Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Velnišķīgi jautri bērni pavadījuši laiku vasaras nometnē

No 10. jūnija līdz 15. jūnijam pie mums, Salaspils Sociālajā centrā, notika dienas nometne “Velniņiem pa pēdām” bērniem vecumā no 7-12 gadiem, kuru rīkoja biedrība “Pilssala”. Nometnē bērni ieguva jaunus draugus, iepazinās ar R. Blaumaņa darbu “Velniņi”, piedalījās radošajās darbnīcās – veidoja, zīmēja, gatavoja kolāžas. Īpašā fotostūrītī katram dalībniekam bija iespēja fotografēties un savu bildīti ierāmēt paša gatavotā rāmītī. Notika sportiskas aktivitātes – foto orientēšanās, “maņu spēle” pa Botānisko dārzu, kā arī dažādas sporta stafetes. Individuāli bērni piedalījās gaisa hokeja un galda futbola turnīros, slaima gatavošanā un zīmēšanas konkursā. Komandu saliedēja angļu valodas nodarbība, ekskursija ar pikniku, darbošanās podnieka darbnīcā un piedalīšanās interaktīvā spēlē, veidojot nelielu iestudējumu R. Blaumaņa memoriālajā muzejā “Braki”. Tas viss bērniem bija pieejams nedēļas garumā. Sestajā dienā tikāmies uz noslēguma ballīti, lai mielotos ar gardu kliņģeri, cienātos ar popkornu, saņemtu diplomus un kopīgi kavētos atmiņās par to, kā tad mums visiem šajā nedēļā gāja. Daļai bērnu izdevumi tika apmaksāti saskaņā ar Salaspils novada domes saistošajiem noteikumiem. Paldies vecākiem, kuri uzticēja mums savus lolojumus! Paldies par sadarbību sakām Maldai Caunei, SIA “Maruss”, muzejam “Braki”, Botāniskajam dārzam, sporta namam, Inesei Baronei un Mārai Antonei-Kūķei. Nometnes vadītāja Dita Antone un radošā komanda

lasīt vairāk
Jau piekto reizi notiek Salaspils novada pedagogu metodiskā konference

12.jūnijā Salaspils novada pedagogi metodiskajā konferencē “Labās prakses piemēri un risinājumi Jaunā izglītības standarta un pieejas sekmīgai ieviešanai“   izvērtēja savu gatavības pakāpi uzsākt jaunā izglītības standarta un pieejas realizāciju novada izglītības iestādēs. Šogad tradīcijai, noslēdzot mācību gadu pedagogiem tikties metodiskajā konferencē par svarīgām un aktuālām tēmām izglītības jomā, ir 5. jubilejas gads. Trīs no notikušajām konferencēm sagatavoja un organizēja Salaspils 2. vidusskola, bet divas reizes organizatoru lomā bija 1. vidusskola. Šobrīd izglītībā aktuālie atslēgas vārdi, lai sekmīgi uzsāktu pārmaiņu procesu, kā to arī secināja noslēguma paneļdiskusijas dalībnieki, ir: konstruktīva sadarbība, kuras pamatā ir skaidri iezīmēts sasniedzamais mērķis katrā stundā. Skolēniem tiek piedāvāti jēgpilni uzdevumi dažāda dziļuma domāšanas līmeņiem, un skolēns saņem attīstošu atgriezenisko saiti par saviem mācību sasniegumiem katrā darba posmā. Par šiem jautājumiem konferencē runāja pieaicinātie lektori - Latvijas un Brēmenes universitāšu doktors filozofijā Edmunds Apsalons lekcijā ”Veiksmīga pārmaiņu komunikācija” un SIA “Lielvārds” profesionālās pilnveides un izaugsmes konsultante Madara Lāce lekcijā “Apzināta mācīšanās”. Lekcijas bija interesantas un aktuālas jaunā satura un pieejas kontekstā. Radošajās darbnīcās Salaspils 2. vidusskolas skolotāji dalījās ar uzkrāto pieredzi un zināšanām. 2. vidusskola jau trešo gadu piedalās jaunā standarta un pieejas aprobācijas projektā “Skola2030”, ir viena no 100 Latvijas pilotskolām. Projekta “SKOLA2030” semināros, mācībās , materiālu aprobācijā un pedagogu savstarpējās pieredzes apmaiņā aktīvi līdzdarbojas 24 skolas skolotāji.  Uzkrātie labās prakses piemēri un risinājumi tika piedāvāti konferences dalībniekiem četrās radošajās darbnīcās:  “Pašvadītas mācīšanās elementi sākumskolā” (vadītājas Anta Grāvīte un Sandra Strupe); “Attīstoša atgriezeniskā saite” (vadītājas Baiba Asare un Ņina Ļeščenko); “Jēgpilni uzdevumi dažāda domāšanas dziļuma līmeņiem pēc SOLO taksonomijas” (vadītājas Anita Šaltāne un Tatjana Šuļga); “Labirintu metodes izmantošana mācību stundā” (vadītājas Ināra Pastare un Karīna Petrova). Vienu radošo darbnīcu “Montesori pedagoģijas elementi valodas attīstīšanai” vadīja domes Izglītības daļas metodiķe Līga Bogdāne un PII “Daugaviņa” vadītāja Inga Ģēģere. Uz šo darbnīcu tika aicināti pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi. Paldies visiem radošo darbnīcu vadītājiem! Lai nekad neapsīkst radošums un vēlme pilnveidoties! Jaunā standarta realizācija Latvijā sākas no 2019. gada 1. septembra pirmskolas posmā, bet no 2020. gada septembra arī sākumskolas un pamatskolas posmā. Lai kopā izdodas! Anita Šaltāne, Salaspils 2. vidusskolas direktores vietniece

lasīt vairāk
Paldies sakām labākajiem skolēniem un pedagogiem

Foto: Salaspils 1.vidusskola Ir noslēdzies kārtējais mācību gads, un skolēni ir saņēmuši savas liecības. Kamēr daļa steidz baudīt vasaras brīvlaiku, citiem skolēniem sākas eksāmenu laiks, bet absolventi gatavojas mācībām augstskolās. Kā jau katru gadu, Novada svētku laikā īpašu paldies pašvaldība saka tiem skolēniem, kuri visa gada laikā sevi ir vislabāk pierādījuši dažādās olimpiādēs un konkursos. Kopā pašvaldības Pateicības rakstus saņēmu 170 skolēni un viņu pedagogi. 7.-12. klašu skolēniem tika piedāvāta iespēja doties divu dienu mācību ekskursijā uz Tartu, bet pārējie saņēma dāvanu kartes no  “Jāņa Rozes” grāmatnīcas.  Paši veiksmīgākie tika arī pie naudas veltēm. Ir prieks par katru skolēnu, kurš visa mācību gada garumā cītīgi apgūst zināšanas un spēj pierādīt sevi ne tikai Latvijas, bet arī starptautiska mēroga konkursos un olimpiādēs. Tādēļ īpaši jāizceļ četri skolēni, kuriem šis gads vainagojās ar visspilgtākajiem panākumiem. Salaspils 1. vidusskolas skolēns Artis Vijups var lepoties ar deviņiem spilgtiem panākumiem. Viņš ir ieguvis pirmās vietas Valsts matemātikas olimpiādē, Valsts informātikas olimpiādē, Informātikas olimpiādē novadu apvienībā, Matemātikas olimpiādē novadu apvienībā un vēstures olimpiādē novadu apvienībā. Savukārt otrās vietas godalgas izcīnītas fizikas olimpiādē novadu apvienībā, ķīmijas olimpiādē novadu apvienībā, ģeogrāfijas olimpiādē novadu apvienībā, kā  arī novada bioloģijas olimpiādē. Ar pieciem panākumiem mācību gadu ir noslēdzis 12. klases skolēns Niks Stafeckis no 1. vidusskolas, iegūstot pirmās vietas ģeogrāfijas un filozofijas novadu apvienības olimpiādēs, otro vietu politikas olimpiādē, trešo- vēstures, savukārt atzinība iegūta latviešu valodas un literatūras olimpiādē. Tāpat īpaši jāuzsver divi Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri mācās Salaspils 2. vidusskolā. Viktorija Tarnavska ieguvusi Grand Prix II Starptautiskajā konkursā "Mākslu duets", 1. vietu VIII Starptautiskajā jauno izpildītāju un komponistu konkursā "Mūzikas skaņas" un IV Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursā vijoļspēles specialitātes audzēkņiem, klavieru konkursā un klavieru duetu konkursā. 2.vieta- jauno vijolnieku, altistu, čellistu konkursā, VI Starptautiskajā klavierspēles audzēkņu klavieru ansambļu, instrumentālo kameransambļu ar klavierēm un koncertmeistaru konkursā, savukārt trešā vieta iegūta Kārļa Ferdinanda Amendas stīgu instrumentu konkursā. Viktorijai gads vainagojies arī ar 1. pakāpi skatuves runas konkursā. Arī Aleksandrs Komka licis Salaspils vārdam izskanēt vairākos starptautiskos konkursos. Puisis ir ieguvis pirmo vietu Starptautiskajā Alfrēda Kalniņa pianistu konkursā, Starptautiskajā jauno izpildītāju konkursā “Mūzikas skaņas”, bet otro vietu ieguvis koncertmeistaru konkursā. Tāpat ar jau minēto Viktoriju duetā iegūtas vietas klavierspēļu konkursos. Paldies ikvienam skolēnam par centību un viņu pedagogiem par palīdzību un atbalstu! Lai visiem jauka vasara un jauniem panākumiem bagāts nākamais mācību gads! Labākie Salaspils 1. vidusskolā (1.-6. klase)  Labākie Salaspils 1. vidusskolā (7.-12. klase) Labākie Salaspils 2. vidusskolā Konkursu laureāti

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs