Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir nepieciešams, lai reģistrētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi? Lai reģistrētu bērnu rindā uz vietu Salaspils novada PII: jābūt reģistrētai bērna dzimšanai (saņemta dzimšanas apliecība); bērnam jābūt pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem); rindā nereģistrē bērnus, kuriem jau ir piešķirta vieta Salaspils pašvaldības PII. Vecāki aizpilda pieteikumu un iesniedz to Apmeklētāju  apkalpošanas centrā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un savu pasi. Bērna likumiskais pārstāvis papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi un/vai pilnvaru. 10 darba dienu laikā pieteikumā norādītajā e-pastā saņem ieskanētu bērna rindas reģistrācijas karti, kurā norādīts rindas kārtas numurs. Ja pieteikumā e-pasts nav norādīts, rindas reģistrācijas karti var saņemt arī, personīgi ierodoties Domē. Ar ko atšķiras 1. pakāpes rinda no 2. pakāpes rindas? 1.pakāpes rindā reģistrē, ja bērns un vismaz viens no vecākiem (vai bērna likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Salaspils novadā. 2.pakāpes rindā reģistrē pārējos bērnus. Komplektējot grupas izglītības iestādē jaunajam mācību gadam vietas nodrošina šādā secībā: ārpus rindas - 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus; pārējos 1. pakāpes rindā reģistrētos bērnus; 2. pakāpes rindā reģistrētos bērnus. Kad ir jāveic pārreģistrācija? Katru gadu no 2.janvāra līdz 30.martam jāveic bērna pārreģistrācija. Ja nav veikta pārreģistrācija, rindas numurs tiek anulēts. Vecākiem jāierodas personīgi Salaspils novada domē Apmeklētāju apkalpošanas centrā, ņemot līdzi iepriekš izsniegto rindas reģistrācijas kartīti vai tās kopiju. Ja vecāki nevar ierasties Domē, tad iesniegumu par pārreģistrāciju var sūtīt arī pa pastu vai uz e-pastu

lasīt vairāk
Cita māksla Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

6.decembrī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā norisinājās eksperimentālā mākslas darbnīca „Cita māksla”. Piektdien 6.decembrī 12 mākslas nodaļas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar tādiem laikmetīgās mākslas veidiem kā performance, instalācija un videoinstalācija. Savukārt darbnīcas praktiskajā daļā tapa mākslas skicītes darbiem, kas balstīti personīgo interešu izzināšanā. Darbnīcu dalībnieki atzina, ka par šāda veida mākslu iepriekš informācijas nebija, taču tagad, redzot līdzīgus darbus, pārsteigums nebūs vairs tik liels – darbnīcas ir devušas nelielu atsperšanās punktu, lai iepazītu šodien aktuālo mākslu. Darbnīcu vadīja māksliniece, mākslas pedagoģe un arī Salaspils Mūzikas un mākslas skolas absolvente Linda Sīle. Ideja par šādu izglītojošu aktivitāti radās, redzot mākslas skolu audzēkņu darbības atrautību no reālās mākslas vides un mākslinieku darbības virzieniem. Vai darbnīcām būs turpinājums? Noteikti, jo, kā pierāda 2013.gadā īstenotais, mākslas darbnīcas ir viens no ceļiem, kā bērniem un jauniešiem saistošā veidā atklāt kultūras daudzveidīgās bagātības. Šāda veida darbnīcas ir daļa no projekta „Jūrkalnes laikmetīgās mākslas programma 2013” un to finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.   Informāciju sagatavoja Linda Sīle

lasīt vairāk
Tikšanās PII „Jāņtārpiņš”

  Nes sirdī vienmēr gaismu. Un sapņos cerību baltu.Nes rītam pretī labestībuUn dienas solī mīlestību.Un lai nepietrūkst šīs lietas,Dzīves ceļus skrejot. Mēs ikdienā , ejot un skrejot savos darbos, pat īsti nekad tā neesam aizdomājušies, cik skolotāja palīga darbs ir kļuvis plašs un nozīmīgs. Tik ļoti, ka bieži šiem cilvēkiem ir jābūt universāliem - labiem, strādīgiem cilvēkiem, jāmīl bērni, kārtība un tīrība. Jābūt uzmanīgiem, radošiem, pacietīgiem, ar pedagoga, mākslinieka, noformētāja un pat aktiera kompetencēm. Jāiejūtas situācijā, laikā, vietā un vēl jo vairāk bērnos un skolotājās. Lai sniegtu emocionālo, profesionālo, radošo un izglītojošo atbalstu arī pedagogu palīgiem, Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” 2013. gada 4.decembrī noorganizēja Pieredzes skolu. Semināra mērķis bija dot iespēju skolotāju palīgiem iepazīties ar citu kolēģu darbu, darba apstākļiem, pienākumiem un sadarbību ar skolotājiem, dalīties savstarpējā pieredzē un iegūt jaunas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, padarot ikdienu un mācīšanās procesu prognozējamāku un harmoniskāku. Ar jautrām dziesmiņām un mazo ķiparu smaidīgajām sejām  tika radīta burvīga  svētku sajūta un siltums, neļaujot aizmirst, ka visus pieredzes skolas dalībniekus vieno kopīga iezīme - darbs pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz semināru “auklītes” bija sabraukušas un sanākušas no tādām Latvijas malu malām kā Sigulda, Ķekava, Garkalne, Daugmale, Carnikava, Olaine un, protams, Salaspils. PII “Jāņtārpiņš” vadītāja Evita Beļska iepazīstināja ar bērnudārza vēsturi un būtisko lomu ikdienas, ģimenes un sabiedrības dzīvē, bet psiholoģe Inga Rutule ļāva dalībniecēm mazliet iejusties mazā cilvēkbērna pasaulītē un lika sajust, cik nozīmīga ir „Skolotāju palīgu loma bērna emocionālās pasaules attīstīšanā.” Mūzikas skolotāja Olita Klindžāne-Klinšāne, skanot jautrām dziesmām, izvingrināja arī dalībnieču rokas pirkstiņrotaļās. Mēs arī nevaram noliegt, ka tikpat būtiska loma ir arī praktiskām un radošām nodarbībām- zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, filcēšanai, konstruēšanai, šūšanai, celšanai u.tml. Tāpēc radošajās darbnīcās „auklītes” varēja uzkrāt zināšanas, bagātināt savu māksliniecisko pasaules uztveri, iegūstot papildmateriālus par „Zīmēšanas tehnikām” pie skolotājas Anitas Terehovas, „Darbu ar lego” pie skolotājas-logopēdes Ingrīdas Vuškānes, „Filcēšanu” pie skolotājas Ineses Makarovas un „Izšūšanu” pie skolotājas Lauras Kuršinskas. Ir taču tik labi un mierīgi, ja katrs no mums var droši, ienākot pa bērnudārza un grupiņas durvīm, pretī ieraudzīt smaidošas vadītājas, skolotāju un pedagogu palīgu sejas un zināt, ka mūsu bērns tiks pasargāts, saprasts, apmīļots. Anita Terehova, PII „Jāņtārpiņš” vad. vietn.

lasīt vairāk
Salaspils 1.vidusskola uzņemta programmā „Samsung Skola nākotnei”

Ir noslēgusies uzņemšana programmā „Samsung Skola nākotnei”. tās ietvaros skolotāju bezmaksas digitālajām mācībām tika pieteiktas 213 skolu komandas no visas Latvijas, bet uzņemtas  vien 30. To vidū arī Salaspils 1.vidusskolas komanda, kurā darbojas skolotājas Silvija Zālīte, Ruta Ilgaža, Laima Pamiljane un direktore Vera Kalniņa. Lielā interese liecina, ka skolu direktori un skolotāji ir gatavi mācīties mūsdienu tehnoloģiju iespējas izmantot savā labā. Komandā ir četri pedagogi, kuri pieteicās šim projektam un izstrādāja mājas uzdevumu - motivētu pieteikumu un radošo uzdevumu. Pēc divu nedēļu vērtēšanas atlases žūrija Latvijas skolas raksturoja ar trīs zīmīgiem vārdiem - motivācija, kvalitāte un radošums. Lielā atsaucība, interese, kā arī lieliskie pieteikumi žūrijas uzdevumu padarīja daudz grūtāku, kā bija paredzēts, un par to ir gandarījums visiem programmā iesaistītajiem. Visu skolu pieteikumus pēc iepriekš rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem izskatīja programmas partneris „Iespējamā misija” (IM), savu vērtējumu sniedza arī „Samsung Skola nākotnei” žūrija - Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš, IM valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieks Rūdolfs Kalvāns, pasaules čempions burāšanā un skolas „Rīdzene” skolotājs Jānis Preiss, aktrise Veronika Plotņikova, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs un mūziķis Kārlis Kazāks un Valmieras 5. vidusskolas skolnieks Lauris Jančevskis. „Samsung Skola nākotnei” apsveic skolas ar uzņemšanu programmā un saka lielu paldies visām skolām par ieguldīto darbu, laiku un radošo lidojumu, bet direktoriem - par atbalstu savas skolas komandai.

lasīt vairāk
„Daugaviņā” realizēts projekts par bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu

Arvien biežāk vispārizglītojošās pirmsskolās rodas nepieciešamība sniegt atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, arī PII „Daugaviņa” tas vienmēr ir bijis aktuāli.  Tādēļ 6. un 20. novembrī iestādē tika realizēts projekts pirmsskolu pedagogiem un iestāžu atbalsta personālam par  tēmu „Pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana”, ko finansiāli atbalstīja Salaspils novada dome mūžizglītības projektu konkursa ietvaros.  Kursu pasniedzēja, Izglītības zinātņu maģistre, speciālās izglītības, Pēterburgas ārstnieciskās pedagoģijas un ārstnieciskās pedagoģijas terapeite Stella Mutule uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi atpazīt īpašos bērnus, lai ātri un profesionāli organizētu individuālo apmācību, palīdzētu bērnam iekļauties vienaudžu vidū. Apmācību laikā skolotājas guva priekšstatus par bērnu attīstības un uztveres īpatnībām. Lektore bija sagatavojusi atbilstošas mācīšanās stratēģijas piemērus, ieteicamās izmantojamās attīstošās spēles un rotaļu kompleksus. Īpaši sagatavotā videomateriālā lektore dalījās pieredzē par savu darbu, deva ieskatu par attīstošās nodarbību organizēšanu īpašajiem bērniem, kā arī sniedza praktiskus padomus, veidojot speciālo individuālo attīstības programmu īpašajiem bērniem. Katrs dalībnieks atzina, ka liela nozīme bērnu veiksmīgai mācīšanās traucējumu korekcijai ir savlaicīga tā atpazīšana, piemērota  individuālā programma un atbalsta personāla kompetence. Bērnu vispārējās attīstības traucējumu profilaksei liela nozīme ir emocionālajam gandarījumam par atrašanos savu vienaudžu vidū un mācību procesam, kas veido pamatu pirmsskolas vecuma bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Kursu dalībnieki atzina, ka guvuši jaunas, interesantas idejas par sadarbības un atbalsta iespējām ar ģimenēm. Guva praktiskus padomus individuālā darba plānošanai ar īpašajiem bērniem, vispārīgi lekcijas atzīstot par ļoti noderīgām un interesantām. PII „Daugaviņa” turpinās preventīvo darbu un apmācību pirmsskolas pedagogiem un atbalsta speciālistiem, kuri nākotnē veiks speciālās izglītības darbu. Turpināsim sniegt atbalstu bērnu ģimenēm un būsim stiprs atbalsts saviem kolēģiem veiksmīgas iekļaujošas mācību vides un mācību procesa nodrošināšanā. Lolita Krole, PII „Daugaviņa” vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā PII „Daugaviņa” apmeklē bērni jau no pusotra gada vecuma Noslēdzies mūžizglītības kursu organizēšanas projektu konkurss

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs