Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Uzruna Salaspils novada uzņēmēju gada balvas pasniegšanas ceremonijā 2017. gada 6. aprīlī

Augsti godātie kungi, ļoti cienījamās dāmas! Reizi gadā Salaspils novads pulcina novadā strādājošos uzņēmējus uz svētku sarīkojumu. Mūsu mērķis ir pateikties par jūsu ikdienas darbu un pūlēm dažādās tautsaimniecības nozarēs. Bieži Salaspili sauc par “Rīgas guļamrajonu”, norādot, ka pie mums cilvēki pārsvarā dzīvo, nevis strādā. Tomēr, pateicoties jūsu darbam, tā vairs nav. Statistika rāda, ka tieši Salaspils novads ir faktiskā darba vieta vairāk kā 5000 darbiniekiem un aptuveni 500 pašnodarbinātām personām. Lielākās mūsu nozares – aptuveni 1500 strādājošie apstrādes rūpniecībā, ap 1000 vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, un ap 700 transporta un uzglabāšanas nozarē, proti, loģistikā. Patiesi – mēs esam novads, kas vispirms strādā un tikai pēc tam atpūšas! Mūsu kopējā labklājība un izaugsme balstās tieši katra mūsu uzņēmuma ikdienas darbā un panākumos. Salaspils novads ir atvērts jaunām uzņēmējdarbības idejām. To lielā mērā veicinājušas arī pašu uzņēmēju aktivitātes, iesaistoties uzņēmēju apvienībā, pārrunājot un rodot risinājumu tām problēmām, kas skar tieši novada uzņēmējus. Jau šodien mēs apspriežam iespējas, ko nākotnē mums sniegs Rail Baltica dzelzceļa līnijas izbūve un ar to saistītā kravu pārkraušanas termināļa izveide mūsu novadā. Ir acīmredzami, ka mēs esam liela tieši mūsu novada ekonomiskā izrāviena priekšvakarā. Un mums šī iespēja jāizmanto pilnā mēra – gan ar efektīvu un caurspīdīgu vietējās pārvaldes darbu, gan, protam, novada uzņēmējiem jābūt gataviem izmanot visas tās priekšrocības, ko rada šis milzīgais projekts. Provizoriskās aplēses – Rail Baltica novadā dos papildus 5000 darba vietu. Iespējams, ka kļūsim par novadu, kurš vairs nemaz neatpūšas, bet tikai strādā! Tanī pat laikā mums ir jārēķinās, ka šāds objekts radīs noslodzi uz novada teritoriju. Vides un kvalitatīvas dzīves telpas nodrošināšana novada iedzīvotājiem nedrīkst tikt aizmirsta. Šodien mūsu valsts ir jaunas nodokļu sistēmas gaidās. Uzņēmēju organizācijas ir apsveikušas tos valdības soļus, kas vērsti uz pastāvošās nodokļu sistēmas sakārtošanu – īpaši to vienkāršojot un reformējot uzņēmuma ienākuma nodokli. Tomēr visas šī brīža situācijas kontekstā neviļus rodas jautājums: ja mūsu kā salaspiliešu mērķis ir kļūt par vienu no industrializētākajiem novadiem ar augstu uzņēmējdarbības aktivitāti, tad mūsu kopējā naudas makā jājūt arī šī darba augļus. Lai nākotnē pašvaldības budžetā mēs varētu saņemt papildu līdzekļus, kurus novirzīt sociāliem pakalpojumu un infrastruktūrai, tai skaitā tieši ar uzņēmējdarbību saistītai infrastruktūrai (kuru būs jāuztur pilnīgi citā līmenī), mums var nepietikt ar iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokli. Nodokļu sistēmai, manuprāt, ir jābūt tādai, lai Salaspils novads, kurš uzņem Latvijas tautsaimniecībai tik svarīgo Rail Baltica sauszemes ostas projektu, līdzās pārējam Latvijas ostu pašvaldībām kļūst par vienu no bagātākajiem. Lai naudas pieaugumu novada kasē rada ne tikai cilvēku skaits, kas dzīvo novadā, bet arī ekonomika, kas novadā attīstās. Šodien mēs īpaši atzīmējam mūsu veiksmīgākos uzņēmējus. Pašvaldības atlases komisija ir veikusi grūtu uzdevumu un izvirzījusi labākos dažādās nominācijās. Pateicos saviem kolēģiem par šī darba veiksmīgu norisi. Un vēlos nobeigumā novēlēt jums panākumus, peļņu, un apmierinātus, čaklus darbiniekus.

lasīt vairāk
Ļaujiet, lai vēsture ar jums runā!

Augsti godātie kungi, ļoti cienījamās dāmas! Atklājot jauno Daugavas muzeja ekspozīciju, neviļus jādomā par muzeja vietu šodienas mainīgajā pasaulē. Lielākā daļa no mums muzeju parasti uztver kā seno laiku lietu glabātāju – zināmā mērā fiksāciju, sastingumu tam konkrētajam stāvoklim, kādu mēs vēlamies atainot saviem apmeklētājiem. Tomēr mūsdienās muzeji kā viena no galvenajām kultūrmantojuma sastāvdaļām jau sen ir izlauzušiem no šī muzejiskā sastinguma. Mums ir svarīgi, lai, tēlaini izsakoties, vēsture ar mums runātu saprotamā valodā. Un šo komplicēto tulkojumu var nodrošināt profesionāla un mūsdienīga pieeja. Šajā pieejā mums ir liela priekšrocība – nekādi gadžeti, sociālie tīkli nekad nevarēs aizstāt to fascinējošo sajūtu, ko rada tuvums īstai vēsturiskai relikvijai – vai tas būtu Kurtes muižas saimniecības apraksts vai 19. gadsimta Doles salas zvejas rīks. Šīs lietas ar mums runā, ar mums runā mūsu priekšgājēji. Salaspils novads ir lepns par mūsu Daugavas muzeju. Saglabājot senās muzeja tradīcijas, šodien Daugavas muzejs sper enerģisku un drošu soli nākotnē. Mums ir pilnībā jauna muzeja ekspozīcija, kas veltīta mūsu likteņupei Daugavai un arī mūsu novadam. Paldies Daugavas muzeja darbiniekiem muzeja direktora Zigmāra Gaiļa vadībā par ieguldīto darbu. Un tā kā šis darbs ir noslēdzies, tad tomēr arī šajā svētku dienā atļaušos pieteikt nākamo muzeja darbu, izaicinājumu. Šajā gadā Daugavas muzeja vadībā, līdzdarbojoties Latvijas Okupācijas muzeja speciālistiem, tiks iekārtota pastāvīga ekspozīcija Salaspils memoriālajā ansamblī – patiess un profesionāls skats uz to dienu skaudrajiem notikumiem. Jauna ekspozīcija ir labs pievilinātājs. Tad nāciet, skatieties, vērtējiet un ļaujiet, lai vēsture ar jums runā! 31.03.2017.

lasīt vairāk
Aptauja cilvēkiem ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Labklājības ministrija lūdz cilvēkus ar invaliditāti, kuri saņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, piedalīties aptaujā. Tā ir par asistenta pakalpojuma atbilstību personu ar invaliditāti vajadzībām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti kā izziņas materiāls, lai uzlabotu personu ar invaliditāti iespējas saņemt viņu vajadzībām piemērotu asistenta pakalpojumu. Anketu var aizpildīt gan paši cilvēki ar invaliditāti, gan viņu uzticības personas – ģimenes locekļi, radinieki, draugi vai citas uzticības personas –, ja persona ar invaliditāti pati nevar aizpildīt anketu. Aicinām izteikt savu viedokli, jo tas mums ir svarīgs! Aptaujas anketa pieejama šeit:  www.visidati.lv/aptauja/1278504231/

lasīt vairāk
Klientu apkalpošanas centra darba laiks svētkos

01.05. - brīvs 02.05. 8:00 - 18:00 03.05. 8:00 - 16:00 04.05. - brīvs 05.05. - brīvs   08.05. 8:00 - 19:00 09.05. 8:00 - 18:00 10.05. 8:00 - 18:00 11.05. 8:00 - 18:00 12.05. 8:00 - 14:00 13.05. 8:00 - 13:00

lasīt vairāk
Apstiprināts Salaspils novada vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvs

Pašvaldību vēlēšanām 3. jūnijā Salaspils novadā ir izveidotas iecirkņu vēlēšanu komisijas. Iecirknis Nr. 765 (Sporta nams) Gineta Gude – iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Nadežda Veide - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāre Viola Markus - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Eva Pinkule - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Inese Apine - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Vilnis Pinkulis - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis Lilita Bērziņa - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle   Iecirknis Nr. 766 (Bioloģijas institūts) Solvita Bendrāte - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lilita Reinverte - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāre Līga Bogdāne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Vineta Salmane - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Liene Bendrāte - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Juris Osmanis - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis Agnese Puškarjova - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle   Iecirknis Nr. 767 (k/n Rīgava”) Žanna Maļinovska - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Daiga Veide - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāre Valentīna Zvejniece - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Karīna Kajone - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Diāna Bergmane - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Linda Stasūne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Edgars Veide - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis   Iecirknis Nr. 964 (Sociālais centrs) Anna Bāle - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Dace Vītola - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāre Līva Trukšāne- iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Guntra Alksne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Evija Caunīte - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Anita Grīnberga - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Arnis Žikars - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis   2017. gada 20. aprīlī. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Zālīte sekretāre Aiga Medne

lasīt vairāk
Aicinām pieteikt stiprās ģimenes

Esi ar manām plaukstām,Es ar Tavējām būšu.Pasildi manus pirkstus.Mirklīti.Stundiņu.Mūžu. /M. Laukmane/ Jau sesto gadu 21.maijā Salaspils novadā svinēsim Starptautisko ģimenes dienu, tāpēc aicinām pieteikties Salaspils novada stiprās ģimenes, kas 2017.gadā atzīmē 25,30,35,40,45 50,55,60 un vairāk kopdzīves gadu jubileju. Lūdzam pieteikties Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā līdz 30. aprīlim, sīkāka informācija pa t. 67081034, 29132344. Pasākums notiks Rīgavas dārzā vai k/n “Rīgava”. Centīsimies to radīt skaistu un neaizmirstamu! Vispārējie nosacījumi: 1. Ģimenes vai laulātie pāri var pieteikties pašai, tās var pieteikt cilvēki, kuri pazīst attiecīgo ģimeni vai personu, valsts un nevalstiskās organizācijas vai arī tās var izvirzīt Ģimenes dienas pasākuma īstenotāji; 2. Vismaz vienam no vecākiem (pāra) jābūt Latvijas Republikas pilsonim deklarētam Salaspils novada administratīvajā teritorijā; 3. Visām laulībām ir jābūt juridiski reģistrētām. Pretendentu ģimenes lūgums pieteikt Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, norādot ģimenes locekļu vārdus un uzvārdus, vecumu, dzīvesvietas adresi, ģimenes aprakstu – kopīgas intereses, ar kādām sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm nodarbojas ģimenes locekļi, ģimenes locekļu sasniegumi, pieteicēja un pieteiktās ģimenes kontaktus. Uz pasākumu lūdzam ģimenes, ģimenes ar bērniem, kuri varēs izbaudīt atraktīvas spēles, vecāki varēs baudīt skaistu kopā būšanas koncertu. Uz tikšanos skaistajā pasākumā! Malda Caune, priekšsēdētāja vietniece  

lasīt vairāk
Paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu un deputātu kandidātu sarakstiem novada pašvaldības vēlēšanām

Paziņojums par iecirkņu komisiju izveidošanu pašvaldību vēlēšanām 1. Salaspils novadā ir 4 vēlēšanu iecirkņi: 765 – Sporta nams; 766 – LU Bioloģijas institūts; 767 – K/n „Rīgava”; 964 – Sociālais centrs. Katra vēlēšanu iecirkņa darbības nodrošināšanai nepieciešami 7 komisijas locekļi. Vēlams, lai vismaz vienam iecirkņa komisijas loceklim būtu pieeja pie datora ar interneta pieslēgumu un printeri. 2. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus Iecirkņa komisijā ir: reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām; ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa); attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim. 3. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus. 4. Par Iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju: kurš prot latviešu valodu; kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība; kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai; kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts; kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis; Iecirkņa komisijas locekļiem tiek izsniegtas Centrālās vēlēšanu komisijas sagatavotas vienota parauga apliecības. 5. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas un iesniedzams Salaspils novada domes apmeklētāju apkalpošanas centrā pirmdienās – 8:00-19:00otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – 8:00-18:00piektdienās – 8:00-14:00  aploksnē ar uzrakstu „Salaspils novada vēlēšanu komisijai” no 2017. gada 3. aprīļa līdz 18. aprīlim. Iesniedzējam jāparakstās speciālā veidlapā, ja: kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti; kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi. 6. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Salaspils novada vēlēšanu komisija. Salaspils novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss. 7. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāju un sekretāru ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Salaspils novada vēlēšanu komisija.   Paziņojums par deputātu kandidātu sarakstiem novada pašvaldības vēlēšanām Deputātu kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām novada vēlēšanu komisija pieņems no 14. aprīļa līdz 24. aprīlim darbdienās no plkst. 16.00 līdz 20.00 Salaspils 1. vidusskolas 43. kabinetā, Lauku ielā 1, Salaspilī. Vēlams apmeklējuma laiku iepriekš saskaņot. Telefons 26480154. Saziņai ar novada vēlēšanu komisiju izmantot e-pastu: \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs