Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

Salaspils novada domes priekšsēdētāja Raimonda Čudara uzruna Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai un Salaspils pilsētas 20. gadadienai veltītajā Salaspils sporta halles atklāšanas un titula „Goda salaspilietis” piešķiršanas ceremonijā

Latvijas deviņdesmit piektās gadadienas priekšvakarā mēs, salaspilieši, pulcējamies kopējām novada svinībām. Šogad tās mums ir trīskārt nozīmīgas. Valsts svētki sakrīt ar pilsētas tiesību piešķiršanu Salaspilij divdesmito gadadienu. Tas bija 1993. gadā, kad tajā laikā lielākais lauku ciems pārtapa par pilntiesīgu pilsētu. Divdesmit gados esam auguši, attīstījušies, un šovakar savas pilsētas gadadienu vainagojam ar pirmo pilnībā no jauna uzbūvēto sabiedrisko celtni pēc neatkarības atgūšanas – mūsu sporta halli. Novēlu tiem daudzajiem sportot gribētājiem, īpaši mazākajiem, sportā rast piepildījumu, prieku, rakstura stingrību. Šodien šeit mūsu vidū ir daudzi Olimpisko spēļu dalībnieki, ir arī medaļnieki, čempioni. Bet, pirmkārt, viņi ir lieliski cilvēki, kuri savu dzīves gludo ceļu guvuši sviedros un darbā. Ņemsim piemēru no viņiem! Jā, mūsu jaunā sporta halle ir brieduma un izaugsmes apliecinājums novadam. Jā, tas ir mūsu apliecinājums sev pašiem, ka varam paļauties uz sevi, savu darbu un apņemšanos. Mēs varam radīt prieka un izdarīta darba sajūtu. Svētkos mēs īpaši meklējam laimes un apmierinātības sajūtu, vēlamies rasts brīnumu. Svarīgākais tadās reizēs ir būt kopā ar saviem tuviniekiem, ģimeni. Tomēr arī mūsu kopiena, Salaspils novadā dzīvojošie cilvēki, aizvien vairāk satuvinās, aizvien vairāk rodas sociālo kontaktu – piedaloties kādā no amatiermākslas kolektīviem, atnākot uz kādu no sabiedriskajiem centriem. Mēs esam ceļā uz patiesu pilsonisku sabiedrību, savu kopienas apziņu, identitāti. Katra novada kopienā ir vairāki svarīgi labklājības priekšnoteikumi. Pirmkārt, līdzcietība pret tuvāko – vienmēr jādomā par tiem, kuriem trūkst. Otrkārt, novadā ir jābūt labai pārvaldībai. Nekad nedrīkstam aizmirst par godīguma un taisnīguma iedzīvināšanu pārvaldē, pašvaldības darbā. Un treškārt, mums, esot valsts patriotiem, jābūt tādiem arī novadā! Ir jālepojas ar sevi, un tad arī mūsu darbi sekmēsies – tad nedūmos gan krāsnis, gan nazis maizi griezīs! Vēl tikai pieci gadi, un mēs ieiesim valsts simtsgadē. Salaspilī mēs noteikti iesim uz priekšu – tik daudz lietas jādara, daudz ēku un ceļu jābūvē. Bet simtgades priekšvakarā mums tomēr visiem jāapņemas radīt novadā, pilsētā vietu, kurā rast vienotību gan valsts, gan novadam svarīgos brīžos. Tai nebūs praktiska pielietojuma, to nevarēs ēst, tur nevarēs dzīvot... Tas būs mūsu garīgais centrs! Beigsim Salaspils telpiskā centra meklējumus un šādu centru izveidosim paši – piemineklī brīvībai, ko baudām neatkarīgā valstī mūsu novadā. Mums ir palikuši pieci gadi, lai diskutētu, spriestu, lemtu ar vienu mērķi: radīt Salaspilī vietu, kas stiprinātu mūsu identitāti un piederības sajūtu, lepnumu par novadu un valsti! Dārgie novadnieki un šī pasākuma viesi, priecāsimies par padarīto, lūkosimies droši nākotnē, svinēsim svētkus, kuriem šogad mūsu novadā ir vairāki iemesli. Būsim laimīgi kopā!   16.11.2013.

lasīt vairāk
Iededzot piemiņas ugunis mūsu vecvectēviem

Sveicu svētkos Latvijas armijas karavīrus, zemessargus, armijas jauno maiņu – jaunsargus, skolu jaunatni, kura tik kuplā skaitā šovakar ir klāt, visus salaspiliešu! Šodien, mūsu uzvaras dienā, mēs iededzam uguņus par piemiņu mūsu vecvectēviem, kuri 1919. un 1920. gadā bija gatavi ziedot visdārgāko - savu dzīvību Latvijas brīvības idejai. Šodienas patēriņa un komforta laikā, kad priekšplānā izvirzās materiālās sadzīves nodrošināšana, mums grūti iztēloties to, ko 11. novembrī Rīgas krastmalas ierakumos juta Latvijas armijas kareivji – bēgļu gaitās nomocītu zemnieku dzimtu vīrieši, pirmā pasaules kara šausmas redzējušie veterāni, studenti, Rīgas namnieki. Tik atšķirīgi bija šie ļaudis - nākuši no dažādām kārtām, bagāti un nabagi, izglītoti un skolas solu redzējuši tikai dažas vasaras, dažādu tautību pārstāvji. Bet viņi visi bija krastmalas ierakumos, pārvarot nāves bailes, gatavi cīnīties plecu pie pleca par vienotu ideju – par brīvu Latviju! Neviena mūsdienu Holivudas stilā tapusi filma nevar attēlot to dienu grandiozumu, to dienu spēku un varonību. Viņu varoņdarbu mēs nedrīkstam aizmirst! Mēs nedrīkstam arī viņu varoņdarba diženumu aizstāt ar ārišķībām, ar dekorācijām bez būtības. Vissvarīgākajam jābūt gara spēkam, kas vienotu mūsu paaudzi ar Brīvības cīņu karavīriem. Padomju režīma iepotētā mazvērtība izplēn kā ar rokas mājienu, ja vien mēs iedomājamies Latvijas karavīrus brīvības cīņās. Viņi bija tie, kuri izrāva tajā brīdī bez jebkādas valstiskās pēctecības esošo Latviju no pārspēkā esoša internacionāla okupācijas karaspēka nagiem. Viņu rindas bija kļuvušas retākas 1. Pasaules kara un latviešu strēlnieku, kuri bija devušies uz Krieviju, traģēdijas dēļ. Tauta bija noasiņojusi, bet vēl gana stipra, lai pēdējiem spēkiem aiztriektu naidnieku no mūsu zemes. Pēc nedēļas mēs svinēsim mūsu valsts 95. gadadienu. Taču mums jāapzinās, ka proklamēt neatkarīgu Latvijas Republiku, lai arī cik nereāli tas daudziem toreiz šķita, bija daudz vieglāk, nekā to nosargāt gadu vēlāk. Arī šodien mums jāatceras, ka sava valsts ir liela privilēģija, ko nebauda katra pasaules tauta. Tās saglabāšana un attīstība ir visu mūsu ikdienas darbs, pat tad, ja tas reizēm nevedas, liekas bezjēdzīgs. Uz mums gulstas liela atbildība nosargāt Latvijas valsti gan pagātnes varoņdarbu, gan mūsu tautas nākotnes vārdā. Dievs svētī Latviju!   Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars 11.11.2013. Pieminēsim Latvijas Brīvības cīņās un I Pasaules karā kritušos salaspiliešus

lasīt vairāk
No 6. novembra Salaspils politiski represētās personas var saņemt neizvērtējamo pabalstu pašvaldības kasē

Pamatojoties uz Salaspils novada domes 2012. gada 29. augusta saistošo noteikumu Nr. 28/2012 „Neizvērtējamie pabalsti Salaspils novada iedzīvotājiem” 3. punktu, 9.2., 11.1. apakšpunktu, Administratīvā procesa likuma 55. panta 1. punktu, 66. panta pirmās daļas 1. punktu, 67. panta septīto daļu, Salaspils politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem tiks izmaksāti vienreizējie pabalsti Ls 100,- apmērā.   108 personām pabalstus pārskaitīs uz iesniegumos norādītajiem bankas kontiem; 25 personām pabalstus izmaksās Salaspils novada domes kasē no 2013. gada 6. novembra; 6. personām nodrošinās pabalsta izmaksu dzīvesvietā.    Atgādinām, ka piešķirtais pabalsts personai, kura vēlas to saņemt Salaspils novada domes kasē, tas ir jāizņem līdz šā kalendārā gada pēdējās darba dienas (28. decembra) plkst. 12.00.  

lasīt vairāk
Ievēlēta Salaspils novada vēlēšanu komisija

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1., 7.panta (1).daļu, 10.pantu un atklātas balsošanas rezultātiem, dome nolemj ievēlēt Salaspils novada vēlēšanu komisiju šādā sastāvā: Ilona Teplouhova; Mārīte Lipčanska; Daiga Lāčgalve; Silvija Zālīte; Aiga Medne; Aldona Vēvere; Lauma Krēsliņa; Jānis Jurgilevičs; Tatjana Bišarova.

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs