Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Gada pedagogs 2016

  No kreisās: Gunta Lagzdiņa, Ingūna Taube un Baiba Asare.  Gunta Lagzdiņa ir vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja un klases audzinātāja. Mācot vizuālo mākslu, Gunta strādā ar daudzveidīgiem materiāliem, izmantojot dažādas vizualizācijas metodes un dažādas tehnikas, lai panāktu skolēnu ieinteresētību un vēlmi darboties. Rezultāti neizpaliek. Katru gadu viņas skolēni gūst atzīstamus rezultātus olimpiādēs un konkursos, viņu darbus izmantojam skolas noformēšanā un prezentācijas materiālu sagatavošanā. Skolotāja cenšas apgūt visu jauno un to pielietot ikdienas darbā. Ar prieku palīdz kolēģiem. Saskarsmē ar skolēniem Gunta ir draudzīga, iejūtīga un atbalstoša. Gunta ir skolas un Latvijas patriote, patriotismu cenšas ieaudzināt arī skolēnos. Barikāžu atceres 25. gadadienai 5.c klasē tika veikts liels sagatavošanās darbs, iesaistot arī vecākus. Viss padarītais tika apkopots atmiņu grāmatā. Karjeras dienas ietvaros kopā ar klasi bija ekskursijā Latvijas Radio. Vēl svarīgs notikums, ko uzsvēra paši skolēni,- tikšanās ar Raimondu Paulu. Skolotājas ikdienas darbs ir saistīts arī ar vizuālās mākslas pulciņa skolēniem. Februārī skolēni piedalījās Jaņa Roznetāla daiļradei veltītajā konkursā. Šī pulciņa ietvaros Gunta kopā ar bērniem pētīja un gleznoja zivis un zemūdens pasauli. Kopā ar mākslinieci Daci Liepu piedalīsies animācijas projektā “ar vilciņu Rīgā braucu”.  Skolotāja attīsta skolēnos radošumu gan stundās, gan ārpusstundās. Viņa prot organizēt un uzturēt ap sevi radošu gaisotni. Skolotājas aizrautība un pašiniciatīva, mērķtiecīga darbība stundās iedvesmo un māca bērnus iepazīt pasauli un ieraudzīt labo. Skolotāja Gunta Lagzdiņa skolas 45. jubilejā rakstīja: “Tagad mazajos ķiparos meklēju sevi. Runā, ka katrā cilvēkā ir mazs bērns. Un skolotājā ir sevišķi. Var daudz runāt par to, kā bija toreiz un kā nav tagad. Bet visa pamatā ir cilvēcīgums un attieksme." Pirmsskolas skolotāja Ingūna Taube strādā PII „Atvasīte” no 2004. gada, ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. Savu darbu veic ļoti apzinīgi, ir iniciatīvas bagāta, radoša, izmanto jaunas, progresīvas mācību metodes, informācijas tehnoloģijas. Ingūna jau vairākus gadus strādā sagatavošanas grupā, gatavojot bērnus pamatizglītības apguvei. Viņas nodarbības  ir interesantas, radošas, tajās izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un rotaļuzdevumi, tiek izmantota interaktīvā tāfele un gaismas galds. Skolotāja ik gadu piedalās Salaspils novada pirmsskolas un sākumskolas metodisko darbu skatēs, ar  metodisko materiālu „Putni” tika augsti novērtēta un ieguva diplomu par pirmo vietu 2014./15. mācību gadā. Ingūna labprāt dalās ar saviem veidotajiem pieredzes materiāliem ar iestādes pedagogiem, izmanto tos savā ikdienas pedagoģiskajā darbā bērnu zināšanu papildināšanā un nostiprināšanā, publicē pirmsskolas e-žurnālā „Pirmsskola”. Darbā labprāt organizē netradicionālus pasākumus bērniem, vecākiem un vecvecākiem, piemēram, kustību aktivitātes „Pretī pavasarim”, vecvecāku vakaru, tēvu dienas talku, vecāku profesiju iepazīšanu vecāku nedēļas ietvaros. Skolotāja Ingūna ir sabiedriski aktīva, atbalsta Salaspils kultūras namu piedāvājumus un kopā ar audzēkņiem apmeklē pasākumus un teātra izrādes kultūras namos „Rīgava” un „Enerģētiķis”. Pateicoties skolotājas Ingūnas Taubes pedagoģiskajai darbībai, mūsu audzēkņi tiek labi sagatavoti mācību uzsākšanai skolā, pedagogu kolektīvā tiek realizētas jaunas idejas, iestādes ikdienas darbs kļūst radošāks un interesantāks. Jaunajā mācību gadā skolotāju sagaida jauns izaicinājums – darbs jaunākā vecuma grupā „Sienāzīši”. Baiba Asare ir Salaspils 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja, latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja, 6.d klases audzinātāja. Radoša un visam interesantajam un jaunajam atvērta personība un lielisks cilvēks. Baiba Asare skolā strādā no 2014. gada, bet ir spilgti sevi apliecinājusi kolektīvā. Baiba ir atdzīvinājusi latviešu valodas MK darbu, padarījusi šo komisiju daudz aktīvāku un radošāku. Baibā ir apvienojies ideju ģenerators un prasmīgu ideju realizētājs. Viena no interesantākajām Baibas iniciatīvām ir 8. klašu konkurss “Latviski par Salaspili”, kas nu jau ir tradicionāls pasākums skolā. Baiba ļoti interesanti un radoši strādā stundās, radot skolēniem draudzīgu un motivējošu mācību vidi. Ar savu pieredzi dzejas žanra apguves iespējās vidusskolas klasēs Baiba dalījās Salaspils novada skolu metodiskajā konferencē. Baiba arī organizēja meistarklasi “Lasītprasme latviešu valodā un citos mācību priekšmetos”, kurā piedalījās abu vidusskolu skolotāji. Baiba aktīvi sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru dažādos projektos. Pērn tika filmēta Baibas stunda 5. klasē ”Matemātikas un latviešu valodas starppriekšmetu saikne”, kas tika izmantots kā metodiskais materiāls  darbā ar diasporas skolu skolotājiem. Baiba ir autore  mācību līdzeklim ”Interaktīvās darba lapas latviešu diasporas skolām”. Baiba savā darbā domā apar latviešu svētku un tradīciju atspoguļošanu un svinēšanu- organizē dzejas konkursus, Baibas skolēni ne reizi vien ir guvuši panākumus skatuves runas konkursos. Baiba cenšas integrēt skolēnus Latvijas dzīvē, parādot, cik Latvija ir skaista un tradīcijām un vērtībām bagāta. Baiba ir ieguvusi 3. pedagoga profesionālās kvalitātes pakāpi. Bērnu vecāki ir ļoti apmierināti ar Baibas darbu un viņai uzticas. Arī kolēģi Baibu novērtē kā profesionāli, pie kura vērsties pēc padoma.

lasīt vairāk
Kā izglītības iestādes gatavojas 1. septembrim?

Vidusskolas jaunā korpusa būvniecības darbi noris pilnā sparā Jau šonedēļ atzīmēsim Zinību dienu, kad pēc vasaras brīvlaika Salaspils izglītības iestādes vērs savas durvis gan maziem, gan lielākiem bērniem. Katra iestāde šo mācību gadu sagaidīs ar dažādiem jaunumiem- izremontētām telpām, uzstādītiem rotaļlaukumiem, jaunām mācību programmām u.c. Kamēr skolas un bērnudārzi gatavojas savu audzēkņu uzņemšanai jau pavisam drīz, tikmēr 1. vidusskolas 4. korpuss gatavojas 2017./2018. mācību gadam. Salaspiliešu sen lolotais sapnis par savu baseinu piepildīsies jau agrāk- to plānots pabeigt 2017. gada pavasarī. Jaunajā korpusā būs izvietotas vidusskolas klases, kā arī specializētie kabineti, kuros notiks ķīmijas, fizikas u.c. stundas. Tāpat būs zāle sporta aktivitātēm un ēdamzāle. Jauninājums ir arī tas, ka šajā korpusā nebūs ierastās garderobes, bet slēdzami skapīši. Ēkā noris intensīvi būvdarbi, ko realizē PS ”Modus un Partneri”. Darbi ir sadalīti četros posmos. Noslēgušies pirmā posma darbi - konstrukciju nostiprināšana un telpu pārplānošana. Šobrīd notiek komunikāciju izbūve un siltināšana. Ceturtajā posmā tiks veikta fasādes apdare. Šo visu būvnieki plāno pabeigt līdz nākamā gada sākumam. Noslēdzoties būvniecības darbiem, jau tiks uzsākta klašu un citu telpu iekārtošana. Jābilst, ka jaunais vidusskolas korpuss tiks pilnīgi piemērots cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Tajā būs ne tikai lifts, bet arī pacēlāji un brauktuves, kas nodrošinās ērtu piekļuvi. Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būs piemērots arī baseins, tualetes telpas, pirts.   PS “Modus un Partneri” valdes priekšsēdētājs Jānis Sprūga stāsta domes vadībai par paveikto (no kreisās: PS “Modus un Partneri” projektu vadītājs J. Malahvejs, priekšsēdētāja vietnieks Z. Zeimulis, J.Sprūga, priekšsēdētāja vietniece M. Caune, izpilddirektors A. Jaunkalns un domes priekšsēdētājs R. Čudars).  1. vidusskolā mācības uzsāks 887 bērni Augusts ir mēnesis, kurā ne tikai skola steidz sakārtot vidi un sagatavoties mācību procesam, bet arī bērni un viņu vecāki sāk aktīvāk domāt par jauno mācību gadu un iegādāties skolas somā liekamās lietas. Kādam tā būs atgriešanās ierastajā, tomēr pārmaiņām bagātajā vidē, bet cits tikai pirmo reizi vērs skolas durvis.  Daudz interesantu piedzīvojumu katram no mūsu skolēniem devis aizvadītais vasaras brīvlaiks. Lai tas būtu piepildītāks, skola ar skolotāju iniciatīvu un pašvaldības atbalstu ir organizējusi vasaras nometnes. Skolēni ir izbaudījuši piedzīvojumus dienas nometnēs “Dzīvespriecīgā pasaule”,  “Krāsainā pasaule”, “Atklāj zinātkāri” un diennakts nometnē “Draugi”.  Arvien vairāk vecāki uzmanību pievērš izglītības kvalitātei. Skolā aktīvi darbojas Skolas padome. Ata Kronvalda fonds ir izveidojis ikgadējo Latvijas skolu reitingu darbā ar talantīgajiem bērniem. 2015./2016.mācību gadā  Salaspils 1. vidusskola ir ieguvusi 16./17. vieta "mazo skolu" grupā. Arī 12. klases absolventi godam tikuši galā ar centralizētajiem eksāmeniem, un varam lepoties ar sasniegumiem.  Pēdējos gados skolā izveidojusies tradīcija, ka skolas administrācija, izvērtējot skolotāju darbu, saka īpašu paldies (piešķir simbolisku Pūci) kolēģiem, kuri mācību gada laikā spējuši aizraut skolēnus un, izrādot ieinteresētu attieksmi un pašiniciatīvu, devuši lielu ieguldījumu skolas attīstībā. Iepriekšējā mācību gada noslēgumā Pūces balvu saņēma sākumskolas un datorikas skolotāja Ilze Čudare, angļu valodas skolotāja Lūcija Sniķere un skolas psiholoģe Dace Lapiņa. Paldies par paveikto! Lepojamies, ka Salaspils novada balvu izglītībā „Gada skolotājs” saņēma skolotāja Gunta Lagzdiņa. Sveicam! Pavisam drīz klāt 1. septembris – Zinību diena. Arī šajā mācību gadā pieaug skolēnu skaits. Mācības pirmajās klasēs uzsāks 116 skolēni, jau otro mācību gadu piecās paralēlklasēs. Vidusskolas posmā 10. klasē mācības uzsāks 24 skolēni. Pavisam skolā šogad mācīsies 857 skolēni 39 klasēs. Pagājušajā mācību gadā ierobežoto telpu resursu dēļ divas pirmās klases mācījās mājīgajās k.n. “Rīgava” telpās. Paldies skolotājiem, vecākiem un kultūras nama darbiniekiem par sapratni un atbalstu. Arī 2016./2017. m.g. turpināsim izmantot k/n Rīgava telpas, kurās mācīsies divas esošās klases, nu jau tās ir 2.klases, un viena 1. klase, un arī Mūzikas un mākslas skolā mācīsies viena 1.klase. Pagājušā mācību gada 1.septembris Tā kā skolēnu un klašu skaits pieaug un vietas kļūst arvien mazāk, ļoti gaidām jauno Ceru ielas korpusu. Uz jauno Ceru ielas korpusu skatāmies ar cerībām un pārliecību, ka būs. Pašlaik tiek intensīvi plānots, zīmēts un precizēts mēbeļu aprīkojums mācību telpās, tiek saskaņoti tehniskie risinājumi. Darba apjoms ir vēl ļoti liels, bet paveicams! Tiek uzlabots arī skolas esošo telpu stāvoklis – šajā vasarā remonts veikts sākumskolas 1.korpusā. 2016./2017. mācību gadā 4. klašu un 5. klašu skolēni uzsāks mācības pamatizglītības virzienu programmās. Tādas ir divas - Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma un Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Daļa 7.klašu skolēnu mācīsies Profesionāli orientētā virziena programmā, kurā apgūs ekonomikas pamatus, gūs ieskatu lietišķajā etiķetē un komunikācijā.  Viena no šī mācību gada aktualitātēm valstī ir agrīnāka digitālo prasmju apguve. Lai to nodrošinātu, datorikas pilotprojektu turpinās 8.d klase, kas apgūst Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, bet datorikas apguvi uzsāks 1. klases un tie 4. klašu skolēni, kas izvēlējušies matemātikas virzienu.   Datorikas skolotāji papildina zināšanas tālākizglītības kursos, bet skola ir iegādājusies 30 planšetes darbam 1.klasēs. Mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai iegādāti arī jauni datori, projektori, interaktīvie rīki un vēl viena interaktīvā tāfele.  Pakāpeniski ieviešam izmaiņas svešvalodu apguvē. No šī mācību gada otro svešvalodu skolēni sāks mācīties agrāk – jau no ceturtās klases. No jaunā mācību gada vidusskolā atgriežas Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. Tas nozīmē, ka skolēni varēs apgūt programmēšanas pamatus, kā arī padziļināt savas zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos.   Skolēniem arī jaunajā mācību gadā būs iespēja aktīvi iesaistīties skolas piedāvātajās interešu izglītības nodarbībās - dziedāt koros, vokālajā ansamblī, dejot tautiskās dejas, darboties skolas teātrī, robotikā, lego, eko, skolas avīzē, jaunsargos, lidmodelismā, spēlēt dambreti, frīsbiju, futbolu u.c. sportiskas aktivitātes.  Pedagogu kolektīvu 1.septembrī papildinās 8 jauni skolotāji, starp kuriem viens ir izglītības programmas “Iespējamā misija” (IM) dalībnieks. Priecājamies, ka šogad mūsu skolā ir jau četri IM skolotāji, no kuriem divi ir šīs izglītības programmas absolventi, un ka ir sekmējies nodrošināt mācību procesu ar vajadzīgajiem pedagogiem. Mums visiem ir svarīgi, lai skolēns skolā justos labi, jo tikai tad sagaidāmi arī labi rezultāti. Aicinu droši un ar pārliecību uzsākt jauno mācību gadu, būt ieinteresētiem un saprotošiem visiem – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Lai jaunais mācību gads ir radošs un darbs dod gandarījumu! Sveicu visus Zinību dienā! Vera Kalniņa, Salaspils 1. vidusskolas direktore Multimediju iekārtas un jauna virtuves tehnika 2. vidusskolā 2016.gada vasarā Salaspils 2.vidusskolā tika realizēta projekta „Komunikāciju pārbūve” 2.kārta. Skolēni uzsāks mācības modernās, gaišās izremontētās klasēs, kā arī visi skolas koridori, aktu zāle ir izremontēti. Tika pārbūvēta un izremontēta skolēnu garderobe, katram skolēnam būs savs skapītis virsdrēbēm. Pēc dizaineres izveidotā projekta tika atjaunots skolas foajē, arī skolas dežurantam būs sava darba vieta. Aktu zāle tiks aprīkota ar modernu mūsdienīgu multimediju projektoru, meiteņu mājturības kabinets tiks aprīkots ar jaunām virtuves mēbelēm un virtuves tehniku. Līdz ar to meitenes mājturības stundās varēs apgūt ne tikai ēdienu gatavošanas teoriju, bet arī praktiski izmēģināt dažādas ēdienu  receptes. Četri kabineti tiks aprīkoti ar multimediju iekārtām, līdz ar to skolotāji savās stundās varēs izmantot IT un jaunas mūsdienīgas mācību metodes. Šajā mācību gadā atvērsim divas 10.klases, krievu un latviešu plūsmās, jo mācības turpināt mūsu vidusskolā ir izvēlējušies 44 mūsu skolas 9.klašu absolventi. Uz šo brīdi ir pieteikušies 92 pirmklasnieki, līdz ar to tiks atvērtas četras pirmās klases. Mūsu skolas skolotāju kolektīvam pievienosies divi jaunie kadri – angļu valodas skolotāja (mūsu bijusī skolas absolvente) un latviešu valodas skolotāja, kura var vadīt arī robotikas pulciņu, tā ka nākotnē plānojam atvērt arī robotikas un teātra interešu izglītības pulciņus. Tāpat kā iepriekšējos gados skola piedalīsies tradicionālajos novada un valsts mēroga pasākumos, turpināsim pilnveidot iesākto erudīcijas konkursu „Latviski par Salaspili”. Ir arī liels gandarījums, ka mūsu skolas skolotāja Baiba Asare ir saņēmusi balvu „Gada pedagogs 2016”, kura arī 2016./2017. mācību gadā vadīs kursus Latviešu valodas aģentūrā, savukārt direktores vietniece un ģeogrāfijas skolotāja Anita Šaltāne ir otrreiz ieguvusi pedagogu kvalifikācijas novērtēšanas 5.pakāpi. Gribu pateikties Salaspils novada pašvaldībai par atbalstu skolas vides sakārtošanā, telpas ir atjaunotas, lai varētu uzsākt jauno mācību gadu. Nākotnē vēl liels darbs jāiegulda skolas apkārtnes uzpošanā. Skolas sirdspuksti ir skolēni, Bet skolas stiprums – skolotāja. Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu, Tad skolotāja ir šī luktura liesmiņa. Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku, Tad skolotāja ir šī dzēriena biķeris. Ja skola ir templis, kas sniedz mieru, Tad skolotāja ir šī tempļa kolonnas. Tik ilgi pasaule šī, cik ilgi būs skola Un skolas dvēsele – skolotāja. Novēlu visiem skolotājiem, skolēniem un vecākiem radošu, veiksmīgu, mācīties un darboties gribošu, jauno 2016./2017.mācību gadu. Veneranda Bogdāne, skolas direktore “Atvasītes” āra teritorija kļuvusi vēl pievilcīgāka PII “Atvasīte” jaunajam mācību gadam ir nokomplektētas sešas grupas, un personāls ar nepacietību gaida jaunos audzēkņus un, protams, arī esošos. Iestādes telpās šovasar remontdarbi nenotika, mācību telpās ir atjaunots inventārs un mācību līdzekļi, kā arī veikti nelieli estētiski uzlabojumi. Āra teritorijā tika atjaunotas divas nojumes un optimizēta saimnieciskā zona, papildināti augļu koku un dekoratīvo augu stādījumi, ir izstrādāts projekts āra teritorijas labiekārtošanai un spēļu vietu izveidei un uzsākta tā realizācija. “Atvasīte” īpaši lepojas ar izveidoto “Sajūtu taku”, kura tapusi kopīgiem vecāku, iestādes darbinieku un bērnu  spēkiem, un, pateicoties pašvaldības finansiālam atbalstam. Takas izzināšana norit jau kopš tās pirmo posmu izveidošanas pagājušā gada vasarā un aktīvi turpinās arī šobrīd. Bērni ļoti labprāt izmanto „Sajūtu taku” nodarbībās un brīvajā laikā un labprāt iepazīstina ar tās iespējām arī savus vecākus un šovasar arī citu iestāžu bērnus, kas apmeklē „Atvasīti”, kamēr viņu bērnudārziņi ir slēgti. "Sajūtu takas" tapšana Plānojot jaunā mācību gada darbu, PII “Atvasīte” turpinās iesāktās tradīcijas, svinot gadskārtu svētkus, iepazīstot savu novadu, pilsētu un valsti tematiskos pasākumos un ekskursijās, kā arī veicinās izglītojamo izpratni, atbildību, attieksmi un rīcību, veidojot izglītojamo pozitīvas uzvedības atbalsta noteikumus. Neiztrūkstoša būs vecāku iesaiste iestādes dzīvē gan ikdienas darbā, gan darbojoties vecāku padomē, gan kopīgi strādājot talkās, sportojot, svinot svētkus un atpūšoties kopā ar saviem bērniem. Jaunas mācību programmas un rotaļu konstrukcijas sagaida “Daugaviņas” bērnus "Daugaviņas" kolektīvs gatavojas gājienam novada svētkos PII „Daugaviņa”  septembrī sāks apmeklēt vairāk kā 110 pirmsskolēni.  1. septembrī plkst. 9.00 notiks „Zinību dienas” svinības, kur pulcēsies bērni, viņu vecāki un skolotāji.  Pasākuma laikā tiks rīkotas kopīgas sporta aktivitātes un  atjautības konkursi. Sagaidot jauno mācību gadu, esam sakārtojuši bērnu grupas, iegādājušies jaunas rotaļlietas un grāmatas. Grupā „Rūķīši” ir uzstādīts jauns mēbeļu komplekts. Ir iegādātas jaunas digitālās klavieres, lai mūzikas nodarbībās audzēkņi varētu  attīstīt savas dziedāšanas prasmes. Pašiem mazākajiem audzēkņiem rotaļlaukumā tiks uzstādītas jaunas krāsainas rotaļu konstrukcijas. Iestādes virtuvē ir iegādāta  elektriskā cepešpanna „Metos”, lai iestādes pavāres mazajiem audzēkņiem varētu gatavot garšīgus un  veselīgus ēdienus. Uzsākot jauno mācību gadu, īpašu uzmanību pievērsīsim pašu mazāko bērnu vecumā  no 1,6 līdz 2 gadiem adaptācijas jautājumiem, organizējot kopīgas pārrunas ar vecākiem  un psihologu. Īpašu vērību pedagoģiskajā darbā pievērsīsim 5-6 gadīgo bērnu sagatavošanai skolai: lasīšanas, rakstīšanas un matemātisko priekšstatu apgūšanai, bērnu intelektuālās un fiziskās veselības attīstīšanai.  Ar   latvisko dzīvesziņu  un tautas tradīcijām bērni  iepazīsies, apgūstot tautas folkloru  un pasakas. Kopīgi  tiks svinēti  latviešu tautas gadskārtu ieražu svētki. Tiks pilnveidotas aktivitātes bērnu fizisko spēju nostiprināšanā. Talantīgākie dziedātāji varēs attīstīt savas vokālās prasmes  bērnu ansamblī. Ritmikas nodarbībās bērni papildus varēs vingrināties ritmisku deju soļu apguvē.    Iestādē tiks turpināta  darbība ekoskolu projektā- nodarbībās tiks pilnveidota bērnu izpratne par dabas, vides procesiem un cilvēku mijiedarbību ar tiem.     Iestādē ir licencētas papildus divas programmas: bērniem ar valodas traucējumiem un bērniem ar jauktajiem traucējumiem.   Nepieciešamības gadījumos bērniem tiek piedāvātas papildus individuālās nodarbības pie speciālistiem: logopēda, speciālā pedagoga vai psihologa. Papildus iestādē var pieteikties maksas pulciņos-  karatē  nodarbībās un angļu valodas apmācības pulciņā. Inga Ģēģere, PII “Daugaviņa” vadītāja PII „Ritenītis” – vieta, kur mīlestībā, radošumā un aktīvā darbībā no maziem pumpuriem izplaukst krāšņi ziedi Bērnudārzs savā 45.dzimšanas dienā ir saņēmis lielisku dāvanu. Priecāsies visi- bērni, vecāki un darbinieki-, jo darbu varēsim atsākt un bērnus sagaidīt gaismas pielietās un gaumīgi izremontētās telpās. Šovasar lielas pārmaiņas ir piedzīvojis viens no bērnudārza korpusiem, kur pilnībā nomainīta elektroinstalācija, labiekārtotas grupu telpas, sporta zāle, ēdnīca. Arī teritorijā vērojamas pārmaiņas – nomainīts žogs, atjaunoti apstādījumi. Skaistajās, gaumīgi izremontētajās telpās darbs noteikti ritēs aizrautīgi un raiti. Šajā mācību gadā turpināsim darboties starptautiskajā Eiropas Savienības finansētajā Erasmus+ projektā „Bridging play, learning and technology in early childhood education”. Projekta mērķis ir pilnveidot mācīšanās metodes un pieejas, attīstot iesaistīto skolotāju prasmes un iemaņas padziļinātā IKT izmantošanā un mācību materiālu izveidē, kas izmantojami dzimtajā un angļu valodās un būtu pielāgojami un integrējami dažādos pedagoģiskajos un audzināšanas procesos partnervalstīs. Radīt iespēju un vidi pedagogu savstarpējai pieredzes apmaiņai.  Pateicoties starptautiskajiem projektiem un Salaspils novada pašvaldības atbalstam, mūsu audzēkņiem un skolotājiem ir iespēja strādāt pie trim stacionārajām un vienas pārnēsājamās interaktīvās tāfeles. Tas dod iespēju mācību procesu veidot mūsdienīgu un bērniem interesantu. Jau trīs gadus savā iestādē īstenojam ideju par bērnu agrīnu iepazīstināšanu ar angļu valodu. To turpināsim arī šajā mācību gadā- ar jautrām dziesmām, rotaļām un spēlēm integrēsim angļu valodu bērnu ikdienas aktivitātēs. Arī vecākus aicināsim un iesaistīsim mūsu ikdienas aktivitātēs. Svinot svētkus, sportojot, čakli strādājot un apgūstot jaunas prasmes aizvadīsim mācību gadu. Lūk, ko topošie pirmklasnieki Olafs, Laura, Taīsija un Daniils novēl bērnudārzā palikušajiem: ”Lai bērni labi uzvedas, nestrīdas un klausa audzinātājas. Lai viņiem patiktu grupiņas. Lai meitenes un puiši būtu skaisti un augtu lieli. Lai bērni nekad nekaujas, lai viņiem viss izdodas!” Liene Zemīte, PII „Ritenītis” metodiķe Atjaunota virtuve un jauns rotaļu laukumiņš “Saimē” PII "SAIME" jauno mācību gadu svinīgi atklās ar svētku pasākumu 1.septembrī plkst.9.30.    (Darba diena sāksies no plkst. 7.00). Šogad mūsu iestādi sāks apmeklēt 42 jaunie salaspilieši. Bērnudārzs ir sagatavots jaunajam mācību gadam ar izremontētu virtuvi un veļas mazgāšanas telpām. Virtuvei iegādāta kartupeļu mizojamā mašīna, putotājs un gaļas maļamā mašīna, kas atvieglos pavāra darbu un uzlabos ēdiena kvalitāti. "Saime" sporto Iestādes teritorijas plašā, koptā zaļā zona nodrošinās bērniem kustību aktivitātes iespējas, bet nelabvēlīgos laika apstākļos audzēkņi rotaļāsies nojumēs, kurām šovasar  ieklāts bērniem drošs grīdas segums, un 3.grupas laukumā uzstādīts jauns rotaļu centrs ar kāpnītēm un slidkalniņu. PII "SAIME" darbinieki vēl, lai Zinību dienas atkal redzēšanās svētku prieks  kā dimanta lāse iekrīt dvēselē, no kuras var pasmelties labestību, prieku un uzticēšanos visam gadam. “Saulītē” durvis vērs latviešu grupiņa Šo jauno mācību gadu PII „Saulīte” sagaida ar labu noskaņojumu. Esam pabeiguši iestādes teritorijas labiekārtošanas darbus. Bērnus priecē laukumiņu zaļās un plašās zonas, kuras ļauj bērniem īstenot savas kustību aktivitātes. Gan pieaugušos, gan bērnus priecē iestādes rožu dārzs un „Pavasara talkā” vecāku, iestādes darbinieku un  bērnu iestādītā „Meža taka”. PII „Saulīte” pedagogi pateicas par Salaspils domes lēmumu palielināt darba algas un saglabāt visiem darba vietas.  No šī gada 1.septembra PII „Saulītē” sākas jauns posms. Pirmo gadu sāks darboties grupiņa ar latviešu valodas programmu, kurā gatavosim bērnus latviešu skolai. Katru gadu atvērsim vēl pa vienai grupai, tādējādi PII darbosies divas plūsmas – latviešu un krievu. Sveicam visus ar jaunā mācību gada sākumu! Ceram, ka šis mācību gads visiem būs veiksmīgs! Ņina Kacko, PII “Saulīte” vadītāja “Jāņtārpiņš” gatavojas desmitgadei Nākošais mācību gads PII “Jāņtārpiņš” būs jubilejas gads. Jau 10. gadu mūsu iestāde vērs durvis mazajiem ķipariem. Šogad pirmais gads mūsu iestādē būs vairāk kā 50 bērniem. Bērnus sagaida daudz un dažādi interesanti pasākumi gan gadskārtu un sporta svētki, gan viktorīnas un konkursi. Papildus iestādē realizētajai pirmsskolas programmai bērni varēs attīstīt savus talantus tautas deju nodarbībās, vizuālās mākslas studijā un angļu valodas pulciņā. Pateicoties aktīvai iestādes padomes darbībai,  pagājušajā gadā mūsu teritorijā tika izveidots mazdārziņš, kurā šoruden tiks novākta pirmā raža. Iestādes teritorijā tiks atklāta “zaļā klase”, kurā bērni svaigā gaisā varēs apgūt jaunas zināšanas, pētīt un izzināt apkārtni, veikt dažādus eksperimentus. Jaunajā darba cēlienā visiem novēlu ierosmi jaunām idejām, dzīvesprieku un zinatkāri! Evita Beļska, PII “Jāņtārpiņš” vadītāja Mūzikas un mākslas skola svētku noskaņās Šo mācību gadu Mūzikas un mākslas skola sagaida svētku noskaņās. Novembrī svinēsim ceturtdaļgadsimta jubileju. Jau oktobra sākumā salaspilieši Nacionālā botāniskā dārza oranžērijā varēs skatīt vizuāli plastiskās nodaļas pedagogu darbu izstādi.  Audzēkņu darbi būs skatāmi skolas gaišajos koridoros, kas kalpo kā ekspozīciju telpas. Mūzikas nodaļa savu prasmi rādīs, aktīvi koncertējot. Laika periodā no oktobra  līdz novembrim skolas kamerzālē muzicēs skolas audzēkņi – nodaļu koncertos tiks parādītas visas deviņas specialitātes, kuras apgūst mūzikas nodaļā. Interesants koncerts notiks 26. novembrī, kad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Lielajā zālē muzicēs skolas audzēkņi, absolventi un mūsu sadarbības partneri –Viļņas jaunās mūzikas skolas kamerorķestris. Kā solisti kamerorķestra pavadījumā uzstāsies divi skolas audzēkņi – pianists Aleksandrs Komka un vijolniece Viktorija Tarnavska, kuri pagājušajā mācību gadā kļuva par vairāku starptautisko un valsts konkursu laureātiem. Jaunie mākslinieki iekrāso pavasari Šajā mācību gadā skolā darbu uzsāk divi jauni pedagogi – Jāz. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti. Viens no tiem ir mūsu absolvents Haralds Klips, kurš būs klarnetes klases pedagogs. Uzsākot jauno darba cēlienu, visiem pedagogiem, audzēkņiem un, protams, arī viņu vecākiem vēlu veiksmi, optimismu un izturību jaunajā mācību gadā! Vilnis Borovskis, Mūzikas un mākslas skolas direktors Aicinām sportot Salaspilī Ar 1.septembri Salaspils sporta namā savu aktīvo darbību pēc vasaras atsāks sporta biedrības, kuras piedāvā apmeklēt dažādas nodarbības kā bērniem un jauniešiem, tā arī pieaugušajiem. Bērni un jaunieši tiek aicināti trenēties badmintonā, florbolā, futbolā, galda tenisā, basketbolā, mākslas vingrošanā, sporta dejās, frisbijā un tenisā. Tāpat arī ir iespēja trenēties dažādos cīņu sporta veidos – karatē,  džosui karatē, taekvando un džudo. Pašus mazākos aicina Yamaha skoliņa un  bērnu ritmika. Pieaugušajiem sporta biedrības piedāvā apmeklēt kickbox, MMA, cīņas nodarbības, kā arī florbolu, galda tenisu un basketbolu. Salaspils iedzīvotājiem ir iespēja nodarboties ar sportu savā brīvajā laikā, apmeklējot dažādas aerobikas nodarbības un trenažieru zāli “EE Fitness”. Jaunajā sezonā būs pieejamas pilates, total body workout, tabata, interval training, aerobika, step aerobika, fat burner, get fit, trx, show dance, strip plastika, aerobika mix, bax, zumba, ajengāra yoga un hatha yoga. Senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām būs veselības vingrošana un kustību stunda senioriem. Arī turpmāk apmeklētājus gaida trenažieru zāle stadionā, kas ir piemērota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Zanda Zēberga, sporta nama sabiedrisko attiecību speciāliste  

lasīt vairāk
Augusta konferencē sumināti labākie pedagogi

Sveicam Guntu Lagzdiņu, Ingūnu Taubi un Baibu Asari! 25.augustā ar prezentācijām, koncertu un apsveikumiem aizvadīta ikgadējā pedagogu augusta konference, kurā satiekas visu izglītības iestāžu skolotāji un vadītāji, lai sveiktu cits citu, atskatītos uz pērn paveikto un iepazītos ar jaunumiem nākamajam mācību gadam. Ik gadus augusta konferences ietvaros pašvaldība īpaši sumina pedagogus, kuri saņēmuši titulu “Gada skolotājs”, un metodisko izstrādņu skates laureātus. Pirmās pakāpēs diplomu par metodisko izstrādni saņēma Mārīte Petrovska no PII “Jāņtārpiņš”, otrās pakāpes- PII “Saulīte” pedagoģes Tatjana Barkara un Zinaīda Suhareva, trešās pakāpes diploms- Kristīnei Osei- Stuģei no “Ritenīša”, savukārt atzinību godam nopelnījusi “Saimes” pedagoģe Aiga Leitāne. Konkurss “Gada pedagogs” norit jau vairāk kā desmit gadus ar mērķi izteikt atzinību par nozīmīgu ieguldījumu izglītībā un izciliem sasniegumiem pedagoģiskajā darbībā. Balvas mērķis ir celt pedagoga profesijas prestižu un stimulēt Salaspils novada izglītības iestāžu radoši strādājošo pedagogu darba sniegumu. Šogad labāko pedagogu pulkam pievienojās 1. vidusskolas skolotāja Gunta Lagzdiņa, 2. vidusskolas skolotāja Baiba Asare un PII “Atvasīte” pedagoģe Ingūna Taube.    Gunta Lagzdiņa ir vizuālās mākslas skolotāja, interešu izglītības skolotāja un klases audzinātāja. Mācot vizuālo mākslu, Gunta strādā ar daudzveidīgiem materiāliem, izmantojot dažādas vizualizācijas metodes un dažādas tehnikas, lai panāktu skolēnu ieinteresētību un vēlmi darboties. Rezultāti neizpaliek. Katru gadu viņas skolēni gūst atzīstamus rezultātus olimpiādēs un konkursos, viņu darbus izmantojam skolas noformēšanā un prezentācijas materiālu sagatavošanā. Skolotāja cenšas apgūt visu jauno un to pielietot ikdienas darbā. Ar prieku palīdz kolēģiem. Saskarsmē ar skolēniem Gunta ir draudzīga, iejūtīga un atbalstoša. Gunta ir skolas un Latvijas patriote, patriotismu cenšas ieaudzināt arī skolēnos. Barikāžu atceres 25. gadadienai 5.c klasē tika veikts liels sagatavošanās darbs, iesaistot arī vecākus. Viss padarītais tika apkopots atmiņu grāmatā. Karjeras dienas ietvaros kopā ar klasi bija ekskursijā Latvijas Radio. Vēl svarīgs notikums, ko uzsvēra paši skolēni,- tikšanās ar Raimondu Paulu. Skolotājas ikdienas darbs ir saistīts arī ar vizuālās mākslas pulciņa skolēniem. Februārī skolēni piedalījās Jaņa Roznetāla daiļradei veltītajā konkursā. Šī pulciņa ietvaros Gunta kopā ar bērniem pētīja un gleznoja zivis un zemūdens pasauli. Kopā ar mākslinieci Daci Liepu piedalīsies animācijas projektā “ar vilciņu Rīgā braucu”.  Skolotāja attīsta skolēnos radošumu gan stundās, gan ārpusstundās. Viņa prot organizēt un uzturēt ap sevi radošu gaisotni. Skolotājas aizrautība un pašiniciatīva, mērķtiecīga darbība stundās iedvesmo un māca bērnus iepazīt pasauli un ieraudzīt labo. Skolotāja Gunta Lagzdiņa skolas 45. jubilejā rakstīja: “Tagad mazajos ķiparos meklēju sevi. Runā, ka katrā cilvēkā ir mazs bērns. Un skolotājā ir sevišķi. Var daudz runāt par to, kā bija toreiz un kā nav tagad. Bet visa pamatā ir cilvēcīgums un attieksme." Pirmsskolas skolotāja Ingūna Taube strādā PII „Atvasīte” no 2004. gada, ir ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību. Savu darbu veic ļoti apzinīgi, ir iniciatīvas bagāta, radoša, izmanto jaunas, progresīvas mācību metodes, informācijas tehnoloģijas. Ingūna jau vairākus gadus strādā sagatavošanas grupā, gatavojot bērnus pamatizglītības apguvei. Viņas nodarbības  ir interesantas, radošas, tajās izmantotas daudzveidīgas mācību metodes un rotaļuzdevumi, tiek izmantota interaktīvā tāfele un gaismas galds. Skolotāja ik gadu piedalās Salaspils novada pirmsskolas un sākumskolas metodisko darbu skatēs, ar  metodisko materiālu „Putni” tika augsti novērtēta un ieguva diplomu par pirmo vietu 2014./15. mācību gadā. Ingūna labprāt dalās ar saviem veidotajiem pieredzes materiāliem ar iestādes pedagogiem, izmanto tos savā ikdienas pedagoģiskajā darbā bērnu zināšanu papildināšanā un nostiprināšanā, publicē pirmsskolas e-žurnālā „Pirmsskola”. Darbā labprāt organizē netradicionālus pasākumus bērniem, vecākiem un vecvecākiem, piemēram, kustību aktivitātes „Pretī pavasarim”, vecvecāku vakaru, tēvu dienas talku, vecāku profesiju iepazīšanu vecāku nedēļas ietvaros. Skolotāja Ingūna ir sabiedriski aktīva, atbalsta Salaspils kultūras namu piedāvājumus un kopā ar audzēkņiem apmeklē pasākumus un teātra izrādes kultūras namos „Rīgava” un „Enerģētiķis”. Pateicoties skolotājas Ingūnas Taubes pedagoģiskajai darbībai, mūsu audzēkņi tiek labi sagatavoti mācību uzsākšanai skolā, pedagogu kolektīvā tiek realizētas jaunas idejas, iestādes ikdienas darbs kļūst radošāks un interesantāks. Jaunajā mācību gadā skolotāju sagaida jauns izaicinājums – darbs jaunākā vecuma grupā „Sienāzīši”. Baiba Asare ir Salaspils 2. vidusskolas latviešu valodas skolotāja, latviešu valodas metodiskās komisijas vadītāja, 6.d klases audzinātāja. Radoša un visam interesantajam un jaunajam atvērta personība un lielisks cilvēks. Baiba Asare skolā strādā no 2014. gada, bet ir spilgti sevi apliecinājusi kolektīvā. Baiba ir atdzīvinājusi latviešu valodas MK darbu, padarījusi šo komisiju daudz aktīvāku un radošāku. Baibā ir apvienojies ideju ģenerators un prasmīgu ideju realizētājs. Viena no interesantākajām Baibas iniciatīvām ir 8. klašu konkurss “Latviski par Salaspili”, kas nu jau ir tradicionāls pasākums skolā. Baiba ļoti interesanti un radoši strādā stundās, radot skolēniem draudzīgu un motivējošu mācību vidi. Ar savu pieredzi dzejas žanra apguves iespējās vidusskolas klasēs Baiba dalījās Salaspils novada skolu metodiskajā konferencē. Baiba arī organizēja meistarklasi “Lasītprasme latviešu valodā un citos mācību priekšmetos”, kurā piedalījās abu vidusskolu skolotāji. Baiba aktīvi sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru dažādos projektos. Pērn tika filmēta Baibas stunda 5. klasē ”Matemātikas un latviešu valodas starppriekšmetu saikne”, kas tika izmantots kā metodiskais materiāls  darbā ar diasporas skolu skolotājiem. Baiba ir autore  mācību līdzeklim ”Interaktīvās darba lapas latviešu diasporas skolām”. Baiba savā darbā domā apar latviešu svētku un tradīciju atspoguļošanu un svinēšanu- organizē dzejas konkursus, Baibas skolēni ne reizi vien ir guvuši panākumus skatuves runas konkursos. Baiba cenšas integrēt skolēnus Latvijas dzīvē, parādot, cik Latvija ir skaista un tradīcijām un vērtībām bagāta. Baiba ir ieguvusi 3. pedagoga profesionālās kvalitātes pakāpi. Bērnu vecāki ir ļoti apmierināti ar Baibas darbu un viņai uzticas. Arī kolēģi Baibu novērtē kā profesionāli, pie kura vērsties pēc padoma.  Priekšsēdētāja uzruna ikgadējā Augusta konferencē

lasīt vairāk
Skanīgās “Vijolītes” radošā vasara Salaspilī un Poznaņā

Salaspilī nu jau pirms gada izdīgušās un uzplaukušās puķes – vijoles un alta spēles studijas “Vijolīte” – vasara pagājusi rosīgi, radoši un ražīgi. Ir koncertēts, ir gūti starptautiski panākumi un apgūts daudz jauna radošo nodarbību nedēļā Salaspilī – “Vijolītes” VASARAS AKADĒMIJĀ 2016. 1. jūnijā, Starptautiskajā Bērnu tiesību aizsardzības dienā, “Vijolītes” audzēkņi sniedza koncertu Salaspils Sociālajā centrā, pasākumā “Tauriņa lidojums”. Pēc koncerta bērni noklausījās policistes vērtīgo lekciju par drošību vasarā, kā arī piedalījās Centra organizētās jautrās rotaļās un darbnīcās, pasākumu noslēdzot ar svaigi ceptu pankūku baudīšanu. Paldies Daigai Možeikai un viņas kolēģēm par muzicēt alkstošo bērnu uzņemšanu! Savukārt jūnija beigās divi “Vijolītes” mazie mūziķi devās uz Poznaņu Polijā kārtot starptautiskos ABRSM (Associated Board of Royal Schools of Music) mūzikas pārbaudījumus. Jāpiebilst, ka “Vijolīte” ir šīs Anglijā jau 1898. gadā nodibinātās organizācijas oficiālā sadarbības partnere Polijā kopš 2015. gada oktobra. Salaspilietis Ēvalds Vališevskis šoreiz spēkus izmēģināja klavierspēlē, nokārtojot t. s. “priekšpārbaudījumu” (Prep-test) un ieguva atzinības rakstu ar pozitīvu novērtējumu. Ikšķiliete Gabriella Konstantinova (viņas vecāki gan nāk no Salaspils) “Vijolītē” bija sagatavojusies 3. līmeņa pārbaudījumam (Grade 3) vijoles spēlē (kopā ABRSM paredz 8 līmeņu pārbaudījumus, kur augstākais atbilst gatavībai stāties kādā no Anglijas mūzikas augstskolām, bet 5. līmenis pielīdzināms mūsu mūzikas skolas beigšanai). Eksāmenu meitene nokārtoja spoži, iegūstot augstāko vērtējumu – “ar izcilību” (with distinction). Kā izrādījās, Gabriellas rezultāts bija augstākais šajā sesijā Polijā. Visradošākā un piepildītākā šovasar “Vijolītei” bija augusta pirmā nedēļa – piecas radoša, izzinoša un sportiska darba piepildītas dienas Salaspilī – “Vijolītes” VASARAS AKADĒMIJA 2016. Galvenā nodarbību tēma šajā reizē bija “Lieliskas kompozīcijas elementi”. Piecās dienās, no 1. līdz 5. augustam, septiņi Salaspils, pāris Ikšķiles un Rīgas muzikālie bērni vecumā no 7 līdz 11 gadiem mācījās klausoties un analizējot baroka, klasicisma un mūsdienu komponistu mūziku, kā arī paši iemēģinot roku komponēšanas mākslā. Īpaša uzmanība šoreiz tika pievērsta putniem – tika iepazīta gan, piemēram, dzeguzes un lakstīgalas saruna Hendeļa koncertā ērģelēm ar orķestri, vistas klukstēšana Haidna simfonijā “Vista”, putnu vīterošana Vivaldi koncertā vijolei “Pavasaris”, dažādu putnu dziesmas Mesiāna kompozīcijā “Putnu enciklopēdija” un daudz cita. Loģisks bija dienas turpinājums Salaspils Botāniskajā dārzā, kur lekciju vadīja ornitologs Jānis Brikmanis. Slēpjoties no lietus zem oranžērijas jumta, bērni apskatīja iespaidīgo ornitologa putnu izbāzeņu kolekciju – no medņa līdz kolibri! Brikmaņa kungs atzina, ka mūzikas izglītība ornitologam noteikti būtu visnotaļ noderīga, kaut vai lai atšķirtu un spētu piefiksēt bezgala daudzo putnu dziesmu veidus. Radošajā nedēļā pie “Vijolītes” viesojās arī vijoļmeistars Ingars Rancēvičs. Viņš pastāstīja par vijoles izcelšanos, vēsturi, kā arī sniedza retu iespēju – aplūkot simtgadīgu vijoli no iekšpuses. Iespaidīga bija arī meistara demonstrācija, parādot, kā viena un tā pati vijole skan ar un bez mazītiņā koka gabaliņa, kurš atrodas starp vijoles vākiem – dvēselītes. Ingara vadībā bērni apguva arī praktiskas iemaņas – iemācījās nomainīt vijolei stīgu. Savukārt Latvijas Nacionālās operas pirmo vijoļu grupas mūziķe Sarma Skarbinika bērniem novadīja brīnišķīgu meistarklasi, kurā galvenokārt mācīja, kā izvilināt skaistu skaņu, saglabājot ķermenī absolūtu brīvību. Bērni uzdeva daudz jautājumu par darba specifiku, spēlējot vijoli operas orķestrī, kā arī par Sarmas profesionālas vijolnieces gaitām orķestros Vācijā un arābu valstī Katarā. Bērniem sportiskas aktivitātes nodrošināja fizioterapeite Dita Miklaševica, kura bija sagatavojusi speciālu vingrojumu kompleksu, kas noderīgi, atslābinoties pēc instrumenta spēles. Mazie mūziķi, Ditas iedvesmoti, pat pirms noslēguma koncerta nolēma draudzīgi pastāvēt balstā. Lielu sajūsmu bērniem deva brauciens uz Doles salas Daugavas muzeju, kur ekskursiju ar stāstu par Daugavas vēsturi – sākot no teikām par tās rakšanu, seno dolēniešu dzīvesveidu, līdz izmaiņām pēc Daugavas appludināšanas, vadīja Dainis Īvāns (viņš ievērojams ar to, ka 1986. gadā kopā ar Artūru Snipu uzsāka kampaņu pret Daugavpils HES celtniecību, kuru, iegūstot milzīgu atbalstu, arī izdevās apturēt). Nokāpjot pie vienīgās īstās saglabājušās Daugavas klints, Dainis pastāstīja bērniem par Staburagu un citām vērtībām, kuras pēc trīs aizsprostu būvniecības nu jau 50 gadus dus Daugavas dzīlēs. Bērni izteica apņēmību kādu dienu Staburagu izcelt! Muzikālajiem bērniem nozīmīga informācija bija arī norāde uz pauguriņu Doles salā, kur Otto fon Fītinghofs bija izveidojis pirmo Vasaras muzikālo teātri. “Vijolītes” VASARAS AKADĒMIJA 2016 noslēdzās ar nelielu koncertu vecākiem, ko vadīja paši bērni, atskaņojot nedēļas laikā radītās kompozīcijas – piemēram, “Bēdīgo kaķi”, “Putnu spiegu”, “Jautro gammu” , “Ceļinieka stāstu”. Izskanēja arī pašu bērnu radītas improvizācijas par latviešu tautas dziesmu “Zīlīte, žubīte”. Neatkārtojama bija nodarbību laikā apgūtā izaicinošā Džona Keidža skaņdarba “4 minūtes un 33 sekundes” (tā paredz neierastu “atskaņojumu” – mūziķa uznākšanu uz skatuves, aplausu saņemšanu, hronometra ieslēgšanu un sēdēšanu pie instrumenta klusumā 4 minūtes un 33 sekundes – jo arī klusumu komponists traktēja kā mūziku) atskaņošana “Vijolītes” audzēknes interpretācijā. Tā vienaldzīgu neatstāja nevienu – gan bērni, gan vecāki, sasmīdināti līdz asarām, lieliski noslēdza nodarbību nedēļu! “Vijolīte” izsaka pateicību Salaspils uzņēmumiem: SIA “Maruss” par bērnu ēdināšanu, grāmatnīcai “Virza” par daudzveidīgo kancelejas preču klāstu, kā arī SIA “Groziņš” par lieliskajām siera standziņām un cepumiņiem no dabiskām un kvalitatīvām izejvielām! Bet vislielākā pateicība – salaspiliešu muzikālo bērnu vecākiem un vecvecākiem, kuri VIJOLĪTES AKADĒMIJU 2016 atbalstīja gan praktiski, gan aizliekot labu vārdu! Karlīna Īvāne, studija “Vijolīte”

lasīt vairāk
Sportiskā garā aizvadīta nometne “TU VARI”

Vasarai sākoties, skolēni priecājas, ka ir aizvērušās skolas durvis un pienācis laiks atpūtai. Tomēr nereti tieši vasarā skolēniem ir iespēja iegūt jaunas zināšanas un prasmes dažādās nometnēs, kas sniedz bērnam ne tikai pozitīvās emocijas un atmiņas, bet arī bērnu nodarbina. Salaspilī ik gadu bērniem tiek piedāvātas visdažādākās nometnes. Viena no tām- sporta nama nometne “TU VARI”, kas norisinājās no 18.līdz 22.jūlijam. Nometnē piedalījās 35 dalībnieki, kuriem bija unikāla iespēja vienas nedēļas laikā apgūt vienpadsmit dažādu sporta veidu pamatprincipus, piedalīties radošajās aktivitātēs un iegūt jaunus draugus. Nometnes mērķis bija radīt interesi par dažādiem sporta veidiem gan tiem, kas jau aktīvi nodarbojas ar sportu, gan arī tiem bērniem, kuri sporta nodarbības neapmeklē. Pēc nometnes dalībnieki atzina, ka tagad zina, kurš ir viņu mīļākais sporta veids. Nometnes mazie dalībnieki atzina, ka nevēlas nodarboties ar atsevišķiem sporta veidiem, jo baidās, ka negūs nekādus panākumus. Tomēr šajā nometnē ikkatrs atrada savu sporta veidu, kurā ir spēcīgāks un veiklāks. Ja vienam labāk padodas komandu spēle, tad cits sevi var labāk pierādīt individuāli. Treneru un audzinātāju uzdevums bija iedrošināt bērnus sportot nevis sacensties. Nometnes laikā bērni apguva karatē, akrobātiku, bērnu jogu, badmintonu, frisbiju, handbolu, sporta dejas, HIP HOP dejas, galda tenisu, florbolu un basketbolu. Radošajā stundā katru dienu bērni veica kādu uzdevumu – piedalījās spēlē “TOTĒMS”, LEGO pulciņa nodarbībā, apguva “FLIIPER” spēli. Nometnes noslēgumā dalībnieki pārbaudīja savus spēkus komandu stafetēs, kurās skriešana, futbola bumbu metieni vārtos, basketbola bumbu metieni grozā un tāllēkšana. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar sporta skolu, Salaspils sporta biedrībām un izglītības biedrībām, nometnē “TU VARI” bija iespēja apmeklēt tik daudz sporta nodarbību. Nometni atbalstīja: Džosui karatē klubs, badmintona klubs, frisbija klubs, Škutāna deju skola, galda tenisa klubs, sporta skola, I.Miglinieka sporta skola, florbola klubs “Saulkalne”, dambretes attīstības biedrība, daudzbērnu ģimeņu biedrība “Mārtiņsala”, “AltA Yoga”, SIA “RA nodarbības”, SIA “DigiDizains” radošās darbnīcas un trenere Linda Kaļverša. Paldies mūsu mazajiem sportistiem par kopā pavadīto laiku! Vairāk attēlu šeit

lasīt vairāk
Sala sievietēm

Pēdējās jūlija brīvdienās Doles salā notika pieaugušo mūžizglītības projekts Salaspils sievietēm „Sala”. Šķietami īss laiks, bet tik krāsains, nesteidzīgs un piepildīts. Trīs lektori – mierīgā un romantiskā sievišķības gide Andrita Grīnberga, enerģiskā un korektā biznesa radošuma guru Vita Brakovska un huligāniskais provokators ārsts – kineziologs Visvaldis Bebrišs. Visi trīs tik atšķirīgi gan pēc pasniegšanas veida, gan tēmām tikās ar Salaspils sievietēm, lai dalītos savās zināšanās. Dalībnieces tik dažādas - gan pēc dzīves pieredzes, gan pēc nodarbošanās. Katra tik īpaša, sievišķīgi stipra un reizē trausla, bet ar kopīgu vēlmi izzināt, saprast, izkāpt no ikdienas steigas mutuļa un restartēties harmoniskākai dzīvei ģimenē, biznesā un veselībā. Tas bija izaicinājums gan klausītājām, gan lektoriem, jo nodarbības norisinājās brīvdabā bez ierastajām prezentācijām uz ekrāna, video rullīšiem un skaņas pastiprinātājiem, bez gaisa kondicionieriem, komfortabliem soliem un galdiem. Toties bija tas, kas mums tā ikdienā pietrūkst, proti, dabas pieskāriena. Vējā sajaukti mati, kalstoša siena smarža, skudru taka pie kājām, kupla vītola paēna, kur patverties no saules stariem, pēkšņi aiztraucies putnu bars pāri galvai, ūdensrožu atspulgi rāmajā Daugavas ūdenī, vakara ugunskura sprakšķi, dabas šūpuļdziesma, lietus pilēm atsitoties pret telti, miglā ietinies rīts, rasas pērlītes zirnekļu tīklos, kas atmirdz tikko ausušas saules staros – tas tam visam nav cenas nevienā pasaules valūtā. „Katrs ceļojums mūsos kaut ko maina,” saka Andrita Grīnberga. „Sieviete ir kā mēness, it kā tā pati, bet katru dienu mazliet cita.” Andritas sievišķības ceļojumā izzinājām sievietes lomas attiecībās ar vīrieti. Kad esam mātes, kad mīļākās, kad sievas un kad ......? Kā "neaizsēdēties" kādā no lomām un kā neaizmirst kādu no tām. Kā arī noskaidrojām tās trīs jomas, ko sievišķīga sieviete spodrina sevī visu mūžu. Vita Brakovska radošajā nedarbnīcā visām uzdeva jautājumu: „Kad tev pēdējo reizi bija pirmā reize?”. Rosinot atklāt ko jaunu un uzdrīkstēties būt drosmīgai, viņa dzīvesgudri teica: „Ja jūs gribat, lai ar jums notiek maģiskas lietas, sakiet „nekad”.” Kādas mums, Salaspils novada sievietēm, ir iespējas kļūt par uzņēmējām un attīstīt savu saimniecisko darbību un kādas mazbudžeta biznesa idejas attīstījuši iedzīvotāji Latvijas reģionos, to visu uzzināt, ieraudzīt un pat aptaustīt varējām nodarbībā. Ārsts – kineziologs Visvaldis Bebrišs solīja visas pārsteigt un rosināja atšķirt trikus no patiesības, graudus no pelavām. „Viss jādara ar patiku un baudu. Tiklīdz kaut kas tiek darīts ar pienākuma apziņu, nepatiku vai bailēm, tas rada spriedzi,” teica ārsts un ar uzskatāmiem piemēriem rādīja, cik organisms kļūst vājš, ja cilvēks melo, kā vielas dažādi enerģētiski iedarbojas uz mūsu ķermeni, cik svarīgi ir ik dienas kustēties, pareizi elpot un stiept muskuļus, un kā skaņu kombinācijas ārstē cilvēkus. Projekts „Sala”- tā bija ne tikai mācības, bet arī sievišķīga kopā būšana, atpūta pie dabas, vingrošana un meditācija saullēktā, izvēles brīvība un vieglums. Paldies Salaspils novada pašvaldībai par projekta atbalstu, saimniecēm – Anitai Štikānei un Kristīnei Ozoliņai- par viesmīlīgo uzņemšanu un dziedošajām meitenēm no trio „Vējā”! Paldies, paldies, paldies!  Agnese Reķe , projekta „Sala” organizatore

lasīt vairāk
Vasarā skolēni iegūst savu pirmo darba pieredzi

Saglabājot iesākto tradīciju un saprotot pirmās darba pieredzes nozīmību, arī šogad Salaspils novada pašvaldība organizēja skolēnu nodarbinātību vasaras mēnešos, un atsaucība, kā allaž, bija liela. Pavisam 221 jaunietis vienu brīvlaika mēnesi gribēja pavadīt, strādājot kādā no pašvaldības iestādēm. Vislielākā interese bija par jūniju, kad tika saņemti teju 100 pieteikumi. Darba vietas tika nodrošinātas 37 skolēniem. Līdzīga situācija bija arī jūlijā- 38 darba vietas, uz kurām pretendēja 85 bērni. Savukārt augustā savu pirmo darba pieredzi izvēlējās gūt 43 skolēni. Šajā mēnesī pašvaldības iestādēs tika piedāvātas 33 vakances. Līdzīgi kā pērn, arī šogad prioritāte bija daudzbērnu ģimeņu atvases, bet pārējie tika noteikti izlozēs. Tā kā bija gadījumi, kad daudzbēnu ģimeņu bērni no sev garantētās darba vietas atteicās, tad tās tika piedāvātas kandidātiem. Šogad skolēni strādāja novada pirmsskolas izglītības iestādēs, abās vidusskolās, bibliotēkā, sporta namā, Tūrisma informācijas centrā, Komunālajā dienestā un memoriālā. Galvenokārt jaunieši piedalījās uzkopšanas darbos, vides labiekārtošanā, pilsētas sakopšanās, bet tie, kas strādāja pirmsskolas izglītības iestādēs, darbojās ar bērniem. Pēdējā laikā salaspiliešu un viesu acis priecē arvien vairāk krāšņas puķu dobes, kas izrotā iestāžu pagalmus un pilsētas ainavu kopumā. Protams, ik dienas šis skaistums prasa rūpes, un te nu lieliski palīgi ir mūsu skolēni. “Strādājam pa visu novada teritoriju. Ravējam un kopjam dobes pie domes ēkas, sporta nama, k/n “Enerģētiķis” un citviet novadā. Tāpat arī grābjam tikko nopļauto zāli, kopjam iestādītos kokus. Prieks, ka man ir palīgi, jo ir darbi, ar kuriem viens cilvēks galā netiktu,” stāsta Komunālā dienesta parka dārzniece Tatjana. “Bērni mums ir ļoti atbildīgi- strādā kārtīgi un darbu nekavē.” Plašs darba lauks ir arī nule kā labiekārtotā pludmale, kur jaunieši lasa akmeņus, laista kokus un veic citus darbus. Tāpat ar skolēnu palīdzīgajām rokām tika sakopti Brāļu kapi. Jaunieši darbojas arī komunālā dienesta bāzē, kur krauj malku, palīdz mazgāt mašīnas un kopj teritoriju. Diviem skolēniem bija tā iespēja iejusties TIC konsultantu lomā, strādājot ar apmeklētājiem. ”Skolēni apkalpoja klientus gan klātienē, gan pa tālruni, apkopoja statistiku, sekoja, lai bukletu stendos būtu kārtība un darīja dažādus citus darbus, ko mēs uzdevām,” stāsta tūrisma organizatore Laura Siliņa. Strādājot vasarā, skolēniem ir dota iespēja ne vien nopelnīt savu pirmo algu, bet gūt arī ļoti vērtīgu pieredzi. Jaunieši atzīst, ka viņiem rodas lielāka izpratne par to, ar ko nodarbojas dažādu profesiju pārstāvji un pašvaldības iestādes. Daži pat bilst, ka nākotnē labprāt nāktu strādāt kādā no šīm iestādēm. Arī darba devējiem skolēnu čaklās rokas vasarā lieti noder. 

lasīt vairāk
Biedrība “Express Yourself” piedāvā pieteikties Erasmus + apmācības projektiem

Piedaloties projektā, tiek 100% apmaksāta uzturēšanās (viesnīca, ēdināšana), pēc attāluma kalkulatora (70 vai 170, vai 275, vai 360 eiro) tiek apmaksāts arī ceļš. Aviobiļetes vai autobusa biļetes jāiegādājas pašiem, pēc tam tās tiek apmaksātas. Papildus izmaksas-ceļa izdevumi, kas pārsniedz 70 vai 170, vai 275, vai 360 eiro. Mācības notiks angļu valodā, tāpēc tā ir jāpārvalda vismaz sarunvalodas līmenī. Lai pieteiktos projektiem jums ir jāaizpilda anketa, kas atrodama biedrības “Express yourself” Facebook profilā. Izsludinām pieteikšanos uz šādiem projektiem: Projekta vieta-Igaunija, Tartu apgabals. Projekta nosaukums- “Let’s palu!” (projekta tips Erasmus+ Youth Exchange).Projekta datumi- 22.09.2016-30.09.2016.Vecuma ierobežojums 18-28 gadi. Dalībnieku skaits -5.Transporta kompensācija -80 eiro. Projekta vieta-Policoro, Italy. (projekta tips Erasmus+ Youth Exchange).Projekta nosaukums- “Manager of Y.E.S”.Projekta datumi- 20.09.2016-30.09.2016.Vecuma ierobežojums 19-24 gadi (vecums 17-19 un 25-30 ir pieļaujams maksimums 2 dalībniekiem).Dalībnieku skaits -10.Transporta kompensācija -170 eiro. Projekta vieta-Orvelte, Nīderlandē (projekta tips Erasmus+ Training Course).Projekta nosaukums- “a la longu”.Projekta datumi -20.09.2016-26.09.2016.Vecuma ierobežojums 18 +. Dalībnieku skaits -2. Transporta kompensācija -275 eiro. Projekta vieta-Stambula, Turcija (projekta tips Erasmus+ Training Course).Projekta nosaukums- “I Love Project”.Projekta datumi – oktobris.Vecuma ierobežojums 18+.Dalībnieku skaits -1. Projekta vieta-Dilijan, Armenia (projekta tips Erasmus+ Training Course).Projekta nosaukums- “Youth Empowement for change”.Projekta datumi -08.10.2016-16.10.2016.Vecuma ierobežojums 18-26 gadi. Dalībnieku skaits -2. Transporta kompensācija -360 eiro. Projekta vieta-Klaipēda, Lietuva (projekta tips Erasmus+ Youth Exchange).Projekta nosaukums- “Social portait of young person for international labour market”.Projekta datumi - 20.09.2016-30.09.2016. Vecuma ierobežojums 19-25 gadi. Dalībnieku skaits -15.Transporta kompensācija- 80 eiro. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs