Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

„Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā ”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālās sadarbība” 2007. - 2013.gadam Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizējot projektu „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (projekta identifikācijas Nr. EU 43385). Projekta ietvaros Salaspils novada pašvaldības teritorijā plānots izveidot 2 labiekārtotas atpūtas vietas laivotājiem – vienu Saulkalnē (nekustamajā īpašumā „Jaunkalnes”, kadastra Nr. 8031-017-0114) un vienu Doles salā (nekustamajā īpašumā „Daugavas muzejs”, kadastra Nr. 8031-008-0559). Projekta ilgums ir 24 mēneši - no 2013.gada 15. janvāra līdz 2015. gada 14. janvārim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 18 810.00 EUR. 83% (15 612,30 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējums, 5% (940,50 EUR) - valsts budžeta līdzekļi un Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 12%  (2 257,20 EUR). Salaspils novada pašvaldība piedalās Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības (ESLAT) programmas projektā, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions (informāciju par projektu var atrast šeit). Pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 17 %, Eiropas Reģionālais attīstības fonds - 83 %. Projektā RIVERWAYS ietvaros sadarbojas 39 partneri no Igaunijas un Latvijas. Lielākā daļa partneru ir pašvaldības.

lasīt vairāk
„Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros realizējot projektu „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā” (projekta identifikācijas Nr. 13-04-ZL19-Z401101-000004). Projekta mērķis ir attīstīt apskates objekta „Ako piemineklis” teritoriju, izveidojot pievilcīgu un sakārtotu vidi gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir paredzēts:   Esošā stāvlaukuma labiekārtošana un paplašināšana līdz 31 stāvvietai, nodrošinot ērtu automašīnu novietošanu; Piebraucamā ceļa sakārtošana, nodrošinot piekļuvi autostāvvietām (neizmainot esošo piekļuvi teritorijai) un piekļūšanu Daugavai, lai nodrošinātu iespēju ielaist vai izvilkt laivu; Jaunu velosipēdu statīvu uzstādīšana; Jaunas tualetes izbūve; Jaunu norobežojošo elementu izbūve – koka barjeras, koka stabiņu, reljefa veidošana, kas nodrošinās, lai netiktu izbraukāta un bojāta esošā teritorija; 3 jaunu atpūtas vietu izveide ar soliem, galdu un ugunskura vietu; Krasta nogāzē paredzēts izveidot dabīgā akmens pakāpienus, kuri izmantojami kā atpūtas zona tiešā ūdens tuvumā; Jauna informācijas stenda uzstādīšana – vēsturiskā informācija par Ako pieminekli un norādes par objektiem teritorijā; Jauna apskates objekta izveide – senākā apmetnes vieta pie Daugavas; Jauns informatīvais stends pie Daugavas – informācija par Daugmales pilskalnu, ar pretējā krasta siluetu; Ako pieminekļa teritorijā, esošo koku zāģēšana, saglabājot ainaviski vērtīgos kokus. Tādējādi uzsverot Ako pieminekli kā centrālo objektu teritorijā; Daugavas krasta zonas attīrīšana, meža un krūmu izciršana ~ 20m zonā; Projekta ilgums ir 14 mēneši - no 2013.gada 11. oktobra līdz 2014. gada 8.decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 58 563.01 EUR. 90% ( 52 706.71 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Zivsaimniecības fonds.  „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā” Pagājušā gada septembrī Salaspils novada domes speciālisti nolēma, ka nepieciešams uzlabot atpūtas iespējas Daugavas krastā un atjaunot skaisto ainavu pie Ako pieminekļa. Attīstības daļa izmantoja iespēju piedalīties atklātā projektu konkursā, kurš tika organizēts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar mērķi - Ar zivsaimniecību saistītu teritoriju attīstība un dzīves vides uzlabošana. Tika nolemts realizēt projektu - „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā”. Ar mērķi - attīstīt apskates objekta „Ako piemineklis” teritoriju, izveidojot pievilcīgu un sakārtotu vidi gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Pēc Indriķa Livonijas hronikas ziņām šeit bijis bagāts, Salas lībiešu apdzīvots, Daugavas lejteces tirdzniecības centrs, bet pašreiz Daugavas krasts ir iecienīta makšķerēšanas vieta (sezonā ap 300 makšķernieku) kā arī atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai. Projektā realizētie darbi:  Stāvlaukums ir labiekārtots un paplašināts līdz 31 stāvvietai, nodrošinot ērtu automašīnu novietošanu;  Piebraucamais ceļš sakārtots, nodrošinot piekļuvi autostāvvietām un piekļūšanu Daugavai, nodrošinot iespēju ielaist vai izvilkt laivu;  Uzstādīti jauni velosipēdu statīvi;  Izbūvēti jauni norobežojošie elementi - koka barjeras, koka stabiņi, izveidots reljefs, kas nodrošina, lai netiktu izbraukāta un bojāta esošā teritorija;  Izveidotas 3 jaunas atpūtas vietas ar soliem, galdu un ugunskura vietu;  Izveidoti krasta nogāzē dabīgā akmens pakāpieni, kuri izmantojami kā atpūtas zona tiešā ūdens tuvumā;  Uzstādīti jauni informācijas stendi - vēsturiskā informācija par Ako pieminekli un norādes par objektiem teritorijā (pirmajā stāvlaukumā); stends pie Daugavas – informācija par Daugmales pilskalnu, ar pretējā krasta siluetu;  Attīrīta Daugavas krasta zona;  Izbūvēta jaunas tualete. Projekta ilgums - 14 mēneši (no 2013.gada 11. oktobra līdz 2014. gada 8.decembrim). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja 58 563.01 EUR. 90% ( 52 706.71 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Zivsaimniecības fonds.  Attīstības daļa saka “Paldies” par veiksmīgu sadarbību – AS “Latvenergo” Rīgas HES Tehniskajam direktoram Dzintaram Ostaņēvičam, Salaspils novada domes deputātam Mihailam Rogalam, SIA “Firma L4” Jānim Langenfeldam (tehniskā projekta izstrāde), tēlniekam Ģirtam Burvim (atpūtas vietu “Dižlaivas” māksliniecisko ieceri un īstenošanu) un SIA “VIA MEŽS” (projekta realizētājs).  

lasīt vairāk
6.jūnijā notiks uzklausīšanas sanāksme par sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk Regulators) 2014. gada 6.jūnijā plkst. 11.00 SIA „Getliņi EKO” konferenču zālē (Kaudzīšu ielā 57, Rumbulā, Stopiņu novadā) rīkos uzklausīšanas sanāksmi par SIA „Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „Getliņi EKO” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs komentēt iesniegtā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu. Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2014. gada 5. jūnijam (kontaktpersona Dace Burtniece, t.67097271; \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Iepazīties ar SIA „Getliņi EKO” iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu var Regulatora mājaslapā http://www.sprk.gov.lv, sadaļā: Par SPRK/Sabiedrības līdzdalība/Uzklausīšanas sanāksmes/Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.

lasīt vairāk
Sākas pieteikšanās jauno uzņēmēju TV sacensībām “Firmas noslēpums”

No pirmdienas, 12. maija, sākas pieteikšanās jauno uzņēmēju televīzijas sacensībām "Firmas noslēpums", ko organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Konkursa mērķis ir veicināt jaunu, konkurētspējīgu uzņēmumu rašanos, tādēļ aicināti pieteikties visi, kuriem ir idejas un vēlme tās attīstīt. Pārliecinošākais sacensību dalībnieks iegūs 15 000 eiro savas biznesa idejas realizācijai. Galveno balvu nodrošina SEB banka. Biznesa ideju TV raidījuma cikls „Firmas noslēpums” ir izglītojošas un izklaidējošas sacensības, kurās piedalīties aicināti jaunie un topošie uzņēmēji un biznesa ideju autori. Raidījuma dalībniekiem būs iespēja apgūt nepieciešamās uzņēmējdarbības zināšanas, lai īstenotu savu ideju, iegūt individuālas speciālistu konsultācijas, kā arī uzzināt veiksmīga biznesa noslēpumus no uzņēmējiem, kuri savas idejas jau ir īstenojuši. Sabiedrībā pazīstami žūrijas pārstāvji no Latvijas biznesa vides vērtēs dalībnieku progresu astoņu nedēļu garumā un dos savus padomus, savukārt dalībnieku uzdevums – pārliecināt žūriju, ka tieši šī ideja būs veiksmīga uzņēmuma pamatā. Lai pieteiktos sacensībām, potenciālajiem dalībniekiem ir jāaizpilda pieteikuma anketa, sava biznesa ideja jāizklāsta uz vienas A4 lapas un jāiesūta līdz 90 sekundēm garš biznesa idejas video pieteikums. Plašāka informācija par pieteikšanos pieejama sacensību mājaslapā www.firmasnoslepums.lv, pieteikšanās termiņš - 16. jūnijs. Televīzijas spēle “Firmas noslēpums” LTV1 ēterā būs skatāma jau no šī gada rudens. Šī ir jau ceturtā sacensību "Firmas noslēpums" sezona, ko LIAA rīko sadarbībā ar SEB banku un producentu apvienību "HansaMedia". Par "Firmas noslēpums" pirmās sezonas uzvarētāju kļuva Indra Gora, iegūstot starta kapitālu savas biznesa idejas "Mobila notekūdeņus pašfiltrējoša automazgātava" realizācijai. Otrajā sezonā sacensību žūriju un televīzijas skatītājus pārliecināja Antona Stepanova biznesa ideja –„Mara” koka brilles, bet trešajā sezonā investīciju sava biznesa attīstībai ieguva Māris Plūme ar sidra ražošanas projektu. Televīzijas sacensības tiek īstenotas LIAA projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Eiropas Savienība. 

lasīt vairāk
Nodarbinātības valsts aģentūra atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā

Šovasar pēc 5 gadu pārtraukuma Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) atjauno skolēnu nodarbinātības pasākumu vasaras brīvlaikā! Ar NVA atbalstu vasaras mēnešos strādāt un iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pirmo darba pieredzi varēs jaunieši vecumā no 15 gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Pasākums norisināsies no 2.jūnija līdz 29.augustam, viena skolēna dalības ilgums – 1 mēnesis. Darba devēji - pašvaldības, biedrības, nodibinājumi un komersanti – aicinām izmantot iespēju iegūt papildus darbaspēku un pieteikt darba vietas skolēniem vasaras brīvlaikā. Lai pieteiktos, Jums - darba devējam jāaizpilda NVA mājaslapā ievietotā pieteikuma veidlapa un jāiesniedz NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots izveidot darba vietu skolēnam. Rīgas reģionālajā filiālē pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā, 204.kabinetā. Ja rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar nodarbinātības organizatoriem:Līgu Jansoni ( \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. )Līgu Ploriņu ( \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ),Andreju Tkačenko ( \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ). Tālrunis Nr.67507858   NVA darba devējam nodrošinās dotāciju skolēna ikmēneša darba algai 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Otru pusi algas skolēnam maksā darba devējs, arī nodokļus no darba algas nomaksā darba devējs. Protams, darba devējs skolēnam var maksāt arī vairāk nekā minimālo darba algu. NVA nodrošinās dotāciju ikmēneša darba algai arī skolēnu darba vadītājam. Par 10 skolēnu darba vadīšanu dotācijas apmērs būs vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, attiecīgi dotācijas apmērs par viena skolēna darba vadīšanu būs viena desmitā daļa no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Tātad, par viena skolēna nodarbināšanu darba devējs saņems 160 Euro skolēna darba algai un 32 Euro skolēna darba vadītāja darba algai pirms nodokļu nomaksas. Tāpat NVA apmaksās skolēna veselības pārbaudes, ja to paredz normatīvie akti par obligātajām veselības pārbaudēm. Pasākuma laikā NVA nodrošina skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darba vietā. Plašāka informācija par pasākumu: darba devējiem NVA mājas lapā - http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=53&txt=3598&from=0 skolēniem NVA mājas lapā - http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=486

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs