Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Kļūda
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_1-815.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_1-815.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_1-815.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_1-815.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_8-816.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_8-816.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_8-816.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_8-816.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_17-817.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_17-817.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_17-817.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Galerija_02_11_2013_17-817.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Lego_vestnieka_vizite__5-818.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Lego_vestnieka_vizite__5-818.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Lego_vestnieka_vizite__5-818.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
 • The source file: /home/salaspil/public_html/images/igallery/original/801-900/Lego_vestnieka_vizite__5-818.jpg does not exist, please delete/reupload this image.
Biežāk uzdotie jautājumi

Kas ir nepieciešams, lai reģistrētu bērnu rindā uz pašvaldības pirmskolas izglītības iestādi? Lai reģistrētu bērnu rindā uz vietu Salaspils novada PII: jābūt reģistrētai bērna dzimšanai (saņemta dzimšanas apliecība); bērnam jābūt pirmsskolas vecumā (līdz 7 gadiem); rindā nereģistrē bērnus, kuriem jau ir piešķirta vieta Salaspils pašvaldības PII. Vecāki aizpilda pieteikumu un iesniedz to Apmeklētāju  apkalpošanas centrā, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai bērna personu apliecinošu dokumentu un savu pasi. Bērna likumiskais pārstāvis papildus iesniedz bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpus ģimenes aprūpi un/vai pilnvaru. 10 darba dienu laikā pieteikumā norādītajā e-pastā saņem ieskanētu bērna rindas reģistrācijas karti, kurā norādīts rindas kārtas numurs. Ja pieteikumā e-pasts nav norādīts, rindas reģistrācijas karti var saņemt arī, personīgi ierodoties Domē. Ar ko atšķiras 1. pakāpes rinda no 2. pakāpes rindas? 1.pakāpes rindā reģistrē, ja bērns un vismaz viens no vecākiem (vai bērna likumiskais pārstāvis) ir deklarēts Salaspils novadā. 2.pakāpes rindā reģistrē pārējos bērnus. Komplektējot grupas izglītības iestādē jaunajam mācību gadam vietas nodrošina šādā secībā: ārpus rindas - 1.pakāpes rindā reģistrētos bērnus; pārējos 1. pakāpes rindā reģistrētos bērnus; 2. pakāpes rindā reģistrētos bērnus. Kad ir jāveic pārreģistrācija? Katru gadu no 2.janvāra līdz 30.martam jāveic bērna pārreģistrācija. Ja nav veikta pārreģistrācija, rindas numurs tiek anulēts. Vecākiem jāierodas personīgi Salaspils novada domē Apmeklētāju apkalpošanas centrā, ņemot līdzi iepriekš izsniegto rindas reģistrācijas kartīti vai tās kopiju. Ja vecāki nevar ierasties Domē, tad iesniegumu par pārreģistrāciju var sūtīt arī pa pastu vai uz e-pastu

lasīt vairāk
Mūžizglītība

Mūžizglītības projektu konkursa nolikums Pieteikuma veidlapa Atskaite par projekta īstenošanu: līgums ar nodarbību vadītāju, pieņemšanas-nodošanas akts (kopija, uzrādot oriģinālu); dalībnieku reģistrācijas lapas; izvērtējuma anketas un to apkopojums.

lasīt vairāk
Cita māksla Salaspils Mūzikas un mākslas skolā

6.decembrī Salaspils Mūzikas un mākslas skolā norisinājās eksperimentālā mākslas darbnīca „Cita māksla”. Piektdien 6.decembrī 12 mākslas nodaļas audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar tādiem laikmetīgās mākslas veidiem kā performance, instalācija un videoinstalācija. Savukārt darbnīcas praktiskajā daļā tapa mākslas skicītes darbiem, kas balstīti personīgo interešu izzināšanā. Darbnīcu dalībnieki atzina, ka par šāda veida mākslu iepriekš informācijas nebija, taču tagad, redzot līdzīgus darbus, pārsteigums nebūs vairs tik liels – darbnīcas ir devušas nelielu atsperšanās punktu, lai iepazītu šodien aktuālo mākslu. Darbnīcu vadīja māksliniece, mākslas pedagoģe un arī Salaspils Mūzikas un mākslas skolas absolvente Linda Sīle. Ideja par šādu izglītojošu aktivitāti radās, redzot mākslas skolu audzēkņu darbības atrautību no reālās mākslas vides un mākslinieku darbības virzieniem. Vai darbnīcām būs turpinājums? Noteikti, jo, kā pierāda 2013.gadā īstenotais, mākslas darbnīcas ir viens no ceļiem, kā bērniem un jauniešiem saistošā veidā atklāt kultūras daudzveidīgās bagātības. Šāda veida darbnīcas ir daļa no projekta „Jūrkalnes laikmetīgās mākslas programma 2013” un to finansē Valsts Kultūrkapitāla fonds.   Informāciju sagatavoja Linda Sīle

lasīt vairāk
Tikšanās PII „Jāņtārpiņš”

  Nes sirdī vienmēr gaismu. Un sapņos cerību baltu.Nes rītam pretī labestībuUn dienas solī mīlestību.Un lai nepietrūkst šīs lietas,Dzīves ceļus skrejot. Mēs ikdienā , ejot un skrejot savos darbos, pat īsti nekad tā neesam aizdomājušies, cik skolotāja palīga darbs ir kļuvis plašs un nozīmīgs. Tik ļoti, ka bieži šiem cilvēkiem ir jābūt universāliem - labiem, strādīgiem cilvēkiem, jāmīl bērni, kārtība un tīrība. Jābūt uzmanīgiem, radošiem, pacietīgiem, ar pedagoga, mākslinieka, noformētāja un pat aktiera kompetencēm. Jāiejūtas situācijā, laikā, vietā un vēl jo vairāk bērnos un skolotājās. Lai sniegtu emocionālo, profesionālo, radošo un izglītojošo atbalstu arī pedagogu palīgiem, Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Jāņtārpiņš” 2013. gada 4.decembrī noorganizēja Pieredzes skolu. Semināra mērķis bija dot iespēju skolotāju palīgiem iepazīties ar citu kolēģu darbu, darba apstākļiem, pienākumiem un sadarbību ar skolotājiem, dalīties savstarpējā pieredzē un iegūt jaunas gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas, padarot ikdienu un mācīšanās procesu prognozējamāku un harmoniskāku. Ar jautrām dziesmiņām un mazo ķiparu smaidīgajām sejām  tika radīta burvīga  svētku sajūta un siltums, neļaujot aizmirst, ka visus pieredzes skolas dalībniekus vieno kopīga iezīme - darbs pirmsskolas izglītības iestādēs. Uz semināru “auklītes” bija sabraukušas un sanākušas no tādām Latvijas malu malām kā Sigulda, Ķekava, Garkalne, Daugmale, Carnikava, Olaine un, protams, Salaspils. PII “Jāņtārpiņš” vadītāja Evita Beļska iepazīstināja ar bērnudārza vēsturi un būtisko lomu ikdienas, ģimenes un sabiedrības dzīvē, bet psiholoģe Inga Rutule ļāva dalībniecēm mazliet iejusties mazā cilvēkbērna pasaulītē un lika sajust, cik nozīmīga ir „Skolotāju palīgu loma bērna emocionālās pasaules attīstīšanā.” Mūzikas skolotāja Olita Klindžāne-Klinšāne, skanot jautrām dziesmām, izvingrināja arī dalībnieču rokas pirkstiņrotaļās. Mēs arī nevaram noliegt, ka tikpat būtiska loma ir arī praktiskām un radošām nodarbībām- zīmēšanai, gleznošanai, veidošanai, filcēšanai, konstruēšanai, šūšanai, celšanai u.tml. Tāpēc radošajās darbnīcās „auklītes” varēja uzkrāt zināšanas, bagātināt savu māksliniecisko pasaules uztveri, iegūstot papildmateriālus par „Zīmēšanas tehnikām” pie skolotājas Anitas Terehovas, „Darbu ar lego” pie skolotājas-logopēdes Ingrīdas Vuškānes, „Filcēšanu” pie skolotājas Ineses Makarovas un „Izšūšanu” pie skolotājas Lauras Kuršinskas. Ir taču tik labi un mierīgi, ja katrs no mums var droši, ienākot pa bērnudārza un grupiņas durvīm, pretī ieraudzīt smaidošas vadītājas, skolotāju un pedagogu palīgu sejas un zināt, ka mūsu bērns tiks pasargāts, saprasts, apmīļots. Anita Terehova, PII „Jāņtārpiņš” vad. vietn.

lasīt vairāk
Salaspils 1.vidusskola uzņemta programmā „Samsung Skola nākotnei”

Ir noslēgusies uzņemšana programmā „Samsung Skola nākotnei”. tās ietvaros skolotāju bezmaksas digitālajām mācībām tika pieteiktas 213 skolu komandas no visas Latvijas, bet uzņemtas  vien 30. To vidū arī Salaspils 1.vidusskolas komanda, kurā darbojas skolotājas Silvija Zālīte, Ruta Ilgaža, Laima Pamiljane un direktore Vera Kalniņa. Lielā interese liecina, ka skolu direktori un skolotāji ir gatavi mācīties mūsdienu tehnoloģiju iespējas izmantot savā labā. Komandā ir četri pedagogi, kuri pieteicās šim projektam un izstrādāja mājas uzdevumu - motivētu pieteikumu un radošo uzdevumu. Pēc divu nedēļu vērtēšanas atlases žūrija Latvijas skolas raksturoja ar trīs zīmīgiem vārdiem - motivācija, kvalitāte un radošums. Lielā atsaucība, interese, kā arī lieliskie pieteikumi žūrijas uzdevumu padarīja daudz grūtāku, kā bija paredzēts, un par to ir gandarījums visiem programmā iesaistītajiem. Visu skolu pieteikumus pēc iepriekš rūpīgi izstrādātiem vērtēšanas kritērijiem izskatīja programmas partneris „Iespējamā misija” (IM), savu vērtējumu sniedza arī „Samsung Skola nākotnei” žūrija - Latvijas Universitātes rektors prof. Mārcis Auziņš, IM valdes priekšsēdētāja Ingrīda Blūma, LR Izglītības un zinātnes ministrijas Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietnieks Rūdolfs Kalvāns, pasaules čempions burāšanā un skolas „Rīdzene” skolotājs Jānis Preiss, aktrise Veronika Plotņikova, Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzējs un mūziķis Kārlis Kazāks un Valmieras 5. vidusskolas skolnieks Lauris Jančevskis. „Samsung Skola nākotnei” apsveic skolas ar uzņemšanu programmā un saka lielu paldies visām skolām par ieguldīto darbu, laiku un radošo lidojumu, bet direktoriem - par atbalstu savas skolas komandai.

lasīt vairāk
„Daugaviņā” realizēts projekts par bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšanu

Arvien biežāk vispārizglītojošās pirmsskolās rodas nepieciešamība sniegt atbalstu bērniem ar īpašām vajadzībām, arī PII „Daugaviņa” tas vienmēr ir bijis aktuāli.  Tādēļ 6. un 20. novembrī iestādē tika realizēts projekts pirmsskolu pedagogiem un iestāžu atbalsta personālam par  tēmu „Pirmsskolas vecuma bērnu ar īpašām vajadzībām integrēšana”, ko finansiāli atbalstīja Salaspils novada dome mūžizglītības projektu konkursa ietvaros.  Kursu pasniedzēja, Izglītības zinātņu maģistre, speciālās izglītības, Pēterburgas ārstnieciskās pedagoģijas un ārstnieciskās pedagoģijas terapeite Stella Mutule uzsvēra nepieciešamību savlaicīgi atpazīt īpašos bērnus, lai ātri un profesionāli organizētu individuālo apmācību, palīdzētu bērnam iekļauties vienaudžu vidū. Apmācību laikā skolotājas guva priekšstatus par bērnu attīstības un uztveres īpatnībām. Lektore bija sagatavojusi atbilstošas mācīšanās stratēģijas piemērus, ieteicamās izmantojamās attīstošās spēles un rotaļu kompleksus. Īpaši sagatavotā videomateriālā lektore dalījās pieredzē par savu darbu, deva ieskatu par attīstošās nodarbību organizēšanu īpašajiem bērniem, kā arī sniedza praktiskus padomus, veidojot speciālo individuālo attīstības programmu īpašajiem bērniem. Katrs dalībnieks atzina, ka liela nozīme bērnu veiksmīgai mācīšanās traucējumu korekcijai ir savlaicīga tā atpazīšana, piemērota  individuālā programma un atbalsta personāla kompetence. Bērnu vispārējās attīstības traucējumu profilaksei liela nozīme ir emocionālajam gandarījumam par atrašanos savu vienaudžu vidū un mācību procesam, kas veido pamatu pirmsskolas vecuma bērnu pilnvērtīgai attīstībai. Kursu dalībnieki atzina, ka guvuši jaunas, interesantas idejas par sadarbības un atbalsta iespējām ar ģimenēm. Guva praktiskus padomus individuālā darba plānošanai ar īpašajiem bērniem, vispārīgi lekcijas atzīstot par ļoti noderīgām un interesantām. PII „Daugaviņa” turpinās preventīvo darbu un apmācību pirmsskolas pedagogiem un atbalsta speciālistiem, kuri nākotnē veiks speciālās izglītības darbu. Turpināsim sniegt atbalstu bērnu ģimenēm un būsim stiprs atbalsts saviem kolēģiem veiksmīgas iekļaujošas mācību vides un mācību procesa nodrošināšanā. Lolita Krole, PII „Daugaviņa” vadītājas vietniece pedagoģiskajā darbā PII „Daugaviņa” apmeklē bērni jau no pusotra gada vecuma Noslēdzies mūžizglītības kursu organizēšanas projektu konkurss

lasīt vairāk
Salaspils vidusskolēnus izglītos par Baltijas jūras problēmām

Lai Baltijas jūras problēmu risināšanā iesaistītu nākamos jūras saimniekus, kuri šobrīd vēl sēž skolas solos, kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” organizatori šoruden uzsāk īpašu Baltijas jūras izglītības programmu. Tās laikā vidusskolēniem būs iespēja noklausīties izglītojošu lekciju, piedalīties īpašā spēlē „Jūras saimnieku parlaments”, kā arī zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konkursā. Nākam trešdien, 4. decembrī, kampaņas organizatori lekcijas lasīs, par spēli un ZPD konkursu stāstīs Salaspils 1. un 2. vidusskolas 11. klašu skolēniem.  Pasaules Dabas Fonda (PDF) eksperti norāda, ka liela daļa Baltijas jūras ekoloģiskās problēmas rodas, jo katra jūrā saimniekojošā nozare domā tikai par sava ekonomiskā labuma gūšanu. Tādēļ šogad kampaņas „Spēks ir tīrā jūrā” organizatori kā galveno problēmjautājumu ir izvirzījuši integrētu un gudru jūras pārvaldību. Par šo problēmu plašāk tiks stāstīts lekcijā, bet pēc tās noklausīšanās vidusskolēni tiks aicināti gatavoties spēlei „Jūras saimnieku parlaments”, kas norisināsies 2014. gada pavasarī Rīgā. Tāpat, lai veicinātu izpratni par integrētu jūras pārvaldību, līdz 2014. gada 1. februārim ikviens 11. klases skolēns tiek aicināts iesniegt savu ZPD par tēmu „Cik eiro maksā Baltijas jūra?”. Savā pētījumā skolēnam jānoskaidro, cik eiro maksā Baltijas jūra kādā no tajā saimniekojošajām nozarēs, kā arī jāizpēta izvēlētās nozares ietekme uz ekosistēmu. Labākā darba autors saņems SEB bankas balvu – iPad, un iespēju prezentēt savu darbu „Jūras saimnieku parlamenta” diskusijā. Ar konkursa nolikumu var iepazīsties kampaņas mājas lapā www.pdf.lv/dzintars. „Jūrā jau gadiem saimnieko daudz un dažādas nozares – zvejnieki, ostu pārstāvji, kuģniecības, naftas transportēšanas un ieguves uzņēmumi, alternatīvās enerģijas ieguves pārstāvji un citi. Šobrīd katra nozare saimnieko atsevišķi, taču ir ļoti svarīgi, lai visas puses sēstos pie viena galda un sāktu domāt par jūru ilgtermiņā. Arī nākotnē cilvēki gribēs ēst zivis un lauku labumus, kuģot un iegūt enerģiju no jūras resursiem. Lai tas būtu iespējams, visiem ir jāliek galvas kopā un tāpēc šogad talkā aicinām arī nākamos jūras saimniekus – vidusskolēnus,” stāsta Ingus Purgalis, PDF Jūras un saldūdens programmas vadītājs. Jau ziņots, lai veicinātu izpratni par Baltijas jūras stāvokli un nākotnes perspektīvām, tiek īstenota ilgtermiņa iniciatīva „Spēks ir tīrā jūrā”. Cīņu pret jūras sagandēšanu veic Baltijas jūras entuziasts, liepājnieks Dzintars Jūra, kurš apvienojis spēkus ar Pasaules Dabas Fondu un SEB banku. Salaspils 1. vidusskolā lekcija notiks plkst.10:40 – 11:20, bet Salaspils 2. vidusskolā – plkst.12:00 – 12:40. Uz lekciju aicinām arī mediju pārstāvjus!

lasīt vairāk
2015. gadā salaspiliešiem būs savs baseins un 1. vidusskolas ceturtais korpuss

Šogad salaspiliešiem valsts svētkos un pilsētas dzimšanas dienā ir sarūpēta īpaši nozīmīga velte-  savas durvis vērusi jaunā multifunkcionālā Sporta halle, kuras celtniecības darbi noritēja pat mazāk kā gadu. Jaunā halle viennozīmīgi ir milzīgs devums novada sporta un infrastruktūras attīstībā, jo vēl dažus gadus atpakaļ par šādu sporta kompleksu varēja vien sapņot. Nu šis sapnis ir piepildījies, tomēr jāteic, ka ar halles celtniecību Salaspilī neapstāsies svarīgu infrastruktūras objektu izbūve. Jau nākamgad ir plānots uzsākt vērienīgus remontdarbus ēkā Ceru ielā 1, pārplānojot telpas vidusskolas vajadzībām un vēl svarīgāk- peldbaseina izbūvei. Jau gadu gadiem salaspilieši ir lolojuši cerības, ka kādreiz arī pie mums būs baseins, lai nebūtu jādodas uz Ulbroku, Rīgu, Ogri vai citviet. Katrā ziņā pirmais solis tuvāk jau tika sperts pērnā gada vasarā, kad pašvaldība izsolē iegādājās „trekno gadu” nepabeigto objektu Ceru ielā 1, kurā savulaik bija paredzēts izveidot atpūtas centru.  Bija dažādas idejas par ēku turpmāko izmantošanu, tomēr uzreiz bija skaidrs, ka baseinam tur ir jābūt, jo pašvaldības svarīgākais uzdevums nākotnē ir ar jauniegūtajiem resursiem visupirms nodrošināt izglītības programmu papildināšanu, organizējot peldēšanas nodarbības skolēniem. Tā kā Ceru ielas ēka tiks pārplānota par 1. vidusskolas ceturto korpusu, kurā atradīsies mācību telpas vidusskolas klasēm, kā arī ķīmijas, fizikas, darbmācības u.c. kabineti tad 3. vidusskolas celtniecība šobrīd vēl var palikt ieceres līmenī. Domes priekšsēdētāja vietnieks Zigmārs Zeimulis par nākamo lielo infrastruktūras projektu izsakās atzinīgi: „Pirmkārt, ļoti veiksmīga ir lokalizācijas vieta- starp vidusskolām, stadionu un Sporta halli, līdz ar to šeit būs moderns, sakopts rajons, kurā novadam svarīgi objekti koncentrēsies vienuviet. Otrkārt, ja vēl pirms vairākiem gadiem tika plānota 3. vidusskolas izbūve, tad tagad jāsaka, ka Ceru ielas projekts ir krietni vien izdevīgāks- pašvaldībai tas izmaksās četras reizes lētāk, jo nopirkām jau gatavu ēku. Turklāt skolēnu skaits Salaspilī nav tik liels, lai būtu nepieciešama vēl viena skolas ēka. Treškārt, korpusā būs divi baseini, kas būs pieejami ne vien vidusskolu audzēkņiem, bet arī jebkuram peldētgribētājam.” Maijā tika izsludināts konkurss par sabiedriskās ēkas Ceru ielā 1 pārveidošanai izglītības iestādes vajadzībām, kurā uzvarēja SIA „Wonderfull” par kopējo līguma summu 19 500 latu apmērā. Par minēto summu jau ir veikta projekta izstrāde un autoruzraudzība, bet nākamgad tiks izsludināts iepirkums tieši par rekonstrukcijas darbu veikšanu. Ļoti sarežģīts process ir ēkas ārējās fasādes noformējuma veidošana, jo ēka, kā zināms, tika celta pilnīgi citam mērķim: „Darba grupā, kurā mēs strādājām, domas dalījās par to, kādai tad būtu jābūt ēkas ārējai fasādei, kādam jābūt krāsojumam. Arhitekti meklēja vairākus variantus, lai  celtne ne vien iederētos šī kvartāla koptēlā un būtu atbilstoša jaunā Teritorijas plānojuma ēku noformējuma krāsu spektram, bet arī būtu piemērota izglītības iestādes tēlam un vajadzībām,” stāsta teritorijas plānotāja Dace Bērziņa. „Tātad ir būtiska ne vien iekštelpu pārveidošana, bet arī attiecīga ārējā koptēla radīšana.” Pašvaldība plāno, ka rekonstrukcijas darbus pilnībā varētu pabeigt 2015. gada pirmajā pusē. Kas zina? Arī halles celtniecības darbi noritēja raitāk nekā plānots, iespējams, ka arī vidusskolas 4. korpusu sagaidīsim ātrāk par paredzēto laiku. Tad arī ar lepnumu varēsim teikt, ka pašvaldībai ir izdevies no neveiksmīga „trekno gadu” uzņēmējdarbības projekta izveidot ļoti nepieciešamu un jau sen gribētu izglītības un sporta objektu. Renovācijas darbi 1.vidusskolā ir pabeigti pirms termiņa Salaspilī durvis ir vērusi "svētnīca sportam"

lasīt vairāk
Salaspilieši ieguvuši godalgotas vietas LEGO sacensībās

Novembra sākumā Salaspils Lego pulciņa dalībnieki piedalījās savās pirmajās sacensībās Latvijas pieaugušo Lego fanu grupas LATLUG organizētajā pasākumā Rīgas Jauno Tehniķu centrā. Salaspils Lego aktīvisti ieguva šādas godalgas: Kristaps Šleiko – 1.vieta klucīšu rakšanā ar LEGO ekskavatoru, kas vadāms ar pulti; Alens Gološčapovs – 1.vieta LEGO visurgājēju šķēršļu trasē; Mārtiņš Zuments – 2. vieta un Markuss Gleizds – 3.vieta Čima stafetēs – trīs vārti, boulings un vārti ar rotējošu elementu. Salaspils Lego pulciņš darbojas tikai vienu mēnesi, tāpēc esam īpaši lepni par iegūtajām vietām. Pateicoties Lego kompānijai, katram mazajam dalībniekam bija sagādāta balviņa par piedalīšanos, kā arī balvas godalgu ieguvējiem. Balvas pasniedza Lego vēstnieks Latvijā – Lauris Kļaviņš. Pasākuma laikā arī varēja aplūkot plašu LEGO modeļu izstādi gan ar paštaisītiem modeļiem, gan iespaidīgiem un retiem oficiālajiem LEGO komplektiem. Izstādē piedalījās arī Salaspils Lego pulciņa nodarbībās tapušie darbi. Pasākuma dalībnieku vidū bija gan ģimenes ar bērniem, gan pieaugušie LEGO entuziasti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kopā vairāk kā 100 dalībnieki. Pasākuma laikā gūtie iespaidi, gandarījums par iegūtām vietām un saņemtās balvas vēl vairāk mudina apgūt Lego tehnikas dažādās iespējas. Jau iepriekš ziņots, ka ar Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrības „Mārtiņsala” biedru iniciatīvu un Salaspils novada domes atbalstu tiek īstenots Eiropas ekonomikas zonas instrumenta NVO projektu programmas finansēts projekts „Radi Radoši”. Projekta ietvaros no 2013.gada 1. oktobra Salaspils 1.vidusskolas telpās darbojas Lego pulciņš, kurā ir trīs grupas: pirmskola, sākumskola un pamatskola. Projekta „Radi Radoši” mērķu sasniegšanai ir piešķirts un tiek izmantots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 12 600 LVL apmērā, Salaspils novada domes materiālais un telpu nodrošinājums un līdzfinansējums 700 LVL apmērā, kā arī projekta īstenotāja DĢB „Mārtiņsala” finansējums 1 400 LVL apmērā. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Ruta Ilgaža,Lego pulciņa Salaspilī vadītāja Izsludināta dalībnieku pieteikšanās Lego un lidmodelisma pulciņos! Tagad arī Salaspilī būs pašiem savi LEGO un lidmodelisma pulciņi  

lasīt vairāk
Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā konkursā starp labākajiem arī salaspilieši

Turpinot pagājušajā gadā aizsākto tradīciju, Valsts prezidenta kanceleja aicināja visu Latvijas skolu 5.līdz 12.klašu skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā, rakstiskas esejas vai video veidā, izklāstot, ko teiktu skolēns 18.novembrī uzrunā pie Brīvības pieminekļa, ja viņš būtu Valsts prezidents. Konkursam tika iesniegtas 315 esejas un 17 video. Liels prieks, ka par vienu no trim labākajiem darbiem tika atzīts Salaspils 1. vidusskolas skolēnu video rullītis. Stāsta konkursa dalībniece Arta: „Vēstures skolotājas mudināti, mēs- Arta Krēsliņa, Diāna Gertnere, Rolands Ševčenko- nolēmām piedalīties konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas dzimšanas dienā”. Tikko kā trijatā bijām piedalījušies citā eseju konkursā, kur diemžēl neguvām augstus rezultātus, tāpēc vēlme piedalīties šajā konkursā bija neliela. Skolotāja Daina mūs skubināja jo dienas, jo vairāk,  beigu beigās darbiņu veicām un, kā rāda rezultāti, pat diezgan labi. Nu saprotam, ka, ja arī ar pirmo reizi viss neizdodas, kā gribētu, ir jāturpina censties, jo agrāk vai vēlāk paveiksies. Īpašs paldies mūsu skolotājai Dainai Tauriņai par neatlaidīgu motivēšanu, kā arī Salaspils novada domei un tās atsaucīgajiem darbiniekiem, kas izlīdzēja ar telpām video filmēšanai.” Lepni un gandarīti par paveikto- (no kreisās) Rolands, Arta un Diāna kopā ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu Tā kā Arta, Diāna un Rolands ar savu darbu ierindojās labāko trijniekā, tad viņi saņēma prezidenta ielūgumu uz 18.novembra svinīgo koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī. Apsveicam jauniešus! Ar video varat iepazīties šeit.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs