Šī mājaslapa izmanto dažādas sīkdatnes. Dažas sīkdatnes ir funkcionāli nepieciešamas, bez kurām Jūs nevarēsiet lietot šo mājaslapu. Bet pārējās sīkdatnes tiks izmantotas tikai tad, ja Jūs tam piekrītat. Uzzināt vairāk

„Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā ”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa “Eiropas teritoriālās sadarbība” 2007. - 2013.gadam Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros realizējot projektu „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (projekta identifikācijas Nr. EU 43385). Projekta ietvaros Salaspils novada pašvaldības teritorijā plānots izveidot 2 labiekārtotas atpūtas vietas laivotājiem – vienu Saulkalnē (nekustamajā īpašumā „Jaunkalnes”, kadastra Nr. 8031-017-0114) un vienu Doles salā (nekustamajā īpašumā „Daugavas muzejs”, kadastra Nr. 8031-008-0559). Projekta ilgums ir 24 mēneši - no 2013.gada 15. janvāra līdz 2015. gada 14. janvārim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 18 810.00 EUR. 83% (15 612,30 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda līdzfinansējums, 5% (940,50 EUR) - valsts budžeta līdzekļi un Salaspils novada pašvaldības līdzfinansējums ir 12%  (2 257,20 EUR). Salaspils novada pašvaldība piedalās Igaunijas un Latvijas pārrobežu sadarbības (ESLAT) programmas projektā, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions (informāciju par projektu var atrast šeit). Pašvaldības līdzfinansējums projektā ir 17 %, Eiropas Reģionālais attīstības fonds - 83 %. Projektā RIVERWAYS ietvaros sadarbojas 39 partneri no Igaunijas un Latvijas. Lielākā daļa partneru ir pašvaldības.

lasīt vairāk
„Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā”

Pasākums tiek organizēts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros realizējot projektu „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā” (projekta identifikācijas Nr. 13-04-ZL19-Z401101-000004). Projekta mērķis ir attīstīt apskates objekta „Ako piemineklis” teritoriju, izveidojot pievilcīgu un sakārtotu vidi gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros ir paredzēts:   Esošā stāvlaukuma labiekārtošana un paplašināšana līdz 31 stāvvietai, nodrošinot ērtu automašīnu novietošanu; Piebraucamā ceļa sakārtošana, nodrošinot piekļuvi autostāvvietām (neizmainot esošo piekļuvi teritorijai) un piekļūšanu Daugavai, lai nodrošinātu iespēju ielaist vai izvilkt laivu; Jaunu velosipēdu statīvu uzstādīšana; Jaunas tualetes izbūve; Jaunu norobežojošo elementu izbūve – koka barjeras, koka stabiņu, reljefa veidošana, kas nodrošinās, lai netiktu izbraukāta un bojāta esošā teritorija; 3 jaunu atpūtas vietu izveide ar soliem, galdu un ugunskura vietu; Krasta nogāzē paredzēts izveidot dabīgā akmens pakāpienus, kuri izmantojami kā atpūtas zona tiešā ūdens tuvumā; Jauna informācijas stenda uzstādīšana – vēsturiskā informācija par Ako pieminekli un norādes par objektiem teritorijā; Jauna apskates objekta izveide – senākā apmetnes vieta pie Daugavas; Jauns informatīvais stends pie Daugavas – informācija par Daugmales pilskalnu, ar pretējā krasta siluetu; Ako pieminekļa teritorijā, esošo koku zāģēšana, saglabājot ainaviski vērtīgos kokus. Tādējādi uzsverot Ako pieminekli kā centrālo objektu teritorijā; Daugavas krasta zonas attīrīšana, meža un krūmu izciršana ~ 20m zonā; Projekta ilgums ir 14 mēneši - no 2013.gada 11. oktobra līdz 2014. gada 8.decembrim. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 58 563.01 EUR. 90% ( 52 706.71 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Zivsaimniecības fonds.  „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā” Pagājušā gada septembrī Salaspils novada domes speciālisti nolēma, ka nepieciešams uzlabot atpūtas iespējas Daugavas krastā un atjaunot skaisto ainavu pie Ako pieminekļa. Attīstības daļa izmantoja iespēju piedalīties atklātā projektu konkursā, kurš tika organizēts Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros, aktivitātē „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība” ar mērķi - Ar zivsaimniecību saistītu teritoriju attīstība un dzīves vides uzlabošana. Tika nolemts realizēt projektu - „Daugavas krastmalas pieejamības uzlabošana un atpūtas vietu izveide vēsturiskā objekta „Ako” teritorijā Salaspils novadā”. Ar mērķi - attīstīt apskates objekta „Ako piemineklis” teritoriju, izveidojot pievilcīgu un sakārtotu vidi gan tūristiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Pēc Indriķa Livonijas hronikas ziņām šeit bijis bagāts, Salas lībiešu apdzīvots, Daugavas lejteces tirdzniecības centrs, bet pašreiz Daugavas krasts ir iecienīta makšķerēšanas vieta (sezonā ap 300 makšķernieku) kā arī atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai. Projektā realizētie darbi:  Stāvlaukums ir labiekārtots un paplašināts līdz 31 stāvvietai, nodrošinot ērtu automašīnu novietošanu;  Piebraucamais ceļš sakārtots, nodrošinot piekļuvi autostāvvietām un piekļūšanu Daugavai, nodrošinot iespēju ielaist vai izvilkt laivu;  Uzstādīti jauni velosipēdu statīvi;  Izbūvēti jauni norobežojošie elementi - koka barjeras, koka stabiņi, izveidots reljefs, kas nodrošina, lai netiktu izbraukāta un bojāta esošā teritorija;  Izveidotas 3 jaunas atpūtas vietas ar soliem, galdu un ugunskura vietu;  Izveidoti krasta nogāzē dabīgā akmens pakāpieni, kuri izmantojami kā atpūtas zona tiešā ūdens tuvumā;  Uzstādīti jauni informācijas stendi - vēsturiskā informācija par Ako pieminekli un norādes par objektiem teritorijā (pirmajā stāvlaukumā); stends pie Daugavas – informācija par Daugmales pilskalnu, ar pretējā krasta siluetu;  Attīrīta Daugavas krasta zona;  Izbūvēta jaunas tualete. Projekta ilgums - 14 mēneši (no 2013.gada 11. oktobra līdz 2014. gada 8.decembrim). Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja 58 563.01 EUR. 90% ( 52 706.71 EUR) no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Zivsaimniecības fonds.  Attīstības daļa saka “Paldies” par veiksmīgu sadarbību – AS “Latvenergo” Rīgas HES Tehniskajam direktoram Dzintaram Ostaņēvičam, Salaspils novada domes deputātam Mihailam Rogalam, SIA “Firma L4” Jānim Langenfeldam (tehniskā projekta izstrāde), tēlniekam Ģirtam Burvim (atpūtas vietu “Dižlaivas” māksliniecisko ieceri un īstenošanu) un SIA “VIA MEŽS” (projekta realizētājs).  

lasīt vairāk

Salaspils

°C
Gaisa spiediens: hPa
Vēja stiprums: m/s
Vēja virziens:
tukšītis

Arhīvs