Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

2013. gada publiskais pārskats

Lēmuma projekts, publiskais pārskats, pielikumi - 1, 2, 3.

lasīt vairāk
Domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara uzruna Salaspils novada pedagogiem Augusta konferencē 2014.gada 28.augustā

Godātie pedagogi! Sveicu jūs visus jaunā mācību gada sākumā! Šoreiz gribētu sākt ar priecīgu ziņu – vakar iepirkuma komisija ir atvērusi piedāvājumus Ceru ielas ēkas izbūvei par vidusskolas 4. korpusu ar baseinu. Nauda, par kādu pretendenti piedāvā veikt darbus, ir pilnībā atbilstoša mūsu novada finansiālām iespējām. Lai arī vēl notiek piedāvājumu vērtēšana un būvniecības līguma noslēgšanas priekšdarbi, jau šobrīd ir skaidrs, ka Ceru ielas jaunajam korpusam ar modernām priekšmetu klasēm un baseinu līdz 2015./2016. mācību gada sākumam jābūt gatavam! Tas nozīmē, ka šajā mācību gadā mums jāveic vērienīgi pārkārtojumi, lai Salaspils vidusskola jauno korpusu varētu izmatot pilnvērtīgi. Jāgatavojas aprīkojuma un mēbeļu iegādei. Tuvākajā laikā šo jautājumu risināšanai tiks veidota darba grupa. Tā kā mūsu novada izglītības dzīve nav atrauta no notiekošā pārējā Latvijā, tad vēlētos izmantot iespēju Jūs iepazīstināt ar Izglītības un zinātnes ministrijā apspriestajiem nākotnes risinājumiem Latvijas izglītības jomā. Kā viens no mērķiem iezīmējas pedagogu mērķdotācijas pakāpeniska izskaušana un pārveide par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda daļu. Šobrīd vairs nav pamata saglabāt pedagogu algu mērķdotācijas. Pašvaldībām būtu jānodod tā iedzīvotāju ienākuma nodokļa daļa, kuru pašlaik mērķdotāciju nodrošināšanai saņem valsts, norādot, ka šie līdzekļi izmantojami pedagogu darba samaksai, apsverot iespēju nākotnē novirzīt pašvaldībām arī papildu nodokļu daļu. Pie šāda finansējuma sadales mēs atkal runājam par pašvaldības autonomās funkcijas paplašināšanu izglītības jomā. Šādā veidā lēmumi, kā organizēt izglītības darbu, kā sadalīt finansējumu, vairāk tiktu pieņemti „uz vietām”, pietuvināti vietējiem apstākļiem. Skolotāju darba samaksa būtu arī saistāma ar valsts civildienesta ieviešanu vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vācijā jau izsenis skolotājs ir valsts ierēdnis, valsts pārstāvis, baudot arī tam paredzēto valsts sociālo aizsardzību un statusu. Tiek apspriesta arī vispārējās un profesionālās izglītības laika struktūras maiņa, proti, sešgadīga pamatizglītība un sešgadīga vidējā izglītība, kas, savukārt, sastāv no diviem posmiem. Tas varētu veicināt izvēli par labu profesionālajai vidējai izglītībai un agrīnai aroda apguvei. Pirmskolas un pamatizglītības iespējas būtu jānodrošina pēc iespējas tuvu dzīves vietai, taču vidējās izglītības – gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iegūšanas iespējas jānodrošina tur, kur ir pietiekamas iespējas labai sagatavot jauniešus profesijai vai izcilām studijām. Ir jāveido priekšnoteikumi, lai audzēkņu īpatsvars, kas vidējās izglītības līmenī apgūst profesionālās izglītības programmas, tuvinātos divām trešadaļām no kopējā vidusskolēnu skaita. Tas, savukārt, nozīmē, ka laba vidusskola vai arodskola ir atkarīga no katras konkrētas skolas kvalitātes, labas pārvaldības, pašvaldības atbalsta. Šobrīd jāatzīst, ka Latvija nav izšķīrusies, kādu ceļu iet augstākajā izglītībā – kontinentālās Eiropas vai anglosakšu (Amerikas studiju finansēšanas piemērs). Mērķis tomēr būtu pilnīga finansēšana augstskolās no valsts budžeta. Augstākās izglītības finansējuma modelis ir jāsagatavo pārejai uz pilnībā finansētām studijām no valsts budžeta vispirms jau doktora studiju programmā, vēlāk pamatstudijās un maģistra programmās. Tas jāsaista kopā ar kvalitātes prasību celšanu augstskolu personālam. Kopumā ar kvalitātes prasībām ir jākonsolidē valsts augstskolas, atstājot piecas universitātes un piecas nozaru, reģionu augstskolas - kopā apmēram desmit valsts dibinātas augstākās izglītības institūcijas. Augstskolas un visi valsts zinātniskie institūti integrējami universitātēs. Godātie skolotāji! Vakar mūsu novadā viesojās mūsu ukraiņu draugi no zemes, kurā viena lielvara ir izraisījusi karu. Mums bija ļoti sirsnīga tikšanās. Ar baltu skaudību ukraiņi redz mūsu panākumus un stabilitāti, ko bieži vien neredzam mēs paši. Šobrīd starptautiskā situācija mums liek ar bažām raudzīties uz Latvijas un visas Eiropas nākotni. Kaimiņos notiekošo agresiju pret suverēnu valsti kara propagandisti mēģina skaidrot ar sabiedrības sašķeltību pēc nacionālās un lingvistiskās piederības. Arī Latvijā dzīvo daudzu tautību pārstāvji, kas ikdienā runā citās valodās. Taču pēc tā sauktā „valodu referenduma” jautājums par latviešu valodu kā to pamatu, uz kura būvējama vienota Latvijas sabiedrība, vairs nav apspriežams. Tāpēc šobrīd viens no galvenajiem izglītības sistēmas uzdevumiem valstī un arī mūsu novadā ir latviešu valodas kā nacionālās identitātes pamata stiprināšana. Es aicinu to visiem apzināties un tam arī strādāt.

lasīt vairāk
Salaspilī ukraiņus sagaida īpaši sirsnīgi

Šodien Salaspilī ieradās augsta ranga viesi no Ukrainas. Delegācijā bija pārstāvētas ministriju amatpersonas un pilsētu administrāciju darbinieki. Neraugoties uz saspīlēto situāciju dzimtenē, ukraiņi ir ieradušies Latvijā projekta „Energoefektivitāte - Baltijas pieredze un iespējas Ukrainā” ietvaros. Salaspils apmeklējuma laikā Ukrainas delegācija iepazinās ar pašvaldības kapitālsabiedrību SIA „Salaspils Siltums” un tās darba pēdējo gadu pieredzi siltumenerģijas ražošanā un sadarbībā ar patērētājiem. Uzņēmuma apskatei atvēlētās stundas bija krietni par maz, jo viesu interese bija ārkārtīgi liela. Pēc tam viesi devās uz Salaspils novada bibliotēku - vienu no nesen siltinātajām pašvaldības ēkām. Pie tās ukraiņu delegāciju sagaidīja Salaspils ukrainiete Olga Vandilovska ar sirsnīgiem vārdiem un sālsmaizi. Šādu uzņemšanu viesi nebija gaidījuši un īpaši aizkustināti bija par miera vēlējumiem viņu dzimtenei. Bibliotēkā ukraiņi tikās arī ar dzejnieku, tulkotāju un Goda salaspilieti Knutu Skujenieku, kuru ar Ukrainu saista sena draudzība un arī liktenis, jo vairāki gadi pavadīti izsūtījumā kopā ar ukraiņu disidentiem. Lēģerī dzejnieks arī apguvis ukraiņu valodu, tāpēc arī viņa sveiciens viesiem bija ukrainiski. Tikšanās laikā bija ļoti saviļņojošs brīdis, kad Knuts Skujenieks nolasīja viesiem viņa atdzejoto Tarasa Ševčenko dzejoli „Novēlējums” - „Заповіт”. Dzejnieka lasījumu negaidīti turpināja Olga Vandilovska, nodeklamējot tā oriģinālu, un viņai pievienojās arī viesi. Bibliotēkā Salaspils novada pašvaldības Attīstības daļas vadītājs Guntars Auders iepazīstināja viesus ar pašvaldības pieredzi ēku siltināšanā un finansējuma piesaistē. Īpaši spraiga diskusija izvērtās par projektu kontroli un iepirkumu procedūru tēmu. Acīmredzot, katrā valstī šajā jomā ir savas „nacionālās iezīmes”, kas reizēm neļauj veikt darbus tik raiti, cik vajadzētu. Vakar ukraiņu delegācija apmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Ekonomikas ministriju, kur piedalījās saspringtās darba grupās par Eiropas finansējuma piesaisti. Pēc vizītes Salaspilī viesi atzina, ka tik sirsnīga uzņemšana bija negaidīts pārsteigums un sniedza patiesu gandarījumu. Salaspilī pieredzes apmaiņā viesosies Ukrainas valdības un pilsētu administrāciju pārstāvji Valodas centrs ierosina lietu par sveicienu ukraiņu valodā Absurds! Valsts valodas centrs Salaspilī ierosina lietu par sveicienu ukrainiski

lasīt vairāk
12. Saeimas vēlēšanām 4. oktobrī Salaspils novadā ir izveidotas iecirkņu vēlēšanu komisijas.

Iecirknis Nr. 765 (k/n „ Enerģētiķis”) Gineta Gude – iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājaNadežda Veide - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāreEva Pinkule - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleVilnis Pinkulis - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklisViola Markus - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleInese Apine - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleZane Zeimule - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle   Iecirknis Nr. 766 (Bioloģijas institūts) Agnese Reķe - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājaLilita Reinverte - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāreAnna Bāle - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleVineta Salmane - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleMarta Jermacāne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleLīga Bogdāne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Ausma Orlova - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle   Iecirknis Nr. 767 (k/n Rīgava”) Žanna Maļinovska - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājaAnita Vaivode - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāreInese Borisanova- iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleRoberts Apinis- iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklisKrišs Maļinovskis - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklisKarīna Kajone- iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleElza Vulfa- iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle   Iecirknis Nr. 964 (Sociālais centrs) Ināra Caunīte - iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājaDace Vītola - iecirkņa vēlēšanu komisijas sekretāreLīva Trukšāne - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleLaura Caune - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekleDaiga Možeika - iecirkņa vēlēšanu komisijas locekle Dinārs Gulbis - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklisArnis Žikars - iecirkņa vēlēšanu komisijas loceklis 2014. gada 21. augustā. Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Silvija Zālīte sekretāre Aiga Medne

lasīt vairāk
Salaspils novada domes sēdes tiešraide

Domes sēžu video arhīvs un lēmumi šeit.         

lasīt vairāk
Salaspils novada dome paziņo par izsolēm

Tiek atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums – 0.0945 ha liels zemesgabals Budeskalnu ielā 31C, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr.8011 001 0058 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0054), piemērojot pārdošanu izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi. Izsoles objekta sākumcena ir 16 000.00 EUR (sešpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1 600.00 (tūkstotis seši simti eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī plkst. 1530 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 16.septembrī plkst. 1300.   Tiek atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums – 0.1034 ha liels zemesgabals Budeskalnu ielā 31D, Salaspilī, Salaspils novadā, kadastra Nr.8011 001 0057 (zemes vienības kadastra apzīmējums 8011 001 0052), piemērojot pārdošanu izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi. Izsoles objekta sākumcena ir 17 000.00 EUR (septiņpadsmit tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1 700.00 (tūkstotis septiņi simti eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī plkst. 1600 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 16.septembrī plkst. 1300.   Tiek atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums – 0.1326 ha liels zemesgabals Ķiršu ielā 10, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr.8011 004 1434), piemērojot pārdošanu izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi. Izsoles objekta sākumcena ir 22 000.00 EUR (divdesmit divi tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 2 200.00 (divi tūkstoši divi simti eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī plkst. 1500 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 16.septembrī plkst. 1300.   Tiek atsavināts pašvaldības nekustamais īpašums – 0.1052 ha liels zemesgabals Fiziķu ielā 8, Salaspilī, Salaspils novadā (kadastra Nr.8011 003 0778) un uz tā esošā būve (dzīvojamās mājas jaunbūves ar kadastra apzīmējumu 8011 003 0778 001), piemērojot pārdošanu izsolē, nepiemērojot pretendentu atlasi. Izsoles objekta sākumcena ir 13 000.00 EUR (trīspadsmit tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 50.00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 1 300.00 (tūkstotis trīs simti eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 16.septembrī plkst. 1630 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 16.septembrī plkst. 1300.   ATKĀRTOTI tiek atsavināta pašvaldības kustama manta – kokmateriāli, kas tiks iegūti tīrot  apaugumu 0,4kV – 20kV gaisvada elektrolīniju aizsargjoslas pašvaldībai piederošajās zemēs ar kadastra apzīmējumu 8011 003 0146 (Krasta iela 3, Salaspils),  8031 007 0399 (“Salaspils meži 9”, Salaspils pag., Salaspils nov.), kā arī apzāģējot vai nozāģējot bīstamos kokus, kā vienots kopums. Kustamas mantas kopējais apjoms – aptuveni 496 m³. Plānotais nocirsto koku skaits - 1295  un pēc sastāva sadalās šādi: priede – 24;  ozoli – 47, baltalksnis –426; apse –329; bērzs – 464; melnalksnis – 3; liepa – 2. Izsoles objekta sākumcena ir 9 000.00 EUR (deviņi tūkstoši eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 15.00 EUR (piecpadsmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 10 procenti no izsolāmās mantas nosacītās cenas – 900.00 (deviņi simti eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 4.septembrī plkst. 1100 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 4.septembrī plkst. 1000. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Salaspils novada domes ēkā, pie 201.kabineta uz informācijas dēļa, Salaspils pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv sadaļā <<ATTĪSTĪBA>> ---> <<IZSOLES>>. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā informāciju var precizēt pa tālruni 67981014.   Tiek rīkota pašvaldības nekustamā īpašuma – 218,7 m2 liela kapličas ēka “Tilderi”, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, kadastra apzīmējums 8031 009 0075 001, nomas tiesību izsole, nepiemērojot pretendentu atlasi. Izsoles uzvarētājs iegūst nomas tiesības uz 5 (pieciem) gadiem ar mērķi apbedījumu pakalpojumu sniegšana. Izsoles objekta nosacītā cena – nomas maksas sākuma cena – ir 300.00 EUR (trīs simti eiro, 00 centi). Izsoles dalības maksa ir 10.00 EUR (desmit eiro, 00 centi). Izsoles nodrošinājums – 100.00 (simts eiro, 00 centi). Izsole notiks 2014.gada 17.septembrī plkst. 1100 Salaspils novada domes sēžu zālē, 3.stāvā, 314.telpā. Izsoles dalībnieku reģistrācija beidzās 2014.gada 17.septembrī plkst. 1000.   Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Salaspils novada domes ēkā, pie 201.kabineta uz informācijas dēļa, Salaspils pašvaldības mājas lapā www.salaspils.lv sadaļā IZSOLES. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā informāciju var precizēt pa tālruni 67981022.

lasīt vairāk
Karstā ūdens padeve tiks atjaunota jau līdz svētdienas vakaram

Šobrīd notiek siltumtrases uzpildīšana ar ūdeni no katlu mājas Miera ielā 31a. Lūdzam dzīvojamo māju apsaimniekotājus pārbaudīt, vai ēkas siltumpunkts ir gatavs nodrošināt karstā ūdens padevi iedzīvotājiem. Paredzamā karstā ūdens padeves atjaunošana - līdz š.g. 24. augusta vakaram.  Ja gadījumā rodas sarežģījumi vai problēmas ar karstā ūdens apgādi, lūdzam informēt dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. Jau ziņojam, ka būvdarbu laikā radās ar topogrāfiju un pazemes komunikācijām saistīti neplānoti sarežģījumi, kuru risināšana prasīja papildus laika un tehnikas resursus. Tas darbu veikšanu kopumā paildzināja, tomēr jaunā trase drīzumā tiks pabeigta, un jau šodien ir uzsākta tās daļēja piepildīšana. Pateicamies Salaspils pilsētas iedzīvotājiem par izturību, pacietību un sapratni!

lasīt vairāk
Mājas aprūpes pakalpojumus Salaspilī sniegs speciālisti ar 20 gadu darba pieredzi

Aprūpe mājās ir sociālie pakalpojumi personas dzīvesvietā (mājās) pamatvajadzību apmierināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt. Salaspils novada iedzīvotājiem ar trūcīgā vai maznodrošinātā statusu mājas aprūpes pakalpojumus līdz šim organizēja un sniedza Salaspils sociālais dienests. Laikam ejot, mainās iedzīvotāju vajadzības, likumi, noteikumi un kvalitātes prasības, kas liek aizdomāties par profesionāla pakalpojuma sniedzēja iesaistīšanu aprūpes nodrošināšanā. Lai mūsu iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt kvalitatīvāku aprūpi mājās, Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komiteja sadarbībā ar citiem deputātiem un Sociālo dienestu pieņēma lēmumu par iepirkuma izsludināšanu, kā rezultātā noslēgts līgums par aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanu ar SIA „Aprūpes birojs”. Lai iepazītos ar iepirkumā uzvarējušo organizāciju, SIA „Aprūpes birojs” pārstāvji tika uzaicināti uz tikšanos ar Sociālās aizsardzības un veselības aprūpes komitejas deputātiem. Uzdodot jautājumus, kas skars mūsu iedzīvotājus, pārliecinājāmies, ka SIA „Aprūpes birojs” ir nopietna organizācija, kuras darbinieki labi paveic savu darbu un ir pozitīvi novērtēti no klientu puses. Pašreiz novadā pašvaldības apmaksātus aprūpes pakalpojumus mājās saņem 22 personas, un 6 personas saņem aprūpes pabalstu. Uz jautājumu, vai ir iespējams saņemt pakalpojumu personām, kuras nav trūcīgas vai maznodrošinātas (tie varētu būt cilvēki, kas tikko izrakstījušies no slimnīcas, vai arī kādu citu apstākļu spiesti), SIA „Aprūpes birojs” informēja, ka jebkurā gadījumā tiks nodrošināts arī komercpakalpojums, kura izmaksas neatšķirsies no sadarbības līgumā paredzētā, vienīgā atšķirība varētu būt, ja pakalpojums ir nepieciešams brīvdienās vai ārpus noteiktā darba laika. Visiem darbiniekiem, kuri strādāja par aprūpētājiem Sociālajā dienestā, kā arī tiem, kuri bija pašnodarbinātie, ir piedāvāts darbs SIA „Aprūpes birojs”, kur tiek garantēts darba līgums un sociālās garantijas, t.sk. visu nodokļu nomaksa. Priecē tas, ka SIA „Aprūpes birojs” meklē un vēlas iekārtot savas telpas Salaspilī, lai darbiniekiem - aprūpētājiem būtu vieglāk kārtot visus jautājums, kas skar katru aprūpējamo Salaspils novada iedzīvotāju. Lai mūsu iedzīvotāji tiktu labi aprūpēti mājas apstākļos, deputāte Vita Upmane īpaši uzsvēra jautājumu par pakalpojuma kvalitāti. Domājot par pakalpojuma kvalitātes kontroli, tā tiks nodrošināta saskaņā ar normatīvo aktu prasībām un atbilstoši Sociālā dienesta uzdevumiem. Arī deputāti iesaistīsies no savas puses, apkopojot ieteikumus par pakalpojuma kvalitātes uzlabošanu. Sīkāku informāciju par SIA „Aprūpes birojs” pakalpojumiem var saņemt Salaspils novada Sociālajā dienestā, Kalnu ielā 2, Salaspilī.   Salaspils domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune

lasīt vairāk
Salaspilī varēs uzbūvēt savu māju!

Salaspils novada pašvaldība piedāvās izsolē iegādāties zemes gabalus mazstāvu rajonos. Šie īpašumi atrodas vietās, kur jau ir pietiekami attīstīta infrastruktūra - kur ir ceļš un arī komunikācijas. Arī vērtētāji – nekustamā īpašuma novērtētāji šos zemesgabalus ir atzinuši kā pietiekami vērtīgus. Līdzekļus šādam pirkumam var palīdzēt atrast bankas, iepriekš rūpīgi izsverot iespējas un šo jautājumu izrunājot ar konsultantiem. Apbūves gabali varētu būt ļoti interesanti cilvēkiem, kuri par savu dzīvesvietu nolēmuši izvēlēties Salaspili. Tie atrodas Budeskalnu ielas un Purva rajonā. „Svarīgi, ka tā nav zeme „nekurienē”, bet jau attīstītos pilsētas mikrorajonos. Ceram, ka interesi par šiem zemesgabaliem izrādīs jaunās ģimenes, novada iedzīvotāji, un arī tie, kas nākotnē piepulcēsies mums, tāpēc īpaši gaidām uz izsolēm individuālus pircējus ar reāliem nodomiem,” aicina domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Vairāk par izsoļu noteikumiem un izsolāmajiem zemesgabaliem var iepazīties www.salaspils.lv, sadaļā “Izsoles”. Attēlam pie raksta ir ilustratīvs raksturs.

lasīt vairāk
Gājēju pārejas uz Rīgas ielas kļūs daudz drošākās

Tuvojas rudens, kad dienas paliks īsākas un tumsa iestāsies ātrāk. Tumšajā laikā gājēji ir daudz vairāk pakļauti riskam, īpaši šķērsojot ielas, jo tumsā uz melnā asfalta fona autobraucējam viņus ieraudzīt ir ļoti grūti. Jau pagājušajā ziemā šī tēma tika aktualizēta, un nu ir noslēgušās nepieciešamās procedūras, saskaņošanas un projektēšana, līgums ar būvnieku par gājēju pāreju rekonstrukciju Rīgas ielā pie mājām Nr.2, Nr. 10 un Nr. 30 ir parakstīts un darbi var sākties. Projektā īpaši padomāts par gājēju drošību. Pie visām pārejām tiks uzstādīti luksofori ar mirgojošo dzelteno gaismu un ceļazīmes, kas liks autobraucējiem laicīgi pamanīt pāreju un būt uzmanīgiem. Gājēju pārejas būs daudz labāk pārredzamas un spēcīgāk izgaismotas. Īpaši domāts ir par gājēju plūsmas organizēšanu un drošu piekļuvi pārejai, piemēram, pie PII „Ritenītis” tiks izvietotas barjeras, kas kavēs tiešu nokļūšanu uz braucamās daļas ārpus pārejas. Barjeras būs arī Rīgas ielā 30, turklāt no Lauku ielas puses līdz pārejai, kas līdz šim beidzās „nekurienē”, tiks izbūvēta jauna ietve. Bruģēts celiņš un ietve taps arī pie „Ritenīša” un Rīgas ielā 2. Pašvaldība jau laikus atvainojas iedzīvotājiem par īslaicīgajām neērtībām būvdarbu laikā, tomēr ir jāsaprot, ka šie darbi notiek mūsu visu drošības vārdā. Pašvaldības speciālisti plāno šogad uzlabot gājēju pāreju drošību pilsētā

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs