Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2014. gada publiskais pārskats

Domes lēmums Publiskais pārskats 2014 Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats Līdzdalības radniecīgo uzņēmumu kapitāla kustības pārskats Pārskats par budžeta izpildi Pārskats par saistībām Pārskats par aizņēmumiem Pārskats par galvojumiem Revidenta ziņojums

lasīt vairāk
Ir jāsāk ar ieilgušo nelikumību novēršanu

Godātie saulkalnieši! Uzlabojumi Saulkalnē sāksies tikai tad, kad šajā lietā kopīgas pūles ieguldīs gan pašvaldība, gan arī paši ciemata iedzīvotāji. Šeit es vēlos pievērst uzmanību ieilgušajai situācijai ar baismīga izskata garāžām Saulkalnes centrālajā daļā pie lielajām daudzdzīvokļu mājām – teritorijā, kas nākotnē varētu tikt labiekārtota, izveidojot gan aktīvās atpūtas zonu, gan arī vietas, kur atpūsties pensionāriem. Mums ir jāsaprot: lai pašvaldība uzsāktu būtiskas investīcijas tieši Saulkalnes ciematā, to labiekārtojot, ir jāsāk ar ieilgušo nelikumību novēršanu. Šobrīd garāžu īpašniekiem ir izsūtīts vēstījums ar lūgumu pieteikties pašvaldības administrācijas Nekustamo īpašumu daļā, lai uzsāktu garāžu pārvietošanu. Jā, jaunais laukums atradīsies nedaudz tālāk – pie rūpnīcas „Saulkalne S”, bet, lai sakārtotu vidi, bez šiem soļiem neiztikt. Un vēl: pēdējā laikā ir notikuši vairāki gadījumi, kas met ēnu uz kopējo situāciju. Te es runāju par atkritumu laukuma nodedzināšanu, būtībā kopējā īpašuma bojāšanu un mūsu visu kopīgās naudas izšķiešanu. Jau ilgu laiku pašvaldība nesekmīgi sarakstās ar vairāku Saulkalnes māju pilnvarotajām personām, piedāvājot otra atkritumu savākšanas laukuma izbūvēšanu. Neraugoties uz to, ka pašvaldība laukuma izbūvē ir gatava investēt, līdz šim neesam saņēmuši nevienas mājas piekrišanu. Tas nozīmē, ka visu 1344 iedzīvotāju saražotie atkritumi tiek nesti uz vienu laukumu ar risku, ka tas var tikt arī bojāts, kā šobrīd arī ir noticis. Es lūdzu jūsu izpratni, jo tikai visi kopā mēs varam izdarīt tā, lai Saulkalne kļūtu pievilcīgāka. Cieņā – Raimonds Čudars

lasīt vairāk
Salaspils pašvaldība Likteņdārzā stādīs ozolu novada politiski represēto piemiņai

Sestdien, 8. augustā, notiks septītais “Top Latvijas Likteņdārzs!” labdarības pasākums. Akcijas rīkotāji ir Latvijas Televīzija, Latvijas Radio 5 - Pieci.lv un „Kokneses fonds”. Iemūžinot politiski represēto piemiņu, šogad ozolu Likteņdārzā iestādīs arī Salaspils pašvaldība kopā ar novada politiski represētajiem. Ozolu godasardzes izveide Likteņdārza amfiteātrī tika iesākta 2013. gadā, dodot iespēju katrai Latvijas pašvaldībai godināt un iemūžināt sava novada politiski represēto piemiņu. Šogad, pavisam piedaloties 63 Latvijas pašvaldībām, Likteņdārza Ozolu godasardzē būs iestādīti 37 ozoli no 39 paredzētajiem. 8. augusta akcijas mērķis ir vākt zemi un līdzekļus Likteņdārza Lielā kalna izveidei. Pēc kalna projektā iecerētā, tā dienvidu nogāzi rotās jauktu lapu un skuju koku mežs, bet ziemeļu nogāze būs izveidota kā liela ziedu pļava, kurā vienkopus tiks iesētas pļavas puķu sēklas no visas Latvijas. Akcijas dienā apmeklētājiem tiks piedāvātas dažādas aktivitātes ģimenēm. No pulksten 17 visi interesenti kopā ar ģimenēm un draugiem tiek aicināti arī uz „Pikniku kopā ar Radio5”. Pulksten 21.20 sekos LTV 1 un Latvijas Radio 5 ziedojumu akcijas „Top Latvijas Likteņdārzs!” tiešraides koncerts no Likteņdārza. Koncertā piedalās - grupa „Iļģi”, Jānis Lūsēns un „Promenāde”, Kārlis Kazāks, Goran Gora, „Sus Dungo”, koris „Juventus” un citi. Ieeja uz koncertu – maisiņš zemes Lielajam kalnam un zvans uz ziedojumu tālruni – 9000 6381 (maksa par zvanu 1.42 EUR) vai ziedojot ar SMS (Bite un Tele2 klienti) TLL uz nr. 120 (maksa - 1.42 EUR).  Nākot uz koncertu, aicinām ņemt līdzi savu krēslu vai sedziņu, kur apsēsties. Ikviens ir aicināts piedalīties Likteņdārza īstenošanā, atvedot saujiņu zemes no sava dzimtā novada, iestādot koku, atvedot savu pelēko laukakmeni amfiteātrim, ziedojot bruģakmeni ar savu vārdu Likteņdārza draugu alejā - www.draugiem.lv/liktendarzs un piedaloties talkās. Plašāka informācija – www.liktendarzs.lv

lasīt vairāk
Salaspils novadā ir izveidoti publiskā interneta pieejas punkti

Interneta pieejas punkti ir būtiski svarīga infrastruktūras attīstības sastāvdaļa, kas nodrošina iedzīvotājiem piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un informācijai, tādējādi uzlabojot viņu dzīves kvalitāti. Tūrisma informācijas centrs (Miera iela 1) atrodas pie Botāniskā dārza. Botāniskais dārzs ir viens no pievilcīgākajiem tūrisma objektiem novadā. TIC ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai un bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī ir iespēja izdrukāt dokumentus. Sociālais centrs (Skolas ielā 7) ir institūcija, kas nodrošina ar telpām Nevalstiskās organizācijas, interešu un atbalsta grupas, ar mērķi dot iespēju iedzīvotājiem bagātināt savu sociālo dzīvi un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Centra aktivitātēs piedalās visu sabiedrības grupu pārstāvji neatkarīgi no sociālā stāvokļa, vecuma, dzimuma, tautības, politiskās un reliģiskās piederības. Projekta rezultātā ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju datortehnikai un bezvadu interneta piekļuves zonai, kā arī ir iespēja izdrukāt dokumentus. K/n „Enerģētiķis” (Skolas iela 2) ir  dibināts 1980.gada 20.decembrī. Plašs ir piedāvāto nodarbību spektrs dažādām vecuma grupām. 351 dalībnieks darbojas 21 mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu grupā. Projekta ieviešanas rezultātā ir izveidots jauns publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai. Doles sala ir viens no būtiskākajiem tūristu piesaistes resursiem Salaspils novadā, apmeklētāju skaits sasniedz vidēji 25 000 apmeklētājus gadā. Patlaban dabas parks tiek izmantots gan aktīvai atpūtai, gan ģimeņu tūrismam, gan izglītības vajadzībām. Doles salā pie „Daugavas muzeja” ir izveidots publiskā interneta pieejas punkts ar pieeju bezvadu interneta piekļuves zonai. Salaspils novada pašvaldības īstenotais projekts “Publisko interneta pieejas punktu izveide Salaspils novadā” . Projekta kopējās izmaksas 85% nodrošina Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 2.25% valsts finansējums un Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums -12.75%.

lasīt vairāk
Apstiprināts 2014. gada publiskais pārskats

25. jūnija domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Salaspils novada pašvaldības 2014. gada publisko pārskatu. Publiskā pārskata uzdevums ir informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem, sasniegtajiem rezultātiem un budžeta līdzekļu izlietojumu. Publiskais pārskats tiek sagatavots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 2.punktu un 72.pantu, Likuma par budžetu un finanšu vadību 14.panta trešo daļu un Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumiem Nr.413 „Noteikumi par gada publiskajiem pārskatiem”. Salaspils novada pašvaldības pērnā gada publiskajā pārskatā ir vienpadsmit nodaļas, kurās atspoguļota informācija par realizētajiem un aktuālajiem projektiem, būvniecības darbiem, sociālo aizsardzību, sabiedrisko kārtību, kā arī par kultūru, sportu un izglītību. Tāpat pārskatā varat iepazīties ar 2014. gada budžeta izpildi un plānotajiem pasākumiem šogad. Publiskais pārskats ir pieejams šeit.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs