Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks svētkos

23.decembrī no plkst. 8:00 līdz 15:00 24. un 25.decembrī – BRĪVS 30.decembrī no plkst. 8:00 līdz 15:00 31. decembrī un 1.janvārī - BRĪVS

lasīt vairāk
Izsludināts konkurss Daugavas muzeja direktora amatam

Salaspils novada dome izsludina atklātu konkursu Salaspils pašvaldības iestādes “DAUGAVAS MUZEJS” DIREKTORA amatam Prasības pretendentiem/-ēm: augstākā izglītība humanitārajās zinātnēs (priekšrocība vēsturē, mākslas vēsturē, kultūras menedžmentā vai muzeoloģijā); zinātniskais grāds un/vai zinātniskās publikācijas attiecīgajā jomā tiks uzskatīti par priekšrocību; pamatzināšanas pašvaldības iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība, finanšu jautājumi,  publiskie iepirkumi) un muzeju profesionālās darbības jautājumos; pieredze darbā muzejā; zināšanas par muzeju jomas attīstības tendencēm, spējas orientēties sabiedrībā notiekošajos procesos ar izpratni par mārketingu; izpratne ES struktūrfondu projektu sagatavošanā un realizēšanā; teicamas latviešu valodas zināšanas; svešvalodu zināšanas – vismaz vienas ES oficiālās valodas zināšanas, kas ļauj sazināties, kā arī izmantot dokumentus un literatūru darba pienākumu izpildei, papildus svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību; datora lietošanas prasmes un iemaņas strādāt ar datu bāzu veidošanas programmām; izpratne par materiālās kultūras vēsturi; prasmes sagatavot ekskursiju vadīšanas plānus un tekstus; B kategorijas autovadītāja apliecība tiks uzskatīta par priekšrocību; komunikācijas prasmes (tai skaitā sagatavot anotācijas, veidot informatīvās publikācijas, strādāt ar auditoriju).       Pretendentiem/-ēm iesniedzamie dokumenti: rakstveida priekšlikumi par Daugavas muzeja darbības attīstību tuvāko piecu gadu laikā (apjoms līdz 3 lapām A4 formātā); pieteikuma vēstule; profesionālās pieredzes apraksts (Curriculum Vitae); izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Piedāvājumi iesniedzami līdz 2016. gada 11. janvārim personīgi domes Klientu apkalpošanas centrā Līvzemes ielā 8, Salaspilī, LV-2169, vai nosūtāmi uz elektroniskā pasta adresi

lasīt vairāk
Priekšsēdētājs piedāvā iedzīvotāju vērtējumam jaunā budžeta projektu

Nākamā gada sākumā Salaspils novada dome apstiprinās budžetu 2016. gadam, kas skars teju ikvienu pašvaldības iestādi, uzņēmumus un, protams, iedzīvotājus. Tādēļ šodien, 21. decembrī, domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars aicināja uz tikšanos sabiedrības pārstāvjus, lai iepazīstinātu tos ar plānotājiem budžeta ieņēmumiem un izdevumiem. Uz aicinājumu atsaucās pirmskolas izglītības iestāžu vecāku padomes biedri, vidusskolu vecāku padomes pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, Salaspils uzņēmēju biedrība, kā arī vairāki pašvaldības speciālisti. Priekšsēdētājs klātesošos iepazīstināja ar iecerēto nākamā gada budžeta izlietojumu pa nozarēm, sīkāk stāstot, cik plānots tērēt, piemēram, ceļu infrastruktūras uzlabošanai, pašvaldības ēku remontiem, izglītībai, kultūrai un citām nozarēm. Pēc apstiprināšanas pēdējā šī gada domes sēdē ar budžetu varēs iepazīties ikviens interesents interneta vietnē www.salaspils.lv. Ar 2016. gadā plānotajiem darbiem var iepazīties šeit. Galīgais budžeta variants būs zināms pēc tā apstiprināšanas domes sēdē.

lasīt vairāk
Salaspils saņem apbalvojumu konferencē “Sociālās inovācijas biznesa attīstībai”

Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma uzaicināja Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieci Maldu Cauni piedalīties konferencē „SOCIĀLĀS INOVĀCIJAS BIZNESA ATTĪSTĪBAI”, kuras laikā bija iespēja uzzināt par sociālās inovācijas piemēriem Latvijas biznesā, nevalstiskajā sektorā un šo ideju pārneses iespējām uz Latvijas attīstības sadarbības partnervalstīm (Gruzija, Moldova, Ukraina, Baltkrievija, Kirgiztāna, Tadžikisāna, Uzbekistāna). Kā izteicās „Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platforma” valdes priekšsēdētāja Agnese Alksne, tad Salaspils novada pašvaldības realizētā iniciatīva, izveidojot specializēto trenažieru zāli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un senioriem, ir nominēta konkursam Sociālā inovācija, jo tā ir tā vērta, lai par to uzzinātu arī ārpus Latvijas – attīstības valstīs. Konferences gaitā labākie nominanti prezentēja inovatīvos sociālos pakalpojumus. Maldai Caunei bija liels prieks stāstīt par Salaspili un jaunatklāto trenažieru zāli. Pateicībā par uzaicinājumu uz konferenci Rasa Rieksta-Riekstiņa, Dienas centra personām ar funkcionāliem traucējumiem vadītāja, uzdāvināja organizētājiem klientu darināto Ziemassvētku kompozīciju, kas ļoti iepriecināja dāvanas saņēmējus. Prezentācijas beigās no zāles tika saņemti vairāki atzinības vārdi, sevišķi uzsverot to kā apsveicamu ideju, jo Amerikā šādas trenažieru zāles arī tiek ļoti augstu novērtētas. Tāpat konferences dalībnieki interesējas par potenciālo zāles noslodzi, uz ko Malda Caune zināja atbildēt, ka jau pašreiz seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām ir aktīvi sportotāji Salaspils sporta namā, un zāle noteikti tiks noslogota pilnvērtīgi. Pēc prezentācijām notika diskusijas, kurās tika jautāts, kā konkrētā sociālā inovācija būtu noderīga attīstības valstīm. M. Caune par savu ideju varēja komentēt, ka šāda veida trenažieru zāles būtu vajadzīgas un noderīgas jebkurā valstī, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām uzlabotu savu veselību. Agnese Alksne uzsvēra, ka viņiem īpaši patikusi ideja, ka sportotājiem būs jāmaksā arī dalības maksa, kas disciplinē cilvēkus un padara šo ideju ne tikai par sociālo pakalpojumu, bet arī par biznesa ideju. Konferences noslēgumā notika ideju konkurss „Sociālā inovācija = bizness” uzvarētāju apbalvošana. Konkursam bija pieteikti vairāki simti projektu, Salaspils iniciatīvu konkursa komisija bija izvēlējušies paši. No visiem konkursa dalībniekiem tika izvēlēti tikai pieci labākie, atbilstošākie. Salaspils bija starp tiem, kas saņēma pateicības rakstu par pakalpojuma pievienoto vērtību un inovāciju, ņemot vērā sabiedrības grupu sociālās vajadzības.

lasīt vairāk
Tūrisma informācijas centram tiek piešķirta „Q - Latvia” kvalitātes zīme

Lepnas par saņemto kvalitātes zīmi ir Tūrisma informācijas centra darbinieces Laura Siliņa un Ieva Tumana Salaspils novada Tūrisma informācijas centram 2015. gada nogalē Tūrisma attīstības valsts aģentūra (turpmāk – TAVA) piešķīra Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas Q – Latvia kvalitātes zīmi. Lai saņemtu šo kvalitātes zīmi, vairāku mēnešu garumā Tūrisma informācijas centra darbinieku apkalpošanas kvalitāti vērtēja slepenais klients pēc konkrētas vērtēšanas kritērijiem gan klātienē, gan pa telefonu un e – pastu. TAVA informē, ka Eiropā “Q” kvalitātes sistēmas tūrisma nozarē kļūst arvien plašāk pazīstamas. Arī Latvijā daudzi tūrisma pakalpojuma sniedzēji cenšas iegūt šo kvalitātes zīmi, jo tas ir kā apliecinājums, ka tās īpašnieks nodrošina kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu atbilstoši Latvijas tūrisma pakalpojumu kvalitātes sistēmas “Q – Latvia” kvalitātes zīmes piešķiršanas kārtībai. Kā vēl viens pozitīvais aspekts kvalitātes zīmes ieguvējiem ir atpazīstamība TAVA īstenotajās mārketinga aktivitātēs un reklāma informatīvajos kanālos. Tūrisma organizatore Ieva Tumana pauž gandarījumu par sasniegto: “Tūrisma centrā apmeklētāji bieži gūst pirmo priekšstatu par Salaspils novadu gan kā par tūrisma apskates galamērķi, gan rada kopējo iespaidu par novadu, tādēļ mēs izjūtam lielu atbildību, sniedzot pakalpojumus Salaspils tūrisma centrā. Prieks vēl lielāks, ka pakalpojumu kvalitāte tiek arī novērtēta! Sertifikāta iegūšana ir arī liela atbildība, jo pakalpojumu kvalitāte arī turpmāk ir jānodrošina augstā līmenī un jāturpina tā pilnveidot.” Arī Salaspils TIC, saņemot šo zīmi un ieviešot minēto kvalitātes sistēmu, palielina savu konkurētspēju, atpazīstamību un prestižu, kā arī šādā veidā informē klientu, ka šeit – Tūrisma informācijas centrā- tiek nodrošināts klienta vajadzībām un prasībām atbilstošs pakalpojums un individuāla pieeja. Laura Siliņa, tūrisma organizatores p.i  

lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Bez iesnieguma Salaspils novada pašvaldība piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 25 % apmērā - daudzbērnu ģimenēm papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja uz taksācijas gada 1. janvāri ir spēkā esošs pašvaldības piešķirtais daudzbērnu ģimenes statuss; 25 % apmērā - fiziskām un juridiskām personām, kuras uz taksācijas gada 1. janvāri ir izmantojušas iespēju pieslēgt NĪ maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai un kuru NĪ atbilst saistošo noteikumu Nr.38/2012 8. punkta nosacījumiem; 90 % apmērā - fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašums atrodas teritorijā (izņemot lauksaimniecības un meža zemi), kurai noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss un nav realizēta būvniecības iecere; 90 % apmērā - fiziskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas teritorijā un robežojas ar pašvaldības īpašumā esošu ielu, kas nav izbūvēta, t.i. bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma. Iesniegumi nodokļa atvieglojumu saņemšanai nodokļu maksātājiem jāiesniedz līdz taksācijas gada 1. februārim Salaspils novada domes vai Saulkalnes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Uz iesnieguma pamata Salaspils novada dome piešķir NĪN atvieglojumus šādām kategorijām: 25 % apmērā: politiski represētām personām papildus atvieglojumam, kas paredzēts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; fiziskām un juridiskām personām, kuru NĪ atrodas Salaspils pilsētas un ciemu teritorijā, ja uz taksācijas gada 1. janvāri NĪ nav iespēja pieslēgties maģistrālajai ūdensapgādei un maģistrālajai kanalizācijas sistēmai (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties www.salaspils.lv vai zvanot pa tālr.67981012); 50 % apmērā: jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties www.salaspils.lv); ražošanas uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā un vidējā komersanta statusam (ar papildus nosacījumiem, lai pretendētu uz NĪN atvieglojumu var iepazīties www.salaspils.lv); 70 % apmērā: vientuļiem pensionāriem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; 2. grupas invalīdiem (kuriem nav laulātā, bērnu, mazbērnu), ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; ģimenei (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 2. grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; personām, kuru ģimenē vismaz viens no ģimenes locekļiem (laulātais, bērni, mazbērni) ir 1. grupas invalīds, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; personām, kuru ģimenē ir bērns līdz 18 gadu vecumam (t.sk. adoptētais vai aizbildnībā esošs), kuram piešķirta invaliditāte no bērnības, ja tas ir nodokļa maksātāja vienīgais īpašums; 90 % apmērā maznodrošinātai ģimenei (personai) par laika periodu, kad piešķirts statuss. Uzmanību! NĪN atvieglojumi tiks piešķirti tikai šajos gadījumos: īpašniekam uz taksācijas gada 1. janvāri nav NĪN parādu par iepriekšējiem gadiem; īpašums ir atvieglojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvietas adrese (izņemot kategoriju par turpmākās plānošanas teritoriju, neizbūvētām ielām,) un nekustamais īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; persona īrē dzīvojamās telpas vai zemi no Salaspils novada pašvaldības. NĪN maksātājam – juridiskai personai – ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi. Informāciju par savā īpašumā deklarētām personām var iegūt portāla www.latvija.lv e-pakalpojumā “Manā īpašumā deklarētās personas” vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Svarīgi ievērot un atcerēties! Veicot NĪN maksājumus, maksājuma mērķī obligāti jānorāda zemes konta un ēkas konta numuri. Pretējā gadījumā Jūsu veiktais maksājums netiks ieskaitīts pareizi nodokļa maksātāja kontos. NĪN maksājams reizi ceturksnī - ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā līdz maksāšanas pirmajam termiņam – 31. martam.

lasīt vairāk
Līdz 15. janvārim piesakieties sava pagalma labiekārtošanai!

Septembrī pašvaldība aicināja daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu iekšpagalmu labiekārtošanai. Jau teju 20 pagalmi Salaspilī ir ieguvuši gan vizuāli pievilcīgāku veidolu, gan ir kļuvuši daudz ērtāki gan kājāmgājējiem, gan autobraucējiem. Vienojoties ar saviem kaimiņiem, arī jūsu pagalms var būt to vidū. Līdzīgi kā pērn, arī šogad pašvaldība šim mērķim atvēlēja 150 tūkstošus eiro. Dzīvokļu īpašnieku aktivitāte ir bijusi gana liela, jo kopumā tika saņemti desmit projekta pieteikumi par kopējo pašvaldības finansējuma summu 404 307,55 eiro apmērā. Izvērtējot visus iesniegtos projektus, pašvaldības speciālisti konstatēja, ka tikai trīs no tiem atbilst saistošajiem noteikumiem Nr.50/2013 “Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”. Tādēļ 9. decembra domes sēdē deputāti nolēma piešķirt līdzfinansējumu šādu projektu realizācijai: AS „Rīgas Namu apsaimniekotājs” projektam “Dzīvojamās mājas Enerģētiķu iela 6, Salaspilī teritorijas labiekārtošanas darbi, pašvaldības finansējums 43 223,82 eiro; SIA “Namu pārvaldīšana” projektam “Dzīvojamās mājas Enerģētiķu iela 21, Salaspilī teritorijas labiekārtošanas darbi, pašvaldības finansējums 34 124,20 eiro; biedrības „Daugavas 2” projektam “Dzīvojamās mājas Daugavas iela 2, Salaspilī teritorijas labiekārtošanas darbi”, pašvaldības finansējums 50 892,12 eiro. Tā kā apstiprināmo projektu kopējā summa ir mazāka nekā ikgadējais pašvaldības piešķirtais finansējums, proti, 128 240,14 eiro, tika nolemts izsludināt projektu pieteikumu otro kārtu. Pieteikumus var iesniegt līdz 2016. gada 15. janvārim. Kā jau minēts, tad septiņi projekti tika noraidīti, jo neatbilda saistošajiem noteikumiem. Visbiežāk pieļautā kļūda bija tā, ka projekts nebija saskaņots ar būvvaldes arhitektu, ainavu arhitektu un Tehniskās daļas vadītāju. Visas neprecizitātes katram projektam atsevišķi ir norādītas domes lēmumā un tiks nosūtītas katram projekta pieteicējam. Tādēļ, lai maksimāli izvairītos no šādām kļūdām un sagatavotu kvalitatīvu pieteikumu, atgādinām, ka pašvaldības speciālisti ir gatavi jums palīdzēt un sniegt konsultācijsa. Iepriekš piesakoties, jūs varat vērsties pie šādiem domes administrācijas darbiniekiem: ainavu arhitekte Daiga Veinberga, 215. kabinets, t.67981028, vides inženiere Rudīte Ķikuste, 214. kabinets, t.67981024, 29481832, tehniskās daļas vadītājs Mareks Kalniņš, 203. kabinets, t.67981063, 27888067, izpilddirektors Andrejs Jaunkalns, 313. kabinets, tel.67981022, 29472492.

lasīt vairāk
Par iedzīvotāju un citu pašvaldības pakalpojumu saņēmēju iesniegumu izskatīšanu

Informējam, ka Salaspils novada pašvaldības pakalpojumi iedzīvotājiem un citiem klientiem ir pieejami bez jebkādām dāvanām vai pateicībām. Mūsu Apmeklētāju apkalpošanas centra darbinieki, domes priekšsēdētājs un viņa vietnieki, kā arī pašvaldības administrācijas speciālisti ir gatavi Jums palīdzēt un atsaucīgi sadarboties ik dienu, arī šajā svētku laikā, un aicina dāvanas veltīt saviem tuvākajiem vai labdarībai. Gaišu domu apmirdzētu Jums šo Adventa laiku! Salaspils novada pašvaldības administrācija  Iepriecināsim bērnus Ziemassvētkos!

lasīt vairāk
Sākusies "Enerģētiķa" rekonstrukcijas publiskā apspriešana

Šodien sākas publiskā apspriešanu par kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas plānoto rekonstrukciju. Pēc pašvaldības pasūtījuma SIA “BALTEX GROUP” ir izstrādājusi kultūras nama “Enerģētiķis” ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu un foajē interjera projektu. Atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam ir plānoti plaši pārbūves darbi.   Publiskā apspriešana notiks no 2015. gada 1. decembra līdz 2016. gada 1. februārim pašvaldības iestādes “Kultūras nams “Enerģētiķis”” telpās Skolas ielā 2, Salaspilī. Iestādes pirmajā stāvā novietotas planšetes ar rekonstrukcijas tehniskā projekta un foajē interjera projekta vizualizācijām un aprakstu, ietverot stāvu plānojumus, fasādes risinājumus un iekštelpu interjera attēlus. Planšetes apskatāmas arī pašvaldības administrācijas ēkā Līvzemes ielā 8. Turpat izvietotas aptaujas anketas un to savākšanas kastes.  Apspriešanas materiāli apskatāmi un anketa aizpildāma arī šeit. FOAJĒ un citas iekštelpas Kultūras nama “Enerģētiķis” esošais ieejas mezgls tiks pārveidots - izveidojot stiklotu piekārto fasādi, tiks paplašināts vējtveris, ieejas halle. Pirmajā stāvā plānots izveidot multifunkcionālu zāli, mazo zāli, halli, garderobi, tualetes telpas, kabinetus, palīgtelpas. Likvidējami esošie grīdas slīpumi multifunkcionālajā zālē, zāles grīda veidota vienā līmenī ar ieejas halles grīdu un evakuācijas izejām, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi personām ar īpašām vajadzībām. Zāles aizmugurējā daļā veidotas skatītāju rindas slīpā plaknē. Ēkas dienvidu daļā virs esošā vienstāvīgā apjoma projektēts otrais stāvs, kurā izvietotas jaunas nodarbību telpas. Būves jauno apjomu daļas projektētas atšķirīgā apdarē – ir piekārtā stikla fasāde, kur ritmiski kārtoti caurredzami un necaurredzami paneļi. Otrajā stāvā izbūvējams jauns lielās zāles balkons ar skatītāju vietām, projektēta jauna evakuācijas izeja no balkona caur jumta terasi un āra evakuācijas kāpnēm. Šeit izvietotas arī nodarbību telpas, baleta zāle, administrācijas telpas, kamerzāle, skaņu ierakstu studija, garderobe, palīgtelpas, atpūtas telpa. Ēkas pagrabstāvā izvietotas visas funkciju nodrošināšanai nepieciešamās palīgtelpas un tehniskās telpas. FASĀDE Esošās ēkas būvapjomu veido dažāda izmēra paralēlskaldņi atšķirīgos materiālos un krāsu risinājumos – stiklota piekārtā fasāde, lamināta piekārtās fasādes. Ēkas galveno apjomu veidos slīpā virzienā likti lamināta piekārtās fasādes paneļi trijos toņos. Skatuves vertikālais un augstākais apjoms segts ar lamināta paneļiem tumšā tonī. Nodarbību telpas, ieejas apjoms, sānu izejas veidotas stiklotā piekārtās fasādes materiālā. Mūra fasāde siltināma, virs tās veidojot pretvēja izolāciju, izbūvējot piekārto ventilējamo fasādi. Jumti – siltināmi. Ēkas ārsienas un pārsegumu siltinājumu risinājumi veidoti saskaņā ar energoefektivitātes aprēķinu. Kultūras nama “Enerģētiķis” teritorijas labiekārtojums izstrādāts atbilstoši ēkas funkcionālajam risinājumam. Pie galvenās ieejas saglabāts esošais priekšlaukums, kuram maināms segums pret jauna bruģakmens plātnēm divos dažādos izmēros, faktūrās un krāsās. Pamatvirsma veidota no gludām baltā betona vai cita gaiša materiāla plātnēm. Laukuma pamatvirsmas plātnes šķērso tumša materiāla granīta vai skalotas virsmas bruģakmens līnijas, atgādinot straujas upes ūdens plūsmas līnijas. Laukuma galā izvietoti reklāmas stendi, kas telpiski atdala kultūras nama priekšlaukumu no blakus teritorijām. Gar laukuma malu, kas robežojas ar “Narvesen” gruntsgabala aizmuguri, izvietojami soli, kurus varētu izmantot skatītāji, vērojot pasākumu norisi priekšlaukumā. Celiņu un laukumu sistēma plānota atbilstoši ēkas jaunajai izmantošanai, kā arī stilistiski saskaņā ar esošās ēkas vizuālo tēlu. Gājēju celiņi veidoti visos nepieciešamajos virzienos. Paredzēta arī piebraukšana visās funkcionāli nepieciešamajās zonās. Piebrauktuves un automašīnu stāvlaukumi bruģēti ar pelēku un melnu betona bruģakmeni. Projektētās stāvvietas darbiniekiem un apmeklētājiem izvietotas teritorijas ziemeļu daļā, kā arī teritorijas DA daļā pie darbinieku ieejas. Zemes gabalā iespējams izvietot 31 automašīnu. Pie esošās dekorāciju piegādes rampas no Lauku ielas puses izvietots atkritumu konteineru laukums. Galvenās fasādes dienvidu stūrī izvietoti trīs karogu masti. Teritorijas D daļā veidota atpūtas zona, kurā izvietoti soliņi, atkritumu urnas un apgaismes ķermeņi. Pie personāla ieejas, kā arī priekšlaukuma malā pie ēkas ziemeļu fasādes izvietotas velonovietnes. Projektētas jaunas dekoratīvo stādījumu grupas, vizuāli norobežojot no kaimiņu zemesgabaliem, kas atrodas dienvidu un ziemeļu pusē. Rekonstrukcijas plānotās izmaksas ap 5 milj. eiro

lasīt vairāk
Pašvaldība paraksta sadarbības līgumu ar Latvijas Kultūras akadēmiju

No 12. līdz 14. novembrim Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) notika jau devītā kultūras zinātnēm un aktualitātēm veltītā starptautiskā konference „Kultūras Krustpunkti 2015”. Konferences mērķis ir publiskot nozīmīgu, starptautiski aktuālu kultūras un mākslas jomas problēmu izpētes rezultātus, kā arī aktivizēt akadēmisko diskusiju, kas ļautu paplašināt kultūras nozīmes izpratni sabiedrībā. Konferences norises dienās bija iespējams iepazīties ar vairāk nekā 90 pētījumiem, kurus prezentēja kultūras procesu eksperti, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, kā arī studenti. 13.novembrī konferences ietvaros notika “Pašvaldību rīts”, kur par kultūras dzīves un kultūrpolitikas aktualitātēm Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībās referēja pašvaldību pārstāvji. Pašvaldību rītā tika svinīgi parakstīts sadarbības līgums kultūras jomā starp akadēmiju un Salaspils pašvaldību, kuru parakstīja Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un Latvijas Kultūras akadēmijas rektore Rūta Muktupāvela. Līgums paredz izdevīgu sadarbību abām pusēm. Piemēram, nodrošinot LKA studentu prakses iespējas pašvaldībā un LKA studentu pētniecisko darbu izstrādi par pašvaldībai aktuālām tēmām, kā arī savstarpējo informācijas apmaiņu. Tuvākajā laikā tiek plānots arī apjomīgs pētījums par kultūras pakalpojumiem Salaspils novadā, kura realizācijai tiks piesaistīta akadēmijas palīdzība. LKA jau ir veiksmīga sadarbības pieredze ar Rīgas, Lielvārdes, Ogres, Ventspils un Valkas pašvaldībām, kā arī tiek plānota arī ar Jūrmalas, Siguldas, Jēkabpils un citām pašvaldībām. Indra Trofimoviča, Salaspils novada domes kultūras metodiķe

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs