Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Līdz 6. novembrim vēl var pieteikties ES fondu mācībām pieaugušajiem visā Latvijā

Vēl tikai līdz 6. novembrim var pieteikties mācībām pieaugušajiem projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var izvēlēties apgūt kādu no 770 izglītības programmām, kuras iedzīvotājiem pieejamas ar ES fondu atbalstu 50 Latvijas pilsētās un novados. Ikvienam vecumā no 25 gadiem, kas strādā Mācībām var pieteikties ikviens strādājošs vai pašnodarbināts iedzīvotājs vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam. Liela pieteikumu skaita gadījumā priekšrocības uzņemšanā ir pieaugušajiem vecumā pēc 45 gadiem, kuri strādā profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijās, proti, ir pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki, kvalificēti strādnieki un amatnieki, iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri vai vienkāršajās profesijās strādājošie, jo tieši šīs iedzīvotāju grupas ir visvairāk pakļautas bezdarba riskam nākotnē. Lielāko daļu mācību izmaksu sedz ES fondi un valsts, savukārt strādājošajiem iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Līdzmaksājuma lielums var būt no nepilniem desmit eiro līdz pat vairāk nekā 100 eiro, tas atkarīgs no izvēlētās programmas. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir pilnībā bez maksas, kā arī pieejams atbalsts reģionālajai mobilitātei, savukārt strādājošajiem ar invaliditāti - asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija. Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus kādā no 55 izglītības iestādēm, kas piedāvā mācības. Mācības varēs apvienot ar darbu, un tās plānots uzsākt 2018. gada janvārī. Mācības visā Latvijā četrās nozarēs Lai iespējami ātrāk reaģētu uz pārmaiņām darba tirgū, pirmās mācības pieejamas četrās Latvijas ekonomikai prioritārajās nozarēs, kurās kvalificēta darbaspēka trūkums ir visaktuālākais visā Latvijā. Šīs nozares ir būvniecība, metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības, kokrūpniecība, kā arī elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Projekts piedāvā profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Ar tām pieaugušie var ne tikai celt savu esošo kvalifikāciju un iegūt jaunas prasmes, bet arī apgūt citu darba tirgū pieprasītu profesiju. Pirmajā pieteikšanās kārtā ir iespēja apgūt 67 dažādas profesijas trijās no piedāvātajām nozarēm. Mācības pieejamas 50 Latvijas pilsētās un novados. Visplašākais programmu klāsts piedāvāts Rīgā - 195, otrajā vietā ierindojas Daugavpils ar 184 izglītības programmām, bet trešajā - Rēzekne, kur izglītības iestādes piedāvā 153 mācību programmas. Iespēja atzīt profesionālo kvalifikāciju 52 profesijās Projekta partneri ir 64 Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu un pieejamām mācībām savā pilsētā vai novadā sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://bit.ly/PIkoordinatori Ja nepieciešamās prasmes kādā no profesijām četrās nozarēs jau ir iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais vecumā no 25 gadiem projekta laikā var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu un iegūstot kvalifikācijas dokumentu kādā no 52 profesijām. Dalība projektā ļauj saņemt radušos izdevumu kompensāciju 90% vai 100% apmērā. Arī šajā aktivitātē pieteikšanās notiek līdz 6. novembrim. Sīkāka informācija par mācībām un projektu pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv. Par projektu Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tā mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro. 

lasīt vairāk
Aicinām Salaspils ģimenes uz semināru “Maziem mirkļiem ir liela nozīme”

“Maziem mirkļiem ir liela nozīme” ir Labklājības ministrijas iniciatīva bērniem un vecākiem visā Latvijā, kas motivē ģimenes pavadīt kopīgo laiku kvalitatīvi. Iniciatīvas ietvaros divu mēnešu garumā tiek veikta pastiprināta vērtību kampaņa, kuras mērķis ir skaidrot un parādīt kvalitatīva laika pavadīšanas iespējas, kā arī pozitīvo ietekmi, kas sekmē veselīgas personības veidošanos un ģimenes kopības stiprināšanu. Iniciatīva ir balstīta uz jaunākajiem psiholoģijas un vērtību pētījumiem. Apzinoties vecāku aizņemtību un dzīves steidzību, kampaņas centrālais vēstījums runā par reālām izmaiņām, kuras ir spējīga veikt katra ģimene, kvalitatīvi pavadot kopā 15-20 minūtes dienā. Kampaņas ietvaros daudzās Latvijas pašvaldībās, tostarp Salaspilī, tiks rīkoti semināri vecākiem, izdots elektronisks 1 000 ideju krājums kvalitatīvai laika pavadīšanai kopā, apbalvotas Latvijas stiprākās ģimenes, kuras ar savu piemēru iedvesmo līdzcilvēkus, kā arī veiktas citas aktivitātes. Seminārs notiks Salaspils sociālajā centrā (Skolas ielā 7) 2. novembrī no pulksten 14.00 līdz 15.30. To vadīs trīs meitu tēvs Armands Simsons un psiholoģe Kristīne Balode.

lasīt vairāk
Šogad Salaspils novada stipendijas saņems trīs studenti

Jau kopš 2013. gada Salaspils novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes (LU) fondu katra akadēmiskā gada sākumā piešķir stipendijas izcilākajiem, mērķtiecīgākajiem un reizē sociāli aktīvākajiem jauniešiem, kas uzsāk studijas kādā no Latvijas augstskolām. Šogad stipendijas saņēma 3 jaunieši – Laura Ramza, Toms Čudars un Santa Krēsliņa. Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt Salaspils novada pašvaldības jauniešus izglītības pieejamībai ikvienā Latvijas augstskolā, kā arī veidot Salaspils novada atpazīstamību Latvijā un piederības sajūtu Salaspils novada iedzīvotāju vidū. Katras stipendijas apmērs ir EUR 1 500 akadēmiskajā gadā, un tās administrē LU fonds. Šajā, 2017./2018. akadēmiskajā gadā, stipendiju saņēma Laura Ramza, kura savu nākotni saista ar ekonomiku un uzņēmējdarbību un ir uzsākusi studijas Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics). Laura dalās savās pārdomās par izglītības nozīmīgumu: “Manuprāt, izglītība ir viena no pašām svarīgākajām iespējām cilvēka dzīvē, kas ir jāizmanto. Izglītība ir viena no retajām iespējām, kuru pieņemot, sniedz atpakaļ vēl vairāk iespēju.” Tāpat stipendiātu saimei ir pievienojies Toms Čudars, kurš izvēlējies savas studijas uzsākt Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU). Toms sniedz padomu citiem jauniešiem, kas šaubās pieteikties stipendijai:  “Nebaidīties mēģināt, jo nekad nevar zināt, varbūt palaimēsies un tu iegūsi stipendiju, bet ja nepaveiksies, tad tas nozīmē, ka ir vairāk jāpacenšas un nākamgad var pieteikties atkal. Centība atmaksājas!” Savukārt stipendijas ieguvēja Santa Krēsliņa seko līdzi savam aicinājumam un ir kļuvusi par 1. kursa studenti Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Ainavu arhitektūras un plānošanas bakalaura studiju programmā: “Apmeklējot mākslas skolu, esmu ielikusi sev pirmos pamatus profesijas izvēlē. Vēlāk, ejot uz zīmēšanas un gleznošanas nodarbībām, uzlaboju savas mākslinieciskās prasmes. Vispārēja izpratne par mākslu un jo īpaši mākslas apgūšana, manuprāt, jaunietim ļauj izkopt savus talantus, attīstīt radošās dotības.” Pateicamies Salaspils novada pašvaldībai par esošo sadarbību un nesavtīgo atbalstu! Apsveicam katru no stipendiātiem un novēlam īstenot savas ieceres! Visu stipendiātu svinīgā godināšanas ceremonija norisināsies 14. novembrī LU galvenajā ēkā. Nodibinājums Latvijas Universitātes fonds darbojas kopš 2004.gada un ir respektabla filantropijas organizācija, kura rūpējas par izciliem, centīgiem (arī ar nepietiekamu materiālo nodrošinājumu) studentiem, maģistrantiem, doktorantiem, pedagogiem, zinātniekiem un ar izciliem izglītības, zinātnes un kultūras darbiniekiem sadarbībā ar izglītību atbalstošiem mecenātiem un partneriem.

lasīt vairāk
LIKTA aicina pieteikties Salaspils novada skolotājus balvai “Platīna pele 2017”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) līdz 31. oktobrim aicina Salaspils novada skolotājus, e-prasmju pasniedzējus un citus pretendentus, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā un e-vides lietotāju izglītošanā Latvijā, pieteikties IKT gada balvas «Platīna Pele 2017» kategorijai «Labākais E-skolotājs». Kategorijas «Labākais E-skolotājs» partneris – sabiedrība Tilde – Labākajam E-skolotājam piešķirs naudas prēmiju 1 000 eiro apmērā (ietverot nodokļus). Balvas tiks pasniegtas 7. decembrī LIKTA gadskārtējā konferencē. Prēmijas mērķis ir iedvesmot un motivēt pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus, radīt izcilus piemērus IKT sniegto iespēju izmantošanā izglītības mērķu sasniegšanai dažādos mācību priekšmetos. Skola, kuru pārstāv skolotājs – prēmijas saņēmējs, balvā saņems arī letonika.lv gada abonementu un Tildes Birojs gada abonementu, tādējādi gan mudinot pieteikt savus pretendentus “Platīna pele” balvai, gan veicinot moderno tehnoloģiju ienākšanu skolās. Tāpat balvas tiks pasniegtas arī citās kategorijās: “Labākā kiberdrošības iniciatīva”, “E-pārvaldes risinājumi”, “E-pakalpojumi sabiedrībai” un “Risinājumi biznesam” un “Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums.  “Ņemot vērā tehnoloģiju straujo attīstību, vēl būtiskāks paliek arī kiberdrošības jautājums. Tāpēc šogad sadarbībā ar Aizsardzības ministriju esam izveidojuši jaunu kategoriju, ar kuras palīdzību vēlamies veicināt visas sabiedrības izpratni par kiberdrošības nozīmi gan uzņēmējdarbībā, gan publiskajā pārvaldē. Šādi mēs varam stiprināt izpratni par augstas kvalitātes digitālās drošības risinājumiem un to nozīmi mūsu ikdienas procesos,” uzsver LIKTA prezidente Signe Bāliņa. Kategorijā “Labākā kiberdrošības iniciatīva” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa un tā piedāvāto elektronisko pakalpojumu kiberdrošību, aizsardzību pret kiberuzbrukumiem vai paaugstinātu izpratni un attiecīgi rīcību, lai novērstu kiberuzbrukumus vai mazinātu to sekas IKT sistēmās. Kategorijas partneris – Aizsardzības ministrija. Kategorijās “E-pārvaldes risinājumi”, “E-pakalpojumi sabiedrībai” un “Risinājumi biznesam” attiecināmi projekti, kas nodrošina valsts pārvaldes vai biznesa pakalpojumu sniegšanu elektroniski vai atsevišķu pakalpojuma saņemšanas soļu izpildi, izmantojot IKT līdzekļus. Šajās nominācijās var pieteikties attiecīgo pakalpojumu sniedzēji un projektu īpašnieki – valsts iestādes un pašvaldības, uzņēmumi, organizācijas vai privātpersonas. Kategorijas  “Risinājumi biznesam” speciālbalvas partneris Latvijas Mobilais Telefons. Kategorijā “Labākais E-skolotājs” var pieteikties skolotāji, e-prasmju pasniedzēji vai citi pretendenti, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu e-prasmju veicināšanā, e-vides lietotāju izglītošanā un izcilā IKT integrēšanā mācību procesā. Balva tiek piešķirta par e-prasmju jomas attīstīšanu, e-vides lietotāju izglītošanu, ieguldījumu informācijas sabiedrības attīstībā vietējā un nacionālā mērogā un ievērojamu izglītības vides bagātināšanu ar IKT iespējām. Kategorijas “Labākais E-skolotājs” partneris sabiedrība “Tilde” uzvarētājam piešķirs naudas prēmiju, prēmijas fonds ir 1000 EUR (ietverot nodokļus). Speciālbalva “Veiksmīgākais E-paraksta integrācijas risinājums” tiks pasniegta pretendentam, kurš vislabāk integrējis E-parakstu iestādes vai organizācijas sistēmā, e-pakalpojumā vai risinājumā. Balvas pretendenti piedalās citās konkursa kategorijās, uz balvu var pretendēt arī iepriekš IKT balvai “Platīna pele” iesniegti projekti (izņemot E-paraksta kategorijas balvas pretendentus), iesniedzot pieteikuma formu kādā no esošajām kategorijām. Speciālbalvas partneris – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”. Balvas pretendentus vērtēs neatkarīga žūrija. Lai pieteiktos, jānosūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2017. gada 31. oktobrim uz e-pastu 

lasīt vairāk
Salaspils 1. vidusskolai- 50

Aicinām visus skolas absolventus un darbiniekus piedalīties skolas 50 gadu jubilejas salidojumā 27.oktobrī plkst. 19.00. Vairāk informācijas skolas mājas lapā www.s1vsk.lv.

lasīt vairāk
PII ,,SAIME” bērnu mācību ekskursijas

Ceļā uz Latvijas simtgadi PII ,,SAIME” audzēkņi 2017./18. mācību gadā tuvāk iepazīs latvisko dzīvesziņu, izmantojot integrēto mācību programmu ,,Latviešu ābece”. Tā ir ābece latvisko tradīciju garā. Sagaidot rudens saulgriežus Miķeļdienu, visu vecuma grupu  bērni dažādu mācību jomu rotaļnodarbībās guvuši zināšanas par rudeni un ražu.  Lai izzinātu un izprastu maizes ceļu no grauda līdz mūsu galdam, 28. septembrī PII ,,SAIME” sagatavošanas grupas bērni, skolotājas Aiga un Irēna devās mācību ekskursijā uz maizes ceptuvi ,,Lāči”, bet piecgadīgie audzēkņi un skolotāja Ingūna 2. oktobrī apmeklēja Daugavas muzeju, lai noskaidrotu kā senāk tapa maizīte. Kamēr maizīte cepās, mūzikas skolotāja Taņa aicināja bērnus iet latviešu tautas rotaļās un dziedāt tautas dziesmas par maizi. Labi izpriecājušies, piecgadīgie mielojās ar pašcepto rudzu maizi, bet sešgadīgie degustēja ,,Lāču” daudzveidīgo un gardo produkciju. Bērni mājās atgriezās ar uzkrātām jaunām zināšanām, paturot prātā, ka maize vienmēr ir jāgodā un pret to ir jāizturas ar cieņu. PII ,,SAIME” vadītājas vietniece metodiskajā darbā Anda Zelča

lasīt vairāk
Jaunieši paredzēs Latvijas nākotni Eiropā

Mecenāts un starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā Uldis Šalajevs ir izsludinājis Latvijas mēroga eseju konkursu "Latvijas nākotne … Eiropā" jauniešiem. Eseju konkursā tiek aicināti piedalīties visi jaunieši - neatkarīgi no tā, kur viņi šobrīd mācās, strādā, dzīvo - gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Labākajiem eseju autoriem konkursa žūrija pasniegs diplomus un vērtīgas balvas. Jaunieši vecumā līdz 35 gadiem tiek aicināti uzrakstīt un iesniegt līdz š.g. 30.novembrim argumentētu eseju, kurā ir no 3000 līdz 5000 vārdu par to, kāda būs Latvijas loma un kā tā attīstīsies jaunajā Eiropas Savienības (ES) valstu saimē līdz 2030. gadam, ņemot vērā Lielbritānijas izstāšanos no ES 2019. gadā. Esejas autoram, īsumā raksturojot problēmas Latvijā Eiropas Savienības kontekstā, pēc saviem ieskatiem jāpiedāvā konkrētus priekšlikumus šo problēmu risināšanā, rēķinoties ar Baltajā grāmatā par Eiropas nākotni piedāvāto scenāriju ieskicējumus. Esejai jābūt autora paša oriģināldarbam un tā nedrīkst būt iepriekš publicēta. Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers, uzrunājot Eiropas Parlamenta deputātus Strasbūrā š.g. 13.septembrī norādīja:"Es vēlējos uzsākt procesu, kurā Eiropas iedzīvotāji paši nosaka savu ceļu un savu nākotni." Komisijas vadītājs Junkers uzsvēra, ka tiem, kuri vēlas veidot mūsu kontinenta nākotni, būtu labi jāizprot un jāciena mūsu kopīgā vēsture. Tas ietver arī šīs četras (Igaunija, Latvija, Lietuva un Rumānija) valstis – Eiropa bez tām nebūtu vienots veselums. "Mums jau šodien ir jāsagatavojas rītdienas [Eiropas] Savienībai,” teica Junkers. Laika posmā no š.g. 1. decembra līdz 2018. gada 31. janvārim iesniegtās esejas vērtēs Andrejs Pildegovičs, Latvijas Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs; Ilze Juhansone, Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra vietniece; Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes rektore; Zita Lunde, portāla TVNET galvenā redaktore; un projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs, "ONE" Jaunatnes vēstnieks Beļģijā un mecenāts Uldis Šalajevs. Eseju konkursa mērķis ir veicināt Latvijas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, aktīvu iesaisti Latvijas attīstības plānošanā turpmākās ES attīstības kontekstā līdz 2030. gadam. Pamatojoties uz vērtēšanas komisijas lēmumu, labāko darbu autori tiks aicināti uz konkursa noslēguma un apbalvošanas ceremoniju 2018. gada 16. februārī (laiks un vieta tiks precizēta vēlāk). Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." idejas autors un tā vadītājs Uldis Šalajevs pasniegs labāko eseju autoriem diplomus un naudas balvas: 1. vietas ieguvējam - € 500; 2. vietas ieguvējam - € 300 un 3. vietas ieguvējam - € 100 (2 personām). Vērtīgas pārsteiguma balvas gaida arī citus eseju autorus, un 50 konkursa dalībnieki saņems pateicības rakstu par dalību konkursā. Balvu fonds galvenokārt ir atsevišķu žūrijas komisijas locekļu mērķziedojums no viņu privātajiem līdzekļiem. Līdz 2018. gada 9. februārim tiks paziņoti konkursa rezultāti, un idejas no labākajām esejām tiks iesniegtas valsts politikas plānotājiem, publicētas tīmekļa vietnē "Eiropas Jaunatnes Portāls" (http://ej.uz/grz5) un tiešsaistes sociālajos tīmekļos https://www.fb.com/LatvijasNakotneEiropa , https://twitter.com/LVNakotneEiropa  un https://www.draugiem.lv/user/2937809/blog , kā arī citu atbalstītāju tīmekļa vietnēs un plašsaziņas līdzekļos. Uldis Šalajevs (34) ir vidzemnieks no Madonas novada un kopš 2012. gada janvāra ir arī ilggadīgs jaunais mecenāts, kurš uz šo brīdi ir finansiāli atbalstījis 10 talantīgus studējošos jaunos inženierzinātņu studentus. Kopš 2016. gada marta savā brīvajā laikā viņš pilda starptautiskās organizācijas "ONE" Jaunatnes vēstnieka Beļģijā pienākumus. Kopš 2009. gada U.Šalajevs strādā ES institūcijās Briselē, ikdienā komunicējot angļu, vācu, franču un krievu svešvalodās. PAPILDU INFORMĀCIJA: Konkursa nolikums: - Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa nolikums; - Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa pieteikums forma; - Projekta "Latvijas nākotne … Eiropā.." eseju konkursa uzsaukuma plakāts Konteksts: 2010.gada 10.jūnijā Saeima apstiprināja Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam. Stratēģijas uzdevums bija "iezīmēt valsts attīstības vadlīnijas un telpisko perspektīvu laika periodam līdz 2030.gadam". Tomēr izmaiņas Eiropas Savienībā sāk krasi iezīmēties ar š.g. 29.marta notikumiem, kad Lielbritānija tomēr iedarbināja Lisabonas līguma 50.pantu par izstāšanos no 28 ES valstu saimes. Š.g. 1.martā Eiropas Komisija nāca klajā ar Balto grāmatu par Eiropas nākotni. Baltā grāmata iezīmē sākumu procesam, kura ietvaros 27 ES valstīm jālemj par ES nākotni. Baltajā grāmatā ir aplūkoti Eiropas galvenie izaicinājumi un iespējas nākamajā desmitgadē. Tajā ir arī izklāstīti pieci scenāriji ES iespējamajai attīstībai līdz 2025.gadam: turpināt iesākto; tikai un vienīgi ES vienotais tirgus; tie, kas vēlas vairāk, dara vairāk; darīt mazāk, bet efektīvāk; un, visbeidzot - darīt daudz vairāk kopā. 2017.gada 13.septembra uzrunā Eiropas Parlamenta deputātiem Strasbūrā, Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž.K.Junkers piedāvāja "sesto scenāriju", kas ietver trīs principus un kuri "vienmēr jānostiprina mūsu [Eiropas] Savienība: brīvība, līdztiesība un tiesiskums". Eiropas Komisija ir izstrādājusi vairākus pārdomu dokumentus par šādiem jautājumiem: - Eiropas sociālās dimensijas izstrāde; - ekonomiskās un monetārās savienības padziļināšana, balsoties uz piecu priekšsēdētāju 2015.gada jūnija ziņojumu; - globalizācijas lietderīga izmantošana; - Eiropas aizsardzības jomas nākotne; - ES finanšu nākotne. Baltā grāmata par Eiropas nākotni: - Eiropas Komisijas preses relīze - Baltā grāmata par Eiropas nākotni: iespējas ceļā uz vienotību 27 ES valstu vidū; - Baltā grāmata par Eiropas nākotni Stāvoklis Eiropas Savienībā 2017.gadā: - Eiropas Komisijas priekšsēdētaja Žana Kloda Junkera runa Eiropas Parlamentā (Strasbūra, 13.09.2017.); - Preses relīze un tās pavadošie dokumenti un faktu lapas par stāvokli Eiropas Savienībā 2017.gadā. Esejas iesniedzamas - vai jautājumu gadījumā par konkursu, sazinoties ar projekta "Latvijas nākotne … Eiropā" idejas autoru un tā vadītāju Uldi Šalajevu – elektroniski uz:

lasīt vairāk
Topošo māmiņu un jauno vecāku skola

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” ietvaros tiek rīkotas topošo māmiņu un jauno vecāku skolas nodarbības. Nodarbību mērķis - lekciju kurss jaunajiem vecākiem par pirmsdzemdību periodu, dzemdību norisi, bērniņa veselību, uzturu, handlingu. Nodarbību ietvaros lekcijas grupās (līdz 8 pāriem). Vienā lekciju kursa ciklā – 4 nodarbības. Nodarbības notiek BEZ MAKSAS!

lasīt vairāk
Lekcija “Sirds veselības skaitļi, kas jāzin katram”

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Salaspils novadā” ietvaros tiek rīkotas lekcijas “Sirds veselības skaitļi, kas jāzin katram”! Nodarbību mērķis - 29.oktobris ir Pasaules Insulta diena! Ir virkne riska faktoru, kas ietekmē sirds veselību, turklāt daudzus no tiem iespējams novērst, izmainot dzīvesveidu. Tāpēc ir ļoti svarīgi savlaicīgi prast atpazīt slimību simptomus un neatstāt tos bez ievērības. Lekcijā uzzināsim kāpēc ir regulāri jāmēra asinsspiediens, jāpārbauda pulss, jānosaka holesterīna un glikozes līmenis asinīs, kā arī vismaz vienu reizi gadā jāapmeklē ģimenes ārsts, lai vajadzības gadījumā uzsāktu ārstēšanu. Lekcija notiks Salaspils, Acones, Saulkalnes sociālajos centros. Lekcijas notiek BEZ MAKSAS! Nāc, un kļūsti zinošāks!!!

lasīt vairāk
Nekad nav par vēlu sākt visu no jauna

5. oktobrī Latvijā sākas ir sākusies pieteikšanās mācībām vērienīgā ES fondu projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kurā strādājošie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci, palielināt konkurētspēju un veicināt produktivitāti. 64 Latvijas pašvaldībās, kas ir projekta sadarbības partneri, darbosies pieaugušo izglītības koordinators, pie kura iedzīvotājiem ir iespēja vērsties, lai saņemtu informatīvu konsultāciju par atbilstību mērķauditorijai, piedāvātajām mācībām, pieejamo atbalstu, kā arī pieteikšanās kārtību. Salaspils pašvaldībā projekta koordinatore ir Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne; tālr. 26481457; e-pasts:

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs