Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Projekts “Cult-Ring”

Projekts “Cult-Ring: Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs” (latv. - Kultūras maršruti kā ieguldījums izaugsmei un darbavietām). Cult-RInG projekts ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā kopš 2017. gada janvāra ir iesaistījušies partneri no septiņām dažādām Eiropas Savienības (ES) valstīm. Projekta galvenais mērķis ir uzsvērt Eiropas kultūras maršrutu vērtību, kā arī izcelt, kā šie maršruti veicina izaugsmi un nodarbinātību. Projekta Cult-RinG partneri: Pafosas reģionālā tūrisma organizācija (Pafos Regional Board of Tourism) – Kipra, vadošais partneris Eiropas Kultūras tūrisma tīkls (European Culturas Tourism Network – ECTN) – Belģija; Lazio reģions (Lazio Region), Itālija; Centrālās Maķedonijas reģions (Region of Central Macedonia), Grieķija; Vastra Gotaland reģions (Region of Vastra Gotaland), Zviedrija ; Vidzemes Tūrisma asociācija (Vidzeme Tourism Association), Latvija Alto Miņo reģiona pašvaldību kopiena (Intermunicipal Community of Alto Minho), Portugal Projekta laikā projekta partneri strādās pie tā, lai uzlabotu un ieviestu vietējās / reģionālās politikas instrumentus, kā arī tiks strādāts pie jaunu kultūras ceļu veidošanas, attīstības un pārraudzības. Projekta partneris no Latvijas ir Vidzemes Tūrisma asociācija, un projekta ietvaros Latvijā un Vidzemē paredzēts attīstīt EiroVelo 13 velomaršrutu kā Eiropas Kultūras maršrutu, bet Vidzemē – izvērtēt esošo Hanzas kultūras maršrutu, kā arī apzināt iespējas jaunu maršrutu attīstībai nākotnē. No Vidzemes projektā kā Stakeholders iesaistījušās pašvaldības - VTA biedri: Salaspils novada dome Amatas novada dome Carnikavas novada dome Olaines novada dome Saulkrastu novada dome Turaidas Muzejrezervāts Projekta ietvaros Stakeholderi ir iesaistīti projekta ieviešanā, un piedalās projekta aktivitātēs. Projekta apakšpartneri apņemas no 2018. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 31. decembrim (36 mēneši) piedalīties projekta aktivitātēs: Kopīgi strādāt pie esošu un jaunu kultūras maršrutu izveides/ieviešanas sadarbībā ar Kultūras maršrutu koordinatoriem, Eiropas Padomes Kultūras maršrutu Institūtu, LR Kultūras Ministriju u.c.; Piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos uz partneru reģioniem; Vietējie semināri/konferences, lai aktualizētu kultūras maršrutu atpazīstamību; Pētījumu izstrāde par kultūras maršrutu attīstību Vidzemē un Latvijā, lai piesaistītu vietējo, Valsts un ES finansējumu tālākai maršrutu attīstībai, veicinātu maršrutu atpazīstamību, un piesaistītu papildus apmeklētājus. Priekšfinansējums dalībai projektā sastāda 7 500 EUR gadā, par ko tiek izrakstīts rēķins; 85% tiek atmaksāti, saņemot pozitīvu 1. līmeņa finanšu kontroles (auditoru) atzinumu, kā arī saņemot atmaksu no projekta Vadošā partnera. Līdz ar to faktiskās projekta izmaksas sastāda 3 375 EUR 36 mēnešu laikā, jeb 93.75 EUR/mēnesī. Ar projekta aktualitātēm var iepazīties un sekot te: http://www.vidzeme.com/lv/aktualie-projekti/cult-ring/cult-ring.html https://www.interregeurope.eu/cult-ring/

lasīt vairāk
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Salaspils novada pašvaldība 2017.gada 17.oktobrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekta finansējuma saņēmējs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) Projekta sadarbības partneris Salaspils novada dome Projekta īstenošanas pamats 2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi” Projekta specifiskais atbalsta mērķis Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības 3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”. 6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”. Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes) Salaspils 1. vidusskola Projektā neiesaistītās izglītības iestādes Salaspils 2. vidusskola Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā 2017.gada 17.oktobris – 2020.gada 30.decembris Finansējums Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs. Kontaktinformācija Salaspils novada domes administrācijas Izglītības daļas vadītāja Inga Elksne Tālrunis:67981029   E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

lasīt vairāk
Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi

Projekta reģ. nr.: 1-08/299/2017 Sagaidot Latvijas simtgadi, Salaspils novada dome piedalās Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) atbalstītajā aktivitātē “Latvijas vides un dabas vērtību apzināšana un izcelšana, godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi”. Projekts “Lejasdaugavas novadu iedzīvotāju iesaiste velo un ūdenstūrisma maršrutu par godu Latvijas simtgadei izstrādē, kā arī vides izglītošanā” tiks realizēts, sadarbojoties sešu novadu  - Ogres, Ķeguma, Lielvārdes, Ikšķiles, Stopiņu un Salaspils -pašvaldībām. Projekta mērķis ir, godinot Latvijas simtgadi, iesaistīt Lejasdaugavas novadu iedzīvotājus dabas un kultūras objektu apzināšanā un vides izglītošanā, tādā veidā popularizējot dabas un kultūrvēstures objektus gan vietējā, gan valsts mērogā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, kultūrvēsturi, vidi un dabu. Projekts tiek realizēts, lai parādītu Lejasdaugavas novadu dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma daudzveidību un bagātību, kā arī lai uzturētu un saglabātu dabas un kultūrvēsturieskos objektus nākamajām paaudzēm kā Latvijas vērtības. Projekta ietvaros tiks sagatavota informācija par Lejasdaugavas novados esošajām NATURA 2000 teritorijām, dabas vērtībām dižkokiem, alejām, akmeņiem u.c. dabas objektiem, kā arī kultūrvēsturiskajiem objektiem visos sešos novados. Apzinātais dabas un kultūrvēsturiskais mantojums tiks popularizēts, organizējot vides gidu kursus, seminārus, nodarbības, dižkoku sakopšanas talkas, kā arī aktīvās atpūtas pasākumus. Pašlaik ir apzinātas dabas un kultūrvēsturiskās vērtības, notiek darbs pie kopējā velomaršruta un lokālo maršrutu izstrādes un testēšanas, vienotā Latvijas maršruta numura saņemšanas un marķējuma saskaņošanas. Aprīlī un maijā notiks informatīvie semināri, talkas un velobraucieni iedzīvotājiem, popularizējot Lejasdaugavas novadu maršruta posmus. Līdz projekta noslēgumam šī gada 30.jūnijā plānota arī dabas un kultūrvēsturisko objektu un norāžu marķēšana. Salaspils novada pašvaldība ir atbildīga par “Doles salas dabas parka” popularizēšanu pārējo 5 novadu iedzīvotājiem un visu Lejasdaugavas novadu maršrutu un objektu popularizēšanu Salaspils iedzīvotājiem. Salaspils novada pašvaldība projekta vadības sanāksmēs ir atbildīga par projekta aktivitāšu, it sevišķi, par talku, semināru un velobraucienu organizēšanas koordinēšanu un īstenošanas kontroli saskaņā ar projekta laika grafiku. Projekta ietvaros Salaspils novadā aprīlī paredzēta Saulesdārza priedes attīrīšanas talka Saulkalnē, nodarbības skolēniem par dabas vērtību saglabāšanu, koka apmārtmēra un augstuma noteikšanu, bet 28.aprīlī notiks tūrisma sezonas atklāšanas velobrauciens, kura laikā būs iespēja iepazīt Salaspils pilsētas dižkokus. Kopējais Salaspils novada domes finansējums dalībai projektā ir EUR 4368,70; LVAF finansējums – EUR 3479,00; Salaspils novada domes līdzfinansējums -  EUR 889,70.

lasīt vairāk
Izsludināts projektu konkurss “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai 2018”

Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse” izsludina projektu konkursu “Rīgas reģiona NVO izaugsmei un attīstībai”, kura ietvaros plānots piešķirt finansējumu biedrībām un nodibinājumiem. Konkursa mērķis ir veicināt Rīgas plānošanas reģionā starpkultūru dialogu un pilsoniskās sabiedrības attīstību, tai skaitā mazākumtautību NVO darbu un uzlabot romu integrāciju sabiedrībā. Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti četrām atbalsta jomām: 1. Mazākumtautību nevalstisko organizāciju atbalsta projekti (6 000 EUR); 2. Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu attīstības projekti (8 000 EUR); 3. Starpkultūru dialoga projekti (8 000 EUR); 4. Romu integrācijas, līdzdalības, kultūras un starpkultūru dialoga projekti (2 000 EUR). Projektus var iesniegt līdz 2018. gada 27.marta pl. 12.00 biedrībai “Latvijas Pilsoniskā alianse”, sūtot attiecīgo dokumentāciju uz e-pastu 

lasīt vairāk
Izstrādāts rīcības plāns trokšņa samazināšanai autoceļiem

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu nr.16 „Vides trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” prasībām, SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” pasūtījuma izstrādājusi trokšņa samazināšanas rīcības plāna projektu autoceļu posmiem, kuros satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 3 miljoni transportlīdzekļu gadā. Informējam, ka trokšņa samazināšanas rīcības plāna projekts publicēts VAS „Latvijas Valsts ceļi” tīmekļa vietnē https://lvceli.lv/informacija-un-dati/#troksni kā arī pieejams VAS „Latvijas Valsts ceļi” (Gogoļa iela 3, Rīga), iepriekš piesakoties pa tālruni 67028150 (Guntis Grāveris). Sabiedrība ir aicināta trīsdesmit laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” iesniegt rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par rīcības plāna projektu VAS „Latvijas Valsts ceļi” (adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, tālrunis 67028150, fakss 67028171, interneta mājas lapa: www.lvceli.lv, e-pasta adrese:

lasīt vairāk
Salaspilī tiekas Rīgas plānošanas reģiona Attīstības plānotāju darba grupa

28. februārī Salaspils novada bibliotēkā tikās Rīgas plānošanas reģiona Attīstības plānotāju konsultatīvā darba grupa, lai pārrunātu tās turpmāko darbību. Šīs sapulces galvenā tēma bija Rīgas metropoles areāla rīcības plāna izstrāde. Sanāksmi atklāja Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, sveicot klātesošos Salaspilī un novēlot ražīgu darba dienu. “Rīgas metropoles areāla attīstības īpašo stāstu un nepieciešamību vēl nesen uzsvēra mūsu premjerministrs Kučinska kungs, veidojot speciālu darba grupu. Visi it kā saprot, ka Rīgas metropoles areāls ir tā Latvijas daļa, kuras uzdevums būtu mūs visus “raut uz priekšu”. Par to ir panākts zināms konsensus un par to pat nav īsti jēga diskutēt un vēlreiz to apliecināt. Tai pat laikā jūs kā plānotāji, kas diendienā ar to saskaras un šos plānus mēģina izveidot, pēc kuriem būtu jāvadās gan politiķiem, gan augsta līmeņa vadītājiem, lai tos ieviestu dzīvē, saprotat, manuprāt, galveno problēmu, ka Rīgas metropoles areālam neeksistē centralizēta, politiska pārvaldes vadība. Viens no darba kārtības jautājumiem ir nosacītie koordinācijas lēmumi. Plāna izstrāde, protams, ir vajadzīga, bet mums ir jāsaprot, ka kādam tas arī ir jārealizē dzīvē. Kas to darīs? Man pagaidām atbildes uz šo jautājumu nav. Līdz ar to es pieļauju, ka ir nepieciešama plaša diskusija, kas notiek ar pārvaldību reģionālajā līmenī. Mēs mētājamies no divlīmeņu pašvaldībām uz lielākām pašvaldībām. Ir ideja par īpašu pašvaldību Rīgas plānošanas reģiona areālā. Arī tas ir diskutējams jautājums. Vārdu sakot, izaicinājumi ir lieli,” teica R. Čudars. Kā ierasts, sapulcē mājinieki iepazīstina ar sava novada nozīmīgākajiem infrastruktūras objektiem, atbalsta programmām, attīstības plāniem un tendencēm. Būtiskāko par Salaspils novadu stāstīja Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders. Kā apjomīgākie infrastruktūras objekti pēdējo gadu laikā tika minēti sporta halle, kuras izmaksas sasniedza teju 8 miljonus eiro, un 1. vidusskolas ceturtais korpuss, kurā ieguldīti 4.7 miljoni eiro. Runājot par ielām, G. Auders uzsvēra Miera ielas posma, Rīgas ielas posma, Līvzemes ielas posma rekonstrukciju, kā arī Tilderu ielas izbūvi. Tāpat Salaspils novads var lepoties ar Rīgavas dārzu, kurš tika pabeigts 2015. gadā, stacijas skvēra rekonstrukciju, kā arī pludmali, kuras labiekārtošanai atvēlēti 623 000 eiro. Jau vairākus gadus Salaspils novada pašvaldība īsteno daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanas programmu, kuru koordinē “Salaspils Siltums”. Māja pēc energoefektivitātes pasākumu veikšanas no pašvaldības var saņemt līdz pat 15 tūkstošiem eiro. 150 000 eiro budžeta līdzekļu tiek atvēlēti pagalmu labiekārtošanas projektiem, ļaujot gada laikā sakārtot trīs pagalmus. Runājot par pašvaldības atbalstu, tika akcentēts arī līdzfinansējums atkritumu laukumu izbūvei un bērnu rotaļu laukumu iekārtošanai. Runājot par attīstības plāniem, G. Auders akcentēja saules kolektoru sistēmas izbūvi siltumenerģijas ražošanai, ar ko varētu saražot līdz pat 12000 MWh siltumenerģijas gadā. Šo projektu plānots realizēt līdz 2020. gada beigām. Protams, īpaša uzmanība tika pievērsta arī Rail Baltica un plānotā multimodālā kravas termināļa izbūvei Salaspils novada teritorijā. Tālāk stafete tika nodota RPR Telpiskās plānošanas nodaļas speciālistiem, kuri runāja par galveno tēmu, proti, Rīgas metropoles areāla rīcības plāna izstrādi, ieskicēja tās mērķus un uzdevumus, prioritāri risināmos jautājumus, uzdevuma saturu un izstrādes procesa un līdzdalību. Plāna izstrādes nepieciešamība tika noteikta jau 2010.gadā līdz ar Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam apstiprināšanu. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.gadam, reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kā arī reģionāla līmeņa plānošanas dokumenti – RPR ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.-2030.gadam, RPR attīstības programma 2014.-2020.gadam, Zemgales plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.-2030.gadam, nosaka Rīgas metropoles nozīmīgumu un potenciālu, kā arī galvenos risināmos jautājumus. Arī Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam akcentē, ka ir nepieciešama aktīva sadarbība metropoles areāla ietvaros. Galvenais plāna izstrādes mērķis ir panākt Rīgas metropoles areāla saskaņotu attīstību un tur notiekošo procesu koordinēšanu, izmantojot integrētu pieeju un kompleksus risinājumus, lai saskaņotu Rīgas pilsētas, apkārtējo pašvaldību, valsts un iedzīvotāju intereses. Plāns kalpos par pamatu sarunām starp metropoles pašvaldībām un valdību, ministrijām par nepieciešamā finansējuma piesaisti gan esošajā Eiropas Savienības fondu plānošana periodā, gan gatavojoties nākošā plānošanas perioda investīciju sadalei. Pēc diskusijām un viedokļu apmaiņas darba grupa devās ekskursijā pa Salaspils novadu, apskatot 1. vidusskolas 4. korpusu ar baseinu, botāniskā dārza oranžēriju un sporta halli. 

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs