Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils 1. vidusskola aicina pieteikt bērnus mācībām 1.klasē 2014./2015. mācību gadam

Uzņemšanas noteikumus 1. klasē nosaka Salaspils novada domes rīkojums nr.ADM/1-24/14/8 (27.01.2014.). Uzņemšana 2014./2015. mācību gadam Salaspils 1.vidusskolā notiek no 29.01.14. līdz 20.06.14. Dokumentus pieņem skolas kancelejā no plkst. 8.30 – 16.00. Uzņemšanas kārtība Piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, vecāki (aizbildņi) uzrāda personu apliecinošus dokumentus un iesniedz bērna dzimšanas apliecības kopiju vai norakstu. Vecāki aizpilda iesnieguma veidlapu. Iesniedzēja klātbūtnē iesniegums tiek reģistrēts. Skola izsniedz izziņu par uzņemšanu Salaspils 1. vidusskolas 1. klasē ar 2014. gada 1. septembri. Pēc izziņas saņemšanas vecāki līdz 20.06.2014 iesniedz medicīnisko karti 026/u un izziņu par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā.

lasīt vairāk
2013. gads- atskats un pārdomas

Mūzikas un mākslas skolas dod iespēju jaunajai paaudzei radoši attīstīties, pilnveidot savas zināšanas, paplašināt  redzesloku, veidoties par izglītotiem, inteliģentiem un kulturāliem mūsu sabiedrības pilsoņiem. Tā daudziem jauniešiem ir garīgs, morāls, intelektuāls un emocionāls balsts, ejot savu dzīves ceļu. Ar talantu un darba mīlestību apveltītu audzēkņu skanīgās balsis un dažādu instrumentu spēlēt prasme daudzkrāsaini piepilda skolas telpas Mēs priecājamies par audzēkņiem, kuri savas spējas pierādījuši neskaitāmos koncertos, dažāda līmeņa konkursos un izstādēs. Atkārtošos teikdams, ka dalība šādos pasākumos, ir iespēja salīdzināt savu varēšanu ar konkurentiem, izdarīt pareizus secinājumus, un turpināt pilnveidot sevi. Atskatoties uz pagājušo gadu, varam būt gandarīti par paveikto. Veiksmīgs sniegums septiņos starptautiskos, vienpadsmit valsts un sešos reģionālos konkursos ir teicams pedagoga un audzēkņa darba vērtējums.  Jau  pierasts pie lielākās mūzikas nodaļas – klavieru klases audzēkņu panākumiem gan valsts, gan starptautiskajā mērogā. Jāatzīmē 5.klavieru klases audzēkni Marku Babri, kurš aizvadītajā gadā veiksmīgi piedalījās piecos pianistu konkursos, visos iegūdams laureāta diplomu. Prestižākais bija II Starptautiskais pianistu-zēnu konkurss klavierspēlē „Spēlē zēni”, kurā Marks savā vecuma grupā izcīnīja pirmo vietu. Arī vijoles 2. klases audzēknes Viktorijas Tarnavskas 2.vieta III Starptautiskajā Viktora Radoviča jauno vijolnieku konkursā Viļņā (ņemot vērā, ka I vieta netika piešķirta), ir izcils sniegums. Tāpat skolas muzicējošie kolektīvi neatpaliek no individuālo izpildītāju panākumiem. Veiksmīga debija vijolnieku ansamblim Latvijas mūzikas skolu stīgu ansambļu un stīgu orķestru konkursā MUSICA DA CAMERA 2013, jaunāko klašu un absolventu koklētāju ansambļu iegūtās tiesības būt XXV Vispārējo latviešu Dziesmu un XV Deju svētku dalībniekiem, augstu vērtējumu guvušais skolas meiteņu koris 8.Jaunrades dziesmu konkursā „Kas mēs bijām, būsim, esam” Alojā parāda audzēkņu prasmi muzicēt arī kolektīvos. Neapšaubāmi, ka liela nozīme audzēkņu sagatavošanai gan konkursam, gan strādājot ikdienā, ir neatlaidīgs un profesionāls pedagoga darbs. Reizēm mūs izbrīna tas, ka daļai cilvēku, tai skaitā audzēkņu vecākiem, ir uzskats, ka mūzikas un mākslas izglītība ir tikai laika aizpildīšana, kamēr vecāki darbā, tikmēr viņu bērns tiks pieskatīs skolā.Un tad  nekāda atbildība par rezultātu nav gaidāma. Mūsu skolas darbā pats svarīgākais ir ieraudzīt, izcelt un attīstīt talantus, veidot pamatus profesionāļiem, tad audzināt „profesionālus” klausītājus un skatītājus, iemācīt  pacietību un neatlaidību mērķu sasniegšanai. Vilnis Borovskis, Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktors                      

lasīt vairāk
Pieredzes skolā „Atvasītē” tiekas novada pedagogi

15.janvārī pie mums „Atvasītē” ciemojās 15 skolotājas no visas Salaspils, lai iepazītos ar iestādes pedagogu pieredzi un metodiskajām izstrādnēm, iekļaujot mācību procesā eksperimentus, novērojumus un pētījumus, kas kalpoja kā bāze pedagogu metodiskajam darbam „No brīnuma uz zināšanām”. Šis darbs pērn ieguva 1.vietu novada metodisko darbu skatē. Jau no paša rīta skolotājas gaidīja pārsteigums – jau reģistrējoties bija jāveic pirmais uzdevums. Atklātajās nodarbībās grupās varēja viesoties  „Dzenīšu” grupā, rīkojot ballīti „Brīnumu maiss”, piedalīties brīnumu vērošanā „Skudriņu” grupā „Brīnums ar krāsām,bet, ciemojoties „Spārītēs”, uzzināt, kādi ir mājas darbi „Mani lielie un mazie darbi”, un vērot bērnu rotaļas un eksperimentus ar gaismas galdu. Par to, kādi brīnumi notika „Skudriņās”, pastāstīja Krāsu burve – audzinātāja Ingūna Taube, kura bērnus nobūra par māksliniekiem, kas spēja no ūdens, krāsām, ziepēm un cukura uzburt lielus krāsainus burbuļus, kas pārtapa košās gleznās. Vēlāk bērni kļuva par burvja mācekļiem un mācījās uzburt varavīksni glāzē, kas izdevās gluži viegli un radīja patiesu  prieku. Kā pačukstēja Krāsu burve, lai to paveiktu, nevajag neko daudz, tikai ūdeni, krāsas, cukuru, un brīnumi notiek. Bet ar to brīnumi vēl nebeidzās, tie turpinājās ar pienu, krāsām un ziepēm. Ja jūs zinātu, ko ar to var paveikt, jūs būtu pārsteigti. Šī procesa gaitā tapa mākslas darbi, kuros varēja saskatīt kokus, puķes vai salūtu atkarībā no noskaņojuma un fantāzijas. Pēc kārtīgas buršanās bērni tika cienāti ar krāsainām prieka bumbiņām. „Dzenīšu” grupā notika gatavošanās ballītei. Audzinātāja Ilze Stelpe  ar bērniem gatavoja Taurenīša ballei salātiem eļļu un garšvielas, mācīja veikli atdalīt piparus no sāls. Auklīte Dace Moiseja ar bērniem gatavoja brīnumu balonus, bet audzinātāja Ramona Lapiņa ar bērniem - salātus un krāsu, ar ko Taurenītim krāsot mājas sienas un skaistus ielūgumus. Viss ballītei tika sagatavots godam un tā bija izdevusies. Bērni un audzinātājas no citiem bērnu dārziem apliecināja, ka viss bija ļoti interesanti un aizraujoši. Kā atzīmēja „Spārīšu” grupas audzinātāja Inga Klaucāne, šī pieredzes skola bija vērtīgs un interesants pasākums it īpaši jaunajiem pedagogiem, tas bija labs veids, kā izmēģināt savu un savu bērnu varēšanu un gūt pieredzi no citiem. Pēc rotaļnodarbībām grupā ciemiņiem tika piedāvāta iespēja darboties keramikas meistarklasē pie skolotāja Aleksandra Zobena un uzzināt, kā no šķietami vienkāršām detaļām top patiesi jauki mākslas darbi – eņģeļi. Pieredzes skolas nobeigumā Garšu laboratorijā bija kopīgi jāsagatavo cienasts, izmantojot piedāvātos produktus un darba rīkus. Viss izdevās lieliski un garšīgi. Nobeigumā sarunās pie cienastu galda, ciemiņi un mūsmāju skolotājas izteica gandarījumu par jauko dienu, piedzīvoto, redzēto  un jaunām idejām turpmākajām darbam. Daiga Lāčgalve, PII „Atvasīte” vadītājas vietniece metodiskajā darbā

lasīt vairāk
Izsludināta dalībnieku pieteikšanās lidmodelisma pulciņā

Jau vairākus mēnešus Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrība „Mārtiņsala” sadarbībā ar Salaspils novada domi īsteno Eiropas ekonomikas zonas instrumenta finansēto projektu „Radi Radoši”, kura ietvaros darbību ir uzsācis un lielu atsaucību guvis lego pulciņš. Nu ir pienācis laiks sarosīties bērniem un jauniešiem, kuri sevī jūt interesi par lidmodelismu, jo no 2014. gada 1. februāra divu aizrautīgu puišu vadībā darbību uzsāks lidmodelisma pulciņš. Būvēsim brīvi lidojošos, motorizētos un radiovadāmos lidmodeļus. Tāpēc aicinām bērnus un jauniešus, kas jau sasnieguši 10 gadu vecumu, pieteikties dalībai lidmodelisma pulciņā, līdz 1. februārim sūtot pieteikumu uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Pieteikumā noteikti jānorāda šāda informācija – dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, pulciņš, kurā vēlas darboties (lidmodelisms), kontaktinformācija. Nodarbības notiks Salaspilī, divas reizes nedēļā otrdienu un ceturtdienu pēcpusdienās. Lūdzam norādīt arī, ja dalībniekam ir piederība kādai no sociāli mazaizsargātajām grupām (bērns ir no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, bērns ir invalīds), kā arī dalībnieka īpašās vajadzības, kas jāņem vērā pulciņa vadītājam, ja dalībnieks ir invalīds,. Informācija par uzņemtajiem dalībniekiem, nodarbību grafikiem, norises vietu un projekta atklāšanas pasākumu tiks izsūtīta individuāli uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Projekta „Radi Radoši” mērķu sasniegšanai ir piešķirts un tiek izmantots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 12 600 LVL apmērā, Salaspils novada domes līdzfinansējums ir 700 LVL apmērā, kā arī materiālais un telpu nodrošinājums. Projekta īstenotāja DĢB „Mārtiņsala” finansējums - 1 400 LVL. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.  

lasīt vairāk
Karjeras testi pārdomātai profesijas izvēlei

Vai Tu zināji, ka aptuveni 1/5 jauniešu pamet studijas vai  maina studiju virzienu pirmā mācību gada laikā, jo saprot, ka izvēlētā joma/profesija nav viņiem atbilstoša un viņi tajā nespēs sevi realizēt. Pietiekami daudz ir arī to jauniešu, kas šādas studijas pabeidz un pēc tam nav pietiekami motivēti strādāt izvēlētajā profesijā. Lielākā daļa jauniešu par karjeras izvēli sākt domāt 12.klases beigās, vai pēc gala eksāmeniem, turklāt tikai trešdaļa jauniešu izvērtē savas stiprās puses un to, kurā nozarē vai profesijā tās vislabāk var izmantot. Rezultātā nepareiza profesijas izvēle noved pie bezdarbnieku rindu papildināšanas. Eiropas sociālā fonda finansētais projekts Atbalsts sadarbībā ar karjeras un izglītības portālu Prakse.lv un Latvijas Universitātes vadošajiem psihologiem ir radījuši unikālu sešu testu kompleksu, kas ļaus Tev noteikt, kura profesija ir visatbilstošākā tieši Tev. Šie testi Tev palīdzēs apzināties savas spējas, intereses un dotumus, kā arī prasības pret profesiju un apkārtējo vidi. Testi ir savstarpējo saistīti, veidoti vizuāli pievilcīgā un reālistiskā formā, padarot testu ne vien lietderīgu, bet arī aizraujošu. Testi Tev ir pieejami portālā Prakse.lv – sadaļā Karjeras testi. Testus iespējams aizpildīt vairākkārtīgi! Kā rekomendē Latvijas Universitātes psihologi, testu Tev vēlams aizpildīt vismaz reizi pusgadā, lai redzētu izmaiņas un pilnveidošanās rezultātus. Tev ir pieejams sešu testu komplekss par: Lēmumu pieņemšanu, kur Tu varēsi analizēt lēmumu pieņemšanu dažādās ikdienišķās situācijās, kā, piemēram, apavu izvēle veikalā vai filmas izvēle kinoteātrī, tā izkristalizējot tos aspektus, uz kuriem Tu visvairāk balsti savus lēmumus un kas visvairāk ietekmē to pieņemšanu. Darba vidi – šajā testā varēsi noskaidrot, kāda darba vide ir vispiemērotākā un kādā Tu jutīsies komfortabli. Studiju izvēle – studiju izvēle vienmēr ir viens no sarežģītākajiem procesiem, pat tad, ja esi izvēlējies jomu, kurā vēlies strādāt. Ir ļoti daudz un dažādu profesiju, kas ir savstarpēji saistītas un līdzīgas, tomēr pietiekami atšķirīgas. Tests palīdzēs noteikt pareizo studiju virzienu. Dotumu izpēte – šeit aptvertas pilnīgi visas sfēras – māksla, sports, fizika, matemātika, mūzika, komunikācija un citas, lai parādītu, kurā jomā Tev ir visvairāk dotumu. Veselība profesijā – katrai profesijai ir noteikti darba apstākļi, kur svarīga  oža, garša, redze, dzirde, fiziskā izturība, alerģijas, līdz ar to šeit var noskaidrot, kas no minētajiem ir būtisks dažādās profesijās. Veselīgas kvalitāte – šeit Tu vari novērtēt savas veselības kvalitāti un salīdzināt ar iepriekšējo testu, lai noteiktu, kurai profesijai atbilst Tava veselības kvalitāte. Plašāk par testiem portālā Prakse.lv

lasīt vairāk
Salaspils 1. vidusskolas skolēni sacenšas dambretes turnīros

Vai zināt, ka  dambretes spēles treniņi trenē daudzas noderīgas īpašības? Piemēram, telpisko domāšanu, loģisko analīzi, atmiņu, uzmanību  uztveri, koncentrēšanās spēju, pašdisciplīnu, abstrakto domāšanu, radošo fantāziju un atjautību,  gribu, neatlaidību un uzņēmību? Lai attīstītu šīs prasmes, jau otro gadu Salaspils 1.vidusskolā notiek dambretes pulciņš sākumskolas skolēniem, kuru trešdienas pēcpudienās vada skolotāja Ilze Čudare. Pašlaik to apmeklē 53 sākumskolas skolēni. Skolā sāk veidoties tradīcija matemātikas un informātikas nedēļas ietvaros rīkot skolas atklātās  dambretes sacensības. Mēs aicinām lielmeistaru starptautiskajā dambretē Vitautu Budreiku, kurš palīdz vadīt un tiesāt šo turnīru. Ja pagājušajā mācību gadā piedalījās 43 dalībnieki, tad šogad, piesaistot arī sākumskolas dambretes  pulciņa dalībniekus, piedalījas 62 spēlētgribētāji. Šogad labākie savās grupās ir Anita Štamere, Anete Vircava un Kristiāns Strautnieks.  Skolas labākie dambretisti jau ir piedalījušies  vairākās sacensībās ārpus skolas-rudens brīvlaikā  četri skolas dambretisti piedalījās prāta spēļu sacensībās „Zemgale 2013” Dobelē, bet pēc brīvlaika 15 dalībnieki devās uz sacensībām Rīgas Imantas vidusskolā projekta „Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli” ietvaros.  Labākie bija Krists Vidzis, Mārtiņš Budreika, Rinalds Marčenkovs, Tīna Osīte un Markuss Ulmanis. Dambretes pulciņa dalībniekiem februārī ir plānots draudzības mačs ar Salaspils 2.vidusskolu, martā būs sākumskolas dambretes turnīrs, bet aprīlī komandu spēles starp projektā  „Bērnu prāta spēju attīstīšana ar dambretes spēli” iesaistītajām skolām. Vairāk fotogrāfijas atradīsies šeit.  Aiga Priedniece, meistarkandidāte dambretē un Salaspils 1.vidusskolas matemātikas un informātikas metodiskās komisijas vadītāja

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs