Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Publisko pasākumu organizēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ja vēlaties organizēt publisku (piemiņas, kultūras, sporta vai reklāmas) pasākumu Salaspils novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto likumdošanu, ir jāsaņem Salaspils novada domes atļauja.      1. Lai saņemtu atļauju, Salaspils novada domē, ne vēlāk kā 15 darbdienas pirms attiecīgā pasākuma norises sākuma jāiesniedz  iesniegums publiska pasākuma organizēšanai Salaspils novadā un sekojoši dokumenti: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai), personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara, plānotā pasākuma norises plāns, norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija, līguma par tehniskās drošības atbildību kopija, kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju, līguma par medicīniskās palīdzības nodrošināšanu kopija (ja attiecināms), bīstamo iekārtu lietošanas atļauja (ja attiecināms), salūta organizatoriem – licences un līguma kopija, Valsts Ugunsdzēsības dienesta saskaņojums, ja pasākumā izmanto pirotehniku. Organizators saskaņo pasākumu ar valsts policiju (iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121); Ja pašvaldība pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu, organizatoram vismaz 2 dienas pirms pasākuma jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, Jāsamaksā pašvaldības noteikto nodevu par pasākuma rīkošanu (saistošie noteikumi nr.69.). Nodevu var samaksāt skaidrā naudā domes kasē vai ar pārskaitījumu: Salaspils novada domeNodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008AS SEB bankaKods UNLALV2X033,Budžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7 Pēc civiltiesiskās apdrošināšanas fakta un nodevas samaksas apliecinošu dokumentu kopijas saņemšanas, pašvaldība izsniedz atļauju par pasākuma rīkošanu. Publisko pasākumu rīkošanas atļauja nav nepieciešama pasākumiem, kuri tiek rīkoti sporta vai atpūtas bāzēs, telpās, kā arī, ja to rīko valsts vai pašvaldības iestādes. Valsts vai pašvaldības iestādēm ir jāinformē pašvaldībapar šāda pasākuma organizēšanu. Normatīvie akti, kas regulē publisko pasākumu organizēšanu: Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums(16.06.2005.) Noteikumi par publiska pasākuma organizatora civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (LR MK Noteikumi Nr. 298; 08.05.2007.) Kārtība, kādā pasākuma organizators nodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību publiskā pasākumā (LR MK noteikumi Nr.526; 27.06.2006.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.27. „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” (11.06.2008.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.69. “Pašvaldības nodeva par atļauju izklaides pasākumu rīkošanai publiskās vietās” (26.10.2005.). Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums (27.10.2010.) Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi (26.03.2011.) Likums "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"(24.09.1998.). Ministru kabineta noteikumi Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām"(07.11.2000.) Likums „Administratīvā procesa likums” (25.10.2001.).  Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības, kultūras un sporta daļā, Līvzemes ielā 8. Tel. 67981029, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   Iesnieguma veidlapa  Skaidrojumi

lasīt vairāk
Sapulču, gājienu, piketu organizēšanas kārtība Salaspils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Ja vēlaties organizēt publisku sapulci, gājienu, piketu (šiem nosaukumiem pielīdzināmi arī mītiņi, demonstrācijas un procesijas) Salaspils novadā, saskaņā ar Latvijas Republikā noteikto likumdošanu, ir jāsaņem Salaspils novada domes atļauja.      1. Lai saņemtu atļauju, Salaspils novada domē, ne agrāk kā 4 mēnešus  un ne vēlāk kā 10 dienas pirms (ja nav iespējams, tad ne vēlāk kā 24 h pirms) norises sākuma jāiesniedz  iesniegums sapulces, gājiena, piketa organizēšanai Salaspils novadā un sekojoši dokumenti: uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija (juridiskai personai), personai, kas pārstāv juridisku personu, - pilnvara, norises vietas īpašnieka rakstiska piekrišana vai līguma kopija, plānotā pasākuma norises plāns, maršruts, paziņojumu, ka organizators uzņemas atbildību par likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” ievērošanu pasākuma laikā, saraksts ar kārtības uzturētāju parakstiem par piekrišanu piedalīties pasākumā kārtības uzturētāju statusā vai kopija līgumam ar sabiedriskās kārtības nodrošinātāju, kāds atbalsts tiek lūgts no pašvaldības un policijas, lai sekmētu pasākuma netraucētu norisi. Organizators par sapulci, gājienu vai piketu informē valsts policiju (iesniedz iesniegumu Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes Salaspils policijas iecirknim, Skolas ielā 7a, Salaspilī, LV-2121); Pēc visu dokumentu izskatīšanas ne vēlāk kā 5 dienas pirms pasākuma (ja iesniegts 24h pirms, tad ne vēlāk kā 6h), pašvaldība izsniedz atļauju vai aizliegumu par sapulces, gājiena vai piketa rīkošanu. Salaspils novada domes noteiktos ierobežojumus un aizliegumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur administratīvā akta darbību. Sapulces, gājiena vai piketa organizators, pasākuma vadītājs, pasākuma vadītāja palīgs un kārtības uzturētājs nevar būt persona, kas minēta likuma „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”4.panta 1.,2.,3.,4. un 6.punktā. Sapulces rīkošanas atļauja nav nepieciešama, ja sapulce ir slēgta vai par to netiek publiski izziņots un tā netraucē satiksmi vai to rīko telpās.  Normatīvie akti, kas regulē sapulču, gājienu, piketu organizēšanu: Likums  „Par sapulcēm, gājieniem un piketiem” (16.01.1997.) Salaspils novada domes Saistošie noteikumi nr.27. „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” (11.06.2008.) Bērnu tiesību aizsardzības likums (22.07.1998.), ja sapulcē, gājienā vai piketā piedalās bērni. Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums (27.10.2010.) Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizācijas, iegādāšanās, pārnēsāšanas, pārvadāšanas, ražošanas, demonstrēšanas (izmantošanas), kā arī komercizstāžu rīkošanas un pirotehnisko pakalpojumu sniegšanas noteikumi (26.03.2011) Noteikumi par paaugstinātas bīstamības objektu noteikšanas kritērijiem un šo objektu īpašnieku (valdītāju, apsaimniekotāju) pienākumiem riska samazināšanas pasākumu nodrošināšanai (MK noteikumi nr.626.; 18.09.2007.) Likums „Administratīvā procesa likums” (25.10.2001.). Sīkāka informācija – Salaspils novada domes Izglītības un kultūras daļā, Līvzemes ielā 8. Tel. 67981029, e-pasts:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs