Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Pagasts kļūst par pilsētu, mainās adreses

Jau ziņojam, ka jaunais teritorijas plānojums ieviesis izmaiņas pilsētas un ciemu robežas, kā rezultātā atsevišķiem nekustamajiem īpašumiem Salaspils novada teritorijā mainīsies adreses. Daļa  no līdzšinējās Salaspils pagasta teritorijas nu tiek iekļauta pilsētas teritorijā. Apstiprinot pilsētas statusa piešķiršanu  līdzšinējās pagasta teritorijās, ir nepieciešams mainīt pašvaldības ceļu statusu. Salaspils pilsētas teritorijā iekļautajiem autoceļiem vai to posmiem ir nepieciešams piešķirt ielu nosaukumus, savukārt ārpus Salaspils pilsētas robežām bijušo ciemu teritorijās un ārpus apdzīvotām vietām detālplānojumu teritorijās esošajām ielām - likvidēt ielu nosaukumus. 22.janvārī Ekonomiskās un Teritoriālās attīstības komitejā (ETAK) izskatīja sagatavotos nosaukumu maiņas priekšlikumus, par kuriem tiek gaidīts arī iedzīvotāju viedoklis. SAGAIDĀMĀS IZMAIŅAS SALASPILS  IELU UN CEĻU NOSAUKUMOS Nr p.k.   Pārdēvējamais ceļš vai tā posms Ceļa posma apzīm.  Jaunais nosaukums 1 C-13 Daugavpils šoseja – Selgas   Līvzemes iela 2 C-34  Senči – Bramaņi – Tilderi   Mazā Tilderu iela 3 C-47 Attīrīšanas vadu trase   Tilderu iela 4 C-31 Nometņu iela – Pļavmalas   Kalnrozes iela 5 C-2 Avoti – Birznieki – Rūķi 5a Gaidām iedzīvotāju priekšlikumus! 5b Migļu iela 5c Rūķu iela 6 C-3 Meža iela – Getliņi 6a Piķurgas iela   6b Meža iela 7 C-26 Migļi – TEC-2 ūdensvads   Amālijas iela 8 Bērzciema ceļš   Bērzciema iela 9 Jaunpēterburgas ceļš   Pētera iela 10 Starķu ceļš   Starķu iela 11 C-4  Rīgas TEC-2 siltumtrase   Stigas iela 12 Zeltiņu iela   Zeltiņu ceļš Pašvaldības speciālisti aicina iedzīvotājus izteikt savus priekšlikumus arī par nosaukumu ceļa posmam no Meža ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei pie Salaspils Memoriāla, komentējot šo rakstu vai arī rakstot uz adresi \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi „Adrešu maiņa”. Vairākiem īpašumiem tiks mainītas adreses

lasīt vairāk
Būvvalde atgādina par nepieciešamību saskaņot vai demontēt reklāmas un izkārtnes

Sakarā ar normatīvo regulējumu Salaspils novada 06.04.2013. Saistošo noteikumu Nr.11/2013 „Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā” 73.punktā, līdz 2013. gada 30. decembrim esošo izkārtņu, reklāmu un reklāmas objektu īpašniekiem šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Salaspils novada Būvvaldē (turpmāk – Būvvaldē) bija jāuzrāda saskaņotais/akceptētais projekts (pie valsts autoceļiem – arī VAS „Latvijas valsts ceļi” izdota reklāmas objekta vai informācijas objekta izvietošanas atļauja), jāsaņem izkārtnes (reklāmas vai reklāmas objekta) izvietošanas atļauja un jāreģistrē apliecinājums par izkārtnes (reklāmas vai reklāmas objekta) izvietošanu. Visi ar šiem noteikumiem saistītie normatīvie akti un nepieciešamās iesniegumu veidlapas bez atsevišķas samaksas pieejami internetā digitālā veidā: 24.01.2000. likums „Reklāmas likums”; 07.06.2005. LR MK noteikumi Nr. 402 „Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”; 02.11.2012. LR MK noteikumi Nr. 732 „Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu”; Salaspils novada 06.04.2013. Saistošie noteikumi Nr.11/2013 „Noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novada teritorijā”; Salaspils novada 06.04.2013. Saistošie noteikumi Nr.12/2013 „Par pašvaldības nodevu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Salaspils novadā”; Iesnieguma forma „PIETEIKUMS REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAI SAISTĪBĀ AR ZEMI”; Iesnieguma forma „PIETEIKUMS REKLĀMAS OBJEKTA IZVIETOŠANAI SAISTĪBĀ AR BŪVI”; Iesnieguma forma „APLIECINĀJUMS PAR IZKĀRTNES/REKLĀMAS IZVIETOŠANU”. Ņemot vērā augstāk minēto, Būvvalde aicina demontēt reklāmu/izkārtni un iesniegt Būvvaldē apliecinājumu (fotofiksāciju, datums), ka reklāma/izkārtne ir demontēta, vai legalizēt reklāmu/izkārni atbilstoši augstākminēto normatīvo aktu prasībām. Atgādinām, ka Būvvalde vai Salaspils novada pašvaldības policija veiks pārbaudi un pārkāpumu konstatācijas gadījumā tiks uzsākta administratīvā pārkāpuma lieta un reklāmas/izkārtnes demontāža. Būvvaldes galvenais arhitekts J.Šrēders, tālr. 67981013.

lasīt vairāk
Vairākiem īpašumiem tiks mainītas adreses

Pagājušogad ir stājies spēkā jaunais teritorijas plānojums, kas ir ieviesis dažādas korekcijas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  Būtiskas izmaiņas skar arī pilsētas un ciemu robežas, kā rezultātā aptuveni 1000 nekustamajiem īpašumiem Salaspils novada teritorijā ir jāmaina adreses. Ņemot vērā, ka šo objektu skaits ir pietiekami liels, adrešu maiņas process norisināsies līdz pat 2014. gada beigām. Salaspils pašvaldības speciālisti informēs tos  zemes gabalu, ēku vai dzīvokļu īpašniekus, kurus minētās izmaiņas skars. Pēc tam rīkojumus sūtīs Valsts zemes dienestam, kur jūsu jaunās adreses tiks reģistrētas Adrešu reģistrā un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (NĪVKIS). Kā informācija par jaunām adresēm nonāks līdz operatīvajiem dienestiem? Operatīvie dienesti izmanto NĪVKIS informāciju, kas ir pieejama interneta vietnē www.kadastrs.lv (telpiskie un teksta dati), līdz ar to visas reģistrētās adreses un to atrašanās vieta tiem būs pieejama. Kas notiks ar māju adrešu plāksnēm? Māju adrešu plāksnes būs iespēja nomainīt par pašvaldības līdzekļiem. Papildus informācija par kārtību, kādā tiks mainītas adrešu plāksnes tuvākajā laikā būs pieejama izdevumā „Salaspils Vēstis” un interneta mājas lapā www.salaspils.lv. Vai arī zemesgrāmatā mainīsies īpašuma adrese? Zemesgrāmatu datu bāzēm ir sasaiste ar NĪVKIS, un dati tiek konvertēti elektroniski, līdz ar to zemesgrāmatā jūsu īpašumam būs reģistrēta aktuāla adrese, un pašam īpašniekam nebūs jāveic papildus darbības. Esošās zemesgrāmatu apliecības maiņa nav obligāta, to var izdarīt, ja zemesgrāmatā ir jāveic citas darbības (īpašnieku vai sastāva maiņa, atzīmju, tiesību reģistrēšana vai dzēšana).   Citu jums interesējošo jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt Salaspils novada domes Nekustamo īpašumu daļai pa tālruni 67981014.

lasīt vairāk
Notiks telpu nomas tiesību izsoles komisijas sēde

Nedzīvojamo telpu kafejnīcas darbības nodrošināšanai Salaspils sporta hallē, Smilšu ielā 1, telpu nomas tiesību izsoles komisijas pirmā sēde – pieteikumu izskatīšana notiks 2014.gada 27.janvārī plkst.18.00 Salaspils novada domes Aktu zālē Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Komisijas priekšsēdētājs Andrejs Jaunkalns

lasīt vairāk
Staņislavs Anošins turpmāk strādās būvniecības nozarē

Pašvaldības SIA „Valgums – S” valdes loceklis Staņislavs Anošins pieņēmis uzaicinājumu strādāt nozīmīgā amatā Latvijā plaši zināmā būvniecības uzņēmumā. „Tā ir iespēja, ko man piedāvā dzīve - virzīties augšup, strādājot tieši savā specialitātē, ko ar panākumiem esmu apguvis augstskolā. Protams, darbs pašvaldībā man ir devis nenovērtējamu pieredzi un zināšanas,” saka Staņislavs. Pašvaldības kapitālsabiedrības valdes locekļa pienākumus S. Anošins pildīja kopš 2008. gada augusta. Pēc viņa iniciatīvas uzņēmumā tika veikta reorganizācija, kas cēla darba efektivitāti. Staņislava Anošina vadībā, apgūstot pieejamo Eiropas Savienības līdzfinansējumu, turpinājās iesāktie un tika uzsākti vairāki jauni ES fondu līdzfinansētie projekti, visas Salaspils pilsētas daudzdzīvokļu mājas tika aprīkotas ar kopējiem aukstā ūdens skaitītājiem ar attālināto mērījumu nolasīšanas ierīci, paveikti daudzi citi nozīmīgi darbi. Tai pašā laikā svarīgi, ka sniegto pakalpojumu tarifs kopš 2008. gada ir saglabājies nemainīgs, pateicoties uzņēmumā veiktajai optimizācijai. Domājot par novada salaspiliešu dzīves kvalitāti, Staņislava Anošina vadībā uzņēmumā izstrādāta kārtība, kādā iedzīvotāji var veikt „mazcenas” pieslēgumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ne tikai sniedzot iespēju dzert tīru ūdeni, bet arī palielinot nekustamā īpašuma cenu un daļēji samazinot par to maksājamos nodokļus. Uzņēmuma darbības pozitīvie rādītāji liecina par pašvaldības SIA „Valgums-S” attīstību pēdējos gados un spēju ieguldīt papildus līdzekļus iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un paplašināšanā. Pašvaldības vadība pateicas Staņislavam Anošinam par ieguldījumu Salaspils novada attīstībā, novēl gara spēku neapstāties pie sasniegtā un veiksmi turpmākajā darbā. Sakarā ar augstāk minēto tiek izsludināts pašvaldības „Valgums-S” valdes locekļa amata pretendentu atlases konkursu. Ar to sīkāk varat iepazīties šeit.

lasīt vairāk
No 5. februāra Saulkalnē iedzīvotājus pieņems Sociālā dienesta darbinieks

No šā gada 5. februāra Saulkalnē, SIA "Salaspils celtnieks dzīvokļu pārvalde" Saulkalnes namu pārvalde telpās Saulkalnē 20 – 46, katru trešdienu no plkst. 8.30 līdz 12.00 iedzīvotājus pieņems Salaspils novada Sociālā dienesta darbinieks. Tālrunis informācijai: 67976817.  

lasīt vairāk
Šogad piešķirti jauni nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

Informējam, ka arī šogad, lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk-NĪN) atvieglojumus, iesniegumi Apmeklētāju apkalpošanas centrā Salaspilī vai Saulkalnē jāiesniedz līdz 1.februārim šādām nodokļu maksātāju kategorijām: Vientuļi pensionāri, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 320- 70% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. punkts); 2. grupas invalīdi, kuriem nav laulātā, bērnu un mazbērnu un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 320 - 70% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.1. punkts); Ģimenei, kurā visas pilngadīgas personas ir 2. grupas invalīdi vai nestrādājoši pensionāri un ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu EUR 320 - 70% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012  5.1. punkts); Personai, kuras ģimenē (laulātais, bērni, mazbērni) vismaz viens no ģimenes locekļiem ir 1. grupas invalīds un personai, kuras ģimenē ir bērns, kuram piešķirta invaliditāte no bērnības (t. sk. adoptēts vai aizbildnībā esošs) - 70% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012  5.1. ¹ un 5.2. punkts); Politiski represētām personām, lai saņemtu likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzētos NĪN atvieglojumus 50% apmērā un pašvaldības piešķirtos papildus NĪN atvieglojumus 25% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.3. punkts). Atgādinām, ka likumā paredzētos atvieglojumus 50% apmērā uz iesnieguma pamata piemēros ar nākamo mēnesi no iesnieguma iesniegšanas brīža; Jaunizveidotiem uzņēmumiem, kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, pirmos piecus gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas, ja iepriekšējā kalendārajā gadā uzņēmumā nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem visa gada garumā – 50% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012  5.11. punkts); Uzņēmumiem, kuri atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā komersanta statusam un kuri pēc galvenā darbības veida atbilst NACE klasifikatorā ražošanas uzņēmumam, ja iepriekšējā kalendārajā gadā uzņēmumā nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem visa gada garumā un aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo ne mazāk kā 1400,- euro gadā – 50% apmērā (saistošo noteikumu Nr.38/2012 5.12. punkts). NĪN atvieglojumus varēs saņemt arī personas, kuras no Salaspils novada domes īrē dzīvojamās telpas un/ vai nomā zemi, uz kuras atrodas nodokļu maksātāja īpašums, ja tās atbildīs kādai no saistošajos noteikumos minētajai atvieglojumu saņēmēju grupai. Šajā gadā bez iesnieguma, automātiski, pamatojoties uz valsts un pašvaldības rīcībā esošo informāciju, NĪN atvieglojumi tiks piemēroti maznodrošinātām personām, trūcīgām personām, daudzbērnu ģimenēm (pašvaldības NĪN atvieglojuma daļa 25% apmērā tikai ģimenēm, kurām piešķirts pašvaldības daudzbērnu ģimenes statuss), fiziskām un juridiskām personām, kuru zemes īpašumam ir noteikts turpmākās plānošanas teritorijas statuss, fiziskām personām, kuru īpašums robežojas ar pašvaldības ielu, kas nav izbūvēta, t.i. bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums ir pieslēgts centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai kuru īpašums nepiekļaujas pašvaldības ielai (ceļam), kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkli. Iesnieguma veidlapas un detalizētāka informācija par NĪN atlaižu piešķiršanu šeit. Visi iesniegumi, kuri tika iesniegti 2013. gadā par 2014. gada atvieglojumiem ir spēkā esoši.

lasīt vairāk
Apstiprināti detālplānojumi vairākiem zemesgabaliem

Salaspils novada dome 2013.gada 27.decembrī ir pieņēmusi lēmumus: „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Eglāji”, „Mārtiņi”, „Dakteri-1”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 010 0006 un nekustamajam īpašumam „Kalni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, apstiprināšanu”, (prot.Nr.33, 18.§). „Par detālplānojuma „Detālplānojums zemesgabalam Dienvidu iela 24, Salaspilī” grozījumi nekustamo īpašumu Pureņu iela 3 un Pureņu iela 4 teritorijā” apstiprināšanu”, (prot.Nr.33, 19.§). „Par detālplānojuma nekustamā īpašuma „Pīlādži”, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8031 009 0136, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, apstiprināšanu”, (prot.Nr.33, 20.§). „Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem „Jaunjaksti” un „Āpeni”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, apstiprināšanu”, (prot.Nr.33, 21.§). „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Zviedru iela 1A, Salaspilī, Salaspils novadā, apstiprināšanu”, (prot.Nr.33, 23.§).  Detālplānojumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par to apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Ar apstiprinātajiem detālplānojumiem var iepazīties Salaspils novada domes Attīstības daļā, pašvaldības darba laikā un Salaspils novada domes mājaslapā www.salaspils.lv

lasīt vairāk
Izsludināta pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanai

2013. gada 21. decembrī stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr. 50/2013 „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas labiekārtošanas darbu veikšanai”, un izsludināta pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai 2014. gada darbiem. Pieteikšanās termiņš - 15. februāris. Ņemot vērā divu iepriekšējo gadu pieredzi, kad pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu regulēja noteikumi Nr.26/2011, pašvaldība nolēma veikt būtiskus grozījumus, kā rezultāta tika izdoti jauni noteikumi. Svarīgākās izmaiņas skar pieteikumu vērtēšanas kritērijus. Jaunajos noteikumos pie iesniegto labiekārtošanas projektu vērtēšanas palielināts uzsvars uz iedzīvotāju līdzdalību labiekārtošanas darbu finansējumā - šajā kritērijā dubultots maksimālo iegūstāmo punktu skaits no 10 līdz 20 punktiem. Pie saglabātās priekšrocības līdzfinansējuma saņemšanai mājām, kurās veikti energoefektivitāti paaugstinošie pasākumi, papildus priekšrocības projektu pieteikumu vērtēšanā saņems godalgoto vietu ieguvēji konkursā par sakoptāko īpašumu Salaspils novadā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pie pieteikumu izvērtēšanas tiks ņemts vērā arī iedzīvotāju skaits, kuri iesniedz projektu. Tomēr, lai novērstu mākslīgi apvienotu māju pagalmu kopējo projektu iesniegšanu, šis kritērijs ir samazināts līdz 10 punktiem (iepriekš - 25). Atvieglota arī pieteikumu iesniegšanas kārtība, samazinot iesniedzamo dokumentu skaitu un pieļaujot labiekārtošanas projektu iesniegšanu skiču stadijā. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem pašvaldība, papildus piešķirtajam līdzfinansējumam labiekārtošanas darbu veikšanai, 100% apmērā finansēs atbalstīto projektu izstrādes pabeigšanu līdz tehniskā projekta stadijai, darbu autoruzraudzību un būvuzraudzību. Tā kā iepriekšējos gados veiktie labiekārtošanas darbi tajā pašā sezonā tika pabeigti daļēji, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komitēja nolēma izsludināt pieteikšanos 2014. gadam vienlaicīgi ar jauno noteikumu publikāciju SV. Atkārtoti aicinām pievērst uzmanību tam, ka pieteikšanās līdzfinansējuma saņemšanai 2014. gadam iespējama līdz 15.02.2014. Ar pilnu noteikumu tekstu var iepazīties Salaspils novada domes mājas lapā www.salaspils.lv un 20.12.2013 SV izdevumā. Lai sagatavotu kvalitatīvu projekta pieteikumu, pretendentu pārstāvis ne vēlāk kā 1(vienu) nedēļu pirms dokumentu iesniegšanas apmeklētāju pieņemšanas laikos vai, iepriekš piesakoties, var konsultēties pie šādiem domes speciālistiem Līvzemes ielā 8, Salaspilī:1) ainavu arhitektes Daigas Veinbergas, 215. kabinets, t.67981028,2) vides inženieres Rudītes Ķikustes, 214. kabinets, t.67981024, 29481832,3) tehniskās daļas vadītāja Mareka Kalniņa, 203. kabinets, t.67981063, 27888067,4) izpilddirektora Andreja Jaunkalna, 313. kabinets, tel.67981022, 29472492 Izpilddirektors A.Jaunkalns

lasīt vairāk
Pašvaldības speciālisti plāno šogad uzlabot gājēju pāreju drošību pilsētā

Rit jau otrais ziemas mēnesis, taču daba taupa sniegu. Dienas tinas krēslā, jo pavisam reti mūs iepriecina kāds saules stars, tumsa iestājas ātri. Šoziem īpaši pastiprināta vērība tiek pievērsta gājēju drošībai, veicot informatīvās kampaņas medijos. Arī policija vairāk kā iepriekš tumšajā diennakts laikā strādā ar gājējiem, tā veicinot atstarotāju lietošanu. Tātad, atstarotāji īpaši jālieto lauku teritorijā, taču arī pilsētā vēl vietas, kur gājēji pārvietojas pa braucamās daļas apmali, un tad atstarotāju lietošanai bieži vien var būt izšķiroša nozīme, lai nekļūtu par ceļu satiksmes negadījuma upuri vai neliktu ciest citiem. Saistībā ar gājēju drošību šajā tumšajā laikā iezīmējas vēl viens „karstais punkts” – gājēju pārejas. Tā kā nav sniega, tumsā uz melnā asfalta fona autobraucējam gājēju ieraudzīt ir ļoti grūti. Maldīgs ir priekšstats, ka pārejas šķērsotāju izgaismo citu transporta līdzekļu starmeši. Nē, tieši pretēji – pretimbraucošo auto gaismās gājējs kļūst gandrīz neredzams. Salaspilī šādas vietas, kur īpaši jāuzmanās ikvienam satiksmes dalībniekam, ir Rīgas ielas gājēju pārejas. Lai gan pie tām uzstādīts papildus apgaismojums, tomēr ir skaidrs, ka ar to ir par maz un nepieciešams veikt papildus pasākumus drošības paaugstināšanai. Šis jautājums ir šobrīd viens no aktuālākajiem pašvaldības Tehniskās grupas speciālistu un Attīstības komitejas darba kārtībā, un ir nolemts, ka jau šogad tiks veikti darbi, lai jau nākamajā tumšajā sezonā pārejas kļūtu autobraucējiem un gājējiem daudz pamanāmākas un visiem drošākas. Bet šobrīd nedaudz vairāk paši piedomāsim par savu drošību, lieku reizi pārrunāsim to ar bērniem – sargāsim sevi un gaidīsim sniegu, kas padarīs gaišākas dienas, pavasari sagaidot!

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs