Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Skolēni varēs saņemt braukšanas kartes

Šajā mācību gadā 1. un 2. vidusskolas skolēniem, kuri ir deklarēti Salaspils novada teritorijā,  ir iespēja iegādāties braukšanas kartes braucieniem darba dienās uz skolu un atpakaļ. Lai tās saņemtu, septembrī skolēniem ir jāiesniedz:    5,60 eiro (par pirmo pusgadu); skolēna foto. Bezmaksas braukšanas kartes var iegūt skolēni, kuri dzīvo Salaspils pagasta teritorijā (Saulkalne, Acone, Cekule, Rūķi u.c.) un ir tur deklarēti. Gan maksas, gan bezmaksas braukšanas kartes līdz 21. septembrim varēs saņemt tikai skolās. No 1. līdz 11.septembrim skolēni Salaspils novada teritorijā ar „Galss Buss” autobusiem varēs pārvietoties par velti, uzrādot skolēna apliecību.

lasīt vairāk
Augusta konferenci pedagogi aizvada jaunajā Rīgavas mākslas dārzā

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, 27. augustā skolotāji tikās tradicionālajā Augusta konferencē, lai pārrunātu aktualitātes un suminātu savus izcilākos kolēģus. Kā allaž, konference aizsākās ar Izglītības un kultūras daļas vadītājas Ingas Elksnes un domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara svinīgajām uzrunām.  Pēc tam stafeti pārņēma psihoterapeits un supervizors Ansis Jurģis Stabingis, ar klātesošajiem runājot par tādiem jēdzieniem kā laime un apzinātība. Tā kā laika apstākļi šajā  dienā izrādījās gana jauki, tad konferences otrā daļa notika mūsu jaunajā Rīgavas dārzā, kur 1. vidusskolas direktore Vera Kalniņa iepazīstināja klātesošos ar savas skolas vizītkarti. Neoficiālajā daļā skolotāji klausījās „Alises Kantes trio” brīvdabas koncertu un viņiem pirmajiem bija tā iespēja iepazīt jaunizveidoto dārzu. Viens no sirsnīgākajiem pedagogu Augusta konferences brīžiem ir savu labāko kolēģu sveikšana. Tad nu, lūk, iepazīsimies ar šī gada labākajiem no labākajiem! Šogad labākā pirmsskolas pedagoga gods- PII  „Jāņtārpiņš” pedagoģei Laurai Kuršinskai, kura iestādei pievienojās 2009. gadā. Skolotāju raksturo pastāvīga vēlme izglītoties un iegūtās zināšanas pielietot darbā ar bērniem, iepazīstināt ar tām kolēģes. 2014.gada izgatavotais interaktīvais metodiskais darbs Salaspils novada metodisko darbu skatē ieguva 1. vietu. Nozīmīga ir Lauras pieredze eTwinning projektu organizēšanā un vadīšanā, kas kļuvis par iedrošinājumu citiem pedagogiem piedalīties starptautiskos projektos. 2014.gadā skolotāja ar savas grupas bērniem ir realizējusi trīs projektus, vēl divi šobrīd ir procesā. Iegūts arī eTwinning kvalitātes sertifikāts. Bērni, skolotājas ieinteresēti, ar lielu aizrautību piedalās Latvijā izsludinātajos konkursos. Lielāko atzinību Lauras audzēkņi ir guvuši Latvijas lietišķās mākslas konkursā „Daba mums apkārt. Pļava”, kurā iegūta 1.vieta. Laura aktīvi iesaistās iestādes attīstības veicināšanā gan ar savām idejām, gan ar ieguldīto darbu vizuālā tēla veidošanā. Nozīmīgs atbalsts ir iestādes un starpnovadu pasākumu organizēšanā, vadot meistarklases, gatavojot interaktīvus materiālus, izmantojot savas radošās idejas Lauru pedagogi raksturo kā izpalīdzīgu, draudzīgu un atsaucīgu kolēģi, kura vienmēr palīdzēs ar labu padomu. Jeļena Uvarova ir Salaspils 2. vidusskolas angļu valodas skolotāja, kura mācību un ārpusklases darbā izmanto  jaunas metodes, darba organizācijas formas un mācību materiālus, rosinot skolēnos interesi par angļu valodu un audzinot skolēnus par aktīviem Eiropas pilsoņiem. Metodiskās komisijas ietvaros skolotāja regulāri dalās pieredzē par jaunu metožu izmantošanas iespējām. Pilnveido  skolēnos motivāciju apgūt valodu augstākā līmenī. Katru rudeni un pavasari organizē ekskursijas, lai skolēni iepazītu Latviju un ES valstis, pilnveidotu komunikācijas prasmes, kā arī prasmi sadarboties ar vienaudžiem un dažādu paaudžu cilvēkiem, mācītos adekvāti rīkoties nestandarta situācijās. Lai palielinātu interesi par mācību priekšmetu, kā arī uzlabotu skolēnu un skolotāju savstarpējās attiecības, skolotāja Jeļena piedalās skolas un starpnovadu līmeņa angļu valodas pasākumos. Viņas skolēni guva atzinību valsts eseju konkursā „The limits of my language mean the limits of my world” un kļuva par uzvarētājiem atklātajā angļu valodas olimpiādē. Tradicionālajā skolas angļu valodas dziesmu konkursā „All I Love Is… Music” 12.klases audzēkņi skolotājas Jeļenas vadībā sniedza burvīgu priekšnesumu. Nominācijā „Gada skolotājs profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās” par labāko komisija atzina Salaspils Mūzikas un mākslas skolas vijoles pasniedzēju Kristīni Matuli. Kristīnes muzikālās gaitas uzsākās Ogres mūzikas skolā un skolas vijolnieku ansamblī. Pēc tam tiek pieņemts lēmums ar mūziku saistīt savu nākotni un profesionālās gaitas. Vairākus gadus K. Matule muzicējusi kamerorķestrī un simfoniskajā orķestrī, un šī pieredze lieliski palīdzējusi pedagoga darbā. Pedagoga darbs, līdzīgi kā pirmās gaitas mūzikā, aizsākas Ogrē, bet vēlāk turpinās Rīgas 3. mūzikas skolā. Salaspils Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un kolēģi ir priecīgi, ka no 2007. gada Kristīne ir lielisks pedagogs mūsu novadā. Viņas audzēkņi aktīvi piedalās dažādos konkursos, no tiem atgriežoties ar diplomiem un gandarījumu par paveikto. Viņas vadībā bērni piedalījušies gan brīvdabas, gan kultūras namu koncertos gan Salaspilī, gan citviet, ir ierakstu studijā piedalījušies pie multfilmas ieskaņošanas. Spožākos laurus ir plūkusi viņas audzēkne Viktorija Tarnavska, gūstot panākums gan vietējā, gan starptautiska mēroga konkursos. Priekšsēdētāja uzruna pedagogiem augusta konferencē

lasīt vairāk
Skolas pārtop jaunā kvalitātē; skolēni mācību gadu uzsāks izremontētās telpās

Strauji tuvojas 1. septembris, kas ir svarīgs notikums kā skolēniem, tā viņu skolotājiem. Šis mācību gads nāk ar pozitīviem jauninājumiem, kas uzlabos skolēnu ikdienu un mācību procesu. Pirmkārt, visi Salaspils skolu skolēnu pusdienos bez maksas neatkarīgi no viņu vecuma vai ģimenes materiālā stāvokļa. Otrkārt, kamēr skolēni baudīja vasaras brīvlaiku, tikmēr ēkās, netraucējot mācību procesu, norisinājās dažādi remontdarbi. To rezultātā skolu gaiteņi un kabineti ir kļuvuši košāki, modernāki un mājīgāki. Abas vidusskolas jau pirms vairākiem gadiem ir ieguvušas vizuāli skaistāku veidolu no ārpuses, tamdēļ pamazām noris darbi arī iekšpusē. 2012. gada nogalē Salaspils 2. vidusskolai tika nosiltinātas ārsienas, pagraba pārsegums, jumti, kā rezultātā ir samazinājies ēkas apsildīšanai nepieciešamais siltuma daudzums. Savukārt Salaspils 1. vidusskolā vienkāršotā renovācija notika 2013. gadā, kad vecā ēka pārvērtās teju līdz nepazīšanai. Līdz nepazīšanai ir pārvērties arī 1. vidusskolas otrais korpuss, kurš nu rotājās gaiši oranžos un dzeltenos toņos. Remontdarbu ietvaros ir nomainīts arī ūdens pievads līdz tualetēm, atjaunoti grīdas segumi klasēs un gaiteņos, nolīdzinātas un nokrāsotas sienas, uzstādīti piekaramie griesti, elektroinstalācija. Remontdarbu ietvaros 2. vidusskolā ir nomainītas visas vecās inženierkomunikācijas, tajās vietās ir veikta arī telpu apdare. Šovasar ir labiekārtotas aptuveni 30 klašu telpas, kurās ir ieklāts jauns grīdas segums, nokrāsotas sienas, nokrāsoti vai arī uzstādīti piekaramie griesti. Jau pēc nepilnām divām nedēļām skolēni paši varēs novērtēt, kā pa vasaras brīvlaiku ir mainījušās skolu telpas. Šie darbi skolās ir sadalīti vairākos posmos, un arī nākamvasar pašvaldība remontēs jau citus korpusus un citas telpas. Abas skolas straujiem soļiem pārtop jaunā kvalitātē, mainoties ne vien vizuālajam tēlam, bet arī iekšējām komunikācijām. Bet arī ar to darbi izglītības iestādēs nebeigsies, jo nākamajā etapā ir plānota arī apkārtnes un pagalmu labiekārtošana.

lasīt vairāk
„Zelta ālants” māca iepazīt un saudzēt dabu

31. jūlijā ar radošu un jautru noslēguma pasākumu tikai aizvadīta vides izglītības dienas nometnes „Zelta ālants-2015” pēdējā – 10 diena, kuru rīkoja Salaspils bērnu un jauniešu invalīdu biedrība „Zelta atslēdziņa”. Pateicoties Latvijas vides aizsardzības fonda un Salaspils novada Sociālā dienesta finansētajam Ditas Antones projektam, kura moto bija „Atbildīgs dzīvesveids”, divdesmit četriem 7–12 gadus veciem bērniem tika dota iespēja lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Ar lielu aizrautību, nodrošinot daudzveidīgās programmas realizēšanu, strādāja arī nometnes audzinātāji Daiga Gulbe, Elvīra Tetervenoka, Oskars Staņa, Edgars Suraks un brīvprātīgā Ieva Antone. Bērniem bija iespēja izglītoties vides aizsardzības jautājumos - saņemt informāciju un praktiski līdzdarboties. Kopā ar lektorēm no biedrības „Zaļā josta” viņi devās divos pārgājienos uz Nacionālo botānisko dārzu, kur notika interaktīvas dabas izpētes spēles. Pēcpusdienās iegūtās zināšanas nometnes dalībnieki nostiprināja, piedaloties radošajās darbnīcās, sportiskās aktivitātēs, kā arī vērojot un sakopjot dabu. Katru dienu bērni tika nodrošināti ar otrajām brokastīm, pusdienām un launagu. Nometnes laikā tās dalībnieki ar autobusu devās trīs izzinošās un izklaidējošās ekskursijās uz „EKO Getliņi”, Doles salu un atrakciju parku „Labirinti”. Visu nometnes laiku no kartona, papīra, tukšām PET un piena pakām tika veidota skulptūra ”Deviņgalvainais  atkritumu mošķis”. Tā bērni mācījās, kā jāšķiro atkritumi. Uz nometnes noslēguma pasākumu tika aicināti vecāki, radinieki, pārstāvji no Latvijas vides aizsardzības fonda, Salaspils novada domes un Sociālā dienesta. Jāteic, ka pasākums bija ļoti sirsnīgs un tam ar aizrautību sekoja visi klātesošie. Bērni prezentēja nometnes norisi, ko papildināja interesanti priekšnesumi, un vecāki varēja būt droši – Ditas Antones vadītajā nometnē pavadītais laiks viņu atvasēm ir bijis ļoti vērtīgs. Nometnes laikā uzzinātais un iegūtais noteikti motivēs šos bērnus turpmāk atbildīgāk un saudzīgāk izturētes pret dabu. Kas mēs darījām nometnē "Zelta ālants"?

lasīt vairāk
Jaunieši piedalās apmācībās „Radošuma trakums”

Ir vasara, bet neskatoties uz to, ka aiz loga bija drūms un lietains laiks, septiņi Salaspils jaunieši: Laura, Alise, Madara, Toms, Elizabete, Ritvars un Santa 30. un 31. jūlijā devās uz Ķekavas Jaunatnes iniciatīvu centru, lai piedalītos neformālās izglītības apmācībās „Radošuma trakums”, kas tika rīkotas projekta „Dod pieci!” ietvaros un tajās piedalījās arī jaunieši no Ķekavas un Ogres. Apmācības vadīja atraktīvā neformālās izglītības trenere Lauma Žubule, kura ar jauniešiem atrada kopīgu valodu jau pirmajās piecās minūtēs. Bieži vien mums likās, ka mēs neesam radoši, bet šo apmācību laikā to varējām pārbaudīt, jo bieži nācās domāt radoši, bija jāizdomā visnereālākās lietas, kuras, pielietojot radošumu, varētu realizēt vai nu nākotnē, vai tuvākajā laikā. Kopā bijām 27 jaunieši, liela komanda, un no šīs komandas katrs bijām radošs, jo vienmēr katram paspruka kāda oriģināla ideja, doma, kā vēl radošāk novadīt iesildīšanās spēli jeb enerdžaizeru un citas aktivitātes. Uzzinājām divas radošuma tehnikas- apvienojumu un nejaušo izvēli, kuras palīdzēs mums izveidot un īstenot vēl labākas un radošākas idejas savā pilsētā/novadā. Tā teikt, mēs domājām un radījām idejas, un pēc tam tās apstrādājām, pievienojām tām vēl citas idejas un tad ,to visu kopā savienojot- sanāca viena liela vai vairākas radošas idejas. Noslēgumā prezentējām savu novadu/pilsētu un jaunu, radošu ideju, ko varētu ieviest savā pilsētā. Kopumā šīs divas dienas pavadījām pozitīvā, smieklu pilnā gaisotnē un ieguvām jaunus draugus, jaunas idejas, redzējām interesantas prezentācijas, ieguvām jaunu pieredzi, atmiņas, kā arī skaistus T-kreklus. Mūsu mērķis nebija aizbraukt un vienkārši atsēdēt, mūsu mērķis bija atbraukt ar jaunām, trakām un radošām idejām, kuras varētu realizēt Salaspilī. Saka, ka vislabākās apmācības ir bijušas tad, ja pēc tām rodas atziņas, un Salaspils jauniešiem tādas noteikti radās: Madara: „Apmeklējot vairākas neformālās izglītības apmācības, nonāku pie secinājuma, ka tas ir labs veids, kā pārliecināties, par to, ka tavā pilsētā ir praktiski viss, ko vien vēlies, vienkārši nākas pašiem jauniešiem paspert solīti uz priekšu, lai sasniegtu ideālo rezultātu, kā arī katras apmācības ir īpašas un katra dāvā jaunu pieredzi, neaizmirstamas atmiņas, jautrus piedzīvojumus un jaunus draugus.” Laura: „Ir iegūta ļoti laba pieredze, kuru noteikti nākotnē varēs izmantot, piemēram, kad man nāksies izdomāt kādu labu un radošu biznesa ideju, kā arī apmācību laikā iepazīti daudz pozitīvi cilvēki, jo to nekad nevar būt par maz.” Santa: „Ja vēlies saturīgi un jautri pavadīt laiku, tad noteikti ir jāizvēlas braukt uz šādām apmācībām, jo tajās var iegūt jaunas zināšanas, jaunu pieredzi un, protams, jaunus draugus.” Elizabete: „Apmācību laikā kļuvu radošāka un spēju beidzot atbrīvot savas smadzenes domāšanai. Liels prieks piedalīties šādās apmācībās.” Toms: „Apmācības bija lieliskas, laiks paskrēja nemanot, jo bija jāsadarbojas gan ar foršiem cilvēkiem, gan ar foršu un atraktīvu vadītāju.” Alise: „Kārtējo reizi sapratu, ka mums- jauniešiem, Salaspilī ir tik daudz iespēju un brīžiem mēs gribam pārāk daudz, un pat tad, ja tagad mums tā nav, tad derētu neaizmirst, ka citām pašvaldībām ir vēl mazāk nekā ir mums, un ir jāpriecājas un jānovērtē to, kas ir, nevis jāsūdzas par to kā vēl nav.. pagaidām!” Ritvars: „Divas dienas paskrēja nemanot, bija iespēja sadraudzēties ar jauniešiem no Ķekavas un Ogres. Pateicoties radošumam, kas šīs divas dienas virmoja gaisā, smēlos ļoti daudz satriecošu ideju, un esmu pārliecināts, ka laika gaitā kopā ar domubiedriem, tās arī īstenosim.” Sakām milzīgu paldies Ķekavas novada Jauniešu iniciatīvu centra direktorei Lindai Vaškevicai par piedāvāto iespēju salaspiliešiem piedalīties apmācībās! Madara Rakšte

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs