Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Deleģēšanas līgumi

Deleģēšanas līgumi

lasīt vairāk
Deleģēšanas līgumi

Pilnvarojuma līgums ar PSIA "Valgums-S" Pilnvarojuma līgums ar SIA "Salaspils Siltums" Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas līgums Deleģēšanas līgums Nr.ADM/3-24.4/14/350

lasīt vairāk
Uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai veltītā svinīgā sarīkojuma viesiem

Augsti godātie Goda salaspilieši! Augsti godātie Salaspils novada domes deputāti! Dāmas un kungi! Cienījamiem salaspilieši un mūsu novada viesi! Mums ir dota iespēja, par ko mūs apskaudīs nākamās paaudzes, un tā ir iespēja svinēt Latvijas Simtgadi. Simtgades svētki ir notikums, par iespēju piedalīties kurā mūs apskaudīs nākamās paaudzes. Mūsu kopējās svinības ir notikums, par ko vēl pirms 50 gadiem uzdrīkstējās sapņot tikai retais. Okupācijas laikos lielākā daļa tautas nepieļāva šādu svētku iespējamību. Un tomēr te nu tie ir! Arī pirms simts gadiem lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju neuzskatīja, ka tāda neatkarīga valsts vispār ir iespējama un vajadzīga. Zīmīgi, ka Latvijas Republiku proklamēja tikai 38 cilvēki. Simboliski – tieši tikpat daudz, cik šogad ir Goda salaspiliešu. Visos laikos liela nozīme ir bijusi dažu cilvēku drosmei uzdrīkstēties darīt to, ko neviens pirms viņiem nav darījis, ko vairums uzskata par neiespējamu vai nevajadzīgu. Visos laikos liela nozīme ir bijusi cilvēku spējai sapņot, iztēloties nākotni un mainīt tagadni. Jāatzīst, ka Latvija pastāv tikai tāpēc, ka mēs visi to iztēlojamies. Tā vispirms pastāv mūsos, mūsu prātos, mūsu ticībā un mūsu gribā. Tajā brīdī, kad pēdējais cilvēks pārstās iztēloties un gribēt Latviju, tā izzudīs. Bieži nākas dzirdēt jau par klasisku kļuvušu izteikumu, ka “viss ir slikti!” - zemas algas, mazas pensijas, augsti nodokļi, dārgs degvīns un benzīns, slikti laika apstākļi, zaglīgi politiķi un muļķīgi vēlētāji… Lai arī šis pastāvīgais negāciju fons daudziem var likt strādāt valsts attīstībai uzcītīgāk, godīgāk un labāk, tomēr šīs fons nedrīkst nomākt pašu galveno. Un galvenais ir - Latvija ir izdevusies valsts! Grūti noticēt, bet Latvija saskaņā ar ANO datiem ir 41. attīstītākā valsts pasaulē. Mēs apsteidzam, piemēram, Portugāli un Ungāriju! Mūsu dzīves līmenis nekad nav bijis tik augsts kā tagad! Un, ja nenotiks kāda briesmīga nelaime vai paši nepieļausim kļūdas, mēs dzīvosim tikai labāk. Pat tad, ja kāds tam neticēs. Varbūt mēs arī nevaram mainīt laika apstākļus, taču mēs noteikti varam mainīt attieksmi pret tiem. Ar Latviju ir tāpat – mūsu valsts ir tāda, kādi esam mēs, kādu mēs to veidojam paši. Šodien man ir īpašs gods sveikt cilvēkus, kuri ir Latvija un kuri ir mūsu novads – mūsu Goda salaspiliešus Dainu Lasmani, Knutu Skujenieku, Aiju Kušķi, Viju Reču, Maiju Gauši, Veltu Putnu, Emīlu Kūmiņu, Benitu Dzidru Drozdovu, Jadvigu Rižkovu, Lūciju Sniķeri, Saulcerīti Rudzīti, Jāni Šrēderu, Žannu Maļinovsku, Ņinu Kacko, Ilonu Koroševsku, Ēvaldu Mugurēviču, Juri Seili, Ņinu Prohorovu, Luciju Kristapsoni, Lilitu Vanagu, Annu Gulbi, Edīti Ābeltiņu, Dzintru Knapi, Rūtu Kalnāju, Ausmu Orlovu, Kasparu Brunovski un Ēriku Miķelsonu. Atcerēsimies aizsaulē gājušos goda salaspiliešus Osvaldu Gasjūnu, Ojāru Bērziņu, Vizmu Maču, Robertu Grīnvaldu, Māri Daugavieti, Tomašu Malahovski, Arturu Mauriņu, Aiju Neiburgu, Jāni Bērziņu, Moniku Vlasenko, Mariju Šenni. Angļiem ir teiciens – neaudziniet bērnus, bet audziniet sevi, jo viņi tāpat izaugs jums līdzīgi. Jāatzīst, ka tas ir grūts uzdevums, jo audzināt citus noteikti ir vieglāk un arī patīkamāk. Tomēr mēs visi varētu saņemties un pasniegt savai Latvijai un sev dāvanu simtgadē – mainīt attieksmi. Kļūsim laipnāki, iecietīgāki, godīgāki un izpalīdzīgāki, kļūsim labāki! Caur mums labāka kļūs Latvija, jo mēs visi esam Latvija! Dievs, svētī Latviju!

lasīt vairāk
Laudatio runa, veltīta Goda salaspilietei Felicijai Rimšai

Latvijas simtgades gadā mūsu Goda salaspiliete ir Felicija Rimša. Felicija Rimša dzimusi 1925. gada 15. janvārī Rēzeknes apriņķa Kaunatas pagasta Vecānu sādžā, Stoļerovas draudzē. Savas darba gaitas viņa uzsāk Rēzeknes dzelzceļa stacijas pārtikas veikalā, vēlāk turpat Rēzeknes dzelzceļa stacijā kalpo par grāmatvedi, bet 1946. gadā jau savā dzimtā Kaunatas pagasta Gaveiku ciema padomē par sekretāri. 1947. gada 22. augustā Felicijas dzīve krasi mainās. Padomju okupācijas iestādes viņu arestē. Jaunā meitene tiek aizvesta uz Rīgu un ieslodzīta čekas “stūra mājā” – tās ir pratināšanas, necilvēcīgi apstākļi un nošķirtība no tuviniekiem. Nupat divdesmit gadus sasniegušo Feliciju notiesā uz pieciem nebrīves gadiem. Okupācijas režīma safabricētajā lietā tiek rakstīts - “par sadarbību ar katoļu garīdzniecību un līdzdalību dzimtenes nodevībā”. 1949. gada 25. martā viņu kopā ar citiem notiesātajiem deportē uz Sibīriju. Todien izsūta arī viņas vecākus, divus brāļus un māsu. Spaidu darbs Karagandas “Spaskas” akmens lauztuvēs un spīdzināšanas viņu nespēja salauzt ne garīgi, ne fiziski. Viņa paļaujas uz Visaugstāko, uz ticības spēku - viņa pati saka: tos laikus palīdzēja izturēt Dieva svētība. Latvijā Felicija Rimša atgriežas 1957. gada augustā. Mūsu Salaspils kļūst par viņas un viņas ģimenes mājām - savā dzimtajā pagastā viņa atgriezties nedrīkst. Pārestības un netaisnības gadi ir aiz muguras. Šodien Felicija Rimša ir kuplas dzimtas priekšgalā – trīs bērni, deviņi mazbērni un trīspadsmit mazmazbērni. 1991. gadā tieši Felicija Rimša ir tā, kura lūdz Salaspils domi atļaut reizi mēnesī noturēt dievkalpojumu domes telpās, un atkal tiek dibināta Salaspils Romas katoļu draudze. 1991. gada 15. decembrī ar arhibīskapa Jāņa Pujata atļauju Rīgas Sv. Antona draudzes prāvests Jānis Vaivods celebrē pirmo Svēto Misi. Tajā piedalās ap 200 cilvēku. Ar Felicijas Rimšas tiešu atbalstu un līdzdalību notiek atjaunotās Salaspils katoļu draudzes dzīve. 1995. gadā tiek uzsākta baznīcas celtniecība un tā paša gada oktobrī tiek paziņots arhibīskapa Jāņa Pujata lēmums par Salaspils katoļu draudzes aizbildni iecelt Vissvētāko Jaunavu Mariju – Rožukroņa Karalieni. Ar Salaspils pašvaldības un Bonifācija fonda (Vācijā) atbalstu baznīca tiek uzcelta un 1996. gada 10. novembrī iesvētīta. Felicijas Rimšas dzīves gājums ir apliecinājums tam spēkam, ko cilvēks gūst, paļaujoties uz ticību un pārliecību. Tam spēkam, ko dod palikšana gaišajā pusē neatkarīgi no pārbaudījumiem, kas cilvēkam tiek sūtīti. Felicija Rimša ir apliecinājums drosmei, kāda mums viesiem ir nepieciešama savas valsts un tautas sargāšanai!

lasīt vairāk
Jaunajā gadā mainīties uz augšu!

Mīļie novadnieki! Novēlu laimīgu jauno 2018. gadu - mūsu valsts simtgades svinību kulmināciju! Aizejošais gads mūsu novadā bija rosīgs un trauksmains. Mēs cēlām savu pilsētu un novadu, cēlām ielas un skolas, saņēmām ilgi gaidīto baseinu. Darījām visu, lai rūpētos par savām kopīgām mājām un saviem cilvēkiem. Pateicos visiem un ikvienam par ieguldījumu, par sadarbību un izpratni šajā mūsu kopīgajā darbā. Iepriekšējā gadā jūs izvēlējāties arī savus pārstāvjus pašvaldībā. Tas nu ir izdarīts, un tiem runas vīriem un sievām, kuriem uzticēta Salaspils novada attīstība, enerģiski jāstrādā kopējam labumam. Esmu pārliecināts, ka jūsu izvēle ļauj novadam virzīties uz priekšu – nekāda sastinguma stāvokļa vai tīksmināšanās par izdarīto nebūs! Jau šobrīd esam uzsākuši virkni reformu ar mērķi sakārtot pārvaldības jautājumus kultūras jomā, esam pārmaiņu priekšā novada izglītības sistēmā, turpinās darbs, lai pašvaldība tuvāko gadu laikā uzsāktu pansionāta pakalpojumu sniegšanu mūsu pilsētā. Ne tikai šie, bet arī citi lēmumi ne vienmēr tiek uztverti viennozīmīgi. Jebkuri pārkārtojumi bieži kādu ietekmē, tomēr šādu lēmumu nepieņemšana atstās ilglaicīgas negatīvas sekas mums visiem,  savukārt nepieciešamo pārkārtojumu ātra un efektīva ieviešana sakārtos lietas jau tuvākajā nākotnē tā, ka pēc tam bieži neviens vairs neatceras ’’iepriekšējo lietu kārtību’’, jo paveiktais ir tik pašsaprotams un loģisks, ka nav ko piebilst! Aizvadītajā gadā priecēja vērienīgu rekonstrukcijas darbu pabeigšana Līvzemes ielā un būtībā jaunas Tilderu ielas izbūve, kas tagad nodrošinās iespēju aizkļūt līdz jaunajiem kapiem gan autobraucējiem, gan, svarīgākais, kājāmgājējiem. Tāpat prieks, ka uzsākām darbus pilsētai tik svarīgajā Lauku ielā – jau šogad vasarā iegūsim jaunu, pilnībā pārkārtotu satiksmes mezglu pilsētas centrā. Ne viss iecerētais izdevās – darbi diemžēl stāv uz vietas kultūras namā “Enerģētiķis”. Rekonstrukcijas darbu laikā radušās plaisas nesošajā sienā ir bijušas par iemeslu projekta dokumentāciju izmaiņu un to ekspertīžu veikšanai. Bet arī šie šķēršļi ir novēršami, lai rekonstrukciju pabeigtu tagad jau ne šajā, bet nākamajā gadā. Jaunais gads būs īpašs! Tas būs Latvijas simtgades un Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku gads. Tas būs gads, kad mēs kā novads uzņemsim virkni visas valsts līmeņa pasākumus – Puķu draugu saietu, Dabas koncertzāles pasākumus Doles salā u.c. Būsim kopā šajos brīžos! Ar cieņu – Raimonds Čudars 04.01.2018.

lasīt vairāk
Stājas spēkā dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības

Nākamajos divos gados stājas spēkā vairākas dzīvokļu īpašniekiem būtiskas ugunsdrošības noteikumu prasības. Esam jau informējuši, ka 2016. gada 19.aprīlī pieņemtajos ugunsdrošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238) ir iekļautas vairākas prasības, kas stājas spēkā nākamajos divos gados un kas ir būtiskas dzīvokļu īpašniekiem: daudzdzīvokļu mājās ierasta prakse ir virs gāzes plīts uzstādīt tvaika nosūcēju, kura izejošā caurule parasti ir ievadīta virtuves sienā tuvākajā pieejamajā atverē, kas bieži ir mājas kopējā dabīgās ventilācijas sistēma. Un virtuvēs ļoti bieži ir salikti stikla pakešu logi, kas nenodrošina gaisa apmaiņu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos iekļauta prasība, ka daudzdzīvokļu mājās dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts (plīts) un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves. Prasība stājas spēkā jau no 2019. gada 1. janvāra; savukārt, dūmu detektori, kuri jau šobrīd ir obligāti gan Lietuvā, gan Igaunijā, ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā pasargāt sevi un savu mājokli. Latvijā autonomajiem ugunsgrēka detektoriem visos dzīvokļos jābūt no 2020. gada 1.janvāra, taču būtu ieteicams detektorus sākt lietot jau tagad; no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A113B. Noteikumu izpratnē viendzīvokļa objekts ir brīvi stāvoša savrupmāja (piemēram, individuālā ģimenes māja, villa, mežsarga māja, lauku māja, vasarnīca, dārza māja), arī dvīņu un rindu mājas, kurās katram dzīvoklim ir savs jumts un sava atsevišķa ieeja. Aicinām pievērst uzmanību arī elektroinstalācijas, apkures un ventilācijas sistēmām, kurām jāveic tehniskā stāvokļa pārbaudes. Īpaši būtiski tas ir vecāku ēku elektroinstalācijai, kur vadi vairs nav jauni, iespējami nedroši savienojumi un neatbilstoši drošinātāji. Tas rada ugunsgrēka riska būtisku pieaugumu. Tādēļ ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka jāveic elektroinstalācijas pārbaude. Ir vēl citas būtiskas lietas, kas palīdzēs samazināt ugunsnelaimju risku. Jāpadomā gan par to, kā pagalmā tiek novietota mašīna, gan arī par to, kur tieši kāpņu telpā tiek nolikti bērnu ratiņi, ragaviņas vai velosipēdi. Nekas nedrīkst apgrūtināt piekļuvi izejai no ēkas, bet ārpusē — operatīvā transporta pārvietošanos. Ikvienam, kurš dzīvo daudzstāvu namā augstāk par 5 stāvu un kura lodžijā vai balkonā ir bijusi evakuācijas lūka, ir pienākums to atbrīvot, lai nepieciešamības gadījumā lūku varētu izmantot cilvēku evakuācijai. Bez tam namos jāuzrauga, lai būtu brīvas pārejas uz blakus sekcijām un izejas uz ārējām evakuācijas kāpnēm, darbotos lūkas nepiedūmojamās kāpņu telpās un dzīvokļos uzstādītās ugunsgrēka izziņošanas ierīces. Ugunsdrošības prasību ievērošana palīdzēs novērst ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks būs izcēlies, sekmēs ugunsgrēka dzēšanu, kā arī samazinās nodarīto kaitējumu.

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2, pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta pakas no 2019.gada būs pieejamas lielākam personu lokam: Trūcīgas vai krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 242,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Detalizētāka informācija Labklājības Ministrijas sagatavotajā infografikā. 29 partnerorganizācijas visā Latvijā nodrošina Fonda atbalsta paku izdali 475 vietās un izsniedz gatavas maltītes 16 zupas virtuvēs. Komplektu piegādi partnerorganizācijām nodrošina AS "Dobeles dzirnavnieks", SIA "Lat Eko Food" un SIA "Hermess",SIA"Sanitex". Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk
Mainīsies atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi jaunus tarifus SIA “Getliņi EKO” sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā. No 2019.gada par nešķiroto sadzīves atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā būs jāmaksā 58,12 EUR/t. Mainoties dabas resursu nodokļa (DRN) likmei un maksai par atkritumu noglabāšanu “Getliņi EKO” poligonā, no 2019.gada 1.janvāra proporcionāli mainīsies arī maksa par sadzīves atkritumu izvešanu SIA “Eco Baltia vide” apkalpotajās pašvaldībās, tostarp arī Salaspils novadā. DRN Latvijā tiek piemērots atkritumu apglabāšanai un atsevišķu preču realizēšanai vai izmantošanai savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tā mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus. Atkritumu apsaimniekošanas jomā ar DRN apliek:1) atkritumu apglabāšanu;2) videi kaitīgas preces;3) preču un izstrādājumu iepakojumu (turpmāk - iepakojums) un vienreiz lietojamos galda traukus un piederumus (turpmāk - vienreiz lietojamie trauki);4) transportlīdzekļus. DRN likmes nodokļa objektiem ir diferencētas atkarībā no konkrētās objektu grupas ietekmes uz vidi. Vienlaicīgi DRN likmes veidotas kā motivējošs instruments gan radītā atkritumu apjoma samazināšanai, gan arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanai. Ar nodokļa starpniecību tiek īstenots princips „piesārņotājs maksā”. DRN par atkritumu apglabāšanu jau tiek maksāts kopš 1991. gada. Taču par nodokļa ietekmi uz atkritumu apsaimniekošanu var sākt runāt tikai no 2009. gada 1. jūlija, kad DRN likmes par atkritumu apglabāšanu tika būtiski palielinātas. Salaspils novadā SIA “Eco Baltia vide” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu kubikmetru (bez PVN) no nākamā gada 1. janvāra būs – 11,28 EUR/m3 (šobrīd – 9,18 EUR/m3). Tādējādi privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24m3 konteinera vienas tukšošanas reizes izmaksas pieaugs 0,61 EUR ar PVN. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un u.c. pakalpojuma sniedzēja izmaksas. SIA “Eco Baltia vide” atgādina, ka saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto, arī turpmāk katru gadu pieaugs DRN par atkritumu noglabāšanu poligonā, kas proporcionāli atspoguļosies pakalpojumu cenās. Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu 2018.gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, 2019. gadā DRN likme būs 43EUR/t, bet 2020.gadā –  50 EUR/t. Lai iedzīvotājiem sniegtu iespējas šķirot atkritumus un attiecīgi samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā, SIA “Eco Baltia vide” turpinās investēt atkritumu šķirošanas infrastruktūrā un jaunos, modernos risinājumos.   Saistītie raksti: Apstiprina SIA "Getliņi EKO" atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus    

lasīt vairāk
Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanas projektiem

Jau vairākus gadus, izmantojot pašvaldības līdzfinansējumu, Salaspils novada iedzīvotāji labiekārto daudzdzīvokļu māju apkārtni un uzlabo savu dzīves vidi. Lemjot par projektu ietvaros piesaistīto līdzekļu izmantošanu, salaspilieši galvenokārt izšķiras par autostāvvietu ierīkošanu, gājēju celiņu, brauktuvju izbūvi, soliņu un atkritumu tvertņu uzstādīšanu, veco koku izzāģēšanu un jaunu sastādīšanu, bērnu rotaļu laukumu ierīkošanu un citiem darbiem. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu mājas pagalms kļūst skaistāks, atliek vienoties ar kaimiņiem un pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam. Ir izdarīti grozījumi saistošajos noteikumos  „Par Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību dzīvojamās mājas teritorijas labiekārtošanas darbu veikšanai”.  Jūsu pieteikumus pašvaldība gaidīs līdz 2019.gada 8.martam. Apzinoties, ka iedzīvotājiem pieteikumu sagatavošana var šķist sarežģīta, pirms dokumentu iesniegšanas pieņemšanas laikos var konsultēties pie Attīstības daļas vadītāja Guntara Audera (t. 67981060), Tehniskās daļas vadītājas Sandras Krēsliņas (t. 67981036) un ainavu arhitektes Daigas Veinbergas (t. 67981063).  

lasīt vairāk
Atbalsta komplektu preču izdale Salaspilī turpinās!

Salaspils novada Sociālā dienesta telpās, Kalnu ielā 2,  pirmdienās no plkst.10.00 līdz 18.00 Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros var saņemt atbalsta preču komplektus,  kā arī piedalīties organizētajos papildpasākumos var trūcīgas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes (personas) vai maznodrošinātas ģimenes (personas) kuru vidējie ienākumi mēnesī nepārsniedz 188,00 euro, pamatojoties uz Sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Organizētajos papildpasākumos dalība ir bezmaksas! Informācija pa tālruni 67946788, 27660524,

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs