Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Mūzikas un mākslas skola

Adrese: Līvzemes iela 9, Salaspils, LV-2169Tālr./fakss 67941605, mob.tālr.  29471226E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. www.salaspilsmms.lv

lasīt vairāk
Pirmsskolas izglītības iestādes

PII "Atvasīte" Adrese: Meža iela 6, Salaspils, LV-2169 Tālr./fakss: 67981040; 67980020 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. www.atvasite.lv PII "Daugaviņa" Adrese: Saulkalne, Salaspils novads, LV-2117Tālr./Fakss: 67948030.E-pasts: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Vispārējā izglītība

Salaspils 1.vidusskola Adrese: Lauku iela 1, Salaspils, LV-2121 Tālr.: 67946814 E-pasts: 

lasīt vairāk
Gada pedagogs 2012

Aizvadīta kārtējā Salaspils pedagogu Augusta konferenceVilnis Borovskis ir Salaspils Mūzikas un mākslas skolas direktors, arī klarnetes un saksofona klases pedagogs. Viņa audzēkņi regulāri gūst atzīstamus panākumus starptautiskos un valsts mēroga konkursos, Kārlis Vanags un Mareks Pinta ir kļuvuši par profesionāliem mūziķiem, Haralds Klips un Vilnis Varsegovs turpina mācības vidējās profesionālajās mūzikas izglītības iestādēs.Bieži līdzdarbojoties kolektīvajā muzicēšanā, pedagogs ar savu personisko piemēru motivē audzēkņus apgūt izvēlēto instrumentu, iesaistīties pašdarbības pūtēju orķestros.Būdams Latvijas Mūzikas izglītības iestāžu direktoru asociācijas biedrs, V.Borovskis aktīvi iesaistījies mūzikas izglītības sistēmas reorganizācijas procesā. Atsaucoties Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra uzaicinājumam, strādāja mācību metodiskā materiāla „Daudzveidīgas mācību metodes un profesionālo mūzikas mācību priekšmetu programmas izveides metodika” izstrādes darba grupā.V.Borovskim raksturīga augsta atbildības sajūta, viņš ir prasīgs gan pret sevi, gan kolēģiem un audzēkņiem. Direktors arī pretrunīgās situācijās izrāda cieņu un smalkjūtību pret visiem. Veneranda Bogdāne-Rogozina kopš 1993. gada strādā par Salaspils 2.vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāju, vēlāk - par direktora vietnieci audzināšanas un ārpusklases darbā. 2002. gadā tika iecelta par skolas direktori. Kopējais pedagoģiskā darba stāžs ir 26 gadi.Veneranda Bogdāne-Rogozina ir ieviesusi skolas darbības plānošanas un skolas vides uzlabošanas sistēmu. Viņa veicina skolas pedagogu radošumu, iesaistot tos projektos un mācību līdzekļu izstrādē.Direktore regulāri apmeklē skolvadības, latviešu valodas un literatūras mācīšanas metodikas seminārus un kursus, savās stundās ievieš jaunākās valodas un literatūras mācīšanas metodes un paņēmienus, dalās pieredzē ar saviem kolēģiem. V. Bogdāne-Rogozina ir darbojusies Nacionālās programmas „Latviešu valodas apguve” projektā „Latviešu valodas kā valsts valodas apguve vidējās izglītības pakāpē” aktivitātē „Skolu sadarbības projekti vienotam metodiskam atbalstam mazākumtautību skolās, kuras īsteno vispārējās izglītības programmas”, aprobējusi tematiskos plānus latviešu valodas apmācībai vidusskolas klasēs.Dažādu starptautisko projektu ietvaros direktore vienmēr ir laipni uzņēmusi un iepazīstinājusi ar viņas vadīto skolu ārzemju viesus. Vera Kalniņa Salaspils novada pašvaldības izglītības iestādēs strādā jau no 1976. gada. Kopš 2006. gada ir Salaspils 1.vidusskolas direktore.Vera Kalniņa ir vadījusi pedagogu profesionālās pilnveides kursu mazākumtautību skolotājiem programmā „Mazākumtautību skolotāju kompetences pilnveide izglītības satura īstenošanai latviešu valodā”. No 2006. gada līdz šim brīdim Vera Kalniņa ir vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas eksperte. Direktore ir vadījusi arī VJIC klašu audzinātāju konsultatīvo padomi un Rīgas rajona klašu audzinātāju metodisko apvienību. No 2009. gada 1. jūlija Vera Kalniņa ir Salaspils novada domes deputāte, bijusi arī Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumu komitejas priekšsēdētāja un šādā statusā 2010. gadā pārstāvējusi Salaspils novada politiķus starptautiskajā jaunatnes projektā ”Think globally, act locally”. Ināra Pastare strādā Salaspils 2.vidusskolā par bioloģijas un dabas zinību skolotāju. Savā darbā ir spējusi ieinteresēt skolēnus strādāt atbilstoši savām spējām, sasniegt labus rezultātus, regulāri piedalīties un gūt godalgotas vietas konkursos un priekšmeta olimpiādēs. Skolēni ļoti augstu vērtē skolotājas vadītās stundas, spēju ieinteresēt un sadarboties gan mācību procesā, gan ārpusstundu aktivitātēs.Skolotāja ir iemantojusi atzinību gan sadarbojoties ar kolēģiem, gan kā laba klases audzinātāja darbā ar skolēniem un viņu vecākiem.I..Pastare ir aktīvi sadarbojusies ar Latviešu valodas aģentūru, piedaloties aktivitātē „Mācību un metodisko līdzekļu izveide bilingvālajā izglītībā” kā mācību līdzekļa „Satura un valodas integrēta apguve bioloģijā 7.-9. klasei” autore.Skolotāju Ināru Pastari raksturo vēlme visu laiku apgūt un izmēģināt jaunas iespējas, vienlaikus saglabājot vērtējošu un kritisku pieeju tām. Kolēģi vienmēr ieklausās un augstu vērtē viņas ieteikumus un idejas. I. Pastare jau vairākus gadus vada skolā Dabas zinību cikla metodiskās komisijas darbu un par to atkārtoti ir saņēmusi skolas administrācijas pateicību. Viņa ir precīza un prasīga darba jautājumos, labprāt dalās pieredzē ar kolēģiem.Ināra Pastare skolas komandā piedalījās starpskolu sadarbības projektā, ir apguvusi prasmes veidot projektu pieteikumus un komandu.Skolotāja Pastare aktīvi atbalsta skolā notiekošās aktivitātes, piemēram, Vides spēles, skolēnu tematisko prezentāciju skates utt. Katru gadu viņas vadībā vidusskolēni izstrādā kvalitatīvus zinātniski pētnieciskos darbus, kas prezentēti arī Pierīgas starpnovadu skatēs. Rūta Bugavičute strādā Salaspils Mūzikas un mākslas skolā kopš 1993. gada par vispārējo klavieru, mūzikas literatūras un kolektīvās muzicēšanas pedagogu, veic mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājas pienākumus. Viņa Gada pedagoga nosaukumu iegūst jau otrreiz, un tas patiešām ir pelnīti.Apbrīnojama ir Rūtas Bugavičutes prasme motivēt un ieinteresēt audzēkņus kopīgai muzicēšanai, profesionālajai tālākizglītībai, kā arī patstāvīgam ikdienas darbam, izkopjot savas prasmes un iemaņas. Viņa aktīvi iesaistās Salaspils kultūras dzīvē, ar savu personisko piemēru mudinot to darīt arī savus audzēkņus.Rūta ir pastāvīga skolas koncertdarbības organizētāja un vadītāja, starptautiskā labdarības projekta „No sirds uz sirdi” vadītāja, koordinē sadarbību ar Viļņas mūzikas skolu, ir topošo komponistu jaunrades atbalstītāja un popularizētāja. Viņa regulāri apgūst jaunākās mācību metodes, pilnveido skolas metodisko materiālu bāzi, ir izdevniecības „RaKa” 2012. gada mūzikas mācību grāmatas vidusskolām līdzautore.Rūta izceļas gan ar savu oratora talantu, gan ar precizitāti dokumentu ierakstos, ir iekarojusi audzēkņu un darba kolēģu patiesu cieņu un mīlestību. Aijas Jerkinas pedagoģiskais darba stāžs ir 15 gadi, bet pirmsskolas izglītības iestādē „Saime” viņa strādā no 2006. gada un pedagoga darbu pilda radoši, ar lielu atbildības sajūtu un interesi, ir pieredzes bagāta, prasmīga un enerģiska pirmsskolas skolotāja, audzinot 5 līdz 7 gadus vecus bērnus. 2010.gadā skolotāja Aija piedalījās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Sadarbības sistēmas veidošana starp pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijas un Lietuvas pierobežā” un metodiskā materiāla tapšanā „Kustību prieks dienai”, kā arī seminārā „Vasaras nometņu organizēšanā pirmsskolā”.Aija Jerkina ir grāmatas „Rotaļas ar burtiem” autore, apkopojusi bērnu valodas attīstīšanas pieredzi melodiskajā materiālā „Spēlēsim leļļu teātri”. Viņa dalās pieredzē arī ar topošajiem skolotājiem, vadot pedagoģiskās prakses pirmsskolā.A.Jerkina aktīvi piedalās iestādes sabiedriskajā darbā, ir ievēlēta par iestādes darba kolektīva padomes priekšsēdētāju, organizē darba kolektīva sabiedrisko dzīvi. Anita Šaltāne Salaspils 2.vidusskolā kopš 1996. gada strādā skolā par ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotāju, ir direktora vietniece mācību darbā. Ieviesusi skolā darba plānošanas, metodiskā darba analīzes un mācību procesa pārraudzības sistēmu, kas ļauj aptvert visas iestādes darbības jomas un ir labi saprotama skolotājiem. Ar savu pieredzi ir iepazīstinājusi arī citu novadu skolas. A.Šaltāne rosina skolas pedagogu radošumu, iesaistot viņus projektos un mācību līdzekļu izstrādāšanā, koordinē projektu un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi. Skolotāja vada tālākizglītības kursus republikas skolotājiem „Bilingvāla mācību procesa organizācija vidusskolā” un „Metodikas un pieredzes skola ģeogrāfijas un valodas integrētā apguvē”, kā arī kursus direktoru vietniekiem un bilingvālās izglītības koordinatoriem dažādās Latvijas pilsētās. Atsaucoties skolu uzaicinājumam, ir vadījusi metodiskās konsultācijas Rīgas rajona, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas pilsētu skolotājiem. Skolotāja ir ģeogrāfijas un ekonomikas mācību līdzekļu un valodas integrētas apguves metodisko līdzekļu autore, vadījusi metodikas satura un valodas integrētas apguves kursus diasporā strādājošiem latviešu valodas skolotājiem.A.Šaltāne aktīvi sadarbojas ar Latvijas izglītības jomas institūcijām: projektā „Starpkultūru dialoga veicināšana” bijusi Vidzemes skolu koordinatore un nodrošinājusi šo skolu komandu apmācības kursu norisi Salaspils 2. vidusskolā, ir piedalījusies ģeogrāfijas jauno mācību programmu izstrādāšanā. Sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru vadījusi aktivitāti „Mācību un metodisko līdzekļu izstrāde bilingvālajā izglītībā” projektā „Atbalsts latviešu valodai un bilingvālajai izglītībai”. Inga Vītuma – Brūvere, Salaspils 1.vidusskolas skolotāja, ir patiesi ieinteresēta rezultatīvā skolas darbā. Par to liecina ikdienas darbs mācību procesā un rezultāti centralizētajā vēstures eksāmenā, atbalsts klašu audzinātājiem, kā arī skolotājas organizētās tematiskās mācību lekcijas un dažādi ārpusstundu pasākumi.Skolotāja I.Vītuma-Brūvere māca vēsturi pamatskolā un vidusskolā. Vēstures stundās viņa prot aizraut bērnus, mācību procesu īstenojot ar dažādām metodēm. Skolēniem ir iespēja pārliecināties par savām zināšanām un pašrealizēties dažādos tematiskos vēstures projektos, piemēram, 9.un 12.klasēm skolotāja stundas vada arī Kara muzejā.Ikdienas pārbaudes darbus un arī skolas olimpiādes darbus skolotāja veido pati. Viņas skolēniem ir augsti sasniegumi vēstures olimpiādēs starpnovadu līmenī.Inga ir zinātniski pētniecisko darbu vadītāja vidusskolas klasēs.Skolotāja regulāri apmeklē vēstures skolotāju kursus, savā darbā izmanto informācijas tehnoloģijas, ir trīs metodisko darbu līdzautore. Inga Vītuma-Brūvere jau 2009. gadā ir apbalvota ar goda titulu „Gada pedagogs” Diāna Šķēle visus sava darba gadus Salaspils 1.vidusskolā ir bijusi klases audzinātāja, aktīvi strādājot arī ar bērnu vecākiem. Skolotāja ir bijusi audzinātāja un palīdzējusi apgūt mācību priekšmetu mājas apmācības skolēnam ar īpašām vajadzībām, palīdzējusi organizēt apmācību tālmācības programmā.D.Šķēle organizē skolas bioloģijas olimpiādes 9.klasēm, gatavo skolēnus starpnovadu bioloģijas olimpiādēm, konkursam „Pazīsti savu organismu!”. Viņas skolēniem ir augsti sasniegumi bioloģijas olimpiādēs gan starpnovadu, gan valsts līmenī. Skolotāja pati jau daudzus gadus piedalās starpnovadu bioloģijas olimpiāžu darbu labošanā.D.Šķēle regulāri ir vadījusi zinātniski pētnieciskos darbus vidusskolēniem par bioloģijas un veselības mācības tēmām. Vairāku skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi, kurus konsultējusi skolotāja, ir godalgoti arī valsts līmenī.Diāna Šķēle kopā ar kolēģiem un skolēniem ir darbojusies ārpusskolas projektos un konkursos „Upe man stāstu stāsta”, „Ozona slānim draudzīga skola”, „Latvijas ūdenszīmes”, kopš 2006. gada sadarbojas ar Latviešu valodas aģentūru un Salaspils 2. vidusskolu, piedalījusies mācību līdzekļa izstrādē.Skolotāja ir ieguvusi maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikāciju, piedalās Karjeras dienu organizēšanā skolā, individuāli konsultē 8. - 12.klašu skolēnus un viņu ģimenes tālākās izglītības un profesijas izvēlē.Kopš 2007. gada skolotāja regulāri apmeklē projekta „Dabaszinātnes un matemātika” profesionālās pilnveides kursus bioloģijas mācību procesa realizēšanā 7. - 12.klašu skolēniem, apgūstot mūsdienīga mācību procesa nostādnes, regulāri sadarbojas ar Latvijas Dabas muzeju, J.Prīmaņa anatomijas muzeju, Nacionālā Botāniskā dārza speciālistiem.Jau 2006. gadā par nopelniem izglītības darbā skolotāja Diāna Šķēle ieguva goda titulu „Gada pedagogs”.

lasīt vairāk
Aktuālā informācija

Metodiskie ieteikumi pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem par bērnu sasniedzamajiem rezultātiem, beidzot pirmsskolas izglītības iestādi   Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas un saņemšanas kārtība Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju !Informācija vecākiem, kuru bērns apmeklē privāto PII vai izmanto sertificētas auklītes pakalpojumus !Informācija vecākiem par rindu uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm Rinda uz pirmskolas izglītības iestādēm 10.06.2019. Uzņemtie bērni: Uz 09.08.2019. Uz 19.07.2019. Uz 12.07.2019. Uz 18.06.2019. Uz 31.05.2019. Privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmaksu tāmes 2019. gadamSaraksts ar privātajām mācību iestādēm, ar kurām Salaspils novada pašvaldībai noslēgti trīspusēji līgumi par pirmsskolas izglītības pakalpojumu sniegšanu. Privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmaksu tāmes 2019. gadam Nr.p.k. Mācību iestādes nosaukums Pakalpojumu izmaksu tāme 2019.gadam 1 Bērnu attīstības centrs "Rūķu skola" Tāme 2 Ikšķiles Brīvā skola Tāme 3 Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs "Montessori bērnu māja" Tāme 4 Kristīgā pirmsskola "Matejs" Tāme 5 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Aivija" Tāme 6 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Apelsīnu pasaka" Tāme 7 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Balu" Tāme 8 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bambino" Tāme 9 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "BebeLv" Tāme 10 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bruņurupučuks" Tāme 11 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Bērnu attīstības centrs "Pīlīte" Tāme 12 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "BG Ķipars" Tāme 13 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Čība" Tāme 14 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Draugi" Tāme 15 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Dudiņdārziņš" Tāme 16 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Dūda" Tāme 17 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Dūjiņa" Tāme 18 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "First step" Tāme 19 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Karlson" Tāme 20 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Kates skola GGK" Tāme 21 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Ketes māja" Tāme 22 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Knābis" Tāme 23 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Laimes lācis" Tāme 24 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Lācīša namiņš" Tāme 25 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Lotte" Tāme 26 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "m"Kripatiņas" Tāme 27 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mans lācis" Tāme 28 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Mīlestības māja" Tāme 29 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Prosum" Tāme 30 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Protu protu" Tāme 31 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Puķuzirnis" Tāme 32 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Raibā pupa" Tāme 33 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Remeos" Tāme 34 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saules dārzs" Tāme 35 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte" Tāme 36 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Six Senses International Preschool" Tāme 37 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Skola mazajiem Poga" Tāme 38 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Vinnijs" Tāme 39 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta rasa" Tāme 40 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Zīle" Tāme 41 Privātā sākumskola "Namiņš" Tāme 42 Rīgas ģimnāzija Maksima Tāme 43 Rīgas katoļu ģimnāzija Tāme Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai Izmaksu tāme 2019. gadam Privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmaksu tāmes 2018. gadam Privāto pirmsskolas izglītības pakalpojumu izmaksu tāmes 2017. gadam  

lasīt vairāk
Zinātniski pētnieciskie institūti

LU Bioloģijas institūts Miera iela 3, Salaspils, LV-2169 Tel.: 67944988 Fakss: 67944986 http://www.lubi.edu.lv   LU Fizikas institūts Miera ielā 32, Salaspils, LV 2169 Tel.: 67944700 Fakss: 67901214 http://ipul.lv    RTU Neorganiskās ķīmijas institūts Miera 34, Salaspils, LV-2169 Tālr.: 67944711 Fax: 67800779 http://www.nki.lv    Latvijas Valsts Mežzinātnes institūts “Silava” Rīgas ielā 111, Salaspils, LV 2169 Tel.: 67942555 Fakss: 67901359 http://www.silava.lv 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs