Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Tel. 67981027 E-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   Situācijas apraksts Vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja pastāv viens no šādiem svarīgiem iemesliem:  vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;  persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu. Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;  persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;  persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;  persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu, ja tas nav izdarīts, šķirot laulību, vai pēc laulības atzīšanas par spēkā neesošu;  personai mainīts dzimums;  viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu. Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kuras tautības ieraksts mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu arī pēc pilngadības sasniegšanas.   Iesniedzamie dokumenti Skatīt Likumā   Likumdošanas bāze "Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums" (spēkā ar 13.05.2009.)   Saites Informāciju skatīt šeit   Izpildes gaita Lēmums par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu un tautības ierakstu tiek paziņots Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.   Maksa par pakalpojumu Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu apliecinošos dokumentos (Salaspils novada domes kasē 307. kabinetā) – EUR 71,14.   Papildinformācija http://www.salaspils.lv/parvalde/pasvaldibas-administracija/kontakti/salaspils-novada-dzimtsarakstu-nodala

lasīt vairāk
Paternitātes reģistrēšana

Paternitātes reģistrēšana Aktualizēts: 28.01.2015. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par bērna tēvu, ja bērnam paternitāte ir atzīta, noteikta vai paternitātes fakts konstatēts Civillikumā paredzētajā kārtībā. Pakalpojuma būtības īss apraksts Dzimšanas reģistra ierakstu papildina ar ziņām par tēvu. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Abu vecāku parakstītu paternitātes atzīšanas iesniegumu vai tā tiesas sprieduma norakstu, ar kuru noteikta paternitāte, iesniedz dzimtsarakstu nodaļai. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas. 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Bērna vecāki. 7. Saņemšanas kārtība Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams aizpildīt paternitātes iesniegumu  8. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. 9. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 1) abu vecāku parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums  vai 2) tiesas sprieduma noraksts, ar kuru noteikta paternitāte 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Paternitātes iesnieguma veidlapu aizpilda uz vietas Dzimtsarakstu nodaļā. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniedzējs pakalpojumu saņem apmeklējuma laikā.  12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Par paternitātes reģistrāciju nav jāmaksā. 20. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē dzimtsarakstu nodaļā. 21. Kontaktinformācija uzziņām saistībā ar šo pakalpojumu Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa, Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Tel. 67981027 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 22. Pakalpojuma sniedzēja darba laiks un cita papildinformācija http://www.salaspils.lv/parvalde/pasvaldibas-administracija/kontakti/salaspils-novada-dzimtsarakstu-nodala

lasīt vairāk
Miršanas reģistrācija

Miršanas fakta reģistrēšanaAktualizēts: 18.01.2018. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Reģistrēt ziņas par mirušo. Pakalpojuma būtības īss apraksts Dzimtsarakstu nodaļa sastāda miršanas reģistru un izsniedz miršanas apliecību. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Par personas miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas; Privāto tiesību juridiskas personas; Publisko tiesību juridiskas personas  Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Klientam ar nepieciešamajiem dokumentiem jāierodas Dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 1) ārstniecības iestādes apliecība par nāves iestāšanos - jāiesniedz oriģināls; 2) pieteicēja personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls; 3) mirušās personas pase (ja tāda ir pieejama), personas apliecība un personas uzturēšanas atļauja (ja tādas ir) - jāiesniedz oriģināls. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums. Saistītie pakalpojumi: 2012.gada 29.augusta saistošie noteikumi Nr.28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Nav Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniedzējs pakalpojumu saņem apmeklējuma laikā.  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Par mirušā reģistrāciju un miršanas apliecības izsniegšanu nav jāmaksā. Atgādinājums Par personas miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē Dzimtsarakstu nodaļā. Kontaktinformācija uzziņām saistībā ar šo pakalpojumu Salaspils novada dzimtsarakstu nodaļa, Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab. Vadītāja Anna Bāle Tel. 67981027 e-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Pakalpojuma sniedzēja darba laiks un cita papildinformācija http://www.salaspils.lv/parvalde/pasvaldibas-administracija/kontakti/salaspils-novada-dzimtsarakstu-nodala

lasīt vairāk
Laulības reģistrācija

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana - EUR 40,00  (Laulību zāle, mūzika, telpas noformējums). Svinīga laulības ceremonija, ja abi laulājamie ir pensionāri – EUR 7,00. Svinīga laulības ceremonija pēc personas lūguma ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām citā, piemērotā vietā Salaspils novada administratīvajā teritorijā – EUR 140,00 (Ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu nogādāšana). 4. Kāzu jubileju svinīga organizēšana – EUR 35,00; Par katru Dzimtsarakstu nodaļas izsniegto izziņu – EUR 2,00. Norādītajos tarifos iekļauts PVN nodoklis.  Samaksa par norādītajiem maksas pakalpojumiem izdarāma pirms attiecīgā dokumenta saņemšanas, pārskaitot attiecīgo summu uz šādu kontu: Salaspils novada domeLīvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169PVN reģ. Nr. LV 90000024008Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000024008AS SEB BANKAKods UNLALV2XBudžeta konts: LV58 UNLA 0033 3001 3060 7

lasīt vairāk
Jaundzimušā reģistrācija

Dzimšanas fakta reģistrēšanaAktualizēts: 28.01.2015. 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Reģistrēt ziņas par jaundzimušo. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts Dzimtsarakstu nodaļa sastāda dzimšanas reģistru un izsniedz dzimšanas apliecību. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas. 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Bērna vecāki. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Dzimšanu reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā. 8. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izziņa par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls; vecāku personu apliecinošie dokumenti; ja ir, vecāku laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls. 9. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums (spēkā ar 01.01.2013.) 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Nav 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniedzējs pakalpojumu saņem apmeklējuma laikā.  12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Par jaundzimušā reģistrāciju un dzimšanas apliecības izsniegšanu nav jāmaksā. 13. Piezīmes Dzimtsarakstu nodaļa nodrošina svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju, ja vecāki to vēlas.Bērna dzimšanas reģistrācijas svinīga ceremonija Dzimtsarakstu nodaļas telpās – EUR 14,00. 14. Atgādinājums Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai.  16. Pakalpojuma saņemšanas veidi Klātienē dzimtsarakstu nodaļā. 17. Kontaktinformācija uzziņām saistībā ar šo pakalpojumu Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa, Salaspils, Līvzemes 8, 208. kab.Vadītāja Anna BāleInspektore Guna BaikoTel. 67981027e-pasts:  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 18. Pakalpojuma sniedzēja darba laiks Pirmdienās 8:00-19:00; Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00-18:00; Piektdienās 8:00-14:00 (iepriekš telefoniski sazinoties). Uzmanību! Darba laiks Dzimtsarakstu nodaļā var mainīties darbinieku prombūtnes laikā!

lasīt vairāk
Dzīvesvietas deklarēšana

Pakalpojuma Nr. AZI – 1 Aktualizēts: 10.01.2015. 1. Pakalpojuma nosaukums Dzīvesvietas deklarēšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Reģistrēt ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu un nodrošināt personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aktualizāciju, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī iekļaušanu iedzīvotāju reģistrā.  3. Pakalpojuma būtības īss apraksts Personas pienākums ir dzīvesvietas maiņas gadījumā viena mēneša laikā to deklarēt. To iespējams veikt divos veidos: 1)  personīgi ierodoties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Pēc ziņu reģistrēšanas datu bāzē, personai tiek izsniegta izziņa par dzīvesvietas deklarēšanas faktu.; 2) elektroniski autorizējoties portālā www.latvija.lv caur savu internetbanku. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Jābūt derīgai pasei vai uzturēšanās atļaujai; Jābūt reģistrētai jaundzimušā dzimšanai un izdotai dzimšanas apliecībai; Pilnvarniekam jābūt notariāli apliecinātai pilnvarai; Aizbildnim jābūt ieceltam ar bāriņtiesas lēmumu; Īpašumam, kurā deklarē dzīvesvietu, jābūt ierakstītam Zemesgrāmatā; Īpašumam jābūt piešķirtai adresei adrešu reģistrā. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziskas personas.   6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Pienākums deklarēt dzīvesvietu ir: - Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem; - bezvalstniekiem, kuri saņēmuši Latvijas Republikā izdotu bezvalstnieka statusu apliecinošu dokumentu; - ārzemniekiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura saskaņā ar likumu vai bāriņtiesas lēmumu ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis (turpmāk - likumiskais pārstāvis). 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) 1) Klients ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC), lai aizpildītu iesnieguma veidlapu; 2) Klients nosauc adresi, kurā vēlas deklarēt savu, sava nepilngadīgā bērna, sava aizbilstamā, sava pilnvarnieka dzīvesvietu; 3) Klients uzrāda pasi (dzimšanas apliecību, pilnvaru, bāriņtiesas lēmumu); 4) AAC darbinieks elektroniski aizpilda dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu, izdrukā to un sniedz klientam, lai viņš pārbauda norādītos datus; 5) Klients paraksta dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu; 6) Klients samaksā valsts nodevu Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai domes kasē, ja nav no tās atbrīvots; 7) Klients saņem apliecinājumu par dzīvesvietas deklarēšnas faktu  - dzīvesvietas deklarēšanas izziņu. 8. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Dzīvesvietas deklarēšanas likums 18.03.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.121 „Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība”. 30.06.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”. 20.10.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”. 9. Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti 1) personas pase ar derīgu termiņu - jāuzrāda oriģināls (autovadītāja apliecība neder); 2) dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu; 3) citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls; 4) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara; 5) ārzemniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls 6) bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība - jāuzrāda oriģināls; 7) dokuments, kas apliecina valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas statusu vai faktu, lai saņemtu atbrīvojumu novalsts nodevas samaksas. 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu elektroniski aizpilda darbinieks un izdrukā. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš Iesniedzējs pakalpojumu saņem nekavējoties klātienes apmeklējuma laikā.   12. Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi Deklarējot dzīvesvietu pašvaldībā, jāmaksā valsts nodeva 4,27 euro apmērā. Valsts nodevu samaksā AAC vai domes kasē. Valsts nodeva nav jāmaksā, ja persona deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu. Aicinām iedzīvotājus izmantot šo iespēju.   Valsts nodevu nemaksā: - jaundzimošo pirmreizējās deklarēšanas gadījumā, - Politiski represētie (uzrāda represēto apliecību – jānokopē), - Invalīdi (uzrāda invalīda apliecību – jānokopē) - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki (jāuzrāda apliecība); - pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu (jāuzrāda izziņa no VSAA par vidējo pensijas apmēru);  - personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā (jāuzrāda Sociālā dienesta izziņa). - reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audžuģimenē vai nodoti aizbildnībā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā; - personas, kuras deklarē dzīvesvietu patversmē.   Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumu personas uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu. 16. Atgādinājums Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir viena mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē vai elektroniski portālāwww.latvija.lv . 17. Brīdinājums Par dzīvošanu bez deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā uzliek naudas sodu līdz 350 euro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 186.pants). Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu dzīvesvietas deklarēšanas iestādēm, deklarējot dzīvesvietu, uzliek naudas sodu līdz 500 euro (Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 19010. pants). 19. Pakalpojuma pieprasīšanas un saņemšanas veidi Elektroniski – e-pakalpojums portālā www.latvija.lv . Klātienē – Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads.

lasīt vairāk
Deklarētās dzīvesvietas anulēšana

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada domes Administratīvā daļa Salaspils, Līvzemes iela 8 Tel. 67981011 Situācijas apraksts Ir zudis deklarētās dzīvesvietas tiesiskais pamats un/vai sniegtas nepatiesas ziņas, deklarējot dzīvesvietu, piem., NĪ īpašnieka vai īrnieka (tai sk. ģimenes locekļu) maiņa (laulības šķiršana u.tml.) Iesniedzamie dokumenti Iesniegums, zemesgrāmatas kopija, īres līgums, citi dokumenti pēc nepieciešamības Likumdošanas un normatīvo aktu bāze Dzīvesvietas deklarēšanas likums Likums “Par dzīvokļa īpašumu”. “Iedzīvotāju reģistra likums”. MK noteikumi Nr. 72 “Kārtība, kādā anulējamas ziņas par deklarēto dzīvesvietu”. MK noteikumi Nr. 82 “Kārtība, kādā nekustamā īpašuma īpašnieks vai turētājs sniedz ziņas par nekustamajā īpašumā dzīvojošām personām”. MK noteikumi Nr. 121 “Personas faktiskās dzīvesvietas reģistrācijai nepieciešamo ziņu apjoms un to pārbaudes kārtība”. MK noteikumi Nr. 322 “Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība”. MK noteikumi Nr. 1194 “Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”. MK noteikumi Nr. 720 “Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju”. “Informācijas atklātības likums”. “Fizisko personu datu aizsardzības likums”. Likums “Par dzīvojamo telpu īri”. Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Salaspils novada dome Izpildes gaita Deklarētās dzīvesvietas anulēšana notiek pēc Domes lēmuma pieņemšanas un stāšanās spēkā Izpildes termiņš Līdz 3 mēnešiem

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs