līguma 3.4.punktu, sākotnēji noteiktā maksa (tarifs) var tikt pārskatīts, ja degvielas cena pieaug vairāk kā 10% no iepriekšējā maksā (tarifā) iekļautās degvielas cenas, tiek paaugstināta maksa par atkritumu noglabāšanu Getliņu poligonā, tiek paaugstināts dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu. No sadzīves atkritumu apsaimniekotāja SIA „Eco Baltia vide” 03.12.2014. saņemts iesniegums Nr. 20-406 ar lūgumu palielināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu sakarā ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa paaugstināšanu poligonā „SIA „Getliņi”. Iesniegumam pievienots SIA „Getliņi” 03.12.2014. paziņojums klientiem un sadarbības partneriem par tarifiem no 01.01.2015. Ņemot vērā faktu, ka ir būtiski samazinājušās degvielas tirgus cenas Latvijā, 13.01.2015. tika nosūtīta atkritumu apsaimniekotajam vēstule Nr.ADM/10-3.1/15/126 ar lūgumu pārskatīt savu ierosinājumu tarifa pieaugumam, samazinot pieaugumu par degvielas cenas samazinājuma daļu.  21.01.2015. ir saņemta atbilde (Nr. 20-19), noraidot domes ierosinājumu tarifa pieauguma samazinājumam, norādot, ka līgumā ir paredzēta iespēja pārskatīt tarifu tikai degvielas cenas palielināšanās gadījumā, līdz ar to degvielas cenas samazinājums  nekādi nevar ietekmēt tarifa izmaiņas un to apstiprināšanu.  Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz saistošo noteikumi Nr. 6/2007 „Noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu” 12.2., 12.3. punktu un noslēgtā līguma 3.4.punktu, dome nolemj 1.      Noteikt, ka maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Salaspils novadā  ir 4,52 EUR  par m3 (bez PNV).  

lasīt vairāk
Informācija par iespēju saņemt pašvaldības neizvērtējamos pabalstus

Vienreizējie pabalsti: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro Pabalsts jaundzimušā bērna aprūpei (vecākam jābūt deklarētam Salaspils novadā vismaz 3 mēnešus pirms bērna piedzimšanas) 2 mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas 142,29 Apbedīšanas organizēšanai (ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ne mazāk kā 3 mēnešus bija Salaspils novads)    1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas 142,29 Personām pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novads ne mazāk kā pēdējos 12 mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās)   1 mēneša laikā pēc atbrīvošanas (ja persona ieslodzījumā atradusies ne mazāk kā 6 mēnešus) 56,91   Pabalsti, kuru saņemšanai jāraksta iesniegums katru gadu: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro I grupas invalīdiem   līdz 20. novembrim 142,29 II grupas invalīdiem   līdz 20. novembrim 71,14 Invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai)   līdz 20. novembrim 71,14   Pabalsti, kurus izmaksā katru gadu, ja vienu reizi iesniegts iesniegums*: Iesniegumu iesniegšanas termiņš Pabalsta apmērs, Euro *Persona uzraksta iesniegumu un turpmākos gadus pabalstu 1 reizi gadā saņem uz iesniegumā norādīto kontu. Ja personai mainās bankas konta numurs, līdz norādītajam datumam jāiesniedz Salaspils novada domes AAC jauns iesniegums!   Politiski represētām personām   līdz 1. novembrim 142,29 Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem   līdz 1. aprīlim 71,14 Vientuļām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām nav likumīgo apgādnieku   līdz 10. decembrim 71,14   Ikmēneša pabalsts aizgādņiem   Iesniedz vienu reizi, kļūstot par aizgādni 42,69 mēnesī   Pabalstu izmaksa personām, kurām attiecīgajā kalendārajā gadā ir apaļa jubileja (80, 85, 90 un 95 gadi), notiek katru mēnesi. Pabalsta apmērs ir 71,14 eiro. Personām, kuras attiecīgajā kalendārajā gadā ir sasniegušas 100 un vairāk gadu vecumu, pabalsts (142,29 Euro) tiek izmaksāts skaidrā naudā, apsveicot šo personu tieši dzimšanas dienā. Personai piešķirtais pabalsts kasē ir jāizņem līdz attiecīgā kalendārā gada pēdējai dienai! Sīkāka informācija Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes iela 8, Salaspils, tālr. nr. 67981011, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , www.salaspils.lv

lasīt vairāk
Pieņemts pašvaldības 2015. gada budžets

Salaspils novada pašvaldība ir īstenojusi ilgtermiņa finanšu politiku un 2014. gadā kopumā veiksmīgi nodrošinājusi nepieciešamos finanšu resursus novada ekonomiskajai un sociālajai attīstībai, veicinājusi sekmīgu pašvaldības funkciju izpildi un saglabājusi pašvaldības budžeta stabilitāti. Salaspils novada iedzīvotāju skaits saskaņā ar pēdējiem oficiālajiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 2014.gada 1.janvārī bija 23116, bet 2014.gada 1.jūlijā – 23115. Nebūtiskās izmaiņas novada iedzīvotāju skaitā apliecina, ka cilvēki novērtē Salaspils novadu, atzīstot tā ģeogrāfiskā izvietojuma priekšrocības, infrastruktūras un satiksmes iespējas, izglītības un citu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti. Novada ekonomiskais spēks lielā mērā atspoguļojas 2014.gada pašvaldības budžeta izpildes statistikā. Iepriekšējā gadā gandrīz visās jomās pašvaldības ieņēmumi ir pārsnieguši plānoto. Ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa (galvenā pašvaldības budžeta ieņēmumu daļa) 2014.gadā par 5,44 % pārsniedza plānoto, nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi par zemi un būvēm bija aptuveni par 15% lielāki nekā plānots. Tomēr jāatzīmē, ka 2015. gadā ir paredzēta jaunas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmas izveide, kura var atstāt iespaidu uz novada ieņēmuma apjomu. 2014.gadā no lielākajiem realizētajiem infrastruktūras projektiem jāpiemin jaunas ielas izbūve līdz Doles stacijai, iekārtojot arī ērtu autonovietni pie otra lielākā transporta mezgla novadā. Vēl 2014.gadā uzsākām vērienīgu publiskās telpas labiekārtošanu ar uzdevumu aptvert visas lielākās pilsētas daļas. Ķesterciemā jau labiekārtotajiem skvēriem pie kultūras nama „Enerģētiķis”, bibliotēkas un sporta halles pievienojās aktīvās atpūtas zona Silavā – mūsu „Meža parks”. Iesākām un šajā gadā pabeigsim aktīvās atpūtas laukumu Miera/Dienvidu ielu rajonā – mūsu „Dienvidu parku”. 2014.gadā īpaši aktīva ir bijusi mūsu sporta dzīve. Līdz ar jaunās sporta halles nodošanu esam radījuši lieliskus apstākļus sportotgribētājiem. Ieviesām jaunu pašvaldības finansiālo atbalsta modeli tām sporta biedrībām, kuras organizē nodarbības bērniem un jauniešiem. Tagad katra no vairāk kā desmit atbalstāmajām sporta biedrībām dažādos sporta veidos saņem pašvaldības dotāciju EUR 6,- apmērā mēnesī par katru trenēto audzēkni. Izmaksu palielinājums, acīmredzot, radījis pozitīvu efektu – mūsu sporta klubos nodarbojas vairāk kā 500 bērnu. Pieskaitot Salaspils sporta skolas audzēkņus, skaits tuvojas 800. Šajā gadā sporta halle jāaprīko ar tribīnēm, nodrošinot arī nozīmīgu starptautisku sporta notikumu rīkošanu Salaspilī. Kultūras dzīvē spilgtā atmiņā palikuši pilsētas svētki, kurus 2014.gadā svinējām jaunā vietā – laukumā pie sporta halles. Ar lielu gara spēku un apņēmību novembrī gājām mūsu tradicionālajā 11.novembra gājienā – lielākajā līdz šim Salaspilī notikušajā gājienā. Mūs priecēja mūsu pašdarbnieki – deju grupa „Buras” ar jaunu koncertuzvedumu, tautas deju kolektīvs „Ūsiņš” ar lielisku sniegumu savā jubilejas gadā, kā arī daudzi citi gan mazi, gan lieli. Augstā mākslinieciskā līmenī izskanēja mūs kora „Lōja” organizētais kora dziesmai Salaspilī 125-gades pasākums. Pašvaldības uzdevumi 2015.gadam Izglītība Būtiskākās izmaiņas 2015.gadā izglītības jomā paredzētas skolēnu ēdināšanā. Jaunais budžets paredz no 2015. gada 1.septembra kompleksās pusdienas nodrošināt bez maksas visiem Salaspils vispārējās izglītības skolu audzēkņiem (papildus valsts nodrošinātajam pirmo klašu brīvpusdienām). Pie patreizējās noteiktās komplekso pusdienu cenas EUR 1,18, šādas programmas nodrošināšanai visam mācību gadam nepieciešami aptuveni EUR 150 000,-. Tomēr pašvaldībai ir jārēķinās, ka 2017.gadā beigsies līgums ar patreizējo ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju vidusskolās, un komplekso pusdienu cena atkal tiks noteikta atklātas iepirkuma procedūras rezultātā. Ņemot vērā jau šobrīd pastāvošās cenas, piemēram, Rīgas skolās, ir paredzams cenu kāpums, kas turpmāk palielinās arī budžeta izdevumus par skolēnu ēdināšanu. Tomēr, neskatoties uz šo prognozi, Salaspils novada pašvaldības finanšu stāvoklis ļauj nodrošināt bezmaksas pusdienas visiem skolēniem arī ilgtermiņā, un, būtībā, definēt brīvpusdienas kā neatņemamu bezmaksas vispārējās izglītības sastāvdaļu novadā. 2015.gada un 2016.gada lielākais uzdevums izglītībā ir paplašināt 1.vidusskolas telpas ar jaunu korpusu Ceru ielā 1. Jaunbūves rekonstrukcija par skolas ceturto korpusu ar baseinu šobrīd ir aizkavējusies, jo atbilstoši projekta ekspertīzes rezultātiem nepieciešams uzlabot izstrādāto tehnisko projektu. Projekta izstrādes procesā, ņemot vērā traģiskos notikumus Zolitūdē, īpaša uzmanība tiek pievērsta jaunbūves drošībai. Izglītības jomā valsts nodrošina vispārējās vidējās izglītības un interešu izglītības pedagoģisko darbinieku un pirmsskolas izglītības iestāžu 5-6 gadīgo grupu pedagoģisko darbinieku atalgojumu, kā arī finansējumu profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta pedagogu daļējam atalgojumam. No pašvaldības budžeta tiek piešķirts finansējums pārējo pirmsskolas pedagoģisko darbinieku atalgojumam un ievērojami budžeta līdzekļi tiek novirzīti izglītības infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai, pasākumiem sporta, mūzikas, mākslas un interešu izglītības jomās. Pamatojoties uz projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” iegūtajām pakāpēm, pedagogi saņem piemaksu pie darba algas. Salaspils pašvaldības 2015.gada budžetā pedagogu atalgojuma finansējuma principi paredzēti līdzīgi 2014.gadā iedibinātajiem. Pirmsskolas izglītības pedagogu atalgojuma fondam ir paredzēts pieaugums vidēji ap 4%. Savukārt, gan vispārējās izglītības pedagogi (valsts budžeta finansēts atalgojums), gan pirmsskolas pedagogi 2015.gada beigās saņems vienreizēju naudas balvu viņu darba novērtējumam no novada puses. Kā līdz šim, papildu valsts sniegtajam finansējumam, pašvaldība veiks piemaksas profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un sporta skolas pedagogu likmēm, tādā veidā veicinot mūsu mūzikas, mākslas un sporta pedagogu atalgojuma konkurētspēju, salīdzinot ar citām Pierīgas pašvaldībām. Ielu un ceļu infrastruktūra Pašvaldības uzdevumi un provizoriskie izdevumi ielu un ceļu attīstībai ir atrodami budžeta 5.pielikumā „Atsevišķu tautsaimniecības pasākumu finansējums 2015.gadā”, kā arī 18.pielikumā „Autoceļu fonds”. Lielākais darbs 2015.gadā šajā nozarē ir Miera ielas daļas no Rīgas ielas līdz Bioloģijas institūtam rekonstrukcija, jau 2015.gadā radot kvalitatīvu vidi gan gājēju, gan transporta kustībai. Šo uzdevumu bija paredzēts iesākt jau 2014. gadā, tomēr projekta izstrādes termiņi to neļāva izdarīt. Šobrīd ir nobeigta iepirkuma procedūra un noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu. Darbi tiks uzsākti 2015.gada martā. Šī projekta realizācija būs īpaši nozīmīga mūsu jaunā tūrisma informācijas centra darbībai – atdzīvināsim mūsu Veco Salaspili starp staciju un Botānisko dārzu. Esam saņēmuši arī solījumu no Latvijas valsts ceļiem par Miera ielas atlikušās daļas uzlabošanu nākamajā gadā. Izpildot mūsu kopējo apņemšanos, iegūsim pilsētai tik nozīmīgo Miera ielu jaunā izskatā. Bez atsevišķu ielu klājuma atjaunošanas un „bedrīšu programmas” vēlos minēt vēl vairākus būtiskus projektus. 2015.gadā ir paredzēta divu jaunu ietvju izbūve – Meža ielā starp Rīgas ielu un Budeskalnu ielas apli un Enerģētiķu ielā (gājējiem un riteņbraucējiem). Tāpat šajā gadā uzsāksim ilgi gaidīto Purva rajona ielu programmu ar Krasta ielas asfaltēšanu (no Miera ielas līdz Cīruļu ielai). Labiekārtošana Noslēgts līgums par Rīgavas mūzikas un mākslas dārza ar nelielu estrādi izveidi Agrofirmas rajonā. Darbus jāpabeidz līdz 2015.gada augustam. Budžets 2015.gadā paredz arī finansējumu labiekārtošanas projekta realizācijai Daugavas pludmalē (VAS „Latvenergo” īpašumā esošajā teritorijā). Šo projektu 2014.gada nogalē ir akceptējusi VAS „Latvenergo”. 2015.gada pavasarī ir jāpabeidz arī iesāktais Dienvidu ielas skvērs. Pārvalde Salaspils novada pašvaldības pārziņā ir 10 izglītības iestādes: 2 vidusskolas, Sporta skola, Mūzikas un mākslas skola, 6 pirmsskolas izglītības iestādes; kā arī Bāriņtiesa, Sociālais dienests (ar struktūrvienībām Sociālais centrs, Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem), Pašvaldības policija, Pašvaldības dzīvokļu fonds, Salaspils bibliotēka, Daugavas muzejs, Būvvalde, Dzimtsarakstu nodaļa, Komunālais dienests, divi kultūras nami – „Enerģētiķis” un „Rīgava” un atsevišķa iestāde Domes administrācija. Domes administrācijas sastāvā ietilpst Administratīvā daļa, Attīstības daļa, Grāmatvedība, Izglītības un kultūras daļa, Sabiedrisko attiecību daļa, Saimniecības daļa, Tehniskās daļa, Nekustamo īpašumu daļa, Informācijas tehnoloģiju daļa. Salaspils novada pašvaldības iestādes 2014.gadā, atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma prasībām, ir veikušas darbinieku izvērtēšanu. 2015.gadā ir paredzēts kopējā pašvaldības darbinieku atalgojuma fonda pieaugums aptuveni par 4%, savukārt darbinieku motivācijas un prēmēšanas fonds 2015.gadā būs aptuveni 8%. Atbilstoši domes apstiprinātajiem darba samaksas noteikumiem izmaksas no šī fonda ir pieļaujamas tika pēc pozitīva darbinieku darba vērtējuma. Kopsavilkums Plānojot 2015.gada pašvaldības budžetu kā prioritārs ir izvirzīts uzdevums nodrošināt pašvaldības finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Salaspils novada budžets atbilstoši likumam ir bezdeficīta. Salaspils novada domes 2015.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumos „Par pašvaldību budžetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums”, kā arī Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvos aktos paredzētās prasības. Budžeta ieņēmumu prognoze un ieņēmumu novirzījums budžeta programmu finansējumam izskatīti Salaspils novada domes komiteju sēdēs. Salaspils novada domes budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālais budžets ir budžeta daļa, kura ieņēmumus veido īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi (Autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa u.c.), ziedojumi un dāvinājumi. No šiem ieņēmumiem tiek segti speciālā budžeta izdevumi. Informācija par budžeta izdevumiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 3., 5., 6., 7., 8., 11., 17. un 18.pielikumā. Izdevumu pārsniegums pār ieņēmumiem tiks segts no budžeta līdzekļu atlikuma uz 2015.gada 1.janvāri. Pamatbudžeta atlikuma sadalījums kredītiestāžu kontos un speciālā budžeta atlikuma sadalījums pa finansējuma mērķiem redzams Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 2.pielikumā. Pašvaldības iestāžu darbinieku štatu saraksti un darba algas likmes iekļautas Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 9. un 10.pielikumā. Lai racionāli izmantotu budžeta līdzekļus un iegādātos tikai pašas nepieciešamākās lietas iestādes darbības nodrošināšanai, Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 12.pielikumā iekļauts pamatlīdzekļu saraksts, kuru iegādes nepieciešamība izvērtēta komitejās. Pašvaldības parādu un galvojumu finansiālais saistību apmērs kārtējam saimnieciskajam gadam un turpmākajiem gadiem ir Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 4., 13. un 14.pielikumā. Skaitliska informācija par 2014.gada Salaspils novada domes budžeta izpildi redzama Salaspils novada domes saistošo noteikumu „Salaspils novada domes 2015.gada budžets” 15. un 16.pielikumā. Pamatbudžets ir Salaspils novada domes budžeta galvenā daļa, kura lielāko ieņēmumu daļu 70% veido iedzīvotāju ienākuma nodoklis, 8% nekustamā īpašuma nodoklis un 14% transferti, kurus galvenokārt veido valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai, kā arī maksājumi dažādu Eiropas Savienības fondu finansēto projektu īstenošanai. Kopējie ieņēmumi 2015.gadā tiek plānoti 19 313 435,- EUR apmērā. Kopējie izdevumi 2015.gadā tiek plānoti 26 699 496,- EUR apmērā. No tiem 25% jeb 6,6 milj. EUR no kopējā budžeta izdevumiem paredzēti investīcijām vai tautsaimniecības finansējumam. Tautsaimniecības finansējumā ir ietverts finansējums tādām jomām kā ekonomiskā darbība, vides aizsardzība, pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošana. 44% jeb 11,7 milj. EUR tiks novirzīti izglītībai, t.sk., kapitāliem remontiem izglītības iestādēs un materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. Kultūras nozarei tiks atvēlēti 10% no visiem līdzekļiem jeb 2,7 milj. EUR. Sociālai palīdzībai – 8% jeb 2 milj. EUR. Sabiedriskai kārtībai (Pašvaldības policija, Bāriņtiesa) paredzēti 3% jeb 0,7 milj. EUR. Izpildvarai, kurā tiek ietverti arī pašvaldības iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā 414 596 EUR un izdevumi neparedzētiem gadījumiem 0,5 milj. EUR, atvēlēti 10% jeb kopā 2,8 milj. EUR. Domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars Detalizētāk iepazīties ar budžetu var šeit

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs