Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Par klaiņojošiem dzīvniekiem

Pēdējo nedēļu laikā pašvaldībā atkārtoti tiek saņemtas sūdzības par klaiņojošiem suņiem un arī bezsaimnieku kaķu kolonijām. Šie dzīvnieki nav ieklīduši no kaimiņu novadiem, bet gan mūsu pašu iedzīvotāju bezatbildīgā rīcība nereti rada bīstamas situācijas novadā.  „Mežavairogi” turpina reidus klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai. Par klaiņojošiem dzīvniekiem iedzīvotāji var ziņot zvanot dzīvnieku patversmei „Mežavairogi” telefonu 29139149 vai pašvaldības policijas dežūrdaļai, telefons 67980033.  Ja jums ir aizklīdis mājdzīvnieks, viena no iespējām ir to meklēt „Mežavairogos” zvanot uz iepriekšminēto telefonu. Gadījumos, ja jūsu suns vai kaķis ir noklīdis, saimniekam patversmei būs jāsedz  izdevumi par dzīvnieka uzturēšanu un tad savu aizbēgušo mīluli varēs saņemt. Suņus un kaķus, kuru saimnieki nepiesakās 14 dienu laikā, patversme atdod citiem saimniekiem vai iemidzina. Tāpat vēlamies lūgt iedzīvotājus, kuri baro kaķus pie daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, nebarot kaķus ar visu, kas palicis pāri no pašu galda – tas rada antisanitārus apstākļus māju apkārtnē. Vēlamāka būtu kaķu sausā barība. Saistošie noteikumi paredzēs iespēju sodīt personas par antisanitāru apstākļu radīšanu pilsētā.

lasīt vairāk
Suņu reģistrācija

Pakalpojuma Nr. AATD – 12 Aktualizēts: 14.05.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Suņu reģistrācija, pašvaldības nodevas iekasēšana un suņu reģistrācijas žetonu izsniegšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pakalpojuma pamatmērķi ir: identificēt dzīvnieka īpašnieku un rast iespēju sazināties ar dzīvnieka īpašnieku, ja dzīvnieks atrasts vai noticis nelaimes gadījums; iekasēt pašvaldības nodevu; kontrolēt dzīvnieku ikgadējo vakcināciju pret trakumsērgu; mazināt klaiņojošo dzīvnieku skaitu un sodīt to īpašniekus, ja dzīvnieks atstāts bez aprūpes. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts nosaka, ka nodevas par visu veidu dzīvnieku turēšanu pašvaldība ir tiesīga uzlikt personām, kuras ir attiecīgo dzīvnieku īpašnieki. Nodevu uzliek tā vietējā pašvaldība, kuras teritorijā tiek turēti attiecīgie mājdzīvnieki.   Pakalpojums nepieciešams, lai veicinātu dzīvnieku turēšanas noteikumu ievērošanu pašvaldības teritorijā. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Sunim jābūt vakcinētam pret trakumsērgu. Vakcinācijas apliecībā vai suņa pasē jābūt atzīmei par trakumsērgas ikgadējo vakcināciju. Nodevai ir jābūt samaksātai par iepriekšējiem gadiem un par tekošo gadu. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, privāto tiesību juridiska persona, publisko tiesību juridiska persona 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) No pašvaldības nodevas IR ATBRĪVOTI: vientuļie, nestrādājošie pensionāri; 1. un 2.grupas invalīdi; valsts iestādes, kurās tiek audzēti dienesta suņi; redzes invalīdi; privātmāju īpašnieki (izņemot privāto daudzdzīvokļu māju īpašniekus, īrniekus), ja suns tiek turēts iežogotā teritorijā; zemnieku saimniecības.   Pašvaldības nodeva 50% APMĒRĀ tiek noteikta: pensionāriem; sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem; maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Klients ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) un aizpilda iesniegumu par suņa reģistrāciju; Klients veic pašvaldības nodevas samaksu AAC (skaidrā naudā) vai kasē (norēķinoties ar maksājumu karti); AAC darbinieks veic suņa reģistrāciju, piešķirot numuru; AAC darbinieks izsniedz klientam suņa žetonu; Klients tiek informēts par sunim piešķirto reģistrācijas numuru. Reģistrācijas numuru vēlams ierakstīt vakcinācijas apliecībā. 8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti Vakcinācijas apliecība vai suņa pase. Samaksāta pašvaldības nodeva. Ja vēlas saņemt nodevas atvieglojumus, jāuzrāda atbilstošus dokumentus (pensionāra apliecība; vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem – VSAA izsniegta izziņa, ka pensionārs ir nestrādājošs; invalīda apliecība). 9. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.36/2011 „Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu”. Saistošie noteikumi Nr.27/2008 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Salaspils novada pašvaldības teritorijā” 6.11.punkts un 6.12.punkts. 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumi Nr.480 ”Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 10.punkts.16.05.2006. MK noteikumi Nr.407 "Noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās un kārtību, kādā dzīvnieku nodod dzīvnieku patversmē vai dzīvnieku viesnīcā". 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Nav. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās) Uzreiz AAC. 12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Pašvaldības nodeva ir 9 EUR gadā. Atsevišķas iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas no nodevas vai tā ir noteikta 50% apmērā. 16. Atgādinājums 04.04.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr.266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” IX.nodaļa   Mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieka un turētāja tiesības un pienākumi: 50. Iegādājoties mājas dzīvnieku, dzīvnieka īpašnieks uzņemas atbildību par dzīvnieka turēšanas prasību ievērošanu un veterinārmedicīniskās palīdzības nodrošināšanu, nepieļauj tā klaiņošanu. 52. Mājas (istabas) dzīvnieka īpašniekam vai turētājam ir pienākums:  52.1. nodrošināt, lai mājas (istabas) dzīvnieks (smaka, riešana vai gaudošana) netraucētu mājas vai apkārtnes iedzīvotājus;  52.3. apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus;  52.5. vakcinēt mājas (istabas) dzīvnieku Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā. 17. Brīdinājums Administratīvo pārkāpumu kodeksa 107.pantā paredzēts naudas sods par izvairīšanos no dzīvnieku uzskaites.  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs