Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Domes sēdē darbu uzsāk jaunie deputāti un apstiprinātas pastāvīgās komitejas

26. jūnijā Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars sasauca domes ārkārtas sēdi. Tās darba kārtībā – atsevišķu deputātu pilnvaru izbeigšana un  pastāvīgo komiteju izveidošana. 19. jūnijā tika saņemts „Vienotības” deputāta Veiko Spolīša iesniegums par deputāta pilnvaru nolikšanu, savukārt nākamajā dienā šāds iesniegums saņemts arī no Anša Grantiņa (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"). A. Grantiņš un V. Spolītis mandātus noliek, jo nevar deputāta pienākumu pildīšanu savienot ar savu pašreizējo darba vietu. A. Grantiņš ir VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" valdes loceklis, savukārt V. Spolītis Aizsardzības ministrijā pilda parlamentārā sekretāra amatu. Republikas pilsētas domes un novada domes deputāta statusa likuma 3. panta otrā un trešā daļa paredz, ka deputāts var iesniegt personisku rakstveida iesniegumu par savu pilnvaru nolikšanu jebkura iemesla dēļ. Lēmums par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa sakarā ar viņa iesniegumu ir jāpieņem nākamajā domes sēdē, tiklīdz domes priekšsēdētājs ir saņēmis šādu iesniegumu. Plkst.16:08 Salaspils novada dome vienbalsīgi lēma par Grantiņa un Spolīša pilnvaru izbeigšanu. Šī paša likuma 3.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka, ka deputāta pilnvaras izbeidzas pirms termiņa brīdī, kad dome ir pieņēmusi lēmumu par deputāta pilnvaru izbeigšanos sakarā ar deputāta personiski rakstveida iesniegumu. Tādējādi no 26. jūnija deputātu krēslus domē ieņems Raivis Anspaks  („Vienotība”) un Dace Kontrimiene (Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"), kuri savos sarakstos ir saņēmuši nākamo lielāko punktu skaitu. Tāpat domes sēdē apstiprinātas piecas pastāvīgās komitejas - Finanšu komiteja, Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja, Ekonomiskās un teritoriālās attīstības komiteja un Dzīvokļu saimniecības komiteja. Ar deputātu balsu vairākumu nolemts, ka Finanšu komitejā strādās Malda Caune, Raimonds Čudars, Ludmila Fedorkova, Vera Kalniņa, Ēriks Miķelsons, Mihails Rogals, un Andrejs Svilāns. Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejā turpmāk strādās septiņi deputāti - Malda Caune, Anna Kavasa, Dace Kontrimiene, Ēriks Miķelsons, Olga Pāvulīte, Vita Upmane un Aleksejs Urbanovičs. Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā strādās Andrejs Svilāns, Malda Caune, Vera Kalniņa, Anna Kavasa, Ēriks Miķelsons, Olga Pāvulīte un Mihails Rogals. Savukārt Dzīvokļu saimniecības komitejā darbosies Raivis Anspaks, Raimonds Čudars, Vladislavs Haļuks, Poļina Ivļeva, Jānis Nebars, Olga Pāvulīte un Zigmārs Zeimulis.

lasīt vairāk
Par personu reģistra pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā apstiprināšanu

Apstiprināts Salaspils novada domes sēdē 2013. gada 12. jūnijā (prot. Nr.11,12§) Dome nolemj apstiprināt personu reģistru pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļa jautājumu risināšanā.   Personu reģistrs pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumu risināšanā 1.  Pirmās kārtas rinda. Sandra Strādniece Tatjana Unhure Judīte Ramka Vitālijs Savins Olga Sadvakasova Arnis Zeltiņš Baiba Ķīle Ludmila Kiseļova Tatjana Mihaļonoka Nikolajs Skutelis Olga Petrakeviča Ināra Veršiņina Zarmina Pavlova Ligita Strādniece Olga Samuilova Nikolajs Reiniks Vladimirs Samuilovs Viktors Kosorotovs Igors Andrejevs Līga Davidova Jurijs Loščiņins Jurijs Andrejevs Anžela Stefankova Anastasija Kuzmina Sergejs Jarovojs Svetlana Reinika Nataļja Rjabuhina Sandra Ilsjane Sergejs Tomsons Jolanta Aristova Gaļina Gusaka Teresa Statina Laura Žeire Paulīne Brice Dmitrijs Kuzmins Vija Liedskalniņa Jānis Sprudzāns Sintija Šakina Aļona Žilinska Staņislavs Kosteckis. Natālija Žilinska Andrejs Rjabuhins Anatolijs Kovaļevskis Mazakhirs Džafarovs Marija Uļjanova Anatolijs Baranovs Guntis Vabole Jurijs Pētersons Vitālijs Prokopčuks Aleksandrs Bormotovs Dinārs Gulbis Sergejs Krasnopjorovs. Sergejs Postnojs Valts Dukovskis Kristiāna Mārtinsone Dana Umjarova. 2. Vispārējā rinda. 1.  Jeļena Lukašova 2.  Tatjana Korsikova 3.  Inga Fonarjova 4.  Kristīna Lucenko 5.  Raimonds Laškops 6.  Larisa Margovceva 7.  Olga Sorokivska 8.  Ludmila Fonarjova 9. Dace Prikņa 10. Lilita Zakrevska 11.Jurijs Voitkovs 12.Daina Bože 13.Sergejs Kuprijanovs 14.Jānis Ādolfs Kubiliņš 15.Aleksandrs Aļeksejevs 16.Juta Bukovska, 17.Svetlana Sošņikova

lasīt vairāk
Rīkojumi par transportu un jubilāriem

Par braukšanas kompensācijas izmaksu ārpus pilsētas dzīvojošām personām Izskatot Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novadā dzīvojošo personu, kuri atbilst saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” 3.3.punktam, sarakstu un pamatojoties uz saistošo noteikumu Nr.11/2011 „Braukšanas maksas atvieglojumi braukšanai ar sabiedrisko transportu un to saņemšanas kārtība Salaspils novadā” 8. un 11.punktu, APL 55.panta 1).punktu, 66.panta (1).daļas 1).punktu, 67.panta (7).daļu, uzdodu: 1. Izmaksāt braukšanas kompensāciju par 2013.gada I pusgadu Ls 30,- apmērā sarakstā minētajām personām: 2. Grāmatvedībai: 2.1. pārskaitīt 1.punktā norādīto summu uz 1.sarakstā esošajiem personu norādītajiem bankas kontiem; 2.2. izmaksāt 1.punktā norādīto summu 2.sarakstā minētai personai domes kasē; 3. Noteikt, ka piešķirto pabalstu personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, tas ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00. Pielikumā: 1.saraksts uz 2 lapām (sarakstā iekļautas 58 personas); 2.saraksts uz 1 lapas (sarakstā iekļauta 1 persona); Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns Uzmanību! Šī transporta kompensācija attiecas uz tiem novada iedzīvotājiem, kuriem tika pagarināts iesniegumu iesniegšanas termiņš.   Par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 1.jūnija līdz 15.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, sarakstu un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu Ls 50,- apmērā personām, kurām no 2013. gada 1.jūnija līdz 2013. gada 15.jūnijam ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar sarakstu. 2.         Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2013. gada 18.jūnija līdz 28.jūnijam. 3.         Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2013. gada 28.jūnijam, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2013. gada 1.jūlija līdz 8. jūlijam. 4.         Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, tas jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2013. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns Pielikumā: Iedzīvotāju, kuriem no 2013. gada 1.jūnija līdz 15.jūnijam ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, saraksts uz 1 lapas ( sarakstā iekļautas 7 personas).  

lasīt vairāk
Saulkalniešu ievērībai!

Paziņojam, ka Apmeklētāju apkalpošanas centrs Saulkalnē vasaras periodā (no 25. jūnija līdz 1. septembrim) būs slēgts!

lasīt vairāk
Pirmā domes sēde notiks 19. jūnijā

Salaspils novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Zālīte sasauc Salaspils novada Domes sēdi, 2013. gada 19. jūnijā plkst. 16:00, Salaspilī, Līvzemes ielā 8 un izsludina sekojošu darba kārtību:  Par vēlēšanu rezultātiem Salaspilī. Par domes priekšsēdētāja vēlēšanām. Par domes priekšsēdētāja vietnieku vēlēšanām. Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja S.Zālīte

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs