Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Daugavas muzejam-50

Muzeja bijušie un esošie darbinieki, draugi un kolēģi. Foto: A.Svilāns. 2. augusts Daugavas muzejā bija svētku diena – apritēja jau pusgadsimts no tā dibināšanas 1969. gadā. Toreiz gan tas saucās Doles vēstures muzejs, un līdz 1995. gadam bija Siguldas novadpētniecības muzeja (pašreizējā Turaidas muzejrezervāta) filiāle. Svētku reizē, pulcējoties muzeja bijušajiem un pašreizējiem darbiniekiem, Salaspils pašvaldības vadībai, ilggadējiem sadarbības partneriem un atbalstītājiem, protams, bija sirsnīgs tikšanās prieks, atskats uz veikumu un laba vēlējumi no Salaspils novada domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara, LR Kultūras ministrijas Muzeju pārvaldes pārstāves Gundegas Dreiblates, Nacionālā botāniskā dārza direktora Andreja Svilāna, Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes, Ķekavas novadpētniecības muzeja direktores Ināras Rumbinas un Salaspils iestāžu pārstāvēm.    “Esam lepni, ka tāda iestāde ar tik cēlo misiju - izglītot, stāstīt un audzināt- atrodas mūsu novadā ,” pasniedzot muzejam dāvanu- E. Vintera gleznu “Daugavas krasts pie Saulkalnes”, teica domes priekšsēdētājs R. Čudars. Foto: L. Juhansone. Savās atmiņās par svarīgākajiem muzeja darbības virzieniem dalījās muzeja izveidotāja un ilggadējā direktore Daina Lasmane, bet pašreizējais direktors Zigmārs Gailis iepazīstināja viesus ar pēdējos gados paveikto un nākotnes iecerēm. Piecdesmit muzeja pastāvēšanas gadi ir arī Latvijas un Salaspils kultūras dzīves atskaites punkti plašākā skatījumā. Kopš muzeja dibināšanas un bijušās Doles muižas kungu mājas kapitālremonta muzeja pamattēma bija Daugava un tās piekrastes vēsture. Vēl Rīgas HES celtniecības laikā (1977. gadā) tika atklāta savam laikam novatoriska pamatekspozīcija, kas būtiski atšķīrās no novadpētniecības muzeju ierastā iekārtojuma (interjera autors A. Klindžāns) ar iespēju paplašināt un pārveidot muzeja zāles telpu. Tika  izveidota Daugavas lejteces etnogrāfiskā zvejnieku sēta muzeja parkā, to papildinot ar divām unikālām aizsprostu zvejas konstrukcijām - Doles lašu un nēģu tačiem. Tādi ir redzami vienīgi Daugavas muzejā. Tika veidots bagāts muzeja krājums vēl pirms Doles salas daļas un piekrastes applūdinājuma, vēlāk arī ekspedīcijās gar visu Daugavas piekrasti. Atsaucīgi uzņemtas iespaidīgās tematiskās krājuma izstādes pašā muzejā - “Gulaga ceļos”, “Daugavas salas”, “Daugavas tilti un pārceltuves”, “Doles muižas vēsture” un daudzas citas, tika veidotas tematiskas izstādes arī Salaspils iestādēs. Zudušo Daugavas amatu iemūžināšana bija arī īsta plosta siešanas un pludināšanas rekonstrukcija 1985. gadā. Par plosta rekonstrukciju 2015. gadā  tika izveidota videofilma “Ātrāk par straumi”. Muzejā uzkrātās bagātīgās materiālās un nemateriālās liecības par Daugavas vēsturi pamatoja muzeja nosaukuma maiņu - 1992. gadā Doles muzejs tika pārdēvēts par Daugavas muzeju.  Salaspils novads var lepoties, ka Doles salā atrodas  Latvijas Likteņupei Daugavai veltīts muzejs.   Muzejs kļuva pazīstams kā  izcilu Latvijas mākslinieku, nu jau klasiķu, izstāžu vieta, jau sākot ar leģendārā keramiķa Pētera Martinsona un arhitekta Ivara Bumbiera izstādi 1978. gadā. Sekoja gleznotāju Borisa Bērziņa, Ugas Skulmes, Ausekļa Baušķenieka, Edvarda Grūbes, Līgas Purmales, tēlnieku Jura Mauriņa, Ligitas Ulmanes, keramiķu Ēvalda Vasiļevska, tekstilmākslinieču Ineses Jakobi, Rutas Bogustovas un daudzu citu mākslinieku darbu izstādes. Fotomākslinieks Gunārs Binde, arī ilggadējs muzeja darbinieks, ne tikai ar profesionāļa skatu Daugavas ekspedīcijās un Salaspilī fotografēja muzeja krājuma vajadzībām, bet arī vairākās izstādēs bija skatāmi viņa autordarbi. Daugavas muzeja rīkotajos dzejas vakaros regulāri piedalījās tā laika konjunktūrai „neērtie” dzejnieki, jo īpaši mūsu novadnieks Knuts Skujenieks.   Doles vēstures muzeja atklāšanā 1977. gadā. T.s. “padomju gados” muzejs bija izveidojies par zināmu brīvdomības “salu” ne tikai māksliniekiem. Daudziem joprojām atmiņā ir muzeja rīkotie četri Daugavas svētki, pirmie notika 1979. gada vasarā. Sadarbībā ar dzejnieku Knutu Skujenieku un toreiz jauniņo režisoru Uģi Brikmani šie svētki kļuva par vienu no Atmodas agrīnākajām izpausmēm. 1988. gada 6. augustā trešajos Daugavas svētkos jau atskanēja kora “Sindi putnu dārzs” dziedātā Latvijas valsts himna. Ar citu noskaņu, bet gandrīz tik pat lielu vērienu 2007. gadā notika starptautisks Kara vēstures festivāls. Liekas pašsaprotami, ka Daugavas muzejā katru pavasari var doties uz Lieldienu sarīkojumu un “Muzeju nakti”, jūnijā – uz Jāņu ielīgošanu, bet Ziemassvētku laikā salas bērni pulcējas pie svētku eglītes. Kopš 1999. gada muzejā notikuši ikvasaras kamermūzikas koncerti. Daudzveidīgo sarīkojumu bijis un joprojām notiek tik daudz, ka katrai gaumei atrodams interesants piedāvājums. Ļoti iecienīts ir arī muzeja piedāvājums skolēniem. Visus šos gadus muzeja darbinieki ir iekļāvušies valsts un Salaspils novada sabiedriskajā dzīvē. Tā bija aktīva darbība jau pirmās legālās Pirmsatmodas laika organizācijas - Latvijas Kultūras fonda Daugavas programmā. Kad 1980. gadu otrajā pusē izvērsās cīņa pret Daugavpils HES celtniecību, Daugavas muzejs savās ekspedīcijās fiksēja gan HES celtniecības sākumposmu, gan kļuva par vienu no centriem, kur notiks augsta līmeņa sanāksmes, kurās sprieda, kā celtniecību apturēt. Protesta vēstuļu simti pret HES celtniecību vēlāk kļuva par nozīmīgu muzeja krājuma daļu. Arī Doles salas Tautas frontes grupa veidojās un savas aktivitātes izvērsa tieši muzejā. Vēstures un kultūras mantojuma popularizēšana ir un paliek pastāvīga Daugavas muzeja darba daļa. Vairākkārt muzejā viesojusies prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, jau krietni izaugusi viņas 2004. gadā stādītā liepiņa Daugavas krastmalā par godu dienai, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. 1995. gadā Daugavas muzejs kļuva par Salaspils pašvaldības iestādi. Salaspils pašvaldībai tika veltīti pateicības un atzinības vārdi par muzeja materiāli tehniskās bāzes stiprināšanu un atbalstu. Ar iekļaušanos Salaspils administratīvajā pakļautībā muzejs pirmajā vietā izvirzījis novada vēstures izpēti. Tapa Lilitas Vanagas grāmata ”Salaspils novads. Gadsimtu hronoloģija” kā ievads turpmākiem padziļinātiem bagātās novada vēstures izpētei. Muzeja darbinieki regulāri referējuši zinātniskajās konferencēs, tapušas daudzas publikācijas Latvijas preses izdevumos un rakstu krājumos. Daugavas muzejs visu pastāvēšanas laiku ieņem cienījamu vietu Latvijas muzeju kopainā. 2017. gadā tika atklāta muzeja jaunā ekspozīcija ar multimediālām un vizuāli efektīgām instalācijām, kas novērtēta ar Latvijas muzeju biedrības Gada balvu. Notiekot paaudžu maiņai, no 2016. gada muzeja direktora amatā stājās Zigmārs Gailis. Kopš 2018. gada sākuma Daugavas muzejam ir sava struktūrvienība “Salaspils memoriāls”. Sadarbībā ar Latvijas Okupācijas muzeju, 2018. gadā tika atvērta jauna pamatekspozīcija Salaspils memoriālā, kura arī tika novērtēta ar Latvijas muzeju biedrības Gada balvu. Muzeja direktors Zigmārs Gailis stāstīja arī par vairākiem tuvākās nākotnes izaicinājumiem. Vispirmām kārtām muzejs ir apņēmies turpināt iesākto darbu Salaspils novada un Daugavas vēstures izpētes jomā un izdot savu pirmo rakstu krājumu. Tāpat muzejam aktuāls ir krājuma telpu paplašināšanas jautājums un darbs pie muzeja krājuma digitalizācijas un pieejamības uzlabošanas. Vienlaikus netiks aizmirsta arī muzeja brīvdabas ekspozīcija vēsturiskajā Doles muižas parkā, kuru muzejs tuvākajā nākotnē ir iecerējis atjaunot un papildināt. Jubilejas reizē pateicības vārdi tika veltīti visiem bijušajiem un pašreizējiem muzeja darbiniekiem, jo tieši viņi rada un sargā muzeja krājumu, iedveš dzīvību krājuma priekšmetiem un fotogrāfijām, piešķir tiem stāstu, rūpējas, lai muzejs un parks būtu labi kopts un apmeklētāji būtu gandarīti, apmeklējot Daugavas muzeju. Materiālu apkopoja L. Vanaga

lasīt vairāk
Kultūras nams aicina savā pulkā

Bērnu vokālais ansamblis „Mazputniņi”, vadītāja Ilona Koroševska Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 38.telpā. Nodarbības sāksies no 4.septembra: Jaunākā grupa: P./T. plkst.17.20 – 18.00; Vidējā grupa: P./T. plkst.18.00 – 18.40. Nodarbības sāksies no 3.septembra: Vecākā grupa: O./C. plkst.17.20 – 18.00 Par jaunu dalībnieku uzņemšanu interesēties pie vadītājas Ilonas Koroševskas, tel.: 29762930. Vokālais ansamblis „Vālodzīte”, vadītāja Ilona Koroševska Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 38.telpā. Nodarbības sāksies no 3.septembra: Jaunākā grupa: O./C. plkst.16.20 – 17.20; Vecākā grupa: O./C. plkst.18.00 – 19.00; Vālodzītes zēnu trio: O./C. plkst.19.00 – 20.00 Jauno dziedāt gribētāju uzņemšana 3.septembrī nodarbību laikā! Vokālais ansamblis „Dzeltenā zemūdene”, vadītāja Lāsma Streiķe Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 35.telpā. Pirmā tikšanās 5.septembrī: plkst.17.00 pirmsskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem – gan esošajiem, gan jaunajiem dalībniekiem; plkst.18.00 skolas vecuma bērniem un jauniešiem, trio “Mozas” – gan esošajiem, gan jaunajiem dalībniekiem. Nodarbību laiki tiks saskaņoti tikšanās reizē.Laipni gaidīti mūsu pulkā – uz zemūdens klāja! Vokālais ansamblis „Fantāzija”, vadītāja Inga Treibaha Nodarbības notiek Salaspils 2.vidusskolas 28.kabinetā. Nodarbības sāksies no 5.septembra: Mazākā grupa: O./C. plkst.17.00 – 18.00; Lielākā grupa: O./C. plkst.18.00 – 19.00. Pirmā tikšanās jau esošajiem ansambļa dziedātājiem 5.septembrī plkst.17.00. Jauno dalībnieku uzņemšana 3.septembrī plkst.17.00. Jauniešu vokālais ansamblis „Sunrise”, vadītāja Tamāra Lozovska Nodarbības notiek Salaspils 2.vidusskolas 30.kabinetā. Nodarbības sāksies no 1.augusta- P./C. plkst.17.00 – 19.00. Jauno dziedāt gribētāju uzņemšana 2.septembrī no plkst.18.00 līdz 19.00. Krievu dziesmu ansamblis „Otrada”, vadītāja Tamāra Lozovska Nodarbības notiek Salaspils 2.vidusskolas 30.kabinetā. Nodarbības sāksies no 1.augusta- P./C. plkst.19.00 – 21.00. Senioru vokālais ansamblis „Viktorija”, vadītāja Aija Pizāne Nodarbības notiek Salaspils 1.vidusskolas 39.kabinetā. Nodarbības sāksies no 3.septembra- O./C. plkst.16.00 – 18.00 Jauno dalībnieku uzņemšana 3.septembrī nodarbības laikā. Jauktais koris „Elpa”, diriģents Ainars Mēness Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 35.telpā. Nodarbības sāksies no 3.septembra- O./P. plkst.18.30. Jaunie dalībnieki aicināti 3. un 6.septembrī nodarbības laikā! Bērnu deju kolektīvs „Sienāzītis” (pirmsskolas vecumam), vadītāja Dace Čible Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē. Pirmā tikšanās 5.septembrī: plkst.18.00 esošo dejotāju vecākiem; plkst.18.45 jauno dalībnieku (no 4 gadu vecuma) vecākiem. Nodarbības sāksies no 19.septembra: Dzeltenā grupa (4 gadi): O./C. plkst.17.30 – 18.00; Baltā grupa (5 gadi): O./C. plkst.18.00 – 18.30; Zilā grupa (6-7 gadi): O./C. plkst.18.30 – 19.15. Bērnu deju kolektīvs „Sienāzītis” (1. – 3.klašu grupa, 4. – 7.klašu grupa), vadītājs Mārtiņš Pēdājs Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē.Pirmā tikšanās 9.septembrī: plkst.16.30 abu vecumu grupu jauno dejotāju vecākiem; plkst.17.30 esošo dejotāju vecākiem. Nodarbības sāksies no 11.septembra: Zaļā grupa (1. – 3.klašu grupa): P./T. plkst. 16.00 – 17.00; Oranžā grupa (4. – 7.klašu grupa): P./T. plkst. 17.00 – 18.30. Jauniešu deju kolektīvs „Austriņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē. Nodarbības sāksies no 4.septembra- P./T. plkst.18.30 – 20.00. Jauno dejot gribētāju uzņemšana 4. un 9.septembrī nodarbību laikā. Jauniešu deju kolektīvs „Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē. Nodarbības sāksies no 4.septembra- P./T. plkst. 20.00 – 22.30. Jauno dejot gribētāju uzņemšana 4. un 9.septembrī nodarbību laikā. Vidējās paaudzes deju kopa „Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 22. zālē. Nodarbības sāksies no 25.septembra- T. plkst. 20.00 – 22.30. Jaunie dejot gribētāji (īpaši vīriešu kārtas pārstāvji un pāri) tiek aicināti jau pirmajā tikšanās reizē mēģinājuma laikā vai arī piesakoties pie Aināra Lāčgalvja pa tel.: 26441538. Senioru deju kolektīvs „Rīgava”, vadītāja Dace Čible Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē. Nodarbības sāksies no 1.oktobra- O. plkst.19.30 – 22.30. Jauno dalībnieku uzņemšana 1.oktobrī nodarbības laikā. Senioru deju grupa „Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece Nodarbības notiek Salaspils sporta namā. Nodarbības sāksies no septembra- 0./P. pkst.16.00 – 18.00. Jaunu dalībnieku uzņemšana nodarbību laikā. Līnijdeju grupa „Lucis’s Linedancers” Nodarbības notiek Salaspils 2.vidusskolas aktu zālē. Nodarbības sāksies no 5.septembra: Pamatgrupai- C./Sv. plkst. 19.30 – 21.00; Iesācējiem- Sv. plkst.18.00 – 19.30. Jaunajiem dalībniekiem pirmā tikšanās 8.septembrī. Salaspils teātris, režisore Edīte Neimane Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Teātra zālē. Nodarbības sāksies no 9.septembra- P./T. plkst.18.30 – 21.30. Par jaunu dalībnieku uzņemšanu intersēties pie teātra režisores Edītes Neimanes, tel.: 26013115. Cirka studija „Arlekīns”, vadītājs Mihails Basmanovs Nodarbības notiek Salaspils sporta namā. Nodarbības sāksies no 6.septembra- O./C. plkst.19.00 – 21.00. 4.septembrī plkst.19.00 sporta namā jauno dalībnieku un viņu vecāku pirmā tikšanās. Īpaši tiek aicināti jaunieši 15-20 gadu vecumā ar sportisko sagatavotību vai bez apgūt akrobātiku, kustības mākslu un citas cirka disciplīnas ar mērķi piedalīties pasākumos Salaspilī, gan ārpus tās. Pūtēju orķestris „Salaspils”, diriģents Laimonis Paukšte Nodarbības notiek Salaspils novada domes telpās. Nodarbības sāksies no 10.septembra- O. plkst.18.30. Par jaunu orķestra dalībnieku uzņemšanu interesēties pie diriģenta Laimoņa Paukštes, tel.: 25620321. end faq

lasīt vairāk
Teiksim “atā” vasarai Doles salā!

Svētdienas dienā modiniet ģimeni, draugus un paziņas ar aicinājumu pavadīt lielisku dienu! Meklējiet piknika grozu, salieciet tur visus kārotos gardumus, izpuriniet kādu lielu segu, lai visi uz tās var satilpt, paņemiet kādu bumbu, badmintona nūjas vai ģimenes mīļāko galda spēli un posieties uz Daugavas muzeja parku, kur notiks pasākums “AT (ā) VASARA DOLES SALĀ”. No plkst. 15- lielais PIKNIKS (darbosies arī kafejnīcas), mūzika un brīvdabas kino, saules peldes un zumbas meistarklase kopā ar Kristīni un Santu. Noteikti jāpiedalās! Savukārt plkst.19.00 jūs priecēs dziedātāja Aija Vitolina ar pavadošo grupu koncertā “SAULRIETU DIENVIDU SKAŅĀS”. BIĻETES: pieaugušajiem 9 eiro, bērniem no 12 - 17 gadu vecumam, pensionāriem, 2.un 3.grupas invalīdiem (uzrādot apliecību) 5 eiro, bet bērniem līdz 11 gadu vecumam (ieskaitot) un 1.grupas invalīdiem ieeja BEZ MAKSAS. Biļetes varēs iegādāties uz vietas Daugavas muzejā pasākuma dienā. Pasākuma organizators ir PI "Salaspils kultūras nams". Organizators var izdarīt foto un video uzņēmumus pasākuma norises vietā vai tuvākajā apkārtnē . Ja Jūs ierodaties pasākuma vietā, Jūs apzināties, ka Jūsu attēls var tikt uzņemts un izmantots publicitātes mērķiem.

lasīt vairāk
Gardi našķi un lieliskas filmas jūs sagaida “Kino launagā”

Kino launags – skan labi! Vai ne? Brīvdabas kino pēcpusdiena gan maziem, gan lieliem. Jūsu uzmanībai divas filmas, kuras patiesi ir vērts noskatīties vēlreiz, ja arī ir redzētas. Jo brīvdabas kino šarms sniedz mazliet citu “pēcgaršu” redzētajam. Aicini līdzi draugus, ģimeni un nāc uz kino pēcpusdienu. Lai kino baudīšana kļūtu par īstu gurmē pēcpusdienu, bērniem būs iespēja pagatavot pašiem savu gardo burgeri sadarbībā ar grila skolu "Marienbāde" un kulinārijas blogeri Piparu. Protams, kino nav iedomājams bez popkorna un cukurvates – “O Balle” zina, kā tos pagatavot visgardāk. Kāds slavens kinoblogeris portālā kinokults.lv ir teicis: “Midnight in Paris” ir viena no tām filmām, kuru varētu skatīties miljons reižu un kura neapniks. Filma ir piemērota draņķīgai dienai, kuru vienkārši var uzlabot, ieslēdzot Allena veikumu un atceroties, ka dzīve ir jādzīvo šodien, lai cik sarežģīta tā reizēm arī būtu. Šodien – šeit un tagad. “Balerīna” ir pamācoša un iedvesmojoša animācijas filma mazajiem skatītājiem. Noticēt sev, nebaidīties no grūtībām, piepildīt savus viskvēlākos sapņus ir šīs filmas galvenā misija. Kļūt par spožāko balerīnu un zvaigzni Parīzes operā – tāds ir mazās Felīsijas sapnis.” Tiekamies 18. augustā plkst. 15.00 Rīgavas mūzikas un mākslas dārzā!

lasīt vairāk
Daugavas muzejā koncertēs grupa "SIGMA"

11. augustā, svētdienas pēcpusdienā plkst. 16.00, Doles salas Daugavas muzejā notiks jau piektais brīvdabas koncerts. Vēsturiskajā parkā šogad uzstāsies grupa Sigma, ar skaistajām dziesmām aicinot klausītājus iedziļināties, sajust un izbaudīt mirkli. Sigma ir latviešu indīroka grupa, kas pastāv kopš 2005. gada. Tās sastāvā ir Jānis Ozoliņš (balss, taustiņinstrumenti), Kaspars Lastovskis (basģitāra) un Uģis Eihvalds (sitamie instrumenti). Debijas albums “Sazaroto taku dārzs” nāca klajā 2015. gadā un ieguva Mūzikas ierakstu Gada balvu “Zelta mikrofons” kā Labākais alternatīvais un indie albums. 2018. gadā grupa izdeva albumu “Mitoloģijas”, kurā iekļautas 10 dziesmas, kuru pamatā ir ievērojamu latviešu autoru – Kārļa Vērdiņa, Ulža Bērziņa, Ingas Gailes, Ineses Zanderes u.c.  - dzejoļi. Albuma stīgu aranžējumu autors ir komponists Platons Buravickis, ierakstā piedalījies stīgu kvartets „EVVEntus”. Albums „Mitoloģijas” nominēts Austras balvai, kā arī „Zelta mikrofonam” nominācijās „Alternatīvās vai indie mūzikas albums” un „Gada albums”. Izdoti divi albuma singli un mūzikas klipi– „Aiz naida” (sadarbībā ar režisori Ingu Tropu un aktrisi Gunu Zariņu, un „Kūku Marija”, kuru veidojusi māksliniece Katrīna Neiburga. Šis klips bijis nominēts festivāla Riga IFF labāko Baltijas mūzikas videoklipu skatei. Grupa arī ierakstījusi mūziku režisores Zanes Gargažinas dokumentālajai filmai „Trillium” par lībiešu kultūras darbinieku Valtu Ernštreitu. Daugavas muzeja vēsturiskajā parkā regulāri notiek dažādi pasākumi, galvenokārt pavasara un vasaras saulgrieži, tomēr jau vairākus gadus siltajos mēnešos norisinās arī brīvdabas koncerti svētdienas pēcpusdienas noskaņās. Līdz šim parkā ir notikuši kamermūzikas koncerti, Kārļa Kazāka akustiskais koncerts, pagājušā gada vasarā koncertēja Goran Gora ar grupu un Jēkaba Nīmaņa projekts “Māsa Latvija”. Šogad pirmais koncerts bija Ievas Akurateres un Aivara Hermaņa “Vēlēšanās” jūlijā. Koncerta sākums 16.00. Ieejas biļetes – 5 Eur (uz vietas muzeja kasē koncerta dienā). Sīkāka informācija –

lasīt vairāk
Ar neviltotiem smaidiem aizvadīta “Bērnu diena”

Pamostoties 20. jūlija rītā, noteikti ne viens vien mazais salaspilietis mazliet uzgavilēja, jo laiks bija silts un saulains. Tieši kā radīts bērnu svētkiem, kuri notika Rīgavas dārzā. Pasākums bez mērķa un plāna, galvenais kritērijs – lai tas sagādātu prieku mazajiem un lielajiem apmeklētājiem. Diena bija brīnišķīga un izdevusies. Svētkus palīdzēja uzburt Rīgas Jauniešu leļļu teātris “Ī-ā!” ar izrādi “Vinnijs Pūks ar saviem draugiem”, ilūziju šovs kopā ar četrkājaino triku mākslinieku sunīti Rembo, muzikālās rotaļas, pirātu diskotēka – ar aizrautīgu dejošanu, gardumi un našķi, un visam pāri kā salds putukrējums bija saulainais laiks. Interesants fakts – Vinnijs Pūks nekad nenoveco. Savā praktiskajā piegājienā un idejās spēj iedvesmot gan lielus, gan mazus. Ruksītis vienmēr būs mazliet naivi mīlīgs, un ēzelītis Īā savā skumīgumā māca mums smaidīt. Jā, tāda ir bērnība, kad ļauj pasakām ienākt tavā sirsniņā un svēti tici tam brīnumam, kurā tevi ieved šādi jauki pasākumi. Lai stiprās tradīcijas turpinās! Burvīgos mirkļus iemūžināja fotogrāfe Iveta Jaunalksne

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs