Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Nometņu organizatoriem jārēķinās ar stingrākām ugunsdrošības prasībām

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka šogad stājušās spēkā ugunsdrošības prasības attiecībā uz publiskajiem objektiem, ja tajos atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēta cilvēku izmitināšana naktī, bet tas  tiks darīts un cilvēki nakšņos – objektā ir jābūt ierīkotai automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, balss izziņošanas sistēmai, evakuācijas ceļu skaitam un platumam jābūt atbilstoši izmitināto cilvēku skaitam, kā arī evakuācijas ceļam jānodrošina cilvēku drošu izkļūšanu no objekta. Šobrīd daudzviet vietās, kur tiek organizētas diennakts nometnes, konkrētie objekti nav paredzēti cilvēku izmitināšanai naktīs un tajos nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, kā arī balss izziņošanas sistēma. Ņemot vērā, ka pie VUGD vēršas daudzu nometņu organizatori, kuri diennakts nometnēm izmanto telpas, kuras ikdienā nav paredzētas nakšņošanai un nav aprīkotas atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, VUGD nevar saskaņot atļaujas nometņu organizēšanai. VUGD informē, ka ar šā gada 1.janvārī stājās spēkā Ugunsdrošības noteikumu 340.punkts, kas nosaka, ka publiskā objektā, ja tas atbilstoši lietošanas veidam nav paredzēts cilvēku izmitināšanai naktī, atļauts izmitināt cilvēkus naktī, ja ir ievērotas šādas prasības: ierīkota automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma; ierīkota balss izziņošanas sistēma; evakuācijas ceļu skaits un platums ir atbilstošs izmitināto cilvēku skaitam; evakuācijas ceļam jānodrošina cilvēku drošu izkļūšanu no objekta. Atgādinām, ka Ugunsdrošības noteikumi stājās spēkā jau 2016.gada septembrī, taču vairākām prasībām, tostarp par iepriekš minēto prasību, tika noteikts pārejas periods. Šāda prasība Ugunsdrošības noteikumos tika iekļauta ar mērķi nodrošināt cilvēku drošību, kas nakšņo telpās, kas primāri nemaz nav paredzētas nakšņošanai, piemēram, izglītības iestāžu telpās, kurās ikdienā nenotiek nakšņošana. VUGD aicina nometņu organizatorus laicīgi noskaidrot vai attiecīgajā objektā var rīkot diennakts nometnes, lai brīdī, kad tiek lūgts VUGD atzinums  nometņu organizēšanai, nebūtu nepatīkami pārsteigumi par atteikumu, jo objektā netiek izpildītas Ugunsdrošības noteikumu prasības. VUGD aicina neatlikt rūpes par savu un līdzcilvēku drošību, bet gādāt, lai vide būtu droša! 

lasīt vairāk
Par masas ierobežojumiem pavasara šķīdoņa laikā

VAS “Latvijas Valsts ceļi” informē, ka siltā laika ietekmē atsevišķos grants autoceļu posmos ir iestājies šķīdonis un tiek ieviesti autotransporta masas ierobežojumi – ir liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām. Šķīdoņa laikā transporta masas ierobežojumi tiek ieviesti un atcelti pēc katra konkrētā ceļa faktiskā stāvokļa un iespējamo bojājumu izvērtēšanas. Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota interneta vietnē www.lvceli.lv, kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni: 80005555. Šķīdonis uz grants ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā arī mainīgos laika apstākļos, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Ceļa pamatnei pārmitrinoties, grants seguma ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, ir iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas un grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu. Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pārvadātājiem netiek izsniegtas nekādas speciālās atļaujas, un ceļu satiksmes noteikumi, tai skaitā ceļa zīmes, ir jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem masas ierobežojumus var pārkāpt tikai operatīvais transports, sabiedriskais transports, transports, kas pārvadā svaigpienu un kritušos lopus. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. LVC aicina Valsts policiju šķīdoņa laikā pievērst pastiprinātu uzmanību masas ierobežojumu ievērošanai uz autoceļiem.

lasīt vairāk
25. maijā notiks EP vēlēšanas. Aicina pieteikt kandidātus darbam vēlēšanu iecirkņos

2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu iesniegšanas termiņš Salaspilī tiek noteikts 2019.gada 8.aprīlis. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: reģistrētām partijām vai reģistrētu partiju apvienībām; vēlētāju grupai, ko veido ne mazāk kā desmit vēlētāji; Salaspils novada vēlēšanu komisijas loceklim. Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav kandidātu saraksta iesniedzējs; kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas vai attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; nav citas vēlēšanu vai iecirkņu komisijas loceklis. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz pieteikuma veidlapas un iesniedzams līdz 2019.gada 8.aprīļa plkst.18.00 Salaspils valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Līvzemes ielā 8 ar norādi “Salaspils novada vēlēšanu komisijai”. Iesniedzējam jāparakstās speciālā veidlapā par pieteikuma iesniegšanu. Klientu apkalpošanas centra darba laiks: pirmdienās – 8.00-19.00; otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8.00-18.00; piektdienās – 8.00-14.00. Eiropas Parlamenta vēlēšanu iecirkņa komisijas locekļa kandidāta pieteikums: Pdf; word. Atgādinām, ka Salaspils novadā ir 4 vēlēšanu iecirkņi: Nr.765 – Salaspils sporta nams; Nr.766 – LU Bioloģijas institūts; Nr.767 – K/n „Rīgava”; Nr.964 – Sociālais centrs.  Salaspils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Žanna Maļinovska

lasīt vairāk
Izstrādās pilsētas administratīvā centra detālplānojumu

Salaspils novada dome 2019.gada 28.februārī pieņēma lēmumu (sēdes protokols Nr. 5, 12.§) ,,Par detālplānojuma izstrādāšanu Salaspils pilsētas administratīvā centra un tam piegulošajā teritorijā”. Detālplānojuma izstrādes pamatojums ir nepieciešamība veikt Salaspils pilsētas daļas un tai apkārtējo teritoriju satiksmes infrastruktūras pārkārtojumus ar mērķi izveidot pilsētas centrālo laukumu, ietverot tā labiekārtojuma risinājumus, kā arī veikt transporta infrastruktūras teritoriju robežu pārkārtošanu, lai īstenotu satiksmes plūsmu pārkārtošanu pilsētas centrā, ņemot vērā 2017.gada 8.novembrī izsludinātā metu konkursa “Salaspils pilsētas centrālās daļas ar administratīvajām un kultūras iestādēm satiksmes infrastruktūras rekonstrukcija, pilsētas galvenā laukuma izveide un labiekārtojums” rezultātus. Mērķis ir pilsētas centrālās daļas turpmākās attīstības labākā risinājuma rašana un tas īstenojams, izstrādājot detālplānojumu, kura uzdevumos ietvertas būtiskas satiksmes organizācijas izmaiņas, pilsētas centrālajai daļai piegulošās teritorijas plānotās izmantošanas un izmantošanas aprobežojumu detalizēšana un ielu sarkano līniju precizēšana. Detālplānojuma projektā iekļautā teritorija ir parādīta attēlā. Informāciju par detālplānojuma izstrādi interesenti var saņemt Salaspils novada domē, Līvzemes ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2169 vai sazinoties ar teritorijas plānotājām Līgu Villeri-Madzuli un Daci Griķi, tālrunis 67981068, kā arī sekot informācijai pašvaldības mājas lapā vai Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā ,,Teritorijas attīstības plānošana” https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14217

lasīt vairāk
Izsludināts nometņu projektu konkurss

Salaspils novada izglītības iestādes, pašvaldības institūcijas, sabiedriskās organizācijas un juridiskās personas aicinātas piedalīties pašvaldības rīkotajā bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā, lai pretendētu uz finansiālu atbalstu nometņu organizēšanai šī gada vasarā. Projektu konkurss tiek rīkots, lai veicinātu pašvaldības iestāžu, komercsabiedrību, biedrību un nodibinājumu līdzdalību Salaspils novada bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā vasaras periodā un lai atbalstītu jauniešu brīvprātīgo darbu, iesaistot nometnes projekta realizācijā. Finansiālā atbalsta saņemšanai var tikt iesniegti projektu pieteikumi par nometnēm, kuru dalībnieki ir vecumā no 7 līdz 18 gadiem un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Salaspils novada administratīvā teritorija. Nometņu projektu pieteikumi jāiesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 10.aprīlim. Salaspils bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums un projektu pieteikumu veidlapas ir atrodamas mājaslapas sadaļā IZGLĪTĪBA/vasaras nometnes.

lasīt vairāk
Apstiprināti novada ielu un ceļu uzturēšanas klašu saraksti

Pamatojoties uz 2010. gada 9. marta Ministru kabineta noteikumiem par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 31. martam) un vasaras sezonai (no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. Tādēļ domes sēdē tika apstiprināti aktuālie novada ielu un autoceļu uzturēšanas klašu saraksti ziemas un vasaras sezonām.  Šie saraksti ir saskaņoti ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” un katru gadu tiek koriģēti, ja ir veikta ielu un ceļu būvniecības vai mainās īpašnieks. Publicēšanas brīdī atsevišķu ielu un ceļu segumu veidi var neatbilst to faktiskajam stāvoklim, piemēram, esošajā gadā ir noasfaltēta iela, bet sarakstā tā atzīmēta ar šķembu segumu. Šādas izmaiņas publicējamajos sarakstos tiks veiktas pakāpeniski pēc saskaņošanas ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”. Salaspils novada pašvaldības ielu uzturēšanas klašu saraksts Salaspils novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klašu saraksts Brauktuvju uzturēšanas klašu saraksts teritorijās, kur ir izstrādāti detālplānojumi

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs