Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Ziemassvētkos varam justies droši

Salaspilī apdraudējuma nav Masu medijos ir izplatīta ziņa, ka vienai no Salaspils radioaktīvā ūdens tvertnēm konstatēta neliela noplūde. Saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības rīcībā esošajām ziņām, ko sniegusi kodolreaktora vadība, šis incidents ir noticis vēl pagājušajā nedēļā. Atbilstoši noteikumiem to izmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts inspekcijas sastāvā esošā Radiācijas un kodoldrošības inspekcija un secināja, ka drošības apdraudējuma nav.

lasīt vairāk
Aktuālie pabalsti

Rīkojums par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju sarakstu, kuriem no 2014. gada 16.novembra līdz 30.novembrim ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu EUR 71,14 apmērā personām, kurām no 2014. gada 16.novembra līdz 2014. gada 30.novembrim ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar klātpievienoto sarakstu. 2.         Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2014. gada 1. decembra līdz 2014.gada 12.decembrim. 3.         Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2014. gada 12.decembrim, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2014. gada 15.decembra līdz 19.decembrim. 4.         Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, tas jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2014. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns   Par pabalsta izmaksu otrās grupas invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības   Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā saņemtos personu iesniegumus un uz to pamata sagatavotos Salaspils novada otrās grupas invalīdu un invalīdu kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) sarakstus un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3., 9.5. punktu un 14.1. apakšpunktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”,  Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu 71,14 euro apmērā otrās grupas invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) saskaņā ar sarakstiem. 2.         Grāmatvedībai: 2.1.pārskaitīt pabalstu uz 1. sarakstā un 2. sarakstā iekļauto personu iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 2.2.izmaksāt pabalstu 3. sarakstā iekļautajām personām Salaspils novada domes kasē. 2.3.Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā 4.sarakstā minētajām personām. 3.         Noteikt, ka piešķirto pabalstu personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns   Par pabalsta izmaksu personām, kurām piešķirta pirmās grupas invaliditāte Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā saņemtos personu iesniegumus un uz to pamata sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju sarakstus, kuriem ir piešķirta pirmās grupas invaliditāte, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3. punktu, 9.5., 14.1. apakšpunktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu Ls 142,29 euro,- apmērā personām, kurām piešķirta pirmās grupas invaliditāte, saskaņā ar sarakstu. 2.         Grāmatvedībai: 2.1.      pārskaitīt pabalstu uz 1. sarakstā iekļauto personu iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 2.2.      izmaksāt pabalstu 2. sarakstā iekļautajām personām Salaspils novada domes kasē. 2.3.      Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā 3.sarakstā minētajām personām. 3.         Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

lasīt vairāk
Decembrī Salaspils domē iedzīvotājus pieņems SIA „EcoBaltia Vide” speciālists

Šā gada decembrī katru pirmdienu no plkst.15-19 Salaspils novada domes Pārrunu telpā, Līvzemes ielā 8, iedzīvotājus pieņems SIA „Eco Baltia Vide” klientu apkalpošanas speciālists. Speciālists sniegs atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un konsultēs par SIA „Eco Baltia Vide” piedāvātajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Salaspilī. Tāpat tie Salaspils novada iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, varēs to izdarīt konsultāciju laikā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Eco Baltia Vide” Klientu apkalpošanas centru, rakstot e-pastu uz

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs