Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Apmeklētāju apkalpošanas centra darba laiks svētkos

14.12.- brīvs 16.12.   8:00 - 19:00 17.12.   8:00 - 18:00 18.12.   8:00 - 18:00 19.12.   8:00 - 18:00 20.12.   8:00 - 16:30 No 23.12. līdz 26.12.- brīvs 27.12.  8:00 - 16:30 28.12.  8:00 - 14:00  No 29.12 līdz 01.01.- brīvs Bibliotēka informē par darba laika izmaiņām

lasīt vairāk
No 6. novembra Salaspils politiski represētās personas var saņemt neizvērtējamo pabalstu pašvaldības kasē

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3. punktu, 9.2., 11.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, Salaspils politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiks izmaksāti vienreizējie pabalsti Ls 100,- apmērā.   108 personām pabalstus pārskaitīs uz iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 25 personām pabalstus izmaksās Salaspils novada domes kasē no 2013. gada 6. novembra; 6. personām nodrošinās pabalsta izmaksu dzīvesvietā.    Atgādinām, ka piešķirtais pabalsts personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, tas ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas (28. decembra) plkst. 12.00.  

lasīt vairāk
Ievēlēta Salaspils novada vēlēšanu komisija

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1., 7.panta (1).daļu, 10.pantu un atklātas balsošanas rezultātiem, dome nolemj ievēlēt Salaspils novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Ilona Teplouhova; Mārīte Lipčanska; Daiga Lāčgalve; Silvija Zālīte; Aiga Medne; Aldona Vēvere; Lauma Krēsliņa; Jānis Jurgilevičs; Tatjana Bišarova.

lasīt vairāk
Par pabalstu izmaksām invalīdiem Starptautiskajā invalīdu dienā

Salaspils novada pašvaldības pabalstu var saņemt pirmās, otrās grupas invalīdi un invalīdi kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) Starptautiskajā invalīdu dienā – 3.decembrī, ja minētā persona (vai tās likumīgais pārstāvis) līdz 20.novembrim ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā un aizpilda iesniegumu par pabalsta saņemšanu.

lasīt vairāk
Izsakiet savu viedokli par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecību Salaspils novadā!

2014. gada 2. janvārī Salaspils novada domes Lielajā zālē  plkst. 17:00 notiks ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme. Apspriešanas mērķis - jautājums par atkritumu šķirošanas stacijas būvniecības uzsākšanu Salaspils novadā, Aconē, nekustamajā īpašumā „Lauciena”. Paredzētās darbības ierosinātājs ir SIA „Eco Baltia Vide” meitas uzņēmums SIA „VN Management” (Reģ.Nr. 40003614883, adrese: Dzirnavu iela 5A, Jūrmala, LV-2011). Īss paredzētās darbības raksturojums: projekts paredz sadzīves un komercatkritumu šķirošanu līdz 100 000 t gadā, atšķirojot plastmasas, stikla, papīra, kartona, koka un metāla un bioloģiski noārdāmus atkritumus. Lai veiktu ar atkritumu šķirošanu saistītās darbības, teritorijā plānots izbūvēt šķirošanas kompleksa ēku, kurā tiks veikta atkritumu izkraušana, šķirošana un otrreizējo izejvielu iesaiņošana un uzglabāšana. Lūdzam iedzīvotājus iesaistīties, izvērtēt un paust savu viedokli par šādas stacijas izveides nepieciešamību mūsu novadā! Vairāk informācijas šeit.

lasīt vairāk
Pierīgai jākļūst par SIA “Rīgas satiksme” līdzīpašnieku!

Pamatojot cenu atšķirību Rīgas sabiedriskajā transportā rīdziniekiem un nerīdziniekiem, Rīgas domes priekšsēdētājs, salīdzina situāciju Latvijā ar daudzdzīvokļu māju, kurā nav pieļaujams, ka kāds no dzīvokļu īpašniekiem par elektrību maksā citu vietā. Proti, Rīgas pašvaldība apmaksā sabiedrisko transportu citām pašvaldībām. Tomēr šajā salīdzinājumā ir pazudusi viena, nebūt ne mazsvarīga detaļa - šādā „uzburtā” daudzdzīvokļu mājā elektrību piegādā un tās cenu vienpersoniski nosaka tas pats dzīvokļa īpašnieks, kurš nu sūkstās par „maksāšanu par visiem”. Drīzāk situācija atgādina daudzdzīvokļu māju, kura pieder vienai personai, proti, Rīgas pašvaldībai, bet pārējie šajā mājā ir īrnieki. Turklāt, šiem īrniekiem nav kur iet, jo māja ir tikai viena. Jā, tā nu tas ir sanācis - nav citas Rīgas un nav citas galvaspilsētas sabiedriskā transporta kā tikai Rīgas satiksmes organizētais. Monopolstāvoklī esošs un Rīgas pašvaldības kontrolēts uzņēmums ar valstī vislielāko koncentrēto klientu (pasažieru) loku, kurā liela daļa ir Rīgā iebraukušo, jau kuro gadu nespēj „savilkt galus”. Tādēļ no Rīgas vadītājiem nepārtraukti skan iestudētas frāzes – „rīdzinieki maksā”, „par rīdzinieku naudu” u.t.t. Rīdzinieki maksā tādēļ, ka Rīgas pilsētai piederošs uzņēmums strādā ar zaudējumiem. Šos zaudējumus kādam ir jāsedz, un plāns ir vienkāršs - šo zaudējumu segšanā iesaistīt citas pašvaldības. Tikai šeit ir problēma - šīs citas pašvaldības nejūtas atbildīgas un vainīgas par slikto konkrētā uzņēmuma pārvaldīšanu un finansiālo stāvokli. Pierīgas pašvaldību nauda Rīgai var tikt dota ar nosacījumu, ka šīs pašvaldības reāli piedalās šobrīd zaudējumu nesoša uzņēmuma pārvaldīšanā, tām ir pieejama pilna informācija par uzņēmuma stāvokli, vienvārdsakot, citām pašvaldībām jākļūst par Rīgas satiksmes kapitāla daļu īpašniekiem, jo tik tiešām Rīgas sabiedriskais transports ir arī mūsu - Pierīgas pašvaldību sabiedriskais transports. Vismaz tā saka Rīgas mērs. Raimonds Čudars, Salaspils novada domes priekšsēdētājs

lasīt vairāk
Kā pirmās 100 dienas domē vērtē jaunā sasaukuma deputāti?

Vēdās teikts, ka pirmās 100 jaunas dzīvības dienas mums vēsta, kam jāpievērš uzmanība, no kā jāuzmanās un kas notiks turpmākajā laikā. Ne velti šīs īpašās 100 dienas par pirmo atskaites punktu izvēlas arī tie, kuriem zināmā mērā esam uzticējuši rūpes mūsu labklājību un drošību. 26. septembrī apritēja 100 dienas, kopš darbu sāka Salaspils domes jaunais sasaukums. Kas paveikts, kas darāms nākotnē, kas sniedz vilšanos vai gandarījumu – par to runā salaspiliešu ievēlētie tautas kalpi.   Zigmārs Zeimulis, priekšsēdētāja vietnieks ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos (ZZS) Sākumā gribu vēlreiz pateikties vēlētājiem par izteikto uzticību. To uzskatu par mana līdzšinējā darba novērtējumu. Darbu Salaspils novadam, ko biju uzsācis, vadot Komunālo dienestu, nu turpinu, pildot priekšsēdētāja vietnieka ekonomiskās un infrastruktūras attīstības jautājumos. Kopā ar kolēģiem Ekonomiskās un teritoriālās attīstības un Dzīvokļu saimniecības komitejās strādāju, lai dome saņemtu ilgtspējīgus un kompleksi pārdomātus lēmumu projektus novada attīstībai. Jau iepriekšējā sasaukuma laikā novada attīstība piedzīvojusi strauju izaugsmi. Mēs turpinām iesāktos darbus. Jau pagājušā gada nogalē uzsākās Salaspils 1.vidusskolas ēkas renovācijas projekta īstenošana. Tiesa, sākotnēji ilgu laiku aizņēma iepirkuma procedūru saistītās formalitātes, tai skaitā pārsūdzības, par ko jau tika ziņojām 2.augusta „Salaspils Vēstīs”. Toreiz tika solīts, ka darbi noslēgsies 31.oktobrī, taču nu jau var droši apgalvot, ka lielie darbi skolā šobrīd ir noslēgušies. Nodošanai strauji tuvojas jaunā sporta halles ēka – infrastruktūras objekts, kas darītu godu ikvienai pašvaldībai. Ir nodibināta jauna pašvaldības iestāde, kas pārvaldīs sporta jomu novadā – Salaspils sporta nams. Tās pārraudzībā būs jaunā halle, stadions un topošais baseins. Nule izvēlēts arī šīs iestādes direktors, un jāatzīst, ka viņa redzējums sporta jomas attīstībai Salaspilī ir daudzsološs. Atliek vien vēlēt izturību un gudrību plānu realizācijā. Iepriekšējā sasaukuma laikā tika uzsākta daudzbērnu ģimeņu atbalsta sistēmas paplašināšana ar jauniem Saistošajiem noteikumiem. Mēs šo darbu turpinājām, un nu Salaspils novada daudzbērnu ģimenes var izmantot visai plašas atbalsta iespējas, sākot no nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem līdz pat ēdināšanas un pulciņu maksas atlaidēm. To izjūtu arī pats, jo manā ģimenē aug trīs bērni, un pašvaldības sniegtais atbalsts ļaus ik mēnesi ietaupīt ievērojamu ģimenes budžeta daļu. Turpinot agrāk uzsāktos darbus, gūstam pieredzi, kā risināt līgumattiecības ar nekvalitatīvu darbu veicējiem. Piemēri - Ziemeļu ielas trotuārs un Enerģētiķu iela. Šajos objektos būvnieki darbus neveica pietiekami godprātīgi, tāpēc dome izmantoja pasūtītāja tiesības, piemērojot soda sankcijas. Turpinās konkurss par ceļa C 31 (ceļš uz Doles staciju) rekonstrukciju. Darbus kavē ne tikai pārsūdzība IUB, bet turpinām arī īpašuma jautājuma risināšanu ar nepiekāpīgu zemes īpašnieci. Uzsākta SIA „Valgums S” projekta 2. kārtas realizēšana, kas turpinās ūdenssaimniecības attīstīšanu novadā. Iepriekšējā sasaukuma laikā iesniegts un nu ES atbalstu un līdzfinansējumu saņēmis projekts par divu laivu piestātņu izbūvi Doles salā un pie Saulkalnes, ko realizēsim nākamajā gadā. Tāpat iesniegts projekts par Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošanu un atpūtas vietu izveidi Ako pieminekļa apkārtnē, un arī tam tiks piesaistīta Eiropas nauda. Realizēts KPFI finansētais projekts par pilsētas ielu apgaismojuma nomaiņu uz LED lampām, un par to tumšajās vakara stundās var pārliecināties ikviens salaspilietis. Noslēdzies iepirkums par ceļu C2, C26 un C7 (Meža iela – Acone) virsmas apstrādi. To realizēsim nākamgad pavasarī, kad būs šādiem darbiem piemēroti laika apstākļi. Jau gandrīz noslēgušies bērnu rotaļu laukumu izbūves darbi Saulkalnē, Dienvidu ielā un Silabriežos. Izsludināts atklātais konkurss “Lietus ūdens kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija PII „Saulīte”. Pati iestādes ēka jau ir nosiltināta, bet ļoti nepieciešama arī teritorijas labiekārtošana, un nu šie darbi tiks veikti kompleksi. Šeit darbi uzsāksies pavasarī. Šobrīd tiek izstrādāts jaunās vidusskolas ēkas projekts Ceru ielā, kur būs arī baseins. Jau strādājam pie kultūras nama „Enerģētiķis” rekonstrukcijas plāna. Te plānots veikt ne vien siltināšanu, bet arī pārplānot telpas un uzstādīt mūsdienīgu skatuves aprīkojumu, iegūstot modernu un ērtu kultūras centru. Šobrīd virzību uzsācis Rīgas un Miera ielu pārņemšanas process. Plānots, ka šogad no valsts pārņemam Miera ielu un Rīgas ielu Silavas pusē. Valsts ir apsolījusies saremontēt Miera ielas posmu no Dienvidu ielas līdz atomreaktoram, savukārt posmā no Rīgas ielas nākamajā gadā ieplānoti darbi projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas infrastruktūras objektu projektēšana un būvniecība Salaspilī” II kārtas ietvaros, kam saņemts ES līdzfinansējums. Tepat atrodas arī Botāniskā dārza ieejas komplekss, kur paredzēts izbūvēt tūrisma informācijas centru un tā tuvumā ierīkot autostāvvietas gan dārza un TIC apmeklētājiem, gan iedzīvotājiem, kas ar auto dodas uz staciju. Savukārt Rīgas ielas remontam centīsimies piesaistīt Eiropas finansējumu. Esam apstiprinājuši divus novada attīstībai nozīmīgus dokumentus. Tie ir Salaspils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, ar kuru ikviens var iepazīties mājas lapā, bet nupat esam saņēmuši apstiprinājumu tam, ka no 1. oktobra varam uzsākt Salaspils novada jaunā teritorijas plānojuma īstenošanu. Līdz ar to ir noslēdzies šī apjomīgā darba izstrādāšanas un apstiprināšanas process, kas ilga trīs gadus. Tie paši lielākie darbi, kas jau paveikti vai ir procesā. Protams, ir vēl daudz darāmā, kas pieder pie darba ikdienas ritma, bet varu noteikti apgalvot, ka visi darbi – liels vai mazāks, ir mums vienlīdz svarīgi, tāpēc esmu gatavs strādāt visus nākamos sasaukuma gadus tikpat intensīvi kā līdz šim.   Malda Caune, priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos (V) Esmu atkārtoti ievēlēta par domes deputāti un par domes priekšsēdētāja vietnieci Sociālajos un sporta jautājumos. Tas ir darbs, kas man patīk, ko no sirds daru, lai katrs salaspilietis mūsu pašvaldībā justos vajadzīgs un uzklausīts. Ir pagājušas tās pirmās 100 maģiskās dienas, kad gribam dot atskaiti par jau padarīto un redzam tik daudz  darāmā vēl priekšā. Ļoti daudz strādāju kopā ar Salaspils novada bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrības „Zelta Atslēdziņa” vadītājām Rūtu Kalnāju un Jeļenu Kozlovsku. Bijušas tikšanās ar Labklājības ministrijas ierēdņiem. Ir tapusi vēstule ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par 2014. gada budžetu, kurā lūgts atbalstīt visus Labklājības ministrijas priekšlikumus par invalīdu pabalstu palielināšanu – paredzēt līdzekļus sociālā nodrošinājuma pamatpabalsta un transporta izdevumu kompensācijas pabalsta palielināšanai, tādejādi kaut nedaudz uzlabojot invalīdiem dzīvi. Jau patlaban valsts budžeta projektā mūsu prasības ir daļēji arī iestrādātas. Turpināsim uzlabot sociālo darbu novadā! Komitejas sēdēs esam izskatījuši jautājumu par iespēju sociālajiem darbiniekiem izbraukt pie iedzīvotājiem uz Saulkalni, Doles salu, Aconi, kur darbinieks uzklausīs iedzīvotāju jautājumus un sniegs skaidrojumus par sociālo palīdzību, ko sniedz pašvaldība. Sociālā dienesta informatora darba pienākumos turpmāk būs arī projektu, kas attiecas uz sociālajiem jautājumiem, piesaiste. Esmu aktualizējusi jautājumu par nakts patversmi, kuras telpas šobrīd ir pārāk plašas un tās uzturēšana prasa ievērojamus pašvaldības līdzekļus. Tiks izstrādāti jauni noteikumi, lai optimizētu nakts patversmes darbu. Aktīvi darbojos ilgdzīvotāju sveikšanā. Tagad seniori 80, 90 un 95 gadu jubilejā saņem 50 latus, bet 100 un vairāk gadu jubilejā – 100 latus. Mājās tiks sveikti tie cilvēki, kuri paši nevar ierasties domes kasē vai kam nav konta bankā. Pati braucu uz mājām un izvadāju pabalstus, tiekos ar tiem jaukajiem, mīļajiem cilvēkiem, kuri paši nevar ierasties domē. Esam paplašinājuši atbalstu daudzbērnu ģimenēm. 28. augustā Salaspils novada dome pieņēma saistošos noteikumus “Pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm Salaspils novadā”, kas nosaka kārtību, kādā turpmāk pašvaldība kompensēs ikmēneša izdevumus daudzbērnu ģimenēm par bērnu fiziskās attīstības veicināšanu, radošo prasmju izkopšanu vai ēdināšanu izglītības iestādē. Tagad katram bērnam, kurš iekļauts Salaspils novada daudzbērnu ģimeņu reģistrā, piešķirs finansiālu atbalstu līdz 10 latiem mēnesī! Pirmās kompensācijas vairāk kā simts salaspiliešu daudzbērnu ģimenes varēs saņemt jau oktobra beigās par septembrī apmaksātajiem izglītības vai ēdināšanas pakalpojumiem. Patīkami, ka daudzbērnu ģimenes jau vēršas domē un grib pieteikties šai atbalsta programmai. Ļoti būtisks salaspiliešu dzīves aspekts ir sports. 1. oktobrī ir nodota ekspluatācijā mūsu pilsētas skaistākā sabiedriskā būve pēdējo gadu laikā – jaunā Salaspils sporta halle, kas nodrošinās visu sporta dzīvi Salaspilī. Atklātā konkursa kārtībā ir izvēlēts jaunās iestādes direktors – Salaspils novadā labi pazīstamais karatē treneris Vitālijs Berezņevs. Esam tikušies arī ar visiem Salaspilī reģistrētajiem sporta klubiem, lai pārrunātu un uzzinātu viņu viedokli par sporta dzīvi mūsu mājās. Mūsu mērķis ir izstrādāt pašvaldības finansiālā atbalsta programmu sportam, lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti Salaspils sporta klubos. Esmu pārliecināta, ka Salaspils ir pilsēta, kuras iedzīvotājiem ir motivācija un iespējas īstenot fiziski aktīvu, veselīgu dzīvesveidu mūža garumā mūsu infrastruktūras objektos. Lai visiem mums kopā veicas īstenot to, ka Salaspils ir mūsu mājas, kur gribas būt un vienmēr atgriezties, un pašvaldības dome ir vieta, kur iegriezties ar idejām un problēmu risinājumiem.   Andrejs Svilāns, Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētājs (ZZS) Darba likumdošana jaunajiem darbiniekiem paredz pārbaudes laiku līdz 3 mēnešiem, deputātiem un ministriem nosacītais saudzēšanas laiks - 100 dienas sanāk par kādu nedēļu garāks. Vai tas ir maz vai daudz? Domāju, ka gana daudz, lai novērtētu, ko paveikuši politiskie vējgrābšļi, kas, vēlētājiem pleciņu glaudīdami, citus paslepu un atklāti gānīdami, solījuši ar mēslu dakšām jauno „kultūru un kārtību” nest. Gana daudz šis laiks ir nozīmējis arī tiem, kas ir nākuši ne tikai runāt bet arī strādāt. Esmu apmierināts, ka varam turpināt darbu kopā ar daudziem konstruktīvi domājošiem deputātiem, ar kuriem plecu pie pleca jau darbojāmies iepriekšējā sasaukuma pēdējā posmā. Tas ir svarīgi stabilai un harmoniskai novada attīstībai. No vārdiem pie darbiem – ja pirms 100 dienām par jauno sporta halli runājām nākotnes izteiksmē, tad šobrīd tā ir jau gandrīz gatava, reāla un aptaustāma. Tiesa, esot reālpolitiķim, ir godīgi jāatzīst, ka šis notikums iezīmē ne tikai atklāšanas salūtu, bet arī veselu loku jaunu uzdevumu ne tikai saistībā ar Salaspils novada sporta dzīves pilnasinīgas funkcionēšanas nodrošināšanu, bet arī ārējo finansu piesaisti, jo halles uzturēšanas izdevumi nebūs mazi. Viens no vēsturiskākajiem jaunā sasaukuma domes lēmumiem ir par daudzbērnu ģimeņu statusa noteikšanu un atbalsta kārtību. Jautājums tika plaši izdiskutēts, un mēs ceram, ka šis atbalsts būs liels vai mazs, bet ieguldījums ne tikai demogrāfiskās situācijas, bet arī bērnu un jauniešu dzīves satura kvalitātes uzlabošanai. Tai pašā laikā mums ir jāsaprot, ka neviena dome nekad un nekādā mērā nebūs spējīga aizvietot ģimeni un to, ko var dot tikai un vienīgi ģimene. Šajā sasaukumā tika dots starts mūžizglītības atbalsta programmai, kas līdzās kultūras un NVO projektu konkursiem kļūs par vienu no atbalsta punktiem pašvaldības institūciju, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju iniciatīvai. Nupat izvērtējām pirmo pieteikumu paketi. Lai arī šis nav tas gadījums, kad pirmie kaķēni jāslīcina (lai piedod dzīvnieku aizsardzības organizācija), es gribētu aicināt iesniedzējus rūpīgi pārdomāt iesniedzamo darbu satura ilgtermiņa jēgu. Saprast to, ka mūžizglītības projekts nav izklaides pasākums un tā uzdevums ir palīdzēt dalībniekam patstāvīgi, pastāvīgi un neatkarīgi domāt un dzīvot tālāk. Ar Salaspils 1.vidusskolas siltināšanas pabeigšanu faktiski ir noslēdzies izglītības iestāžu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu komplekss, ja neskaita darbus, kas saistīti ar jaunā korpusa un peldbaseina tālāko attīstību. Turpinās darbs kultūras un NVO projektu atbalstam. Jāņem vērā, ka līdz pat gada beigām veicamo darbus nosaka vēl iepriekšējā gadā pieņemtais budžets. Būs tikai godīgi, ja līdzās paveiktajam pieminēšu arī tos darbus, kas tādu vai citādu apstākļu dēļ nav veikušies tik labi, kā bijis cerēts. Apkure, apkure, apkure. Lai arī šo jautājumu nedrīkst salīdzināt ar odu, tomēr arī mēģinājumi to izpūst par milzīgu ziloni nav īsti adekvāti. Tieši tāpat, kā visa ļaunuma cēloni meklēt novada domē vai „Salaspils Siltumā”. Tajās daudzdzīvokļu mājās, kur godprātīgi ir strādājis mājas vecākais un mājas padome, neļaujot negodīgi darboties namu apsaimniekotājiem (un otrādi), apkures parādu problēmas ir krietni mazākas vai to praktiski nav. Un tādu ēku ir pietiekami daudz. Apkures sezonas sākumā allaž uzklausām prasības norakstīt lielo parādnieku parādus (t.i. segt uz godīgo maksātāju rēķina), kas nozīmē iedalīt muļķu lomā tos, kas, ciezdami neērtības, ir godprātīgi maksājuši komunālos maksājumus. Šādam siltuma problēmu „risinājumam” mēs nevarēsim piekrist! Atgriežoties pie jautājuma par atbalstu sportam, par dažiem šī jautājuma aspektiem ir runāts daudz un gadu no gada. No vairākiem sporta klubiem esam daudzkārt uzklausījuši hroniskas sūdzības, ka sporta zālēm un laukumiem izmantošanas maksas ir par lielām, lai cik reizes tās arī būtu samazinātas. Tai pašā laikā, kad vienā no tikšanās reizēm domes priekšsēdētājs R. Čudars sporta klubu vadītājiem apjautājās, vai viņi samazinās bērnu dalības maksu klubā, ja dome palielinās savu atbalstu, iestājās dziļš un daudznozīmīgs klusums … Šī klusuma iemeslus es lūdzu un aicinu pārdomāt vecākiem, kuru bērni darbojas sporta klubos! Noslēgumā es gribētu Nacionālā Botāniskā dārza kolektīva vārdā pateikt lielu paldies visiem salaspiliešiem, kuri izmanto iespēju apmeklēt mūsu Botānisko dārzu. Novada domes un Botāniskā dārza darbinieku kopējās bažas par pieaugošās apmeklētāju plūsmas iespējamo ietekmi uz kolekcijām un infrastruktūru izrādījās pārspīlētas. Tāpēc paldies visiem, kuri nenometa konfekšu papīru, paldies visiem, kuri pacēla kāda nomesto vai ziņoja par lietām, kas notiek tā, kā tam nebūtu jānotiek. Šī vasara parādīja, ka spējam saprasties un tā jau ir pamatīga uzticības kvota tālākai un plašākai sadarbībai.   Raivis Anspaks, Dzīvokļu saimniecības komitejas priekšsēdētājs (V) Pirmās simts dienas man saistās ar jaunas informācijas iegūšanu, jaunu zināšanu uzkrāšu par Salaspils novadu un novada iedzīvotājiem. Darbs domē ir devis iespēju daudz plašāk un detalizētāk izprast novada attīstības jautājumus un, protams, izprast tās problēmas, kas ir jārisina. Tā kā vadu Dzīvokļu saimniecības komiteju, tad liela daļa no mana laika tiek veltīta tieši mājokļu jautājumiem. Šajās 100 dienās ir ieguldīts apjomīgs darbs, lai izveidotu atsevišķu pašvaldības iestādi „Salaspils pašvaldības dzīvojamais fonds”, kas nodarbotos ar pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu, izīrēšanu un uzturēšanu. Tas ļaus pilnveidot un uzlabot pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu pārvaldīšanu un sekmēs arī dzīvokļu jautājumu risināšanu sociāli mazaizsargātajām un maznodrošinātajām salaspiliešu ģimenēm. Šīs 100 dienas ir parādījušas, ka jautājumi, kas skar sociālo sfēru prasa nepārtrauktu uzmanību, lai pašvaldības palīdzība būtu efektīva un atbilstoša iedzīvotāju vajadzībām. Tas šobrīd liek arī strādāt pie iespējamajām izmaiņām normatīvajā regulējumā, lai uzlabotu palīdzības sniegšanu atsevišķām iedzīvotāju grupām, piemēram, ģimenēm, kurās ir invalīdi un nepilngadīgi bērni. Tāpat papildus vērība tiek veltīta tam, lai tie iedzīvotāji, kas jau saņem pašvaldības palīdzību mājokļa jautājuma risināšanā, neizmantotu šo palīdzību negodprātīgi, nenorēķinoties par saņemtajiem pakalpojumiem vai sniedzot maldinošu informāciju par patiesajiem ģimenes apstākļiem. Palīdzība jāsaņem tikai tiem, kam tā tiešām nepieciešama! Izvērtējot pirmās 100 jaunā domes sasaukuma dienas, varu secināt, ka domes darbs ir efektīvs, jo nevienā sfērā nav jāsāk darboties no nulles punkta – ir jūtama pēctecība un iesākto darbu turpinājums. Mums atliek tikai pilnveidot pašvaldības sniegto pakalpojumu loku un, kur nepieciešams, uzlabot to efektivitāti un kvalitāti! Man pašam bija prieks izjust atbalstu gan no pieredzējušu kolēģu puses, gan arī no domes administrācijas darbiniekiem, kas šajās 100 dienās dalījās ar mani pieredzē un nepieciešamības gadījumā sniedza padomu. Šīs 100 dienas man radīja pārliecību, ka, strādājot godprātīgi un profesionālā komandā, var izdarīt ļoti daudz gan sava novada un tā iedzīvotāju, gan visas valsts labā.   Poļina Ivļeva, domes deputāte (SC) Deputāta darbs ir interesants, tomēr arī sarežģīts un atbildīgs. Tas ir interesants ar to, ka rada nepieciešamību apgūt jaunas zināšanas, kā arī dod pieeju unikālai informācijai. Sarežģīts- tāpēc, ka ir jāorientējas daudzās juridiskās normās un saimnieciskās darbības pārvaldes principos. Tas ir atbildīgs, tā kā deputātu lēmumi ietekmē daudzu cilvēku dzīves kvalitāti. Deputāta darbs man ir emocionāli grūts, jo kad cilvēki vēršas ar savām problēmām, man gribās tos ātri un pilnībā atrisināt. Diemžēl deputāta un domes pilnvaras ierobežo likums. Bieži viss, ko es varu izdarīt, ir sniegt cilvēkam informāciju vai kļūt par starpnieku informācijas nodošanā. Visvairāk mani pārsteidza fakts, ka pilsētā ir tādas problēmas, kuras nav iespējams atrisināt, kamēr valstī pastāv tieši tādi likumi. Nobeigumā gribu vēlreiz izteikt pateicību mūsu velētājiem, par to, ka uzticējās un deva iespēju pārstāvēt savas intereses domē. Es un mani kolēģi no SC jau aktīvi strādājam. Šobrīd mēs darbojamies pie savu priekšlikumu izstrādes budžetam. Varu apgalvot, ka tas ir tikai sākums…   Ludmila Fedorkova, domes deputāte (SC) Novērtējot pirmās 100 dienas darbā Salaspils novada domē, vēlos teikt, ka tas ir pārāk īss periods, lai dotu izvērstu vērtējumu par esošā sasaukuma darbu. Tā kā esmu deputāte jau otro sasaukumu, darbs pašvaldībā man ir pazīstams. Bet es vēlētos atgādināt deputātiem, ka esam ievēlēti, lai aizstāvētu iedzīvotāju intereses un rūpētos par novada attīstību. Deputātiem ir uzlikta liela atbildība turpmākos 4 gadus lemt, kā rīkoties ar iedzīvotāju nodokļu naudu. Un vienmēr jāatceras, ka deputāta uzdevums ir vispirms rūpēties par savu vēlētāju, nevis personīgo labklājību. Pašlaik situācija domē ir tāda, ka ir īpaši radītas darba vietas valdošajai koalīcijai lojāliem cilvēkiem, kas noteikti ietekmēs algu fondu. Kā arī tiek realizēti būvniecības projekti, piemēram, Sporta halle, un plānoti jauni, kuru uzturēšana ik gadu izmaksās ievērojamas summas. Ņemot vērā esošo budžetu un situāciju domē, var pienākt brīdis, kad līdzekļi diemžēl pietiks tikai domes darbinieku algu fondam un dārgo ēku uzturēšanai.   Dace Kontrimiene, domes deputāte (NA) Jānis Nebars, domes deputāts (NA) Šīs pirmās 100 dienas mums ir devušas iespēju no cita redzespunkta skatīties uz Salaspils domes darba kārtību, organizāciju, struktūru, iepazīties ar kolēģiem, risināt un piedalīties Salaspils novada iedzīvotājiem svarīgu jautājumu lemšanā. Tā kā deputāta amatā esam pirmo reizi, tad šis laiks ir bijis diezgan intensīvs un svarīgs, lai iepazītos ar reālo situāciju Salaspils novada domē, un tā ir vēl drūmāka, kā izskatījās pirms vēlēšanām – amati tiek dalīti „ģimenēm” un pietuvinātām personām bez konkursiem vai ar fiktīvu konkursu palīdzību; būvniecības tāmes tiek sastādītas kā pagadās, pieļaujot kļūdas izmaksās virs pat  50 000 Ls; ilgtermiņa plānošanas faktiski nav (atnākot pirmajiem saliem, sāksim asfaltēt iekšpagalmus), mazie projekti tiek atstāti pašplūsmā un tiek veikti nekvalitatīvi (piemēram www.salaspils.lv „uzlabotā” versija, kas absolūti neatbilst iepirkuma specifikācijai); mūžizglītībai atvēlam 3000 Ls gadā, bet domes priekšsēdētāja personiskais sekretārs un Vienotības politiskās kampaņas organizators mums gadā izmaksā virs 10 000 Ls; nakts patversmei, kur vidēji uzturas 5 cilvēki, mēs gadā iztērējam 63 000 Ls. Šie fakti komentārus neprasa…  Šobrīd gan jāatzīst, ka, esot opozīcijā, mēs nespējam nodrošināt vēlētājiem solītās izmaiņas pirmajās 100 dienās, jo daudzi svarīgi jautājumi tiek izlemti koalīcijas sanāksmēs un šaurā personu lokā, nevis domes sēdēs, bet mēs turpināsim piedalīties Salaspils novada domes darbā ar pilnu atbildības sajūtu, atbalstot pareizus un Salaspils novada attīstībai nepieciešamus domes lēmumus un esot kā „skabarga acī” esošajai domes vadībai, ja manīsim, ka visu mūsu kopējā nauda tiek tērēta nelietderīgi vai pat izšķērdēta. Mēs labi atceramies pirms vēlēšanām nospraustos mērķus un solījumus, mēs nepievilsim cilvēkus, kas balsojuši un atbalstījuši mūs, mēs darīsim visu iespējamo, lai izpildītu Jums solīto!   Raimonds Čudars, domes priekšsēdētājs Kolēģi Jāni Nebar un Dace Kontrimiene, Jūsu „fakti” tomēr prasa komentārus! Savā 100 dienu Salaspils domes darba redzējumā esat pauduši apgalvojumus, kas nebalstās dzīves reālijās, ir vispārīgi un, jāatzīst, ir klaji maldinoši. Saprotot jūsu rūgtumu par vēlētāju zemo atbalstu pašvaldību vēlēšanās, tomēr es nevaru pieļaut, ka pārējo kolēģu darbs (bez jums ir vēl 15 deputāti) un administrācijas darbinieku pūles tiek prasti nopulgotas. Tātad- nekāda amatu dalīšana „ģimenēm” nenotiek. Tieši otrādi- divas svarīgākās vakances – jaunās sporta halles vadītājs un izpilddirektora vietnieks-, kā jūs ļoti labi zināt, tiek meklēti atklātā procesā. Jūs, starp citu, paši tajā piedalieties. Abos gadījumos ir atklāti konkursi un pieteikšanās, lai atrastu profesionālākos un Salaspilij vislabākos kandidātus. Otrkārt, administrācija ir papildināta ar īpašu amatu domes priekšsēdētāja darba atbalstam – priekšsēdētāja palīgs, un tas saistīts ar priekšsēdētāja darba apjoma palielināšanos, reprezentācijas funkciju pieaugumu, gatavošanos darbam, t.sk., sestdienās un svētdienās. Varu pieņemt tikai zināšanai viedokli, ka tas, Jūsuprāt, nav nepieciešams. Būvniecības tāmes ir izstrādātu būvniecības projektu sastāvdaļa, kuras sastāda nevis administrācija vai deputāti, bet nolīgti arhitektūras biroji. Neprecizitātes, ja tādas ir, projektu dokumentācijā tiek novērstas darba gaitā, panākot galvenā uzdevuma izpildi – objekta būvniecību vai renovāciju, kā tas ir Salaspils 1. vidusskolas gadījumā, kuras siltināšana šobrīd jau ir pabeigta. Iekšpagalmu labiekārtošana, kas ir tikai viens no vairāk kā 300 novadā realizētajiem darbiem gada ietvarā, notiks atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām, ievērojot gaisa temperatūras darba veikšanas brīdī. Jūsu piezīme par pašvaldības portāla www.salaspils.lv neatbilstību iepirkuma specifikācijai skan kā apsūdzība. Tomēr līdz šim brīdim ne es kā augstākā pašvaldības amatpersona, ne kāda cita institūcija nav saņēmusi nevienu iesniegumu, t.sk., no jums, par kādiem pārkāpumiem šajā iepirkuma procesā. Ja jums ir kas zināms par nelikumībām, tad izturieties kā atbildīgi pilsoņi un papūlieties noformulēt savas bažas un iesniegt tās pārbaudei. Šobrīd nesaprotu, par ko jūs runājat! Paldies, ka pēc vairāk kā 10 gadu nakts patversmes darba pilsētā esat veltījuši tai uzmanību. Informēju jūs, ka cilvēku skaits patversmē šajos desmit gados ir bijis mainīgs. Jā, šobrīd to skaita samazināšanās prasa izdarīt korekcijas patversmes izmēros un izdevumos, tomēr, kā atkal jums ir zināms, šādas izmaiņas neesat ierosinājuši jūs, bet gan Sociālās komitejas un Sociālā dienesta vadība, un tās arī tiks veiktas. Kolēģi, izlasot jūsu rakstīto, man tā vien šķiet, ka Jūsu „Enerģiski, Mērķtiecīgi, Efektīvi” draud pārtapt par „Skaļi, Nepamatoti, Populistiski”. Tiešām žēl!

lasīt vairāk
Salaspils sporta namu vadīs Vitālijs Berezņevs

2.oktobrī ārkārtas domes sēdē par pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” direktoru vienbalsīgi ievēlēts Vitālijs Berezņevs. Jaunais direktors izvēlēts atklātā konkursa rezultātā un atzīts par piemērotāko šim amatam no 17 pretendentiem. V. Berezņevs ir pabeidzis LU Juridisko fakultāti, bet šobrīd papildina zināšanas sporta jomā, studējot Sporta Pedagoģijas akadēmijā. Vitālijam Berezņevam ir liela juridiskā darba pieredze: līdz šim brīdim viņš strādājis dažādās kompānijās gan par uzņēmuma attīstības un vadīšanas jautājumu speciālistu, attīstības stratēģiju menedžeri un projektu vadītāju. V.Berezņevs ir grupas komandieris Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Cēsu instruktoru skolā Kopš 2008. gada Vitālijs Berezņevs vada Salaspils Džosui Ašihara Karatē klubu un darbojas Salaspils novada domes Sporta komisijā. Vitālijs ir melnās jostas (1. Dans Džosui Ašihara Karatē) īpašnieks, 2011. gadā ieguvis Pasaules čempiona titulu Ašihara-Karatē, ir starptautiskas klases karatē sacensību tiesnesis (referi). Vitālija Berezņeva dzimtā valoda ir krievu, taču vienlīdz brīvi viņš runā arī latviešu, angļu un ukraiņu valodās. Jaunā direktora skatījumā Sporta nama galvenais uzdevums ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību novadā. Tā ir iestāde, kurā ikviens novada iedzīvotājs varēs atrast sev piemēroto sporta nodarbošanos. Ņemot vērā to, ka Salaspils sporta nams ir moderns olimpiska līmeņa objekts, tam ir jākoncentrē sevī visus Salaspils novadā pārstāvētos sporta veidus, ka arī nepārtraukti jāpaplašina piedāvāto sporta pakalpojumu klāsts. Tā kā jaunajā sporta hallē vienuviet koncentrēsies vairāki sporta veidi, te būs iespēja sportot vienlaikus visai ģimenei kopā, piemēram, kamēr bērns ir savā treniņā, tētis var aiziet uz trenažieru zāli, bet mamma – uz aerobiku. Salaspils novada dome vēl jaunajam direktoram izturību, darba prieku un ieceru piepildīšanos.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs