Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Gada pedagogs 2013

Natālija Karpova ir viena no Salaspils Mūzikas un mākslas skolas ilggadīgākajām un profesionālākajām darbiniecēm. Viņa ir īsta sava darba entuziaste, jo pulcē ap sevi klavierspēles interesentus, uztur ciešu kontaktu ar saviem esošajiem un bijušajiem audzēkņiem. Reizi pusgadā skolotāja organizē audzēkņu koncertus vecākiem, arī talantīgāko pianistu solokoncertus. Šogad šādu koncertu sagatavoja 8. klases audzēkne Anna Tarnavska. Skolotāja izvirza lielus profesionālus mērķus, motivē audzēkņus sasniegt arvien augstākas virsotnes klavierspēles meistarībā. Viņas audzēkņi ir guvuši panākumus daudzos valsts un starptautiska mēroga konkursos. Skolotāja Daina Tauriņa ir patiesi ieinteresēta rezultatīvā skolas darbā. Par to liecina gan ikdienas darbs mācību procesā un rezultāti centralizētajā eksāmenā vēsturē, gan tematisko mācību lekciju un dažādo ārpusstundu mācību un audzināšanas pasākumu organizēšana. Skolotāja Daina Tauriņa māca vēsturi pamatskolā un vidusskolā, politiku un tiesības, filozofiju vidusskolas klasēs. Skolotāja lieliski prot aizraut skolēnus, mācību procesu īstenojot ar dažādām metodēm. Ikvienam ir iespēja pārliecināties par savām zināšanām un apliecināt sevi dažādos tematiskos vēstures projektos, tāpēc skolēni var lepoties ar sasniegumiem gan starpnovadu, gan valsts līmenī. Ikdienas pārbaudes darbus un arī skolas olimpiādes darbus skolotāja veido pati. Vidusskolas skolēniem Daina Tauriņa vada arī zinātniski pētnieciskos darbus. Skolotāja regulāri apmeklē vēstures skolotāju kursus, savā darbā izmanto IT, ir metodiskā materiāla „Mācību satura un valodas apguve vēsturē” līdzautore. Skolotāja Daina Tauriņa ir skolēnu brīvprātīgā darba iniciatore un pašlaik arī šo darbu koordinē un vada. Skolotāja regulāri ar skolēniem dodas uz dzīvnieku patversmi „Mežavairogi”. Skolotāja Daina Tauriņa ir sniegusi neatsveramu ieguldījumu skolas tēla veidošanā. Ata Kronvalda fonda veiktajā Latvijas skolu novērtējumā darbā ar talantīgiem skolēniem 2011./2012.m.g. nominācijā „Vēsture” Salaspils 1.vidusskola bija vislabākā pilsētu vidusskolu grupā un saņēma Draudzīgā aicinājuma balvu „Mazā pūce". Par to paldies skolotājai Dainai Tauriņai!

lasīt vairāk
40. pastāvēšanas gadadienu šogad svin 2. vidusskola

Klāt ir rudens, birst pirmās dzeltenās lapas, rīti kļūst arvien vēsāki, un jau pavisam drīz daba ietērpsies visdažādākajās krāsās. Šajā košajā laikā ik gadus skolēni uzsāk savu kārtējo mācību gadu. Salaspils 2.vidusskolai tas būs īpašs – četrdesmitais kopš tās atklāšanas 1973.gadā. Ir mainījušies laiki, paaudzes, bet ir palikusi un paliks audzēkņu attieksme pret savu skolu, kuri mīļi dēvējam par savām otrajām mājām. Jubilejās ir pieņemts dāvināt dāvanas, un pirmo tādu dāvanu septembra saulainajā rītā sagatavoja paši mazākie – sākumskolas 1.- 4.klašu skolēni, izveidojot skolas iekšējā pagalmā ciparu „40”, ar to parādot, ka, sanākot kopā, mēs saglabājam saikni starp pagātni un nākotni, virzoties uz priekšu pretim jaunajiem mērķiem. Gribētos izteikt sirsnīgo pateicību direktora vietniecei mācību darbā Tatjanai Kuļikovai par pasākuma ideju un tās realizēšanu! Tāpat milzīgu paldies jāteic skolotājiem- Jeļenai Paziko, Nadeždai Solovjovai, Svetlanai Ivanovai, Sandrai Strupe, Jeļenai Averinai, Ingai Treibahai, Jekaterinai Skidanovai, Ludmilai Ļeščovai, Antai Gravītei, Alvīrai Sokolovai, Svetlanai Poļivikovai, Angelinai Šavļugai, kā arī Igoram Kuļikovam- par palīdzību un atbalstu pasākuma sagatavošanā. Sergejs Ivanovs, projekta vadītājs

lasīt vairāk
Tiek realizēts projekts jauniešu lietderīgai un patriotiskai brīvā laika pavadīšanai

Biedrība "Jaunatnes un mazākumtautību iniciatīvu, izglītības un integrācijas attīstības biedrība" sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu realizē projektu „Brīvais laiks kā veselības, izglītības un patriotisma kokteilis”. Projekta galvenais mērķis ir izveidot ilgtspējīgu jauniešu interešu grupu aktīvai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai Salaspils un Stopiņu novadā, veicinot jauniešu veidošanos par nozīmīgu sabiedrības resursu. Projekta galvenais uzdevums - tehnikas un aprīkojuma iegāde brīvā laika pavadīšanas un sporta aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Šobrīd kopumā jaunieši aug attālināti no patriotiskā, latviskā un tajā pašā laikā veselīgā un sportiskā brīvā laika pavadīšanas modeļa. Arī Salaspils un Stopiņu novadā nav daudz tādas organizācijas, kas pastāvīgi darbojas ar jauniešiem, pilnveidojot zināšanas tūrisma, patriotisma un militārās jomās, tajā pašā laikā attīstot fizisko sagatavotību, līdera dotības un darbošanos komandā.  Realizējot šo projektu, vietējiem iedzīvotājiem (jauniešiem) tiks piedāvāta lieliska iespēja sportiski un aktīvi, radoši un patriotiski pavadīt brīvo laiku. Ikvienam jaunietim Salaspils un Stopiņu novadā būs iespēja darboties interešu grupā un apgūt patriotisko audzināšanu (ieskaitot valsts vēsturi, simbolus, svētkus un atceres dienas, ierindas mācību, militārās prasmes utt.), pilnveidot sevī tūrisma un izdzīvošanas prasmes (ieskaitot orientēšanos, nakšņošanu dabā, pārgājienus utt.),  attīstīt fizisko sagatavotību, kā arī iegūt iemaņas vadīšanā, lēmumu pieņemšanā un praktizēt darbošanos komandā.             Projekts sākās 2013.gada 1.martā un ilgs līdz 2013.gada 11.novembrim. Projekta sagatavošanās posms ir veiksmīgi aizvadīts. Pašlaik norit projekta īstenošanas posms, kurā tiek veiktas galvenās projekta aktivitātes - pamatlīdzekļu un aprīkojumam iegāde. Projekta laikā tiks iegādāti šādi pamatlīdzekļi un aprīkojums – pilni formas tērpi, guļammaisi, tūrisma paklājiņi, mugursomas, termosi ēdiena un dzēriena uzglabāšanai, apkurināma 20 vietīga telts, airsoft ieroči un aizsarglīdzekļi. Projekta kopējā summa ir 9832,83 LVL. Pamatlīdzekļu iegāde novērsīs līdz šim esošo problēmu - aktivitāšu trūkumu, jo nav atbilstoša nodrošinājuma. Galvenokārt ieguvēji būs jaunieši, kuriem būs iespēja ne tikai aktīvi, kvalitatīvi, sportiski un patriotiski pavadīt brīvo laiku, bet arī pašiem piedalīties aktivitāšu plānošanā un īstenot savas idejas, kas nenoliedzami ir svarīgs faktors ilgstpejīgai attīstībai. Kad īstenošanas posms būs noslēdzies, sekos izvērtēšanas posms, kura laikā tiks izvērtēts padarītais, kā arī izplānotas aktivitāšu iespējas nākotnē, ņemot vērā projekta laikā paveikto. Zane Mežavilka, pilnvarotā persona, projekta vadītāja

lasīt vairāk
Izsludināta dalībnieku pieteikšanās Lego un lidmodelisma pulciņos!

Pateicoties Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrības „Mārtiņsala” iniciatīvai un Salaspils novada domes atbalstam, ir uzsākts Eiropas ekonomikas zonas instrumenta NVO projektu programmas finansēts projekts „Radi Radoši”, kura ietvaros Salaspilī plānots izveidot un uzsākt divu bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades pulciņu darbību – Lego pulciņš uzsāks darbību no 2013. gada 1. oktobra, lidmodelisma pulciņš – no 2014. gada 1. februāra. Aicinām bērnu vecākus pieteikt bērnus dalībai pulciņos (Lego pulciņā bērnus no 3 līdz 14 gadiem, lidmodelisma pulciņā – no 10 līdz 18 gadiem), līdz pulciņa darbības uzsākšanas datumam sūtot pieteikumu uz e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Pieteikumā noteikti jānorāda šāda informācija – dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, pulciņš, kurā vēlas darboties (Lego vai lidmodelisms), un kontaktinformācija – vecāku (aizbildņu, audžuvecāku) vārds, uzvārds, telefona nr., e-pasta adrese. Lūdzam norādīt arī, ja dalībnieks pieder kādai no sociāli mazaizsargātajām grupām (bērns ir no trūcīgas, maznodrošinātas vai daudzbērnu ģimenes, bērns ir invalīds), kā arī dalībnieka īpašās vajadzības, kas jāņem vērā pulciņa vadītājam, ja bērns ir invalīds. Ar detalizētāku informāciju par dalībnieku uzņemšanas noteikumiem lūdzam iepazīties Dalībnieku uzņemšanas nolikumā. Informāciju par uzņemtajiem dalībniekiem, nodarbību grafikiem, norises vietu un projekta atklāšanas pasākumu tiks izsūtīta individuāli uz pieteikumā norādīto kontaktinformāciju. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

lasīt vairāk
1. vidusskola aicina vecākus uz tikšanos

13. septembrī Salaspils 1. vidusskola aicina vecākus uz tikšanos kultūras namā “Rīgava”. Darba kārtībā: 1)      Plkst. 18.00 5. klašu skolēnu vecākiem tikšanās ar klašu audzinātājām un mācību priekšmetu skolotājiem; 2)      Plkst. 19.00 skolas 1.-12. klašu vecāku kopsapulce. Izvērtēsim 2013./13.m.g. sasniegumus, iepazīstināsim ar aktualitātēm 2013./14.m.g.  Skolas administrācija

lasīt vairāk
Izsludināts projektu konkurss Mūžizglītības kursu organizēšanai un īstenošanai

Lai pašvaldībā tiktu īstenota politika pieaugušo izglītībā, ir jānodrošina pieaugušajiem Salaspils novada iedzīvotājiem iespēju saņemt izglītības pakalpojumus ārpus formālās izglītības, kas veicinātu jaunu prasmju apguvi un  zināšanu pilnveidi. Tamdēļ 14. augusta domes sēdē deputāti nolēma izsludināt projektu konkursu  „Mūžizglītības kursu organizēšana un īstenošana Salaspils novada iedzīvotājiem” laikā no 2013.gada 23.augusta līdz 2013.gada 20. septembrim. Projektu izvērtēšana komisijā strādās deputāti – Andrejs Svilāns, Vera Kalniņa un Anna Kavasa, kā arī Izglītības un kultūras daļas vadītāja Inga Elksne un Jaunatnes lietu speciāliste Eva Solovjova. Nolikums un pielikumi šeit.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs