Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Augusta konferencē sumināti “Gada pedagogi”

Šogad “Gada skolotājām” bija sagādāts īpašs pārsteigums- ar sirsnīgiem priekšnesumiem viņas sveica talantīgie audzēkņi. Tuvojoties jaunajam mācību gadam, kā jau ierasts, Salaspils pedagogi tikās Augusta konferencē, kura šogad norisinājās 28. augustā. Konferenci atklāja Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne, un ar runu klātesošos pedagogus sveica domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Šoreiz ar lekciju “Salaspils Latvijas izglītības tīkla sakārtošanas kontekstā” uzstājās izdevniecības “Jāņa sēta” dibinātājs Jānis Turlajs, savukārt par tēmu “Apzinātība- klusā revolūcija skolā” runāja LU Ķīmijas fakultātes docents pētnieks Jāzeps Logins. Viena no svarīgākajam konferences daļām ir labāko pedagogu sumināšana, un šogad apbalvojumu “Gada pedagogs” saņēma PII “Saulīte” mūzikas skolotāja Inguna Broka, 1. vidusskolas vadītājas vietniece mācību darbā 1.- 6. klasēs Linda Krastiņa un mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Karpova. Linda Krastiņa Salaspils 1. vidusskolā strādā kopš 1992. gada- sākumskolas skolotāja, rokdarbu un mājturības skolotāja pamatskolā. Ir iegūts pedagoga sertifikāts ar tiesībām mācīt matemātiku 5.un 6. klasēs. Arī pašreiz Linda Krastiņa māca matemātiku, kur stundās izmanto jaunākās tehnoloģijas, ir izvēlēti mērķtiecīgi un interesanti metodiskie paņēmieni, lai skolēni sekmīgi varētu apgūt un izprast kopsakarības matemātikā. No 1998. gada ir direktora vietniece mācību darbā 1.-6. klasēs. Pedagogu konkurētspējas veicināšanas izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos iegūta 3. pedagogu profesionālās darbības kvalitātes pakāpe. “Pateicoties viņas ieinteresētībai un gudrai attieksmei, un izpratnei par mācību procesa organizācijas pilnveidošanu, skola ir licencējusi Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kā arī Humanitārā un sociālā virziena programmu, kuru jaunajā mācību gadā uzsāks īstenot jau no 1. klases. Linda koordinē arī atbalsta komandas darbu. Līdz ar to, lai skolotājs sekmīgi varētu īstenot individuālo darbu ar skolēniem, ļoti labi pārzina pedagoģiskās sadarbības nepieciešamību starp atbalsta komandu, skolēnu, vecāku un mācību priekšmeta skolotāju. Skolā strādā arī Iespējamās misijas skolotāji, un Linda ir IM mentors vienam no šiem jaunajiem kolēģiem,” L. Krastiņu raksturo skolas direktore Vera Kalniņa. IM skolotājs par Lindu: “Izmantojot savu pedagoģisko redzējumu, Linda ir atradusi individuālo un atbalstošo pieeju jaunajiem kolēģiem. Viņai nekad nav grūti, vienmēr saglabā pozitīvu attieksmi.” Linda sadarbībā ar LVA ir tālākizglītotājs, mācību līdzekļu autore. Top mācību līdzeklis patvēruma meklētājiem “Atver pasauli!”, interaktīvs mācību materiāls bēgļiem, tālmācības materiāls Classflow vidē diasporai 1.-3. klasei. Linda iesaistās arī projektos un regulāri apmeklē kursus. L. Krastiņa bija tā, kura uzsāka un realizēja interešu izglītības programmu “Prāta spēles”, ar kuras dalībniekiem piedalījās konkursos un guva godalgotas vietas. Viņa veiksmīgi prot ieteikt metodiskos materiālus, jo vienmēr ir attīstības procesā. Piedalās Salaspils pašvaldības izglītības iestāžu metodisko darbu skates izvērtēšanas komisijā. Katru gadu septembrī notiek akcija “Dalies priekā”. Šīs akcijas iniciatīva arī pieder viņai. Natālija Karpova strādā Salaspils Mūzikas un mākslas skolā kopš 1992. gada, viņas kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 46 gadi. 2011. gadā viņai piešķirta pedagogu profesionālās darbības 3. kvalitātes pakāpe. “Tradīcijas, profesionalitāte, prasīgums un atbildība - tāds varētu būt Natālijas Karpovas darba raksturojums,” par viņu stāsta bijušais skolas direktors Vilnis Borovskis.”Skolotāja strādā ar milzīgu pašatdevi, rūpējoties ne tikai par savu audzēkņu profesionālo attīstību, bet arī par izglītojamo personības un garīgo izaugsmi, morālo un fizisko labsajūtu. Skolotājai ir izveidojies ciešs kontakts ar audzēkņu vecākiem, ko sekmē regulāras tikšanās klases koncertos un individuālās pārrunas.” Ik gadu skolotāja Natālija motivē savus audzēkņus gatavoties dažāda mēroga konkursiem, no kuriem tie atgriežas ar balvām un laureāta diplomiem. Spilgtākais talants, protams, ir skolotājas audzēknis Aleksandrs Komka. 2016. gadā viņš startēja divos konkursos. Martā tepat Rīgā VI Starptautiskajā Brāļu Mediņu jauno pianistu konkursā Aleksandrs ieguva 2. vietu ar augstāko novērtējumu savā grupā, jo 1. vieta netika piešķirta, bet jūnijā V Starptautiskajā Stokholmas mūzikas konkursā viņš izcīnīja godpilno 1. vietu, saņemot uzaicinājumu piedalīties starptautiskajā jauno pianistu konkursā Tenerifē. Rudenī skolas jubilejas koncertsezonā Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā Aleksandrs Komka kopā ar Viļņas mūzikas skolas kamerorķestri „Cantus” atskaņoja V.A. Mocarta klavierkoncertu. Par laureātiem starptautiskos konkursos 2016. gadā kļuva arī citi skolotājas Karpovas audzēkņi. Tie ir: Anna Karpenkova, Aleksandrs Latiņins un Bogdans Mihailovs. Nozīmīga loma jauno mūziķu audzināšanā ir viņu kopdarbības prasmju veidošanai. Augstāko novērtējumu un 1.vietu Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā- festivālā Nīcā aizvadītajā gada guva klavieru duets -Marks Kristians Babris un Aleksandrs Latiņins, kā arī Aleksandrs Komka kopā ar talantīgo vijolnieci Viktoriju Tarnavsku. “Skolotāja Karpova skolas kolektīvā ir autoritātīte un nesavtīga darba piemērs,” saka V. Borovskis. Inguna Broka PII “Saulīte” strādā no 2011. gada 1. septembra par mūzikas skolotāju. Uz “Saulīti” viņa atnāca uzreiz pēc J. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas absolvēšanas, un, strādājot “Saulītē”, viņa ieguva maģistra grādu. “No 2013. gada Inguna strādā uz 0,3 slodzi par vadītājas vietnieci metodiskajā darbā. Viņa savus pienākumus veic ar atbildības sajūtu, mūsdienīgi un interesanti atspoguļojot mūsu iestādes dzīvi mājas lapā. Lai vispusīgi sagatavotu bērnus mācību uzsākšanai skolā, iestādē ar Ingunas iniciatīvu un radošo pieeju regulāri notiek tradicionāli un netradicionāli tematiskie pasākumi— projektu nedēļas, viktorīnas, pasaku pēcpusdienas, konkursi utt. Jau pirmajā darba gadā Inguna aktīvi iesaistījās Salaspils novada pašvaldības PII bērnu dziesmu un deju festivāla “Draugu karuselis” organizēšanā un lieliski novadīja šo pasākumu mazajiem sa1aspiliešiem,” stāsta “Saulītes” vadītāja Ņina Kacko. Inguna labi izprot un apzinās bērnu vajadzības, tāpēc visi pasākumi tiek orientēti uz aktīvu un radošu darbošanos. Mūzikas nodarbības bērniem ir interesantas, vienkāršu nodarbību viņa spēj pārvērst svētkos, un tajās tiek izmantotas visas pieejamās jaunās tehnoloģijas — interaktīvā tāfele, dažādi mūzikas instrumenti utt. Nodarbībās viņa ļauj bērniem iepazīt latvisko dzīvesziņu, sniedzot zināšanas par tradīcijām, ar tām ļaujot bērniem pašiem iepazīt sevi tuvāk, kā arī mācot pareizi lietot latviešu valodu ikdienā. Viņas nodarbībās virmo daudz prieka, krāsu un fantāzijas. Inguna veiksmīgi vada iestādes ansambli “Saules stariņi”, kas regulāri piedalās visos Salaspils novadā notiekošajos pasākumos bērniem- “Mazās zvaigznītes,” “Draugu karuselis”, novada svētkos utt. Inguna ne tikai labprāt piedalās dažādos semināros, bet arī pati dalās pieredzē ar saviem kolēģiem. Viņa vadīja sapulci Salaspils novada PII vadītāju vietniekiem metodiskajā darbā un mūzikas skolotājiem “Interaktīvās tāfeles izmantošana muzikālajās nodarbībās un dažādu tematisko pasākumu vadīšanā”, kur pastāstīja un demonstrēja, kā izmanto interaktīvo tāfeli mūzikas nodarbībās un dažādos pasākumos — svētkos, projektu nedēļās u.c. Inguna kopā ar “Saulītes” sporta skolotājiem vada interesantas sporta dienas un svētkus. Viņa aktīvi palīdz pedagogiem organizēt un vadīt interaktīvās nodarbības, pēcpusdienas pasākumus bērniem. “Saulītes” pedagogi par Ingunu saka, ka viņai vienmēr atrodas laiks paskaidrot, palīdzēt kolēģiem: “Inguna ir mūsu “labais rūķītis””.   

lasīt vairāk
Mūzikas un mākslas skola jauno mācību gadu uzsāks 4. septembrī

Salaspils Mūzikas un mākslas skola gaida 1.- 8.klašu audzēkņus un viņu vecākus uz jaunā mācību gada atklāšanu 4. septembrī plkst. 16.00 Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzā.    Sākumā- IESKAŅAS KONCERTS, bet no plkst. 16.20 audzēkņu un pedagogu tikšanās: mākslas nodaļas 2.- 6.klasei Rīgavas dārzā; mākslas nodaļas 1. klasei skolas kamerzālē; mūzikas nodaļas audzēkņiem savās mācību telpās.

lasīt vairāk
“Jāņtārpiņš” jaunajā mācību gadā

Jaunajā mācību gadā mūsu iestādi apmeklēs 254 bērni, no kuriem 52 mūsu iestādes durvis vērs pirmo reizi. Šis gads mūsu iestādē iesāksies ar lielu jautrību, jo PII “Jāņtārpiņš” pirmajā septembra nedēļā svinēs 10. dzimšanas dienu. Visu nedēļu bērnus iepriecinās multeņu varoņi, kājas varēs izkustināt gadalaiku karnevālā un nedēļu noslēgsim ar „Kūku kariem”  Čučumuižas mākslinieku vadībā. Svētku nedēļā iekļausies arī tradicionālā Tēvu diena. Svētki beigušies, lai dzīvo svētki! Nākamā mācību gada viens no galvenajiem uzdevumiem būs gatavošanās Latvijas simtgadei, lai veicinātu patriotisko audzināšanu un lepnumu par savu dzimteni. Šajā gadā tika uzstādīta jauna, moderna ugunsdrošības sistēma, lai mūsu iestāde būtu drošāka. Septembrī drošības nedēļas ietvaros gan darbinieki, gan bērni piedalīsies evakuācijas mācībās, lai apgūtu jauno sistēmu un veicinātu izpratni par ugunsdrošību. Sadarbībā ar “Jāņtārpiņa” padomes vecākiem mums ir izstrādāts logo un izgatavots karogs. Mācību procesā bērniem būs vēl lielākas iespējas izmantot jaunākās modernās tehnoloģijas, jo ir uzstādīta jau otrā interaktīvā tāfele. Jaunajā mācību gadā novēlam visiem katru darbu veikt pēc labākās sirdsapziņas un gūt gandarījumu par sasniegumiem.

lasīt vairāk
Jauna rotaļu vide sagaida “Ritenīša” bērnus

„Ritenītī” jauno mācību gadu ieskandināsim 1.septembrī pulksten 11 ar jautrām rotaļām, dziesmām, bērnu smaidiem un prieku. Mēs gaidām, kad bērnudārza telpas atkal piepildīsies ar mūsu  bērnu čalām, smiekliem un atkalredzēšanās prieku. Arī šajā mācību gadā bērnus gaida jauni piedzīvojumi, svētki un interesanti notikumi. Noslēdzoties Erasmus+ starptautiskajam projektam „Spēlēšanās, mācīšanās, tehnoloģijas – vienotā saiknē” un īstenojot gūto pieredzi, esam izveidojuši mūsdienīgu mācību un rotaļu vidi, kas ļaus ikvienam bērnam pilnveidoties un augt. Nu jau četrās grupās ir izvietotas interaktīvās tāfeles kā papildus resurss ikdienas darba bagātināšanai. Divu projektā aizvadīto gadu laikā mūsu skolotājas ir pilnveidojušas savu profesionalitāti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jēgpilnā pielietošanā mācību procesā. Šīs zināšanas aktīvi un daudzpusīgi tiks pielietotas ikdienas aktivitāšu organizēšanā, lai bērniem rotaļas un mācības būtu aizraujošas un interesantas. Divu aizvadīto projektu laikā uzkrātā pieredze par bērnu agrīnu iepazīstināšanu ar angļu valodu noteikti nekur nepazudīs.  To turpināsim arī šajā mācību gadā- ar jautrām dziesmām, rotaļām un spēlēm integrēsim angļu valodu bērnu ikdienas aktivitātēs. Arī vecākus aicināsim un iesaistīsim mūsu ikdienā. Šovasar labiekārtota arī āra rotaļu vide, pagalmā bērnus sagaida jaunums – āra dambretes un šaha laukums ar lielām, brīnumainām spēles figūrām. Kopīgi spēlēsim šīs prāta spēles un kas zina, varbūt noorganizēsim kādu turnīru! Tātad- tēti, mammas, bērni, audzinātājas un auklītes- atsvaidzinām savas zināšanas un gatavojamies! Savas fiziskās spējas bērniem būs iespēja papildus attīstīt jaunuzstādītajā vingrošanas atrakcijā. Tiksimies „Ritenītī”- vietā, kur mīlestībā, radošumā un aktīvā darbībā no maziem pumpuriem izplaukst krāšņi ziedi. PII „Ritenītis” metodiķe Liene Zemīte

lasīt vairāk
Mūzikas un mākslas skolu turpmāk vadīs Rūta Bugavičute

Pagājušajam mācību gadam noslēdzoties, pelnītā atpūtā devās ilggadējais Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktors Vilnis Borovskis, kurš šo iestādi par savējo sauca no pašiem pirmsākumiem. Ceturtdaļgadsimta laikā ir paveikts ļoti daudz, un tālāk savas izlolotās iestādes vadības grožus Vilnis nodod nākamajam direktoram. Un stafetes kociņu no 1. augusta pārņēma Viļņa kolēģe, klavierspēles un mūzikas literatūras pedagoģe Rūta Bugavičute, kuru par piemērotāko kandidātu atzina konkursa komisijas locekļi. Iepazīsimies! 1979. gadā Rūta absolvēja Emila Melngaiļa Liepājas Mūzikas vidusskolu, kur ieguva bērnu mūzikas skolas skolotāja klavieru specialitātē un koncertmeistara kvalifikāciju. Pēc tam mācības turpināja Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorijā, mūzikas pedagoģijas specialitātē iegūstot mūzikas skolotāja, diriģenta kvalifikāciju. Savukārt 2012. gadā šajā pašā iestādē saņemts diploms KB Nr.218901, kas pielīdzināms profesionālajam maģistra grādam un piektā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai.   Savas darba gaitas R. Bugavičute uzsāka 1981. gadā kā klavierspēles pedagoģe Rīgā, savukārt jau pēc diviem gadiem Rūta sāka strādāt Salaspils 1. vidusskolā par mūzikas un kultūras vēstures skolotāju. Šajā amatā pavadīti 20 gadi. No 1992. gada līdz pat šodienai Rūtu salaspilieši pazīst kā Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koru vadītāju un mūzikas literatūras pedagoģi. Gadu gadiem R. Bugavičute ir sagatavojusi audzēkņus mācību koncertiem un eksāmeniem, veidojusi repertuārus koriem, vadījusi dažādus koncertus un pasākumus, vērtējusi un analizējusi skolēnu sasniegumus, bijusi žūrijas locekle konkursos “Cālis” un “Balsis”, kā arī no 2007. gada vada Teorētisko priekšmetu metodisko komisiju.  Paralēli darbam mūzikas skolā Rūta ir koncertmeistare JDK “Ūsiņš”, savulaik vadījusi arī vokālo ansambli “Vālodzīte” un sieviešu kvartetu. Novēlam jaunajai direktorei veiksmi, radošas idejas un neizsīkstošu darba sparu! 

lasīt vairāk
Nometne “Aktīvists 2017” bērniem un jauniešiem no maznodrošinātajām ģimenēm

Aktīvā dzīvesveida nometne „Aktīvists 2017” notiks no 2017. gada 7. augusta līdz 10. augustam atpūtas kompleksā “Albatross”, Ķestrerciemā. Diennakts nometne notiks četras dienas. Nometne ir BEZ MAKSAS. Arī transportu nodrošinām. Nometnes mērķis: uzlabot bērnu pašsajūtu, sekmēt izpratnes veidošanos par veselīga dzīvesveida principu ievērošanas nozīmi cilvēka ikdienā un motivēt apgūto ieradumu izmantošanu ikdienā. Dalībnieku skaits: 20 (jābūt deklarētiem Salaspils novadā). Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani projektu vadītājai Agnesei Bērziņai (tālr.: 67981028, 29361190, e-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Nometne tiek rīkota Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/026 ietvaros.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs