Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Kļūda
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3356-1677.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3356-1677.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3356-1677.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3356-1677.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3378-1678.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3378-1678.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3378-1678.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3378-1678.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3457-1679.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3457-1679.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3457-1679.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3457-1679.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3461-1680.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3461-1680.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3461-1680.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3461-1680.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3484-1681.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3484-1681.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3484-1681.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/1601-1700/DSCF3484-1681.JPG does not exist, please delete/reupload this image.
Izglītības iestāžu logopēdi piedalās pieredzes apmaiņas seminārā

Novērtējot bērnu runas un valodas attīstību, ir novērots, ka Latvijā (arī Salaspilī) būtiski ir palielinājies to bērnu skaits, kuriem  nepieciešama runas un valodas korekcija. Lai sekmīgi risinātu doto problēmu, pēdējos gados Salaspilī  notiek  aktīva  izglītības iestāžu logopēdu sadarbība. Visās novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek organizēti pieredzes apmaiņas pasākumi, kā arī tiek veidota sadarbība  ar skolu runas un valodas speciālistiem, lai, uzsākot skolas gaitas, bērniem tiktu sniegts nepieciešamais atbalsts. PII „ Jāņtārpiņš”  logopēde Ingrīda  Vuškāne dalījās pieredzē, kā mērķtiecīgi veikt logopēdiskā  darba plānošanu  un organizēšanu izglītības iestādē, bet logopēde Terēza Šiškunova iepazīstināja ar runas un valodas speciālistu  dokumentācijas  noformēšanu pirmsskolas iestādēs un skolās.   Larisa Kacko, kura par logopēdi strādā „S, bet  „Saimes” logopēde  Maija Stabulniece dalījās pieredzē  par sadarbības veicināšanu  ar  bērnu vecākiem  un iestādes pedagogiem. Guntra Alksne no PII „Ritenītis” iepazīstināja ar  metodēm un paņēmieniem, kas veicina  bērnu fonētiski fonemātisko dzirdes attīstību un sekmē traucējumu novēršanu, „Daugaviņas” vadītāja - logopēde Inga Ģēģere dalījās pieredzē par speciālās izglītības programmas iekļaušanu vispārizglītojošās iestādēs.  30. aprīlī  Salaspils  novada  izglītības  iestāžu  logopēdi    devās pieredzes apmaiņas  seminārā  uz Valmieru.  Brauciena mērķis bija  iepazīties ar Valmieras pilsētas speciālo pirmsskolas izglītības  iestāžu darbību. Pirmsskolas speciālās izglītības iestādes „ Bitīte”  vadītāja  Guntra Kukjāne iepazīstināja ar daudzveidīgo  speciālo programmu realizāciju izglītības iestādē bērniem ar īpašām vajadzībām. Lielu interesi logopēdiem  raisīja izveidotais sajūtu terapijas centrs, kurā bērniem ir iespēja saņemt ūdens, smilšu, sajūtu un sāls terapiju, kā arī relaksēties ūdens gultā mūzikas, smaržu un krāsu pavadījumā. Valmieras pirmskolas izglītības iestādē „Sprīdītis” tika apmeklēta  sensorās attīstīšanas nodarbību telpa „Sprīdīša taka”, kurā viss ir pakārtots bērnu maņu un  sajūtu attīstīšanai. Iestādē darbojas  Valmieras valodas terapijas centrs. Valodas centra vadītāja Ilona Salna pastāstīja, ka centru apmeklē  bērni no visa Vidzemes reģiona. Centrā bērniem ir pieejamas logopēdu nodarbības un   fizioterapijas nodarbības. Centra darbinieki  dalījās pieredzē  par pedagoģiski – medicīniskās komisijas darbu un  valodas korekcijas  darba metodēm. Apmeklējām arī Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu un pie tās izveidotās pirmsskolas grupas, kur  uzzinājām, kā tiek realizēta speciālā izglītība bērniem ar dzirdes traucējumiem. Apmaiņas braucienā gūtā pieredze  visiem  Salaspils runas un valodas speciālistiem  deva   iedvesmu jaunu ideju realizācijai savā ikdienas darbā.  Inga Ģēģere, PII „ Daugaviņa” vadītāja   

lasīt vairāk
„Daugaviņas” skolotājas eksperimentē ar dabas materiāliem

24.aprīlī pirmsskolas izglītības iestādē „Daugaviņa” notika Salaspils pirmsskolu pedagogu pieredzes apmaiņas pasākums „Eksperimenti pirmsskolā”. Pedagogi vēroja nodarbības, kurās skolotājas, eksperimentējot ar dažādiem dabas materiāliem, rosināja bērnus pētīt un izzināt dabu. Salaspils pedagogi vēroja Vilhelmīnes Jansones eksperimentus sagatavošanas grupā par dabas pārmaiņām senatnē. Ar interaktīvās tāfeles palīdzību bērni tika iepazīstināti ar senajiem ledus krāvumiem un to pārvietošanos okeānā. 4 un 5 gadīgo bērnu grupas atklātajā nodarbībā skolotāja Baiba Tomsone veica eksperimentus ar ūdeni. Nodarbībā īpaša vērība tika pievērsta ekoloģijas jautājumiem par ūdens piesārņojumu un upju aizsardzību. Veicot eksperimentus nodarbībās, bērnos tiek veidota pozitīva un saudzīga attieksme pret dabu.               Mūzikas skolotāja Everita Putniņa piedāvāja eksperimentus, kuros bērni noteica dažāda augstuma skaņas. Skolotāja strādāja ar pašizgatavotiem mūzikas instrumentiem, rosinot bērnus ieklausīties dabā un apgūt mūzikas prasmes.            Pasākuma turpinājumā „Daugaviņas” vadītāja Inga Ģēģere iepazīstināja viesus ar iestādes darbību, speciālās runas un valodas programmas realizāciju un daudzveidīgām sadarbības formām ar bērnu vecākiem. Viesi ar interesi apskatīja arī jaunatvērto jaunākā vecuma bērnu grupu „Cālēni”. Šo grupu apmeklē mazuļi jau no pusotra gadu vecuma. Savukārt vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā Lolita Krole stāstīja par darbu Ekoskolu programmā un par pasākumiem, kuri bērnos audzina saudzīgu attieksmi pret dabu. Pagājušajā mācību gadā PII „Daugaviņa” ieguva Ekoskolas diplomu un nosaukumu. L. Krole pastāstīja, ka sagatavošanas grupas bērni apgūst skolas zinības, izmantojot mūsdienu jaunākās tehnoloģijas - interaktīvo tāfeli. Dienas gaitā pasākuma dalībnieki guva jaunas idejas Rīgas Dabas skolas pasniedzējas Lilitas Svirževskas lekcijā „Zinātnes rotaļlietas”. Lektore dalījās teorētiskā un praktiskā pieredzē par eksperimentu daudzveidību un sistemātiskas pielietošanas nozīmi bērnu dabas pētīšanas prasmju veidošanā. Pedagogiem bija iespēja pašiem veidot dažādus materiālus, ar kuru palīdzību bērniem saprotamā veidā var izskaidrot dabas likumsakarības. Salaspils skolotājas atzina, ka guvušas jaunas idejas eksperimentu organizēšanā un to pagatavošanā no videi draudzīgiem materiāliem. Visi secināja, ka eksperimenti ir interesanti un pozitīvi bērnu izziņas darbības rosinātāji. Bērni darbojoties gūst emocionālu gandarījumu par pašu rotaļas procesu, kas atbilst pirmsskolas vecuma bērna vajadzībām un attīstības priekšnosacījumiem.        Lolita Krole, vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā

lasīt vairāk
„Saimes” bērni iepazīst ugunsdzēsības depo darbu

Uguntiņa dzirkstelīte,Saujiņā glabājama.Kad palaidu vējiņā,Dažu labu raudināja. Saulainajā 16.maija piektdienas rītā pie PII „Saimes” vārtiņiem piebrauca   autobuss, lai  vidējās grupas bērni dotos ekskursijā uz ugunsdzēsības depo Krustpils ielā, Rīgā. Pirmsskolnieki  ļoti priecājās par iespēju braukt ar autobusu, vērot ceļu satiksmi un apskatīt dažādās celtnes. Ugunsdzēsēju  depo mūs sagaidīja smaidoši formās tērpti darbinieki. Ugunsdzēsējus Glābēju dienā sveicām ar bērnu zīmētu grāmatiņu un pašdarinātiem ziediem. Depo darbinieki stāstīja un rādīja daudz interesantas lietas, un bērni varēja izpētīt dažādas ierīces un instrumentus. Lielu interesi izraisīja lielās, iespaidīgās ugunsdzēsēju mašīnas, kuru riepas ir  bērnu augumā, dažādie instrumenti, garās šļūtenes, skābekļa maska un soma, kura nepieciešama dzēšot ugunsgrēku vai veicot glābšanas darbus. Katrs bērns mēģināja pielaikot glābēju darba tērpu - jaku, cepuri, zābakus un 20 kg smago skābekļa somu. Visvairāk bērniem patika apskatīt  mašīnas, ieslēgt trauksmes signālu un runāt mikrofonā. Piecgadnieku mazās actiņas bija brīnumu pilnas. Pēkšņi atskanēja trauksmes signāls, un mēs  vērojām, cik ātri ugunsdzēsēji ir gatavi, lai  steigtos uz notikuma vietu. Dodoties mājup, bērni ar lielu interesi aplūkoja uzdāvinātas krāsojamās grāmatas un diplomus. Ekskursijā guvām pozitīvas emocijas un lielu gandarījumu par redzēto. Daudzi grupas zēni dienās  vēlētos kļūt par  drošsirdīgiem ugunsdzēsējiem. Lai viņu sapņi piepildās! Audzinātājas Sandra, Mārīte un Brigita

lasīt vairāk
1. vidusskola aicina topošo pirmklasnieku vecākus uz sanāksmi

Salaspils 1. vidusskola  aicina topošo pirmklasnieku vecākus uz pirmo vecāku sanāksmi 15. maijā pulksten 18.00.

lasīt vairāk
Noslēdzies projektu konkurss ”Mūžizglītības kursu organizēšana un īstenošana Salaspils novada iedzīvotājiem”

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas pieaugušajiem Salaspils iedzīvotājiem nodrošina iespēju saņemt izglītības pakalpojumus ārpus formālās izglītības, lai veicinātu jaunu prasmju apguvi un  zināšanu pilnveidi. Konkursā pavisam tika saņemti septiņi pieteikumi no k/n "Rīgava", Sociālā centra, PII "Daugaviņa", PII "Ritenītis", PII "Saulīte", biedrības "Doles atbalsta biedrība" un SIA "Salaspils veselības centrs". Iesniegtos pieteikumus izvērtēja komisija, kura atbilstoši konkursa kritērijiem nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu šādiem projektiem: „Topošo māmiņu un jauno vecāku skola” – 450 eiro; „Latviešu tautas dzīvesdziņas rudens skola” – 442 eiro;  „Jauno vecāku skoliņa”  - 266,95 eiro;  „Angļu valodas kursi pirmsskolas skolotājiem un atbalsta personālam” – 1146 eiro; „Mazākumtautību pedagogu un pedagogu palīgu profesionālās kompetences pilnveide mācību satura īstenošanai latviešu valodā” – 336 eiro. Konkursa prioritārās jomas 2014.gadā ir valodas apguve, paaudžu saskarsmes prasmju pilnveide un personības attīstības pilnveide. Projekti "Nūjo vesels" un "Atvasara" vērtēšanas kritērijiem atbilda daļēji, tāpēc komisija lūdz iesniedzējiem tos precizēt un papildināt, pēc kā projektu pieteikumi tiks izskatīti atkārtoti.    Eva Solovjova, Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste    

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs