Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Papildus informācija par pakalpojumu

Par mājas dzīvnieku reģistrāciju Salaspils novada dome atkārtoti ir noslēgusi līgumu ar z.s. „Mežavairogi” par klaiņojošo un bezsaimnieka dzīvnieku (suņu un kaķu) izķeršanu novada teritorijā un šo dzīvnieku izmitināšanu dzīvnieku patversmē. Klaiņojošo dzīvnieku izķeršana notiks reidu veidā. Tie tiks organizēti reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā 2-3 reizes mēnesī. Lūgums Salaspils novada iedzīvotājiem sagādāt saviem mīluļiem identifikācijas pazīšanās zīmes – kaķiem kakla siksniņas, suņiem žetonus, lai nenotiktu nepatīkami starpgadījumi. Dzīvnieku īpašnieku pienākumi ir: dzīvniekus profilaktiski katru gadu vakcinēt pret slimībām; piešķirt dzīvniekam identifikācijas numuru (čip, žtonu vai citu piederības zīmi) pildīt Salaspils novada domes pieņemtos noteikumus par dzīvnieku turēšanu; nodrošināt dzīvniekiem atbilstošus dzīves apstākļus; apdzīvotu vietu teritorijās savākt savu dzīvnieku ekskrementus; līdz š.g. 1.maijam reģistrēt savu suni pašvaldībā.  Dzīvnieka īpašniekam katru gadu ir jāsamaksā nodeva 6 latu apmērā par katru suni līdz attiecīgā gada 1.maijam vai divu nedēļu laikā pēc tā iegādāšanās, pretī saņemot kvīti un suņa žetonu. Saņemt suņa žetonu un samaksāt gada nodevu var domes Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot suņa vakcinācijas apliecību vai suņa pasi.      No ikgadējās nodevas ir atbrīvoti 1.un 2.grupas invalīdi, vientuļie, nestrādājošie pensionāri, redzes invalīdi, kā arī privātmāju īpašnieki un zemnieku saimniecības, savukārt nodeva 50% apmērā noteikta pensionāriem, sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem un maza izmēra dekoratīvo suņu, kuru skausta augstums nepārsniedz 35 cm, īpašniekiem. Izturēsimies atbildīgi pret saviem mīluļiem, lai Salaspils novadā nerastos draudīgas situācijas saskarsmē ar dzīvniekiem, un pēc iespējas mazāk klaiņojošu dzīvnieku mājvieta būtu jāmeklē patversmē.     Par suņu reģistrāciju Vēlamies atgādināt, ka suņi ir jāreģistrē un jāizņem žetons pašvaldībā līdz attiecīgā gada 1.maijam. Informācija par reģistrāciju, pašvaldības nodevas atlaidēm un iesnieguma veidlapa ir ievietota Salaspils mājas lapā sadāļā Pakalpojumi 3.Vides jautājumi. Pirms dažām dienām notika arī kāds priecīgs notikums – pateicoties tam, ka suņuks bija reģistrēts un viņam bija kakla žetons, ar atsaucīgu cilvēku palīdzību ātri vien taksītis laimīgi atrada savu saimnieku. Vienlaicīgi arī vēlamies informēt, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.491 „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” mājas mīluļus, kuriem ir implantēti mikročipi, var reģistrēt bez maksas Rīgā – valsts aģentūrā „Lauksaimniecības datu centrs”. Tuvāku informāciju par reģistrācijas kārtību var iegūt mājas lapā www.ldc.gov.lv sadaļā „Veidlapas un iesniegumi”. Mājas dzīvnieku reģistrācijas kārtība paredz, ka līdz 2012.gada 1.jūlijam visiem suņiem, kas piedalās izstādēs vai uz laiku tiek izvesti ārpus valsts, ir jābūt implantētai mikroshēmai un tiem jābūt reģistrētiem datubāzē.  

lasīt vairāk
Par nekustamā īpašuma nodokli 2011.gadā

Šajā gadā iedzīvotājiem valsts noteikusi vairākus jaunus nodokļus un mainījusi esošo nodokļu likmes. Izmaiņas attiecas arī uz nekustamā īpašuma nodokli. Atbilstoši likumam “Par nekustamā īpašuma nodokli” ar nekustamā īpašuma nodokli apliek gan zemi,  gan ēkas, tai skaitā kadastra reģistrā reģistrētas, bet ekspluatācijā nenodotas ēkas, un inženierbūves. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2011. gadā neapliek: *dzīvojamo māju  palīgēkas un  garāžu īpašnieku biedrību garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai; *fiziskajām personām piederošas inženierbūves, kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;  *ēkas un inženierbūves, kuras izmanto tikai lauksaimnieciskajai ražošanai;                    Salīdzinot ar 2010.gadu nekustamā nodokļa likme 2011.gadā nav mainījusies  zemei,   ēkām vai to daļām, inženierbūvēm , kas tiek izmantotas saimnieciskā darbībā un ir  1,5 procenti no īpašuma kadastrālās vērtības, bet ir divas reizes palielināta mājokļa  nodokļa likme (par dzīvojamām mājām , dzīvokļiem, dzīvojamo māju daļām, kuru izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām) un ir : a) 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu, b) 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu, c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 75 000 latu. Tāpat kā iepriekšējā gadā, nekustamā īpašuma nodokļa apmērs par katru zemes vienību  2011.gadā nedrīkst pārsniegt 2010. gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25 procentiem, ja nemainās īpašuma lietošanas mērķis. Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā ir 5 lati. Ar nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5 procentu apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli dzīvokļa īpašumam  tajā iekļauj: nodokli par zemi – kopīpašuma domājamo daļu par zemi mājas uzturēšanai; nodokli par mājokli – dzīvokli un kopīpašuma domājamo daļu no ēkas (kāpņu telpas , pagrabi u.c. koplietošanas telpām). Nodokļus varēs maksāt arī elektroniski - likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” grozījumos ir punkts "Uz maksāšanas paziņojuma, ja tas tiek sagatavots elektroniski, nav nepieciešams nodokļu administrācijas amatpersonas paraksts. Šādā gadījumā uz tā jābūt atzīmei: "Maksāšanas paziņojums sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta." Kompānija ZZ Dats piedāvā ietaupīt papīra un pasta izdevumus, nesūtot maksāšanas paziņojumus papīra formā pa pastu tiem maksātājiem, kuri izteikuši vēlmi (iesnieguši pašvaldībā attiecīgu iesniegumu) saņemt paziņojumus tikai elektroniski pa e-pastu.Kā ZZ Dats plāno realizēt šo darbu? 1. Portālā www.epakalpojumi.lv tiks izveidota sadaļa, kurā nodokļa maksātājs varēs pieteikties saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu. Šajā sadaļā: ·   maksātājs varēs reģistrēt e-pasta adresi, kura tiks pārbaudīta, nosūtot uz to ziņojumu un reģistrējot atbildi. ·   automātiski tiks formēts maksātāja iesniegums pašvaldībai par maksāšanas paziņojuma saņemšanu pa e-pastu. Iesnieguma paraugs ir pievienots šim dokumentam. ·   maksātājs varēs akceptēt (elektroniski) iesniegumu un tas tiks reģistrēts programmā NINO dokumentu sadaļā. Vienlaicīgi programmā NINO tiks reģistrēts iesnieguma datums un maksātāja e-pasta adrese. ·   maksātājam būs iespēja arī atteikties saņemt paziņojumu pa e-pastu un atjaunot paziņojumu saņemšanu papīra veidā pa pastu. Tiks automātiski formēts attiecīgs maksātāja iesniegums un tas tiks saglabāts programmā NINO dokumentu sadaļā. Iesnieguma paraugs ir pievienots šim dokumentam. 2. Programmā NINO, drukājot maksāšanas paziņojumus, tie uz papīra (vai failos nosūtīšanai uz Itella vai Mailmaster) tiks izdrukāti tikai tiem, kuri nebūs pieteikušies paziņojumu saņemt pa e-pastu. Maksātājiem, kuri būs pieteikušies saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, tie tiks nosūtīti uz uzrādītajām e-pasta adresēm. Pa e-pastu nosūtītais maksāšanas paziņojums būs e-pastam pievienots pdf dokuments (fails). 3. Visu maksātāju maksāšanas paziņojumi pēc to sagatavošanas kļūs pieejami maksātājiem portālāwww.epakalpojumi.lv pdf faila veidā. 4. Ja maksātājs apmeklē pašvaldību klātienē un iesniedz pašvaldībai iesniegumu papīra formā saņemt maksāšanas paziņojumu pa e-pastu, tad programmā NINO būs iespēja reģistrēt e-pasta adresi. Šāda maksātāja maksāšanas paziņojums tad programmā NINO tiks apstrādāts, kā aprakstīts šī dokumenta 2. punktā. Iesniegumus varēs iesniegt līdz 26.februārim Salaspils novada domes nodokļu speciālistēm Līvzemes ielā 8, 205. kabinetā, tālr. 67981012. Iesniegumu veidlapas atradīsiet arī šeit

lasīt vairāk
Visa veida iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana

Pakalpojuma Nr. ADM-1 Aktualizēts: 28.05.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Iesniegumu pieņemšana un reģistrēšana 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Domes kompetencē esošo jautājumu risināšana, informācijas sniegšana iedzīvotājiem, pašvaldības pakalpojumu pieprasīšana, iedzīvotāju līdzdarbības veicināšana. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts Iedzīvotājs ar iesniegumu palīdzību var pieprasīt pašvaldības rīcībā esošo informāciju, pieteikt pašvaldības pakalpojumu saņemšanu, ierosināt dažādu procesu uzsākšanu. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona, privātu tiesību juridiska persona, publisku tiesību juridiska persona 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) 1.Iesniegumu pašvaldībai iespējams iesniegt vienā no trim veidiem: 1.1. Persona ierodas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk AAC), paņem rindas reģistrācijas numuriņu un aizpildīto iesniegumu iesniedz AAC darbiniekam, kurš iesniegumu reģistrē. Pēc klienta pieprasījuma, AAC darbinieks izsniedz iesnieguma kopiju ar atzīmi par saņemšanas datumu un iesnieguma reģistrācijas numuru. 1.2. Persona iesniegumu var nosūtīt pa pastu uz adresi Salaspils novada dome, Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169. 1.3. Elektroniski iesniegumu, kas parakstīts ar elektronisko parakstu, var nosūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pastu  \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk
Pabalsta piešķiršana personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes

Pakalpojuma Nr. ADM – 9.10. Aktualizēts: 26.04.2018. 1. Pakalpojuma nosaukums Pašvaldības pabalsta piešķiršana personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas. 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pabalstu piešķir 57.00 euro apmērā. 3. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Persona, var pretendēt uz pašvaldības pabalstu, ja brīvības atņemšanas iestādē atradusies ne mazāk kā 6 kalendāros mēnešus un, ja personas esošā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija ne mazāk kā pēdējos 12 kalendāros mēnešus pēc kārtas pirms notiesājošā sprieduma spēkā stāšanās. 4. Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji) Pabalstu saņem, ja persona atradusies brīvības atņemšanas iestādē ne mazāk kā 6 kalendāros mēnešus. Iesniegums jāiesniedz 1 mēneša laikā pēc atbrīvošanas Apmeklētāju apkalpošanas centrā (Līvzemes ielā 8, Salaspilī) vai Salaspils novada Sociālajā dienestā (Kalnu ielā 2, Salaspilī). Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstot to atbilstoši iesnieguma likuma 2.panta (3.) daļai, nodrošinot noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanu. e-pasti

lasīt vairāk
Zemes nomas līgumu noslēgšana, reģistrācija

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils novada Nekustamā īpašuma daļa Salaspils, Līvzemes iela 8, 214. kabinets Daļas vadītājas vietniece Anna Bāle \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. Tel. 67981014 Situācijas apraksts Mazdārziņu noma Iesniedzamie dokumenti Iesniegums Likumdošanas un normatīvo aktu bāze MK noteikumi Nr.735 "Par valsts un pašvaldību zemes nomu", Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Zemes ierīcības un dzīvesvietas deklarēšanas daļa Izpildes termiņš 1 mēnesis Situācijas apraksts Izsolē iegūtās nomas tiesības Iesniedzamie dokumenti Iesniegums un izsoles noteikumos minētie dokumenti Likumdošanas un normatīvo aktu bāze MK noteikumi Nr.735 "Par valsts un pašvaldību zemes nomu", Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Izsoles komisija Situācijas apraksts Zemes reformas gaitā iegūtās nomas pirmtiesības Iesniedzamie dokumenti Iesniegums, ēku īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti, lēmums par zemes piešķiršanu lietošanā Likumdošanas un normatīvo aktu bāze MK noteikumi Nr.735 "Par valsts un pašvaldību zemes nomu", Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Salaspils novada dome

lasīt vairāk
Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā

Ērta pieeja informācijai par Jūsu nekustamo īpašumu   Jūsu ērtībām aicinām izmantot iespēju nekustamā īpašuma maksāšanas paziņojumu saņemt elektroniski savā e-pastā un saņemt visu informāciju par Jūsu nekustamo īpašumu interneta vietnē www.e-pakalpojumi.lv.   Tas jums sniegs daudzas priekšrocības: -          jebkurā laikā varēsiet apskatīties informāciju par kārtējā gadā maksājamā nodokļa apmēru, par jau veikto maksājumu summām un datumiem, par atlikušajiem maksājumiem; -          aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem īpašumiem par jebkuru gadu; -          jebkurā laikā varēsiet nomainīt e-pasta adresi, uz kuru vēlaties informāciju saņemt.   Portāla e-pakalpojumi.lv sadaļā „Kas ir nekustamais īpašums” Jums ir iespēja iegūt informāciju par nekustamā īpašuma nodokli, to regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī uzzināt jaunumus nekustamā īpašuma nodokļa jomā.Lai saņemtu maksāšanas paziņojumu e-pastā, reģistrējaties elektroniski vietnēwww.e-pakalpojumi.lv autorizējoties ar savas internetbankas lietotājvārdu.   Izmaiņas NĪN atvieglojuma saņemšanai 2012.gadā   2011.gada decembrī Dome saistošajos noteikumos Nr.40/2010 „Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Salaspils novadā” (turpmāk – saistošie noteikumi) veica grozījumus un no 2012.gada ir paplašināts to daudzbērnu ģimeņu loks (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni), kurām ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumus.   Līdz šim saistošie noteikumi paredzēja NĪN atvieglojumu piešķirt gadījumos, kad ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā gadā noteikto minimālo darba algu. Šis kritērijs ir izslēgts attiecībā uz daudzbērnu ģimenēm tā palielinot to daudzbērnu ģimeņu skaitu, kuras varēs saņemt NĪN atvieglojumu. Pārējie saistošo noteikumu 3.punkta nosacījumi daudzbērnu ģimenēm NĪN atvieglojuma saņemšanai paliek spēkā.   Pēc veiktajiem aprēķiniem pašvaldības budžeta ienākumu apjoms no NĪN varētu samazināties par summu līdz Ls 4000, bet šis samazinājums atsver to labumu, kuru iegūs daudzbērnu ģimenes, saņemot NĪN atvieglojumu.     Iespējas saņemt NĪN atvieglojumu   Iesniegumus par NĪN atvieglojuma saņemšanu nepieciešams iesniegt līdz 1. februārim Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8. Trūcīgās un maznodrošinātās personas (ģimenes) ar šādu iesniegumu var vērsties domē visu gadu.   Apmeklētāju apkalpošanas centrā var iesniegt iepriekš aizpildītu iesniegumu, izdrukājot veidlapu no Salaspils novada mājas lapas, kā arī to iespējams aizpildīt, atnākot uz Apmeklētāju apkalpošanas centru.   Domes nodokļu speciālisti un Sociālā dienesta darbinieki pārbaudīs, vai nodokļu maksātājs atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām, lai saņemtu NĪN atvieglojumus. Personas, kuras atbilst prasībām, saņems maksāšanas paziņojumu ar NĪN aprēķinu, kuram jau būs piemērots atbilstošais NĪN atvieglojums.   Nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem un personām, kuru ģimenē nav darba spējīgu personu, vispirms jādodas uz Sociālo dienestu (Kalnu ielā 2, Salaspilī, tel. 67946777), lai saņemtu izziņu par atbilstību saistošo noteikumu prasībai par ienākumiem. Iepriekšminētās personas iesniegumus varēs aizpildīt Sociālajā dienestā. Sociālais dienests iesniegumus NĪN atvieglojuma saņemšanai pēc ienākumu izvērtēšanas nosūtīs domes nodokļu speciālistiem.Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, invalīda apliecība vai Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņa.   Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta (2) daļai atvieglojumu 50% apmērā saņem politiski represētās personas par zemi un par mājokli, ja nekustamais īpašums īpašumā vai valdījumā ir vismaz piecus gadus un īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.pantam atvieglojumu par mājokli 90% apmērā saņem trūcīga vai maznodrošināta persona (ģimene).     Vēlamies informēt par nosacījumiem, kas ļauj saņemt NĪN atvieglojumus citām personām atbilstoši Salaspils novada saistošo noteikumu prasībām   Visiem nodokļu maksātājiem (nodokļu maksātāju grupas 1.-7.) jāatbilst šādām saistošo noteikumu 3.punkta nosacījumiem: tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa); īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā; par nekustamo īpašumu nav NĪN parāda par iepriekšējiem gadiem; nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas personas, kuras nav attiecīgās personas ģimenes locekļi, ar kurām nodokļu maksātājam ir kopēja saimniecība; iepriekšminētā nekustamā īpašumam piesaistītā zemesgabala platība nepārsniedz 2399 m2 Salaspils pilsētā vai 20 000 m2 Salaspils pagastā (viensētai). Atsevišķām nodokļu maksātāju grupām saistošajos noteikumos noteiktas papildus prasības un iesniedzamie dokumenti:   1. Nestrādājoši pensionāri: personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni); ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls); Nepieciešamie dokumenti: izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī. Iesnieguma veidlapa   2. I vai II grupas invalīdi: personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni); ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls); Nepieciešamie dokumenti: invalīda apliecības kopiju vai DEĀK izziņas kopiju, uzrādot oriģinālu; izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī. Iesnieguma veidlapa   3. III grupas invalīdi (atkarībā no ienākumiem – NĪN atvieglojums 50% vai 25% apmērā): personai nav I šķiras likumisko mantinieku (bērni vai mazbērni); ienākumi mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls vai 205 Ls); Nepieciešamie dokumenti: invalīda apliecības kopija vai DEĀK izziņas kopija, uzrādot oriģinālu; izziņa par ienākumiem. Izziņu saņem Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī. Iesnieguma veidlapa   4. Trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai ģimenes (papildus atvieglojums 90% apmērā par zemi). Nepieciešama izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu. Statusu piešķir Sociālais dienests Kalnu ielā 2, Salaspilī. Iesnieguma veidlapa   5. Politiski represētas personas (papildus likumā noteiktajiem NĪN atvieglojumiem piešķir atvieglojumu vēl 25% apmērā): Nepieciešamie dokumenti: Politiski represētās personas apliecības kopija. Iesnieguma veidlapa   6. Personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu: personai nav I vai II šķiras likumisko mantinieku (bērni, mazbērni, tēvs, māte, brāļi, māsas); ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz MK noteikto minimālo darba algu (200 Ls); Nepieciešamie dokumenti: izziņa par ienākumiem. Izziņu var saņemt Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2, Salaspilī. Iesnieguma veidlapa   7. Daudzbērnu ģimenēm (ģimenes, kurās ir trīs un vairāk nepilngadīgi bērni): bērni nav sasnieguši pilngadību. Iesnieguma veidlapa   8. Vēlamies pievērst Salaspils uzņēmēju uzmanību, ka veicinot uzņēmējdarbības attīstību novadā, nodokļa atvieglojumu var saņemt arī ražošanas uzņēmumi, kas atbilst šādiem nosacījumiem: - attiecīgajā nekustamajā īpašumā pirms taksācijas gada ir izveidota ražotne; - uzņēmums nodarbojas ar produkcijas (preču) ražošanu; - ražotnē iepriekšējā kalendārā gadā nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem visa gada laikā; - iepriekšējā kalendārā gada laikā aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas uz vienu strādājošo vidēji sastāda ne mazāk kā Ls 1000 gadā; - ražošana notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā; - īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; - par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem; - uzņēmumam nav nodokļu parādu. Nepieciešamie dokumenti: UR reģistrācijas apliecības kopija, uzrādot oriģinālu; VID izziņa par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk, kā 1 mēnesi pirms iesniegšanas); ražošanā strādājošo darbinieku saraksts, norādot ieņemamo amatu; VID izziņa par nodarbināto skaitu iepriekšējā gadā un šajā laikā veiktajām VSA obligātajām iemaksām. Iesnieguma veidlapa   9. Atvieglojumu var saņemt arī par zemes īpašumiem, kuri atrodas teritorijā, kurai noteikts turpmākās izpētes teritorijas statuss, ja ir ievēroti šādi nosacījumi: - īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā; - tās izmantošanas uzsākšana saskaņā ar sākotnējo lietošanas mērķi ir aprobežota;   - par nekustamo īpašumu nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem. Iesnieguma veidlapa

lasīt vairāk
Vietu piešķiršana Salaspils novada PII vasaras periodā

Pakalpojuma Nr. AIKS – 1.4Aktualizēts: 05.10.2012. 1. Pakalpojuma nosaukums Vietas piešķiršana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē (turpmāk – PII) vasaras periodā. 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšana pašvaldības PII uzņemtajiem bērniem vasaras periodā no 1.jūnija līdz 31.augustam. 3. Pakalpojuma būtības īss apraksts PII ir tiesības vasaras periodā pārtraukt pedagoģisko procesu līdz četrām nedēļām pedagogu atvaļinājuma laikā. PII  vadītājam ir pienākums četrus mēnešus iepriekš informēt vecākus par iestādes darbības pārtraukumu vasaras periodā. Vecāki, kuru bērni apmeklē pašvaldības PII un ir nepieciešams pirmsskolas izglītības pakalpojums arī vasaras mēnešos, iesniedz iesniegumu. Uz vecāku iesnieguma pamata pašvaldība komplektē PII grupas vasaras periodam. 4. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Bērnam ir piešķirta vieta un viņš apmeklē pašvaldības PII. 5. Pakalpojuma saņēmējs Fiziska persona. 6. Pakalpojuma saņēmēja apraksts Iedzīvotājs, kura pirmsskolas vecuma bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi. 7. Saņemšanas kārtība (klienta ceļš soli pa solim) Vecāki par vēlmi izmantot pirmskolas izglītības pakalpojumu vasaras periodā informē no 1.februāra līdz 1.martam, parakstoties par pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem sniegto informāciju. Vienlaikus vecākiem līdz 1.martam jāiesniedz iesniegums par citas pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu, ja iestāde, kuru apmeklē bērns, tiek slēgta. Maija mēnesī Izglītības un kultūras daļa sagatavo norīkojumus par vietas piešķiršanu vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē.  Audzinātāja norīkojumu vasaras periodam izsniedz vecākiem. 8. Pakalpojuma saņemšanu regulējošie normatīvie akti Saistošie noteikumi Nr.27/2012 „Kārtība, kādā Salaspils novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju”. Vispārējās izglītības likums, V nodaļa "Pirmsskolas izglītība". 10. Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamās veidlapas Iesniegums par vietu vasaras periodā. 11. Pakalpojuma saņemšanas termiņš Maija mēnesī Izglītības un kultūras daļa sagatavo norīkojumus par vietas piešķiršanu vasaras periodā citā pirmsskolas izglītības iestādē. Vecāki norīkojumus saņem savā pirmskolas izglītības iestādē. 16. Atgādinājums Vecākiem iesniegums par vietu vasaras periodā jāiesniedz katru gadu līdz 1.martam savā PII. 17. Brīdinājums Ja vecāki nav iesnieguši iesniegumu līdz 1.martam, tad PII pakalpojums  vasarā nav pieejams. Ja bērnu vecāki nav veikuši visus maksājumus par ēdināšanas pakalpojumiem pirmskolas izglītības iestādē atbilstoši saņemtajam rēķinam līdz 25.maijam, norīkojums tiek anulēts un bērnam netiek nodrošināta vieta PII vasaras periodā.

lasīt vairāk
Pabalsts trūcīgas vai maznodrošinātas personas apbedīšanas organizēšanai

Pakalpojuma Nr. ADM – 9.9. Aktualizēts: 26.04.2018. 1. Pakalpojuma nosaukums Pašvaldības pabalsta piešķiršana apgādniekam vai pārdzīvojušajam laulātajam, kuram ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, trūcīgas vai maznodrošinātas personas apbedīšanas organizēšanai, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Salaspils novada administratīvā teritorija. 2. Pakalpojuma funkcija/ uzdevums Pabalstu piešķir trūcīgas vai maznodrošinātas personas apbedīšanas organizēšanai faktisko izdevumu apmērā, nepārsniedzot 494.00 euro no kopējiem faktiskajiem apbedīšanas izdevumiem. 3. Pakalpojuma saņemšanas nosacījumi Personai, kura uzņēmusies apbedīšanu, 1 mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas, jāiesniedz iesniegumu Salaspils novada Sociālajā dienestā (Kalnu ielā 2, Salaspilī). Iesniegumu var iesniegt elektroniski, parakstot to atbilstoši iesnieguma likuma 2.panta (3.) daļai, nodrošinot noteikumos norādīto dokumentu iesniegšanu. e-pasts

lasīt vairāk
Reģistrācija rindā uz pašvaldības sociālajiem dzīvokļiem

Atbildīgā struktūrvienība Salaspils pašvaldības dzīvokļu fonds Salaspils, Skolas iela 7 \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. tel. 67947414 Situācijas apraksts Pašvaldības palīdzība sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām nodrošināšanā ar  dzīvojamo platību Iesniedzamie dokumenti un nepieciešamās darbības Iesniegums, izziņa no sociālā dienesta, personu apliecinošs dokuments, īres līgums Likumdošanas un normatīvo aktu bāze Likumi "Par palīdzību dzīvokļu jautājuma risināšanā", "Par dzīvojamo telpu īri"; MK noteikumi Nr.154 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi", Iesniegumu likums, Salaspils novada domes saistošie noteikumi Nr.54/2006 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" Institūcija, darbinieks, kas izskata jautājumu Dzīvokļu saimniecības komiteja Izpildes gaita un termiņš

lasīt vairāk
Par nekustamā īpašuma nodokli 2013. gadā

Par izmaiņām 2013.gadā nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanā Salaspils novadā     2012.gada nogalē Salaspils novada dome paplašināja nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk - NĪN) atvieglojuma saņēmēju loku. Informējam, ka šogad, lai saņemtu NĪN atvieglojumus,  iesniegumi Apmeklētāju apkalpošanas centrā  (turpmāk – AA)0 jāiesniedz līdz 1.februārim! Lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību novadā NĪN atvieglojumi turpmāk tiek piešķirti: - jaunizveidotiem ražošanas uzņēmumiem pirmos piecus gadus pēc uzņēmuma reģistrēšanas, ja iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem (visa gada laikā); - mikrouzņēmumiem, mazajiem un vidējiem ražošanas uzņēmumiem, ja ražotnē iepriekšējā kalendārā gadā bijuši nodarbināti ne mazāk par 5 cilvēkiem (visa gada laikā), un aprēķinātās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas vidēji uz vienu strādājošo bija ne mazāk kā Ls 1000 gadā. Lai stimulētu ēku īpašniekus dzīvojamās mājas nodot ekspluatācijā un pieslēgt centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, no 2013.gada atvieglojumu 25% apmērā varēs saņemt tie īpašnieki, kuru dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, vai arī nav pieslēgta centralizētajai ūdensapgādei un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tādēļ, ka  nekustamais īpašums nepiekļaujas pašvaldības ielai, kurā ir izvietoti centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli. Atvieglojumu varēs saņemt arī personas, kuru nekustamais īpašums robežojas ar pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktu pašvaldības ielu, kas nav izbūvēta, t.i., bez grants, šķembu, bruģa vai asfalta seguma u.c. No 2013.gada NĪN atvieglojumus varēs saņemt arī: - personas, kurām ir bērns ar invaliditāti, kurš nepārsniedz 19 gadu vecumu un ar kuru ir kopīga deklarētā dzīvesvieta; - ģimene (laulātais, bērni, mazbērni), kurā visas pilngadīgās personas ir 1. vai 2. grupas invalīdi vai pensionāri (ja ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu 200 Ls, nav parādu par iepriekšējiem gadiem, tas ir vienīgais nekustamais īpašums, īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā, tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā, nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta). 2013.gadā nodokļa atvieglojumus varēs saņemt arī personas, kuras īrē dzīvojamās telpas no Salaspils novada pašvaldības, ja tās atbilst kādai no saistošajos noteikumos minētajai atvieglojumu saņēmēju grupai. Informējam, ka šogad, lai saņemtu NĪN atvieglojumu, iesniegums jāiesniedz AAC līdz 2013.gada 1.februārim. No maznodrošinātām personām un trūcīgām personām iesniegumus pieņem visu taksācijas gadu - saņemot Salaspils sociālā dienesta izziņu par atbilstību statusam, var vērsties ar iesniegumu Apmeklētāju apkalpošanas centrā, līdzi ņemot Sociālā dienesta izziņu par atbilstību statusam. Atgādinām, ka pašvaldības darbinieki datu bāzēs pārbauda informāciju par katru personu, lai pārliecinātos, ka NĪN atvieglojuma prasītājs atbilst visiem saistošo noteikumu kritērijiem. Pašvaldības darbinieki NĪN atvieglojumu drīkst piešķir tikai tad, ja iesniedzējs atbilst visām prasībām un ir ievērots saistošajos noteikumos noteiktais iesniegšanas termiņš. Vēlamies informēt iedzīvotājus, ka biežākie atteikuma iemesli 2012.gadā bija: -          personai ir likumiskie mantinieki (laulātais, bērni, mazbērni); -          personas ienākumi pārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu (šobrīd - Ls 200); -          personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parādi par iepriekšējiem gadiem; -          nav ievērots iesnieguma iesniegšanas termiņš – (šogad iesniegumi jāiesniedz līdz 1.februārim!, turpmākajos gados  – līdz 15.decembrim); -          persona nav deklarējusies īpašumā, par kuru iesniedz iesniegumu; -          nekustamais īpašums pieder citai personai; -          personai pieder vairāki nekustamie īpašumi.

lasīt vairāk

Salaspilssv2019

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs