Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Vēlreiz par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu

Salaspils novada domes informācija par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumu Uzmanību privātpersonām! Papildus domē saskaņotajam līgumam, jums tiek piedāvāts arī pielikums par papildpakalpojumiem. Pievērsiet uzmanību piedāvātajiem papildus pakalpojumiem un parakstiet vienošanos tikai tajā gadījumā, ja tie jums patiešām būs vajadzīgi. Ar atkritumu apsaimniekotāju ir saskaņots līgums juridiskām personām - Līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu (pdf) (Word). Domes izpilddirektors A. Jaunkalns Līdz 1.oktobrīm jānoslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu

lasīt vairāk
Latvijas Goda ģimenes apliecība “3 + Ģimenes karte” - jaunas iespējas daudzbērnu ģimenēm!

PIESAKIES KARTEI ŠEIT! Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta sistēma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpos arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem. Šīs kartes īpašniekiem turpmāk būs iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā. Kāda izskatās karte? Uz kartes priekšpuses ir norādīts kartes īpašnieka - daudzbērnu ģimenes tēva, mātes vai likumīgā aizbildņa vārds un uzvārds. Labajā stūrī iestrādāta sudraba krāsas “Latvijas goda ģimenes” emblēma. Kartes otrajā pusē minēts bērnu skaits, vārdi un uzvārdi. Arī daudzbērnu ģimenes bērns drīkst izmantot šo karti un tās sniegtās atlaides, uzrādot kopā ar personas apliecinošu dokumentu. Kurš var saņemt karti? Karte pienākas, ja personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā. Abiem vecākiem ir tiesības saņemt šādu karti. Kā pieteikties kartei? Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”. Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagimene.lv ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, kā arī norādot pasta adresi, uz kuru karti nosūtīt.  Ja ģimenei nav pieejas internetam, veidlapu iespējams aizpildīt pašvaldības bibliotēkās un citās vietās, izmantojot tur pieejamos bez maksas interneta pakalpojumus.  Datu pārbaude  Visi aizpildīto pieteikuma veidlapu dati nonāks iedzīvotāju reģistra datu bāzē . Tur tie tiks pārbaudīti vai atbilst patiesībai un nepieciešamajiem kritērijiem, lai veidlapas aizpildītājs varētu saņemt 3+ Ģimenes karti. Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patiesus datus, bērnu skaits un vecums neatbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu ģimenes definīcijas kritērijiem, kā arī ir iesniedzējam atņemtas bērnu aprūpes tiesības. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties, rakstot e-pastu:

lasīt vairāk
Braukšanas izdevumu kompensācijām jāpiesakās līdz 1. oktobrim

Atgādinām, ka, pamatojoties uz Salaspils novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā”, līdz 1. oktobrim notiek pieteikšanās Braukšanas izdevumu kompensācijai par 2. pusgadu. Par otro pusgadu pieteikumu var iesniegt tie nestrādājošie pensionāri, politiski represētās personas, nestrādājošie 3.grupas invalīdi, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (turpmāk – personas), kuri dzīvo ārpus Salaspils pilsētas robežas, Salaspils pilsētas teritorijas Zeltiņos vai Purva apbūves teritorijā (teritorija, kuru ierobežo Dzērveņu, Vālodzes, Cīruļu, Briežu, Brūkleņu ielas). Personai obligāti Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra darbiniekam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, apliecība.

lasīt vairāk
Kas jāzina, rīkojot priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumus Salaspils novadā

Priekšvēlēšanu aģitācijas pasākumu organizēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā   Ja vēlaties organizēt priekšvēlēšanu aģitāciju publiskās vietās Salaspils novadā, jārīkojas saskaņā ar „Priekšvēlēšanu aģitācijas likumu” (29.11.2012): Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās lietošanas ārtelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus bez saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību vai attiecīgās publiskās ārtelpas īpašnieku. Publiskās lietošanas ārtelpas šā likuma izpratnē ir laukumi, skvēri, parki, ielas, ceļi, tilti, tuneļi un citas tamlīdzīgas vietas, kas neatkarīgi no īpašuma piederības attiecīgajā laikā bez maksas vai par maksu ir publiski pieejamas nenoteiktam personu lokam. Ja tiek plānots novietot aģitācijas galdus, uzsliet teltis vai nojumes, trīs dienas iepriekš rakstveidā jāinformē pašvaldība, kā arī rakstveidā jāsaskaņo to ar attiecīgās vietas īpašnieku Ja novietotie galdi, uzslietās teltis un pārvietojamās nojumes pašas tiek izmantotas kā priekšvēlēšanu aģitācijas materiāls, šajā gadījumā jārīkojas saskaņā ar Salaspils novada saistošajiem noteikumiem nr.11/2013 „Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā” (27.03.2013.) un interesentam ir jāgriežas Salaspils Būvvaldē. Aģitācijas veicējam ir tiesības priekšvēlēšanu aģitācijas veikšanai publiskās lietošanas iekštelpās uzrunāt vēlētājus, dalīt bukletus, avīzes un citus priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, iepriekš to rakstveidā saskaņojot ar attiecīgo telpu īpašnieku. Katra publiskā vietā izvietota priekšvēlēšanu aģitācijas materiāla ietvaros skaidri un nepārprotami norādāms, kurš apmaksā šo priekšvēlēšanu aģitāciju. Pirms reklāmas objekta izvietošanas jāsamaksā pašvaldības nodeva, kuras summa atkarīga no reklāmas laukuma lieluma (Salaspils novada saistošajie noteikumi nr.12/2013 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novadā” (27.03.2013.) Normatīvie akti, kas regulē priekšvēlēšanu aģitāciju: „Priekšvēlēšanu aģitācijas likums” (29.11.2012). Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr. nr.11/2013 „Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā” (27.03.2013.). Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr. nr.12/2013 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novadā” (27.03.2013.)   Attēls raksta ievadā no LV portāls

lasīt vairāk
Līdz 1.oktobrīm jānoslēdz līgumi par atkritumu apsaimniekošanu

No šā gada 1.oktobra Salaspils novadā mainīsies atkritumu apsaimniekotājs un turpmāko piecus gadus šo pakalpojumu sniegs vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco Baltia Vide”. Atgādinām, ka līdz 1.oktobrim ir jānoslēdz jauns līgums ar SIA „Eco Baltia Vide”. Līgumus var noslēgt katru darbadienu Salaspilī, Skolas ielā 7, 1.stāvā. SIA „Eco Baltia Vide” klientu konsultanti apmeklētājus pieņem: Pirmdienās no plkst.10.00 līdz 19.00 Otrdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 Trešdienās no plkst.8.00 līdz 17.00 Ceturtdienās no plkst.9.00 līdz 18.00 Piektdienās no plkst.8.00 līdz 17.00. Līdz 1.oktobrim ar SIA „Eco Baltia Vide” ir jānoslēdz standarta līgums par standarta pakalpojumu sniegšanu, vienojoties par atkritumu izvešanas biežumu. Uzmanību! Klienti atsevišķi var vienoties un noslēgt arī speciāli Salaspils iedzīvotājiem un uzņēmumiem izstrādātu papildu komforta pakalpojumu, kas paredz plašākus atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, ievērojami elastīgākus pakalpojumu sniegšanas noteikumus un papildus ērtības. Lūdzam iedzīvotājus uz līgumu noslēgšanu paņemt līdzi personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte vai vadītāja apliecība), kā arī precīzu adresi, kurā būs jānodrošina atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi. Aicinām iedzīvotājus ņemt vērā, ka no 1.oktobra atkritumu izvešanas datumi var atšķirties no esošā apsaimniekotāja, bet atkritumu izvešanas biežums tiks nodrošināts atbilstoši katra klienta individuālajām vajadzībām. Klienti informāciju par atkritumu izvešanas dienām līdz 2014.gada beigām saņems, noslēdzot līgumu. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Eco Baltia Vide” Klientu apkalpošanas centru, rakstot e-pastu

lasīt vairāk
Salaspilī uzlabos ēku drošību

Šobrīd visas Salaspils novada publiskās ēkas ir atzītas par ekspluatācijai drošām. Neraugoties uz to, Salaspils dome vakar piešķīra līdzekļus pašvaldības iestāžu ēku drošības uzlabošanas pasākumu veikšanai. Jau pagājušā gada nogalē valstī pastiprināta uzmanība tika pievērsta ēku konstrukciju drošībai, arī VARAM aicināja visas pašvaldības pārbaudīt būvniecības procesā esošās ēkas. Mūsu pašvaldībā tolaik būvniecība nenotika, bet nesen bija noslēgušies izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas darbi un nodota ekspluatācijā jaunā sporta halle, kopā 8 ēkas, tāpēc tika pieņemts lēmums vēlreiz pārliecināties par to drošību. Ēkās tika veikta ekspertīze, kas ietvēra ne tikai konstrukciju, bet arī iekšējo komunikāciju risinājumu pārbaudi. Ekspertu slēdziens: visas ēkas ir ekspluatācijas kārtībā, un šobrīd to izmantošanai nav nekādu šķēršļu vai apdraudējumu. No ekspertiem tika saņemtas vien rekomendācijas par uzlabojumiem drošības jomā piecās no apsekotājām ēkām – hallē, abās skolās un PII „Atvasīte” un „Ritenītis”. Tie saistīti ne tikai ar konstrukcijām, bet arī ar ventilācijas izbūvi energoefektivitātes projekta laikā, kad nesošajās sienās nācās izveidot lielus atvērumus. Halles apsekošanas darbi notika visraitāk, un pašvaldība saņēma ekspertu piedāvātos uzlabojumu risinājumus, kas ļāva nekavējoties tāmēt veicamos darbus. Salaspils  novada domes izpilddirektors Andrejs Jaunkalns ir pārliecināts par plānoto drošības pasākumu nepieciešamību: „Halle ir mūsu vislielākais objekts, tāpēc tai nepieciešami 12 tūkstoši. Apmēram tikpat izmaksās darbi pārējās ēkās kopā. Pēdējos gados mūsu sporta un izglītības iestāžu celtniecībā un atjaunošanā ir ieguldīti 8,5 miljoni eiro, tāpēc piešķirtā summa ir pamatots ieguldījums mūsu drošībā.” Svarīgi, ka drošības uzlabošanas pasākumi nekādi neietekmēs iestāžu darba procesu. Tie notiks maksimāli ātri laikā, kad netraucēs ne skolēnu un pirmsskolnieku mācības, ne sportistu nodarbības.  

lasīt vairāk
Turpmāk publicēsim informāciju par nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu

Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.¹ panta (3) daļu, ja nodokļa maksātājs nav deklarējis savu dzīvesvietu, paziņojumu par pieņemtajiem lēmumiem, kas saistīti ar nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piedziņu, pašvaldība turpmāk izvietos savā mājaslapā internetā, norādot vietu un termiņu, kurā nodokļu maksātājs ar tiem varēs iepazīties. Informācija ir atrodama šeit. Aicinām NĪN maksātājus attiekties atbildīgi gan pret nodokļu maksājumiem, gan savas dzīves vietas deklarēšanu!

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs