Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

“Zelta griezums” šogad aizvadīts dabaszinātnes zīmē

Ik gadu Salaspils novada jauniešiem, kuri guvuši panākumus olimpiādēs un konkursos, tiek piedāvāta iespēja doties uz izglītojošu nometni „Zelta griezums”, kura šogad veiksmīgi norisinājās jau piekto reizi. Šogad 22 izcilākie jaunieši satikās viesu namā “Kraukļi” Salacgrīvas novadā. Nometnes galvenā tēma bija dabaszinības – bioloģija, ģeogrāfija un matemātika. Nometnes ietvaros jauniešiem bija iespēja tikties ar atraktīviem zinātniekiem, lai saprastu, cik interesanta var būt zinātne. Pirmajā dienā eksperta hidrobioloģijas jomā Andra Urtāna vadībā jaunieši paši ņēma ūdens paraugus no Svētupes un noteica to tīrību, kvalitāti un bioloģisko daudzveidību. Otrajā nometnes dienā aktīvi iepazinām kartogrāfiju ar cilvēku, kurš spēj nodibināt kontaktus ar visdažādāko tautu un cilšu pārstāvjiem,- LU Jauno Ģeogrāfu skolas vadītāju Gati Kampernovu. Jau otrās dienas vakarā dalījāmies pārdomās par nometni, uzrīkojot stāstu vakaru pie kamīna ar siltām tējām, pievērsāmies arī dzīves svarīgiem jautājumiem. Trešajā dienā devāmies uz Ainažiem, kur jauniešus iedvesmoja Jūrskolas muzeja gide Sniedze Krēgere, pastāstot interesantus faktus par pirmo latviešu profesionālo jūrskolu un tās absolventiem - latviešu un igauņu kapteiņiem un stūrmaņiem. Ainažos apmeklējām arī Ugunsdzēsības muzeju. Izbrauciena laikā bija iespēja izbaudīt iespaidīgu Latvijas mūri – Ainažu ziemeļu molu, kura garums krastā ir 361 metri un līcī – 482 metri. Pēc gardajām pusdienām devāmies uz Salacgrīvu, lai apmeklētu Dabas izglītības centru “Ziemeļvidzeme”, kur  interaktīvā veidā – caur spēlēm un smiekliem var apgūt teoriju, iegūt un nostiprināt zināšanas par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un mūsu piekrasti-Vidzemes akmeņaino jūrmalu. Pa ceļam uz “nometnes mājām” iebraucām Randu pļavās. Tās ir Latvijas lielākās piejūras pļavas, kas ir unikāls dabas komplekss, kas atrodas jūras krastā starp Ainažiem un Kuivižiem. Pēc piesātinātas dienas ārpus “Kraukļiem” izbaudījām vakaru pie ugunskura – cepām desiņas un saldos marshmallow, dziedājām dziesmas ģitāras pavadībā, dejojām un vienkārši labi pavadījām laiku. Nometnes ceturtajā dienā turpinājām gūt jaunas zināšanas, satikām pētnieci Dr.biol. Ilutu Dauškani, kura stāstīja par ēdamajiem, neēdamajiem un indīgajiem augiem. Praktiskās nodarbības laikā jauniešiem bija iespēja noteikt koka vecumu, pašiem veicot urbumus. Vakarā jauniešus gaidīja pārsteigums – tikšanās ar nometnes viesi. Šogad jauniešus gribējās īpaši pārsteigt, tāpēc uz nometni tika uzaicināts iluzionists Valdemārs Weiss ar savu triku šovu. Pēc iespaidīgā šova jauniešiem bija iespēja aprunāties ar mākslinieku neformālā vidē, uzzinot dažu triku noslēpumus, panākumu atslēgas un citus motivējošus stāstus. Piektajā dienā uz nometni atbrauca nodarbību vadītājs Kaspars ar spēlēm un sarunām, caur kurām tika sasniegts izvirzītais mērķis - ieklausīties sevī un citos, radīt atbildības sajūtu un izprast, kas ir attieksme. Vakarā jauniešiem tika piedāvāts vēl viens izaicinājums – nakts trase, kas ietvēra sevī šķēršļu pārvarēšanu “Murkšķu trasē” un uzdevumu risināšanu. Gāja grūti, jautri un sportiski vienlaicīgi. Sestdiena bija kopsavilkuma diena – visas zināšanas, kuras ieguvām nedēļas laikā, mēģinājām pielietot dzīves situācijās – atkārtojām, ko daba mums dod un kā mēs to varam pielietot savā labā, iepazinām matemātiku no citas puses – neformālas, astroloģiskās, sadzīves. Visas nedēļas garumā jaunieši strādāja grupās pie saviem projektiem. Noslēguma vakarā jaunieši savās projektu grupās lepni prezentēja pētījumus, kuri sanāca tik tiešām iespaidīgi, interesanti un radoši – biologu grupa izveidoja stāstu par nometni no dabaszinātņu skatu punkta, pielietojot zinātniskos terminus, ģeogrāfi noorganizēja foto orientēšanās spēli, balstoties uz tām zināšanām, ko varējām gūt lekciju un nodarbību laikā, matemātiķu grupa izveidoja filmu par Fibonači skaitļu virkni un realizēto interviju. Ceturtā grupa bija atbildīga par prāta spēlēm, kurās sacentās labākie no labākiem - visi nometnes “Zelta griezums” dalībnieki. Pēc oficiālā noslēguma pasākuma atkal pulcējāmies pie ugunskura un diskotēkas vietā pēc jauniešu vēlmēm uzrīkojām zaļumballi! Visas nedēļas ietvaros jauniešiem bija iespēja arī sportot, izpausties mākslinieciski, kā rezultātā tapa nometnes himna! Paldies Salaspils novada domes priekšsēdētājam Raimondam Čudaram, Izglītības daļas vadītājai Ingai Elksnei un jaunatnes lietu un mūžizglītības speciālistei Lindai Barišņikovai par iespēju veltīt laiku, viesoties pie jauniešiem nometnē un izrunāt nometnes aktuālās tēmas. Izsaku pateicību visiem vieslektoriem un nodarbību vadītājiem par saturīgām un interaktīvām lekcijām – Andrim Urtānam, Gatim Kampernovam, Ilutai Dauškanei, Kasparam Meļņikonim, Valdemāram Weissam. Īpašu paldies par nometnes patīkamu gaisotni vēlos pateikt audzinātājiem – Kristapam Zaļajam par neformālu pieeju nopietnām lietām un lieliski noorganizētām sporta aktivitātēm, Ģirtam Griestiņam par māksliniecisko pašdarbību un labu sadarbību ikvienā jautājumā, Lindai Ostrovskai – par atraktīvu darbu ar jauniešiem. Kristīne Juhņeviča, nometnes vadītāja

lasīt vairāk
Piedalies neaizmirstamā vasaras piedzīvojumā!

Vēlies 10 dienas atpūsties pie jūras? Tad piesakies nometnēs “Aktīvists” un “Best Of The Best”! Salaspils novadā deklarētajiem bērniem daļu no dalības maksas sedz pašvaldība. Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc pasteidzies! Vairāk par nometni: www.aktivists.lv Kontaktinformācija: 

lasīt vairāk
Līdz 15. jūnijam var pieteikties pulciņu apmaksas kompensācijai

Pērn Salaspils novada pašvaldība ir ieviesusi kompensāciju vecākiem par izdevumiem, kas veikti savu bērnu interešu izglītības pulciņu apmaksai. Dome ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 45/2016 “Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā”, kas paredz, ka vecāki, iesniedzot pieteikumu un čekus, varēs saņemt no pašvaldības 6 eiro mēnesī par vienas kompensējamās interešu izglītības programmas apguvi vienam bērnam. Kompensāciju var saņemt par mācību gada laikā apmeklētajiem pulciņiem, respektīvi, no septembra līdz maijam. Kopumā - ne vairāk kā 54 eiro gadā. Kompensējamās interešu izglītības programmas ir interešu izglītība kultūras, mākslas un tehniskās jaunrades jomā, kurā tiek īstenotas personas individuālās izglītības vajadzības un vēlmes. Saņemt šo atbalstu var bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam, kuru dzīvesvieta un viena vecāka dzīvesvieta ir deklarēta Salaspils novadā. Pašvaldības atbalstu piešķir, ja interešu izglītības pakalpojumu sniedzējam ir spēkā esoša interešu izglītības licence. Atbalstu var saņemt, ja bērns apmeklē ŠĀDUS PULCIŅUS. Kompensāciju nevar saņemt par tiem pulciņiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vecāku līdzfinansējums ir simbolisks (piemēram, “Sienāzītis”, “Vālodzīte”, “Fantāzija”, “Arlekīns” u.c.). Tāpat no valsts un pašvaldības līdzekļiem tiek finansēta Mūzikas un mākslas skola un sporta skola. Lai saņemtu pašvaldības atbalstu par maksas interešu izglītības pulciņiem, iesniegums jāiesniedz līdz 15. jūnijam. Vēršam Jūsu uzmanību, ka  Salaspils deju grupas “Burburix” un “Burix” ir reģistrētas pašvaldības iestādē k/n “Rīgava” un līdzfinansētas no pašvaldības  līdzekļiem.  Šādā gadījumā pašvaldības atbalsts saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.45/2016 “Pašvaldības atbalsts interešu izglītībai Salaspils novadā” netiek piešķirts, jo pakalpojuma sniedzējs neatbilst šo noteikumu 5.punktam. Bērnu nodarbības interešu izglītības pulciņos ģimenēm izmaksās mazāk

lasīt vairāk
"Saimē" ciemojas Cūkmens

Oktobra rīta agrumāCūkmens uz Salaspili atbrauca,Tas rozā maisu atveda,Lai sliktos darbus atklātuUn labo mūsos vairotu! Tā sākās Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes „Saime” 6.grupas bērnu detektīvu darbs, lai atklātu meža noslēpumus un rosinātu atbildību pret vidi. Mēs klausījāmies leģenduPar to, kā Cūkmens radās,Un lasījām grāmatuPar atkritumu veidiem dabā.Arī cūkas masku veidojāmUn spraigi diskutējām. 1.tēmas “Meža netīrie noslēpumi” uzdevumos bērni atklāja netīros meža noslēpumus un to, ka mežā atkritumiem nav vietas. Visjautrāk gāja mums ar deju,Ko visi kopā dejojām,Un „Saime” telpās ilgu laiku -„Kas būs cūka?” deklamējām. 2.tēmas “Cūkmenam pa pēdām” laikā bērni nošķīra labu rīcību no sliktas. Ar otro tēmu gāja raitāk,Jo bērni uzzināt grib arvien vairāk,Par to, kas melnos maisos slēpts,Par atkritumiem mežmalās. Arī mežu sakopām mēs visi,Izmantojot šķēres un līmi! 3.tēmas “Mežs rotaļlietu kastē” laikā bērni uzzināja, ka mežs mums ir visapkārt – arī grāmatu lapās un rotaļlietu kastēs. Koks ir viens no dabai draudzīgākajiem materiāliem. Mēs klausījāmies pasakuPar Lietas, VietaskokuUn vērojām, kā no sēkliņasTop koka rotaļlietas. Visradošākās idejas, kas izbrīnija daudzus, norisinājas koka rotaļlietu darbnīcā, kur daudzi brīnumi tapa. Tapa gan laivas, plosti, kukaiņi,Gan mammām jauki dekori. 4.tēmas “Audzēsim skābekli!” uzdevumos bērni uzzināja, ka mežs ir ne tikai tas, ko var ieraudzīt, bet arī skābeklis, ko elpojam. Noslēgumā mēs katrs iesējām trīs priedes sēkliņas par mammu, tēti un bērnu, lai Latvija būtu zaļojošākā un tīrākā zeme uz pasaules. Tā noslēdzās šis ceļojumsCūkmenam pa pēdām,Lai mazas priedītes no mumsAug Latvijā, ko sējām. Pēc labi padarīta darba 5.jūnija rītā PII “Saime” teritorijā ar mašīnu atbrauca Cūkmens, lai pārbaudītu, ko bērni šajā mācību gadā ir iemācījušies un svinīgi pasniegtu “Cūkmena detektīvi” diplomus. Bērniem liels prieks bija gan par Cūkmena ierašanos, gan arī par viņa autogrāfu, ko viņš katram bērnam uzrakstīja uz diploma. Paldies Cūkmenam un AS “Latvijas valsts meži”, kuri rosināja mūs izprast, izzināt, domāt, diskutēt, aizstāvēt, saudzēt, rūpēties, cienīt un mīlēt šo zemi! Lai izdodas piepildīt sapni par tīrāko un sakoptāko zemi uz pasaules! Salaspils novada pašvaldībaspirmsskolas izglītības iestādes „Saime”6.grupas bērni un skolotāja Aiga Leitāne

lasīt vairāk
Dzīve bez apstājas Salaspils 2.vidusskolā

Mācību gads ir noslēdzies, bet , kā ierasts, skola laicīgi un rūpīgi plāno savu nākamo gadu. Šis gads Salaspils 2.vidusskolai ir bijis ļoti aktīvs un pilns ar veiksmīgiem projektiem, radošām idejām, brīnišķīgiem pasākumiem un labiem panākumiem. Bet jau nākamajā gadā būs vēl vairāk izaicinājumu un aktivitāšu, par ko ir patiess prieks. Skola strauji attīstās, pateicoties skolotāju vēlmei pilnveidot, iedvesmot, aizraut un, protams, mācīt kvalitatīvi un nemitīgi mācīties pašiem. Jaunās tendences, pieejas un metodes ar katru dienu jo vairāk un vairāk ienāk mūsdienu izglītības sistēmā, lai radītu skolēniem iespēju mācīties ar interesi un pielietot savas zināšanas reālajā dzīvē. Direktores vietniece Jūlija Ignatovska aprīlī piedalījās starptautiskajā eTwinning seminārā par starppriekšmetu saikni “eTwinning: metode, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīki, vieta mācību procesā”, kur skolotāji un skolu administratori no Portugāles, Lietuvas, Turcijas, Čehijas, Slovākijas, Ungārijas, Kipras un Latvijas dalījās savā pieredzē, mācījās jaunās metodes, IKT rīkus un apsprieda jaunas tendences kompetenču izglītībā, kā arī veidoja projektus. Salaspils 2. vidusskolā eTwinning projekts par apkārtējās vides problēmām dažādos reģionos sāksies septembrī. Bet pašlaik notiek sagatavošanās process: aprīļa un maija beigās notika skolotāju un vidusskolas skolēnu apmācība par tādiem IKT rīkiem kā 3D modelēšana un digitālo karšu izmantošana mācību procesā. Skolotāji ar lielu interesi un aizrautību mācījās jaunus rīkus un jau plānoja, kā tos var izmantot savās stundās, sasaistot ar citiem priekšmetiem. Gan projektu metode, gan dažādu IKT rīku izmantošana, gan starppriekšmetu saikne palīdz īstenot kompetenču pieeju mācību procesā.  Neapšaubāmi, skolēniem jāprot izmantot jaunās zināšanas gan stundās, gan ārpus skolas. Un tieši šīs jaunās metodes palīdz skolēniem ieraudzīt likumsakarības, iemācīties analizēt un izvērtēt informāciju. Skolotāji augsti novērtēja šāda veida apmācības un pieredzes apmaiņu, kā arī vēlas turpmāk sadarboties. Kā ir teicis Henrijs Fords: “Sanākt kopā ir sākums; būt kopā ir progress; strādāt kopā ir panākums.” Apsveicam mūsu skolēnus un skolotājus ar veiksmīgi pabeigtu mācību gadu un novēlam saulainu, aktīvu, piedzīvojumiem bagātu vasaru! 

lasīt vairāk
Ir brīvas vietas PII “Daugaviņa”

2017./2018.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē  “Daugaviņa” uzņem bērnus vecumā no 1,5 gada līdz 4 gadiem. Uz brīvajām vietām var pretendēt bērni, kuri jau ir reģistrēti Salaspils novada kopējā rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Vietu piešķiršana notiks hronoloģiskā secībā pēc sākotnējās rindas reģistrācijas datuma. Apmeklējot pirmskolas izglītības iestādi „Daugaviņa”, bērnam tiek saglabāta reģistrācija rindā līdz brīdim, kad tiek piešķirta vieta vecāku izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē. Pieteikumus gaidīsim līdz 2017. gada 7.jūlijam Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (darba laiks P. 8.00-19.00, O.;T.;C. 8.00-18.00, Pk. 8.00- 14.00). Papildu informācija pa tālr.67981016. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs