Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Saticīgus Ziemassvētkus un darbīgu Jauno gadu!

Dārgie novadnieki! Katrā gadu mijā atskatāmies uz aizejošo un domājam par nākamo. Mūsu mājās – Salaspils novadā 2014. gads bija vairāk darbu iesākšanas nekā pabeigšanas gads. Tieši šajā gadā veicām priekšdarbus novadam ļoti nozīmīgu projektu realizācijai. Esam noslēguši līgumu par skolas jaunā korpusa un baseina būvniecību Ceru ielā 1 un ceram uz veiksmīgu ēkas rekonstrukcijas pabeigšanu 2015. gadā. Esam noslēguši līgumu par Miera ielas posma rekonstrukciju no Rīgas ielas līdz Bioloģijas institūtam, jau 2015. gadā radot kvalitatīvu vidi gan gājēju, gan transporta kustībai. Tas būs īpaši nozīmīgi mūsu jaunā tūrisma informācijas centra darbībai – atdzīvināsim Veco Salaspili starp staciju un Botānisko dārzu. Esam saņēmuši arī solījumu no Latvijas Valsts ceļiem par Miera ielas atlikušās daļas uzlabošanu nākamajā gadā. Izpildot mūsu kopējo apņemšanos, iegūsim pilsētai tik nozīmīgo Miera ielu jaunā izskatā. Vecajā gadā uzbūvējām jaunu ceļu līdz Doles stacijai, iekārtojot arī ērtu auto stāvvietu pie otra lielākā transporta mezgla novadā. Vēl šajā gadā uzsākām vērienīgu publiskās telpas labiekārtošanu ar uzdevumu aptvert visas lielākās pilsētas daļas. Ķesterciemā jau labiekārtojamiem skvēriem pie kultūras nama „Enerģētiķis”, bibliotēkas un sporta halles šogad pievienojās aktīvās atpūtas zona Silavā – mūsu „Meža parks”. Šogad iesākām un nākamajā gadā pabeigsim aktīvās atpūtas laukumu Miera/Dienvidu ielu rajonā – mūsu „Dienvidu parku”. Esam nobeiguši iepirkuma procedūru, slēdzam līgumu un uzsāksim izbūvēt pie „Rīgavas” mūzikas un mākslas dārzu ar nelielu estrādi. Tad, kad „skvēru loks” tiks pabeigts, atliks tikai salaspiliešiem apciemot vienam otru dažādos mūsu pilsētas rajonos. Šogad īpaši aktīva ir bijusi mūsu sporta dzīve. Līdz ar jaunās sporta halles nodošanu esam radījuši lieliskus apstākļus sportotgribētājiem. Kā pirmie valstī ieviesām jaunu finansiālo atbalsta modeli tām sporta biedrībām, kuras organizē nodarbības bērniem un jauniešiem. Tagad katra no vairāk kā desmit atbalstāmajām sporta biedrībām dažādos sporta veidos saņem pašvaldības dotāciju sešu eiro apmērā mēnesī par katru trenēto audzēkni. Izmaksu palielinājums, acīmredzot, radījis pozitīvu efektu – mūsu sporta klubos nodarbojas vairāk kā 500 bērnu. Pieskaitot Salaspils sporta skolas audzēkņus, skaits tuvojas 800. Nākamajā gadā sporta halle jāaprīko ar tribīnēm, nodrošinot arī nozīmīgu starptautisku sporta notikumu rīkošanu Salaspilī. Spilgtā atmiņā palikuši pilsētas svētki, kurus šogad svinējām jaunā vietā – laukumā pie sporta halles. Ar lielu gara spēku un apņēmību jau tradicionāli novembrī gājām 11. novembra gājienā – lielākajā kāds līdz šim noticis Salaspilī. Mūs priecēja mūsu pašdarbnieki – deju grupa „Buras” ar jaunu koncertuzvedumu, tautas deju kolektīvs „Ūsiņš” ar lielisku sniegumu savā jubilejas gadā, kā arī daudzi citi gan mazi, gan lieli. Augstā mākslinieciskā līmenī izskanēja mūsu kora „Lōja” organizētā Dziesmu diena, kas veltīta kora dziedāšanas 135. gadadienai Salaspilī. Ziemassvētkos un gadu mijā pateicos visiem, kuri ar savu darbu, ieinteresētību un klātbūtni sekmējuši mūsu novada panākumus – maniem kolēģiem domniekiem, pašvaldības administrācijas, iestāžu un kapitālsabiedrību darbiniekiem, kā arī visiem jums, salaspilieši, par līdzdarbošanos un sapratni. Saticīgus, priecīgus Ziemassvētkus un darba pilnas rokas nākamajā 2015. gadā! Jūsu Raimonds Čudars 2014.gada nogalē

lasīt vairāk
Ziemassvētkos varam justies droši

Salaspilī apdraudējuma nav Masu medijos ir izplatīta ziņa, ka vienai no Salaspils radioaktīvā ūdens tvertnēm konstatēta neliela noplūde. Saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības rīcībā esošajām ziņām, ko sniegusi kodolreaktora vadība, šis incidents ir noticis vēl pagājušajā nedēļā. Atbilstoši noteikumiem to izmeklēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides valsts inspekcijas sastāvā esošā Radiācijas un kodoldrošības inspekcija un secināja, ka drošības apdraudējuma nav.

lasīt vairāk
Aktuālie pabalsti

Rīkojums par pabalsta izmaksu personām, kurām ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centra sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju sarakstu, kuriem no 2014. gada 16.novembra līdz 30.novembrim ir 80, 85, 90 un 95 gadu jubileja, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 9.7. apakšpunktu un 16. punktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu EUR 71,14 apmērā personām, kurām no 2014. gada 16.novembra līdz 2014. gada 30.novembrim ir 80, 85, 90, 95 gadu jubileja, saskaņā ar klātpievienoto sarakstu. 2.         Izmaksāt pabalstu Salaspils novada domes kasē no 2014. gada 1. decembra līdz 2014.gada 12.decembrim. 3.         Ja persona nav ieradusies pēc pabalsta līdz 2014. gada 12.decembrim, Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā no 2014. gada 15.decembra līdz 19.decembrim. 4.         Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura nav sastapta dzīvesvietā, tas jāizņem Salaspils novada domes kasē līdz 2014. gada pēdējai darba dienai pulksten 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns   Par pabalsta izmaksu otrās grupas invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības   Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā saņemtos personu iesniegumus un uz to pamata sagatavotos Salaspils novada otrās grupas invalīdu un invalīdu kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) sarakstus un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3., 9.5. punktu un 14.1. apakšpunktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”,  Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu 71,14 euro apmērā otrās grupas invalīdiem un invalīdiem kopš bērnības (līdz pilngadības sasniegšanai) saskaņā ar sarakstiem. 2.         Grāmatvedībai: 2.1.pārskaitīt pabalstu uz 1. sarakstā un 2. sarakstā iekļauto personu iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 2.2.izmaksāt pabalstu 3. sarakstā iekļautajām personām Salaspils novada domes kasē. 2.3.Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā 4.sarakstā minētajām personām. 3.         Noteikt, ka piešķirto pabalstu personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns   Par pabalsta izmaksu personām, kurām piešķirta pirmās grupas invaliditāte Izskatot Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā saņemtos personu iesniegumus un uz to pamata sagatavoto Salaspils novada iedzīvotāju sarakstus, kuriem ir piešķirta pirmās grupas invaliditāte, un pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3. punktu, 9.5., 14.1. apakšpunktu, Salaspils novada domes 2013.gada 30. oktobra saistošiem noteikumiem Nr. 45/2013 „Grozījumi Salaspils novada domes 2012.gada 29.augusta saistošajos noteikumos Nr. 28/2012 „Neizvērtējami pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem”, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, uzdodu: 1.         Izmaksāt vienreizēju pabalstu Ls 142,29 euro,- apmērā personām, kurām piešķirta pirmās grupas invaliditāte, saskaņā ar sarakstu. 2.         Grāmatvedībai: 2.1.      pārskaitīt pabalstu uz 1. sarakstā iekļauto personu iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 2.2.      izmaksāt pabalstu 2. sarakstā iekļautajām personām Salaspils novada domes kasē. 2.3.      Grāmatvedībai organizēt pabalstu izmaksu personas dzīvesvietā 3.sarakstā minētajām personām. 3.         Noteikt, ka piešķirtais pabalsts personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas plkst. 12.00. Izpilddirektors Andrejs Jaunkalns

lasīt vairāk
Decembrī Salaspils domē iedzīvotājus pieņems SIA „EcoBaltia Vide” speciālists

Šā gada decembrī katru pirmdienu no plkst.15-19 Salaspils novada domes Pārrunu telpā, Līvzemes ielā 8, iedzīvotājus pieņems SIA „Eco Baltia Vide” klientu apkalpošanas speciālists. Speciālists sniegs atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem un konsultēs par SIA „Eco Baltia Vide” piedāvātajiem atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumiem Salaspilī. Tāpat tie Salaspils novada iedzīvotāji, kuri vēl nav noslēguši līgumus par atkritumu apsaimniekošanu, varēs to izdarīt konsultāciju laikā. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA „Eco Baltia Vide” Klientu apkalpošanas centru, rakstot e-pastu uz

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs