Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam

Pašvaldības ir uzsākušas aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) 2015. gadam. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam pašvaldības paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu viņam vai viņa pilnvarotai personai pēc norādītās adreses. Lai iegūtu aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, nodokļa maksātāji var izmantot portālu www.epakalpojumi.lv. Lai nekrātu papīru kaudzes un nepiesārņotu vidi, aicinām juridiskās un fiziskās personas – NĪN nodokļa maksātājus – pieteikties maksāšanas paziņojumu saņemt savā e-pastā. Pieteikšanās elektroniskai dokumentu saņemšanai - portālā www.epakalpojumi.lv. Vēlamies atgādināt, ka NĪN maksātājam – juridiskai personai – mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar NĪN administratoru ir jāpaziņo pašvaldībai sava elektroniskā pasta adrese. Informējam, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem tiek nodrošināta iespēja pieteikties saņemt atgādinājumu par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Pieteikties pakalpojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.

lasīt vairāk
Informācija mazdārziņu nomniekiem

Sakarā ar jaunu lietojumprogrammu ieviešanu Salaspils novada domes Nekustamo īpašumu daļā (attiecībā uz nomas līgumu informāciju) un Grāmatvedībā (attiecībā uz nomas maksas aprēķiniem), lūgums mazdārziņu nomniekiem nesteigties ar maksājumu veikšanu par zemes nomu. Ņemot vērā, ka datu ievade jaunajā Nekustamo īpašumu daļas lietojumprogrammā notiek manuāli nevis automātiski un datu apjoms ir ļoti liels, lūdzam nākt, sākot ar šī gada 1.aprīli. Nekustamo īpašumu daļa atvainojas par sagādātajām neērtībām. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67981014.

lasīt vairāk
Līdz 1. februārim jāiesniedz iesniegumi NĪN atvieglojumu saņemšanai

2015.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana Salaspils novadā Informējam, ka arī šogad, lai saņemtu NĪN atvieglojumus, iesniegumi Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) jāiesniedz līdz 1.februārim šādām nodokļu maksātāju kategorijām: ·        maznodrošinātām personām par to īpašumu, kurā ir ģimenes (personas) deklarētā dzīvesvieta (atvieglojumi 90% apmērā); ·        fiziskām un juridiskām personām, kurām ir vai nav iespējas pieslēgties centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai (atvieglojumi  25% apmērā); ·        vientuļiem pensionāriem, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu, un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 360 (atvieglojumi 70% apmērā); ·        2. grupas invalīdiem, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu, un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 360 (atvieglojumi 70% apmērā); ·        ģimenei, kurā visas pilngadīgas personas ir 2. grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri, un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 360 (atvieglojumi 70% apmērā); ·        personai, kuras ģimenē(laulātais, bērni, mazbērni) vismaz viens no ģimenes locekļiem ir 1. grupas invalīds, un personai, kuras ģimenē ir bērns, kuram piešķirta invaliditāte no bērnības (t. sk. adoptēts vai aizbildnībā esošs) (atvieglojumi 70% apmērā). Kā katru gadu politiski represētām personām, lai saņemtu papildus 25% apmērā NĪN atvieglojumus, kas paredzēti likumā ‘Par nekustamā īpašuma nodokli”, jāiesniedz iesniegums AAC līdz 1. februārim. Likumā paredzētos atvieglojumus 50% apmērā arī uz iesnieguma pamata piemēros ar nākamo mēnesi no iesnieguma iesniegšanas brīža. Šos NĪN atvieglojumus varēs saņemt arī personas, kuras īrē dzīvojamās telpas un / vai nomā zemi, uz kuras atrodas nodokļu maksātāja īpašums no Salaspils novada domes, ja tās atbildīs kādai no saistošajos noteikumos minētajai atvieglojumu saņēmēju grupai. Visi iesniegumi, kuri tika iesniegti 2014. gadā par 2015. gada atvieglojumiem, ir spēkā esoši. NĪN atvieglojumi 50% apmērā  paliek spēkā arī jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā komersanta statusam.  

lasīt vairāk
Pašvaldības rīcībā ir vēl viens elektromobilis

Pagājušā gada jūnijā Salaspils novada dome sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” iegādājās divus elektromobiļus VW E-UP. Šobrīd ar diviem mazajiem folksvāgeniem „Salaspils daba” un „Salaspils enerģija” darba vajadzībās brauc pašvaldības speciālisti paši, tā ietaupot gan Komunālā dienesta darbinieku, gan transporta resursus. Arī Salaspils pašvaldības iestāde „Komunālais dienests” pagājušā gada 18. jūnijā noslēdza trīspusēju līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA „Vides investīciju fonds” par projekta „Viena elektromobiļa iegāde Komunālā dienesta funkciju nodrošināšanai” īstenošanu. 2014.gada 22.decembrī iestādes rīcībā tika nodota jauna elektromobilis Nissan E-NV200 Combi 5, kuru izmantos Komunālā dienesta speciālisti ikdienas darba pienākumu pildīšanai. Projekta mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu Salaspils novada teritorijā, iepērkot tādus transportlīdzekļus, kuri pēc savas konstrukcijas par vienīgo mehānisko dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātās elektroenerģijas un kuru siltumnīcefekta gāzu emisijas ir 0 g/km. Kopējās projekta izmaksas ir 33700.00 EUR no kurām: - 17561.97 EUR jeb 52.112676% finansē Klimata pārmaiņu finanšu instruments; - 16138.03 EUR jeb 47.887324% finansē Komunālais dienests. Aicinām visus interesentus iepazīties ar jauno elektromobili 2015. gada 12. janvārī no plkst.17.00 līdz 18.00 pie domes ēkas Līvzemes ielā 8. Prezentācijas laikā Komunālā dienesta speciālisti atbildēs uz visiem jautājumiem par jauno elektromobili.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs